Bài 36. Tốc độ phản ứng hoá học

5 32 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 11:50

Chươngư7:ưTốcưđộưphảnưứngư hóaưhọcưvàưcânưbằngưhóaưhọc Bi 36: Tc phn ng húa hc I Thí nghiêm:  Chuẩn bị hóa chất: dung dịch : BaCl2, Na2S2O3 H2SO4 có nồng độ 0,1mol/l  Tiến hành thí nghiệm:  Đổ 25ml dung dịch H2SO4 vào cốc đựng 25ml dung dịch BaCl2.(1)  Đổ 25ml dung dịch H2SO4 vào cốc đựng 25ml dung dịch Na2S2O3.(2) I - KHÁI NIỆM VỀ TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG Khái niệm: “Tốc độ phản ứng độ biến thiên nồng độ  Phương trình phản ứng: chất phản ứng sản phẩm đơn BaClvị H2SOgian." (1) +thời → BaSO4↓ + 2HCl  -> Xuất kết tủa trắng  Na2S2O3 + H2SO4 → S ↓ + SO2 + H2O + Na2SO4 (2)  -> Một lát sau xuất màu trắng đục Nhận xét:  - Phản ứng (1) xảy nhanh phản ứng (2)  - Để đặc trưng cho phản ứng xảy nhanh hay chậm người ta đưa khái niệm “tốc độ phản ứng” I - KHÁI NIỆM VỀ TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG Ví dụ Cơng thức tính: Xét­phản­ứng::­A­→­B Xét­phản­ứng Tốc độ phản ứng tính theo chất A khoảng thời ­­­­­­­Br gian từ t21 ­­­­­­+­­­­­­­HCOOH­­­2HBr­+­CO đến t2: Ban­đầu:­­­0,0120­(mol/l) C1  C  ( C  C1 ) ­C A v    ­­ Sau­50s:­­­­0,0101­(mol/l) t  t1 t  t1 t =>­Tốc­độ­của­phản­ứng­tính­theo­Br  Tốc độ phản ứng tính theo sản phẩm 2­trong­ B khoảng­thời­gian­50­giây­là: khoảng thời gian từ t1 đến t2: ( 0,0120  0,0101 )C ' C '   C 5B( mol / l s ) 3,8 10 v   50v  t  t    t I - KHÁI NIỆM VỀ TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG ... - Phản ứng (1) xảy nhanh phản ứng (2)  - Để đặc trưng cho phản ứng xảy nhanh hay chậm người ta đưa khái niệm tốc độ phản ứng I - KHÁI NIỆM VỀ TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG Ví dụ Cơng thức tính: Xét phản ứng: :­A­→­B... dung dịch Na2S2O3.(2) I - KHÁI NIỆM VỀ TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG Khái niệm: Tốc độ phản ứng độ biến thiên nồng độ  Phương trình phản ứng: chất phản ứng sản phẩm đơn BaClvị H2SOgian." (1) +thời → BaSO4↓...  C1 ) ­C A v    ­­ Sau­50s:­­­­0,0101­(mol/l) t  t1 t  t1 t => Tốc độ của phản ứng tính­theo­Br  Tốc độ phản ứng tính theo sản phẩm 2­trong­ B khoảng­thời­gian­50­giây­là: khoảng thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 36. Tốc độ phản ứng hoá học, Bài 36. Tốc độ phản ứng hoá học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay