Học lập trình – bắt đầu từ đâu để trở thành lập trình viên

10 30 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 14:29

Học lập trình tại Stanford rèn luyện tư duy và phong cách lập trình cho bạn, học qua các dự án thực tế, các khóa học được khai giảng thường xuyên như C, Java,..Học lập trình tại Stanford rèn luyện tư duy và phong cách lập trình cho bạn, học qua các dự án thực tế, các khóa học được khai giảng thường xuyên như C, Java,.. Học lập trình Stanford rèn luyện phong cách lập trình cho bạn, học qua dự án thực tế, khóa học khai giảng thường xuyên C, Java, Đến thời điểm năm 2020, có khoảng triệu cơng việc lập trình cần lấp đầy Đối với tìm kiếm đường nghiệp cho thập kỷ tiếp theo, lập trình cung cấp nhiều việc làm an toàn, thu nhập cao đầy sáng tạo Trước đây, lập trình thường cho thuộc số người có trí thức ngày người lứa tuổi tảng học vấn khám phá logic vốn có lập trình Bất học lập trình khơng phải làm để thành cơng với nghề Quan trọng bạn phải có đam mê Trở thành lập trình viên trình tích lũy xây dựng kỹ bạn qua thời gian quan tâm đến cơng việc khoa học máy tính có vài đường khác để thu nhận kiến thức Nhưng học lập trình đâu phù hợp bạn? Giả sử bạn muốn làm công ty chuyên phần mềm, dự án cho nước ngồi có lương cao, nhiều hội học hỏi đi xem họ u cầu gì, tự đặt mục tiêu cho mình, học đạt cấp độ - Ở trí lập trình Java nhà tuyển dụng yêu cầu cần kiến thức gì, phải biết Hibernate, Spring, Scrum, thành thạo cơng nghệ J2EE - Còn PHP sao, MVC kinh nghiệm Zend, Symfony, Laravel điều bạn cần biết, am tường HTML, CSS, Javascript, JSON, XML,…; - Còn NET bạn phải biết LINQ, WCF, WPF, để xây dựng ứng dụng mơi trường NET cần có kinh nghiệm Net framework Ngoài ra, kiến thức CSDL Oracle, PostGre, MySQL, noSQL bạn cần phải biết, phải có kiến thức kiến thức mạng, hệ điều hành Linux, có biết cơng nghệ Big Data, Cloud Computing, … Có doanh nghiệp phần mềm ưu tiên ứng viên phải có kiến thức testing, để hạn chế sai sót phần mềm, đảm bảo biết kiểm tra sản phẩm làm ra, biết cách nói chuyện, trao đổi với phận Testing, QA, QC khác Cách học lập trình hiệu quả: Lập trình thật nhiều: Trường học dạy ta nhiều lý thuyết, không tập trung nhiều vào thực hành thực tế Cách tốt để trở thành lập trình viên giỏi thơng qua thực hành - thật nhiều Khơng quan trọng bạn code (mã nguồn mở, ứng dụng iPhone, ) miễn bạn lập trình thúc đẩy Thạo nhiều ngơn ngữ lập trình: Ngơn ngữ cơng cụ Sẽ có giá trị để nắm ngơn ngữ thật sâu sắc, có giá trị để học thêm điều Các lập trình viên giỏi có xu hướng khơng nhận nhà phát triển công nghệ hay ngôn ngữ cụ thể đó, họ lập trình viên full Nếu bạn suy nghĩ việc học lập trình mong muốn có kiến thức tảng nhất? bắt đầu với Stanford Tại Stanford bạn đào tạo tập trung vào kỹ thực hành song song học kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm thực tế ngôn ngữ lập trình phổ biến Vậy, bạn sẵn sàng trở thành lập trình viên chuyên nghiệp chưa? Còn chờ nữa, đăng ký cho khóa học với kinh nghiệm bổ ích Stanford nhé! STANFORD ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Hotline: 0936 172 315 - 024 6275 2212 Website: http://stanford.com.vn/ Học lập trình Stanford rèn luyện phong cách lập trình cho bạn, học qua dự án thực tế, khóa học khai giảng thường xuyên C, Java, Đến thời điểm năm 2020, có khoảng triệu cơng việc lập trình cần lấp đầy Đối với tìm kiếm đường nghiệp cho thập kỷ tiếp theo, lập trình cung cấp nhiều việc làm an toàn, thu nhập cao đầy sáng tạo Trước đây, lập trình thường cho thuộc số người có trí thức ngày người lứa tuổi tảng học vấn khám phá logic vốn có lập trình Bất học lập trình khơng phải làm để thành cơng với nghề Quan trọng bạn phải có đam mê Trở thành lập trình viên q trình tích lũy xây dựng kỹ bạn qua thời gian quan tâm đến công việc khoa học máy tính có vài đường khác để thu nhận kiến thức Nhưng học lập trình đâu phù hợp bạn? Giả sử bạn muốn làm cơng ty chun phần mềm, dự án cho nước ngồi có lương cao, nhiều hội học hỏi đi xem họ u cầu gì, tự đặt mục tiêu cho mình, học đạt cấp độ - Ở trí lập trình Java nhà tuyển dụng u cầu cần kiến thức gì, phải biết Hibernate, Spring, Scrum, thành thạo cơng nghệ J2EE - Còn PHP sao, MVC kinh nghiệm Zend, Symfony, Laravel điều bạn cần biết, am tường HTML, CSS, Javascript, JSON, XML,…; - Còn NET bạn phải biết LINQ, WCF, WPF, để xây dựng ứng dụng mơi trường NET cần có kinh nghiệm Net framework Ngoài ra, kiến thức CSDL Oracle, PostGre, MySQL, noSQL bạn cần phải biết, phải có kiến thức kiến thức mạng, hệ điều hành Linux, có biết công nghệ Big Data, Cloud Computing, … Có doanh nghiệp phần mềm ưu tiên ứng viên phải có kiến thức testing, để hạn chế sai sót phần mềm, đảm bảo biết kiểm tra sản phẩm làm ra, biết cách nói chuyện, trao đổi với phận Testing, QA, QC khác Cách học lập trình hiệu quả: Lập trình thật nhiều: Trường học dạy ta nhiều lý thuyết, không tập trung nhiều vào thực hành thực tế Cách tốt để trở thành lập trình viên giỏi thông qua thực hành - thật nhiều Không quan trọng bạn code (mã nguồn mở, ứng dụng iPhone, ) miễn bạn lập trình thúc đẩy Thạo nhiều ngơn ngữ lập trình: Ngơn ngữ cơng cụ Sẽ có giá trị để nắm ngơn ngữ thật sâu sắc, có giá trị để học thêm điều Các lập trình viên giỏi có xu hướng khơng nhận nhà phát triển cơng nghệ hay ngơn ngữ cụ thể đó, họ lập trình viên full Nếu bạn suy nghĩ việc học lập trình mong muốn có kiến thức tảng nhất? bắt đầu với Stanford Tại Stanford bạn đào tạo tập trung vào kỹ thực hành song song học kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm thực tế ngơn ngữ lập trình phổ biến Vậy, bạn sẵn sàng trở thành lập trình viên chun nghiệp chưa? Còn chờ nữa, đăng ký cho khóa học với kinh nghiệm bổ ích Stanford nhé! STANFORD ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Hotline: 0936 172 315 - 024 6275 2212 Website: http://stanford.com.vn/ Học lập trình Stanford rèn luyện phong cách lập trình cho bạn, học qua dự án thực tế, khóa học khai giảng thường xuyên C, Java, Đến thời điểm năm 2020, có khoảng triệu cơng việc lập trình cần lấp đầy Đối với tìm kiếm đường nghiệp cho thập kỷ tiếp theo, lập trình cung cấp nhiều việc làm an toàn, thu nhập cao đầy sáng tạo Trước đây, lập trình thường cho thuộc số người có trí thức ngày người lứa tuổi tảng học vấn khám phá logic vốn có lập trình Bất học lập trình khơng phải làm để thành cơng với nghề Quan trọng bạn phải có đam mê Trở thành lập trình viên q trình tích lũy xây dựng kỹ bạn qua thời gian quan tâm đến cơng việc khoa học máy tính có vài đường khác để thu nhận kiến thức Nhưng học lập trình đâu phù hợp bạn? Giả sử bạn muốn làm công ty chuyên phần mềm, dự án cho nước ngồi có lương cao, nhiều hội học hỏi đi xem họ yêu cầu gì, tự đặt mục tiêu cho mình, học đạt cấp độ - Ở trí lập trình Java nhà tuyển dụng yêu cầu cần kiến thức gì, phải biết Hibernate, Spring, Scrum, thành thạo cơng nghệ J2EE - Còn PHP sao, MVC kinh nghiệm Zend, Symfony, Laravel điều bạn cần biết, am tường HTML, CSS, Javascript, JSON, XML,…; - Còn NET bạn phải biết LINQ, WCF, WPF, để xây dựng ứng dụng môi trường NET cần có kinh nghiệm Net framework Ngồi ra, kiến thức CSDL Oracle, PostGre, MySQL, noSQL bạn cần phải biết, phải có kiến thức kiến thức mạng, hệ điều hành Linux, có biết cơng nghệ Big Data, Cloud Computing, … Có doanh nghiệp phần mềm ưu tiên ứng viên phải có kiến thức testing, để hạn chế sai sót phần mềm, đảm bảo biết kiểm tra sản phẩm làm ra, biết cách nói chuyện, trao đổi với phận Testing, QA, QC khác Cách học lập trình hiệu quả: Lập trình thật nhiều: Trường học dạy ta nhiều lý thuyết, không tập trung nhiều vào thực hành thực tế Cách tốt để trở thành lập trình viên giỏi thơng qua thực hành - thật nhiều Không quan trọng bạn code (mã nguồn mở, ứng dụng iPhone, ) miễn bạn lập trình thúc đẩy Thạo nhiều ngơn ngữ lập trình: Ngơn ngữ cơng cụ Sẽ có giá trị để nắm ngôn ngữ thật sâu sắc, có giá trị để học thêm điều Các lập trình viên giỏi có xu hướng khơng nhận nhà phát triển cơng nghệ hay ngơn ngữ cụ thể đó, họ lập trình viên full Nếu bạn suy nghĩ việc học lập trình mong muốn có kiến thức tảng nhất? bắt đầu với Stanford Tại Stanford bạn đào tạo tập trung vào kỹ thực hành song song học kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm thực tế ngơn ngữ lập trình phổ biến Vậy, bạn sẵn sàng trở thành lập trình viên chun nghiệp chưa? Còn chờ nữa, đăng ký cho khóa học với kinh nghiệm bổ ích Stanford nhé! STANFORD ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Hotline: 0936 172 315 - 024 6275 2212 Website: http://stanford.com.vn/
- Xem thêm -

Xem thêm: Học lập trình – bắt đầu từ đâu để trở thành lập trình viên, Học lập trình – bắt đầu từ đâu để trở thành lập trình viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay