Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần vàng bạc đá quý phú nhuận, giai đoạn 2017 – 2022

100 48 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 23:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - ĐỖ MINH THÙY VÂN GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN GIAI ĐOẠN 2017 - 2022 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ĐỖ MINH THÙY VÂN GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN GIAI ĐOẠN 2017 - 2022 Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh MÃ SỐ: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐẶNG NGỌC ĐẠI TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết luận văn “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận, giai đoạn 2017 2022” đề tài nghiên cứu độc lập riêng cá nhân hướng dẫn TS Đặng Ngọc Đại hỗ trợ lãnh đạo, anh chị làm việc Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận Tơi xin cam kết nguồn tài liệu trích dẫn, số liệu sử dụng nội dung luận văn hoàn toàn trung thực kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình nghiên cứu Tơi xin chịu trách nhiệm cá nhân luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng năm 2017 Tác giả luận văn Đỗ Minh Thùy Vân DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BLNG: Biên lợi nhuận gộp BTMC: Công ty Vàng Bạc Đá q Bảo Tín Minh Châu BSC: Cơng ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam DOJI: Tập đoàn Vàng Bạc Đá quý DOJI GDP - Gross Domestic Product: Tổng sản phẩm quốc nội NHNN: Ngân hàng Nhà nước OECD - Organization for Economic Cooperation and Development: Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế PNJ: Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận TMCP: Thương mại cổ phần TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh UBND: Ủy ban nhân dân VCBS: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam XNNT: Xí nghiệp nữ trang WGC World Gold Council: Hiệp hội Vàng Thế giới DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Mơ hình năm áp lực cạnh tranh 10 Hình 1.2: Ba chiến lược cạnh tranh tổng quát 13 Hình 1.3: Chuỗi giá trị tổng quát 15 Hình 1.4: Rào cản mức xâm nhập ngành 17 Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức PNJ 27 Hình 2.2: Tổng doanh thu Lợi nhuận gộp PNJ qua năm (2011 đến 2015) 30 Hình 2.3: cấu doanh thu lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh PNJ 2015 - 2016 31 Hình 2.4: Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam 2012 - 2016 33 Hình 2.5: Nhu cầu trang sức vàng Việt Nam qua năm 34 Hình 2.6: cấu hàng tồn kho PNJ 50 Hình 2.7: Ngơi nhà thành cơng PNJ 66 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh PNJ năm 2016 29 Bảng 2.2: Ma trận đánh giá yêu tố bên PNJ 42 Bảng 2.3: Trình độ lực quản lý PNJ so với đối thủ 45 Bảng 2.4: Trình độ cơng nghệ, lực sản xuất PNJ so với đối thủ 46 Bảng 2.5: Chi phí nhân qua năm 47 Bảng 2.6: Trình độ lao động PNJ so với đối thủ 48 Bảng 2.7: Chỉ số hoạt động tài PNJ qua năm 51 Bảng 2.8: Năng lực tài PNJ so với đối thủ 52 Bảng 2.9: Năng lực markting PNJ so với đối thủ 52 Bảng 2.10: Yêu cầu khách hàng sản phẩm, dịch vụ ngành nữ trang 55 Bảng 2.11: Đánh giá khách hàng sản phẩm, dịch vụ PNJ 56 Bảng 2.12: Năng lực R&D PNJ so với đối thủ 58 Bảng 2.13: Thương hiệu PNJ so với đối thủ 58 Bảng 2.14: Ma trận đánh giá yếu tố bên PNJ 59 Bảng 2.15: Ma trận hình ảnh cạnh tranh PNJ 61 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC HÌNH DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƯƠNG SỞ LÝ THUYẾT VỀ CẠNH TRANHNĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1 Khái niệm cạnh tranh, lực cạnh tranh, lợi cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh 1.1.1 Cạnh tranh 1.1.2 Năng lực cạnh tranh 1.1.3 Lợi cạnh tranh 1.1.4 Chiến lược cạnh tranh 1.2 Vai trò nâng cao lực cạnh tranh 13 1.3 Phương pháp đánh giá lực cạnh tranh 14 1.3.1 Phương pháp phân tích ma trận SWOT 14 1.3.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 14 1.3.3 Phân tích chuỗi giá trị 15 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp 16 1.4.1 Môi trường vĩ mô 16 1.4.2 Môi trường vi mô 17 1.5 Các yếu tố cấu thành lực cạnh tranh doanh nghiệp 20 1.5.1 Năng lực quản lý lãnh đạo 20 1.5.2 Trình độ cơng nghệ 21 1.5.3 Trình độ lao động 21 1.5.4 Năng lực tài 21 1.5.5 Marketing bán hàng 21 1.5.5.1 Sản phẩm (Product) 22 1.5.5.2 Giá (Price) 22 1.5.5.3 Quảng bá (Promotion) 22 1.5.5.4 Kênh phân phối (Place) 22 1.5.5.5 Quy trình (Process) 23 1.5.5.6 Con người (People) 23 1.5.5.7 Yếu tố chứng vật chất hữu hình (Physical evidence) 23 1.5.6 Năng lực nghiên cứu phát triển (R&D) 24 1.5.7 Thương hiệu 24 TÓM TẮT CHƯƠNG 24 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ) 25 2.1 Giới thiệu công ty PNJ 25 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 25 2.1.2 Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi 26 2.1.1.1 Tầm nhìn 26 2.1.1.2 Sứ mệnh 26 2.1.1.3 Giá trị cốt lõi 26 2.1.3 cấu tổ chức 27 2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức 27 2.1.3.2 Chức Nhiệm vụ đơn vị 27 2.1.4 Các lĩnh vực hoạt động PNJ 28 2.2 Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh công ty 28 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh công ty PNJ 31 2.3.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 31 2.3.1.1 Môi trường trị - luật pháp 31 2.3.1.2 Các yếu tố kinh tế 32 2.3.1.3 Môi trường công nghệ 34 2.3.1.4 Môi trường văn hóa xã hội 35 2.3.1.5 Môi trường quốc tế 36 2.3.2 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô 36 2.3.2.1 Mối đe dọa từ đối thủ tiềm ẩn 36 2.3.2.2 Áp lực từ nhà cung cấp 37 2.3.2.3 Nguy từ sản phẩm thay 38 2.3.2.4 Khách hàng 39 2.3.2.5 Áp lực cạnh tranh từ đối thủ trực tiếp 39 2.3.3 2.4 Ma trận đánh giá yếu tố bên 41 Phân tích lực cạnh tranh công ty 43 2.4.1 Phân tích yếu tố bên công ty PNJ 43 2.4.1.1 Trình độ lực quản lý 44 2.4.1.2 Trình độ cơng nghệ - Năng lực sản xuất 45 2.4.1.3 Trình độ lao động 46 2.4.1.4 Năng lực tài 48 2.4.1.5 Năng lực marketing 52 2.4.1.6 Năng lực nghiên cứu phát triển (R&D) 57 2.4.1.7 Thương hiệu 58 2.4.2 Ma trận đánh giá yếu tố bên 58 2.4.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh PNJ 60 2.4.4 Nhận định chung điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức PNJ: 63 2.4.4.1 Điểm mạnh: 63 2.4.4.2 Điểm yếu: 63 2.4.4.3 hội: 64 2.4.4.4 Thách thức: 64 TÓM TẮT CHƯƠNG 64 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA PNJ 66 3.1 Định hướng phát triển PNJ đến năm 2022 66 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh PNJ 67 3.2.1 Giải pháp nâng cao lực đội ngũ quản trị PNJ 67 3.2.2 Giải pháp nâng cao trình độ lao động 68 3.2.3 Giải pháp đầu tư vào mảng nghiên cứu & phát triển (R&D) 70 3.2.4 Giải pháp đầu tư vào mảng công nghệ 72 3.2.5 Giải pháp cải tiến mặt nguồn nguyên liệu, dự trữ sản phẩm 73 3.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu tương lai 74 TÓM TẮT CHƯƠNG 74 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 76 KẾT LUẬN Nâng cao lực cạnh tranh giai đoạn nhiệm vụ quan trọng doanh nghiệp để trì phát triển lợi cạnh tranh bền vững Mặc dù PNJ doanh nghiệp vị ngành kinh doanh nữ trang vàng bạc đá quý với tình hình tiềm phát triển tương lai ngành kim hoàn, PNJ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh to lớn từ đối thủ trực tiếp đối thủ tiềm Chính vậy, việc nâng cao lực cạnh tranh việc làm cấp thiết cho phát triển lâu dài bền vững cơng ty Trước tình hình đó, luận văn tập trung vào vấn đề sau: (1) Hệ thống lại sở lý thuyết lực cạnh tranh kinh tế thị trường tính đặc thù ngành (2) Trên sở lý thuyết, phân tích thực trạng lực cạnh tranh PNJ so với đối thủ cạnh tranh SJC, DOJI, BTMC (3) Từ đó, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh PNJ giai đoạn 2017 - 2022 Trong năm tới, việc mà PNJ cần làm để nâng cao lực cạnh tranh gia tăng lực sản xuất, trình độ cơng nghệ; nghiên cứu phát triển sản phẩm; nâng cao lực tài chính, lực quản lý nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bên cạnh việc tiếp tục trì phát huy hiệu hoạt động marketing Việc cải thiện tốt lực cạnh tranh tiền đề quan trọng giúp cho PNJ bước phát triển mạnh mẽ bền vững tương lai, chiếm lĩnh thị trường nước vươn tầm giới Tuy nhiên, đề tài hạn chế sau: - Giới hạn số lượng đối tượng khách hàng tham gia khảo sát - Giới hạn ý kiến chuyên gia - Chỉ so sánh lực sản xuất đối thủ cạnh tranh giới hạn cơng ty sau: SJC, DOJI, BTMC Vì vậy, việc phân tích chưa tồn diện, cần nghiên cứu khác chiến lược cạnh tranh bổ sung cho kết nghiên cứu luận văn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt: Đoàn Thị Hồng Vân & Kim Ngọc Đạt (2010), Quản trị chiến lược, Nhà xuất Thống Kê, Hồ Chí Minh Đỗ Văn Tính (2016) Tổng quan thị trường vàng trang sức Việt Nam [Truy cập ngày 25 tháng năm 2017] Lê Danh Vĩnh cộng sự, 2010 Giáo trình luật cạnh tranh Hồ Chí Minh: Nhà xuất Đại học Kinh Tế-Luật-Đại học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh Michael E Porter (1985), Chiến lược cạnh tranh Dịch từ tiếng Anh Người dịch Nguyễn Phúc Ngọc Tồn, 2009 Hồ Chí Minh: Nhà xuất Trẻ Michael E Porter (1990) Lợi cạnh tranh quốc gia Dịch từ tiếng Anh Nhóm dịch giả, 2009 Hồ Chí Minh: Nhà xuất Trẻ Nguyễn Đình Thọ (2013), Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh, Nhà xuất Lao động Xã hội, Hà Nội Nguyễn Thị Thùy Dương (2017), Quản lý thị trường vàng: Thực trạng giải pháp, Tạp chí Tài chính, số (tháng 2), trang 60-62 Nguyễn Văn Thụy (2015), Ảnh hưởng nhân tố lực cạnh tranh đến kết hoạt động kinh doanh củ ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Phan Quốc Bửu (2017) BSC Research PNJ CTCP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận [pdf] [Tru y cập ngày 30 tháng năm 2017] 10 Phòng Nghiên cứu Phân tích VCBS, 2017 Báo cáo cập nhật CTCP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận [pdf] [Truy cập ngày 29 tháng năm 2017] 11 Trung tâm biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam (1995), Từ điển Bách khoa Việt Nam Hà Nội: Nhà xuất Từ điển bách khoa 12 Website Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận: Tài liệu tiếng Anh: Aldington Report (1985) Report from the Select Committee of the House of Lords on Overseas Trade London: H.M.S.O P.A.Samuelson & W.D.Nordhaus, Economics, New York: McGraw-Hill, 1989, 13th edn, p.901-5 Phụ lục PHIẾU PHỎNG VẤN XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC CÔNG TY TRONG NGÀNH NỮ TRANG Kính gửi: Q ơng/bà Tơi tên là: Đỗ Minh Thùy Vân, học viên ngành quản trị kinh doanh, khoa sau đại học, khóa 25, trường Đại học Kinh tế TP.HCM Hiện nay, thực đề tài: “Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm nữ trang công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận” Để xác định yếu tố đánh giá lực cạnh tranh công ty ngành trang sức, xin tham khảo ý kiến đóng góp q ơng/bà Rất mong nhận ý kiến q báu ơng/bà Tơi xin cam kết tồn thông tin mà ông/bà cung cấp qua hỏi giữ ẩn danh tuyệt đối; thơng tin dùng cho nghiên cứu không dùng cho mục tiêu khác Phần đánh giá: Xin ơng/bà cho ý kiến mức độ tác động yếu i tố đến lực cạnh tranh công ty ngành trang sức: 1: yếu 2: yếu 3: trung bình 4: mạnh 5: mạnh Ghi chú: Trên dòng số cột điểm số giống tiêu chí cơng ty ông/bà cho ý kiến mức độ (rất yếu/ yếu/ trung bình/ mạnh/ mạnh) Bảng 1: Các yếu tố mơ trường bên ngồi ảnh hưởng đến lực cạnh tranh công ty kinh doanh nữ trang thị trường Việt Nam Stt Các tiêu đánh giá Các sách luật kinh doanh vàng, nữ trang (vàng, bạc, đá quý) phủ ban hành Thu nhập người tiêu dùng ngày tăng Mức độ tác động Trình độ khoa học kỹ thuật phát triển: dây chuyền máy móc, trang thiết bị sản xuất đại Thói quen sử dụng vàng văn hóa, phong tục tập quán người Việt Nam Việt Nam gia nhập vào tổ chức WTO Sự cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn Sự cạnh tranh gay gắt đối thủ trực tiếp ngành Sức ép từ nhà cung cấp nguyên vật liệu Sự biến động giá nguyên vật liệu giới (giá vàng, đá quý) 10 Sự du nhập phổ biến loại trang sức không chế tác từ vàng 11 Người mua nhiều quyền để gây áp lực cho doanh nghiệp Ngoài yếu tố trên, ơng/bà thấy yếu tố bên ngồi khác ảnh hưởng đến lực cạnh tranh công ty ngành trang sức, xin quý ông/bà vui lòng cho biết thêm vào bảng đây: Stt Các yếu tố khác Mức độ ảnh hưởng Bảng 2: Các yếu tố môi trường bên ảnh hưởng đến lực cạnh tranh công ty kinh doanh nữ trang thị trường Việt Nam Stt Các tiêu đánh giá Tầm nhìn chiến lược người lãnh đạo Năng lực quản lý đội ngũ lãnh đạo sở vật chất, máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất vượt trội Năng lực ứng dụng tảng công nghệ thông tin vào hệ thống sản xuất vận hành Trình độ chun mơn đội ngũ lao động Thái độ phục vụ nhân viên bán hàng Khả huy động vốn công ty Năng lực quản lý tài sản tốt Hiệu sử dụng vốn lưu động tốt 10 Khả thu hút, phát triển khách hàng 11 Khả chăm sóc, giữ chân khách hàng trung thành 12 Quy trình bán hàng chuyên nghiệp 13 Giá sản phẩm tính cạnh tranh 14 Chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt, hài lòng khách hàng 15 Khả phát triển, mở rộng, chiếm lĩnh thị phần 16 Công ty uy tín lâu năm lĩnh vực kinh doanh nữ trang 17 Hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) hiệu Mức độ tác động 18 Thương hiệu công ty đánh giá thương hiệu trang sức giá trị Ngồi yếu tố trên, ơng/bà thấy yếu tố bên khác ảnh hưởng đến lực cạnh tranh công ty ngành trang sức, xin q ơng/bà vui lòng cho biết thêm vào bảng đây: Stt Các yếu tố khác Mức độ ảnh hưởng ii Phần thông tin chuyên gia: Họ tên:………………………………………Chức vụ:……………………… Email:………………………………………… Điện thoại:…………………… Xin chân thành cám ơn ý kiến quý ông/bà! Đỗ Minh Thùy Vân Phụ lục BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHẢN ỨNG CỦA PNJ VÀ CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRƯỚC CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY NGÀNH NỮ TRANG Kính gửi: Q ơng/bà Tơi tên là: Đỗ Minh Thùy Vân, học viên ngành quản trị kinh doanh, khoa sau đại học, khóa 25, trường Đại học Kinh tế TP.HCM Hiện nay, thực đề tài: “Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm nữ trang công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận” Để xác định yếu tố đánh giá lực cạnh tranh công ty ngành trang sức, xin tham khảo ý kiến đóng góp q ơng/bà Rất mong nhận ý kiến quý báu ông/bà Tơi xin cam kết tồn thơng tin mà ơng/bà cung cấp qua hỏi giữ ẩn danh tuyệt đối; thơng tin dùng cho nghiên cứu không dùng cho mục tiêu khác i Phần đánh giá: Trước hết, ông bà vui lòng cho biết sử dụng sản phẩm công ty PNJ chưa?  Đã  Chưa sử dụng Xin ông/bà cho biết đánh giá mức độ phản ứng cơng ty sau yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh công ty ngành trang sức, cách cho điểm từ đến cho yếu tố cơng ty, quy ước: 1: yếu 2: yếu 3: trung bình Các cơng ty đánh giá, bao gồm: - Công ty PNJ - Cơng ty SJC - Tập đồn DOJI - Cơng ty Bảo Tín Minh Châu 4: mạnh 5: mạnh Công ty Stt Các nhân tố đánh giá Tầm nhìn chiến lược người lãnh đạo Năng lực quản lý đội ngũ lãnh đạo sở vật chất, máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất vượt trội Năng lực ứng dụng tảng công nghệ thông tin vào hệ thống sản xuất vận hành Trình độ chun mơn đội ngũ lao động Thái độ phục vụ nhân viên bán hàng Khả huy động vốn công ty Năng lực quản lý tài sản tốt Hiệu sử dụng vốn lưu động tốt 10 Khả thu hút, phát triển khách hàng 11 Khả chăm sóc, giữ chân khách hàng trung thành 12 Quy trình bán hàng chuyên nghiệp 13 Giá sản phẩm tính cạnh tranh 14 Chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt, hài lòng khách hàng 15 Khả phát triển, mở rộng, chiếm lĩnh thị phần 16 Công ty uy tín lâu năm lĩnh vực kinh doanh nữ trang SJC PNJ DOJI Bảo Tín Minh Châu 17 Hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) hiệu 18 Thương hiệu công ty đánh giá thương hiệu trang sức giá trị Phần thơng tin chuyên gia: ii Họ tên:………………………………………Chức vụ:……………………… Email:………………………………………… Điện thoại:…………………… Xin chân thành cám ơn ý kiến quý ông/bà! Đỗ Minh Thùy Vân Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG VỀ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ Q PHÚ NHUẬN Kính gửi: Anh/Chị Tơi tên là: Đỗ Minh Thùy Vân, học viên ngành quản trị kinh doanh, khoa sau đại học, khóa 25, trường Đại học Kinh tế TP.HCM Hiện tiến hành khảo sát để thực nghiên cứu đề tài: “Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm nữ trang Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) giai đoạn 2017 - 2022” Rất mong anh/chị dành chút thời gian trả lời số câu hỏi khảo sát bên Tơi xin cam kết tồn thơng tin mà anh/chị cung cấp qua phiếu khảo sát giữ ẩn danh tuyệt đối; thơng tin dùng để phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu không dùng cho mục tiêu khác Phần thơng tin cá nhân: Giới tính:  Nam  Nữ  Khác Độ tuổi: 
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần vàng bạc đá quý phú nhuận, giai đoạn 2017 – 2022 , Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần vàng bạc đá quý phú nhuận, giai đoạn 2017 – 2022

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay