Luận văn nghiên cứu một số bài tập nhằm nâng cao thể lực cho học sinh lớp 10 trường trung học phổ thông việt đức tỉnh đăk lăk, học kỳ II năm học 2015 – 2016

55 24 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 14:40

Giáo dục thể chất ngày càng chiếm một vị trí quan trọng trong nền giáo dục ở nước ta. Mục tiêu của nền giáo dục thể chất là đào tạo con người phát triển toàn diện. Đào tạo những chủ nhân của đất nước, hội tụ những phẩm chất tài đức vẹn toàn, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Vì vậy, việc tìm tòi các quy luật vận động của cơ thể, các phương tiện, đổi mới phương pháp giảng dạy, huấn luyện ngày nay trở nên có ý nghĩa quan trong trong quá trình hoàn thiện các kỹ thuật động tác để người học thể hiện khả năng của mình trong tập luyện và thi đấu. Xuất phát từ những lý do trên em tiến hành nghiên cứu đề tài:“Nghiên cứu một số bài tập nhằm nâng cao thể lực cho học sinh lớp 10 trường trung học phổ thông Việt Đức tỉnh Đăk Lăk, học kỳ II năm học 2015 – 2016 TRANG1 PHỤ BÌA - - LỜI CẢM ƠN - - Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến BGH trường Đại học Thể Dục Thể Thao Thành Phố Hồ Chí Minh, Khoa GDTC tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em – sinh viên đại học quy khóa 35 hồn thành tốt khóa học Đồng gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô, người dành nhiều thời gian, tâm huyết công sức để truyền thụ kiến thức bổ ích GDTC, TDTT làm tiền đề quan trọng cho nghiên cứu luận văn Và hết em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Thạc sỹ Lê Anh Duy, người tận tình hướng dẫn, bảo tất cho em suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn MỤC LỤC - - DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TDTT : Thể dục thể thao GDTC :T Giáo dục thể chất HSSV : Học sinh sinh viên GD&ĐT : Giáo dục đào tạo TC : Tuyên truyền TT : Thể thao DANH MỤC4 BẢNG BIỂU - - PHẦN 5MỞ ĐẦU - - Lý chọn đề tài Ngày điều kiện kinh tế - xã hội chuyển cách mạnh mẽ phát triển cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế đòi hỏi phải có hệ trẻ đầy động sáng tạo, có phẩm có phẩm chất tri thức đồng thời có lực vận động cao dồi sức khỏe Thể thao trường học nơi thu hút đông đảo học sinh tham gia tập luyện nhằm nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực tạo tảng cho phát triển trí lực vững cho hệ trẻ Giáo dục thể chất trường học mục tiêu phát triển thể chất cho học sinh, sinh viên nhằm góp phần vào việc đào tạo người phát triển toàn diện, nâng cao thể lực, giáo dục nhân cách đạo đức, lối sống lành mạnh, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần sinh viên Thế hệ học sinh, sinh viên người chủ tương lai đất nước, nên sứ mệnh lịch sử tương lai dân tộc trông mong vào hệ Phải tập trung thực công tác giáo dục thể chất trường học cấp có chất lượng ngày cao, bước hồn thiện chương trình giảng dạy đổi phương pháp cho phù hợp với tình hình phát triển Các tố chất thể lực nói chung, sức mạnh nói riêng phương tiện khơng thể thiếu công tác giáo dục thể chất nhằm nâng cao sức khỏe thể thao học đường Đối với ngành giao dục thể chất phải tạo tảng vững phát triển người cách tồn diện đức, trí, thể, mỹ nhiệm vụ chiến lược thể dục thể thao nước ta Phát triển thể lực cho học sinh THPT tạo tảng ban - - đầu sở để phát triển hoàn thiện thể chất lứa tuổi trình diễn biến phát triển mạnh mẽ thể hình, dần hồn thiện chức năng, phát triển tố chất thể lực nhằm nâng cao lực học tập làm việc Cũng giai đoạn em bước đầu tiếp xúc với môn thi đấu thể thao kỳ hội khỏe phù cấp Giáo dục thể chất ngày chiếm vị trí quan trọng giáo dục nước ta Mục tiêu giáo dục thể chất đào tạo người phát triển toàn diện Đào tạo chủ nhân đất nước, hội tụ phẩm chất tài đức vẹn toàn, nhằm đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa – đại hóa Vì vậy, việc tìm tòi quy luật vận động thể, phương tiện, đổi phương pháp giảng dạy, huấn luyện ngày trở nên có ý nghĩa quan trong q trình hồn thiện kỹ thuật động tác để người học thể khả tập luyện thi đấu Xuất phát từ lý em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu số tập nhằm nâng cao thể lực cho học sinh lớp 10 trường trung học phổ thông Việt Đức tỉnh Đăk Lăk, học kỳ II năm học 2015 – 2016” CHƯƠNG – CƠ SỞ LÝ LUẬN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN - - CỨU 1.1 Chủ tịch Hồ Chí Minh với nội dung tư tưởng phát triển thể chất dân tộc Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh ln nhận thức sâu sắc tầm quan trọng vai trò sức khỏe người, sức khỏe nhân dân Dù bận trăm công ngàn việc Chủ tịch Hồ Chí Minh ln dành thời gian thăm hỏi, tiếp xúc thường xuyên xem xét hoạt động thể dục thể thao(TDTT) nước quốc tế Tự thân Bác luyện tập TDTT hàng ngày, nhiều phương pháp cho phù hợp với tình hình sức khỏe, điều kiện thời tiết, địa hình nơi làm việc, động viên người xung quanh tập luyện Để làm gương, ngày Bác tập Theo di nguyện người: “Bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau việc làm quan trọng cần thiết”, Đảng nhà nước có chủ trương đắn, quan tâm mức Đồng thời nhận lĩnh vực cách mạng khác phát triển văn hoá, giáo dục, thể dục thể thao, nhằm thúc đời sống tinh thần sức khỏe nhân dân kiến tạo xã hội tới thành công Sau Cách mạng tháng Tám, Việt Nam đứng trước khó khăn to lớn kinh tế đời sống, quyền cách mạng non trẻ phải đương đầu với giặc đói giặc ngoại xâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ý khuyến khích phát triển TDTT Người khởi xướng TDTT cách mạng TDTT chưa có nước ta, mang ý nghĩa lớn tinh thần sức khoẻ nhân dân ta, dân tộc ta, góp phần “Kháng chiến nhiều thắng lợi, kiến quốc mau thành - - công” Những việc làm cần thiết Chủ tịch Hồ Chí Minh để TDTT cách mạng hình thành phát triển như: Ngày 30 tháng 01 năm 1946, Người ký sắc lệnh số 14 thành lập Nha Thể dục Trung ương thuộc Bộ Thanh niên, lần ngành TDTT cách mạng đời Việt Nam Đến ngày 27 tháng năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 33 thành lập Nha Thanh niên - Thể dục thuộc Bộ Quốc gia giáo dục Cùng ngày, Báo Cứu Quốc đăng “Sức khỏe thể dục” Người, thực chất báo lời kêu gọi tồn dân tập thể dục Bác Hồ Tối 26 tháng năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự “Lễ hội niên vận động” Hà Nội Người châm lửa thiêng phát động phong trào “Khỏe nước” Phong trào nhanh chóng lan tỏa từ Thủ Hà Nội đến tỉnh, thành phố Đó TDTT cách mạng dân, dân, tiền thân TDTT Việt Nam ngày TDTT cách mạng TDTTmới,mà tảng xã hội phong trào khỏe nước Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng khác chất Để có sức khoẻ cho người, ngồi việc cải thiện đời sống, phòng bệnh trị bệnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh khuyến khích toàn dân tập thể dục, rèn luyện thân the thường xun Do phát triển phong trào tồn dân tập luyện mục tiêu TDTT cách mạng Nếu xa rời mục tiêu khơng TDTT cách mạng Q trình thực mục tiêu TDTT cách mạng trình phấn đấu thực "Dân cường, nước thịnh" Mỗi người rèn luyện sức khoẻ phong trào TDTT cách mạng biểu - - lòng yêu nước Giáo dục thể chất học đường thể thao thi đấu, song kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ vào ngày 19 tháng 12 năm 1946, TDTT cách mạng phải tạm thời lắng xuống Tuy chiến khu Việt Bắc, TDTT cách mạng trì phát triển mức độ định Bác Hồ luôn gương sáng tinh thần tập luyện phong trào TDTT cách mạng năm 1946 phong trào rèn luyện sức khỏe chiến khu Việt Bắc suốt thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp Người khơng tập luyện thường xun mà quan tâm, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực rèn luyện sức khỏe Bác Hồ hướng dẫn Bộ trưởng, Thứ trưởng Chính phủ tập võ, nhiều lần Người hướng dẫn làm động tác mẫu cho chiến sĩ trẻ tập thể dục luyện võ thuật Bác khuyến khích cán quan Chính phủ, đội đơn vị bảo vệ chiến khu chiến sĩ thuộc đơn vị cảnh vệ Việt Bắc tổ chức tập luyện, giao lưu bóng chuyền vào buổi chiều hay ngày nghỉ, ngày Tết Nguyên Đán Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ, nhiều người số học viên lên đường chiến trường tham gia kháng chiến Sau hồ bình lập lại miền Bắc nước ta, họ trở với hoạt độngTDTT Nhiều người số họ cán quản lý, huấn luyện viên, giáo viên TDTT có lực tâm huyết phục vụ nghiệp phát triển TDTT xã hội chủ nghĩa Như vậy, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh thể dục (tức TDTT ngày nay) phát triển TDTT sức khỏe nòi giống, nghiệp cứu quốc kiến quốc, vinh dự vinh quang 10 - - dân tộc 1.2 Quan điểm chủ trương sách đảng nhà nước công tác giáo dục thể chất định hướng phát triển đến năm 2020 Giáo dục thể chất trình giải nhiệm vụ giáo dục, giáo dưỡng mà đặc điểm trình tất dấu hiệu chung trình sư phạm, vai trò đạo nhà sư phạm, tổ chức hoạt động tương ứng với nguyên tắc sư phạm nhằm hoàn thiện thể chất, nhân cách, lực vận động nâng cao khả làm việc kéo dài tuổi thọ người Giáo dục thể chất bao gồm GDTC hoạt động TDTT nội, ngoại khóa HSSV GDTC trường học chế độ giáo dục bắt buộc nhằm tăng cường sức khoẻ, phát triển thể chất, góp phần hình thành bồi dưỡng nhân cách, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho người học Nhà nước khuyến khích tạo điều kiện phát triển hoạt động TDTT ngoại khóa, tự chọn… Quyết định số 14/2001/QĐ-BGD&ĐT qui định: GDTC trường học hoạt động giáo dục bắt buộc nhằm giáo dục, bảo vệ tăng cường sức khoẻ, phát triển thể chất góp phần hình thành bồi dưỡng nhân cách, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho HSSV Chương trình GDTC thực từ mầm non đến đại học, bao gồm tập thể chất, mơn thể thao, trò chơi vận động giải trí Qua giúp người học phát triển trí tuệ, thể chất, tinh thần, đạo đức, nhằm bước nâng cao trình độ văn hóa thể chất thành tích thể thao HSSV, góp phần Khối lượng: - x 10s, nghĩ phút 41 - - Yêu cầu: Nâng cao chân, guồng chân với tần số cao Bài tập 3: Chạy lặp lại cự ly 80m Cách thực hiện: Chạy đường chạy có vạch xuất phát vạch đích Khối lượng: - x 80m Cường độ tối đa, thời gian nghi 2-3 phút Yêu cầu: Tập trung ý nỗ lực tối đa 3.2.3 Các tập phát triển sức mạnh Bài tập 4: Tập nhảy bật nhảy với tay chạm bóng Cách thực hiện: Treo bóng có độ cao khoảng 2,3m2,5m xếp hàng dọc hai bên khoảng 3-4m, chạy đà để bật cao chạm tay vào bóng Sau vòng lại xếp vào cuối hàng Khối lượng: Mỗi người tập chạy đà bật nhảy 10-15 lần Yêu cầu: Chạy đà nhanh, bật nhảy cao Bài tập 5: Tập nhảy bục 30-40cm liên tục Cách thực hiện: Chọn bục gỗ, ghế băng bệ xi măng sân vận động có độ cao30 - 40cm Đứng hàng ngang nhảy lên xuống bục Khối lượng: Tập nhảy 4-6 lần x 30s nghi 30s Yêu cầu: Bật nhảy lên bục, sau đứng thẳng lên nhảy lùi rơi xuống vị trí ban đầu, động tác thực liên tục Bài tập 6: Bài tập bật cóc Cách thực hiện: Kẻ vạch cách 10-15m Người tập xếp hàng ngang cách l m chống tay cạnh sườn, dùng chân bật cóc đến vạch đối diện quay người bật vị trí xuất phát Khối lượng: Tập lặp lại 8-10 lần, nghi 30" Yêu cầu: Bật cao xa 42 - - Bài tập 7: Co tay xà đơn gập bụng nâng chân Cách thực hiện: Nhảy lên hai tay bám vào xà đơn thang dóng, duỗi thẳng người sau cố định thân gập chân lên vng góc với thân, sau lại trả vị trí, thân - chân duỗi thẳng Khối lượng: Tập lặp lại 3-4 tổ, tổ 8-12 lần, nghỉ 30s -l phút Yêu cầu: Dùng sức bụng lưng Bài tập 8: Nằm ngửa ngồi dậy Cách thực hiện: Phân hai nhóm ngồi xếp hàng ngang, song song đối diện cách 5m Khi có hiệu lệnh nằm ngửa sau ngồi dậy Khối lượng: Tập lặp lại 3-4 tổ tổ phút, nghi 30s -l phút Yêu cầu: Động tác đội viên hai bên liên tục Bài tập 9: nằm sấp chống đẩy Cách thực hiện: Hai tay rộng vai, lòng bàn tay úp xuống đất Thực co duỗi khóp khuỷu tay thân nguời thẳng hai chân khép chặt, dùng sức co duỗi tay theo chiều lên xuống Khối lượng: Tập lặp lại 3-4 tổ, tổ 8-10 lần, nghi 30"-l phút 3.2.4 Bài tập phát triển sức bền Bài tập 10: Bài tập chạy cự ly 800m, 1000m 2000m Cách thực hiện: Đứng tập trung vạch xuất phát, có hiệu lệnh chạy vòng quanh sân (hoặc sân bóng rổ) với cự ly 800m, 1500m 2000m Cường độ chạy khoảng 80-85% sức 43 - - Yêu cầu: Chạy tốc độ đều, ý thở sâu Bài tập 11: Chạy biến tốc cự ly 400m - 600m Cách thực hiện: học sinh xếp hàng ngang cách m trước vạch xuất phát Khi nghe thấy hiệu lệnh dùng tốc độ chạy nhanh trước đến vạch mốc cột mốc 50m dùng tốc độ trung bình tiếp lại chạy nhanh 50m, thể thay đổi nhanh chậm chạy hết cự ly 400m 600m Khối lượng: 400- 600 cường độ chạy nhanh tối đa chạy trung bình: cường độ 7-80% Yêu cầu: Khi chạy trung bình khơng 3.2.5 Các tập phát triển linh hoạt, mềm dẻo Bài tập 12: Nhảy chữ thập Cách thực hiện: Dọc theo biên dọc sân, dùng phấn kè hai đường thẳng song song với biên dọc cách biên dọc lm Sau cách m lại kè đường vng góc với đường tạo thành ô cho người tập nối liền thành dãy hình bên biểu thị Trong ô đánh số 1,2, 3, học sinh dùng chân nhảy vào theo trình từ -2- 3-4 lại lặp lại Khối lượng vận động: Nhảy lặp lại tổ tổ 15" nghi 30" Yêu cầu: Lần sau nhanh lần trước Càng nhảy nhiều ô tốt song phải theo44 trình tự - - Bài tập 13: Trò chơi cướp bóng Cách thực hiện: Trên vạch sân 2m đặt bóng Hai đơi đứng hai biên ngang nghe thấy hiệu lệnh chạy đến vạch nhặt bóng lên dẫn vị trí đứng ban đầu Đối phương tìm cách giành lại bóng hợp lệ Nếu bên giành nhiều bóng thắng Khối lượng vận động: Trò chơi tiến hành hai đợt, đợt phút, nghi -2 phút Yêu cầu: Dẩn bóng cướp bóng hợp lệ Bài tập 14: Bài tập ép dẻo Cách thực hiện: học sinh ngồi đệm thảm cỏ thực động tác ép hông, gối, cổ chân Khối lượng: 3x2 phút, nghi 30" Yêu cầu: Ép biên độ lớn dùng sức định Bài tập 15: Bài tập đá lăng chân Cách thực hiện: Bám tay vào điểm tựa (thang dóng, tường người bấm vào đá lăng chân trước, sau sang ngang Khối lượng: 3x1 phút nghi 30" Yêu cầu: Biên độ động tác lớn Bài tập 16: Bài tập đỗ cầu sau Cách thực hiện: Trên đệm thảm cỏ có giúp đỡ đồng đội tự đổ người sau hai tay chống đất uốn cầu Khối lượng: Mỗi người đổ cầu 8-10 lần Yêu cầu: Khởi động lưng kỹ Bài tập 17: Bật tỳ đầu đệm Cách thực hiện: Ngồi xổm chống tay đá lăng chân lên 45 - - sau đẩy tay đứng lên Khối lượng: Mỗi buổi tập, người thực 10 lần Yêu cầu: Khởi động kỹ phần lưng, ban đầu có người giúp đỡ sau tự làm Bài tập 18: Nhảy dây Cách thực hiện: Đứng thành hàng ngang cách l,5m, chuẩn bị hai tay cầm dây nhảy xoay cổ tay vung dậy từ sau lên xuống hai chân bật nhảy đưa dây qua phía bàn chân Khối lượng: 3x1 phút nghĩ 30 giây Yêu cầu: Phối hợp nhịp nhàng tay chân 3.2 Đánh giá hiệu ứng 46dụng tập thể lực học - - sinh lớp 10 trường THPT Việt Đức tỉnh Đăk Lăk, học kỳ II năm học 2015 – 2016 3.2.1 Đánh giá phát triển thể lực học sinh nam khối 10: Đánh giá phát triển thể lực học sinh nam khối 10 sau học kì II thực tập nâng cao thể lực trên: Bảng 3.2.1 Nhịp tăng trưởng học sinh nam khối 10 Ch ỉ số Nhóm đối chứng (N =25) δ X TB Nhóm thực nghiệm (N XTB=25)δ Lực bóp tay thuận (kg) Nằm ngửa gập bụng 30s (lần) 35 21 7.4 2.6 38.9 5.59 21.8 2.51 Bật xa chỗ (cm) 181 18 62 184 19.1 4.9 0.3 4.7 0.37 Chạy thoi x 10m (s) 11 0.4 11.4 0.4 Chạy tùy sức phút (m) 112 145 1180 149 8 94 Test Th ể Chạy 30m XPC lực (s) (Nguồn: Kết kiểm tra W% t P t bảng, chứng tỏ tăng trưởng mang ý nghĩa thống kê ngưỡng xác suất P < 0.05 Kết luận: Sau học kì II, tiêu thể lực học sinh nam nhóm thực nghiệm có tăng trưởng, có 6/6 test có tăng trưởng mang ý nghĩa thống kê ngưỡng xác suất P < 0.05 48 - - Trong tiêu có nhịp tăng trưởng cao tiêu Lực bóp tay thuận (8.56%), tiêu có nhịp tăng trưởng thấp Chạy thoi x 10m (1.49%) 3.2.2 Đánh giá phát triển thể lực học sinh nữ khối 10: Đánh giá phát triển thể lực học sinh nữ khối 10 sau học kì II thực tập nâng cao thể lực trên: Bảng 3.1.3 Nhịp tăng trưởng học sinh nữ khối 10 49 - TT Test Lực bóp tay thuận (kg) Nằm ngửa gập bụng 30s (lần) Bật xa chỗ (cm) Th ể Chạy 30m XPC (s) lực Chạy thoi x 10m (s) Chạy tùy sức phút (m) - Nhóm đối chứng (N =25) δ XTB Nhóm thực nghiệm δ XTB 25.6 3.37 26.6 2.94 18.5 2.43 18.6 2.38 131 18.6 135 19.7 0.55 5.7 0.45 13.7 1.01 13.6 1.05 94.0 773 89.7 8 (Nguồn: Kết kiểm tra 752 W % t P 3.8 3.71
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn nghiên cứu một số bài tập nhằm nâng cao thể lực cho học sinh lớp 10 trường trung học phổ thông việt đức tỉnh đăk lăk, học kỳ II năm học 2015 – 2016, Luận văn nghiên cứu một số bài tập nhằm nâng cao thể lực cho học sinh lớp 10 trường trung học phổ thông việt đức tỉnh đăk lăk, học kỳ II năm học 2015 – 2016

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay