bài báo cáo thực tập vpđkdd

9 29 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 08:59

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP THỰC TẾ I Thông tin chung Họ tên sinh viên : Mã số sinh viên : Đơn vị thực tập : Chi nhánh văn phòng đăng kí đất đai huyện Thời gian thực tập : từ 17/04/2017 đến 05/2017 Số buổi tuần : Số buổi thực tập : 30 II Khái quát đơn vị thực tập Chức nhiệm vụ cấu tổ chức đơn vị Tên gọi : Chi nhánh văn phòng đăng kí đất đai huyện Mã số thuế cấp vào ngày Cơ quan Thuế quản lý: Chi cục Thuế Huyện Ea H'leo Địa trụ sở công ty đặt Nhiệm vụ : Thực việc đăng ký đất Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Thực việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất (sau gọi Giấy chứng nhận) Thực việc đăng ký biến động đất Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định pháp luật Cập nhật, chỉnh lý, đồng hóa, khai thác liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định pháp luật Thực việc thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất; chỉnh lý đồ địa chính; trích lục đồ địa Kiểm tra trích đo địa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà tài sản khác gắn liền với đất tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Thực đăng ký giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo quy định pháp luật Cung cấp hồ sơ, đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật Thực việc thu phí, lệ phí theo quy định pháp luật Thực dịch vụ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với lực theo quy định pháp luật Quản lý viên chức, người lao động, tài tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định pháp luật; thực chế độ báo cáo theo quy định hành tình hình thực nhiệm vụ lĩnh vực cơng tác giao Cơ cấu tổ chức : PHỊNG GIÁM ĐỐC PHỊNG PHĨ GIÁM ĐỐC PHỊNG PHỊNG KỸ PHỊNG HÀNH PHỊNG TIẾP PHỊNG THỐNG TIN THUẬT ĐỊA CHÍNH NHẬN VÀ TRẢ THỐNG KÊ LƯU TRỮ CHÍNH TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM KÊ Chức nhiệm vụ cấu tổ chức phòng Kỹ thuật địa Đo vẽ thành lập đồ địa tỷ lệ Xây dựng sở liệu đo đạc đồ Trích lục đồ địa III Kết thực tập TUẦN Thời gian Nội dung Đến công ty thực tập nộp giấy định thực tập cho đơn vị thực tập 17/04/2017 Tham quan làm quen với anh chị văn phòng đăng ký đất đai huyện Eahleo 18/04/2017 Đo đạc đồ địa 19/04/2017 Đo đạc đồ địa 20/04/2017 Vẽ trích lục đồ địa 21/04/2017 Vẽ trích lục đồ địa TUẦN Thời gian Nội dung 24/04/2017 Đi thực tế huyện Eahleo 25/04/2017 Đi thực tế huyện Eahleo 26/04/2017 Học cách tách thửa, đánh số đồ địa phần mềm Micro station 27/04/2017 Nhập số liệu vẽ đồ địa 28/04/2017 Học cách tiếp biên, tạo khung đồ địa phần mềm Micro Station TUẦN Thời gian Nội dung 01/05/2017 Nghỉ lễ 02/05/2017 Nghỉ lễ 03/05/2017 Vẽ trích lục đồ địa 04/05/2017 Cho chạy lại topology, vẽ nhãn famis 05/05/2017 Kiểm tra sổ mục kê, sổ địa TUẦN Thời gian 08/05/2017 Nội dung Nhập số liệu vẽ đồ địa 09/05/2017 Biên tập đồ địa 10/05/2017 Đo đạc đồ địa 11/05/2017 Đo đạc đồ địa 12/05/2017 Biên tập đồ địa TUẦN Thời gian 15/05/2017 Nội dung Nhập số liệu vẽ đồ địa 16/05/2017 Cơng ty nghỉ 17/05/2017 Kiểm tra sổ mục kê, sổ địa 18/05/2017 Biên tập đồ địa 19/05/2017 Biên tập đồ địa TUẦN Thời gian 22/05/2017 Nội dung Cho chạy lại topology, vẽ nhãn famis 23/05/2017 Tiếp biên đồ 24/05/2017 Kiểm tra sổ mục kê, sổ địa 25/05/2017 Kiểm tra sổ mục kê, sổ địa 26/05/2017 Biên tập đồ địa II Đặc điểm tự nhiên , kinh tế xã hội Phạm vi khu đo Khu vực đo xã thuộc huyện .o cửa ngõ phía bắc tỉnh Phía Bắc giáp tỉnh Phía Nam giáp huyện Phía Đơng giáp Phía Tây giáp Diện tích khu đo khoảng km2 Điều kiện tự nhiên Huyện nằm vùng cao nguyên trung phần, có độ cao từ 650- 850 m so với mặt nước biển , chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất khí hậu cao ngun nhiệt đới ẩm, nhiệt độ trung bình từ 20-30 , có xen kẽ khí hậu thung lũng, thời tiết năm chia làm hai mùa rõ rệt : mùa mưa mùa khô, mùa mưa từ tháng đến tháng 9, mùa khô từ tháng 10 đến tháng Điều kiện khí hậu huyện thuận lợi cho việc phát triển đa dạng hoá sản phẩm nơng nghiệp Nhưng gặp khơng khó khăn mùa mưa tinh trạng thiếu nước mùa khơ Hiện huyện o có diện tích rừng tự nhiên 66.683 có nhiều loại gỗ lâm sản quý hàm lượng đất đỏ bazan màu mỡ Đây nguồn tài nguyên phong phú để huyện phát triển kinh tế nông ,lâm nghiệp Huyện có địa hình từ đồng bằng, đồi thấp đến núi cao Địa hình thấp dần từ Đơng Nam sang Tây Bắc Dạng núi cao: Bao gồm dãy núi cao phía Tây Tây Nam, phần phía Tây, nằm bao bọc khu dân cư vùng đất sản xuất huyện Địa hình dốc bị chia cắt nhiều hợp thủy, thảm thực vật chủ yếu dạng địa hình rừng Dạng đồi thấp: Là dãy địa hình nằm xen kẽ vùng đất thoải với vùng núi cao, tập trung khu vực trung tâm xã phía Bắc xã Tổng diện tích đất tự nhiên: Trong phân - Đất nơng nghiệp 31.514,43 + Đất trồng năm 7.491,23 + Đất trồng lâu năm 4.401,22 - Đất lâm nghiệp 24.008,91ha + Rừng tự nhiên 2.021,3 + Rừng trồng 21.987,52ha - Đất chưa sử dụng 1.017,34 + Đất chưa sử dụng + Đất đồi núi chưa sử dụng 1.017,34 Huyện , tỉnh chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất khí hậu Tây Nguyên Có hai mùa rõ rệt: Mùa mưa từ tháng đến tháng 10 chiếm 80% lượng mưa hàng năm; Mùa khô từ tháng 11 đến tháng năm sau, lượng mưa chiếm 20% lượng mưa năm Do vị trí địa lý xã nằm vĩ độ thấp nên xã nhận nhiều lượng xạ mặt trời bị ảnh hưởng gió mùa Đơng Bắc Những yếu tố cho thấy điều kiện khí hậu thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp như: lúa, hoa màu, lương thực, công nghiệp ngắn dài ngày -Nhiệt độ khơng khí trung bình hàng năm cao (25 – 29 0C) Tổng tích ơn từ 9.400 – 9.7000 Bức xạ mặt trời tương đối cao: mùa khơ khoảng 400 – 500calo/cm2/ngày - Nhiệt độ trung bình hàng năm: 210 – 270C - Lượng mưa trung bình hàng năm:1.500 đến 1.600 mm - Độ ẩm trung bình hàng năm: 80% - Gió mùa: Hướng gió thịnh hành mùa mưa gió Tây Nam, gió nhẹ với tốc độ gió từ 3,0 m/s Hướng gió thịnh hành mùa khơ gió Đơng Bắc với tốc độ từ 2,8 – 3,8 m/s - Hệ thống sông suối: Huyện có hệ thống nước mặt hạn chế, địa bàn xã có suối chảy bao quanh từ Đông Nam sang Tây Bắc suối nhỏ , suối …., nhìn chung mật độ sông suối thấp so với xã khác huyện nên vào mùa khô thường không đủ nước để phục vụ cho trồng làm ảnh hưởng đến suất sản lượng trồng - Hệ thống nước ngầm: Đây nguồn nước bổ sung cho nguồn nước mặt mùa khô Căn vào kết nghiên cứu chương trình Tây Nguyên II (49C-II) chương trình KC12 Liên đồn Địa chất thuỷ văn cho thấy nước ngầm Ea H’Leo hạn hẹp Mặt khác nguồn nước ngầm phân bố tầng nông nên dễ bị ô nhiễm canh tác mùa mưa Do địa hình chia cắt mạnh, thung lũng nhỏ, hẹp nên nước ngầm chủ yếu xuất mạch nhỏ đầu nguồn, dọc theo thung lũng ven suối Lượng nước ven suối tương đối nhiều vào mùa mưa bị kiệt vào mùa khô Những vùng ven sườn đồi, chân núi nước ngầm dạng thấm rỉ khai thác phục vụ sản xuất nông nghiệp Ở vùng đồi cao mực nước ngầm sâu nên phải đào giếng sâu, chí phải đào giếng từ 30 đến 40 m Dân cư - Kinh tế xã hội - Giao thông Dân cư : Số dân 123.700 người (đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 40,5% ) Dân cư thưa thớt, phân bố không , chủ yếu tập trung khu vực thị trấn Kinh tế xã hội : Huyện có diện tích tự nhiên 133.607 ha, đất lâm nghiệp chiếm 68.913 ha; đất nông nghiệp chiếm 41.687 Trong đó: diện tích trồng công nghiệp lâu năm chiếm ưu nông nghiệp 23.316 ( diện tích cà phê : 17.000 ha, diện tích cao su 5.567 ha, hồ tiêu 488 ha, điều 217ha công nghiệp lâu năm khác 44ha), diện tích trồng lương thực 17.500 ha, lại diện tích trồng thực phẩm, đất trồng cỏ chăn nuôi mặt nước nuôi trồng thủy sản 871 Hiện huyện có diện tích rừng tự nhiên 66.683 ha, có nhiều loại gỗ lâm sản quý hiếm, nguồn tài nguyên quý để phát triển kinh tế vùng; rừng trồng huyện 2.230,5 , độ che phủ 60%; đất chuyên dùng chiếm 3.916,79 ha; đất chưa sử dụng 15.498,81 đất đỏ BaZan màu mỡ Đây nguồn tài nguyên phong phú để huyện phát triển kinh tế nơng ,lâm nghiệp Chính nhờ có tương đối thuận lợi địa lý, dân số tài nguyên lao động nên huyện .o có tiềm mạnh cho phát triển kinh tế xã hội Những năm gần với phát triển chung kinh tế , kinh tế thị trường có phát triển mạnh, hàng hóa ngày nhiều đa dạng mặt hàng.Với nhạy bén người dân thị trấn năm gần số hộ giàu huyện tăng nhanh (theo kết điều tra cho thấy huyện có tỷ lệ hộ nghèo thấp 6,9%) Với tốc độ phát triển hàng năm cao ổn định nên nguồn thu, nguồn ngân sách huyện ngày tăng Nhờ có chủ trương sách đầu tư đồng nên việc phát triển kinh tế nhanh toàn diện, hoạt động kinh tế chủ yếu với qui mô vừa nhỏ đóng góp cho nguồn thu ngân sách huyện ổn định Tiềm phát triển kinh tế huyện o lớn, trước hết kể đến vùng đất đỏ bazan màu mở, thị trấn ln ổn định diện tích cơng nghiệp mà trọng tâm cà phê, cao su, tiêu, điều Trong năm tới tăng diện tích bơng, ăn có giá trị kinh tế cao Với diện tích rừng phù hợp với phát triển chăn nuôi tạo công ăn việc làm cho đồng bào chỗ Đó việc làm mà ngành, cấp thị trấn quan tâm, bên cạnh thuận lợi nêu huyện EaH’Leo tồn khơng khó khăn cần phải nổ lực phấn đấu khắc phục năm tới… Thị trấn trung tâm huyện , nằm sâu vùng phía Bắc tỉnh, cách TP Buôn Ma Thuột 80km Sau 18 năm, thị trấn kể từ thành lập năm 1998, có bước phát triển mạnh kinh tế - xã hội, chất lượng sống người dân đô thị nâng lên nhiều mặt Tổng thu ngân sách năm 2014 đạt 352 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người năm 2014 30 triệu đồng (bằng 0,69 lần so với bình quân đầu người nước), mức tăng trưởng kinh tế năm gần đạt 13%, 14%, tỷ lệ hộ nghèo khu dân cư tập trung 4% Giao thông : huyện giáp với tỉnh Gia Lai, nằm vị trí giao lưu kinh tế khu vực Tây Nguyên thông qua QL14, tạo nên điểm gắn kết kinh tế TP Buôn Ma Thuột với TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) Ngồi ra, có trục giao thơng Đông – Tây nối liền cảng Vũng Rô (tỉnh Phú Yên) qua QL25 tỉnh lộ 15 đến cửa Đắk R (huyện Ea Sup) Vì vậy, khẳng định Ea Drăng đầu mối giao thông quan trọng, liên lạc, giao lưu kinh tế, văn hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cụm huyện phía Bắc với tỉnh Đắk Lắk tỉnh lân cận, có vị trí quan trọng an ninh quốc phòng ... dựng sở liệu đo đạc đồ Trích lục đồ địa III Kết thực tập TUẦN Thời gian Nội dung Đến công ty thực tập nộp giấy định thực tập cho đơn vị thực tập 17/04/2017 Tham quan làm quen với anh chị văn... động, tài tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định pháp luật; thực chế độ báo cáo theo quy định hành tình hình thực nhiệm vụ lĩnh vực cơng tác giao Cơ cấu tổ chức : PHÒNG GIÁM ĐỐC PHỊNG... sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật Thực việc thu phí, lệ phí theo quy định pháp luật Thực dịch vụ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với lực theo quy định pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: bài báo cáo thực tập vpđkdd, bài báo cáo thực tập vpđkdd

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay