Đánh giá hiệu quả giữ đất của rừng trồng keo tai tượng (acacia mangium wild) tại phường bắc sơn, thành phố uông bí, quảng ninh

82 30 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 15:38

i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan, tài liệu nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực điều tra thực tế t i Trung tâm Thực hành Quảng ông lâm nghiệp thuộc trường inh, chưa s ông lâm ông c, t nh ụng ất kỳ cơng trình nghiên cứu trước Hà Nội, gày tháng năm 2016 Tác giả T N un ii LỜI CẢM ƠN Sau hồn thành chương trình đào t o cao học khoá 21, đồng ý Trường i học Lâm nghiệp - Phòng đào t o sau đ i học, thực đề tài: “Đánh giá hiệu giữ đất rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium Wild) phường Bắc Sơn, thành phố ng Bí, Quảng Ninh” Nhân dịp hồn thành đề tài, tơi xin chân thành cảm ơn Phòng sau i học, Thầy, ô giáo trường t o i học Lâm nghiệp truyền đ t kiến thức q báu cho tơi q trình học tập t i trường Tôi đặc biệt cảm ơn thầy giáo GS Vương Văn Quỳnh, người trực tiếp hướng dẫn khoa học cho tôi, ành nhiều thời gian, tận tình giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài Xin chân thành cảm ơn cán ộ Phòng t o sau đ i học, đặc biệt trân trọng cảm ơn PGS.TS guyễn Văn Thiết t o điều kiện giúp đỡ suốt thời gian học tập hoàn thiện báo cáo tốt nghiệp Nhân dịp xin g i lời cảm ơn tới an giám hiệu trường ông lâm ông c c ng đồng nghiệp gia đình động viên, giúp đỡ cho kiến g p qu Mặc áu để hoàn thiện báo cáo c nhiều cố g ng, thời gian trình độ h n chế, địa bàn nghiên cứu xa xơi, dự án kết thúc lâu, nên báo cáo khơng thể tránh khỏi thiếu sót, khuyết điểm Tơi mong nhận ý kiến đ ng g p qu áu thầy cô giáo, nhà khoa học b n è đồng nghiệp để đề tài nghiên cứu tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, gày tháng năm 2016 Tác giả T N un iii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa LỜI CAM OA i LỜI CẢM Ơ ii MỤC LỤC iii A H MỤ TỪ VI T T T v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii ẶT VẤ Ề hương TỔNG QUAN VỀ VẤ Ề NGHIÊN CỨU 1.1 Ở nước 1.2 Ở nước 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1.1 Mục tiêu chung 2.1.2 Mục tiêu cụ thể 2.2 ối tượng nghiên cứu 2.3 Ph m vi nghiên cứu 2.4 Nội dung nghiên cứu 10 2.5 Phương pháp nghiên cứu 10 2.5.1 Phương pháp luận 10 2.5.2 Phương pháp thu thập số liệu 11 2.5.3 Phương pháp x lý số liệu 15 hương IỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH T XÃ HỘI KHU VỰ GHI ỨU 18 3.1 iều kiện tự nhiên 18 3.1.1 Vị trí địa lý 18 iv 3.1.2 ịa hình 18 3.1.3 ịa chất thổ nhưỡng 19 3.1.4 Khí hậu, thuỷ văn 20 3.1.5 Hiện tr ng tài nguyên rừng đất lâm nghiệp 20 3.2 iều kiện kinh tế – xã hội 22 hương T QUẢ GHI ỨU V THẢO U 4.1 ghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng 23 o tai tượng c liên quan đến khả giữ đất 23 4.1.1 ặc điểm tầng cao 23 4.1.2 ặc điểm thực vật tầng thấp thảm tươi ụi tái sinh 27 4.1.3 ặc điểm lớp thảm khô 29 4.2 ghiên cứu đặc điểm đất ưới tán rừng o c liên quan đến khả giữ đất liên hệ chúng với cấu trúc rừng 31 4.2.1 ề ày tầng đất 32 4.2.2 ộ m đất liên hệ với ch tiêu cấu trúc 34 4.2.3 ộ xốp đất 38 4.2.4 Hàm lượng m n đất 44 4.3 Nghiên cứu đặc điểm x i mòn đất ưới tán rừng 48 4.4 Giải pháp nâng cao hiệu giữ đất rừng trồng Keo 56 K T LU N - TỒN TẠI, KI N NGHỊ 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v AN C MỤC C C TỪ VI T T T v tt t Nguyên n OTC tiêu chu n ODB ng ản D1.3 ường kính ngang ngực ình quân HVN hiều cao vút ình quân TC ộ tàn ch CP h phủ TK Thảm khô TT Thảm tươi W ộ m đất D ung trọng d X KTXH Tỷ trọng ộ xốp đất inh tế xã hội vi DANH MỤC CÁC BẢNG TT 3.1 Tên bảng Trang Hiện tr ng đất rừng khu vực thực đề tài 20 4.1 ấu trúc tầng cao tr ng thái rừng nghiên cứu 23 4.2 ặc điểm cấu trúc thực vật tầng thấp t i địa điểm nghiên cứu 26 4.3 ặc điểm thảm khô tr ng thái rừng 28 4.4 ặc điểm phân ố thảm khô tr ng thái rừng 30 4.5 Phân ố ề ày tầng đất th o tr ng thái rừng 31 4.6 ộ dốc bề dày tầng đất ưới tr ng thái rừng 32 4.7 ộ m đất tr ng thái rừng 33 4.8 ộ m tầng đất ưới tán rừng 4.9 ộ xốp đất rừng 4.10 ộ xốp đất tr ng thái rừng th o độ sâu tầng đất 39 4.11 iểm tra khác iệt độ xốp đất rừng 40 4.12 ộ xốp đất, độ ốc chiều cao rừng Keo 41 4.13 ảng giá trị trung ình hàm lượng m n đất tr ng thái rừng 43 o rừng đối chứng o rừng đối chứng o rừng đối chứng 34 38 4.14 Hàm lượng mùn tuổi tr ng thái rừng 44 4.15 Hàm lượng mùn khối lượng thảm khô ô tiêu chu n 46 4.16 ường độ x i mòn đất tiêu chu n nghiên cứu 48 4.17 ường độ x i mòn đất tr ng thái rừng 49 4.18 Kiểm tra tương quan độ m đất với đặc điểm cấu trúc rừng 50 4.19 Kiểm tra tương quan độ xốp đất với đặc điểm cấu trúc rừng 52 vii DANH MỤC CÁC HÌNH TT 4.1 Tên hình hiều cao trung ình rừng Hvn tr ng thái rừng 4.2 ường kính trung ình rừng 4.3 ộ tàn ch trung ình tầng cao T 4.4 Mật độ 1.3 tr ng thái rừng tr ng thái rừng tr ng thái rừng Trang 24 24 25 25 4.5 ộ ch phủ chung thực vật tầng thấp tr ng thái rừng 27 4.6 hiều cao ụi tr ng thái rừng 27 4.7 hiều cao tái sinh tr ng thái rừng 28 4.8 hối lượng thảm khô ưới tr ng thái rừng 29 4.9 iến đổi ề ày tầng đất th o tr ng thái rừng 31 4.10 Biến đổi bề dày tầng đất th o độ dốc 33 4.11 ộ m đất trung ình tr ng thái rừng 34 4.12 iến đổi độ m đất th o độ sâu rừng Keo rừng đối chứng 35 4.13 iên hệ tương quan độ m đất ch phủ thảm tươi 35 4.14 iên hệ tương quan độ m đất tuổi rừng 36 4.15 Liên hệ tương quan độ m đất độ tàn che o rừng đối chứng 37 4.16 ộ xốp đất rừng 4.17 ộ xốp đất trung ình tr ng thái rừng 39 4.18 ộ xốp tầng đất tr ng thái rừng th o độ sâu tầng đất 39 4.19 iến đổi độ xốp tầng đất – 10 cm th o độ ốc mặt đất 41 4.20 iến đổi độ xốp tầng đất 10 – 20 cm th o độ ốc mặt đất 42 4.21 iến đổi độ xốp tầng đất 20 – 40 cm th o độ ốc mặt đất 42 4.22 iến đổi độ xốp tầng đất 40 – 60 cm th o độ ốc mặt đất 43 4.23 Hàm lượng m n tầng đất rừng o rừng đối chứng 38 44 4.24 Liên hệ tương quan hàm lượng mùn tuổi rừng 45 4.25 Liên hệ tương quan hàm lượng m n lượng thảm khô 47 4.26 ường độ x i mòn đất tr ng thái rừng 49 ĐẶT VẤN ĐỀ Các loài Keo (Acacia) đưa vào trồng nước ta từ năm 1960, loài sinh trưởng phát triển nhanh, đồng thời l i có khả cải t o đất cao Với ưu điểm trên, o nhanh ch ng trở thành trồng rừng chủ lực cho ngành lâm nghiệp, đ o tai tượng (Acacia mangium Wild) coi lồi có triển vọng cho trồng rừng đa mục đích: phòng hộ, cải t o đất, cung cấp nguyên liệu Trường Cao đẳng Nông Lâm ông B c thành lập theo định số 7191 Q -BGD T ngày 12/11/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục t o sở nâng cấp trường Trung học Lâm nghiệp I TW Bên c nh sở đào t o, hà trường có Trung tâm thực hành thực nghiệm Nơng lâm nghiệp đ ng t i phường B c Sơn, thành phố ng Bí với nhiều mơ hình rừng tự nhiên rừng trồng làm sở tốt cho lớp học sinh, sinh viên trường thực hành thực tập nghiên cứu khoa học Trung tâm Thực hành thực nghiệm Nơng lâm nghiệp có tổng diện tích đất tự nhiên 970 h cta, đ đấtrừng tự nhiên chiếm 43,3 , đất rừng trồng chiếm 32% với loài trồng b c, đ o, Thông mã vĩ, ch đàn, Sở, Lát Mêhicơ, Giổi iện tích trồng lồi Keo lớn với 235 hecta Tuy nhiên, nghiên cứu khả ảo vệ đất rừng trồng o tai tượng Trung tâm thiếu biện pháp nâng cao hiệu bảo vệ đất rừng hằm g p phần xác định sở khoa học cho việc giải tồn t i lựa chọn thực đề tài: “Đánh giá hiệu giữ đất rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium Wild) phường Bắc Sơn, thành phố ng Bí, Quảng Ninh” C ƣơn TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Ở n o nƣớ Cơng trình nghiên cứu x i mòn đất dòng chảy thực nhà bác học Volni người 1981 ức giai đo n 1877 đến 1885 (Hudson N, ng s dụng hệ thống ãi đo òng chảy để nghiên cứu hàng lo t nhân tố c liên quan đến xói mòn đất lo i đất, lượng mưa, độ dốc, thực ì,….Sau đ , nhiều nghiên cứu x i mòn đất ưới ảnh hưởng lớp phủ thực vật ho t động canh tác thực Mỹ, Liên Xô Trước năm 1944 c số cơng trình tiếng Mỹ Liên Xô nước châu Âu Mill , nn tt, aws, Al n, Zakharop Trong giai đo n tồn t i quan điểm chung cho xói mòn chủ yếu dòng chảy tràn mặt đất t o nên Vì tác giả tập trung vào hướng nghiên cứu hiệu cơng trình xói mòn ngồi thực địa, kết cấu bờ bậc thang, ăng xanh ch n đất, cách bố trí trồng theo khơng gian mặt đất hìn chung giai đo n nghiên cứu tiến hành theo phương pháp đơn giản, chưa kết hợp thực nghiệm trường với nghiên cứu phòng thí nghiệm, giá trị định lượng chưa cao Bằng thí nghiệm phòng, năm 1944 Ellison lần ông phát nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới x i mòn đất đ h t mưa ộng h t mưa, sức b n phá bề mặt đất có vai trò quan trọng nhất, định đến xói mòn Các nhà nghiên cứu tiếng giai đo n là: Ellison, Delixop, Mikhovic, Wischmeier W.H, (1978) Phương trình phá huỷ kết cấu h t mưa ằng nghiên cứu phòng thí nghiệm) Ellison 1945 , Phương trình đất phổ dụng Wischmeier Smith 1958, 1978 ,… nghiên cứu thông qua xây dựng mơ hình mơ như: Mơ hình ồi l ng Megev (1967), Mơ hình mơ trình bồi l ng Fleming Fhamy (1973), Mơ hình x i mòn đất dốc Foster Meyer (1975), Mơ hình đất dòng chảy Fleming Walker 1977 ,… Zakharop (1973) nhiều tác giả khác nghiên cứu ảnh hưởng kích thước h t mưa, cường độ mưa phân ố mưa tới xói mòn dòng chảy mặt Kết quan trọng nghiên cứu xói mòn khả ảo vệ đất giai đo n xây dựng phương trình đất phổ dụng (USLE) có d ng tổng quát: A = R.K.L.S.C.P Trong đ : A - ượng đất xói mòn trung bình (tấn arc năm R - Hệ số x i mòn o mưa K - Hệ số x i mòn đất L - Hệ số độ ài sườn dốc S - Hệ số độ dốc C - Hệ số canh tác P - Hệ số bảo vệ đất Phương trình làm sáng tỏ vai trò nhân tố ảnh hưởng đến xói mòn khu vực c điều kiện địa lý khác Vấn đề thủy văn rừng trồng nói chung rừng trồng o tai tượng nói riêng vấn đề nhiễm nguồn nước dòng chảy mặt, tính chất vật lý đất bị thay đổi chủ yếu xói mòn trời mưa Garrity rasw ll E , 1998; P, 1993 Thông thường rừng tự nhiên bị thay rừng trồng gây vấn đề thủy văn Ở rừng trồng lồi nói chung, cân đối lượng nước mưa thấp rừng tự nhiên o đ làm tăng lượng nước chảy bề mặt, lượng nước chảy ngầm giảm, đất bị chai cứng TÀI LIỆU THAM KHẢO TI NG VIỆT Th m ăng, ông Tấn (1992), Bình luận việc nghiên c u mơ hình toán học thủy văn tr n đất dốc, (Trần Văn Mão lược dịch), Tài liệu tham khảo Bộ môn âm sinh, Trường i học Lâm nghiệp, Hà Nội Vu hí ân Vương ễ Tiên (2001), Nghiên c u hiệu cảu rừng nuôi dưỡng nguồn nước, i học Lâm nghiệp B c Kinh – Trung Quốc (Nguyễn Tiến Nghênh dịch) ), Tài liệu tham khảo Bộ môn Lâm sinh, Trường Ph m Ngọc i học Lâm nghiệp, Hà Nội ũng 1993 , Rừng với tác dụng dòng chảy, T p chí Lâm nghiệp, số 10/1993, tr 14-16 Ph m Văn iển (1998), Bước đầu nghiên c u đ c m thủy văn số thảm thực vật rừng làm sở cho việc xây dựng rừng tiêu chuẩn giữ nước – xung yếu hồ thủy điện Hòa Bình, Luận văn th c sĩ khoa học Lâm nghiệp, Trường Ph m Văn i học Lâm nghiệp, Hà Nội iển (1999), Khả giữ nước số thảm thực vật vùng hồ Hòa Bình, T p chí Lâm nghiệp số (3+4)/1999, tr 45-46 Ph m Văn iển (2000), Tiếp cận số phương pháp điều tra ói mòn đất, Thơng tin chuyên đề khoa học, công nghệ kinh tế nông nghiệp phát triển nông thôn, Trường i học Lâm nghiệp, số 10/2000, tr 22-24 Ph m Văn iển (2001), Đo lượng nước chảy bề m t lượng đất xói mòn nghiên c u sinh thái thủy văn rừng, T p chí Nơng nghiệp, Bộ NN&PTNT, số 10/2001, tr 726-727 Ph m Văn iển năm 2006: “Khả giữ nước số thảm thực vật vùng phòng hộ thủy điện Hòa Bình” Luận án tiến sĩ khoa học Lâm nghiệp, Trường i học Lâm nghiệp, Hà Nội Fetter C.W (2000), Địa chất thủy văn ng dụng, Bản dịch Tiếng Việt, Tập I+II, Nxb Giáo dục, Hà Nội 10 ê ăng Giảng, Nguyễn Thị Hoài Thu (1981), Một vài nhận xét khả giữ nước, điều tiết dòng chảy rừng th sinh hỗn giao rộng có độ tàn che khác vùng núi tiên – Hữu Lũng – Lạng Sơn, Thông tin khoa học kỹ thuật, Trường 11 Võ i học Lâm nghiệp, tr 8-12 i Hải (1996), Nghiên c u dạng cấu trúc hợp lý cho rừng phòng hộ đầu nguồn Việt Nam, Luận án PTS khoa học Nông nghiệp Việt Nam 12 ITTO (1990), Hướng dẫn quản lý rừng tự nhiên nhiệt đới 13 ITTO (1992), Ti u chí đánh giá quản lý bền vững rừng tự nhiên nhiệt đới 14 ITTO (1993), Hướng dẫn thiết lập hệ thống quản lý bền vững khu rừng trồng rừng nhiệt đới 15 ITTO (1993), Hướng dẫn bảo tồn ĐDSH rừng sản xuất vùng nhiệt đới 16 Nguyễn Ngọc ung Võ i Hải (1997), Kết bước đầu nghiên c u tác dụng phòng hộ nguồn nước số thảm thực vật nguyên tắc xây dựng rừng phòng hộ nguồn nước, NXB Nơng nghiệp TP.Hồ Chí Minh 17 Bùi Ng nh, Nguyễn Danh Mô (1977), Nghiên c u khả điều tiết dòng chảy giữ nước, giữ đất rừng th sinh hỗn loài rộng với độ tàn che 0,3 – 0,4 0,7 – 0,8 Hữu Lũng, Lạng Sơn, Báo cáo tổng kết đề tài NCKH, Viện Lâm nghiệp 1997, Hà Nội 18 Bùi Ng nh, Nguyễn Ngọc ích 1985 , Nghiên c u xây dựng nguyên tắc đ tạo rừng kinh doanh rừng phòng hộ lưu vực hồ ch a nước đầu nguồn dọc bờ sơng, T p chí khoa học Lâm nghiệp, Viện nghiên cứu Lâm nghiệp số 02/1996, tr.49-53 19 Nguyễn Viết Phổ (1992), Các vấn đề thủy văn rừng nhiệt đới, T p chí Lâm nghiệp, Bộ Lâm nghiệp, số 11/1992, tr.5-9 20 Vương Văn Quỳnh (1994a), Nghiên c u khả bảo vệ đất phương th c canh tác hộ gia đình người Dao Hàm Yên – Tuyên Quang, áo cáo đề tài thuộc chương trình hợp tác Việt Nam – Thụy iển, Trường i học Lâm nghiệp, Hà Nội 21 Vương Văn Quỳnh (1996), Vai trò bảo vệ đất thảm tươi bụi tán rừng trồng vùng nguyên liệu giấy, Thông tin khoa học, Trường i học Lâm nghiệp, số 02/1996, tr.83 – 84 22 Vương Văn Quỳnh (1997), Hiện tượng khô đất rừng trồng Bạch đàn, Thông tin khoa học Lâm nghiệp, số 02/1997, tr.20 – 21 23 Vương Văn Quỳnh (1999), Quản lý nguồn nước, Giáo trình trường i học Lâm nghiệp, Hà Nội 24 Vương Văn Quỳnh (2008), Nghiên c u giải pháp sử dụng rừng đ chắn sóng giảm lũ Việt Nam, Báo cáo tổng kết đề tài cấp Nhà nước KC.08.31, Hà Nội 25 ỗ ình Sâm cộng (2002), Mối quan hệ sử dụng đất phòng hộ đầu nguồn, Báo cáo t i hội thảo Hà Nội tháng 5/2002, FSIV IIED 26 Vương ễ Tiên, Lý Á Quang (1991), Nghiên c u tác dụng điều tiết lũ lụt rừng thuộc vùng núi Bắc Kinh, (Trần Văn Mão lược dịch), tài liệu chuyên khảo môn âm sinh, Trường i học Lâm nghiệp, Hà Nội 27 Vũ Văn Tuấn (1993), Sử dụng tài liệu thực nghiệm thủy văn đ phân tích mơ hình hóa q trình dòng chảy, Luận án PTS hí tượng thủy văn, Hà ội 28 Nguyễn Hải Tuất, Nguyễn Trọng Bình (2005), Khai thác sử dụng SPSS đ xử lý số liệu nghiên c u lâm nghiệp, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 29 Nguyễn Hải Tuất, Vũ Tiến Hinh, Ngơ Kim Khơi (2006), Phân tích thống kê lâm nghiệp, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 30 Trần Huệ Tuyền (1994), Phân tích ch c giữ nước rừng bảo vệ nguồn nước đập Tùng Hoa – Côn Minh, Trần Văn Mão lược dịch, Thông tin Lâm nghiệp nước ngoài, Trường 01/1994, tr.22 – 27 i học Lâm nghiệp số TI NG ANH 31 Bruijnzeel L.A (1990), Hydrology of moist tropical forests and effects of conversion: a state of knowledge review, The Netherlands 32 Christensen (1998), Evaluation of prediction intervals of expressing uncertainties in groundwater flow model predictions, Abstract for 23rd General Assembly of EGS in Nice, Annales Geophysicae, Supplement II to Vol.16 33 Craswell E.T, Sajjpongse A., Howlett D.J.B & Dowling A.J (1998), Agroforestry in the management of sloping lands in Asia and the Pacific, Agroforestry systems 38 (1-3): 121 – 137 34 Critchley W.R.S & Bruijnzeel L.A (1996), Environmental impacts of converting moist tropical forest into agriculture and plantations, International Hydrological Programme, Humid Tropics Programme Series No.10, Man and the Biosphere Programme, UNESCO 35 Douglass (1977), Humid landform, The Massachusetts Institutes of Technology Press, Cambridge, Massachusetts 36 Dunne T (1978), Field studies of hillslope flow processes, Hillslope hydrology, New York 37 Hibbert A.R (1967), Forest treament effects on water yield, Sopper, W.E and Lull, H.W (Eds) 38 Shrma W (1996), Hydrology and water resources engineering, Delhi 39 Swank WT (1992), Forest hydrology and ecology at Coweeta, Springer – Verlag, New York 40 Wischmeir W.H (1978), Predicting rainfall erosion soil loss, US, Dept Agri, Handbook, USA P Ụ ỤC P ụ lụ Cá p ƣờn TT Đ đ ểm t u u nở uv n n ứu Sơn - Tp.ng Bí - Quản N n ÔTC Trạn t rừn Độ dố (độ) Quảng inh Tự nhiên 10 Quảng inh Tự nhiên 22 Quảng inh Tự nhiên 15 Quảng inh o TT cấp tuổi 10 Quảng inh o TT cấp tuổi 16 Quảng inh o TT cấp tuổi 18 Quảng inh Keo TT cấp tuổi 8 Quảng inh o TT cấp tuổi 15 Quảng inh o TT cấp tuổi 10 Quảng inh 10 o TT cấp tuổi 10 11 Quảng inh 11 o TT cấp tuổi 10 12 Quảng inh 12 o TT cấp tuổi 15 13 Quảng inh 13 o TT cấp tuổi 13 14 Quảng inh 14 o TT cấp tuổi 15 15 Quảng inh 15 o TT cấp tuổi 25 16 Quảng inh 16 Thông Mã vĩ 15 17 Quảng inh 17 Thông Mã vĩ 26 18 Quảng inh 18 Thông Mã vĩ 20 P ụ lụ Đặ đ ểm ấu tr p ƣờn trạn t rừn tạ Sơn - Tp.ng Bí - Quản N n ÔTC TT rừn D1.3 Dt Hvn Hdc TC N Tự nhiên 14.1 (cm) 3.9 (m) 9.3 (m) 4.3 (m) 64.0 (%) 680 (cây/ha) Tự nhiên 13.9 4.2 10.0 4.8 72.0 550 Tự nhiên 12.7 4.0 9.2 4.5 69.0 580 Keo cấp tuổi 3.8 1.5 3.3 0.9 43.0 1540 Keo cấp tuổi 4.0 1.6 3.5 0.8 43.0 1470 Keo cấp tuổi 4.0 1.7 3.6 1.0 37.0 1520 Keo cấp tuổi 4.2 1.7 3.4 0.9 39.0 1500 Keo cấp tuổi 4.2 1.7 3.5 0.8 37.0 1440 Keo cấp tuổi 4.2 1.7 3.5 0.9 43.0 1520 10 Keo cấp tuổi 9.9 2.8 6.8 2.1 65.0 1350 11 Keo cấp tuổi 8.7 2.8 5.9 1.8 64.0 1220 12 Keo cấp tuổi 9.2 2.7 6.6 2.0 64.0 1450 13 Keo cấp tuổi 9.1 2.7 6.5 2.1 60.0 1320 14 Keo cấp tuổi 9.1 2.9 6.5 2.1 66.0 1400 15 Keo cấp tuổi 8.9 2.8 6.3 2.0 60.0 1480 16 Thông 12.4 3.2 6.5 2.1 57.0 670 17 Thông 12.2 2.4 6.6 2.1 53.0 590 18 Thông 14.5 3.0 7.5 2.0 63.0 800 P ụ lụ Đặ đ ểm â tạ p ƣờn ÔTC TT rừn ụ , t ảm tƣơ dƣớ trạn t rừn Sơn - Tp.ng Bí - Quản N n Câ CP (%) ụi Câ tá s n Hcb (m) CPcb (%) Hts (m) CPts (%) Tự nhiên 67 0.6 58 20 Tự nhiên 66 0.7 66 15 Tự nhiên 67 0.62 68 0.8 30 Keo cấp tuổi 44 0.54 36 0.5 5 Keo cấp tuổi 28 0.48 30 0.6 Keo cấp tuổi 33 0.54 28 0.7 Keo cấp tuổi 36 0.52 30 0.6 Keo cấp tuổi 44 0.48 30 0.5 10 Keo cấp tuổi 41 0.46 24 0.3 10 10 Keo cấp tuổi 40 0.64 27 0.8 10 11 Keo cấp tuổi 53 0.82 48 0.5 12 Keo cấp tuổi 37 0.52 28 0.3 13 Keo cấp tuổi 39 0.64 28 0.2 10 14 Keo cấp tuổi 44 0.44 26 0.6 10 15 Keo cấp tuổi 48 0.6 34 0.5 10 16 Thông Mã vĩ 57 0.54 54 0.7 20 17 Thông Mã vĩ 59 0.46 46 0.5 10 18 Thông Mã vĩ 72 0.44 62 0.6 20 P ụ lụ ố lƣợn t ảm p ƣờn ÔTC TT rừn Tự nhiên dƣớ trạn t rừn tạ Sơn - Tp.ng Bí - Quản N n CP t ảm ố lƣợn t ảm g/m2mụ ố lƣợn t ảm kg/ha g/m2 mụ kg/ha 1135.4 11354 805.0 8050 Tự nhiên 83 khô 84 (%) 1008.6 10086 720.0 7200 Tự nhiên 73 1103.3 11034 762.0 7620 Keo cấp tuổi 48 847.6 8476 562.4 5624 Keo cấp tuổi 51 710.1 7101 312.4 3124 Keo cấp tuổi 44 736.6 7366 430.2 4302 Keo cấp tuổi 56 887.7 8877 485.0 4850 Keo cấp tuổi 76 756.5 7565 531.0 5310 Keo cấp tuổi 68 809.7 8097 487.5 4875 10 Keo cấp tuổi 66 949.6 9496 623.0 6230 11 Keo cấp tuổi 74 986.8 9868 705.5 7055 12 Keo cấp tuổi 49 969.2 9692 643.0 6430 13 Keo cấp tuổi 70 1009.5 10095 721.0 7210 14 Keo cấp tuổi 57 770.2 7702 438.5 4385 15 Keo cấp tuổi 58 831.2 8312 520.0 5200 16 Thông Mã vĩ 70 989.4 9894 678.0 6780 17 Thông Mã vĩ 68 1011.4 10114 680.0 6800 18 Thông Mã vĩ 78 989.7 9897 705.0 7050 P ụ lụ ề d p ƣờn t n đất dƣớ số trạn t rừn tạ Sơn - Tp.ng Bí - Quản N n ÔTC Trạn t rừn Độ dố (độ) ềd t n đất Tự nhiên 10 120 (cm) Tự nhiên 22 120 Tự nhiên 15 120 o cấp tuổi 10 120 o cấp tuổi 16 80 o cấp tuổi 18 80 o cấp tuổi 100 o cấp tuổi 15 80 o cấp tuổi 80 10 o cấp tuổi 10 120 11 o cấp tuổi 10 120 12 o cấp tuổi 15 80 13 o cấp tuổi 13 100 14 o cấp tuổi 15 100 15 o cấp tuổi 25 100 16 Thông Mã vĩ 15 80 17 Thông Mã vĩ 26 80 18 Thông Mã vĩ 20 80 P ụ lụ Độ m đất dƣớ số trạn t rừn tạ p ƣờn TT OTC Trạn t rừn Sơn - Tp.ng Bí - Quản N n TB Độ m t n đất ( ) - 10 10 - 20 20 - 40 40 - 60 60 - 80 Tự nhiên 14.8 20.54 15.02 14.60 14.25 9.56 Tự nhiên 16.8 20.75 16.34 15.98 15.66 15.13 Tự nhiên 17.6 21.80 22.31 19.47 13.79 10.53 o cấp tuổi 13.8 11.79 14.84 14.05 14.35 14.12 o cấp tuổi 11.8 6.63 9.71 12.98 13.61 16.33 o cấp tuổi 14.5 10.97 13.27 14.74 15.29 17.98 o cấp tuổi 13.5 9.40 14.99 13.97 13.95 14.96 o cấp tuổi 11.6 7.52 10.80 12.18 12.86 14.82 o cấp tuổi 15.0 13.23 14.43 14.82 15.15 17.62 10 o cấp tuổi 9.9 14.72 12.00 9.20 7.20 6.62 11 o cấp tuổi 10.7 12.19 9.61 10.35 10.75 10.48 12 o cấp tuổi 12.5 12.65 12.97 11.46 12.63 12.68 13 o cấp tuổi 12.0 12.00 12.34 11.14 11.68 12.83 14 o cấp tuổi 13.0 11.80 13.58 10.62 12.93 16.06 15 o cấp tuổi 14.4 13.93 14.37 12.43 14.07 17.11 16 Thông 15.9 17.38 13.43 15.32 15.48 17.97 17 Thông 13.6 14.16 13.50 11.66 13.67 15.18 18 Thông 17.5 21.02 17.99 14.67 16.17 17.84 P ụ lụ un tr n đất dƣớ số trạn t rừn tạ p ƣờn STT Trạn t rừn Sơn - Tp.ng Bí - Quản N n un tr n t n đất ( m3) TB - 10 10 - 20 20 - 40 40 - 60 60 - 80 OTC Tự nhiên 1.13 0.90 1.07 1.17 1.14 1.38 Tự nhiên 1.22 0.94 1.27 1.18 1.24 1.47 Tự nhiên 1.31 1.03 0.97 1.49 1.39 1.68 o cấp tuổi 1.27 1.23 1.24 1.28 1.40 1.19 o cấp tuổi 1.40 1.31 1.31 1.45 1.54 1.41 o cấp tuổi 1.35 1.35 1.25 1.24 1.41 1.51 o cấp tuổi 1.31 1.16 1.30 1.33 1.40 1.34 o cấp tuổi 1.39 1.33 1.40 1.28 1.37 1.58 o cấp tuổi 1.37 1.24 1.34 1.42 1.53 1.33 10 o cấp tuổi 1.44 1.47 1.32 1.47 1.47 1.49 11 o cấp tuổi 1.31 1.17 1.17 1.26 1.51 1.45 12 o cấp tuổi 1.31 1.23 1.31 1.37 1.31 1.36 13 o cấp tuổi 1.42 1.26 1.33 1.36 1.52 1.60 14 o cấp tuổi 1.39 1.04 1.15 1.55 1.52 1.69 15 o cấp tuổi 1.47 1.24 1.42 1.59 1.54 1.55 16 Thông 1.32 1.04 1.19 1.45 1.50 1.43 17 Thông 1.29 1.02 1.15 1.45 1.30 1.51 18 Thông 1.27 0.82 1.24 1.34 1.41 1.52 TB 1.33 1.15 1.25 1.37 1.42 1.47 STD 0.08 0.17 0.11 0.12 0.11 0.13 S% 6.23 15.07 9.10 8.83 8.02 8.69 P ụ lụ Độ ốp ủ đất dƣớ số trạn t rừn tạ p ƣờn Sơn - Tp.ng Bí - Quản N n TT OTC Trạn t rừn TB Tự nhiên Độ sâu t n đất (cm) - 10 10 - 20 20 - 40 40 - 60 60 - 80 56.3 65.2 58.6 54.9 54.1 48.9 Tự nhiên 52.6 62.0 50.4 54.0 52.7 44.0 Tự nhiên 48.6 57.6 61.9 43.1 44.3 36.0 o cấp tuổi 51.5 53.9 52.7 51.1 46.6 53.2 o cấp tuổi 46.0 51.0 48.4 43.3 40.8 46.6 o cấp tuổi 48.7 50.5 52.6 51.0 46.3 43.3 o cấp tuổi 50.7 56.0 51.0 51.0 46.9 48.7 o cấp tuổi 46.4 48.5 47.5 49.5 46.9 39.3 o cấp tuổi 47.2 48.6 49.9 45.7 42.3 49.4 10 o cấp tuổi 43.2 42.0 48.4 41.6 42.8 41.3 11 o cấp tuổi 48.5 52.5 54.6 50.9 41.1 43.3 12 o cấp tuổi 48.1 50.7 47.1 46.3 48.9 47.5 13 o cấp tuổi 44.9 53.8 45.8 47.3 39.8 37.9 14 o cấp tuổi 44.2 55.3 53.1 37.2 41.8 33.8 15 o cấp tuổi 40.8 52.8 44.8 38.3 39.7 28.5 16 Thông 46.5 54.1 51.7 42.4 41.6 42.4 17 Thông 48.7 57.9 53.0 43.3 49.9 39.1 18 Thông 49.7 66.4 48.5 43.3 50.7 39.5 P ụ lụ m lƣợn m n ủ đất dƣớ số trạn t rừn tạ p ƣờn Sơn - Tp.ng Bí - Quản Ninh m lƣợn m n ( TT OTC Trạn t rừn V trí OTC ) Độ sâu t n đất ( m) - 10 10 - 20 TB 20 - 40 40 - 60 60 - 80 Tự nhiên Chân 4.12 3.33 3.52 3.59 5.24 3.73 Tự nhiên Sườn 3.36 3.13 2.86 3.02 3.33 3.25 Tự nhiên nh 4.60 4.19 4.65 3.74 4.55 4.39 o cấp tuổi Chân 2.87 2.99 2.97 4.05 5.39 2.93 o cấp tuổi Sườn 2.08 2.13 2.55 3.24 4.70 2.10 o cấp tuổi nh 2.08 2.45 3.14 3.77 4.88 2.26 o cấp tuổi Chân 2.87 3.40 3.57 5.10 5.43 3.13 o cấp tuổi Sườn 1.80 2.39 2.26 2.90 3.88 2.09 o cấp tuổi nh 2.33 2.47 2.99 3.30 5.28 2.40 10 o cấp tuổi Chân 1.93 1.69 1.41 1.49 1.58 1.81 11 o cấp tuổi Sườn 1.47 1.19 1.50 1.51 1.77 1.33 12 o cấp tuổi nh 1.49 1.42 1.34 1.83 2.43 1.46 13 o cấp tuổi Chân 1.52 1.59 1.75 1.84 3.05 1.55 14 o cấp tuổi Sườn 2.66 2.34 2.15 3.86 6.37 2.50 15 o cấp tuổi nh 2.74 2.77 2.40 2.61 4.61 2.76 16 Thông Chân 2.61 1.98 2.74 3.33 5.92 2.29 17 Thông Sườn 2.45 2.63 2.05 2.75 3.48 2.54 18 Thông nh 2.52 2.91 3.07 3.22 4.60 2.71 P ụ lụ Cƣờn độ ó mòn đất p ƣờn t u u n Sơn - Tp.ng Bí - Quản N n TT OTC Trạn t rừn Độ dố TC Hvn (mm) CP (%) TM (%) X (%) XM (mm/năm) Tự nhiên 10 0.64 9.3 0.67 0.83 0.65 0.07 Tự nhiên 22 0.72 10.0 0.66 0.84 0.62 0.37 Tự nhiên 15 0.69 9.2 0.67 0.73 0.58 0.21 o cấp tuổi 10 0.43 3.3 0.44 0.48 0.54 0.20 o cấp tuổi 16 0.43 3.5 0.28 0.51 0.51 0.72 o cấp tuổi 18 0.37 3.6 0.33 0.44 0.50 1.00 o cấp tuổi 0.39 3.4 0.36 0.56 0.56 0.13 o cấp tuổi 15 0.37 3.5 0.44 0.76 0.49 0.32 o cấp tuổi 0.43 3.5 0.41 0.68 0.49 0.04 10 o cấp tuổi 10 0.65 6.8 0.4 0.66 0.42 0.21 11 o cấp tuổi 10 0.64 5.9 0.53 0.74 0.53 0.12 12 o cấp tuổi 15 0.64 6.6 0.37 0.49 0.51 0.57 13 o cấp tuổi 13 0.6 6.5 0.39 0.70 0.54 0.27 14 o cấp tuổi 15 0.66 6.5 0.44 0.57 0.55 0.39 15 o cấp tuổi 25 0.6 6.3 0.48 0.58 0.53 1.05 16 Thông 15 0.57 6.5 0.57 0.70 0.54 0.27 17 Thông 26 0.53 6.6 0.59 0.68 0.58 0.76 18 Thông 20 0.63 7.5 0.72 0.78 0.66 0.28 Rừng tự nhiên 16 0.68 10 0.67 0.80 0.62 0.22 o cấp tuổi 12 0.40 0.38 0.57 0.51 0.40 Keo cấp tuổi 15 0.63 0.44 0.62 0.51 0.44 Rừng Thông 20 0.58 0.63 0.72 0.59 0.44 tr trun n ... đất rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium Wild) phường Bắc Sơn, thành phố ng Bí, Quảng Ninh 2 C ƣơn TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Ở n o nƣớ Cơng trình nghiên cứu x i mòn đất dòng chảy... vệ đất rừng trồng o tai tượng Trung tâm thiếu biện pháp nâng cao hiệu bảo vệ đất rừng hằm g p phần xác định sở khoa học cho việc giải tồn t i lựa chọn thực đề tài: Đánh giá hiệu giữ đất rừng trồng. .. hồn thành chương trình đào t o cao học khoá 21, đồng ý Trường i học Lâm nghiệp - Phòng đào t o sau đ i học, thực đề tài: Đánh giá hiệu giữ đất rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium Wild) phường
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả giữ đất của rừng trồng keo tai tượng (acacia mangium wild) tại phường bắc sơn, thành phố uông bí, quảng ninh , Đánh giá hiệu quả giữ đất của rừng trồng keo tai tượng (acacia mangium wild) tại phường bắc sơn, thành phố uông bí, quảng ninh , Chương 1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Phía Bắc giáp với Phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, Chương 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay