ÔN TẬP CHƯƠNG NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC VẬT LÝ 10

24 68 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 09:19

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ TỔ VẬT –CÔNG NGHỆ CHÀO MỪNG Q THẦY CƠ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH LỚP 10A8 Học kì II – năm học 2017 - 2018 GV : VÕ LÂM THI Buôn Hồ, ngày 17 tháng năm 2018 TIẾT 57 ÔN TẬP CHƯƠNG NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC NỘI DUNG BÀI HỌC 1.ÔN KIẾN THỨC GIÁO KHOA CỦA CHƯƠNG 2.LUYỆN KĨ NĂNG LÀM BÀI TẬP CHƯƠNG Phần 1: ÔN KIẾN THỨC GIÁO KHOA Câu 1: Định nghĩa nội vật Nêu cách làm thay đổi nội vật TRẢ LỜI:  Định nghĩa nội vật: Nội vật tổng động phân tử cấu tạo nên vật  Các cách làm thay đổi nội : Thực công - Truyền nhiệt Phần 1: ÔN KIẾN THỨC GIÁO KHOA Câu 2: - Phát biểu nguyên lí I Nhiệt động lực học - Viết hệ thức nguyên lí I Nhiệt động lực học - Nêu đơn vị quy ước dấu đại lượng hệ thức Phần 1: ÔN KIẾN THỨC GIÁO KHOA TRẢ LỜI:  Nguyên lí I nhiệt động lực học : Độ biến thiên nội U hệ tổng đại số nhiệt lượng Q công A mà hệ nhận  Hệ thức nguyên lí I nhiệt động lực học: U = A +Q  Đơn vị đại lượng U, A, Q : jun (J)  Qui ước dấu : Nếu Q > 0, hệ nhận nhiệt lượng Nếu Q < 0, hệ nhả nhiệt lượng Nếu A > 0, hệ nhận cơng Nếu A < 0, hệ sinh cơng Phần 1: ƠN KIẾN THỨC GIÁO KHOA Câu 3: (Ơn nội khí lí tưởng) Chọn phát biểu sai A Nội khí lí tưởng bao gồm tổng động chuyển động hỗn loạn phân tử có khí B Nội khí lí tưởng phụ thuộc nhiệt độ thể tích khí C Khi nhiệt độ tăng nội khí lí tưởng tăng D Nội khí lí tưởng phụ thuộc nhiệt độ khí Đáp án : B Phần 1: ƠN KIẾN THỨC GIÁO KHOA Câu : Viết công thức tính cơng mà khí lí tưởng sinh ra? TRẢ LỜI: Cơng thức tính cơng mà khí lí tưởng sinh ra: ' A  pV p : Áp suất khí khơng đổi (N/m2) V : độ tăng thể tích (m3) Phần 1: ÔN KIẾN THỨC GIÁO KHOA Câu 5: Viết hệ thức nguyên lí I Nhiệt động lực học cho q trình đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt chu trình khí lí tưởng? TRẢ LỜI : NGUN LÍ I CHO CÁC Q TRÌNH KLT Q trình Đẳng tích Đẳng áp Đẳng Nhiệt Chu trình Dữ kiện V = const A=0 P = const A≠0 Q≠0 T = const U = const A≠ Q≠0 Trạng thái cuối  đầu Biểu thức NL I U = Q U = Q + A Q = -A Q = -A (của chu trình) Tính U U = Q truyền nhiệt U = Q + A Tính A A= A’ = p(V2-V1) A = - A’ Tính Q Q = cm t Q = U Q = cm t Q = Lm Q=m Q=U - A U = Chưa học CT Đoán biết qua đồ thị p-T U = Tính A, Q cho trình A = - A’.( A’ diện tích Q = -A (nếu cho biết A) Phần 1: ÔN KIẾN THỨC GIÁO KHOA Câu 6: Nêu nguyên tắc hoạt động động nhiệt Viết cơng thức tính hiệu suất động nhiệt Phần 1: ÔN KIẾN THỨC GIÁO KHOA TRẢ LỜI: • Nguyên tắc hoạt động động nhiệt: Tác nhân nhận nhiệt lượng Q1 từ nguồn nóng biến phần thành cơng A’ toả phần nhiệt lượng lại Q’2 cho nguồn lạnh • Hiệu suất động nhiệt: A Q1  Q H   Q1 Q1 ' ' Phần 1: ÔN KIẾN THỨC GIÁO KHOA Câu 7: Phát biểu nguyên lí II Nhiệt động lực học TRẢ LỜI :  Cách 1: Nhiệt khơng tự truyền từ vật sang vật khác nóng  Cách 2: Khơng thể thực động vĩnh cửu loại hai (nói cách khác, động nhiệt khơng thể biến đổi tồn nhiệt lượng nhận thành công) Phần : LUYỆN KĨ NĂNG BÀI TẬP DẠNG : ÁP DỤNG NGUYÊN LÍ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ LÍ TƯỞNG ÁP DỤNG CÁC CƠNG THỨC SAU: Ngun lí I NĐLH : U = A +Q Cơng khí sinh : A’ = pV Cơng mà khí nhận : A = - A’ Q trình đẳng tích : A =  Q = U Quá trình đẳngnhiệt : U = 0 Q = - A = A’ Quá trình đẳng áp: Q = U –A = U +A’ (Nhớ qui ước dấu  U, A, Q áp dụng nguyên lí I) Phần : LUYỆN KĨ NĂNG BÀI TẬP DẠNG : ÁP DỤNG NGUYÊN LÍ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ LÍ TƯỞNG VÍ DỤ : Một lượng khí lí tưởng đựng xi lanh, khí ngăn cách với bên ngồi pít tơng Truyền cho khí nhiệt lượng 350J, khí giãn nở thực cơng 200J đẩy pít tơng Tính độ biến thiên nội khí Phần : LUYỆN KĨ NĂNG BÀI TẬP Đề bài: VD1: Một lượng khí lí tưởng đựng xi lanh, khí ngăn cách với bên ngồi pít tơng Truyền cho khí nhiệt lượng 350J, khí giãn nở thực cơng 200J đẩy pít tơng Tính độ biến thiên nội khí Hướng dẫn giải: Khí nhận nhiệt Q >0 + Khí thực cơng : A
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN TẬP CHƯƠNG NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC VẬT LÝ 10, ÔN TẬP CHƯƠNG NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC VẬT LÝ 10, Phần 1: ÔN KIẾN THỨC GIÁO KHOA, Phần 2 : LUYỆN KĨ NĂNG BÀI TẬP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay