Bài kiểm tra định kỳ hay nhất lớp 4 2018

4 33 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 01:07

Bài kiểm tra định kỳ Câu rút gọn biểu thức A B2= B B2= C B2= D B2= x – Câu Tính giá trị biểu thức A= với 2a + 7b = 16 A B Câu Cho x= C D tính giá trị biểu thức A= x4 – 3x2+ 5x+ 1018 A.2010 B 2021 C.2025 D.2019 Câu Tính biểu thức A= biết x thỏa mãn phương trình sau x2+ 3x – 4=0 A B.2 C.0 D.8 Câu Một đa giác có số đường chéo 45 hỏi số cạnh tứ giác A 13 B.15 C.12 D.10 Câu đa giác có số đường chéo gấp đơi số cạnh tính số cạnh đa giác A.15 B.9 C.16 D.17 Câu Một hình chữ nhật có chiều rộng 6cm.Nếu kéo thêm chiều rộng 2cm diện tích tăng thêm 20cm2.Tính chu vi diện tích hình chữ nhật ban đầu A.6dm2 B.60cm2 C.80cm2 D.8dm2 Câu 8.cho tam giác ABC, có đường phân giác AD.ta có AC – AB=2cm tính độ dài cạnh AB A.6 B.8 C.4 D.3 Câu Cho tam giác ABC vuông A.biết cạnh góc vng 3cm 4cm hỏi bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC A.5 B,3,5 C.2,5 D.6 Câu 10 Cho phương trình Tính tổng giá trị m để x12+x22= A.1 B.2 C.-1 D.-2 Câu 11 Cho phương trình tìm giá trị m để A B C.-1 C.3 Câu 12.cho phương trình Tìm giá trị m để x12+x22= A B -1 C A B D.2 Câu 13 Số nghiệm phương trình x+ 2= A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 14 Tính tích cac nghiệm khơng dương (xcủa phương trình sau (2x2+3x – )2 – 5( 2x2 +3x+3)+24=0 A.5 B.1 C D.4 Câu 15 tích nghiệm phương trình (x+4)4+(x+8)2=256 A.20 B.16 C.-16 D.8 Câu 16.số nghiệm hệ A.2 B.1 Câu 17 Cho hệ phương trình Số nghiệm hệ phương trình C.4 D.vô nghiệm A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 18 Cho đường thẳng (d) y=x+4 cắt parabol(p) y=tại điểm A B tính khoảng cách AB A.6 B.6 C.10 Câu 19 cho đường thẳng (d) y=3x+4 D parabol(P) y=x2 Chúng cắt điểm A B Tính diện tích tam giác ABO A.10 B.20 C.30 d.40 Câu 20 Cho đường thẳng(d)y=ax+b qua điểm A(0;2) B(7;0) tính a2+b= A.12 B C D.26 Câu 21 Giá trị nhỏ biểu thức A= A.8 B C.1 D.12 Câu 22 Cho x y hai số thực thay đổi thỏa mãn điều kiện +3y2 tính giá trị lớn P=2x=3y A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 23 Hai người thợ làm chung cơng việc sau xong Nếu làm người thứ làm cơng việc xong Hỏi Nếu người thứ hai làm cơng việc xong ? A.9 B.18 C.29 D.23 Câu 24 Ba người làm chung cơng việc sau xong Nếu làm người thứ làm công việc xong người thứ hai làm cơng việc 12 xong Hỏi người thứ ba làm công việc xong ? A.9 B.19 C.10 D.8 Câu 25.cho tam giác ABC vuông A,BD phân giác ,biết AD=1,BD= tính độ dài BC A.3,75 C.4,47 C.6,67 D.6.64 Câu 26.cho tam giác ABC cân A có đường cao tương ứng với cạnh đáy 15,6.đường cao tương ứng với cạnh bên 12.tính độ dài cạnh đáy BC A.13 B.24 C.35 D.46 Câu 27.cho đường tròn (O) góc nội tiếp CAB 130 tính số đo góc BOC A.100 B.260 C.65 D.75 ... x+ 2= A.1 B.2 C.3 D .4 Câu 14 Tính tích cac nghiệm khơng dương (xcủa phương trình sau (2x2+3x – )2 – 5( 2x2 +3x+3)+ 24= 0 A.5 B.1 C D .4 Câu 15 tích nghiệm phương trình (x +4) 4+(x+8)2=256 A.20 B.16... BC A.3,75 C .4, 47 C.6,67 D.6. 64 Câu 26.cho tam giác ABC cân A có đường cao tương ứng với cạnh đáy 15,6.đường cao tương ứng với cạnh bên 12.tính độ dài cạnh đáy BC A.13 B. 24 C.35 D .46 Câu 27.cho... hệ phương trình C .4 D.vơ nghiệm A.1 B.2 C.3 D .4 Câu 18 Cho đường thẳng (d) y=x +4 cắt parabol(p) y=tại điểm A B tính khoảng cách AB A.6 B.6 C.10 Câu 19 cho đường thẳng (d) y=3x +4 D parabol(P) y=x2
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài kiểm tra định kỳ hay nhất lớp 4 2018, Bài kiểm tra định kỳ hay nhất lớp 4 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay