Đặc điểm truyện ngắn trung đại Việt Nam.

10 24 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 22:55

1.Truyện ngắn trong văn học trung đại Việt Nam. QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG CỦA TRUYỆN NGẮN TRUNG ĐẠI VIỆT NAM 1.1. VÀI NÉT VỀ TRUYỆN NGẮN TRUNG ĐẠI 1.1.1. Về khái niệm truyện ngắn trung đại: Là một thể loại tự sự, truyện ngắn có những đặc trưng riêng về tính chất, dung lượng so với các thể loại khác. Trong Từ điển thuật ngữ văn học, các tác giả Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi đã định nghĩa một cách khá toàn diện về truyện ngắn như sau: “Truyện ngắn là tác phẩm tự sự cỡ nhỏ(...). Khác với tiểu thuyết là thể loại chiếm lĩnh đời sống trong toàn bộ sự toàn vẹn và đầy đặn của nó, truyện ngắn thường hướng tới việc khắc họa một hiện tượng, phát hiện một nét bản chất trong quan hệ nhân sinh hay đời sống tâm hồn của con người. Vì thế trong truyện ngắn thường có ít nhân vật, ít 5 sự kiện phức tạp. Và nếu mỗi nhân vật của tiểu thuyết là một thế giới, thì nhân vật của truyện ngắn là một mảnh nhỏ của thế giới ấy”. Khái niệm truyện ngắn trung đại dường như lại có sự phức tạp hơn. Đây là một khái niệm tương đối của khoa nghiên cứu văn học hiện đại dùng để chỉ một hiện tượng không thuần nhất về cả nội dung lẫn nghệ thuật. Nó bao hàm nhiều loại kiểu tác phẩm khác nhau ra đời trong khoảng mười thế kỉ (từ thế kỉ X – cuối thế kỉ XIX). Trên thực tế, thời trung đại chưa hề biết đến khái niệm này. Thay vì dùng một thuật ngữ có tính chất khái quát, người xưa lại có tên gọi riêng cho mỗi tác phẩm (như:chí, lục, phả, bút, tùy bút, ký, ký sự…). Thêm ĐỌC HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC VIỆT NAM Truyện ngắn văn học trung đại Việt Nam QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG CỦA TRUYỆN NGẮN TRUNG ĐẠI VIỆT NAM 1.1 VÀI NÉT VỀ TRUYỆN NGẮN TRUNG ĐẠI 1.1.1 Về khái niệm truyện ngắn trung đại: Là thể loại tự sự, truyện ngắnđặc trưng riêng tính chất, dung lượng so với thể loại khác Trong Từ điển thuật ngữ văn học, tác giả Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi định nghĩa cách toàn diện truyện ngắn sau: “Truyện ngắn tác phẩm tự cỡ nhỏ( ) Khác với tiểu thuyết thể loại chiếm lĩnh đời sống toàn toàn vẹn đầy đặn nó, truyện ngắn thường hướng tới việc khắc họa tượng, phát nét chất quan hệ nhân sinh hay đời sống tâm hồn người Vì truyện ngắn thường có nhân vật, kiện phức tạp Và nhân vật tiểu thuyết giới, nhân vật truyện ngắn mảnh nhỏ giới ấy” Khái niệm truyện ngắn trung đại dường lại có phức tạp Đây khái niệm tương đối khoa nghiên cứu văn học đại dùng để tượng không nội dung lẫn nghệ thuật Nó bao hàm nhiều loại kiểu tác phẩm khác đời khoảng mười kỉ (từ kỉ X – cuối kỉ XIX) Trên thực tế, thời trung đại chưa biết đến khái niệm Thay dùng thuật ngữ có tính chất khái quát, người xưa lại có tên gọi riêng cho tác phẩm (như:chí, lục, phả, bút, tùy bút, ký, ký sự…) Thêm vào đó, thiên tác phẩm không mặt thể loại chúng tác giả gọi thuật ngữ khác Truyện ngắn trung đại viết chữ Hán, có tính chất hư cấu, cốt truyện đơn giản, thiên mục đích giáo huấn Đa số tác phẩm nặng kể Kết cấu truyện thường theo trật tự thời gian tuyến tính đọc xong độc giả phải tìm hiểu thêm 1.1.2 Phân loại truyện ngắn trung đại Thể loại văn học trung đại tượng phức tạp Do vậy, việc phân loại văn xi trung đại, có truyện ngắn trở nên khó khăn Bên cạnh đó, xuất phát từ góc nhìn khác người có cách phân chia khác Vì mà nay, việc phân loại truyện ngắn trung đại dường chưa có thống nhà nghiên cứu Nhiều học giả Trung Quốc chia truyện ngắn thành hai nhóm: nhóm truyện viết người thực việc thực nhóm viết chuyện quỷ thần, quái dị Tuy nhiên, thực tế, lại có tác phẩm mà yếu tố kỳ ảo nhiều lại xuất đan xen truyện ghi chép người thực việc thực Thành thử, cách phân loại mang tính tương đối Dựa thực tiễn văn học dân tộc, nhà nghiên cứu Việt Nam có cách phân loại riêng Nguyễn Đăng Na chủ trương bảng phân loại cho văn xi tự trung đại nói chung, truyện ngắn trung đại nói riêng thành ba xu hướng: xu hướng dân gian, xu hướng lịch sử xu hướng tục Dựa theo tiêu chí cốt truyện, Phan Cự Đệ lại phân chia truyện ngắn trung đại thành ba nhóm chính: nhóm tác phẩm lấy cốt truyện từ sử; nhóm tác phẩm vay mượn cốt truyện từ Trung Quốc; nhóm tác phẩm có cốt truyện hư cấu túy Việt Nam Để phù hợp với hướng cơng trình nghiên cứu, luận văn này, xin theo cách phân loại tác giả Nguyễn Đăng Na Đó phân chia truyện ngắn trung đại thành ba xu hướng: xu hướng dân gian, xu hướng lịch sử xu hướng tục 1.1.3 Tiến trình phát triển truyện ngắn trung đại Dựa điều kiện lịch sử, thành tựu thể loại, đặc trưng nghệ thuật chủ đề tác phẩm, chúng tơi tạm chia tiến trình phát triển truyện ngắn trung đại thành ba giai đoạn Tuy nhiên, mốc phân chia mang tính tương đối văn học ln trình phát triển liên tục Ở giai đoạn thứ nhất: từ kỉ X đến kỉ XIV – coi giai đoạn khởi đầu truyện ngắn trung đại Đặc điểm bật truyện ngắn thời kì tác phẩm chưa tách khỏi văn học dân gian văn học chức Mặc dù bước đầu xây dựng thể loại truyện ngắn kỉ có nhiều đóng góp quan trọng Nó có vai trò “đặt móng” vững nội dung nghệ thuật cho văn xuôi tự Việt Nam thời trung đại Ở giai đoạn thứ hai: từ kỉ XV đến kỉ XVII truyện ngắn chuyển mạnh theo hướng dân tộc hóa từ nội dung đến hình thức, đánh dấu trưởng thành vượt bậc Các tác phẩm thực thoát khỏi văn học chức hành chức lễ nghi để hướng mạnh vào việc phản ánh người, xã hội Giai đoạn thứ ba: tính từ kỉ XVIII đến hết kỉ XIX Các trang truyện tập trung phản ánh trực tiếp, tức thời điều mắt thấy tai nghe, điều xảy sống Các tác Vũ Trinh, Đồn Thị Điểm, Đặng Trần Cơn…đã có nhiều sáng tác cho đề tài “người thật việc thật”, “truyền kỳ người thật việc thật” Đến cuối kỉ XIX, văn học trung đại nói chung, văn xi tự trung đại nói riêng có truyện ngắn kết thúc vai trò lịch sử nhường bước cho văn học cận – đại, để lại cho dân tộc kho tàng văn học quý giá bình diện nội dung lẫn hình thức nghệ thuật 1.2 TRUYỆN NGẮN TRUNG ĐẠI TRONG MẠCH PHÁT TRIỂN VĂN XUÔI CHỮ HÁN 1.2.1 Truyện ngắn trung đại đánh dấu trưởng thành văn xuôi chữ Hán Trong văn xuôi tự Việt Nam thời trung đại, nói truyện ngắn, với ký tiểu thuyết chương hồi góp phần làm phong phú, đa dạng kiểu loại văn học tiến trình phát triển văn học nước nhà Là phận hữu khơng thể tách rời q trình phát triển văn xi tự nói riêng, văn học dân tộc nói chung, truyện ngắn đạt nhiều thành tựu số lượng chất lượng với nhiều sáng tác có giá trị…Qua suốt mười kỉ vận động phát triển, thể loại bước Việt hóa hai phương diện hình thức nội dung để xây dựng văn học mang sắc riêng, phản ánh đời sống tâm từ tình cảm ước mơ, nguyện vọng người Việt Nam thời trung đại Nhiều tập truyện thể rõ nét niềm tự hào nhân dân ta tổ tiên, non sông đất nước tranh văn hóa tinh thần dân tộc với tất khí vị đậm đà phong tục, tập quán lưu truyền từ lâu đời Từ Việt điện u linh đến Lĩnh Nam chích quái, Nam ông mộng lục đến Thánh Tông di thảo, Truyền kỳ mạn lục…còn cho thấy bước tiến thể loại văn tự Các nhà văn khơng có tham vọng viết lại tích có sẵn từ trước mà sáng tác theo nhận thức cảm hứng thân, theo yêu cầu phản ánh thực đương thời Có thể nói, truyện ngắn trung đại Việt Nam đánh dấu trưởng thành văn xi chữ Hán, góp phần làm hồn chỉnh diện mạo văn chương cho văn học nước nhà 1.2.2 Truyện ngắn trung đại góp phần hình thành móng tư tưởng, nghệ thuật cho văn xuôi Việt Nam cận – đại Truyện ngắn trung đại nhìn nhận vai trò “đặt móng” nội dung phương thức tư nghệ thuật cho văn xuôi tự Việt Nam thời trung đại cho truyện – văn xuôi cận đại Các tác phẩm Trương Chi Nguyễn Huy Thiệp, Quả dưa đỏ Nguyễn Trọng Thuật, Đảo hoang Tơ Hồi…ở thời đại dường khơi nguồn từ truyện văn xuôi thời trung đại Điều chứng tỏ sức ảnh hưởng to lớn truyện ngắn trung đại vai trò “đặt móng” văn học hôm mai sau Tiểu kết: Truyện ngắn trung đại khái niệm ước lệ giới nghiên cứu đại áp dụng cho thực tế văn học thời trung đại Đi trọn mười kỉ với ba giai đoạn phát triển, thể loại định hình kết tinh nhiều thành tựu nhiều tác giả tác phẩm Nó khơng đánh dấu trưởng thành văn xuôi tự chữ Hán mà góp phần hình thành móng tư tưởng, nghệ thuật cho văn xuôi Việt Nam cận – đại MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT CỦA TRUYỆN NGẮN TRUNG ĐẠI VIỆT NAM 3.1 ĐẶC ĐIỂM CỐT TRUYỆN 3.1.1 Cốt truyện mô phỏng, vay mượn Ở giai đoạn đầu phát triển, đa số nhân vật truyện kỳ ảo có nguyên mẫu từ văn học dân gian Những hình tượng gần gũi quen thuộc tác giả hình tượng truyện thần thoại, truyền thuyết, cổ tích thần kỳ… Nhà văn giữ vai trò người biên soạn, hiệu đính Tuy nhiên, trình ghi chép, bổ cứu, họ thể sáng tạo kiến Từ việc sưu tầm, ghi chép truyện dân gian kỉ X –XIV, từ kỉ XV trở đi, văn xi tự khỏi mối ràng buộc văn học dân gian văn học chức năng, tự sáng tạo truyện vừa mang đậm sắc thái dân tộc, vừa phản ánh thực xã hội đương thời Dù vậy, chưa hồn tồn “đoạn tuyệt” với truyền thống mà cần dựa vào mô tip dân gian “vợ bị cướp”, “lấy vợ kỳ dị”, “thăm địa phủ”, “xuống thủy cung”, “lên thiên tào”…, chí cốt truyện nhân vật dân gian để xây dựng nên loại hình mới, khác với truyện dân gian chất 16 Không chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn học dân gian, văn học trung đại nói chung, truyện ngắn trung đại nói riêng tiếp nhận tinh hoa văn học từ nước lân cận, chủ yếu Trung Hoa, thứ đến Ấn Độ số nước khác Ngoài việc tiếp nhận thể văn, thể thơ, tác giả trung đại tiếp nhận số cách biểu hiện, điển tích, điển cố, thi liệu, văn liệu, cốt truyện văn học Trung Hoa để làm giàu cho kho tàng văn học nghệ thuật Bên cạnh đó, người Việt tiếp thu tinh hoa từ văn học Ấn Độ hệ tư tưởng Phật giáo, loại hình văn học Phật giáo, đặc biệt thuyết nhân đạo Phật Tiếp nhận có chọn lọc, tiếp nhận để sáng tạo theo khuynh hướng dân tộc hóa đặc điểm bật văn học trung đại Việt Nam nói chung, truyện ngắn trung đại nói riêng 3.1.2 Yếu tố kỳ ảo thủ pháp nghệ thuật Khái niệm kỳ ảo hiểu sản phẩm trí tưởng tượng sáng tạo người nghệ sĩ, thường diện hình thức khác lạ, phi thường, siêu nhiên, huyền bí Ở truyện ngắn Việt Nam thời trung đại hình thành nên nhiều nét nghệ thuật đặc sắc, phải kể đến nghệ thuật xây dựng cốt truyện với tham gia tích cực yếu tố kỳ nhằm tạo nên tính li kỳ, biến ảo, hấp dẫn người đọc Trước hết, yếu tố kỳ ảo lên từ nhan đề tác phẩm Lĩnh Nam chích quái lục nghĩa truyện kỳ lạ thu góp, lượm lặt cõi Lĩnh Nam, tức cõi nước Nam ta; Thiền uyển tập anh ngữ lục viết bậc anh tú vườn thiền; Truyền kỳ mạn lục ghi chép tản mạn điều kỳ lạ lưu truyền dân gian…Ngay tiêu đề nhiều thiên truyện nhỏ mang yếu tố kỳ bí, hư ảo như: Rùa Vàng, Thần núi Tản 17 Viên, Sự thần dị Minh Không, Hai Phật cãi nhau, Duyên lạ xứ Hoa, Chồng dê….Các tác giả khái quát nội dung nhan đề đầy vẻ huyền bí Yếu tố kì ảo xuất nhiều kiện, chi tiết tác phẩm khiến người đọc lạc bước vào giới thần thoại, cổ tích Chính chi tiết tham gia vào việc tạo dựng nên cảnh trí, khơng khí, tình khắc họa nên tính cách, hành động, tâm tư nhân vật Không hấp dẫn kiện, chi tiết kỳ ảo, cốt truyện truyện ngắn trung đại có sức lơi hệ thống nhân vật xây dựng thủ pháp huyền thoại hóa với nhiều yếu tố kỳ lạ Họ có khả kỳ bí, có pháp thuật cao cường Bên cạnh đó, truyện ngắn trung đại đưa người đọc phiêu lưu vào giới ảo, tiếp xúc với nhân vật mà ta tưởng có trí tưởng tượng Ngọc Hồng, Nam Tào, Bắc Đẩu, thánh thần, tiên phật, ma vương quỷ dữ, tướng Dạ Xoa, nữ học sĩ Long Cung, yêu ma, tinh loài vật… Yếu tố kỳ ảo truyện ngắn trung đại biểu qua xuất nhiều không gian kỳ ảo không gian thủy phủ, không gian âm phủ, không gian tiên giới…Thông qua không gian kỳ ảo ấy, nhà văn nhân vật bộc lộ tâm tư, tình cảm, hành động mà có giới thực họ làm Chính từ nơi khơng gian huyền bí tác giả phản ánh cách chân thật thực sống nơi trần với bao điều nhức nhối, trăn trở Thật khơng q cho rằng, với tầm quan trọng mình, kì ảo phát huy khả góp phần làm nên diện mạo tinh thần vẻ đẹp riêng cho tác phẩm Nắm bắt điều này, tác giả 18 truyện ngắn trung đại sử dụng đắc lực yếu tố kỳ ảo thủ pháp nghệ thuật đặc sắc Trong phương thức ấy, nhà văn lại sử dụng nhiều dạng thức khác nhau, tạo nên sắc màu phong phú, đa dạng, hấp dẫn cho tác phẩm, góp phần xây dựng thành công cốt truyện, hướng tới việc bộc lộ chủ đề, tư tưởng tác phẩm 3.2 ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU TRONG TRUYỆN NGẮN TRUNG ĐẠI 3.2.1 Kết cấu theo trật tự thời gian Đặc điểm bật văn chương tự truyền thống câu chuyện diễn theo trình tự phát triển tự nhiên thời gian, kiện xếp, xâu chuỗi lại xuất không bị đứt quãng Sự kiện diễn trước trình bày trước, kiện diễn sau trình bày sau Bởi ảnh hưởng quy luật “cảm thụ toàn vẹn”, nghĩa kể câu chuyện, nhà văn quan tâm từ đầu đến cuối trình bày kiện theo dòng chảy thời gian, mối quan hệ nhân sau trước Với kiểu kết cấu này, truyện ngắn trung lại ấn tượng khó phai lòng độc giả cốt truyện, khiến cho tác phẩm trở nên chặt chẽ, dễ theo dõi dễ nhớ Chủ thể trần thuật không làm việc khác ngồi việc kiện chảy trơi trục thời gian tuyến tính với mối quan hệ nhân cụ thể: từ A đến B, A nên có B Sự quan tâm độc giả theo khơi gợi từ liền mạch kiện, việc trần thuật 3.2.2 Kết cấu theo mơ hình tuyến nhân vật đối lập Đây kiểu kết cấu mà chủ đề - tư tưởng tác phẩm bộc lộ rõ qua so sánh, đối chiếu hai tuyến nhân vật phát triển đối lập (về lí tưởng, kiến, đạo đức, hành động ) Một 19 bên đại diện cho lực lượng nghĩa, đẹp, chân lí Một bên ngược lại Hai lực lượng đấu tranh không khoan nhượng với thường kết thúc với thắng lợi lực lượng nghĩa Thơng qua so sánh, đối chiếu hai tuyến nhân vật đối lập, tác giả truyện ngắn trung đại không phản ánh xung đột gay gắt xã hội mà bày tỏ thái độ, quan điểm cách rõ ràng Từ góp phần làm bật chủ đề, tư tưởng tác phẩm 3.3 HIỆN TƯỢNG DUNG HỢP THỂ LOẠI TRONG TRUYỆN NGẮN TRUNG ĐẠI 3.3.1 Các biểu dung hợp thể loại Khảo sát 62 truyện tập thuộc phạm vi nghiên cứu chúng tơi thấy có 33/62 truyện có biểu dung hợp thể loại, chiếm 53,2% Như vậy, nửa số tác phẩm có kết hợp nhiều thể văn khác thơ, ca, kệ, văn tế, văn chiêu hồn, từ, hành, chiếu, minh, biểu…Nó thể tập truyện sau: Trong Việt điện u linh tập (Lí Tế Xuyên) có 7/27 thiên có dung hợp thể loại Tuy nhiên, thiên mà khảo sát để nghiên cứu có thiên Xung Thiên, Dũng Liệt, Chiêu Ứng, Uy Tín đại vương có pha trộn thể loại biểu xuất thơ kệ Tìm hiểu Thiền uyển tập anh ngữ lục phần “tàng trữ giá trị thi ca” chủ yếu lời kệ, bao gồm kệ tuyên truyền giáo lý, kệ diễn giảng kinh điển triết lí Phật giáo, kệ vấn đáp, kệ xướng họa, đề tặng, kệ thị tịch…Trong 11 truyện khảo sát, nhận thấy có truyện Thiền sư Ma Ha khơng có kết hợp thể loại, lại 10/11 truyện có hỗn dung thể loại rõ nét với 19 kệ, thơ từ 20 Trong tập Tam Tổ thực lục, với thiên tuyển chọn Văn xuôi tự sự, tập 1, truyện ngắn Tổ gia thực lục có kệ khổ thơ Với tập Lĩnh Nam chích qi lục, chúng tơi thấy có 1/7 truyện thuộc phạm vi khảo sát có pha trộn thể loại Đó truyện Hà Ơ Lơi với thơ quốc ngữ Tập Nam Ơng mộng lục, có thiên tuyển chọn có 2/4 thiên có xen kẽ thơ Đó truyện: Chuyện Nghệ Vương (1 bài); Bài thơ dùng lời trung để can gián (1 bài) Khảo sát tập Thánh Tông di thảo, có 6/9 truyện sử dụng lối pha trộn với thể loại khác Cụ thể có ca, thơ, 15 đoạn thơ, thánh Với Truyền kỳ mạn lục, Nguyễn Dữ thể tài đa dạng, sử dụng thục nhiều thể tài Đó kết hợp nghệ thuật viết truyện xen kẽ thơ từ, văn chương nghệ thuật túy văn nghị luận sắc sảo…Trong số 10 truyện chọn để khảo sát, có tới truyện có dung hợp thể loại Cụ thể: 18 thơ, 19 đoạn thơ, ca, văn tế, văn vần Đặc biệt số truyện có tính chất luận thuyết Câu chuyện đền Hạng Vương, Bữa tiệc đêm Đà Giang, Phạm Tử Hư lên chơi Thiên Tào Hai truyện Truyền kì tân phả Đồn Thị Điểm có kết hợp nhiều thể loại thơ (9 thơ đoạn thơ), ca, hành văn tế Đến tập Lan Trì kiến văn lục, dường dung hợp thể loại có Khảo sát 15 truyện truyện có xuất hai câu thơ Đó truyện Ca nữ họ Nguyễn 3.3.2 Ý nghĩa dung hợp thể loại truyện ngắn trung đại Trước hết, thấy đan xen nhiều thể loại khác thiên truyện ngắn trung đại có vai trò to lớn việc thể sâu suy nghĩ, tâm trạng, nội tâm nhân vật tác phẩm Mượn hình thức thơ ca, nhà văn trung đại, Nguyễn Dữ nói lên điều khó nói sống, đặc biệt truyện chăn gối Ngơn ngữ thơ ca với tính ước lệ, tượng trưng lọc thô nhám đời thường, biến chuyện phòng kín thành đẹp mang ý nghĩa xã hội – thẩm mĩ mà người đọc cảm nhận khát khao nhân vật cách cháy bỏng kín đáo Khơng dừng lại đó, nhiều tác phẩm pha trộn thể loại góp phần huyền thoại hóa thực thông qua yếu tố kỳ ảo Những thơ, phú đặt bối cảnh xuất kỳ khơng làm trở nên huyền thoại, lung linh mà giúp gần với thực Nó tạo kết nối hai giới thực ảo truyện Duyên lạ xứ Hoa, truyện Chồng dê… Có thể nói, thơ ca với kệ, văn tế, văn chiêu hồn, hành…đã góp phần to lớn việc thể tính cách, nội tâm nhân vật tinh tế hơn, hoàn chỉnh hơn, miêu tả phong cảnh cách ý vị đáp ứng nhu cầu thẩm mĩ người đọc Qua phần nói lên tư tưởng tác giả, nghệ thuật tác phẩm 3.4 NGÔN NGỮ KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TRUNG ĐẠI Xuất phát từ mục đích cách thức sáng tạo tác phẩm chủ yếu ghi chép lại, kể lại nhà văn ý sử dụng loại ngôn ngữ Và thực tế, ngôn ngữ kể chuyện giữ vai trò quan trọng tồn cấu trúc ngơn ngữ truyện ngắn trung đại Trong truyện ngắn trung đại, lời kể thường rõ quê quán nhân vật, hay địa điểm liên quan đến nhân vật cách xác định địa danh hành cách xác Bên cạnh đó, ngôn ngữ kể chuyện truyện ngắn trung đại thường xuất với hình thức câu đơn, ngắn gọn, súc tích lại trọn vẹn ý nghĩa Tuy nhiên, bên cạnh câu đơn, lời kể tác giả xuất câu ghép, đặc biệt đoạn văn miêu tả Những câu văn phức hợp âm phức điệu làm phong phú thêm khả miêu tả tăng ý nghĩa biểu cảm cho ngòi bút Ngơn ngữ kể chuyện truyện ngắn trung đại chịu ảnh hưởng tính quy phạm Chẳng hạn, miêu tả bậc thánh nhân qn tử, “hạo khí anh linh”… phải khác với tả dân phàm tục tầm thường Đặc biệt, miêu tả vẻ đẹp người phụ nữ, nhà văn sử dụng nhiều từ ngữ trau chuốt, mĩ lệ Có thể nói, ngơn ngữ kể chuyện nét nghệ thuật tiêu biểu truyện ngắn trung đại Nó khơng giúp người đọc hiểu sâu nhân vật mà cho thấy nhìn, suy nghĩ nhà văn nhân vật, kiện nêu truyện Từ đó, góp phần định hướng suy nghĩ độc giả, giúp họ thấy giá trị, học mà người viết muốn gửi gắm Tiểu kết: Truyện ngắn trung đại Việt Nam đóng góp cho lịch sử văn học nước nhà nhiều tác phẩm có giá trị khơng nội dung mà phương diện hình thức nghệ thuật Các yếu tố cốt truyện, kết cấu, ngôn ngữ kể chuyện, dung hợp thể loại…đã phát huy vai trò để tạo nên thiên truyện ngắn hấp dẫn, sinh động đầy lôi KẾT LUẬN: Văn học trung đại Việt Nam đa dạng thể loại, truyện ngắn loại hình phức tạp Phát triển suốt chiều dài mười kỉ xã hội phong kiến với ba giai đoạn ba xu hướng phát triển, truyện ngắn trung đại có tầm quan trọng đặc biệt góp phần hình thành nên truyền thống lớn tư tưởng nghệ thuật, làm hoàn thiện diện mạo văn chương, tư tưởng, mĩ học dân tộc Nền văn học trung đại Việt Nam nói chung, truyện ngắn trung đại nói riêng tác động hồn cảnh lịch sử nên từ đời ln gắn bó máu thịt với vận mệnh đất nước, phản ánh chân thực niềm tự hào cội nguồn, sắc văn hóa dân tộc nỗi đau thương Tổ quốc gắn bó với số phận người Việt Nam Xét phương diện nghệ thuật, truyện ngắn trung đại đem đến nhiều thành tựu lớn cho văn học nước nhà Để xây dựng cốt truyện hoàn chỉnh, tác giả dựa tảng vững văn học dân gian, tiếp nhận tinh hoa văn học từ Trung Hoa, Ấn Độ số nước lân cận để đưa văn học thời kì tiến lên hòa nhập với nước khu vực mà mang đậm sắc dân tộc Bên cạnh đó, với tham gia tích cực nhiều yếu tố kì ảo thể qua nhan đề kì ảo; kiện, chi tiết kì ảo, nhân vật, khơng gian kì ảo góp phần tạo nên tính li kì, hấp dẫn cho thiên truyện mang lại giá trị nghệ thuật cao Ngoài ra, với lối kết cấu theo trật tự thời gian xi chiều có so sánh, đối chiếu hai tuyến nhân vật đối lập không khiến cho tác phẩm trở nên chặt chẽ, gần gũi, dễ hiểu mà giúp nhà văn bộc lộ quan điểm, thái độ trước thực sống lúc Truyện ngắn trung đại nơi giao lưu, gặp gỡ nhiều thể loại văn học thơ, kệ, văn tế, chiếu, minh, biểu tạo nên tượng dung hợp thể loại Nó vừa bộc lộ tài năng, tư tưởng tác giả, vừa khai thác sâu nội tâm nhân vật Đơi vừa cầu nối, vừa giải mã cho hành động nhân vật Xuất phát từ mục đích cách thức sáng tạo tác phẩm chủ yếu ghi chép lại, kể lại, ngơn ngữ kể chuyện giữ vai trò quan trọng tồn cấu trúc ngơn ngữ truyện ngắn trung đại Lời kể tác phẩm thường rõ ràng, cụ thể, có xuất hình thức câu đơn ngắn gọn, súc tích có câu văn dài Chịu ảnh hưởng thi pháp học truyền thống, ngôn ngữ kể chuyện truyện ngắn trung đại thể rõ quy phạm Thông qua lớp ngôn ngữ này, người đọc khơng hiểu sâu nội tâm, tính cách nhân vật mà thấu rõ nhìn nhà văn kiện, nhân vật trình bày tác phẩm Có thể nói, truyện ngắn thể loại đem tới thành cơng cho văn học trung đại Do đó, việc tìm hiểu đề tài “Đặc điểm truyện ngắn trung đại Việt Nam” cách để làm bật khẳng định nét độc đáo nội dung nghệ thuật thiên truyện ngắn thời kì Nghiên cứu đề tài, luận văn cố gắng vào phương diện bật Qua đó, chúng tơi muốn thể thái độ trân trọng sáng tạo nghệ thuật độc đáo cha ông Nhờ kinh nghiệm sáng tác nghệ thuật quý báu nên bước vào thời kì đại, văn xi tự Việt Nam nói chung, truyện ngắn nói riêng thời gian ngắn theo kịp hòa nhập với nhiều nước tiên tiến giới với nhiều thành tựu bật DẤU ẤN VĂN HÓA – LỊCH SỬ TRONG TRUYỆN NGẮN TRUNG ĐẠI VIỆT NAM 2.1 BẢN SẮC VĂN HÓA VIỆT QUA TRUYỆN NGẮN TRUNG ĐẠI 2.1.1 Dấu ấn cội nguồn truyện ngắn trung đại Khám phá truyện ngắn thời trung đại có dịp tìm hiểu sâu nguồn gốc dân tộc, thấy nguồn cội sức mạnh Việt Nam - vũ khí tinh thần bách chiến bách thắng kẻ thù xâm lược Câu truyện Họ Hồng Bàng Lĩnh Nam chích quái lục Trần Thế Pháp giải thích cội nguồn dân tộc Việt đượm vẻ huyền bí lại tràn đầy tính thực Thật vậy, tri thức cội nguồn dân tộc mà mang lại chứa đựng cốt lõi lịch sử (vấn đề Việt – Mường; vấn đề đoàn kết dân tộc khơng gian Đại Việt…) Có thể nói Lạc Long Qn Âu Cơ tượng trưng cho nguồn gốc người Việt, tượng trưng cho tình đồn kết gắn bó keo sơn tất dân tộc anh em đất nước ta cha mẹ sinh Và Văn Lang cội nguồn lịch sử, cội nguồn văn hóa dân tộc Từ lịch sử Văn Lang, tạo lập nên giá trị văn hóa yêu nước, lĩnh đoàn kết Các giá trị văn hóa sợi đỏ xuyên suốt chiều dài hàng ngàn năm lịch sử dân tộc 2.1.2 Phong tục, tín ngưỡng người Việt qua truyện ngắn trung đại Trong giới quan người Việt Nam thời trung đại, vật mang theo linh thiêng, “vạn vật hữu linh” Niềm tin trở thành thói quen thể lòng tơn kính thánh thần, vật thiêng hình thức lễ nghi phổ biến: tục thờ thần Có thể nói, tín ngưỡng thờ cúng thần linh trở thành nét văn hóa in sâu tiềm thức người dân Việt Nam thời kì Cùng với tục thờ cúng thần linh, truyện ngắn trung đại phản ánh nhiều nghi lễ cầu xin thần, Phật, trời đất ban phước trừ họa Hình thức có tính chất nghi thức trang trọng, linh thiêng cầu đảo Các biểu tục cầu đảo bao gồm: cầu đảo mưu việc lớn (dẹp giặc, việc triều chính), cầu đảo chữa bệnh, cầu mưa, cầu phúc, cầu an, đàn tràng giải oan, đàn chiêu hồn Mặc dù chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Đạo giáo Trung Hoa nhiên lễ cầu đảo lại xây dựng phát triển tảng nhu cầu tâm linh bình dị người Việt nên trở thành nét văn hóa tín ngưỡng phổ biến dân tộc ta thời xưa Bên cạnh việc phản ánh số tín ngưỡng in đậm sắc văn hóa dân tộc, truyện ngắn thời trung đại đề cập tới nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp nhân dân ta Trong phải kể đến tục lệ ăn trầu tục gói bánh chưng bánh giầy dịp lễ Tết Nó phản ánh nhiều bình diện sống, thể quan niệm vũ trụ, nhân sinh Có thể nói, suốt mười kỉ phát triển truyện ngắn trung đại, đặc biệt giai đoạn đầu, cội nguồn lịch sử sắc văn hóa người Việt thể cách sinh động sâu sắc 2.2 CHÂN DUNG THỜI ĐẠI QUA TRUYỆN NGẮN TRUNG ĐẠI 2.2.1 Truyện ngắn trung đại phản ánh sâu sắc công xây dựng bảo vệ đất nước Truyện ngắn Việt Nam thời trung đại hầu hết viết chữ Hán, phản ánh chân thật, sinh động đời sống ước mơ, nguyện vọng, tâm tư tình cảm người Việt Ở đó, không lên với nhiều số phận bi thương mà khơi dậy khí hào hùng, chiến, thắng lực bạo tàn xâm lược Trong bốn kỉ đầu (từ kỉ X đến kỉ XIV), tác phẩm tập trung khẳng định trường tồn tất thắng dân tộc Tham gia tích cực vào cơng xây dựng bảo vệ đất nước kỉ phải kể đến công lao vị thần Họ đặc biệt gắn bó với vận mệnh đất nước, tác động trực tiếp vào lịch sử thúc đẩy dân tộc tiến lên Bên cạnh đó, truyện ngắn trung đại thể niềm trân trọng, tự hào nhiều vị thiền sư tài giỏi, đức hạnh, có nhiều đóng góp cho nghiệp đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ hòa bình dân tộc Nhiệm vụ khẳng định quyền độc lập bình đẳng với phương diện hai lãnh thổ, hai khơng gian văn hóa (lấy núi Ngũ Lĩnh làm ranh giới) nhiệm vụ quan trọng công xây dựng bảo vệ đất nước thời kì Nội dung thể rõ nét tập Lĩnh Nam chích quái lục Tác phẩm trình diễn trước truyền thống lịch sử đất nước từ buổi hồng hoang đến câu chuyện xảy thời đại nhà Trần Nhân kiệt, địa linh, hào khí núi sơng yếu tố đảm bảo cho tương lai dân tộc, điểm tựa tinh thần cho người Việt vượt qua bao hiểm nghèo Một đất nước không lực xâm phạm Một nhiệm vụ to lớn không phần quan trọng dân tộc ta lúc phải chiến thắng lũ lụt, tiến hành công trị thủy để bảo vệ sinh mệnh nguồn sinh sống Truyện Thần núi Tản Viên phản ánh rõ nét điều Hình ảnh Sơn Tinh hóa phép nâng núi lên cao hình ảnh thần kỳ, tráng lệ Nó thể sáng tạo, dũng cảm nhân dân ta trình chinh phục cải tạo thiên nhiên, xây dựng đất nước Bên cạnh nhiệm vụ trị thủy, có nhiệm vụ quan trọng, định sinh tử dân tộc phải chiến thắng kẻ địch từ tới để bảo vệ địa bàn sinh tụ quyền sống độc lập Sứ mệnh thể qua hình tượng Thánh Gióng diệt giặc Ân truyện Rùa vàng với cơng trình thành Cổ Loa, mũi tên đồng lẫy nỏ thần bách phát bách trúng Nó minh chứng sức mạnh vật chất ý chí gìn giữ độc lập người Việt Bước sang kỉ sau, chủ đề yêu nước chủ đề lớn Nhưng lúc đất nước khơng có ngoại xâm lòng u nước thường thể việc xây dựng lĩnh dân tộc Và trước khó khăn thời cuộc, người lại hay tìm khứ ánh hào quang lịch sử để soi đường cho tương lai Cho nên, chủ đề yêu nước thời thường mang khí vị hồi cổ Cùng với dòng văn học trung đại nói chung, nói truyện ngắn kỉ làm tái chân dung thời đại qua việc phản ánh công xây dựng bảo vệ đất nước đầy hào hùng Và ngược lại, q trình đấu tranh giữ nước tác động sâu sắc đến phát triển văn học, bồi đắp thêm ý thức tự hào dân tộc tinh thần độc lập tự chủ cho người dân Việt Nam ta 2.2.2 Bức tranh chân thực xã hội phong kiến Việt Nam đà suy thối Nhìn lại lịch sử xã hội Việt Nam sau thời gian dài gần ba kỉ, mà nguy xâm lăng từ phương Bắc lùi xa, đặc biệt từ kỉ XVI trở sau, giai cấp phong kiến dần vai trò tích cực lịch sử bước vào tình trạng suy thối Đây thời kỳ mà dân gian gọi “vua quỷ” “vua lợn” Cho nên, nội dung văn học thời kỳ khơng trọng việc ca tụng chế độ, đề cao ngơi chí tơn nữa, mà ngược lại, thông qua phê phán tố cáo, phơi bày thực xấu xa, mục nát xã hội, phản ánh mơ ước triều đại vua sáng, hiền Bên cạnh nhiều vị thần có nhiều đóng góp cho cơng dựng nước giữ nước xuất khơng vị thần mang thói xấu sống trụy lạc, bẻm mép, trộm cắp…Trong xã hội giờ, người không dám sống thật với mà phải nấp bóng chùa chiền làm việc khơng đáng khơng phải chuyện Một đối tượng khác mà ngòi bút tác giả hướng đến để đả kích cách sâu sắc bọn quan lại, vua chúa Vua chúa kẻ tàn ác, bạo ngược, hèn bất tài Còn quan lại tham lam, chuyên nhũng nhiễu ức hiếp dân lành Tầng lớp Nho sĩ thời kì xuất nhiều kẻ hư hỏng, chạy theo hưởng lạc, đồi bài, việc học hành thi cử trở thành bậc thang công danh bám đầy bùn nhơ, dùng tiền mua học vị Thay hình ảnh người tri thức, người hớn hở đường sĩ hoạn, với chí hướng lập cơng danh, lại người say mê với niềm vui thực tế, quên hết nhiệm vụ cao quý, lời răn dạy thánh nhân Trong khủng hoảng chế độ phong kiến, trước biến động xã hội mà vua chúa tầng lớp quan lại mải mê sống xa hoa, hưởng lạc người dân “thấp cổ bé họng”, đặc biệt người phụ nữ phải gánh chịu nhiều tai ương Thơng qua hình tượng ấy, nhà văn lên án, tố cáo xã hội phong kiến cách mạnh mẽ Trong truyện ngắn trung đại, nhà văn rõ cho thấy nguyên nhân thúc đẩy suy đồi xã hội phong kiến đồng tiền số quan niệm nhân sinh có tính chất thị dân Đồng tiền có sức mạnh chi phối quan hệ xã hội, phá hủy nhân cách, phá hủy mối quan hệ đạo lí người với người Phát triển hoàn cảnh phức tạp đầy rối ren lịch sử dân tộc, truyện ngắn Việt Nam thời trung đại (đặc biệt từ kỉ XVI trở sau) hình thành nên chủ đề, khuynh hướng tư tưởng tình cảm khác Nó đề cập tới nhiều phương diện đời sống xã hội, dựng lên tranh sinh hoạt nhiều tầng lớp người Có sinh khí dồi tác phẩm trực tiếp gián tiếp chống lại giai cấp thống trị đủ cỡ từ vua chúa đến quan lại thánh thần, chư Phật…với tội ác bóc lột, cướp đoạt, áp bức, gây chiến tranh tàn khốc Qua đó, ta thấy nỗi bất mãn, tâm tư lo lắng, đau buồn tác giả trước cảnh xã hội nhiễu nhương, loạn lạc, dân chúng lầm than, cực Tiểu kết: Khám phá kho tàng truyện ngắn trung đại, người bồi đắp thêm niềm tự hào dân tộc, tự hào mang dòng máu Lạc Hồng, tự hào đất nước với tín ngưỡng, phong tục, tập quán từ lâu ăn sâu vào tiềm thức người, trở thành sắc, đạo lý truyền thống tốt đẹp Từng bước lịch sử, niềm vui, nỗi đau buồn đất nước tác giả thời kì quan tâm, phản ánh Nó góp phần làm nên giá trị thành công cho thể loại truyện ngắn thời kì ... SỬ TRONG TRUYỆN NGẮN TRUNG ĐẠI VIỆT NAM 2.1 BẢN SẮC VĂN HÓA VIỆT QUA TRUYỆN NGẮN TRUNG ĐẠI 2.1.1 Dấu ấn cội nguồn truyện ngắn trung đại Khám phá truyện ngắn thời trung đại có dịp tìm hiểu sâu nguồn... triển truyện ngắn trung đại, đặc biệt giai đoạn đầu, cội nguồn lịch sử sắc văn hóa người Việt thể cách sinh động sâu sắc 2.2 CHÂN DUNG THỜI ĐẠI QUA TRUYỆN NGẮN TRUNG ĐẠI 2.2.1 Truyện ngắn trung đại. .. xuôi Việt Nam cận – đại MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT CỦA TRUYỆN NGẮN TRUNG ĐẠI VIỆT NAM 3.1 ĐẶC ĐIỂM CỐT TRUYỆN 3.1.1 Cốt truyện mô phỏng, vay mượn Ở giai đoạn đầu phát triển, đa số nhân vật truyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm truyện ngắn trung đại Việt Nam., Đặc điểm truyện ngắn trung đại Việt Nam.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay