THUYET MINH NEN DUONG

119 159 1
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 23:45

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Giới thiệu chung tuyến đường phải thi cơng 1.1.1 Vị trí Tuyến đường thiết kế nằm khu vực thành phố Vinh thuộc tỉnh Nghê An Tuyến đường nằm dự án đường nối trung tâm kinh tế, trị, văn hố địa phương với Tuyến thiết kế nhằm phục vụ cho việc lại nhân dân vùng, phục vụ cho việc trao đổi hàng hoá giao lưu văn hoá nhân dân địa phương Đây tuyến đường hoàn toàn 1.1.2 Các tiêu chuẩn kĩ thuật tuyến Bảng tổng hợp tiêu kỹ thuật tuyến: Bảng 1.1 : Các tiêu kỹ thuật tuyến Trị số Trị số Cấp Km/h (%) m m m tính – – 1.5 102.77 195.55 480 TC III 80 100 200 550 m 839.9 2500 2500 m 219 400 400 m 1545 – 1545 m 4167 5000 5000 m 1221 3000 3000 % m Làn m – 3.95 0.8 3.2 3.5 3.5 STT Tiêu chuẩn kỹ thuật Đơn vị Cấp đường Tốc độ thiết kế Độ dốc dọc lớn Tầm nhìn chiều Tầm nhìn hai chiều Tầm nhìn vượt xe 10 11 12 13 14 14 Bán kính đường cong nằm tối thiểu khơng siêu cao Bán kính đường cong nằm tổi thiểu siêu cao Bán kính đường cong nằm đảm bảo tầm nhìn ban đêm Bán kính đường cong đứng lồi tối thiểu Rminlồi Bán kính đường cong đứng lõm tối thiểu Rlõmmin Độ dốc siêu cao tối đa Chiều rộng xe Số xe Bề rộng mặt đường Chọn III 80 1.5 103 200 550 Trang STT Tiêu chuẩn kỹ thuật Đơn vị 16 17 18 Bề rộng đường Bề rộng lề đường Bề rộng phần gia cố lề m m m Trị số Trị số tính – – – TC 12 22.5 22 Chọn 12 22.5 22 1.1.3.Đặc điểm tuyến đường hạng mục cơng trình phải thi công 1.1.3.1.Đặc điểm tuyến đường Bảng 1.2: Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật tuyến km Chiều dài tuyến Độ dốc dọc lớn Số đường cong nằm Số đường cong nằm bố trí siêu cao Bán kính đường cong nằm nhỏ m 400 Số đường cong đứng Bán kính đường cong đứng nhỏ m 12000 Số cống tính tốn Số cống cấu tạo 10 Khối lượng đất đắp m3 77348 11 Khối lượng đất đào m3 30293 12 Vận tốc xe chạy trung bình km/h 86.18 13 Thời gian xe chạy trung bình phút 2.815 14 Lượng tiêu hao nhiên liệu trung bình lít/xe 1.351 00 4043.46 15 1.1.3.2 Các hạng mục cơng trình phải thi cơng - Thiết kế tổ chức thi công đất đường từ KM2+00 đến KM4+00 đoạn tuyến có cấp thiết kế cấp III - Đồng bằng, với vận tốc thiết kế 80km/h - Trên đoạn có đường cong nằm: + Đường cong nằm 01: α = 4301’19’’, R = 650 m, T = 256.17 m, P = 48.66 m, K = 488.04 m + Đường cong nằm 02: α = 1306’46’’, R = 4000 m, T = 459.74 m, P = 26.33 m, K = 915.46 m + Đường cong nằm 03: Trang α = 39036’40’’, R = 400 m, T = 144.05 m, P = 25.15 m, K = 276.54 m - Trên đoạn có đường cong đứng: + Đường cong đứng lồi: R = 12000 m, T = 120 m, P = 0.6 m, K = 240 m - Chiều cao đào sâu 2.25m Km2+700, chiều cao đắp lớn 3.57 m Km3+321.56 - Trên đoạn tuyến có đoạn đào đắp xen kẻ đất khu vực tuyến dùng ta lấy đất đoạn đường đào sang đắp đoạn đường đắp tổ chức, điều phối thi công Nhưng đoạn tuyến có khối lượng đắp lớn nhiều so với khối lượng đào Do ta phải vận chuyển đất từ mỏ đủ đất đắp - Thiết kế tổ chức thi công cơng trình nước đoạn tuyến vị trí cống tròn bê tơng cốt thép (BTCT) : Cống số lý trình KM2+264.86 cống số lý trình KM3+321.56 + Cả hai cống cần thi cơng đoạn tuyến có chế độ chảy không áp cống loại I + Khẩu độ cống:  Cống số 1: 3Ø175 (cm)  Cống số 2: 3Ø200 (cm) - Mặt cắt ngang tuyến đường tổ chức thi cơng có yếu tố kỹ thuật sau: + Bề rộng đường: 12 m Trong đó: + Bề rộng phần đường dành cho xe chạy: m + Bề rộng lề đường : x = m + Bề rộng lề gia cố : x 0.5 = m + Dốc ngang phần xe chạy: 2% + Dốc lề khơng có gia cố: 6% + Rãnh biên có kích thước hình dạng hình vẽ: Hình 1.1: Mặt cắt ngang rãnh biên Trang + Dạng đường đắp hoàn toàn, nửa đào nửa đắp đào hoàn toàn với độ dốc mái taluy đào 1:1 mái taluy đắp 1:1,5 0.5 3.5 3.5 2% 6% 0.5 2% 6% 1:1 5 1:1 Hình1.2: Mặt cắt ngang đắp hoàn toàn 0.5 3.5 2% 6% 3.5 0.5 2% 6% 1:1 1: 0.4 Hình1.3: Mặt cắt ngang nửa đào đắp 0.4 1: 6% 3.5 2% 3.5 2% 0.5 6% 0.4 1: 0.4 0.4 0.5 Hình1.4: Mặt cắt ngang đào hoàn toàn 1.2 Các điều kiện tự nhiên khu vực tuyến 1.2.1 Địa hình: - Tuyến qua vùng đồng - đồi, độ cao so với mực nước biển từ: 180m đến 230m Địa hình tạo thành nhiều đường phân thuỷ, tụ thuỷ rõ ràng - Độ dốc ngang sườn 2% - 10% - Độ dốc ngang sườn < 20% nên không đánh bậc cấp - Với độ dốc này, tất phương tiện (bánh lốp bánh xích) di chuyển Trang - Tuyến có tổng chiều dài 4043.46 đoạn tuyến giao nhiệm vụ thi công 2km từ KM2+00 đến KM4+00 Vậy xem đoạn từ KM0+00 đến KM2+00 thi công xong sử dụng để phục vụ cho việc thi công đoạn 1.2.2 Địa mạo: Khu vực vùng đồng bằng- đồi, chủ yếu ruộng vườn, bụi, chủ yếu nhỏ, lớn chủ yếu loại dân trồng để lấy gỗ Địa mạo có lớn đá mồ cơi, khơ hồn tồn khơng có đầm lầy hay vùng ngập nước Phân loại rừng theo Bảng phân loại rừng Định mức dự tốn cơng trình 1776 - Phần xây dựng, rừng thuộc loại rừng cấp III 1.2.3 Địa chất: Giả thiết đoạn tuyến thiết kế có địa chất hoàn toàn giống  Theo kết khảo sát điều kiện địa chất cho thấy điều kiện địa chất khu vực ổn định, ngồi khơng có khu vực bị đầm lầy, có tượng bị sụt lỡ hay nước ngầm lộ thiên  Đoạn đường thiết kế giả thiết có địa chất giống từ đầu đến cuối tuyến  Nhìn chung mắt cắt địa chất khu vực tuyến sau : + Lớp 1: Đất hữu dày 20cm Địa phương không yêu cầu trả lại cho trồng trọt nên bóc bỏ + Lớp 2: Đất chủ yếu đất sét dày 8-10m, có tính chất lý sau: hàm lượng cát chiếm 17-30%, cường độ thấm từ 0.7-0.9mm/phút, dung trọng đất 1.6T/m3, đất chặt vừa, độ sệt B=0.5 Lớp thuộc cấp đất II, sử dụng làm đất đắp đường + Lớp 3: Đá phong hóa dày 8-10m + Lớp 4: Đá gốc dày vơ Trang ĐÁ GỐC 0.2m 8-10m 8-10m ĐÁ PHONG HÓA h= ĐẤT Á SÉT ĐẤT HỮU CƠ Hình 1.5: Mặt cắt địa chất đoạn tuyến thiết kế Qua kết thí nghiệm tiêu lý đất cho thấy đất thích hợp để đắp đường 1.2.4 Địa chất thủy văn: Qua khảo sát cho thấy tình hình địa chất thủy văn khu vực hoạt động biến đổi, mực nước ngầm sâu thuận lợi cho việc xây dựng tuyến đường Nước sông suối nơi có độ pH = 7, hàm lượng muối hòa tan ít, hóa chất khống chất nước đảm bảo cho sinh hoạt cơng nhân phục vụ cho thi cơng 1.2.5 Khí hậu: Khu vực tuyến qua mang đặc trưng khí hậu miền trung chịu ảnh hưởng khí nhiệt đới gió mùa, phân làm mùa rõ rệt Mùa khô từ tháng đến đầu tháng 9, mùa mưa kéo dài từ cuối tháng đến tháng năm sau - Nhiệt độ trung bình hàng năm : 23.50C - Nhiệt độ cao năm : 38.70C - Nhiệt độ thấp năm : 110C - Nhiệt độ trung bình năm 23.50C, lượng mưa trung bình từ 1.200 đến 2.000 mm, tổng nắng 1.460 giờ/năm, độ ẩm trung bình năm khoảng 80-90% thuộc chế độ gió mùa, chịu tác động trực tiếp gió mùa Tây – Nam khơ nóng (từ tháng đến tháng 8) gió mùa Đơng – Bắc lạnh, ẩm ướt (từ tháng 11 đến tháng năm sau) Mùa bão thường diễn từ tháng đến tháng 12, bão hoạt động mạnh vào tháng 10.Với điều kiện khí hậu khu vực tuyến qua thuộc khu vực nhiệt đới gió mùa, độ ẩm cao thời gian thi công thuận lợi từ tháng đến tháng 1.2.6 Thuỷ văn: Nghệ An có lưu vực sơng (có cửa riêng biệt) với tổng chiều dài sông suối địa bàn tỉnh 9.828 km, mật độ trung bình 0.7km/km Sơng lớn sông Cả (sông Trang Lam) bắt nguồn từ huyện Mường Pẹc tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), có chiều dài 532km (riêng đất Nghệ An có chiều dài 361km), Diện tích lưu vực 27.200 km (ở Nghệ An 15.346km2) Tổng lượng nước hàng năm khoảng 28.109m Tp.Vinh nơi mà Sông Lam chảy qua Khu vực tuyến AB qua có độ cao tương đối so với mực nước biển Hệ thống nước ngầm nằm sâu , ảnh hưởng đến việc thiết kế thi công tuyến đường  Mơ tả chi tiết tồn phương án tuyến: Từ TP Vinh 36.7m theo hướng Đông-Nam chuyển hướng rẽ trái theo hướng Đơng-Bắc góc 1 =58023’19” theo đường cong tròn với bán kính cong R 1=400m Tiếp tục 609.51m theo hướng Đông-Bắc Tại chuyển hướng theo hướng Đơng góc  =42056’1” theo đường cong tròn với bán kính cong R 2=500m Tiếp tục 161.37m theo hướng chuyển hướng Đơng-Bắc góc  =4301’19” theo đường cong tròn với bán kính cong R3=650m Tiếp tục 373.87m theo hướng chuyển hướng rẽ phải góc  = 1306’46” theo đường cong tròn với bán kính cong R =4000m theo hướng Đơng-Bắc Tiếp tục 358.55 m theo hướng rẽ phải góc = 39 036’40” với bán kính cong R5=400m tiếp 41.12m đến Huyện Nghi Lộc Tuyến qua đường tụ thuỷ cắt ngang sông Khi vào mùa mưa lượng nước chảy cắt ngang qua tuyến lớn, toàn nước chảy tập trung nhánh sông hạ lưu Vào mùa khô, lượng nước tập trung từ đường tụ thuỷ chảy không đáng kể 1.3.Các điều kiện liên quan khác 1.3.1 Dân cư tình hình phân bố dân cư: Ðoạn tuyến qua vùng đồi nên dân cư phân bố rải rác dọc theo tuyến, nhà cửa ruộng vườn dân nằm xa giới xây dựng, hai đầu tuyến tập trung đông.Do nhận thức tầm quan trọng việc xây dựng tuyến nên nhân dân vùng đồng tình ủng hộ cho việc xây dựng tuyến đường Vì theo dự kiến việc đền bù, giải tỏa thực nhanh chóng tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác khởi công thi công kế hoạch 1.3.2 Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội khu vực: Khu vực tuyến nối TP Vinh huyện Nghi Lộc nằm vùng địa giới đồng vùng đồi, kinh tế đa dạng nhiều ngành nghề thủ cơng truyền thống Cơ cấu kinh tế có chuyển dịch năm gần phát triển mạnh, nông nghiệp ngành chiếm tỷ trọng lớn, tiểu thủ công nghiệp, khai thác chế biến lâm sản, nuôi trồng thuỷ sản phát triển chậm, du lịch dịch vụ thương mại tăng tỷ trọng thấp so với mức chung tồn tỉnh Nhìn chung đời sống kinh tế nhân dân xung quanh tuyến năm gần bước nâng cao cách biệt sở hạ tầng nâng cấp chưa đồng Trang đặc biệt mạng lưới giao thơng Do tuyến đường A-B hoàn thành giải phần nhu cầu lại, trao đổi hàng hóa người dân vùng 1.3.3 Ðiều kiện khai thác, cung cấp vật liệu đường vận chuyển: Qua khảo sát kiểm tra ta thấy dải đất hẹp tình hình khai thác, cung cấp nguyên vật liệu đường vận chuyển thuận lợi: - Đất đắp đường: tận dụng đất đào lấy vị trí mỏ cách cuối tuyến với cự ly trung bình : 3km - Đá: Lấy mỏ đá địa phương với trữ lượng lớn - Cát: Tuyến A-B qua khu vực sơng nên có sản lượng cát chất lượng tương đối tốt cung cấp cho việc thi cơng tuyến đường - Sắt, thép: Vận chuyển từ khu vực sản xuất cách điểm A khoảng 6km - Xi măng: Vận chuyển từ kho vật liệu lân cận khu vực 1.3.4 Ðiều kiện cung cấp bán thành phẩm, cấu kiện đường vận chuyển: -Các bán thành phẩm lấy xí nghiệp cửa hàng kinh doanh vật liệu bán thành phẩm gần tuyến qua cách điểm A khoảng 2km - Cống: Các đốt cống đúc nhà máy vận chuyển đến công trường xe ôtô cách điểm A khoảng 3km - Các bán thành phẩm cấu kiện đúc sẵn sản xuất công ty tỉnh Năng lực sản xuất xưởng đáp ứng đầy đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu đặt Trong vùng có sẵn mạng lưới giao thơng đường cấp IV, V có đường quốc lộ 1A qua nên loại bán thành phẩm, cấu kiện vật liệu vận chuyển đến chân cơng trình tương đối thuận lợi 1.3.5 Khả cung cấp nhân lực phục vụ thi công: Nhân dân khu vực tuyến qua chủ yếu làm nghề nơng trồng lâm nghiệp Do chưa đến thời vụ lực lượng lao động nhàn rổi khu vực tương đối lớn, việc tận dụng nguồn nhân lực địa phương thuận lợi góp phần hạ giá thành xây dựng cơng trình, tạo thêm nguồn thu nhập cho người lao động địa phương Đơn vị thi cơng có đội ngũ cán kỹ thuật cơng nhân có trình độ tay nghề cao, có khả đảm bảo hồn thành cơng trình tiến độ theo yêu cầu chủ đầu tư 1.3.6 Khả cung cấp loại máy móc, thiết bị phục vụ thi công: Là đơn vị thi công chun đường tơ, có đội ngũ cán kỹ thuật lực, cơng nhân lành nghề có thiết bị thi công đặc chủng tương đối đầy đủ máy đào Catterpill 312D, Lu BOMAG, máy ủi D39EX, máy ủi D41, loại đầm bàn… Ngoài có đơn vị xây lắp khác đóng địa bàn tỉnh nên việc hợp đồng cung cấp loại máy móc, thiết bị thi cơng cơng trình thuận lợi đảm bảo chất lượng, tiến độ 1.3.7 Khả cung cấp loại nhiên liệu, lượng phục vụ thi công: Trang Khu vực xây dựng tuyến đường nằm giáp ranh với vùng đồng bằng, việc vận chuyển loại nhiên liệu phục vụ thi công dễ dàng, địa phương có lưới điện quốc gia nên việc sử dụng lượng điện thi công thuận lợi Ngồi đơn vị có máy phát điện riêng nhằm đảm bảo công việc tiến hành liên tục, không bị gián đoạn trường hợp bị cúp điện Đơn vị có máy bơm nước thoả mãn nhu cầu nước thi công sinh hoạt 1.3.8 Khả cung cấp loại nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt: Khu vực tuyến qua có nhiều chợ dân tự lập cách số trung tâm mua sắm không xa khoảng km khả cung cấp loại nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt cho cán bộ, công nhân thi công thuận lợi 1.3.9 Ðiều kiện thông tin liên lạc y tế: Mạng thông tin liện lạc cố định di động phủ kín địa bàn Các mạng điện thoại lớn Việt Nam mạng điện thoại cố định Vinaphone, mạng điện thoại di động Vinaphone, Mobilfone, Viettel, phủ sóng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông tin liên lạc địa bàn thuận lợi Có Trung tâm y tế với quy mô 100 giường bệnh xã, phường có trạm y tế xây dựng theo chuẩn quốc gia với quy mô 5-10 giường bệnh đạt tiêu chuẩn Đây điều kiện thuận lợi cho công tác thi công, giám sát thi công, tạo điều kiện rút ngắn khoảng cách ban huy công trường ban ngành có liên quan => Điều kiện thi công thuận lợi nên đơn vị cố gắng hồn thành cơng tác tiến độ, đạt chất lượng tận dụng tối đa nguồn lực địa phương để giảm giá thành xây dựng 1.4 Xác định thông số để thiết kế tổ chức thi công Trang CHƯƠNG II: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ *Mục đích: Thiết kế tính tốn tổ chức thực công tác chuẩn bị mặt kỹ thuật cho công tác Xây dựng đường *Yêu cầu: Nội dung tính tốn, giải pháp tổ chức thi cơng phải cụ thể, xác, phù hợp với điều kiện tự nhiên đoạn tuyến *Nội dung: Phân đoạn thi cơng cơng tác chuẩn bị Xác định trình tự thi công Xác định kỹ thuật thi công Xác lập công nghệ thi công Xác định khối lượng cơng tác Tính tốn suất máy móc, xác định định mức sử dụng nhân lực Tính tốn số cơng ca máy hồn thành thao tác Xác định phương pháp tổ chức thi công Biên chế tổ đội thi cơng 10 Tính tốn thời gian hồn thành thao tác 11 Xác định hướng thi công - lập tiến độ thi công cơng tác chuẩn bị 2.1 PHÂN ĐOẠN THI CƠNG CƠNG TÁC CHUẨN BỊ Các để phân đoạn:  Tính chất cơng trình đoạn đường  Các điều kiện thi công đoạn  TCVN 4447-2012 Công tác đất – Thi công nghiệm thu Bảng 2.1: Bảng phân đoạn thi công công tác chuẩn bị ST T 10 11 12 Lý trình điểm đầu Km2+00 Km2+210.2 Km2+225.48 Km2+392.15 Km2+457.07 Km3+210.79 Km3+235.30 Km3+399.33 Km3+424.41 Km3+607.78 Km3+625.12 Km3+756.33 Lý trình điểmcuối Km2+210.2 Km2+225.48 Km2+392.15 Km2+457.07 Km3+210.79 Km3+235.30 Km3+399.33 Km3+424.41 Km3+607.78 Km3+625.12 Km3+756.33 Km3+797.98 Chiều dài(m) 210.2 15.28 166.67 64.92 753.72 24.51 164.03 25.08 183.37 17.34 131.21 41.65 Dạng đường Đắp thấp đào Đắp 1.5-2.00m Đắp>2.00m Đắp 1.5-2.00m Đắp thấp đào Đắp 1.5-2.00m Đắp>2.00m Đắp 1.5-2.00m Đắp thấp đào Đắp 1.5-2.00m Đắp>2.00m Đắp 1.5-2.00m Trang 10 MÀÛ T CÀÕ T NGANGNÃƯ N ÂỈÅÌNGÂÀÕ P 1.460 13.620 SÅ ÂÄƯ SAN HON THIÃÛ N NÃƯ N ÂỈÅÌNGÂÀÕ P CA MẠY SAN GD555-3 13.620 N             N 1.15 60 55 1.15 60 55 55 60 1.15 0.169 3.486 1.15 60 55 1.15 60 55 11 1.15 60 55 12 10 1.15 60 55 10 55 60 1.15 55 60 1.15 55 60 1.15 11 55 60 1.15 12 55 60 1.15 Hình 5.15: Sơ đồ san hoàn thiện đất đắp c) Sơ đồ san hoàn thiện đào Bề rộng thiết kế: BTK = 12m Nyc = lượt/điểm MÀÛ T CÀÕ T NGANGNÃƯ N ÂỈÅÌNGÂO 0.400 0.400 12.000 0.400 0.400 SÅ ÂÄƯ SAN HONTHIÃÛ N NÃƯ NÂỈÅÌNG ÂOCA MẠY SAN GD555-3 12.000       N N       1.15 60 55 1.15 60 55 2 55 60 1.15 55 60 1.15 1.15 60 55 1.15 60 55 6 55 60 1.15 55 60 1.15 1.15 60 55 1.15 60 55 10 10 11 12 11 55 60 1.15 12 55 60 1.15 Hình 5.16: Sơ đồ san hồn thiện đào Trang 105 Bảng 5.7: Bảng tính tốn suất máy san Đoạn thi công L (m) Nht B(m) Kt San đất San hoàn thiện đường đắp San hoàn thiện đường đào 33.44 49.77 57.98 85.65 35.99 20 24 20 24 20 16.455 16.56 15.12 16.62 14.28 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 N (m2/ca) 6492.20 6847.16 8107.67 8821.15 5894.80 100 12 13.62 0.9 15322.89 100 12 12 0.9 13500.35 N (m3/ca) 1298.44 1369.43 1621.53 1764.23 1178.96 5.3.5 Năng suất máy lu: Lu bánh sắt dùng để lu giai đoạn đầu lu giai đoạn hoàn thiện Lu bánh lốp dùng để lu tăng cường Năng suất máy lu tính theo cơng thức: T Kt L.B �L  0, 01.L �  ts � N ht  � V � � N= ; (m2/ca) Trong đó: T: số làm việc ca, T = 7h Kt: hệ số sử dụng thời gian, Kt=0.9 L: chiều dài đoạn lu lèn V: tốc độ di chuyển máy lu Lu nhẹ bánh cứng SW502: V = (km/h) = 33.3 (m/phút) Lu nặng bánh lốp BOMAG BW 24RH: V = (km/h) = 50 (m/phút) Lu nặng bánh cứng SW800: V = (km/h) = 33.3 (m/phút) tđs: thời gian đổi số, quay đầu cuối đoạn tđs = (phút) : hệ số trùng lặp  = 1.2 B: chiều rộng đường đắp tính đến đáy áo đường, b (m): chiều rộng vệt tác dụng lên lu N: tổng số hành trình lu: N = nck.Nht Nht: số hành trình lu chu kỳ, xác định dựa sơ đồ lu nck: số chu để đảm bảo độ chặt yêu cầu nck = n: Số lượt lu trung bình chu kỳ lu Nyc: Số lượt lu yêu cầu Trang 106 5.3.5.1 Đối với lu nhẹ bánh cứng SW502: Dùng để lu sơ đắp Bề rộng vệt bánh lu : B = 1.30m -Số trục chủ động Nyc = (lượt /điểm) N N  yc   n -Số chu kỳ lu: 5.3.5.2 Đối với lu bánh lốp BOMAG BW 24RH: - Bề rộng vệt bánh lu: B = 2.042 m -Số trục chủ động Nyc = 12 lượt/điểm -Số chu kỳ lu: 5.3.5.3 Đối với lu nặng bánh cứng SW800: Dùng để lu hoàn thiện đường -Bề rộng vệt bánh lu: B = 1.7m -Số trục chủ động -Số lượt lu yêu cầu: Nyc = (lượt/điểm) - Số chu kỳ lu: N N yc n  1 5.3.5.4 Tính suất đoạn thi công 1) Đối với lu sơ lu lèn chặt Đoạn : Chiều cao đắp trung bình: HTB = 1.89m Thiết kế sơ đồ san mặt cắt ngang trung bình BTK=13.62+21.51.89/2=16.455 m SÅ ÂÄƯ LU SÅ BÄÜ NÃƯ NÂỈÅÌNGÂOẢ N1 16.455 0.827 0.827 10 1.300 0.500 0.500 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1.300 => N = nck ×Nht=1×22 = 22 hành trình Trang 107 SÅ ÂÄƯ LU LN CHÀÛ TÜ NÃƯ N ÂỈÅÌNGÂOẢ N1 16.455 0.881 2.042 10 0.400 11 12 13 14 1 => N = nck ×Nht=6×14 = 84 hành trình Đoạn 2: Chiều cao đắp trung bình: HTB = 1.96m Thiết kế sơ đồ san mặt cắt ngang trung bình BTK=13.62+21.51.96/2=16.56 m SÅ ÂÄƯ LU SÅ BÄÜ NÃƯ N ÂỈÅÌNGÂOẢ N2 16.560 0.880 0.880 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1.300 0.500 => N = nck ×Nht=1×22 = 22 hành trình 16.560 0.833 0.833 2.042 10 0.600 11 12 1 => N = nck ×Nht=6×12 = 72 hành trình Đoạn 3: Chiều cao đắp trung bình: HTB = 1.00m Thiết kế sơ đồ san mặt cắt ngang trung bình BTK=13.62+21.51.00/2=15.12 m Trang 108 SÅ ÂÄƯ LU SÅ BÄÜNÃƯ N ÂỈÅÌNGÂOẢ N3 15.120 1.300 10 0.500 0.500 0.810 1.300 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0.810 2 => N = nck ×Nht=1×22 = 22 hành trình SÅ ÂÄƯ LU LNCHÀÛ TÜ NÃƯ N ÂỈÅÌNGÂOẢ N3 15.120 1.034 2.042 0.800 0.800 2.042 1.034 10 11 12 1 => N = nck ×Nht=6×12 = 72 hành trình Đoạn 4: Chiều cao đắp trung bình: HTB = 2.00m Thiết kế sơ đồ san mặt cắt ngang trung bình BTK=13.62+21.52.00/2=16.62 m Trang 109 SÅ ÂÄƯ LU SÅ BÄÜ NÃƯ N ÂỈÅÌNGÂOẢ N4 16.620 0.910 0.910 1.300 0.500 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 => N = nck ×Nht=1×22 = 22 hành trình SÅ ÂÄƯ LU LNCHÀÛ TÜ NÃƯ NÂỈÅÌNGÂOẢ N4 16.620 0.864 0.864 2.042 10 0.600 11 12 13 14 1 => N = nck ×Nht=6×14 =84 hành trình Đoạn 5: Chiều cao đắp trung bình: HTB = 0.44m Thiết kế sơ đồ san mặt cắt ngang trung bình BTK=13.62+21.50.44/2=14.28 m SÅ ÂÄƯ LU SÅ BÄÜ NÃƯ NÂỈÅÌNGÂOẢ N5 14.280 0.540 1.300 0.540 0.200 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 2 => N = nck ×Nht=1×20 =20 hành trình Trang 110 SÅ ÂÄƯ LU LNCHÀÛ TÜ NÃƯ NÂỈÅÌNGÂOẢ N5 14.280 0.764 2.042 0.500 2.042 0.764 10 11 12 => N = nck ×Nht=6×12 =72 hành trình 1 5.3.3.2 Lu hồn thiện: a) Đối với đắp: SÅ ÂÄƯ LU HONTHIÃÛ NÜ NÃƯ N ÂỈÅÌNGÂÀÕ P CA LU BẠNH SÀÕ T SW800 13.620 0.510 1.700 0.700 10 11 12 13 14 2 Hình 5.20: Sơ đồ lu hồn thiện đường đắp => N = nck ×Nht=1×14 =14 hành trình b) Đối với đào : SÅ ÂÄƯ LU HON THIÃÛ NÜ NÃƯ NÂỈÅÌNGÂOCA LU BẠNHSÀÕ T SW800 12.000 0.650 1.700 0.500 1.700 0.650 10 11 12 2 Hình 5.21: Sơ đồ lu hồn thiện đường đào => N = nck ×Nht=1×12 = 12 hành trình Bảng tính suất máy lu theo đoạn Đoạn thi công Bảng 5.8: Năng suất lu sơ L (m) B (m) V (m/phút) Nht N (m2/ca) N (m3/ca) Trang 111 33.44 49.77 57.98 85.65 35.99 Đoạn thi công 16.455 16.56 15.12 16.62 14.28 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 22 22 22 22 20 Bảng 5.9:Năng suất lu lèn chặt L (m) B (m) V (m/phút) Nht 33.44 16.455 50 84 49.77 16.56 50 72 57.98 15.12 50 72 85.65 16.62 50 84 35.99 14.28 50 72 Bảng 5.10:Năng suất lu hoàn thiện L (m) B (m) V (m/phút) Nht Nền đắp Nền đào 100 100 13.62 12 33.33 33.33 14 12 3913.24 4704.97 4552.88 5668.82 3871.85 782.65 940.99 910.58 1133.76 774.37 N (m2/ca) N (m3/ca) 1231.56 246.31 1798.10 359.62 1766.48 353.30 1955.27 391.05 1301.96 260.39 N (m2/ca) 7603.65 7815.79 5.3.4 Năng suất máy đầm bàn BP25/48D: a) Đối với đắp : Năng suất máy đầm đất hỗn hợp (đất đường) : 140 m3/ca b) Đối với đào : Trong : T : số làm việc ca , T=7h Kt: hệ số sử dụng thời gian, Kt = 0.9 L : Chiều dài vệt đầm , L = 0.695 (m) B : Khoảng đầm trùng lặp, B = 0.15 (m) td : Thời gian đầm chổ, td = 30 (s) tc : Thời gian chuyển đầm, tc = (s) 5.4 TÍNH TỐN SỐ CƠNG SỐ CA, BIÊN CHẾ TỔ ĐỘI VÀ TÍNH TỐN SỐ CƠNG SỐ CA MÁY HỒN THÀNH CÁC THAO TÁC: 5.4.1.Tính tốn khối lượng thao tác thi cơng 5.4.1.1 Tính khối lượng công tác máy chủ đạo Bảng 5.11 : Khối lượng công tác máy chủ đạo Đoạn thi công Máy thi công Biện pháp thi công Khối lượng Đào Đắp Máy xúc chuyển Đào vận chuyển dọc đắp 4094.92 4094.92 Máy ủi Đào vận chuyển ngang đắp 65.95 65.95 Ơ tơ Máy xúc chuyển Vận chuyển từ mỏ đến đắp Đào vận chuyển dọc đắp 5277.56 3724.08 5277.56 Trang 112 Đào vận chuyển ngang đắp Đào vận chuyển ngang đắp Đào vận chuyển ngang đắp Vận chuyển từ mỏ đến đắp đoạn 4a Vận chuyển từ mỏ đến đắp đoạn 4b Đào vận chuyển ngang đắp Đào vận chuyển ngang đắp Đào vận chuyển ngang đắp Đào vận chuyển dọc đắp Đào vận chuyển ngang đắp Máy ủi Ô tô Máy ủi Máy ủi Máy ủi 11.33 91.91 47.87 11.33 91.91 47.87 11031.89 9301.26 58.05 108.02 191.65 208.2 58.05 108.02 191.65 208.2 5.4.1.2 Tính khối lượng cơng tác máy phụ trợ : * Cơng tác phụ trợ hồn thiện bao gồm : + San đất trước lu lèn + Lu lèn đất đắp + Lu lèn đất đào + Đào rãnh biên + Bạt sửa taluy đào + San sửa mặt đường + Lu lèn mặt đường + Kiểm tra hoàn thiện cuối a Khối lượng đất cần san trước lu lèn: Khối lượng đất cần san trước lu lèn khối lượng đất đắp đường Phần đắp trước cống có khối lượng nhỏ bỏ qua Vậy khối lượng đất cần san tương ứng sau: Khối lượng đất cần san Đoạn thi công Khối lượng đất cần san (m3) 4160.87 3724.08 5428.67 20508.22 399.85 b Khối lượng đất cần lu đào, đắp - Khối lượng đất cần lu sơ lèn chặt đắp tương ứng với khối lượng đất cần san đắp trừ khối lượng đất đầm mép đầm bàn BP25/48D - Khối lượng lu lèn hoàn thiện đào tính tích chiều dài lu lèn nhân với bề rộng lu lèn Bề rộng lu lèn đào hoàn toàn lấy lằng 12m, đào đắp lấy trung bình 6m c Khối lượng đất cần đầm mép đường Sử dụng máy đầm BP25/48D để tiến hành đầm mép hoàn thiện đường Phụ lục 5.2: Bảng tính khối lượng đất lu lèn Trang 113 d Khối lượng đào rãnh biên: Sau máy chủ đạo làm xong ta tiến hành đào rãnh biên, công việc tiến hành nhân lực Khối lượng đất đào rãnh biên tính cách nhân chiều dài rãnh với diện tích mặt cắt ngang 0.4 1:1 0.4 1:1 0.4 0.4 Tra định mức dự toán xây dựng 1776 ứng với đào rãnh có chiều sâu
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYET MINH NEN DUONG, THUYET MINH NEN DUONG, Hình 1.1: Mặt cắt ngang của rãnh biên, THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ, Bảng 2.2: Bảng xác định trình tự thi công công tác chuẩn bị, Bảng 2.5: Bảng tính toán diện tích giới hạn phạm vi thi công tại các đoạn công tác, THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH CỐNG, Bảng 3.3 : Khối lượng vật liệu và nhân công cần thiết, Móng tường cánh thượng lưu: V= m3, Thể tích tường đầu cống 2:, Thượng lưu: Vtc = 2.87 m3, Bảng 3.11: khối lượng vật liệu và nhân công cần thiết, và Sơ đồ bố trí cống trên xe, Bảng 3.15: khối lượng vật liệu khi đắp đất trên cống, Các công tác chính khi tổ chức thi công công trình thoát nước đã xác định trong phần trước, ngoài ra khi tổ chức thi công công trình thoát nước ta có các khối lương công tác khác như sau., b. Lắp đặt ống cống:, THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, CHI TIẾT ĐẤT NỀN ĐƯỜNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay