Công thức berim trong định giá máy móc, thiết bị

3 54 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 00:48

Sử dụng công thức Bêrim trong định giá máy, thiết bị•Phạm vi sử dụng công thức Berim: không được nhiều người thừa nhận, nhưng thực tế công thức này được sử dụng rộng rãi ở các công ty định giá chuyên nghiệp . Công thức thường sử dụng để định giá máy, thiết bị mới và có thể tìm các chứng cứ tương tự trên thị trường •Các bước định giá:Bước 1: Xác định đặc trưng kỹ thuật của máy , thiết bị cần định giá. Ví dụ như : + đối với máy xúc, máy ủi, máy gạt đất: là dung tích gầu xúc + Đối với máy khoan: là đường kính lỗ khoan của vật gia công + Đối với máy bơm nước: là công suất bơm, chiều cao cột nước. Vì có nhiều loại máy bơm nên khi so sánh phải chọn máy cùng công dụng + Đối với động cơ điện, máy phát điện: là công suất động cơ, máy phát + Đối với các thiết bị lên men bia, bình chứa khí lỏng, thiết bị lò hơi, lò nấu, thiết bị bình ngưng: là độ lớn dung tích thùng lên men bia + Đối với xe vận tải: lấy trọng tải để so sánh theo từng nhóm có cấu tạo giống nhauBước 2: khảo sát thị trường để lựa chọn máy, thiết bị so sánh phù hợpBước 3: áp dụng công thức Berim để tìm các mức giá điều chỉnh theo công thức: G1 = G0( N1N0 )xTrong đó: G1 là giá trị của máy, thiết bị cần định giá G0 là giá trị thị trường của máy, thiết bị có cùng công dụng có giá bán trên thị trường được chọn làm cơ sở so sánh N1 là đặc trưng kỹ thuật cơ bản nhất của máy cần định gía N0 là đặc trưng kỹ thuật cơ bản nhất của máy so sánh X là số mũ hàm độ tăng giá theo đặc trưng kỹ thuật cơ bản X
- Xem thêm -

Xem thêm: Công thức berim trong định giá máy móc, thiết bị, Công thức berim trong định giá máy móc, thiết bị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay