đồ án môn học thiết kế đường thiết kế tuyến đường đi qua địa phận thôn xuân đông huyện thị xã ninh hòa ,khánh hòa

64 58 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 12:58

... Hướng tuyến: Đoạn tuyến từ D2 đến D4 thuộc dự án xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 29 Trường Đại Học Công Nghệ GTVT Đồ án môn học thiết kế đường 3.1.1 Thiết kế bình đồ tuyến đường. .. cần” quan trọng Hình I.1.1 Vị trí địa lý tỉnh Khánh Hòa - Hai đi m D2, D4 mà tuyến qua thuộc địa phận Thôn Tân Phong , xã Ninh Xuân ,thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa - Thị xã Ninh Hoà vùng đồng... Đại Học Công Nghệ GTVT Đồ án môn học thiết kế đường Đường ô tô yêu cầu thiết kế Đường đô thị yêu cầu thiết kế Đường giao thông nông thôn Tiêu chuẩn thiết kế (phần nút giao) Quy trình thiết kế
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án môn học thiết kế đường thiết kế tuyến đường đi qua địa phận thôn xuân đông huyện thị xã ninh hòa ,khánh hòa, đồ án môn học thiết kế đường thiết kế tuyến đường đi qua địa phận thôn xuân đông huyện thị xã ninh hòa ,khánh hòa, 3: Các quy trình, quy phạm áp dụng:, XÁC ĐỊNH QUY MƠ VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TUYẾN, Bảng 4. Các yếu tố trên đường cong, Kết quả cắm cọc của phương án được lập thành bảng như sau :, Dựa vào trắc ngang tuyến thì trên tồn bộ tuyến đảm bảo tầm nhìn nên ta khơng phải dỡ bỏ.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay