6 kiem tra hoc ki II 2007 2008 Thanh Oai

2 30 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 09:19

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO THANH OAI ĐỀ KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 20072008 Mơn: Toán – Lớp Thời gian làm 90 phút I Trắc nghiêm (2 điểm) Ghi lại chữ đứng trước câu trả lời Câu 1: Tìm câu câu sau: A Góc tù góc lớn góc vng B Nếu OZ tia phân giác góc xOy góc xOz = zOy C Góc bẹt góc có hai cạnh hai tia đối D Hai góc kề hai góc có cạnh chung 14 − Câu 2: Phân số phân số 21 là: 14 −2 −2 −14 A 21 B −3 C D −21 ( −4 ) 16 A 25 Câu 4: Chỉ đáp án sai A 15 phút C 30 phút D 45 phút TỰ LUẬN (8 điểm): Câu 3: −8 B 16 C B 20 phút D 50 phút giờ giờ    + x ÷.2 =  Câu (1 điểm): Tìm x biết  Câu (2 điểm): Thực phép tính ( tính nhanh )  3 −5 −5 N = −1,8 : 1 − ÷ M= + +1  4 11 11 a) b) Câu (2 điểm): Một lớp học có 40 học sinh gồm ba loại: Giỏi, trung bình Số học sinh giỏi chiếm số học sinh lớp Số học sinh trung bình số học sinh lại Tính số học sinh loại lớp Câu (2 điểm): Cho góc bẹt xOy Vẽ tia Oz cho góc yOz = 60 a) Tính số đo góc zOx b) Vẽ Om, On tia phân giác góc xOz zOy Hỏi hai góc zOm góc xOn có phụ khơng? Giải thích 1    ÷ Câu (1 điểm): So sánh  32   1  ÷  16  ...7    ÷ Câu (1 điểm): So sánh  32   1  ÷  16 
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 kiem tra hoc ki II 2007 2008 Thanh Oai, 6 kiem tra hoc ki II 2007 2008 Thanh Oai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay