123doc sang kien kinh nghiem mot so bien phap ren tap doc cho hoc sinh lop 2

42 33 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 22:47

Phương pháp nghiên cứu khoa học LỜI CẢM ƠN Trong nghiệp giáo dục nói chung giáo dục trường Tiểu học nói riêng giữ vai trò quan trọng Giúp học sinh củng cố phát triển tư cho thân em Người giáo viên phải chiến sĩ cách mạnh mặt trận tư tưởng, văn hóa, có trách nhiệm truyền bá kinh nghiệm cho hệ trẻ lý tưởng đạo đức trân Hệ thống giá trị tinh hoa văn hóa dân tộc, bồi dưỡng cho họ phẩm chất cao quý lực sáng tạo phù hợp với phát triển tiến XH Người giáo viên nói chung lực lượng chủ chốt việc truyền bá văn hóa tư tưởng, đạo đức, tình cảm cho học sinh Người giữ vai trò quan trọng phải nói đến người giáo viên chủ nhiệm Đây người có tác động trực tiếp có hiệu tới mặt người học sinh Giáo viên chủ nhiệm nhân tố định khơng thể khơng có, để đảm bảo cho ổn định lớp học, cho phát triển tư hình thành nhân cách học sinh nghiệp giáo dục phải có trách nhiệm, bổn phận Khơng phải giáo viên hồn thành tốt nhiệm vụ mà thực tế khơng giáo viên thất bại Điều yêu cầu người giáo viên tri thức, kỹ năng, nghệ thuật cơng tác giảng dạy để học sinh tiếp thu nắng trắc Đặc biệt tạo hứng thú học tập cho em Qua em xin chân thành cảm ơn cô Mai Thị Liên Giang thầy giáo trường Đại học Quảng Bình, trường Tiểu học Quảng Đông giúp em đỡ nhiệt tình để em hồn thành đề tài Em xin chân thành cảm ơn ! Quảng Bình, ngày 26 tháng năm 2018 Người thực đề tài Trương Quang Bình Phương pháp nghiên cứu khoa học A PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: 1.1 Cơ sở lý luận Xuất phát từ đặc điểm chung dạy Tập đọc kết hợp giải nghĩa rèn đọc em hiểu tiếng mẹ đẻ Thực tế ngành giáo dục nói chung bậc Tiểu học nói riêng, tiến hành đổi phương pháp dạy học tất môn học có mơn Tập đọc Mặt khác, Tập đọc phân mơn mang tính tổng hợp, bên cạnh việc dạy học trau dồi kiến thức Tiếng Việt, kiến thức văn học, đời sống, giáo dục tình cảm, thẩm mĩ cho học sinh Phân mơn Tập đọc góp phần hình thành phát triển kĩ đọc cho học sinh bốn kĩ mà học sinh Tiểu học cần phải nắm vững Để người giáo viên thấy rõ xác định việc dạy học Tập đọc cho học sinh Tiểu học nói chung học sinh lớp 1, 2, nói riêng việc làm cần thiết Chúng ta phải làm để thông qua môn Tập đọc giúp học sinh đạt lực đọc mà phải hiểu nội dung văn thể loại từ văn xuôi đến thơ ca Hiểu ý đồ tác giả bút pháp nghệ thuật mà tác giả thể tác phẩm Hay nói cách khác, giáo viên phải tìm phương pháp tiếp cận làm cho học sinh có cảm tình với đó, thúc đẩy học sinh biểu lộ tình cảm, thái độ tự nhiên thông qua giọng đọc Mặt khác, việc dạy học cho học sinh từ lâu có nhiều tài liệu đề cập đến Tất khẳng định vai trò quan trọng việc dạy đọc - đọc hiểu - đọc diễn cảm cho học sinh Vì vậy, q trình dạy phân mơn tập đọc giáo viên cần quan tâm đến tất yếu tố cấu thành chất lượng phân môn tập đọc đặc biệt việc dạy đọc cho học sinh phải coi trọng Thông qua việc dạy đọc giúp Phương pháp nghiên cứu khoa học em hiểu văn bản, tiếp thu chiếm lĩnh kiến thức Biết đọc diễn cảm thể cảm xúc tình cảm theo nội dung 1.2 Cơ sở thực tiễn: Mặc dù lâu thầy cô giáo thực việc rèn đọc đúng, đọc diễn cảm cho học sinh, học sinh Tiểu học điều bị hạn chế Thực tế khảo sát chất lượng phân môn Tập đọc đầu năm học sinh cho ta thấy, học sinh phát âm sai nhiều, phổ biến sai phụ âm đầu, vần dấu Học sinh thường phát âm sai phụ âm đầu: l/n, ch/tr, s/x hỏi, ngã Học sinh đọc chưa biết ngắt nghỉ dấu chấm, dấu phẩy văn, thơ Các em chưa biết đọc diễn cảm, gịong đọc đều, chưa biết thể lên giọng, hạ giọng hay kéo dài giọng câu thơ, câu văn để người nghe cảm thấy hay thơ văn Với đề tài tơi mạnh dạn trình bày số phương pháp rèn kỹ đọc cho học sinh lớp 2C, nhằm nâng cao chất lượng dạy Tập đọc Khi viết đề tài phát huy tất kiến thức học, bồi dưỡng qua lớp học chuyên môn học hỏi, kế thừa kinh nghiệm thực tế qua dạy mà đối tượng học sinh Do tơi muốn đưa phương pháp đặc trưng mà tiếp thu bồi dưỡng hè Từ nhận thức thân nghiên cứu đề tài : “Vận dụng biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp trường Tiểu học Quảng Đông thông qua phân môn tập đọc” Mục đích nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu khoa học Bản thân nghiên cứu đề tài nhằm mục đích tìm phương pháp hướng giúp học sinh học tập tốt Qua bước nâng cao lực đọc đúng, đọc hay, đọc diễn cảm học sinh Thông qua dạy đọc giúp em có điều kiện tiếp cận nắm bắt môn học, hiểu văn bản, tiếp thu chiếm lĩnh tri thức, tự tin giao tiếp nhằm góp phần hình thành nhân cách người Việt Nam đại, phát triển toàn diện mặt Đức - Trí – Thể - Mĩ cho học sinh Thời gian địa điểm giới hạn nghiên cứu 3.1 Thời gian: Tiến hành thực tháng năm 2017 đến tháng năm 2018 3.2 Địa điểm: Lớp 2C trường Tiểu học Quảng Đông 3.3 Phạm vi đề tài: Nghiên cứu môn tiếng việt phân môn tập đọc rèn đọc cho học sinh lớp 2C trường Tiểu học Quảng Đông 3.3.1 Giới hạn đối tượng nghiên cứu Do điều kiện thời gian lực thân hạn chế, nên đề tài tơi sâu vào việc tìm hiểu số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 2C trường tiểu học Tiểu học Quảng Đông 3.3.2 Giới hạn địa bàn nghiên cứu: Trường Tiểu học Quảng Đông – huyện Quảng Trạch – tỉnh Quảng Bình 3.3.3 : Giới hạn khách thể nghiên cứu: đối tượng học sinh lớp 2C Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài tơi sử dụng nhóm phương pháp nghiên cứu sau: - Tra cứu tài liệu - Nghiên cứu thực tiễn thơng qua hình thức: khảo sát, dự đồng nghiệp Phương pháp nghiên cứu khoa học - Phương pháp điều tra: Phương pháp điều tra phương pháp khảo sát lượng lớn đối tượng nghiên cứu hay nhiều thư mục vào hay nhiều thời điểm Nhằm thu thập rộng rãi số liệu tượng để từ phát vấn đề cần giải quyết, xác định tính phổ biến nguyên nhân chuẩn bị cho bước Điều tra trình độ khả nắm bắt kiến thức học sinh thông qua giáo viên chủ nhiệm lớp, thông qua phu huynh tiếp cận em học sinh nhằm mục đích tìm hiểu phương pháp dạy học kĩ thuật giáo viên để rènđọc cho học sinh - Phương pháp trực quan: phương pháp giáo viên dùng tranh ảnh vật thật giọng đọc mẫu để học sinh hứng thú học tập - Phương pháp đàm thoại: Là phương pháp trao đổi thông tin vấn đề cần nghiên cứu Giáo viên trao đổi đàm thoại với học sinh, phụ huynh để tìm hiểu vấn đề cách rèn đọc cho học sinh - Phương pháp luyện tập: phương pháp cho học sinh thực hành luyện đọc lại bước đọc - Dạy thực nghiệm: Thực nghiệm phương pháp thu thập thông tin thay đổi số lượng chất lượng giáo dục nhà nghiên cứu tác động đến chúng số tác nhân điều khiển kiểm tra Bằng số tập cụ thể áp dụng vào số tiết dạy cụ thể để nắm bắt thay đổi chất lượng nhận thức học sinh Thông qua tiết dạy thực nghiệm để chứng minh cho biện pháp đắn hiệu B PHẦN NỘI DUNG ĐỀ TÀI Phương pháp nghiên cứu khoa học CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN Lịch sử vấn đề nghiên cứu Tập đọc phân mơn thực hành có nhiệm vụ quan trọng hình thành lực đọc ho HS Để góp phần nâng cao chất lương dạy học phân môn Tập đọc Tiểu học nói chung, lớp nói riêng có khơng giáo sư,tiến sĩ, dày công nghiên cứu đưa biện pháp thích hợp Điển hình cơng trình sau: Cơng trình nghiên cứu Dạy học Tập đọc Tiểu học ( Lê Phương Nga, Nhà xuất (Nxb) Giáo dục – 2003) Tác giả đưa phương pháp hình thức tổ chức dạy học phong phú nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân mơn Tập đọc Giáo trình Phương pháp dạy học Tiếng Việt Tiểu học – (tài liệu đào tạo GV – 2007) Bộ Giáo dục Đào tạo, dự án phát triển GV tiểu học Tác giả cập nhật thông tin đổi nội dung chương trình SGK mới, phương pháp dạy học theo chương trình Tác giả trình bày cách chi tiết, cụ thể cấu trúc, nội dung phương pháp dạy học cho môn Đặc biệt tác giả giới thiệu số phương pháp dạy học tích cực theo hướng đổi như: sử dụng đồ dùng học tập, dạy học, sử dung máy chiếu, băng hình, nhằm phục vụ cho trình dạy - học đạt kết cao Cơng trình nghiên cứu “Đổi phương pháp dạy học tiểu học” Bộ GD ĐT, dự án phát triển GV tiểu học, Nxb Giáo dục, Hà Nội, (2005), tác giả đổi nội dung phương pháp dạy phân mơn Tập đọc theo chương trình sách giáo khoa Nắm chất phương pháp dạy học Tập đọc theo hướng tích cực hóa hoạt động HS Cơng trình nghiên cứu “Vui học tiếng Việt” - Trần Mạnh Hưởng, tập 1(2002), NXB - GD, tác giả nhấn mạnh kiến thức tiếng Việt giúp HS luyện tập thành thạo kĩ nghe, nói, đọc, viết, em suy nghĩ mạch lạc, diễn đạt sáng, có khả làm chủ tiếng nói chữ viết dân tộc Phương pháp nghiên cứu khoa học Giáo trình “ Rèn kĩ sử dụng tiếng Việt ”( giáo trình đào tạo giáo viên học hệ Cao đẳng sư phạm sư phạm 12 + ) Tác giả Đào Ngọc - Nguyễn Quang Ninh tập trung nghiên cứu kĩ thuật đọc hình thức đọc thành tiếng đọc thầm gợi ý để đề xuất biện pháp rèn luyện kĩ đọc cho HS lớp Đề tài “ rèn đọc cho học sinh” có nhiều đồng nghiệp khối lớp nghiên cứu, thành tựu đồng nghiệp trước sở để tiếp tục nghiên cứu đề tài Tuy nhiên đề tài nghiên cứu tập trung vào biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp cho phát huy tất đối tượng học sinh lớp học Góp phần giúp đỡ học sinh yếu kém, nâng cao chất lượng học tập cho học sinhsở lý luận 2.1 Môn Tiếng Việt trường Tiểu học Tiếng Việt Tiểu học môn học độc lập Nhiệm vụ chủ yếu môn Tiếng Việt Tiểu học cung cấp cho học sinh hiểu biết giản Tiếng Việt để sở đó, em có khả sử dụng cách hiệu Tiếng Việt hoạt động học tập sinh hoạt, đồng thời giúp em rèn luyện phát triển tư Hay nói cách khác, qua việc học Tiếng Việt, em học sinh Tiểu học mặt vừa lĩnh hội kiến thức ngơn ngữ mức độ giản, hình thành lực biết cách tổ chức giao tiếp Tiếng Việt, mặt khác giúp em hình thành lực tư duy, hình thành nhân cách Các em biết tiếp nhận lời người khác, biết tạo lời nói riêng vừa với quy tắc ngôn ngữ, phù hợp với quy luật tư duy, vừa phù hợp với hoàn cảnh, đáp ứng nhu cầu giao tiếp Đó sở để em không học tốt môn Tiếng Việt mà học tốt tất mơn học khác nhà trường Nhờ học Tiếng Việt mà tư em phát triển, em có nhận thức từ đơn giản đến phức tạp, từ hình thức sang chất… từ đó, vấn đề giới quan, nhân sinh quan em hình thành Phương pháp nghiên cứu khoa học Hiện nay, quan điểm việc biên soạn chương trình Sách giáo khoa Tiếng Việt quan điểm tích hợp Vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ nêu trên, mơn Tiếng Việt giúp em hiểu đời sống xã hội, hiểu phong tục tập quán lối sống người Việt Nam, hiểu truyền thống cha ông, biết tôn sư trọng đạo, biết bảo vệ môi trường sống… qua tập đọc, qua làm văn qua câu chữ dẫn ngữ liệu tìm hiểu Tiếng Việt Tuy khơng phải nhiệm vụ chính, theo tinh thần tích hợp điều không ý biên soạn chương trình, Sách giáo khoa lẫn việc lựa chọn nội dung dạy học lớp 2.2 2.2.1 Vị trí, tính chất, nhiệm vụ phân mơn Tập đọc Vị trí phân môn Tập đọc Tập đọc môn học có vị trí quan trọng Tiểu học Tập đọc môn học khởi đầu (được học sớm Tiểu học, nối tiếp với học âm, vần) Tập đọc giúp học sinh có cơng cụ, phương tiện quan trọng để học tốt môn học khác, để chiếm lĩnh kho tàng tri thức văn hoá nhân loại tàng trữ sách 2.2.2 Tính chất mơn Tập đọc Tập đọc có tính chất thực hành Khi dạy Tập đọc, giáo viên phải coi trọng việc luyện đọc cho học sinh nhiều hình thức khác nhau, thời gian giảng giáo viên chiếm tỉ lệ nhỏ tiết học 2.2.3 Nhiệm vụ phân môn Tập đọc * Rènđọc rèn trí nhớ cho học sinh - Thơng qua hai hình thức: đọc thành tiếng đọc thầm - Rèn đọc thành tiếng theo mức độ từ thấp đến cao: đọc đúng; đọc rõ ràng, rành mạch; đọc lưu lốt, trơi chảy; đọc diễn cảm Đọc diễn cảm tổng hợp tất mức độ đọc làm bật ý nghĩa, tình cảm mà tác giả gửi gắm - Rèn đọc thầm cần ý đọc thầm mệt, đọc nhanh, mau hiểu nội dung đọc Rèn đọc thầm phải gắn với yêu cầu định để buộc học sinh phải tập trung đọc Phương pháp nghiên cứu khoa học - Nhiệm vụ rèn trí nhớ thực thông qua việc dạy học sinh đọc thuộc lòng văn thơ số văn văn xuôi * Trau dồi kiến thức văn học, kiến thức ngôn ngữ kiến thức đời sống - Dạy Tập đọc phải thông qua nhiều loại văn khác Các văn Tập đọc chứa đựng nhiều mặt kiến thức văn hoá nhân loại dân tộc Do thơng qua Tập đọc trau dồi kiến thức nhiều mặt cho học sinh kiến thức văn học, kiến thức ngôn ngữ kiến thức đời sống * Giáo dục thẩm mĩ, tình cảm tư tưởng phát triển tư - Học Tập đọc, học sinh tiếp xúc với vẻ đẹp văn chương thông qua văn nghệ thuật Đó hội để học sinh giáo dục tình cảm thẩm mĩ, tư tưởng phát triển tư trừu tượng Khi học văn nghệ thuật, cần làm cho học sinh xúc động với vẻ đẹp văn chương, nhận thức tình cảm yêu thương người sống mà tác giả gửi gắm đọc… 2.3 Các cở sở việc dạy Tập đọc 2.3.1 Cơ sở tâm lí, sinh lí việc dạy đọc Để tổ chức dạy đọc cho học sinh, cần hiểu rõ trình dạy đọc, nắm chất kĩ đọc, đặc điểm tâm sinhhọc sinh đọc hay chế đọc sở việc dạy đọc Đọc thuộc lĩnh vực hoạt động trí tuệ phức tạp, mà sở việc tiếp nhận thông tin chữ viết dựa vào hoạt động quan thị giác Quá trình bao gồm đặc điểm sau: Đọc xem hoạt động có hai mặt quan hệ mật thiết với nhau, việc xác định mã gồm hai phương tiện Thứ nhất, trình vận động mắt, sử dụng mã chữ âm để phát cách trung thành dòng văn tự ghi lại lời nói âm Thứ hai, vận động tư tưởng, tình cảm sử dụng mã chữ - nghĩa, tức mối liên hệ chữ ý tưởng, khái niệm chứa đựng bên để nhớ hiểu cho nội dung đọc Như đọc xem hoạt động lời nói có: Phương pháp nghiên cứu khoa học Tiếp nhận dạng thức chữ viết từ Chuyển dạng thức chữ viết thành âm Thông hiểu đọc (từ, cụm từ, bài) Kĩ đọc kĩ phức tạp, đòi hỏi trình luyện tập lâu dài T.G.Egơnơp chia việc hình thành kĩ đọc làm ba giai đoạn: Phân tích, tổng hợp (còn gọi giai đoạn phát sinh, hình thành cấu trúc chưa chỉnh thể hành động) giai đoạn tự động hóa Giai đoạn dạy Học vần phân tích chữ đọc tiếng theo âm Giai đoạn tổng hợp giai đoạn đọc thành từ trọn vẹn, tiếp nhận “từ” thị giác phát âm trùng với nhận thức ý nghĩa Tiếp nhận thông hiểu “từ” cụm từ câu trước phát âm Điều có nghĩa đọc thực đoán nghĩa Bước sang lớp 2, học sinh bắt đầu đọc tổng hợp, dần đến cuối cấp việc đọc ngày tự động hóa Cụ thể hơn, người đọc ngày quan tâm đến q trình mà ý nhiều đến việc chiếm lĩnh văn như: Nội dung kiện, cấu trúc, chủ đề, phương tiện biểu đạt Thời gian gần đây, người ta trọng đến mối quan hệ quy định lẫn việc hình thành kĩ làm việc với văn Nghĩa đòi hỏi tổ chức Tập đọc cho việc phân tích nội dung đọc đồng thời hướng đến việc hoàn thiện kĩ đọc, hướng đến đọc có ý thức đọc Như việc đọc nhằm vào nhận thức, xem đứa trẻ biết đọc đọc mà hiểu điều đọc Đọc hiểu nghĩa chữ viết, trẻ không hiểu từ mà ta đưa cho chúng đọc, chúng khơng có hứng thú học tập khơng có khả thành cơng Do hiểu đọc tạo động cơ, hứng thú cho việc đọc Quá trình hiểu văn gồm bước sau: - Hiểu nghĩa từ, ngữ - Hiểu câu - Hiểu đoạn 10 Phương pháp nghiên cứu khoa học Nếu học sinh đọc thầm tốt em hiểu nội dung đoạn đó, em trả lời câu hỏi tốt * Đối với học sinh yếu thường xuyên quan tâm giúp đỡ em cách: + Lưu ý Tập đoc + Thường xuyên uốn nắn việc phát âm sai + Giúp học sinh đọc rứt khoát cụm từ câu ngắn (Với câu dài hướng dẫn học sinh vạch nhịp bút chì vào sách giáo khoa) để em ngắt nghỉ chỗ + Đề yêu cầu đọc nhà Có buộc học sinh đọc lại từ, cụm từ, câu chưa trôi chảy để hôm sau giáo viên kiểm tra xem em đọc đạt yêu cầu chưa + Bố chí em ngồi gần để kèm cặp b) Tổ chức trò chơi rèn đọc Có nhiều hình thức trò chơi Tiếng Việt, tuỳ đọc để áp dụng trò chơi cho thích hợp Trong khâu rèn kỹ đọc nói riêng Tập đọc nói chung Tơi thường áp dụng trò chơi Tiếng Việt như: + Thi đọc từ, cụm từ có phụ âm hay mắc lỗi đọc + Thi đọc nối tiếp đạn văn, câu thơ, khổ thơ đọc thuộc lòng + Thi tìm từ thiếu đoạn văn, thơ + Đọc câu biết đoạn Khi chơi trò chơi tất đối tượng học sinh lớp điều chơi kể học sinh yếu chọn tham gia, để em hoà nhập giúp em học tập có ý thức 28 Phương pháp nghiên cứu khoa học Ví dụ: Khi dạy “cháu nhớ Bác Hồ” Tuần 30 - Trò chơi thường dùng phần luyện đọc cuối bài( luyện đọc lại), tiến hành sau: * Đối với học sinh đọc hay mắc lỗi phát âm: + Chia lớp thành đội chơi, đội em ( Dành cho em học sinh yếu, phát âm sai phụ âm l, n, tr, ch ) + Mỗi em đọc khổ thơ + Cử ban giám khảo gồm em để giám sát đội đọc + Giám khảo nhận xét đánh giá, tìm lỗi sai bạn đội + Giáo viên nhận xét chung ưu nhược điểm, sửa sai trực tiếp cho em cách cho đọc lại từ phát âm sai * Đối với học sinh đọc khá: - Tổ chức hình thức thi đọc diễn cảm: + Mỗi lần thi đọc gồm em, đọc thơ + Cử ban giảm khảo em theo dõi, đánh giá nhận xét bình chọn bạn đọc tốt + Giáo viên nhận xét góp ý cho em giọng đọc, cách ngặt nhịp, tốc độ đọc…, tuyên dương em c) Hình thức luyện tập nhà Hình thức góp phần tích cực giúp học sinh đọc lại từ, cụm từ, rèn luyện kỹ đọc thường áp dụng thực sau: + Với học sinh yếu: luyện đọc từ, cụm từ, câu, + Học sinh trung bình, khá: luyện đọc trơi chảy lưu lốt 29 Phương pháp nghiên cứu khoa học + Học sinh giỏi: đọc diễn cảm Để đạt mục đích hướng dẫn trước lớp thật tỉ mỉ, cụ thể để học sinh nhà luyện đọc Yêu cầu kiểm tra kết luyện đọc theo cặp Ngồi kết hợp gia đình giáo viên chủ nhiệm để hỗ trợ kèm cặp em đọc yếu CHƯƠNG THỰC NGHIỆM ĐỀ TÀI Nội dung thực nghiệm Qua trình điều tra nghiên cứu tìm tồn đề xuất số biện pháp khắc phục, tiến hành dạy tiết Tập đọc lớp 2để khẳng địng tính khả thi đề tài Mục đích thực nghiệm: Tìm phương pháp hướng giúp học sinh học tập tốt Qua bước nâng cao lực đọc đúng, đọc hay, đọc diễn cảm học sinh Phương pháp thực nghiệm: - Phương pháp trực quan - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp thực nghiệm Mô tả thực nghiệm Tiết 1: lớp 2B Tập đọc Mùa xuân đến (1 tiết) 30 Phương pháp nghiên cứu khoa học I/ Mục đích yêu cầu: Kiến thức: đọc trơn Đọc từ: nắng vàng, rực rỡ, nảy lộc, khướu, ngắt ngủ sau dấu câu cụm từ Biết đọc vói giọng vui tươi, nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm Kĩ năng: Hiểu nghĩa từ : mận, nồng nàn, đỏm giáng, trầm ngâm Hiểu nội dung bài: Ca ngợi vẻ đẹp mùa xuân Mùa xuân làm cho đất trời, cối, chim muông,… thay đổi tươi đẹp Thái độ: Giáo dục em lòng yêu cảnh đẹp đất nước qua bốn mùa II/ Đồ dùng dạy - học: Tranh minh họa đọc sách giáo khoa , phóng tỏtanh, bảng phụ ghi câu văn dài - Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy- Học: Kiểm tra cũ : Gọị học sinh học sinh đọc : Ơng Mạnh thắng Thần Gió Hỏi : ơng Mạnh chiến thắng Thần Gió ? (Vì Ong Mạnh có lòng tâm biết lao động …) Nhận xét cách đọc, cách trả lời câu hỏi cho điểm Bài mới: a, Giới thiệu bài: tranh Hỏi: Tranh vẽ cảnh gì? Tranh vẽ cảnh đẹp mùa xuân có Mùa xuân làm cho vạn vật thay đổi em thấy rõ vẻ đẹp mùa xuân, thay đổi đất trời, cối, chim muông tập đọc: Mùa xuân đến b, Luyện đọc: 31 hoa mận nở… Phương pháp nghiên cứu khoa học - Giáo viên đọc mẫu: Giọng đọc vui tơi, nhấn giọng từ - Học sinh nghe đọc thầm theo ngữ gợi tả, gợi cảm * Hướng dẫn cách đọc toàn + Hướng dẫn phát âm: -Hướng dẫn cách đọc từ: nắng vàng, rực rỡ, nảy lộc, khướu, nồng - Học sinh đọc cá nhân, đồng nàn + Hướng dẫn ngắt câu văn dài: - Học sinh nêu cách ngắt -Giáo viên treo bảng phụ ghi câu văn -Giáo viên theo dõi sửa sai Vườn lại đầy tiếng chim/ bóng chim bay nhảy.// - Học sinh đọc nối tiếp đoạn + Luyện đọc đoạn: - Học sinh đọc từ giải + Giải nghĩa từ ý SGK + Học sinh đọc theo nhóm (nhóm 4) - Nhóm trưởng điều khiển bạn - Giáo viên theo dõi hỗ trợ nhóm, đọc sửa sai giúp bạn (mỗi bạn sửa sai học sinh đọc sai, ngọng, đọc đạn) - Học sinh thi đọc đoạn, - Giáo viên gọi nhóm đọc thi trước lớp nhận xét - Học sinh nhận xét - Học sinh đọc toàn + Cả lớp đọc đồng c, Tìm hiểu bài: - Giáo viên yêu cầu đọc thầm - Học sinh đọc câu hỏi trả câu hỏi - trả lời lời Hỏi: + Hoa đào, hoa mai nở, trời ấm + Dấu hiệu báo mùa xuân đến? chim én bay về… + Bỗu trời ngày thêm xanh, nắng + Hãy kể lại thay đổi bầu trời vàng ngày rực rỡ, cối 32 Phương pháp nghiên cứu khoa học vật mùa xuân đến? đâm chồi nảy lộc, hoa, chim chóc bay nhảy - Học sinh đọc câu hỏi trao đổi * Chuyển ý: nhóm (nhóm 4) Gọi học sinh đọc câu hỏi + Hoa bưởi nồng nàn, hoa nhãn + Tìm từ ngữ giúp em cảm ngọt, hoa cau thoang thoảng nhận hương vị riêng lồi hoa + Chích chòe nhanh nhảu, khướu xuân? điều, chào mào đỏm dáng, bác + Vẻ đẹp riêng loài chim thể cú gáy trầm ngâm qua từ ngữ nào? - Học sinh đọc trao đổi cặp trả * Chuyển ý: lời - Gọi học sinh đọc câu hỏi + Tác giả muốn ca ngợi vẻ đẹp mùa xuân Xuân đất trời, + Theo em qua văn tác giả muốn cối, chim chóc có thêm nói điều gì? sức sống * Giáo viên chốt toàn - học sinh đọc nối tiếp d, Luyện đọc lại - học sinh nhận xét, bình chọn bạn - Giáo viên đọc mẫu toàn đọc tốt - Gọi học sinh đọc - Giáo viên tổ chức học sinh thi đọc - Giáo viên nhận xét tuyên dương Củng cố - dặn dò - Gọi học sinh đọc toàn - Giáo viên nhận xét học - Dặn học sinh nhà đọc lại 33 Phương pháp nghiên cứu khoa học chuẩn bị bài: Chim Sơn Ca Cúc trắng * Nhận xét qua tiết dạy: Qua tiết dạy hai lớp em có nhận xét sau: - Đối với tiết lớp 2B, “Mùa xuân đến” -Trong tập đọc nhận thấy học sinh đọc nối tiếp câu to, ro ràng, trôi chảy Phần luyện đọc câu văn dài để em tự ngắt, tơi khơng hướng dẫn cụ thể: học sinh tìm chỗ ngắt giọng lúng túng, đọc hiểu chưa cao, em chưa biết nhấn giọng chỗ nào, đọc giọng đều Tiết 2: Lớp 2B Tập đọc Cò Cuốc I/ Mục đích u cầu: Kiến thức: đọc trơn Đọc từ khó: Cuốc, trắng phau phau, thảnh thơi, lội ruộng - Đọc ngắt nghỉ dấu câu cụm từ - Biết đọc giọng Cuốc Cò Kĩ năng: Hiểu nghĩa từ mới: trắng phau phau, thảnh thơi - Hiểu nội dung bài: chuyện khuyên phải lao động vất vả có lúc thảnh thơi sung sướng Thái độ: giáo dục em học tập gương Cò chăm học tập II/ Đồ dùng dạy - học: - Tranh vẽ Cò Cuốc - Bảng phụ ghi câu văn dài - Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy - học: 34 Phương pháp nghiên cứu khoa học Hoạt động dạy Họat đông học Kiểm tra cũ - Gọi học sinh đọc bài: Một trí - học sinh đọc trả lời câu hỏi khơn trăm trí khơn - Hỏi: + Trong truyện người khơn? - Nói lên thơng minh gà rừng… + Câu chuyện nói lên điều gì? - Giáo viên nhận xét cho điểm Bài mới: a/ Giới thiệu bài: - Giáo viên treo tranh hỏi: + Con Cò màu trắng đẹp Chim + Em có biết lồi chim Cuốc màu đen hay ruộng tranh? - Cò Cuốc loài chim kiếm ăn đồng ruộng chúng lại có điểm khác Chúng ta đọc tìm hiểu nội dung b/ Luyện đọc: - Giáo viên đọc mẫu: - Học sinh nghe đọc thầm theo - Đọc với giọng vui, nhẹ nhàng - hướng dẫn cách đọc toàn + Giọng Cuốc: ngạc nhiên thơ + Giọng Cò: dịu dàng, vui vẻ - gọi sinh đọc nối tiếp câu - Học sinh đọc nối tiếp câu - Giáo viên theo dõi cách ngắt nghỉ h/s + Hướng dẫn luyện đọc từ khó: Ghi - Học sinh đọc cá nhân, đồng bảng từ khó hướng dẫn tỉ mỉ 35 Phương pháp nghiên cứu khoa học cách phát âm phân biệt l/n, anh/ ăn: lội ruộng nhìn lên, trắng tinh, thảnh thơi + Hướng dẫn ngắt câu văn dài: nêu cách - Học sinh nêu, đọc - cá nhân, đồng ngắt nghỉ câu? “Em sống bụi đất,/ nhìn lên trời xanh,/ thấy anh chị trắng phau phau,/ đôi cánh dập dờn múa,/ khơng nghĩ/ có lúc chị phải khó nhọc này.//” - Giáo viên nhận xét sửa sai - Học sinh nhận xét, đọc lại (nếu sai) + Luyện đọc đoạn - Yêu cầu đọc cacs từ giải - em đọc SGK - Chia lớp đọc theo nhóm - Các nhóm đọc sửa sai lẫn - Giáo viên yêu cầu đến nhóm đọc - Các nhóm đọc, học sinh nhận xét trước lớp - Giáo viên nhận xét, tuyên dương + Đọc đồng thanh: đọc toàn - Cả lớp đọc đồng c Tìm hiểu bài: - Giáo viên yêu cầu đọc rẻa lời - Học sinh đọc câu hỏi trả lời + Thấy Cò lội ruộng Cuốc hỏi nào? + Chị bắt tép vất vả chẳng sợ bùn bắn bẩn hết áo trắng sao? + Cò nói với Cuốc điều gì? + Khi làm việc ngại bẩn hở chị - Chuyển ý: + Vì Cuốc lại hỏi Cò vậy? - Học sinh trao đổi cặp trả lời + Vì ngày Cuốc thấy Cò bay trời cao, trắng phau phau + Cò trả lời Cuốc nào? + Phải có lúc vất vả lội bùn có 36 Phương pháp nghiên cứu khoa học thảnh thơi bay lên trời cao - Chuyển ý: + Câu trả lời Cò chứa đựng lời - Học sinh trao đổi nhóm trả lời khuyên Lời khuyên gì? + Phải chịu khó lao động có lúc sung sướng - Giáo viên chốt toàn d Luyện đọc lại bài: - Giáo viên đọc mẫu toàn - Học sinh nghe - Giáo viên hỏi: + Bài có nhân vật? Để phân - Học sinh trao đổi cặp trả lời vai đọc lai cần bạn? + Bài có nhân vật Cuốc Cò - Giáo viên yêu cầu đọc phân vai - Học sinh đọc theo nhóm 3, đại diện - Giáo viên tổ chức học sinh đọc thi đến nhốm đọc trước lớp - Giao viên nhận xét tuyên dương - Học sinh nhận xét bình chọn nhấm đọc hay Củng cố - dặn dò: - Giáo viên hỏi: qua câu chuyện em học Cò điểm gì? - Giáo viên nhận xét học - Dặn học sinh đọc lại chuẩn bị bai: Bác sĩ Sói * Nhận xét tiết dạy Qua tiết dạy thu kết sau: Học sinh đọc to rõ ràng, biết ngắt nghỉ dấu chấm, dấu phẩy câu văn dài, biết nhấn giọng từ gạch chân bảng phụ Biết phân vai đọc theo lời nhân vật lời dẫn chuyện, biết đọc với giọng nhẹ nhàng (hiệu đọc cao so với tiết trước) Kết thực nghiệm: 37 Phương pháp nghiên cứu khoa học Tìm hiểu chất lượng đọc học sinh lớp 2C năm học 2017 – 2018, giáo viên chưa thực đề tài rèn đọc, kết sau: TS học Đọc tốt Đọc Đọc trung sinh Đọc yếu bình 25 10 * Chất lượng đọc học sinh lớp 2C năm học 2017 – 2018 qua kỳ thi: TG KS Đọc Đọc sai % g, phụ yếu âm Đọc sai % % Đọc Đọc % diễn dấu % cảm Giữa kì I 12 32 20 28 Cuối kì I 12 32 16 32 Giữa kì 24 10 40 20 13 52 32 II Cuối kì II * Kết cuối năm học 2017 - 2018: TS học Đọc tốt Đọc sinh 25 Đọc trung Đọc yếu bình 13 38 Phương pháp nghiên cứu khoa học Qua kết kiểm tra đọc hai năm học 2007-2008 2007 – 2008 cho thấy, việc sử dụng phương pháp rèn đọc thực đề tài đạt kết tốt Tỷ lệ học sinh đọc giỏi tăng lên, hạn chế tới mức thấp học sinh đọc yếu Tóm lại : Qua q trình tìm hiểu cơng việc học tập học sinh công tác giảng dạy Giáo viên phân môn Tập đọc trường Tiểu học Đồng thời thông qua chất lượng kiểm tra cuối năm Tơi thấy lớp 2C có nhiều tiến Song kết đạt chưa cao tìm tòi sáng tạo chun mơn hạn chế Vì kết đạt chưa mong muốn Dạy Tập đọc vấn đề không đơn giản chút nào, nên muốn có kết cao Thầy lẫn Trò phải cố gắng, phải kiên trì trình rèn đọc Muốn Giáo viên phải cố gắng, luyện kỹ đọc Khi đọc, Giáo viên phải đọc đúng, đọc chuẩn, diễn cảm Ngồi phải nêu cao tinh thần trách nhiệm người giáo viên, cải tiến phương pháp dạy học, cho dạy đạt hiệu cao Trong trình dạy - học Tập đọc phải nắm vững đặc điểm tâm sinhhọc sinh Học sinh lớp 1,2,3 em thích động viên, khuyến khích chiều chuộng gần gũi Để thực hết ( Toàn phải đọc với giọng điệu chung nào, tốc độ, cường độ chỗ nào, phải nhấn giọng , hạ giọng, từ nào, câu học sinh hay đọc sai, đọc lẫn ) để tiết dạy, giáo viên cần hiểu thật rõ, nắm vững nội dung yêu cầu ti dạy có hiệu Nắm đặc trưng phân môn Tập đọc 1,2,3 Trong học tơi phân bố thời gian theo trình tự giáo án trọng yếu tố: - Đọc mẫu giáo viên phải chuẩn mực - Phát tất lỗi đọc sai học sinh để có cách khắc phục 39 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Tổ chức hình thức rèn đọc cho học sinh hứng thú học tập, u thích mơn học - Chú ý đối tượng học sinh có hồn cảnh khó khăn: Ngọng bẩm sinh, học sinh dân tộc, học sinh có dị tật khác có ảnh hưởng đến phát âm - Chú ý rèn học sinh nói đúng, đọc tất mơn học PHẦN C: PHẦN KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ Kết luận: Người giáo viên nói chung lực lượng chủ chốt việc truyền bá văn hóa tư tưởng, đạo đức, tình cảm cho học sinh Người giữ vai trò quan trọng phải nói đến người giáo viên chủ nhiệm Đây người có tác động trực tiếp có hiệu tới mặt người học sinh Giáo viên chủ nhiệm nhân tố định khơng thể khơng có, để đảm bảo cho ổn định lớp học, cho phát triển tư hình thành nhân cách học sinh nghiệp giáo dục phải có trách nhiệm, bổn phận Điều u cầu người giáo viên tri thức, kỹ năng, nghệ thuật cơng tác giảng dạy để học sinh tiếp thu nắm vững Đặc biệt tạo hứng thú học tập cho em 40 Phương pháp nghiên cứu khoa học Qua thực tế thấy cần cố gắng rèn luyện học tập, nghiên cứu tài liệu, sách báo, học hỏi đồng nghiệp giàu kinh nghiệm giảng dạy Tôi tự rút học cho mình: Muốn đạt mục đích mà mong muốn thân phải có niềm tin, niềm say mê thực sự, ln kiên trì nhẫn lại, rèn luyện khơng ngừng Chính niềm say mê giúp ta có thêm sức mạnh to lớn, hút ta vào tìm tòi sáng tạo Do điều kiện khả có hạn, thân tơi cố gắng, song đề tài nhiều thiếu sót, vấn đề chưa thể đề cập đến Rất mong cố gắng giúp đỡ, góp ý, bổ sung đồng nghiệp, đặc biệt ban giám hiệu đồng nghiệp trường Tiểu học Tiên Lãng Kiến nghị : - Thơng qua chương trình phân mơn Tập đọc mạnh dạn kiến nghị số vấn đề sau việc rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp - Đối với phòng giáo dục: Tổ chức đợt tập huấn phương pháp dạy học tích cực cho giáo viên Tổ chức chuyên đề để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm phương pháp dạy học, nhằm nâng cao hiệu dạy học - Đối với giáo viên: Ln thể chương trình, nội dung, yêu cầu việc dạy học ý đến đối tượng học sinh để phân loại, từ có biện pháp bồi dưỡng, Phụ đạo kịp thời - Thái độ giáo viên phải mềm mỏng tôn trọng học sinh động viên kịp thời học sinh yêu kém, động viên khích lệ học sinh học tốt, gây hứng thú cho học sinh, giúp học sinh tiếp thu nhanh đạt dết cao - Đối với học sinh: Chuẩn bị theo yêu cầu giáo viên, ý nghe hướng dẫn, tích cực, mạnh dạn, có ý thức luyện đọc làm chủ học tập 41 Phương pháp nghiên cứu khoa học TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa Tiếng Việt tập – Tác giả: Nguyễn Minh Tuyết, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Trại, Lê Phương Nga, Trần Hoàng Túy, Trần Mạnh Hưởng Sách giáo viên Tiếng Việt tập 1- Tác giả: Nguyễn Minh Tuyết, Nguyễn Trại, Lê Phương Nga, Trần Hoàng Túy Thiết kế giảng Tiếng Việt tập 1- Tác giả: Lê Thị Thu Huyền, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Trại Dạy tập đọc Tiểu học- Tác giả: Lê Phương Nga Phương Pháp dạy học Tiếng Việt tiểu học – Tác giả: Nguyễn Trí, Lê Phương Nga Hỏi đáp phương pháp học tập Tiểu học – Tác giả: Lê Phương Nga 42 ... học, với chủ điểm sau: + Tuần 19, 20 : Bốn mùa + Tuần 21 , 22 : chim chóc + Tuần 23 , 24 : Muông thú + Tuần 25 , 26 : Sông biển + Tuần 27 : Ơn tập kì II + Tuần 28 , 29 : Cây cối + Tuần 30, 31: Bác Hồ +... sinh 20 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2. 2 Về học sinh: Tôi tiến hành điều tra học sinh lớp 2C, tổng số 25 em Phương thức điều tra : Bằng hình thức thăm dò điền vào dàn ý vào ô trống mà em cho. .. thoại: Bước 1: Rèn đọc cho học sinh Khi rèn kỹ đọc hiểu cho học sinh thường chuẩn bị trước câu hỏi cho phù hợp với học sinh đọc Muốn cho học sinh hiểu nội dung, trước hết học sinh phải có kỹ đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: 123doc sang kien kinh nghiem mot so bien phap ren tap doc cho hoc sinh lop 2, 123doc sang kien kinh nghiem mot so bien phap ren tap doc cho hoc sinh lop 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay