Trình bày diễn biến lãi suất tín dụng trên thị trường trong thời gian vừa qua, chính sách lãi suất của Ngân hàng Trung Ương

22 73 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 21:14

Trình bày diễn biến lãi suất tín dụng trên thị trường trong thời gian vừa qua, chính sách lãi suất của Ngân hàng Trung Ương .Năm 2013, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành tín dụng linh hoạt theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng, kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay ngoại tệ phù hợp với chủ trương của Chính phủ về hạn chế đô la hóa trong nền kinh tế. Nhóm Trình bày diễn biến lãi suất tín dụng thị trường thời gian vừa qua, sách lãi suất Ngân hàng Trung Ương Lý thuyết chung lãi suất tín dụng Diễn biến lãi suất tín dụng thị trường thời gian vừa qua sách lãi suất Ngân hàng Trung Ương Lý thuyết chung lãi suất tín dụng LÝ THUYẾT CHUNG VỀ LÃI SUẤT Khái niệm Lãi suất tín dụng tỉ lệ phần trăm lợi tức thu với tổng số tiền cho vay khoảng thời gian định   Lãi suất TD = 100% Đơn vị : %/năm (ngày, tháng) LÝ THUYẾT CHUNG VỀ LÃI SUẤT Các loại lãi suất tín dụng Căn vào việc loại Căn vào tính linh Căn vào nghiệp trừ ảnh hưởng hoạt lãi suất vụ tín dụng giá trị tiền tệ LÝ THUYẾT CHUNG VỀ LÃI SUẤT Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất Mức cung cầu tiền tệ (vốn) thị trường Sự ổn địnhLạm kinh pháttế trị Các thểsách chếtiền tài Chính tệ củatrung chínhgian phủ Rủi ro kỳ hạn tín dụng Nhân tố khác: tỷ giá hối đối, sách tài khóa LÝ THUYẾT CHUNG VỀ LÃI SUẤT Vai trò lãi suất tín dụng Là cơng cụ để khuyến khích tiết kiệm đầu tư Ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp Là cơng cụ đo lường tình trạng kinh tế Là công cụ điều tiết vĩ mô Diễn biến lãi suất tín dụng thị trường thời gian vừa qua sách lãi suất NHTW Năm 2013 Thực trạng Năm 2013, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành tín dụng linh hoạt theo hướng mở rộng tín dụng đơi với an tồn hoạt động tổ chức tín dụng, kiểm sốt chặt chẽ hoạt động cho vay ngoại tệ phù hợp với chủ trương Chính phủ hạn chế la hóa kinh tế Năm 2013 Tác động Thị trường tài có dấu hiệu khởi sắc, hệ thống ngân hàng ổn định, an tồn có xu hướng phát triển bền vững Năm 2013 Nguyên nhân tác động tới lãi suất Tổng cầu suy giảm gây khó khăn cho việc hấp thụ vốn Nợ xấu rào cản hoạt động ngân hàng Khu vực doanh nghiệp nhà nước thực tái cấu chậm Năm 2013 Chính sách NHNN -NHNN tiếp tục điều hành tín dụng linh hoạt theo hướng mở rộng tín dụng đơi với an tồn hoạt động TCTD - Áp dụng lãi suất cho vay mức hợp lý; thực biện pháp tháo gỡ khó khăn quan hệ vay vốn - NHNN tiếp tục giảm lãi suất cho vay ngắn hạn VND - NHNN tiến hành hỗ trợ nguồn vốn giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc TCTD để khuyến khích TCTD tiếp tục cho vay phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn Năm 2014 Thực trạng Trong năm 2014, Việt Nam đạt thành cơng điều hành sách tiền tệ nhằm thực tốt mục tiêu kinh tế vĩ mơ kiểm sốt lạm phát, góp phần thúc đẩy tăng trưởng mức bảo đảm an sinh xã hội Năm 2014 Tác động Toàn thị trường đến cuối tháng 12-2014, lãi suất giảm từ 1,5% - 2% so với cuối năm 2013, Tính đến hết năm 2014, ước tính tổng phương tiện toán tăng 16%, huy động vốn tăng 15,5% so với cuối năm 2013 Năm 2014 Nguyên nhân tác động tới lãi suất - Do điều hành sách tiền tệ bảo đảm cho người gửi tiền có lãi suất thực dương - Cơ cấu lại ngân hàng thương mại đạt kết quan trọng, nên người dân tin tưởng gửi tiền vào hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam - Ngân hàng Nhà nước ổn định tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tăng quy mô linh hoạt điều hành thị trường mở, cho vay tái cấp vốn, trung hòa số tiền bơm để mua ngoại tệ cho quỹ dự trữ ngoại hối Năm 2014 Chính sách NHNN lần cắt giảm lãi suất điều hành + Lần 1: (17-3-2014) Lãi suất tái cấp vốn từ 7%/năm xuống 6,5%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 5%/năm xuống 4,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm từ 8%/năm xuống 7,5%/năm + Lần 2: (29-10-2014) Lãi suất tiền gửi tối đa VND từ mức 6%/năm xuống 5,5%/năm tiền gửi có kỳ hạn từ tháng đến tháng; giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa lĩnh vực ưu tiên từ mức 8%/năm xuống 7%/năm Năm 2015 Thực trạng Trong quý đầu năm 2015, lãi suất huy động bình quân giảm Tuy nhiên, từ tháng 5-2015, mặt lãi suất tăng nhẹ thị trường liên ngân hàng thị trường dân cư, tổ chức kinh tế Năm 2015 2.Tác động Nâng lãi suất kích thích hạn chế tiêu dùng sử dụng tiết kiệm khoản vay, làm giảm cầu tín dụng, thu hẹp nhập Lãi suất cho vay cao hạn chế đầu tư xã hội, dẫn đến tăng đình trệ suy thối, thất nghiệp phá sản Năm 2015 3.Nguyên nhân Tình hình lạm phát Tỷ giá nhập siêu Thị trường bất động sản Năm 2015 Chính sách NHNN - NHNN chủ động, linh hoạt tổ chức sử dụng phối hợp đồng cơng cụ sách tiền tệ, ln quán triệt phương châm: Nâng cao vị đồng Việt Nam (VND); phối hợp sách lãi suất tỷ giá, kiểm soát lạm phát - Đầu 2015, NHNN tổ chức thực giải pháp tiền tệ, tín dụng hoạt động ngân hàng Kết luận Trong thời kỳ định, việc tìm thi hành số sách lãi suất phù hợp vơ phức tạp mà vai trò định thuộc ngân hàng TW Các sách lãi suất ngân hàng TW thường xuyên điều chỉnh phù hợp với tình hình kinh tế, tạo điều kiện phát triển cho ngân hàng thương mại tổ chức kinh tế khác .. .Trình bày diễn biến lãi suất tín dụng thị trường thời gian vừa qua, sách lãi suất Ngân hàng Trung Ương Lý thuyết chung lãi suất tín dụng Diễn biến lãi suất tín dụng thị trường thời gian vừa. .. mơ Diễn biến lãi suất tín dụng thị trường thời gian vừa qua sách lãi suất NHTW Năm 2013 Thực trạng Năm 2013, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành tín dụng linh hoạt theo hướng mở rộng tín dụng. .. sách lãi suất Ngân hàng Trung Ương Lý thuyết chung lãi suất tín dụng LÝ THUYẾT CHUNG VỀ LÃI SUẤT Khái niệm Lãi suất tín dụng tỉ lệ phần trăm lợi tức thu với tổng số tiền cho vay khoảng thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình bày diễn biến lãi suất tín dụng trên thị trường trong thời gian vừa qua, chính sách lãi suất của Ngân hàng Trung Ương, Trình bày diễn biến lãi suất tín dụng trên thị trường trong thời gian vừa qua, chính sách lãi suất của Ngân hàng Trung Ương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay