CTXH cá NHÂN với NGƯỜI NGHIỆN rượu tại TT BTXH đà NẴNG

26 44 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 15:44

BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .2 PHẦN 1- CƠ SỞ LÝ LUẬN Đặt vấn đề Mục tiêu Phương pháp kỹ thuật thu thập liệu Lý thuyết áp dụng 4.1 Thuyết nhận thức - hành vi 4.2 Thuyết hệ thống PHẦN – BÁO CÁO THỰC HÀNH .8 A GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ XÃ HỘI Lịch sử hình thành Chức – nhiệm vụ Cơ cấu tổ chức 10 Hệ thống quản lí ca 12 B TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH CƠNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN 13 Bối cảnh chọn thân chủ 13 Hồ sơ xã hội thân chủ 13 Vấn đề thân chủ 18 Tiến trình làm việc với thân chủ .18 Giai đoạn 1: Tiếp cận thân chủ nhận diện vấn đề 18 Giai đoạn 2: Đánh giá lập kế hoạch giúp đỡ 20 Giai đoạn 3: Thực kế hoạch giúp đỡ 22 Giai đoạn 4: Lượng giá kết thúc 23 PHẦN – KẾT LUẬN – KHUYẾN NGHỊ 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO .16 BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TC: Thân chủ SV: Sinh viên TTBTXH: Trung tâm bảo trợ xã hội BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN PHẦN 1- CƠ SỞ LÝ LUẬN Đặt vấn đề Trong sống, xã hội ngày nay, đặc biệt Việt Nam, việc bắt gặp vui, bàn tiệc với rượu bia khơng xa lạ Nhiều người uống để xã giao, để tăng thêm niềm vui bàn công việc hay buổi giao lưu Nhưng nhiều người việc uống rượu trở thành thói quen dung để trốn tránh tổn thương mà sống mang đến Nguyên nhân chứng bệnh dường nằm diễn biến tâm lý xã hội Rượu – nói chung chất gây nghiện – thường dùng để làm giảm bớt căng thẳng nội tâm Những căng thẳng xuất tự nhận thức người bị đe dọa kinh nghiệm trái ngược lại thực tế Các thiếu hụt bệnh nhân nghiện rượu thường người chung sống gánh vác hay bù đắp Quá trình diễn lâu dài làm cho gánh nặng người sống chung ngày lớn, dẫn đến mối quan hệ ngày tệ Nhiều người thất bại thiếu rượu để lại khoảng trống, điều có phần giống người ta người bạn thân Họ ln nói: “Tơi ln nghĩ đến việc uống rượu Nếu ngày trôi qua mà rượu, ngày thật vơ nghĩa” Đối với người nghiện, hoạt động tùy thuộc vào việc thỏa mãn thèm rượu Có người lại nói: “Mục tiêu đời sống uống rượu kiếm tiền để thỏa mãn nhu cầu này” Rõ ràng, điều thiết yếu cho người nghiện rượu hồi phục tìm mục tiêu đời sống muốn tiếp tục cai nghiện Phản ứng thông thường người nghiện rượu họ phủ nhận thật Họ nói: “Tơi uống bình thường người thơi”, “Bất muốn, ngưng” Phí tổn cho hậu chứng nghiện rượu lớn, bên cạnh BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN gánh nặng hệ thống y tế phí tổn gián tiếp suất kinh tế quốc dân khả lao động hưu non, phí tổn tai nạn giao thơng có ngun nhân rượu, tội phạm tỷ lệ ly dị cao người nghiện rượu Bên cạnh phí tổn vật chất tất nhiên phải tính đến mát tình cảm phải chịu đựng hậu chứng nghiện rượu Làm để giúp người nghiện rượu nhận vấn đề sau có bước tích cực để vượt qua? Trước tiên, người phải thừa nhận khó khăn nảy sinh từ việc lạm dụng rượu, việc cai nghiện cải thiện sống anh Chúng ta cần giúp lý luận họ thay đổi từ : “Tơi uống rượu bị vợ bỏ việc”, sang “Tơi bị vợ bỏ việc tơi uống rượu” Phải giúp họ nhận “Điều xảy tơi tiếp tục uống rượu?” “Điều xảy cai nghiện?” Sự thật không dễ để người nghiện rượu cai nghiện Nhưng với phối hợp ngày chặt chẽ gia đình, cộng đồng chuyên gia, việc dần dễ dàng Theo vai trò vị trí nhân viên công tác xã hội ngày đề cao để đáp ứng yêu cầu từ xã hội Nằm chương trình học tơi – sinh viên công tác xã hội thực hành Trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng Qua đợt thực hành tơi có điều kiện tiếp xúc vận dụng kiến thức, kỹ mà học vào can thiệp trợ giúp cho cá nhân cụ thể Đã có khơng khó khăn thuận lợi đến với tất yếu tố tơi trình bày báo cáo Mục tiêu Qua trình thực hành Trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng, xác định mục tiêu: - Chọn TC tiến hành can thiệp cho TC: + Giúp TC cải thiện vấn đề + Giúp TC có hội tham gia hoạt động, tạo điều kiện giao tiếp, hòa nhập BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN + Giúp TC cải thiện hành vi tiêu cực + Tìm nguồn lực trợ giúp trình can thiệp - Học hỏi kinh nghiệm can thiệp với nhiều đối tượng khác - Thực hành, trau dồi kỹ Phương pháp kỹ thuật thu thập liệu Để thu thập thông tin thân chủ, xác định vấn đề tiến hành can thiệp cách xác sâu sắc, ta cần vận dụng kỹ chủ yếu phương pháp công tác xã hội cá nhân như: kỹ đặt câu hỏi, kỹ vấn đàm, kỹ giao tiếp, kỹ lắng nghe, kỹ thấu cảm, quan sát, khích lệ Khi tiến hành vấn đàm, người nhân viên xã hội phải biết cách đặt câu hỏi khéo léo, tránh đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm, đưa nội dung trọng tâm để đạt hiệu tốt Bên cạnh đó, q trình làm việc, người nhân viên xã hội cần có kỹ lắng nghe tốt, giúp thu thập thơng tin giúp cho thân chủ dễ dàng chia sẻ Đặc biệt, người nhân viên xã hội cần ý đến cảm giác thân chủ, đặt vào vị trí họ để khơng bị gắn nhãn, có nhìn sai TC, muốn cần vận dụng kỹ thấu cảm, khích lệ Lý thuyết áp dụng 4.1 Thuyết nhận thức - hành vi - Sử dụng lý thuyết nhận thức - hành vi để phân tích hành vi TC Thuyết nhận thức – hành vi sở giúp đối tượng giảm hành vi không phù hợp tăng cường hành vi đắn - Thuyết hành vi cổ điển đặt sở lập luận nhấn mạnh đến việc tạo hành vi mong muốn thơng qua tăng cường củng cố tích cực hành vi ngược lại Biểu diễn dạng mơ hình: S R B BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN Trong đó: S (subject): Tác nhân kích thích R (reflexion): Phản ứng người B (behavior): Kết hành vi + Khi có tác nhân kích thích (S) có nhiều khả phản ứng (R) người Nhưng có phản ứng R1 có xu hướng lặp đị lặp lại học củng cố Như vậy, hành vi khơng phải tự có mà học, củng cố Theo lập luận này, học hành vi khác để thay hành vi khơng mong muốn, khơng thích nghi + Thuyết hành vi phát triển thành ba nhánh bản, nhánh hành vi cổ điển nhận thức – hành vi đề cập đến nhiều công tác xã hội - Kết luận ứng dụng công tác xã hội cá nhân + Đem lại cho đối tượng cảm giác đắn thân giúp họ tương tác cách hài hòa mơi trường xung quanh Khi áp dụng lý thuyết này, nhân viên xã hội với TC nhận định nguồn gốc hành vi lệch lạc (do suy nghĩ sai lạc, nhận thức sai lầm gán nhãn nhầm từ tâm trạng đến hành vi bên ngồi gây nên niềm tin, hình tượng, đối thoại nội tâm tiêu cực dẫn đến hành vi sai lầm) + Hướng đến việc giúp cá nhân thay đổi thông qua việc học tập hành vi tích cực + Cách giải vấn đề theo mơ hình tập trung vào tiến trình lập kế hoạch thay đổi hành vi thông qua việc tạo môi trường cho cá nhân tăng cường hành vi tốt hạn chế hành vi chưa tốt + Phương pháp đánh giá hiệu áp dụng cho đối tượng cần thay đổi hành vi cũ + Tuy nhiên, để thực cách hiệu củng cố tích cực tiêu cực, nhân viên xã hội càn phải thực việc thưởng (củng cố tích cực) phạt (củng cố tiêu cực) cách nghiêm khắc suốt trình thực hỗ trợ thân chủ thay đổi hành vi 4.4 Thuyết hệ thống BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN - Khi áp dụng thuyết hệ thống, hệ thống sinh thái ta, ta đặt thân chủ môi trường, xem xét hệ thống tác động đến thân chủ để đưa giả thuyết, xác định vấn đề thân chủ cách xác có logic - Quan điểm sinh thái nhìn nhận góc độ mối quan hệ qua lại, với việc biểu thị phân tích tương tác mối quan hệ đó, có lí thuyết hệ thống - Nhìn nhận góc độ xã hội, thuyết hệ thống phận tách rời quan điểm sinh thái Hành vi người tự bộc lộ tự phát cách độc lập mà nằm mối quan hệ qua lại với hệ thống khác xã hội - Thuyết hệ thống sử dụng công tác xã hội công cụ trợ giúp nhân viên xã hội họ phải xếp, tổ chức lượng thông tin lớn thu thập để xác định mức độ nghiêm trọng vấn đề tìm cách can thiệp - Mỗi thành viên hệ thống gia đình có tương tác lẫn hệ thống gia đình lại tương tác với mơi trường xã hội mà sống + Vật thể hệ thống gia đình thành viên gia đình + Thuộc tính gia đình xét tiêu chí như: mục tiêu gia đình, tơn giáo, thiên hướng nghề nghiệp gia đình, quy tắc đạo đức cách đối xử, giải vấn đề thành viên + Mối quan hệ phần tử hệ thống gia đình cách mà thành viên giao tiếp, đối xử với - Ứng dụng công tác xã hội cá nhân: + Để xem xét đối tượng liên quan đến vấn đề thân chủ (môi trường xung quanh, người thân, gia đình, bạn bè, hệ thống sách, địa phương,…) + Nhìn nhận vấn đề theo hệ thống cách hữu hiệu để giúp người tổ chức việc tư vấn đề phức tạp Mọi khía cạnh sống xếp quy hệ thống + Thuyết hệ thống công cụ hỗ trợ tổ chức thông tin đắc lực, tư hệ thống cho phép nhân viên xã hội phân tích tác động hệ thống lên hệ thống khác đồng thời giúp nhân viên xã hội theo dõi tương tác hệ thống + Nhân viên xã hội sau nhìn nhận phân tích rõ tổn hại xảy cho thân chủ có định hướng việc bảo vệ thân chủ Nhân viên xã hội sử dụng BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN biểu đồ hệ thống mối quan hệ để xác định điểm can thiệp nhằm hỗ trợ, giúp đỡ thân chủ tốt PHẦN – BÁO CÁO THỰC HÀNH A GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ XÃ HỘI  Tên gọi sở: TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI ĐÀ NẴNG  Địa chỉ: Tổ 137 Đà Sơn, Phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  Điện thoại liên hệ: (0511) 3842475 Lịch sử hình thành Trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng UBND thành phố Đà Nẵng định thành lập năm 1997, quản lý trực tiếp Sở Lao động – Thương binh xã hội thành phố Đà Nẵng Là sở công lập thuộc ngành LĐ-TB&XH khu vực thành thị Được phép định cho trẻ em làm ni nước ngồi Đối tượng phục vụ tổng hợp nhiều vấn đề khác Trung tâm thành lập nhằm mục đích tiếp nhận, ni dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (người cao tuổi cô đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật không nơi nương tựa, khơng có nguồn thu nhập khác, người bị bệnh tâm thần thuyên giảm người lang thang nhỡ xin ăn địa bàn thành phố Đà Nẵng), tiếp nhận quản lý tạm lánh đối tượng bị bạo lực, trẻ em, phụ nữ bị buôn bán… Chức – nhiệm vụ a) Ni dưỡng, chăm sóc đối tượng BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN Nuôi dưỡng đối tượng theo quy định nhà nước, chủ động cải thiện tăng thêm thông qua công tác sản xuất trồng rau màu chỗ, đồng thời thu hút, kêu gọi tổ chức, cá nhân từ thiện đến tặng quà, hỗ trợ cải thiện bữa ăn cho đối tượng, người già trẻ em Thực tốt khâu chế biến thực phẩm phù hợp với người bị bệnh tim mạch, cao huyết áp Tổ chức sinh hoạt, gặp mặt cho bà, chị bà nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày truyền thống người cao tuổi, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, tổ chức ăn tươi nhân ngày giải phóng miền nam thống đất nước 30/4 Quốc tế lao động 1/5, ngày thành lập ngành LĐ-TB-XH 28/8, quốc khánh 2/9 Công tác chăm sóc trẻ em trọng, đảm bảo chế độ dinh dưỡng hàng ngày, thường xuyên thăm, khám, điều trị bệnh kịp thời Phối hợp với tổ chức tình nguyện viên IA thường xuyên luyện tập phục hồi chức cho cháu Tổ chức sinh họa văn nghệ, hoạt động vui chơi vào dịp lễ Tết Giải trường hợp trẻ mồ cơi tìm gia đình thay (con ni nước, ngồi nước) Đặc biệt từ ngày 01/10/2015 thực chế độ theo Nhị định 136/2015/NĐCP Quyết định 25/QĐ-UBND thành phố, đơn vị tổ chức thực phần ăn đầy đủ theo chế độ quy định loại đối tượng, nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày b) Chăm sóc sức khỏe y tế Chăm sóc sức khỏe cho đối tượng, trẻ em bại liệt, bại não, người cao tuổi, người mắc bệnh phần lớn người tiếp nhận sức khỏe yếu, suy nhược mang nhiều mầm bệnh xã hội, số trường hợp vào phải tập trung chữa bệnh, chuyển viện, cấp cứu, đòi hỏi y tế phải thường xuyên trực, thăm khám, cấp phát thuốc kịp thời Thực mua thẻ bảo hiểm y tế đầy đủ cho bà đối tượng cho trẻ em tuổi Thực khám sức khoẻ, phát thuốc, điều trị BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN Vệ sinh phòng dịch, vệ sinh mơi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm thực quy trình, quy định Khơng để xảy ngộ độc thực phẩm Cơng tác phòng chống dịch thực cách phun thuốc thường xuyên định kỳ Tổ chức khám sức khỏe toàn diện cho toàn thể CC-VC-NLĐ, giúp anh chị em cán hiểu rõ thể trạng thân, từ an tâm cơng tác c) Quản lý, giáo dục tổ chức lao động sản xuất Tiếp nhận đối tượng quyền địa phương quan chức tập trung chuyển giao đợt cao điểm theo tinh thần Chỉ thị 43-CT/TU Thành ủy Đà Nẵng Đơn vị thành lập khu tiếp nhận nhằm quản lý chặt chẽ số đối tượng vào số đối tượng hay vi phạm Nội qui đơn vị Thường xuyên giáo dục pháp luật, sách Nhà nước, Qui chế đơn vị, trật tự nội vụ nhằm giúp đối tượng hiểu rõ sống có tổ chức theo qui trình, qui định Trung tâm Hàng tháng tổ chức họp bà đối tượng để nghe phản ánh tâm tư nguyện vọng kiến nghị, đề xuất bà con, việc quán triệt thực nghiêm túc nội quy, quy định đơn vị Tổ chức trì thường xuyên việc tập thể dục dưỡng sinh hàng ngày cho cụ già, tập thể dục buổi sáng khu, tập vật lý trị liệu cho trẻ em nhằm giúp đối tượng ổn định bước nâng cao sức khoẻ Tổ chức cho đối tượng sức khỏe lao động trồng rau xanh thu nhập hàng trăm kg rau loại bổ sung vào bếp ăn tập thể góp phần cải thiện tăng thêm bửa ăn cho đối tượng Qua phương pháp giáo dục, lao động trị liệu, rèn luyện sức khỏe cho đối tượng Đồng thời qua công tác tổ chức lao động thực tốt công tác chăm sóc vườn hoa cảnh, trồng xanh, bóng mát, ăn xây dựng cảnh quan mơi trường ngày xanh - - đẹp Cơ cấu tổ chức - Giám đốc: Hệ Thị Thanh Hương, - Các Phó Giám đốc: + Trần Cơng Be 10 BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN 13 Bảo vệ 14 Nhân viên khác, cụ thể: Tổng cộng 01 31 17 Hệ thống quản lý ca  Tổng số đối tượng quản lý: 170 đối tượng, đó: - Người cao tuổi: 79 người; - Trẻ em: 17 cháu - Người tâm thần, khuyết tật: 60 người - Người lang thang xin ăn: 14 người  Chế độ áp dụng cho nhóm đối tượng - Trẻ em từ 1- tuổi: 1.350.000 đ/tháng/cháu; - Trẻ em từ - 16 tuổi người 60 tuổi trở lên: 1.050.000 đ/tháng/người; - Người từ 16 đến 60 tuổi: 810.000 đ/tháng/người; - Người lang thang xin ăn địa bàn: 750.000 đ/tháng/người Các đối tượng vào trung tâm xếp vò nhóm đối tượng phù hợp dựa theo độ tuổi, giới tính số trường hợp đặc biệt khác Mỗi nhóm đối tượng phân vào khu nhà khác Có nhóm đối tượng như: + Khu trẻ sơ sinh + Khu trẻ em + Khu trung niên + Khu người cao tuổi nữ 12 BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN + Khu người cao tuổi nam Mỗi khu có người quản lí riêng, hồ sơ tập trung lưu trữ nơi để dễ quản lí tránh thất lạc Khi chia vậy, cán dễ dàng quản lí số lượng chia nhỏ có chung nhiều đặc điểm Nếu đối tượng gặp vấn đề khó khăn, bất trắc kịp thời, nhanh chóng nắm bắt giải B TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN Bối cảnh chọn thân chủ Ban đầu tiếp xúc với nhiều đối tượng tất khu để tìm hiểu trung tâm mong muốn tìm đối tượng phù hợp với thân để thực hành Khi tới khu chăm sóc tạm thời – khu người trung niên, gặp Tấn – nhân viên trung tâm, nhiệt tình giới thiệu cho trường hợp số đối tượng khu vực quản lí Tơi ấn tượng với trường hợp Thắm nên nhờ Tấn giới thiệu với đối tượng Khi gặp mặt trực tiếp với thân chủ, tơi giới thiệu mục đích, lí muốn làm việc với thân chủ, làm quen với thân chủ Đó hồn cảnh mà tơi chọn Nguyễn Ngọc Thắm làm thân chủ Hồ sơ xã hội thân chủ Thông tin cá nhân thân chủ Họ tên: Nguyễn Ngọc Thắm Phái tính: Nam Ngày tháng năm sinh: Ngày 29 tháng năm 1977 Nơi sinh: Xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh Địa liên hệ: 555 Âu Cơ, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng (nhà chị TC) Các thông tin khác thân chủ như: 13 BÁO CÁO THỰC HÀNH CƠNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN - Q trình sinh sống lớn lên: TC sinh Hà Tĩnh cha mẹ đưa vào Đà Nẵng từ nhỏ, sau cha mẹ TC nên TC vào Trung tâm bảo trợ trẻ đường phố thành phố Đà Nẵng 312 Phan Chu Trinh, quận Hải Châu Năm 1995, TC cấp đất đường Phan Thúc Duyện, Sơn Trà, Đà Nẵng Sau vào Hải Phòng làm việc từ 1997-2005 Từ 2007, TC gia đình 32 Chế Lan Viên, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Sau li hôn, từ 2013 đến nay, TC thuê phòng trọ, thường xuyên thay đổi nơi khơng cố định nơi Vì nghiện rượu, lang thang, xin ăn nên bị đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng - Tình trạng học vấn, chun mơn: 2/12 Lúc nhỏ có học, mồ cơi từ nhỏ, khơng định hướng nên bỏ học từ sớm để học nghề Đã có chứng nghề khí - Tình trạng nghề nghiệp: Đóng tàu cảng Hải Phòng năm Ngồi làm nhiều cơng việc khác qt rác, giúp việc nhà, làm khí, cốt pha cho cơng trình nhỏ nhiều nơi Hiện khơng có việc làm - Tình trạng sức khỏe thể chất: Trước bị tai nạn xe liệt nửa người, sau chữa trị khỏi, hoạt động, lao động bình thường Hiện thể trạng gầy, chưa phát bệnh nghiêm trọng - Tình trạng sức khỏe tâm thần: Tâm lí - Các vấn đề khác: Là người Phật giáo Thông tin môi trường thân chủ Sơ đồ phả hệ Thân chủ (Lập ngày 21 tháng 04 năm 2016) 14 TC BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN - : Nam Chú thích: Nam Đã chết Nữ Đã chết Kết Ly hôn Quan hệ thân thiết - Quan hệ xa cách Mâu thuẫn Giải thích sơ đồ Cha mẹ TC sớm, gia đình có anh chị em Trong anh chị em mình, TC giữ mối liên hệ thân thiết với chị thứ tư, có mâu thuẫn gay gắt với anh hai mình, với anh chị em khác quan hệ xa cách TC lấy vợ có (1 bé trai lớp bé gái lớp 3) TC li hôn với vợ, giữ mối quan hệ gần gũi, thân thiết với hai 15 BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN Sơ đồ sinh thái Thân chủ TTBTXHĐ N Bạn bè Vợ Anh hai Họ hàng Chú Thắm 40 tuổi Nghiện rượu, lang thang xin ăn Hai Hàng xóm Chị tư Pháp luật 16 An sinh xã hội BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN Chú thích: Quan hệ khơng thường xun Quan hệ tích cực Quan hệ căng thẳng, mâu thuẫn Giải thích sơ đồ - Chú Thắm con: có mối quan hệ gắn bó, thân thiết Chú ln quan tâm đến hai mình, động lực sống Hai em yêu thương - Chú Thắm vợ: mối quan hệ thờ ơ, không thân thiết li gặp - Chú Thắm chị tư: có mối quan hệ gắn bó, thân thiết Chị người yêu thương, giúp đỡ nhiều sa ngã Chú yêu q chị - Chú Thắm anh hai: có mâu thuẫn gay gắt với tranh giành quyền sử dụng mảnh đất - Chú Thắm họ hàng: quan hệ xa cách, thơ ơ, lạnh nhạt cha mẹ sớm, liên lạc với nhau, anh chị em với liên lạc sống nhiều nơi bận mưu sinh - Chú Thắm bạn bè: có quan hệ thân thiết, từ nhỏ trại trẻ đường phố nên bạn bè trại thân thiết anh em, lớn lên làm có quan hệ thân thiết với bạn bè - Chú Thắm hàng xóm: quan hệ xa cách, khơng thân thiết thường xuyên chuyển địa điểm sinh sống - Chú Thắm với TTBTXHĐN: quan hệ mật thiết, tích cực, trung tâm nhiều lần chăm sóc say rượu có hành vi lang thang xin ăn gây trật tự cộng đồng, trung tâm, cải tạo cải thiện phần người - Chú Thắm với an sinh xã hội: Các sách an sinh xã hội ln sẵn sàng hỗ trợ, chưa vận dụng chúng hiệu 17 BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN - Chú Thắm pháp luật: quan hệ bình thường cơng dân pháp luật bảo vệ cần thiết Vấn đề thân chủ (Mô tả vắn tắt) Chú Nguyễn Ngọc Thắm (40 tuổi) đối tượng tiếp nhận tạm thời Trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng Chú có vợ hai con, li năm Chú thường xuyên uống rượu dẫn đến lang thang, xin ăn nên đưa vào trung tâm Chú buồn bực phải trung tâm mong muốn ngồi, hòa nhập lại với cộng đồng Có mâu thuẫn gay gắt với anh thường bực tức nhắc tới anh Chú yêu thương hai mong sớm gặp lại Tiến trình làm việc với thân chủ Giai đoạn 1: Tiếp cận thân chủ nhận diện vấn đề thân chủ - Tôi tiếp cận TC thông qua giới thiệu nhân viên trung tâm Ban đầu TC chưa thật tin tưởng ngại giao tiếp nên chưa chia sẻ nhiều thân Thời gian để lên trung tâm số buổi trùng với lịch lao động TC nên thời gian ngồi trò chuyện riêng với TC Vì phải vừa làm việc (nhổ cỏ) giúp TC vừa trò chuyện Nhưng xây dựng mối quan hệ tốt với TC, TC nhiệt tình, thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ, hợp tác 18 BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN - Vấn đề TC: THÂN CHỦ Không muốn tiếp tục trung tâm Nghiện rượu Cơ thể suy nhược, gầy y ếu Mâu thuẫn với gia đình 19 Hay qn, tập trung Li với vợ, xa Khi thường lang thang, xin ăn Muốn tìm cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái Thường xun nhắc tới việc muốn ngồi Khơng tự bị quản lí Tỏ thái độ khơng vui bị quản lí Nhớ BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN Giai đoạn 2: Đánh giá lập kế hoạch giúp đỡ  Phân tích vấn đề TC - Thân chủ nghiện rượu Theo Lý thuyết hệ thống “Vấn đề thân chủ không xuất phát từ thân thân chủ Điều hiểu vấn đề thân chủ kết việc trao đổi, giao tiếp thành viên” (Theo Huỳnh Minh Hiền, Lý thuyết thực hành Công tác xã hội) Trong trường hợp TC, mâu thuẫn TC anh mình, mảnh đất-tài sản quý, dẫn đến thường buồn bực, cáu gắt Quan hệ với vợ bị sứt mẻ Từ muốn tìm cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái, muốn có thứ giúp dễ “qn” chuyện buồn, tìm đến rượu Uống rượu tâm lí khơng ổn định ảnh hưởng đến suất lao động TC nên bị nơi làm việc sa thải Những tác động làm TC từ việc uống rượu để tìm cảm giác nhẹ nhõm trở thành nghiện rượu nặng - Không muốn tiếp tục trung tâm Theo Lý thuyết hệ thống sinh thái “Nhu cầu vấn đề người phát sinh sinh hoạt hàng ngày vấn đề người phát sinh trao đổi qua lại người môi trường bị cân đối không phù hợp”, “Nếu người mơi trường có trao đổi phù hợp làm cho người có cảm giác thỏa mãn, an tâm có động lực để phát triển Ngược lại, trao đổi không phù hợp làm người rơi vào tình trạng khơng thích ứng với môi trường, dẫn đến stress” (Huỳnh Minh Hiền, Lý thuyết thực hành Công tác xã hội) Trong trường hợp TC, trung tâm, phải chịu quản lí, giám sát sinh cảm 20 BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN giác khơng tự do, tù túng, khó chịu, đặc biệt người phải bươn chải nhiều nơi, nơi cố định Khi trung tâm làm số hoạt động lao động nhẹ, không tự làm việc khác chưa có cho phép Ngồi ra, việc trung tâm khiến TC đến thăm con, điều kiện gia đình khơng thể đưa cháu đến thăm nên khiến TC thêm buồn chán Vì thế, việc TC muốn ngồi điều tất yếu Bản kế hoạch giúp đỡ:  Mục tiêu Hoạt động Thời gian dự kiến hoàn thành Người/tổ chức chịu trách nhiệm Thiết lập mối Thu thập từ TC thông tin cá nhân buổi, Sinh viên TC, trình sinh sống lớn lên quan hệ, tìm hiểu TC, cơng việc trước TC, lí 15h00-16h00, thực hành thơng tin TC ngày TC vào trung tâm Tìm hiểu mối quan hệ TC thành viên gia 16/4/2016 đình 18/4/2016 Xin hồ sơ TC từ phòng lưu trữ hồ sơ trung tâm để có thơng tin cụ thể Tìm hiểu thơng Trò chuyện với thân chủ để lấy thông buổi, Sinh viên tin mối quan hệ gia đình theo suy tin gia đình TC 15h00-16h00, thực hành, nghĩ TC ngày gia đình Vãng gia Gặp vợ TC để tìm hiểu mối quan hệ, tình trạng mối quan hệ 20/4/2016 TC TC thành viên khác 23/4/2016 gia đình Tìm hiểu thái độ, mong muốn vợ TC Giúp TC xin xét Gặp Ban giám đốc trung tâm để hỏi buổi, Sinh viên, tình hình xem xét việc trại TC duyệt để thủ tục để hoàn thành hồ 15h00-16h00, ban giám trại ngày đốc trung sơ 25/4/2016 tâm, người Liên hệ với gia đình để nhanh chóng có người bảo lãnh, đưa TC với cộng thân TC động Giúp TC ổn định Tham vấn tâm lí, vấn đàm Cung cấp buổi, từ Sinh viên thông tin, tác hại rượu cho TC 21 BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN tâm lý, nhận thức tác hại rượu, cai rượu hòa nhập cộng đồng Cho TC biết tình hình gia đình, mong muốn TC Khơi dậy mong muốn chăm sóc đầy đủ cho TC, từ tâm cai rượu 27/4/2016 đến 9/5/2016 thực hành Giai đoạn 3: Thực kế hoạch giúp đỡ (quá trình can thiệp) Không muốn tiếp tục trung tâm - Gặp Ban giám đốc trung tâm để hỏi tình hình xem xét việc trại TC thủ tục để hoàn thành hồ sơ - Hỏi TC người bảo lãnh cho TC - Liên hệ với chị TC – người có mối quan hệ thân thiết với TC để chịu trách nhiệm đưa TC với cộng động - Thường xuyên hỏi thăm ban giám đốc việc xét duyệt hồ sơ cho TC Nghiện rượu - Tác động trực tiếp đến TC: + Điều trị cho vấn đề tâm lí TC quan trọng nhất, tác động từ TC Cho TC biết tác động đến tâm lí, hành vi TC chúng có cha nghiện rượu, ảnh hưởng đến + Cung cấp tác hại rượu, hậu ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lí, khả lao động TC + Cung cấp số cách cai rượu cho TC: dung thuốc, biện pháp thay (yoga, thiền, châm cứu,…) + Những lợi ích TC cai rượu, hòa nhập lại với cộng đồng, việc TC dễ tìm kiếm việc làm hơn, giúp cải thiện thu nhập, có khả chu cấp cho 22 BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN - Tác động đến gia đình TC: + Nói tình hình TC + Vì TC quan tâm đến mình, nên em phận quan trọng giúp TC hòa nhập cộng đồng, không nghiện rượu lại sau khỏi trung tâm Các em chị TC người giúp nhắc nhở, theo dõi trình hòa nhập TC với cộng đồng + Cung cấp cách cai rượu cho gia đình để hỗ trợ TC cai rượu Giai đoạn 4: Lượng giá kết thúc - Kết đạt được: + Giảm hành vi nghiện rượu + Trí nhớ khả tập trung tốt + Sức khỏe cải thiện + Vui vẻ, nhiệt tình tham gia hoạt động + Đã nhà vào ngày 18/5/2016 - Khó khăn, hạn chế + Chưa có kinh nghiệm vấn đề + TC đơi lúc chưa kiểm sốt được, thèm rượu + Thời gian làm việc số buổi trùng với thời gian lao động trung tâm 23 BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN PHẦN - KẾT LUẬN – KHUYẾN NGHỊ Nghiện rượu vấn đề quan trọng cần phải giải Mặc dù thử thách dai dẳng Những người thành công, họ khỏe mạnh gặt hái nhiều lợi ích lĩnh vực gia đình nghề nghiệp Họ có tự để nói ‘khơng’ với rượu”, phục hồi nhân phẩm tư cách Một người thay đổi dù người tình trạng uống rượu có nguy bị hại, đau khổ nhiều vấn đề uống rượu độ, nghiện rượu Nếu thói quen uống rượu mối đe dọa cho sức khỏe hạnh phúc bạn, thực thay đổi cần thiết Điều mang lại lợi ích cho bạn người yêu mến bạn Đây vai trò nhân viên cơng tác xã hội Sau thời gian thực hành trung tâm, hiểu rõ tầm quan trọng công tác xã hội với cá nhân, tiếp thu học hỏi nhiều kinh nghiệm quý báu cho đợt thực hành sau, nghề nghiệp tương lai Tôi rèn luyện, trau dồi kỹ quan trọng kỹ thu thập thông tin, kỹ thiết lập mối quan hệ, kỹ lắng nghe, kỹ quan sát, kỹ đặt câu hỏi, kỹ cung cấp thơng tin,… Trong q trình thực hành nhiều thiếu sót, chưa hồn thành tốt mục tiêu đề giúp đỡ phần cho TC học hỏi nhiều điều niềm hạnh phúc cho sinh viên 24 BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN  Khuyến nghị  Đối với nhà trường, khoa - Nên tổ chức buổi thảo luận nhóm thường xun - Cho sinh viên đăng kí nguyện vọng muốn làm việc với đối tượng trước phân nhóm - Tổ chức thêm buổi giao lưu, sinh hoạt sở - Học tăng cường mơn học lí thuyết để kết thúc sớm, dành thời gian cho việc thực hành, không nên vừa thực hành vừa học lí thuyết - Thực hành sở gần trường để tiện cho việc lại sinh viên - Nhà trường cần có thống với giáo viên việc cung cấp thông tin giấy tờ cho sinh viên thực hành - Nên soạn thảo nội quy (về trách nhiệm kỷ luật) cho sinh viên thực hành, giáo viên, học sinh trình sinh viện thực hành - Cho sinh viên đăng kí nguyện vọng muốn làm việc với đối tượng trước phân nhóm  Đối với trung tâm 25 - Tăng cường khám sức khỏe cho đối tượng trung tâm - Cần quan tâm đến đời sống đối tượng Năng cao chất lượng số lượng phần ăn đối tượng - Tổ chức hoạt động rèn luyện sức khỏe cho đối tượng - Tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, văn nghệ cho toàn đối tượng Chú ý quan tâm đến tâm lí đối tượng - Thay đổi cách giáo dục, hướng dẫn đối tượng nhẹ nhàng hơn, không ảnh hưởng đến tinh thần đối tượng BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN TÀI LIỆU THAM KHẢO 2013, Huỳnh Minh Hiền, Lý thuyết thực hành Công tác xã hội 2000, Francis J.Turner & cộng 2013, Lê Chí An, Cơng tác xã hội với cá nhân http://swvn.blogspot.com/ 26 ...BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TC: Thân chủ SV: Sinh viên TTBTXH: Trung tâm bảo trợ xã hội BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN PHẦN 1-... thường người nghiện rượu họ phủ nhận thật Họ nói: “Tơi uống bình thường người thôi”, “Bất muốn, ngưng” Phí tổn cho hậu chứng nghiện rượu lớn, bên cạnh BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN... có ngun nhân rượu, tội phạm tỷ lệ ly dị cao người nghiện rượu Bên cạnh phí tổn vật chất tất nhiên phải tính đến mát tình cảm phải chịu đựng hậu chứng nghiện rượu Làm để giúp người nghiện rượu nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: CTXH cá NHÂN với NGƯỜI NGHIỆN rượu tại TT BTXH đà NẴNG , CTXH cá NHÂN với NGƯỜI NGHIỆN rượu tại TT BTXH đà NẴNG , Vấn đề của thân chủ (Mô tả vắn tắt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay