giáo án tu chon toan 9 chuan 2013

96 23 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 09:06

TRƯỜNG THCS PHƯƠNG ĐÌNH TỔ TỰ NHIÊN .@&? CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - &{& KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TỰ CHỌN BÁM SÁT TOÁN I.CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH Nhiệm vụ năm học văn hướng dẫn giảng dạy môn - Nhiệm vụ năm học 2012-2013 - Phân phối chương trình mơn tốn - Các văn đạo chuyên môn quan cấp nghành GDvà ĐT + Công văn số 1861/SGDĐT ngày 02/11/2010 Sở Giáo dục Đạo tạo + Công văn số 236/PGDĐT ngày 29/ 8/2012 Phòng Giáo dục Đạo tạo + Các văn bản,chỉ thị việc thực nhiệm vụ năm học 2012-2013 - Kế hoạc năm học ,các tiêu giao trường tổ Đặc điểm tình hình: a Đặc điểm chung : Qua điều tra tình hình chất lượng HS,các điều kiện đảm bảo cho dạy học - Tình hình chất lượng HS qua khảo sát thấp ,ý thức học tập chưa cao ,nhận thức chậm - Đa số HS nghèo ,điều kiện kinh tế khó khăn - Một số HS khơng thích học ,kiến thức rỗng nhiều ,gia đình khơng quan tâm đến việc học - Đồ dùng thiết bị hỏng nhiều ,hiệu chưa cao b.Thuận lợi: - Giáo viên giảng dạy chuyên môn đào tạo,được đạo ,quan tâm giúp đỡ ,động viên cấp nghành ,của ban giám hiệu nhà trường ,các quan đoàn thể trường bạn bè đồng nghiệp - HS có đầy đủ SGK,nhìn chung ngoan ngỗn ,một số em có ý thức học tốt - Một số gia đình phụ huynh biết quan tâm đến việc học c Khó khăn : - Giáo viên xa trường , lớn tuổi , điều kiện gia đình khó khăn - HS nhận thức chậm nhiều em chưa chăm học ,chữ viết xấu ,kiến thức rỗng nhiều - Tỉ lệ HS nghèo cao,sự nhận thức số phụ huynh chưa ,chưa quan tâm II MUC ĐÍCH: Tổ chức dạy , học tự chon bám sát môn toán cho HS khối lớp năm học 2012- 2013 nhằm thực mục tiêu giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu gia đình xã hội việc quản lý giáo dục học sinh, tăng cường quản lý học tập học sinh nhà trường III NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Nội dung - Bám sát nội dung chương trình theo quy định Quyết định số16/2006/QĐ-BGDĐT đảm bảo yêu cầu tối thiểu chuẩn kiến thức kỹ thái độ chương trình giáo dục phổ thơng - Thực giải pháp tăng thời gian dạy học nội dung khó, học sinh tự học có hướng dẫn giáo viên, tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp đối tượng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Kế hoạch giảng dạy: - Số tiết : tiết / tuần - Thời gian thực : 35 tuần ( từ ngày 20 tháng năm 2013) Chương trình giảng dạy Tự chọn tốn Đinh Cơng Hải PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MƠN TỐN CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN BÁM SÁT (Cả năm 68 tiết: Đại số 35 tiết – Hình học 33 tiết ) HỌC KỲ I (18 tuần - Mỗi tuần tiết ) Tuầ n Môn học Đại số Tiết Ôn tập bất đẳng thức - Bất phương trình Đại số Căn bậc hai số học- So sánh bậc hai Đại số Căn thức bậc hai đẳng thức A = A H học Đại số Vận dụng hệ thức cạnh đường cao tam giác vuông ( T1) Khai phương tích, nhân thức bậc hai H học Đại số Vận dụng hệ thức cạnh đường cao tam giác vuông ( T2) Khai phương thương; chia thức bậc hai H học Đại số Tỷ số lượng giác góc nhọn ( T1) Biến đổi đơn giản biểu thức chứa bậc hai (T1) H học Đại số Tỷ số lượng giác góc nhọn (T2) Biến đổi đơn giản biểu thức chứa bậc hai (T2) H.học Đại số Vận dụng hệ thức cạnh góc tam giác vuông (T1) Rút gọn biểu thức chứa thức bậc hai H học Đại số Vận dụng hệ thức cạnh góc tam giác vng (T2) Ơn tập chương H học Đại số Ôn tập chương 10 Ôn tập chương 10 H học Đại số 11 11 H học Đại số Chứng minh nhiều điểm thuộc đường tròn (T1) 12 Đồ thị hàm số bậc y = ax + b ; a ≠ (T1) 12 H học Đại số 10 Chứng minh nhiều điểm thuộc đường tròn (T2) 13 Đồ thị hàm số bậc y = ax + b ; a ≠ (T2) 13 H học Đại số 11 Tính chất dây đường kính,dây khoảng cách từ tâm đến dây 14 Đường thẳng song song đường thẳng cắt (T1) 14 H học Đại số 12 Tính chất dây đường kính,dây khoảng cách từ tâm đến dây 15 Đường thẳng song song đường thẳng cắt (T2) Tự chọn toán Tên dạy: Điều Chỉnh Ôn tập chương Nhắc lại bổ sung khái niệm hàm số Đinh Công Hải 15 H.học Đại số 13 Nhận biết tiếp tuyến đường tròn tính chất tiếp tuyến 16 Hệ số góc cuẩ đường thẳng y = ax + b ; a ≠ 16 H học Đại số 14 Một số toán liên quan đến tiếp tuyến đường tròn (T1) 17 Ơn tập chương 17 H học Đại số 15 Một số toán liên quan đến tiếp tuyến đường tròn (T2) 18 Ơn tập HKI 18 H học Đại số 16 Ôn tập HKI 19 Ôn tập HKI H học 17 Ơn tập HKI Mơn học Đại số Tiết HỌC KỲ (17 Tuần – Mỗi tuần tiết ) Tên dạy 20 Giải hệ phương trình phương pháp H học Đại số H học Đại số H học Đại số H học 18 21 19 22 20 23 21 Góc tâm Số đo cung Giải hệ phương trình phương pháp cộng đại số (T1) Góc nội tiếp Giải hệ phương trình phương pháp cộng đại số (T2) Các toán tiếp tuyến đường tròn Giải tốn cách lập hệ phương trình (T1) Góc tạo tia tiếp tuyến dây cung 24 Đại số H.học 24 Giải tốn cách lập hệ phương trình (T2) 22 Góc có đỉnh bên trongđường tròn Góc có đỉnh bên ngồi đường tròn 25 Đại số H học 25 Hàm số y = ax2 ( a ≠ ) đồ thị hàm số y = ax2 ( a ≠ ) (T1) 23 Các toán tiếp tuyến chung hai đường tròn 26 Đại số H học 26 Hàm số y = ax2 ( a ≠ ) đồ thị hàm số y = ax2 ( a ≠ ) (T1) 24 Các tốn tiếp tuyến chung ngồi hai đường tròn 27 Đại số H học 27 Giải phương trình bậc hai công thức nghiệm.(T1) 25 Tứ giác nội tiếp 28 Đại số H học 28 Giải phương trình bậc hai công thức nghiệm.(T2) 26 Chứng minh tứ giác nội định nghĩa 29 Đại số H học 29 Giải phương trình bậc hai cơng thức nghiệm thu gọn 27 Chứng minh tứ giác nội tính chất Tuầ n 20 21 22 23 Tự chọn tốn Điều chỉnh Đinh Cơng Hải 30 Đại số H học 30 Hệ thức Vi-ét ứng dụng.(T1) 28 Bài tốn tổng hợp góc với đường tròn 31 Đại số H học 31 Hệ thức Vi-ét ứng dụng (T2) 29 Bài toán tổng hợp góc với đường tròn 32 Đại số H.học 32 Giải tốn cách lập phương trình (T1) 30 Bài tốn tổng hợp góc với đường tròn 33 Đại số H học 33 Giải toán cách lập phương trình (T2) 31 Bài tốn tổng hợp góc với đường tròn 34 Đại số H học 34 Ơn tập HK2 32 Ôn tập HK2 35 Đại số H học 35 Ôn tập HK2 33 Ôn tập HK2 DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU Phương Đình ngày 18 tháng 08 năm 2013 Người lập bảng Đinh Công Hải Tuần Tiết Ngày soạn: 16.08.2012 CĂN BẬC HAI SỐ HỌC – SO SÁNH CÁC CĂN BẬC HAI I MUC TIÊU Kiến thức: Giúp HS hiểu rõ định nghĩa, kí hiệu bạc hai số học số không âm Biết liên hệ phép khai phương với quan hệ thứ tự Kỹ năng: Rèn luyện kỹ tính tốn nhanh nhạy.Tìm cách làm hợp lý.Biết tính bậc hai đơn giản Biết so sánh số Thái độ: Cẩn thận phần trình bày lời giải, tính tốn II CHUẨN BỊ Chuẩn bị Thầy: - Đồ dùng dạy học : Bảng phụ, phấn màu - Phương án tổ chức lớp học : Học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác , rèn phương pháp tự học Chuẩn bị Trò: - Nội bung kiến thức : Ôn tập bạc hai - Dụng cụ học tâp : Thước thẳng , máy tính bỏ túi IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số HS lớp Tự chọn tốn Đinh Cơng Hải Kiểm tra cũ: Kiểm tra q trình ơn luyện Bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRỊ 8’ NỘI DUNG Hoạt động :Ơn tập lý thuyết: - Căn bậc hai gì? - Cho ví dụ minh hoạ? Trả lời : Căn bậc hai số a ≥ số x cho x2 = a - Ví dụ minh hoạ: Căn bậc hai 64 -8 Vì 82 = 64 (-8)2 = 64 - Trả lời - Căn bậc hai số học gì? - Trả lời - Nếu biết bậc hai số học số dương a, có tìm bậc hai số a khơng? - Cho ví dụ minh hoạ? I Kiến thức bản: Căn bậc hai: a) Định nghĩa: Căn bậc hai số a không âm số x cho x = a b) Chú ý:- Số a > có hai CBH a − a - Số a < khơng có bậc hai Ta nói : a khơng có nghĩa - Ví dụ minh hoạ: CBHSH 64 > 82 = 64 ⇒ bậc hai 64 -8 Căn bậc hai số học - Ngược lại, biết bậc hai số có tìm bậc hai số học không? - Trả lời a) Định nghĩa: Lấy ví dụ? - Ví dụ minh hoạ: Căn bậc hai 36 - a≥ ⇒ CBHSH 36  x ≥ a=x⇔  2  x = ( a ) = a b) Chú ý: - Phép tốn tìm CBHSH số khơng âm phép khaiphương - Muốn so sánh bậc hai ta làm ? - Trả lời So sánh CBHSH Định lý : Với a ≥ , b ≥ , ta có a x = 32 = b) x = => x = ( 5) =5 c) x = => x = Khơng tính , so sánh d) x = −2 => khơng có giá trị x thỏa điều kiện đề a) 31 10 Bài : So sánh a) Ta có 10 = 25 − b) Mà Gợi ý: a) Viết 10 = 25 b) So sánh - với −1 - HS Khá lên bảng làm lớp thực vào 25 => 31 > 25 => 31 > 10 b) Ta có - = − - Nhận xét, hướng dẫn thêm cách khác < ⇒ −1 < −1 Mà Bài => Tính giá trị biểu thức: a) 31 > −1 < Bài 0, 04 + 0, 0, 25 a) 0, 04 + 0, 0, 25 = 0,2 + 0,2 0,5 = 0,3 25 b) − 36 16 b) 25 − 36 16 - HS TB lên bảng làm câu a,b Tự chọn tốn Đinh Cơng Hải c) × 0,81 + 0, 09 HS Khá lên bảng làm câu c,d 5 − = − = lớp thực vào 12 × 0,81 + 0, 09 c) d) ( 16 16 + ):2 25 16 = - Nhận xét , bổ sung, sửa chữa ×0.9 + 0,3 = 0,6 d) ( 16 16 + ):2 25 16 = ( ×4 + × ):2 × 5 =4: 4’ =8 Hoạt động 3: Củng cố - Nêu phương pháp làm - HS đứng chỗ nêu dạng toán nêu ? phương pháp làm dạng toán - GV lưu ý kĩ dạng tốn tìm x - Lắng nghe, ghi nhớ Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học : (1’) - Học lại định nghĩa, định lí - Xem lại dạng tập chữa - Làm trước tập phần thức bậc hai V RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Tuần Tiết Ngày soạn: 25.08.2013 CĂN THỨC BẬC HAI- HẰNG ĐẲNG THỨC A2 = A I MỤC TIÊU Kiến thức: HS biết vận dụng thành thạo quy tắc, định lí, đẳng thức để giải tập Kĩ năng: Rèn luyện kĩ tính tốn, kĩ biến đổi bậc hai Thái độ: Cẩn thận, xác, tích cực học tập II CHUẨN BỊ Chuẩn bị Thầy: - Đồ dùng dạy học :bảng phụ, phấn màu - Phương án tổ chức lớp học : Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác Chuẩn bị Trò : - Nội dung kiến thức :Ôn tập bạc hai - Dụng cụ học tập : Thước thẳng IV HOẠT ĐỘNG DAY HỌC: Ổn định tình hình lớp: ( 1’) Kiểm tra sĩ số HS Kiểm tra cũ: Kiểm tra q trình ơn luyện Tự chọn tốn Đinh Công Hải TG Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 6’ HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG Hoạt động Ơn tập lí thuyết - Nêu điều kiện để thức A có - Vài HS.Y trả lời nghĩa ? A cã nghÜa khi: A ≥ - T×m x ®Ĩ − x ; − x ; - HS1 : Điều kiện để x + cã nghÜa? − x cã nghÜa lµ: - 4x - Yêu cầu HS lên bảng x trình bày HS2: x có nghÜa 5- x ≥ ⇔ x ≤ - Gi HS khác nhận xét GV chốt lại làm HS 3: x + cã nghÜa 2x + ≥ ⇔ 2x ≥ -1 ( nÕu bµi lµm tèt cã thĨ cho ®iÓm) - HS TB nhận xét , bổ sung KIẾN THỨC CƠ BẢN A có nghĩa A ≥ 1) 2) Với A biểu thức ta có : A2 = A - Nêu đẳng thức cn bc hai ó hc - Yêu cầu HS trình bày? 30 Hot ng 2: T chc luyn Bài 1: Bài 1: Tính bậc hai số học sau a) 0,01 b) 0,04 c) 0,64 d) 0,16 - Đọc đề - Yêu cầu HS đọc đề - Sau gọi HS lên bảng trình bày, HS khác làm vào - HS Yếu lên bảng trình bày, HS khác làm vào - Nhận xét kết quả, bổ sung - Nhận xét kết Bài 2: x Rút gọn biểu thức =2+ A= 4(a − 3) với a ≥ - Để rút gọn biểu thức ta phải áp dụng công thức nào? -Gọi HS lên bảng vận dụng cộng thức để làm tập -Nhận xét, bổ sung - Để rút gọn biểu thức ta phải áp dụng công thức : 4(a − 3) = a−3 A = A Vận dụng cộng thức để làm tập = 2(a - 3) ( a ≥ ) = 2a- Bµi 5: Ta có : ( ) 2 − =3 x = =3 - Để giải phơng trình ta phải áp dụng công thức nào? Ta cú A = Giải phơng trình ( x 1) Bài 4: -Nhận xét Bµi 5: 3) ⇔ x-1 = ± - HS Khá trả lời - Gọi HS lên bảng tìm nghiƯm cđa phơng trình? - Một HS Khỏ lên bảng làm Vi x - =3 ⇒ x = Với x – = - ⇒ x = -2 VËy phơng trình có nghiệm là: x = 4; x = - Cho HS nhËn xÐt - NhËn xÐt 7’ Tự chọn toán Hoạt động : Củng cố Đinh Công Hải -Nêu lại định nghĩa bậc hai số - HS trả lời… học điều kiện để thức có nghĩa Biến đổi − = ( − 1) Kết a) 20 - Hãy giải tập 13a,d ( SBT) - Giải tập 21 ( a ) SBT Bài tập 13a,d ( SBT ) d) 298 - Hai HS.TB lên bảng trình Bài tập 21a ( SBT ) bày: -Biến đổi - Nhận xét - HS Khá lên bảng trình bày - Rút gọn kết - 4− = ( ) −1 - Rút gọn kết - - Nhận xét 4) Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho tiết học sau (1’) - Xem lại phần lý thuyết SGK - Xem lại tập làm IV RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Tuần: Tiết :1 Ngày soạn : 25.08.2013 MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp HS hiểu rõ cạnh đường cao tam giác vuông Kỹ năng: Rèn luyện kỹ vẽ hình Vận dụng hệ thức vào làm tập cách thành thạo Thái độ: Cẩn thận phần trình bày lời giải, tính tốn II.CHUẨN BỊ: Chuẩn bị thầy : - Đồ dùng dạy học :Bảng phụ ghi kiến thức tập, thước thẳng, phấn màu - Phương án tổ chức lớp học : Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác Chuẩn bị trò Tự chọn tốn Đinh Cơng Hải 10 bán kính BD D  c/m ∆BAC = ∆BDC Bài Cho tam giác ABC cân A AD BE đường cao cắt H Vẽ (O) có đường kính AH C/m a E ∈ (O) b DE tiếp tuyến (O) Bài OE = OH = OA ( tg AHE có OE trung tuyến) => E ∈ (O) có đường kính AH b HS trình bày lờ giải bảng tg BEC có ED trung tuyến nên ED = BD => tg BDE cân tai D => Bˆ1 = Eˆ1 Mà ∠OEH = ∠H1 ( do∆ OHE cân O) => ∠E1 + ∠OEH = ∠B1 + ∠H1 = ∠B1 + ∠H = 900 Hay ∠OED = 900 ⇒ DE ⊥ OE E => DE tt (O) GV chốt lại: Để c/m DE tt ta DE ⊥ OE ⇔ c / m∠OED = 900 Bài Cho đường thẳng d (O) Hãy dựng tiếp tuyến với (O) cho: a song song với d b Vuông goc với d - GV hướng dẫn HS phân tích Bài a HS nêu cách dựng: - Qua O dựng đường thẳng vng góc với d cắt (O) H H' - Qua H H' ta dựng tt với (O) => a a' tt cần dựng b HS tự hoàn thành Hoạt động : Hướng dẫn nhà - Ôn lại lý thuyết - Xem lại dạng tập làm Tự chọn tốn Đinh Cơng Hải 82 - Làm hết tập chưa trình bày xong lớp - Ơn phần: Tính chất hai tiếp tuyến cắt Chủ đề Tiết 17 MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN LUYỆN TẬP VỀ CÁC DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN A/MỤC TIÊU  Học xong tiết HS cần phải đạt :  Kiến thức - Học sinh củng cố lại dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến đường tròn  Kĩ - Có kĩ vận dụng kiến thức học vào giải tập nhận biết tiếp tuyến đường tròn  Thái độ - Có ý thức tự giác học tập, tinh thần tập thể B/CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ - GV: Thước, compa, êke - HS: Thước, compa, êke C/TIẾN TRÌNH BÀI DẠY I Tổ chức (1 phút) II Kiểm tra cũ (2 phút) - HS: Nêu dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến đường tròn ? III Bài (36 phút) Hoạt động GV HS Nội dung Bài tập 44 (SBT/134) (12 phút) - Đọc đề vẽ hình, ghi giả thiết kết luận ? - Để chứng minh DC tiếp tuyến đường tròn (B) ta phải chứng minh điều kiện ? - Học sinh lên bảng trình bày làm ? - GV nhận xét cách làm nhấn mạnh: Để chứng minh đường thẳng tiếp tuyến đường tròn điểm ta cần c/m đường thẳng vng góc với bán kính qua điểm Tự chọn toán a c b d Giải: - Xét hai tam giác ABC DBC có AB = BD (bán kính (B)) AC = DC (bán kính (C)) BC cạnh chung=> ∆ABC = ∆DBC (c.c.c) µ =A µ (hai góc tương ứng) Do D µ = 900 (gt) => D µ = 900 => CD ⊥ BD Mà A Đinh Công Hải 83 Vậy CD tiếp tuyến đ tròn (B) Bài tập 45 (SBT/134) ( 24 phút) - Đọc đề vẽ hình, ghi giả thiết kết Giải: luận ? a) Theo giả thiết BE đường cao tam giác ABC nên BE ⊥ AC a => ∆AHE vuông E - Mặt khác EO đường trung tuyến ứng với cạnh o e huyền AH (vì OA = OH) h => OA = OH = OE Vậy E nằm (O) có đường kính AH 2 b c b) Tam giác BEC vng có ED đường trung a) Để chứng minh điểm E nằm tuyến ứng với cạnh huyền đường tròn (O) ta phải chứng minh , nên ED = DB => Tam giác BDE cân D => µ =B µ E 1 (1) điều ? µ =H µ HS: Ta cần c/m OA = OH = OE Ta lại có Eµ = H (2) b) Gợi ý: Hãy chứng minh µ +H µ = 900 Từ (1) (2) => Eµ + Eµ = B µE + E µ = 900 hay DE vng góc với OE - Tổ chức cho học sinh hoạt động Vậy DE tiếp tuyến (O) nhóm ? - Đại diện nhóm lên trình bày làm ? - GV nhấn mạnh lại cách làm d IV Củng cố (5 phút) - Nhắc lại phương pháp chứng minh *) Bài tập 46/SBT đường thẳng tiếp tuyến đường tròn - Hướng dẫn cho HS làm 46/SBT y i o a x V Hướng dẫn nhà (1 phút) - Xem lại tập chữa - Làm tiếp tập lại - Chuẩn bị sau luyện tập tiếp ******************************* Tự chọn tốn Đinh Cơng Hải 84 Chủ đề Tiết 18 MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN LUYỆN TẬP VỀ TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU A/MỤC TIÊU  Học xong tiết HS cần phải đạt :  Kiến thức - Học sinh củng cố lại tính chất hai tiếp tuyến cắt  Kĩ - Có kĩ vận dụng kiến thức học vào giải tập  Thái độ - Có ý thức tự giác học tập, tinh thần tập thể B/CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ - GV: Thước, compa, êke - HS: Thước, compa, êke C/TIẾN TRÌNH BÀI DẠY I Tổ chức (1 phút) II Kiểm tra cũ (4 phút) - HS1: Phát biểu tính chất hai tiếp tuyến cắt ? - HS2: Vẽ hình minh hoạ ? Chứng minh lại tính chất ? III Bài (36 phút) Hoạt động GV HS Nội dung Bài tập 48 (SBT/134) (18 phỳt) - Đọc đề phân tích ? - Vẽ hình, ghi giả thiết kết luận ? - Căn vào đâu để chứng minh AO vng góc với MN? - Cho học sinh thảo luận nhóm? - GV đến nhóm để hướng dẫn học sinh cách làm Tự chọn toán a) XÐt MAN cã: AM=AN( Theo tÝnh chÊt hai tiÕp tuyến cắt M nhau) => MAN Câ n A Mà AO phâ n giác góc MAN A E => OA ⊥ MN (1) b) XÐt MNC cã MO đ ờng trung tuyến úng vớ i CN N mà MO= CN Vậy tam giác CMN vuông tạ i C=>MC MN (2) Từ (1), (2) => ®pcm C O Đinh Công Hải 85 - Đại diện hai nhóm lên trình bày cách làm ? - GV nhấn mạnh lại cách làm học sinh c) ¸p dụng định líPi-ta-go vào tam giác vuông AMO ta có: AM= AO2-MO2=4 (cm) mà AN=AM=4cm áp dụng hệthức vào tam giác vuông AMO có : ME=AM.MO:AO=2,4(cm) mà MN=2ME=>M N=4,8cm Bi tập 51 (SBT/135)( 18 phỳt) - Học sinh đọc đề khai thác đề - Vẽ hình ghi giả thiết kết luận ? - Nêu phương pháp làm ? - GV: Nhận xét tia phân giác hai góc kề bù ? - Trình bày cách làm ? - GV nhận xét nhấn mạnh lại cách làm ? a) Ta cã AM, ME lµ tiÕp tuyến đ ờng tròn tâ m O=> OM phâ n giác góc AOE T ơng tự: ON phân giác góc EOB Mà AOE+EOB=180 E MO NO=>∠MON=90° b) Ta cã AM , ME lµ tiÕp tuyÕn M đ ờng tròn tâ m O=>AM=ME A T ơng tự EN=NB mà MN=ME+EN=>MN=A M+BN c) Xét tam giác MON vuông O có OE đ ờng cao ta cã: OE 2=ME.EM=>R 2=AM.BN OE = ME EN => AM BN = R N O B IV Củng cố (2 phỳt) - Nêu lại phương pháp làm dạng tốn ? - Câu c) ta hỏi câu hỏi khác ? ( Chứng minh BN.AM có giá trị khơng đổi) V Hướng dẫn nhà (1 phút) - Làm tiếp tập liên quan đến tiếp tuyến - Chuẩn bị sau luyện tập tiếp ******************************* Tự chọn toán Đinh Công Hải 86 Tuần 16 05.12.2012 Ngày soạn : Tiết: 17 ÔN TẬP CHƯƠNG I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức:Hệ thống hóa kiến thức hàm số, đồ thị hàm bậc nhất, hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến, (điều kiện hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song, trùng nhau) 2.Kỹ năng: Rèn kỷ năngvẽ đồ thị hàm số bậc nhất, xác định hàm số bậc nhất, tính khoảng cách hai điểm mặt phẳng tọa độ 3.Thái độ: Có thái độ học tập tích cực, làm việc khoa học, suy luận logic chặt chẽ II CHUẨN BỊ: Chuẩn bị giáo viên: - Đồ dùng dạy học : Thước thẳng , bảng phụ , phấn màu - Phương án tổ chức lớp học Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với hợp tác,rèn phương pháp tự học Chuẩn bị học sinh - Nội dung kiến thức : Học thuộc định lý - Đồ dùng học tập : Vở nháp ,thước thẳng , bảng phụ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định Tình hình lớp: (1’) Kiểm tra số HS vắng: Kiểm tra cũ: Kiểm tra q trình ơn luyện 3- Giảng mới: Tg HỌAT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG HĐ1:Ôn tập lý thuyết: - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1.Đồ thị hàm số y = ax + b ôn tập Sau HS trả lời, (a ≠ ) - Tóm tắt kiến thức cần nhớ -Trả lời câu hỏi rút kiến + Nếu b = Thì đồ thị hàm số lên bảng phụ treo sẵn tương ứng thức cần nhớ y = ax đường thẳng qua gốc với câu hỏi toạ độ điểm E(1;a) 1) Nêu định nghĩa hàm số 1) SGK + Nếu b ≠ đồ thị đường 2) Hàm số thường cho 2) SGK thẳng song song đường thẳng cách nào? Ví dụ: y = 2x2 – y = ax cắt trục Oy điểm có Nêu ví dụ cụ thể? tung độ = b x +Cách vẽ đồ thị h.số y = ax +b : y 3) Đồ thị hàm số y = f(x) gì? - Lấy điểm thuộc đồ thị 3) SGK 4) Thế hàm số bậc nhất? ta vẽ đường thẳng qua 4) SGK Cho ví dụ điểm Ví dụ: y = 2x ; y = -3x + 5) Hàm số bậc y = ax + b( VD : A(0 ; b) B (-b/a ; ) 5) SGK a ≠ 0) Đường thẳng AB đồ thị Hàm số y = 2x có a = > nên cần vẽ hàm số đồng biến Có tính chất gì? Hệ số góc đường thẳng Hàm số y = -3x + có a = -3 < Hàm số y = 2x ; y = -3x + y = ax + b nên hàm số nghịch biến đồng biến hay nghịch biến? Vì Tự chọn tốn Đinh Cơng Hải 87 sao? 6) Góc α tạo đường thẳng y = ax + b trục Ox xác định nào? 7) Giải thích người ta a hệ số góc đường thẳng y = ax + b 8) Cho đường thẳng y = ax + b (d) (a ≠ ) đường thẳng y = a’x + b’ (d’) (a’ ≠ 0) Nêu điều kiện hệ số để: (d) // (d’) ; (d) ≡ (d’) ; (d) cắt (d’) (d) ⊥ (d’)? Bài y - Cho hàm số: y = ax + b a Xác định hàm số biết: đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = -2x + qua điểm A(-3; 2) M M; N giao điểm b Gọi đồ x -4 -2 thị với trục tung trục hồnh;-2Tính độ dài MN ? N lớn góc tạo c Tính-4 độ đồ thị với trục Ox ? -6 f(x)=-2x-4 Series -8 -6 10 -8 y y = 3x - y = -x + Bài a hệ số góc đường thẳng y = ax + b b tung độ gốc α góc tạo đường thẳng 7) người ta gọi a hệ số góc y = ax + b trục Ox + Nếu a > α góc nhọn đường thẳng y = ax + b( a ≠ 0) hệ số a góc α có liên quan a lớn góc α lớn ( α góc nhọn) mật thiết + Nếu a < α góc Nếu a > góc α góc nhọn a lớn góc α Hệ số a lớn góc α lớn (nhưng α góc ) lớn nhỏ 900 3.Vị trí tương đối hai tg α = a đường thẳng Nếu a < góc α góc Hệ Đường thẳng y = ax + b (d ) số a lớn góc α lớn y = a'x + b' (d') nhỏ hơn1800 a = a' ⇔ tgα' = a = −a ví i α ' lµ gãc kỊbï cñad) α // (d’) b ≠ b' a = a' a = a' (d) // (d’) ⇔  (d) ≡ (d') ⇔  b ≠ b'  b = b' a = a' (d) cắt (d’) ⇔ a ≠ a' (d) ≡ (d') ⇔  (d) ⊥ (d’) ⇔ a.a' = −1  b = b' Trong trường hợp hai đ.thẳng cắt (d) cắt (d’) ⇔ a ≠ a' nhau, hồnh độ giao điểm (d) ⊥ (d’) ⇔ a.a' = −1 nghiệm phương trình bậc :ax + b = cx + d ⇔ (a – c)x + (b – d) = ⇒ x Thay giá trị x vừa tìm vào phương trình tìm y HĐ2: Luyên tập a) Vì đồ thị y = ax + b song song với đường thẳng y = -2x + ⇒ a = -2 Mặt khác đồ thị lại qua A (-3; 2) nên ta thay a = -2 ; x = -3; y = vào phương trình ta có : = -2.(-3) + b ⇒ b = -4 Vậy hàm số cần xác định : y = -2x - b) Ta có M(-2; 0); N (0; -4) ⇒ MN = 22 + 42 = c) Ta có tg MON = ON/OM = ⇒ Góc MON = = 570 a) Vẽ đồ thị hàm sè y = - x 6)SGK Có kèm theo hình 14 SGK a) Vẽ mặt + -10 -8 -6 phẳng +x=0 y=2 Btoạ độ Oxy đồ thị x C haiAhàm số sau: +y=0 ⇒ x=2 -4 -2 -2 y=-x+2 Vậy đồ thị đờng thẳng -4 -6 T chọn tốn-8 Đinh Cơng Hải 88 y = 3x b) Xác định tọa độ giao qua điểm A(0; 2) B điểm đồ thị hàm (2; 0) số * Vẽ đồ thị hµm sè y = 3x c/ Gọi A; B; C giao điểm - đường thẳng + x = ⇒ y = - đường thẳng với trục hồnh Tính góc ∆ ABC b)Phương trình hồnh độ giao điểm:-x + = 3x – ⇔ x = +y=0 ⇒ x= Với x = y = -1 + = Vậy toạ độ giao điểm C(1; 1) µ ≈ 720; c/ Ta có tgA = ⇒ A µ = 450 tgC = |-1| = ⇒ C µ ≈ 1800 – (720 + 450) ≈ 630 B Bài Cho hai hàm số bậc y = 2x + 3k y = (2m + 1)x + 2k – Tìm điều kiện m k để đồ thị hàm số là: a Hai đường thẳng cắt b Hai đường thẳng song song c Hai đường thẳng trùng Bài Cho hai hàm số y = (k + 1)x + k (k ≠ −1 ) (1) y = (2k - 1)x - k (k ≠ ) (2) Với giá trị k a Đồ thị hàm số (1) (2) hai đường thẳng song song Tự chọn toán a; Để hai đường thẳng cắt a ≠ a' m ≠ − suy : ≠ 2m + ⇒ m ≠ 1 Vậy m ≠ - − m ≠ hai 2 đường thẳng cắt b; Để hai đường thẳng song song a = a' ; b ≠ b' suy = 2m +1 ⇒ m = 3k ≠ 2k – k ≠ -3 Vậy hai đường thẳng song song m = k -3 c; Hai đờng thẳng trùng a =a' vµ b = b' suy : = 2m +1 ⇒ m = 3k = 2k - ⇒ k = -3 VËy víi m = k =-3 hai đờng thẳng trïng a Để đồ thị hàm số (1) (2) hai đường thẳng song song Đinh Công Hải 89  k + = 2k − k = ⇔ ⇒k=2  k ≠ −k x ≠ b Đồ thị hàm số (1) (2) cắt gốc toạ độ Vậy k = đồ thị hàm số (1) song song với đồ thị hàm số (2) b Đồ thị hàm số (1) (2) hai đường thẳng cắt gốc toạ độ ïìï k +1 ¹ 2k - ùỡù k - ị k =0 í ïỵï k =- k = ïỵï k = k = đồ thị hàm số (1) cắt đồ thị hàm số (2) gốc toạ độ Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: ( 2’) - Ra tập nhà: - Làm tập đề cương ôn tập HKI - Chuẩn bị mới: - Xem làm lại chữa Tuần 17 Tiết : 18 Ngày soạn:12.12.2012 ƠN TẬP HỌC KÌ I MỤC TIÊU: Kiến thức: Ôn tập cho HS kiến thức bậc hai Kỹ năng: Luyên tập kĩ tính giá trị biểu thức biến đổi biếu thức có chứa bậc hai, tìm x câu hỏi liên quan đến rút gọn biểu thức Thái độ: Rèn tính cẩn thận tính tốn lơ gích, sáng tạo II CHUẨN BỊ: Chuẩn bị giáo viên: - Đồ dùng dạy học : Thước thẳng , bảng phụ , phấn màu - Phương án tổ chức lớp học : Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với hợp tác ,rèn phương pháp tự học Chuẩn bị học sinh - Nội dung kiến thức : Ôn tập câu hỏi tập GV yêu cầu - Đồ dùng học tập : Vở nháp ,thước thẳng , bảng phụ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định Tình hình lớp: (1’) Kiểm tra số HS vắng: Kiểm tra cũ: Kiểm tra q trình ơn luyện 3- Giảng mới: a.Giới thiệu vào (1ph) Để giúp HS nắm vững kiến thức học HKI vận dụng tốt kiểm tra tiết học hôm ta ôn tập lại chương I: Căn bậc hai – Căn bậc ba b Tiến trình tiết dạy Tg HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG 15’ Hoạt động 1.Ơn tập lý thuyết thơng qua tập trắc nghiệm GV đưa đề lên bảng phụ Hê thống kiến thức thức Đề bài: Xét xem câu sau HS trả lời miệng bậc hai SGK tr 39 hay sai? Giải thích Nếu sai sửa lại cho 22 lµ± Căn bậc hai Đúng (± ) = 25 5 25 2 Sai sửa lại là: (®k: a ≥ 0) : a = x ⇔ x = a (®k: a ≥ 0) Tự chọn tốn Đinh Cơng Hải 90 { − anÕu a ≤ a - nÕu a >0 (a− 2)2 = A.B = A B nÕu A.B ≥ A A A ≥0 = nÕu B ≥0 B B { 5+ 5− = 9+ (1− 3)2 ( − 1) = x+1 x xác định x (2 − x) - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi, có giải thích, thơng qua ôn lại - Định nghĩa bậc hai số - Căn bậc hai số học số không âm { - Hằng đẳng thức x ≥ a= x⇔  x = a Đúng A2 = A 4.Sai ; sửa lại A.B = A B NÕu A ≥ 0;B ≥ Vì A.B ≥ xảy < ;B < Khi A ; B khơng có nghĩa Sai ; sửa lại: A A A ≥0 = nÕu B >0 B B Vì B = A A nghĩa B B ỳng 5+ ( + 2)2 = − ( − 2)( + 2) 5+ 5.2 + = = 9+ 5− Đúng vì: { (1− 3)2 / − 1/ ( − 1) = = ỳng vỡ vi x+1 x xác định x thỡ (2 x) x+1 xác định phõn thức x(2 − x) { A2 = A - Khai phương tích khai phương thương - Khử mẫu biểu thức lấy căn, trục thức mẫu - Điều kiện để biểu thức chứa xác định Hoạt động Luyện tập Dạng rút gọn biểu thức Bài Tính: a) 12,1.250 Tự chọn tốn Dạng rút gọn biểu thức - Cả lớp làm vào , sau vài phút gọi hai HS lên bảng tính, em câu Kết quả: a) 55 b) 4,5; c) 45 Bài 1: Bài 2: Đinh Công Hải 91 b) 2,7 1,5; c) 1172 − 1082 14 d) ×3 25 16 Bài Rút gọn biểu thức a) 20 + 80 − 45 - Cả lớp làm vào HS làm bảng trình bày d) b) ( + 1)2 − 20 c) 12 − + 48 d) 3− 3+ − 3+ 3− a) 4.5 + 16.5 − 9.5 = 5+ 5− = b) = ( + 1)2 − 20 = (6+ 5) − =6 c) 12 − + 48 = 4.3 − + 16.3 = − + = 10 d) = Dạng Tìm x Bài 3: Giải phương trình a) x + = x + 49 x = - Yêu cầu HS tìm điều kiện x để biểu thức có nghĩa b) 4x + - Yêu cầu HS hoạt động phút gọi đại diện nhóm lên trình bày - Nhận xét , bổ sung Dạng Bài tập rút gọn tổng hợp Bài 4: Cho biểu thức:  a 2b  A=  − :  2( a + b ) 2( a + b )  2( a + b ) a) Tìm điều kiện để A có nghĩa b) Khi A có nghĩa, rút gọn A - Các thức bậc hai xác định nào? - Các mẫu thức khác nào? - Tổng hợp điều kiện, A có nghĩa nào? 3− 3+ − 3+ 3− (3 − 7) − (3 + 7) 32 − ( 7) (3 − + + 7).(3 − − − 7) 9− 6.(−2 7) - Hoạt động nhóm phút = = −6 - Đại diện nhóm lên bảng trình bày Dạng Tìm x Bài 3: a, x + = ⇔ x + = 25 ⇔ 2x = 25 – ⇒ x = 10 = x + 49 x = (với x ≥ ) ⇔2 x+ x+ x =6 2 ⇔6 x =6 b, - Đối chiếu điều kiện trả lời miệng câu a) + Các thức bậc hai xác định a ≥ 0;b ≥ + Các mẫu thức khác a ≠ 0;b ≠ + A có nghĩa a > 0;b > - Gọi HS lên bảng rút gọn lớp làm vào - Một HS lên bảng rút gon A- Nhận xét, bổ sung Nhận xét, bổ sung Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: ( 2’) 4x + ⇔ x =1 ⇔ x = ( thỏa đk) Vậy x = Dạng Tổng hợp Bài 4: với a,b >  a 2b  −  :  2( a + b ) 2( a + b )  2( a + b )  a b  = −  2( a + b )  2( a + b ) 2( a + b )  = a− b 2( a + b ) = a − b 2( a + b ) - Ra tập nhà: - Làm tập đề cương ơn tập HKI Tự chọn tốn Đinh Công Hải 92 Bài Cho P = ( a) Rút gọn P x x+3 + 3x + x − ) :( − 1) x − x− x −3 x − b) Tính P x = − c) Tìm x để P < −  a +1  + A=  ÷: a −1  a − a + a− a a) Tìm điều kiện a để A xác định b) Rút gọn A c) Tìm x để A = -2 - Chuẩn bị mới: - Học thuộc kiến thức lí thuyết chương I - Xem làm lại chữa d) Tìm giá trị nhỏ P Bài 2: d) So sánh A IV RÚT KINH NGHIỆM-BỔ SUNG: Tuần : 18 Tiết :19 Ngày soạn: 17.12.2012 ƠN TẬP HỌC KÌ I (T2) I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Tiếp tục củng cố tập rút gọn tổng hợp biểu thức Ôn tập khái niệm hàm số bậc y = ax + b tính đồng biến tính nghịch biến hàm số bậc nhất, điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau, song song với nhau, trùng 2.Kỹ năng: Luyện tập thêm việc xác định phương trình đường thẳng, vẽ đồ thị hàm số bậc 3.Thái độ: Rèn tính cẩn thận xác định điểm vẽ đồ thị II CHUẨN BỊ: Chuẩn bị giáo viên: - Đồ dùng dạy học : Thước thẳng,bảng phụ có kẽ sẵn ô vuông , bảng phụ ghi câu hỏi, tập, phấn màu - Phương án tổ chức lớp học : Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với hợp tác ,rèn phương pháp tự học Chuẩn bị học sinh - Nội dung kiến thức : Ôn tập câu hỏi tập theo yêu cầu - Đồ dùng học tập : Vở nháp ,thước thẳng , bảng phụ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định tình hình lớp: (1’) Kiểm tra số HS vắng: Kiểm tra cũ: Kiểm tra q trình ơn luyện 3- Giảng mới: a.Giới thiệu vào (1ph) Để giúp HS nắm vững kiến thức học HKI vận dụng tốt kiểm tra tiết học hôm ta ôn tập lại chương II: Hàm số bậc b Tiến trình tiết dạy TG 15’ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG Hoạt động KIỂM TRA KẾT HỢP CHỮA BÀI TẬP RÚT GỌN BIỂU THỨC - Gọi HS lên bảng làm câu a -HS.TBK trình bày câu a Bài 1: (cho nhà tiết trước) a) tập cho nhà tiết trước bảng Rút gọn P đk: x ≥ 0;x ≠ - Cả lớp kiểm tra rút gọn bạn , vài HS nhận xét , bổ sung Tự chọn tốn Đinh Cơng Hải 93 P=( x + 3x + ): x −3 x− x x+3 x−2 ( − 1) x−3 a) Rút gọn P b) Tính P x = − c) Tìm x để P < − d) Tìm giá trị nhỏ P - HS.TB tiếp tục lên bảng trình bày giải câu b c - Theo kết rút gọn −3 P= cã tö: -3 ∀ x∈ R Tìm giá tri nhỏ P ⇒ P < ∀x∈R +Có nhận xét giá trị P? P nhá nhÊt P lí n nhÊt + Vậy P nhỏ nào? −3 P= = x +3 x +3 - Có thể hướng dẫn cách khác Cã x ≥ 0∀xtho¶ m· n ®iỊu kiƯn lí n nhÊt ⇔ ( x + 3) x + 3xthoả mã n điều kiện nhá nhÊt ⇔ x = ⇔x= 1 xthoả mã n điều kiện Vậy P nhỏ =-1 ⇔ x =0 x+3 - Gọi HS tiếp tục lên bảng giải câu b c 20’ x( x − 3) + x( x + 3) − (3x + 3) x− x − 2− x + : x− 2x − x + x − 3x − x − P= : x− x+1 − 3( x + 1) −3 P= × = ( x + 3) x + x + P= − b) x = − = ( 3)2 − + = ( − 1)2 ⇒ x = 3−1 Thay x = − vµo P ta co: -3 −3 −3 P= = = x+3 − 1+ + = −3(2 − 3) = 3( − 2) 4− (2+ 3)(2 − 3) = 3( − 2) −3 x≥ c)P < − ⇔ < − vµ 2 x≠ x+3 -3 xthoả mã n điều kiện ⇔ ⇔ > x + 3⇔ x < x+3 x+3 ⇒ P nhá nhÊt =-1 ⇔ x =0 x< Kết hợ p điều kiện vậy: ≤ x ⇔ m > a, b sau gọi em lên bảng + Hàm số: y =(2m -1)x+3 nghịch Tự chọn tốn { Đinh Cơng Hải 94 vẽ đồ thị hàm số m = - biến 2m - < ⇔ m< - Nhận xét , bổ sung - Treo bảng phụ đưa đề lên Bài 2: Cho đường thẳng y = (1 – m)x + m – (d) a) Với giá trị m đ.thẳng (d) qua điểm A(2 ; 1) b) Với giá trị m đường thẳng (d) tạo với trục Ox góc nhọn? Góc tù? c) Tìm m để (d) cắt trục tung điểm B có tung độ d) Tìm m để (d) cắt trục hồnh điểm có hồnh đọ -2 - u cầu HS hoạt động nhóm làm tập + Nửa lớp làm câu a, b + Nửa lớp làm câu c, d - Các nhóm hoạt động khoảng phút đại diện nhóm lên bảng trình bày làm nhóm - Yêu cầu HS nhắc lại: Với y = ax + b ;(a ≠ ) (d) y = a’x + b’ ;(a’ ≠ 0) (d’) Nêu điều kiện hệ số để: (d) // (d’); (d) ≡ (d’); (d) cắt (d’)? Bài 2: - Hoạt động nhóm làm phút - Đại diện hai nhóm trình bày, lớp nhận xét , bổ sung - HS.TBY nhaccs lại a = a' (d) // (d’) ⇔  b ≠ b' a = a' (d) ≡ (d') ⇔   b = b' (d) cắt (d’) ⇔ a ≠ a' - Hãy áp dụng giải Bài 3: Cho hai đường thẳng y = 2x + k (d) y = (2m +1)x + 2k+3 (d’) Tìm đk k m để (d) (d’) a) Cắt b) Song song với c) Trùng - Với điều kiện hai hàm số hàm số bậc a) Khi (d) cắt (d’) - Gọi HS lên bảng giải tiếp câu b, c - Nhận xét, bổ sung Tự chọn toán a) Đường thẳng (d) qua điểm A(2 ; 1) ⇔ (1 - m).2 +m - =1 ⇔ - 2m +m - =1 ⇔ m =-1 b) (d) tạo với Ox góc nhọn ⇔ 1− m > ⇔ m < (d) tạo với trục Ox góc ⇔ 1− m < ⇔ m > c) (d) cắt trục tung điểm B có tung độ ⇔ m− = ⇔ m= d) (d) cắt trục hồnh điểm C có hồnh độ – ⇒ x = −2;y = Thay x = - ; y = vào (d) (1 – m).(-2) + m – = - + 2m + m – = ⇒ m = Dạng 2: xác định điều kiện thoả mãn vị trí tương đối haiđường thẳng Bài 3: a) Ta có (d) cắt (d’) ⇔ ≠ 2m+ ⇔ m ≠ - Ta có : y = (2m +1)x + 2k+3 hàm số bậc ⇔ 2m+ ≠ ⇔ m≠ − - Ta có (d) cắt (d’) ⇔ ≠ 2m+ ⇔ m ≠ - Hai HS lên bảng trình bày b)(d)/ /(d') ⇔ c)(d) ≡ (d') ⇔ { { { = m+ m= ⇔ 3k ≠ 2k − k ≠ − { = 2m+ m= ⇔ 3k = 2k − k = −3 Đinh Công Hải 95 Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: ( 2’) - Ra tập nhà: - Làm tập đề cương ôn tập HKI - Làm lại tập trắc nghiệm, tự luận giải - Chuẩn bị mới: - Ơn kỹ lí thuyết dạng tập để kiểm tra tốt học kì I mơn tốn - Xem làm lại chữa IV RÚT KINH NGHIỆM-BỔ SUNG: Tự chọn tốn Đinh Cơng Hải 96 ... Làm tập 52,53,54,55 trang 96 ,97 SBT - Ôn lại lý thuyết “tỉ số lượng giác góc nhọn, giải tam giác vng” V RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Tự chọn toán Đinh Công Hải 28 Tu n 18. 09. 2013 Tiết Ngày soạn: BIẾN... Ta có : a) − 17 + 17 =8 - Ghi đề b) 9+ 4 = ( + 2) - Để chứng minh đẳng thức câu a ta làm ? - Để chứng minh đẳng thức câu Tự chọn toán 9 − 17 + 17 (9 − 17 ). (9 + 17 ) = - HS sử dụng đẳng thức hiệu... Đinh Công Hải 26 - HS.Y: BH = AB Sin Bài : α = ≈ 19, 7 (cm2) - HS lên bảng tính SABC , lớp làm vào Bài : ( Bài 59 SBT tr 98 ) ( Bài 59 SBT tr 98 ) - Treo bảng phụ C Tính x, y hình vẽ A 50 x 50 x
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tu chon toan 9 chuan 2013, giáo án tu chon toan 9 chuan 2013

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay