B38 VA CHAM DAN HOI VA KDH

5 52 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 03:05

Bài 38: VA CHẠM ĐÀN HỒI VÀ KHÔNG ĐÀN HỒI Sinh viên: Vũ Bích Linh GVHD: Cơ Nguyễn Thị Hồng Tâm Ngày soạn: 24/02/2018 Ngày dạy: 26/02/2018 Lớp dạy: 10A8 MỤC TIÊU Kiến thức Kĩ Thái độ - Phát biểu khái niệm - Vận dụng định luật - Hứng thú môn, phát va chạm đàn hồi bảo tồn hệ kín để huy khả tư không đàn hồi Phân biệt khảo sát va chạm học sinh hai loại va chạm - Giải thích số - Liên hệ kiến thức vật lý - Viết công thức xác tượng liên quan đến học với thực định vận tốc vật va chạm hai bi-a tiễn sống, tích cực sau va chạm bắn vào nhau, búa đóng tìm hiểu, sáng tạo đinh, vợt đập vào bóng, I - CHUẨN BỊ Kiến thức va chạm đàn hồi không đàn hồi, câu hỏi gợi ý định hướng Slide giảng Phương tiện: máy chiếu, máy tính - Ơn lại kiến thức định luật bảo toàn động lượng bảo toàn Nghiên cứu “Va chạm đàn hồi không đàn hồi” II GV HS - III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Mở đầu - Phân loại va chạm (10 phút) - Nêu ví dụ va chạm học: hai bi ve - Giới thiệu va chạm học: tượng vật gặp chuyển động tương đối tương tác qua tiếp xúc trực tiếp - CH1: Có thể xem hệ vật hệ kín - Có Vì nội lực hệ lớn nên hay khơng ? Vì ? bỏ qua ngoại lực thơng thường coi hệ hệ kín thời - CH2: Ta vận dụng định luật gian va chạm toán va chạm ? Phát biểu định - Áp dụng định luật bảo tồn động luật ? lượng cho toán va chạm Tổng động lượng của hai vật trước sau va ∗ Giới thiệu hai loại va chạm chạm - Va chạm đàn hồi - Va chạm không đàn hồi (mềm) Hoạt động 2: Va chạm mềm (15 phút) - Sau va chạm hai vật chuyển động vận tốc - Phát PHIẾU HỌC TẬP số cho HS - Xét tốn: viên đạn có khối lượng m bắn theo phương ngang lắc thùng cát có Kl M treo đầu dây Sau viên đạn xuyên qua thùng cát mắc lại chuyển động với vận tốc V thùng cát Tính trước sau va chạm đạn thùng cát - Yêu cầu HS tóm tắt đầu bài, vẽ hình, phân tích đề - CH3: Áp dụng định luật để xác Áp dụng đinh luật bảo toàn động lượng : định vận tốc sau va chạm? mv = (m+M)V - CH4: Xác định độ biến thiên động  V= v năng? Trước va chạm: - Trong va chạm mềm, động vật bị giảm Phần động bị giảm chuyển hóa thành lượng khác nhiệt tỏa KL: va chạm mềm va chạm mà sau va chạm hai dính liên vào nhau, động lượng hệ bảo tồn, động hệ khơng bảo toàn - Phát PHIẾU HỌC TẬP số Bắn viên đạn có khối lượng m = 10kg với vận tốc v vào túi cát treo nằm yên có khối lượng M = 2kg biết va chạm đạn túi cát va chạm mềm a, Cho vận tốc đạn trước va chạm v = 30m/s Tìm vận tốc đạn cát sau va chạm b, Giả sử sau va chạm túi cát nâng lên độ cao h = 0,5m so với vị trí cân ban đầu Tìm vận tốc đạn trước va chạm (g =10m/s) HD: Chọn HQC gắn với mặt đất Tính V1 sử dụng định luật sau va chạm? - Sau va chạm, lực tác dụng vào hệ đạn cát có : lực = Khi sử dụng định luật để tính vận tốc đạn trước va chạm? Tính động sau va chạm? Cơ lúc sau? Sau va chạm: = △ =- = = >m1 V2= V1’= = Do m1 v1’= -v1 v2’= == –> KL: va cham đàn hồi có động tồn phần khơng thay đổi, hai vật tiếp tục chuyển động tách rời với vận tốc riêng biệt Hoạt động 4: Tổng kết giao nhiệm vụ nhà (3 phút) - Phân biệt chạm đàn hồi va chạm mềm - Dặn dò làm tập nhà - Chuẩn bị IV RÚT KINH NGHIỆM PHẦN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018 Xác nhận Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Thị Hồng Tâm Sinh viên KTSP Vũ Bích Linh ... luật gian va chạm toán va chạm ? Phát biểu định - Áp dụng định luật bảo tồn động luật ? lượng cho tốn va chạm Tổng động lượng của hai vật trước sau va ∗ Giới thiệu hai loại va chạm chạm - Va chạm... thiên động  V= v năng? Trước va chạm: - Trong va chạm mềm, động vật bị giảm Phần động bị giảm chuyển hóa thành lượng khác nhiệt tỏa KL: va chạm mềm va chạm mà sau va chạm hai dính liên vào nhau,... nằm yên có khối lượng M = 2kg biết va chạm đạn túi cát va chạm mềm a, Cho vận tốc đạn trước va chạm v = 30m/s Tìm vận tốc đạn cát sau va chạm b, Giả sử sau va chạm túi cát nâng lên độ cao h =
- Xem thêm -

Xem thêm: B38 VA CHAM DAN HOI VA KDH, B38 VA CHAM DAN HOI VA KDH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay