Trình bày diễn biến lãi suất tín dụng trên thị trường trong thời gian vừa qua, chính sách lãi suất của Ngân hàng Trung Ương

22 46 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 21:12

Trình bày diễn biến lãi suất tín dụng trên thị trường trong thời gian vừa qua, chính sách lãi suất của Ngân hàng Trung Ương . Kinh tế là vấn đề quan trọng hàng đầu đối với chính sách phát triển của từng quốc gia. Nó khẳng định sự tồn tại vị trí của quốc gia đó trên trường quốc tế. Thế mới thấy từ năm 2007 đến nay, nền kinh tế thế giới diễn biến khá phức tạp và khó lường, nhất là cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động sâu rộng đến kinh tế của hầu hết các nước trên thế giới tất nhiên trong đó có Việt Nam. Theo đó, tình hình lãi suất Việt Nam cũng biến động hết sức phức tạp, ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế chung của Việt Nam. Đặc biệt là từ năm 2010 đến nay, lãi suất Việt Nam có những “bước nhảy” rất đáng quan tâm. Đó là một hiện tượng kéo theo và bị kéo theo bởi nhiều yếu tố quan trọng khác như: lạm phát, mức cung tiền tệ, các quan điểm chính sách của nhà nước, v.v… Nên việc tìm hiểu về lạm phát yêu cầu chúng ta có những hiểu biết cơ bản về những vấn đề kinh tế trên, song nó cũng giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về các vấn đề kinh tế vốn dĩ rất phức tạp ở Việt Nam nói riêng và các nước trên thế giới nói chung. Giải quyết và áp dụng lãi suất cũng là một bài toán toán khó cho các nhà kinh tế Việ Nam trong thời gian hiện nay. Nhìn ở những hướng tích cực nhìn thấy rõ nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển từng bước hội nhập là một tín hiệu đáng vui. Có thể thấy lãi suất là một vấn đề dai dẵng và gây tác động đến nền kinh tế của Việt Nam. Việc tìm hiểu nguyên nhân cốt lõi của lãi suất, tình hình biến động của lãi suất và đưa ra những giải pháp xử lý đúng đắn, hiệu quả sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc điều hành các chính sách kinh tế vĩ mô. Đó là những gì chúng tôi sẽ trình bày trong Đề tài này : “ Trình bày diễn biến lãi suất tín dụng trên thị trường trong thời gian vừa qua ,và chính sách lãi suất của Ngân hàng Trung Ương ”Bài thảo luận gồm 2 phần : Phần I: Lý thuyết chung về lãi suất Phần II: Diễn biến lãi suất tín dụng trên thị trường trong thời gian vừa qua ,và chính sách lãi suất của Ngân hàng Trung ƯơngPhần 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ LÃI SUẤTKhái niệm Khái niệm: Khi sử dụng bất kỳ khoản tín dụng nào, người vay cũng phải trả thêm một phần giá trị ngoài phần vốn gốc vay ban đầu. Tỷ lệ phần trăm của phần tăng thêm này so với phần vốn vay ban đầu được gọi là lãi suất. Lãi suất là giá mà người vay phải trả để được sử dụng tiền không thuộc sở hữu của họ và là lợi tức người cho vay có được đối với việc trì hoãn chi tiêu. Lãi suất tín dụng là tỉ lệ phần trăm giữa lợi tức thu được với tổng số tiền cho vay trong một khoảng thời gian nhất định.Lãi suất TD = (Lợi tức thu được trong kỳ)(Tổng số tiền cho vay trong kỳ)× 100%Đơn vị tính của lãi suất tín dụng là %năm (ngày, tháng)Các loại lãi suất tín dụng Căn cứ vào nghiệp vụ tín dụngLãi suất huy động vốn: Là lãi suất phát sinh trong các hình thức huy động vốn của NHTM, các trung gian tài chính khác...Lãi suất cho vay: Là loại lãi suất phát sinh trong các hình thức cho vay của NHTM và các trung gian tài chính khácLãi suất chiết khấu: Áp dụng khi ngân hàng cho khách hàng vay dưới hình thức chiết khấu thương phiếu hoặc các giấy tờ có giá khác chưa đến hạn thanh toán của khách hàng.Lãi suất tái chiết khấu: Áp dụng khi NHTW cho các ngân hàng trung gian vay dưới hình thức chiếy khấu lại thương phiếu hoặc các giấy tờ có giá ngắn hạn chưa đến hạn thanh toán của các ngân hàng này.Lãi suất liên ngân hàng: Là lãi suất mà các ngân hàng áp dụng khi cho nhau vay trên thị trường liên ngân hàng.Lãi suất LIBOR: Lãi suất của liên ngân hàng London công bố vào 11h trưa hàng ngày tại London.Lãi suất LIBID: Là lãi suất bình quân mà các ngân hàng lớn ở London huy động tiền gửi bằng EURO từ các ngân hàng khác.Lãi suất LIMEAN: Là lãi suất bình quân của LIBOR và LIBID. Đề tài : “ Trình bày diễn biến lãi suất tín dụng thị trường thời gian vừa qua, sách lãi suất Ngân hàng Trung Ương ” Lời mở đầu Kinh tế vấn đề quan trọng hàng đầu sách phát triển quốc gia Nó khẳng định tồn vị trí quốc gia trường quốc tế Thế thấy từ năm 2007 đến nay, kinh tế giới diễn biến phức tạp khó lường, khủng hoảng tài suy thối kinh tế toàn cầu tác động sâu rộng đến kinh tế hầu giới tất nhiên có Việt Nam Theo đó, tình hình lãi suất Việt Nam biến động phức tạp, ảnh hưởng nhiều đến kinh tế chung Việt Nam Đặc biệt từ năm 2010 đến nay, lãi suất Việt Nam có “bước nhảy” đáng quan tâm Đó tượng kéo theo bị kéo theo nhiều yếu tố quan trọng khác như: lạm phát, mức cung tiền tệ, quan điểm sách nhà nước, v.v… Nên việc tìm hiểu lạm phát yêu cầu có hiểu biết vấn đề kinh tế trên, song giúp cho hiểu rõ vấn đề kinh tế phức tạp Việt Nam nói riêng nước giới nói chung Giải áp dụng lãi suất tốn tốn khó cho nhà kinh tế Việ Nam thời gian Nhìn hướng tích cực nhìn thấy rõ kinh tế Việt Nam đà phát triển bước hội nhập tín hiệu đáng vui Có thể thấy lãi suất vấn đề dai dẵng gây tác động đến kinh tế Việt Nam Việc tìm hiểu nguyên nhân cốt lõi lãi suất, tình hình biến động lãi suất đưa giải pháp xử lý đắn, hiệu có ý nghĩa quan trọng việc điều hành sách kinh tế vĩ mơ Đó chúng tơi trình bày Đề tài : “ Trình bày diễn biến lãi suất tín dụng thị trường thời gian vừa qua ,và sách lãi suất Ngân hàng Trung Ương ” Bài thảo luận gồm phần : Phần I: Lý thuyết chung lãi suất Phần II: Diễn biến lãi suất tín dụng thị trường thời gian vừa qua ,và sách lãi suất Ngân hàng Trung Ương Phần 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ LÃI SUẤT I Khái niệm - Khái niệm: Khi sử dụng khoản tín dụng nào, người vay phải trả thêm phần giá trị phần vốn gốc vay ban đầu Tỷ lệ phần trăm phần tăng thêm so với phần vốn vay ban đầu gọi lãi suất Lãi suất người vay phải trả để sử dụng tiền không thuộc sở hữu họ lợi tức người cho vay có việc trì hỗn chi tiêu Lãi suất tín dụng tỉ lệ phần trăm lợi tức thu với tổng số tiền cho vay khoảng thời gian định Lãi suất TD = 100% Đơn vị tính lãi suất tín dụng %/năm (ngày, tháng) II Các loại lãi suất tín dụng Căn vào nghiệp vụ tín dụngLãi suất huy động vốn: Là lãi suất phát sinh hình thức huy động vốn NHTM, trung gian tài khác • Lãi suất cho vay: Là loại lãi suất phát sinh hình thức cho vay NHTM trung gian tài khác • Lãi suất chiết khấu: Áp dụng ngân hàng cho khách hàng vay hình thức chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá khác chưa đến hạn tốn khách hàngLãi suất tái chiết khấu: Áp dụng NHTW cho ngân hàng trung gian vay hình thức chiếy khấu lại thương phiếu giấy tờ có giá ngắn hạn chưa đến hạn tốn ngân hàngLãi suất liên ngân hàng: Là lãi suấtngân hàng áp dụng cho vay thị trường liên ngân hàngLãi suất LIBOR: Lãi suất liên ngân hàng London công bố vào 11h trưa hàng ngày London • Lãi suất LIBID: Là lãi suất bình quân mà ngân hàng lớn London huy động tiền gửi EURO từ ngân hàng khác • Lãi suất LIMEAN: Là lãi suất bình qn LIBOR LIBID • • • Lãi suất bản: Là lãi suất ngân hàng sử dụng làm sở để ấn định mức lãi suất kinh doanh Căn vào việc loại trừ ảnh hưởng giá trị tiền tệ Lãi suất thực tế: Là loại lãi suất sau loại trừ biến động giá trị tiền tệ , tỷ lệ lạm phát tỷ lệ thiểu phát tiền tệ Lãi suất danh nghĩa: Là loại lãi suất xác định theo giá trị danh nghĩa tiền tệ hay nói cách khác loại lãi suất loại trừ ảnh hưởng biến động giá trị tiền tệ Lãi suất danh nghĩa = Lãi suất thực Tỷ lệ lạm phát (thiểu phát) dự đốn • • Căn vào tính linh hoạt lãi suất Lãi suất cố định: Là loại lãi suất ấn định tỷ lệ cố định suốt thời gian huy động vốn cho vay Lãi suất thả nổi: Là loại lãi suất điều chỉnh theo lãi suất thị trường thời hạn tín dụng Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất III Mức cung cầu tiền tệ (vốn) thị trường - Đây nhân tố tác động trực tiếp đến việc hình thành lãi suất thị trường Cung tiền tệ tổng thể tiền tệ sử dụng để toán thị trường Cầu tiền tệ nhu cầu tiền đơn vị, cá nhân, tổ chức để làm phương tiện giao dịch, trao đổi hàng hoá, dịch vụ… Lãi suất cân xác định giao điểm đường cung cầu tiền (đồ thị ) Nhà nước tác động vào mức cung cầu tiền tệ không chế lãi suất để thực mục tiêu kinh tế xã hội Giả sử Chính phủ, Ngân hàng TW lo sợ kinh tế có nguy bị suy thối NHTW tằng mức cung tiền cách bơm tiền vào lưu thơng lãi suất có xu hướng giảm Còn kinh tế phát triển q nóng xảy lạm phát nhà nước thực biên pháp nhằm làm giảm lượng cung tiền lãi suất tăng lên Như qua thấy mức cung cầu tiền tệ thị trường nhân tố hình thành hưởng lớn đến thay đổi lãi suất tín dụng thị trường Lạm phát - Có thể nói lạm phát nhân tố chủ chốt ảnh hưởng đến lãi suất tín dụng Lạm phát tượng tiền tệ, khơng thể tránh khỏi mà có kiềm chế mức hay nhiều Vậy lạm phát có ảnh hưởng đến lãi suất? Khi lạm phát tăng lên biện pháp Nhà nước để giảm phát áp dụng biện phát để hút bớt lượng tiền lưu thông Đồng thời cá nhân ,tổ chức kinh tế nắm lượng vốn, tiền không dám cho vay lo sợ đồng vốn bị giá, họ chuyền hướng sang dự trữ loại hàng hoá vàng, ngoại tệ hay đầu tư nước Hai điều khiến cho khả cung ứng vốn thị trường giảm nhanh chóng, nói cung ứng vốn giảm tất yếu khiến cho lãi suất tăng Khi áp dụng biện phát nhằm kiềm chế lạm phát cho sản xuất, đầu tư bị thu hẹp khiến cho kinh tế có khả vào suy thối Chính lạm phát kiềm chế, giảm phát Ngân hàng TW giảm lãi suất tín dụng nhằm giúp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp kinh tế dễ dàng tiếp cận nguồn vốn Để mở rộng sản xuất, đầu tư giúp cho kinh tế phục hồi Trong kinh tế thị trường lạm phát lãi suất có mối quan hệ chặt chẽ tác động qua lại mật thiết với Chính sách tiền tệ phủ - Như biết lãi suất tín dụng tăng q cao hay giảm thấp có ảnh hưởng định đến kinh tế Chính mà nhà nước thực sách tiền tệ thơng qua Ngân hàng TW với vai trò huy tồn hệ thống ngân hàng quốc gia (với công cụ lãi suất tái chiết khấu, tỉ lệ dự trữ bắt buộc) để điều chỉnh lãi suất, bình ổn kinh tế - Một lãi suất tăng làm cho nhu cầu tiêu dùng đầu tư giảm Ngân hàng Trung Ương áp dụng sách giảm lãi suất tái chiết khấu cho ngân hàng thương mại, ngân hàng thương mại giảm lãi suất tái chiết khấu (là lãi suất ngắn hạn mà ngân hàng TW cho ngân hàng thương mại vay) họ hạ lãi suất cho vay cá nhân, tổ chức doanh nghiệp kinh tế Làm cho toàn hệ thống lãi suất giảm khoản cho vay tăng lên Khi lãi suất thị trường giảm, thừa tiền thị trường Ngân hàng TW tăng lãi suất tái chiết khấu để giảm bớt khối lượng tín dụng ngân hàng thương mại nhằm buộc ngân hàng thương mại phải tăng lãi suất tín dụng thành phần kinh tế, khoản cho vay giảm, lượng tiền lưu thông giảm - Thông qua lãi suất tái chiết khấu mà Ngân hàng TW điều chỉnh lãi suất tín dụng Mỗi lãi suất tái chiết khấu hay giảm làm thay đổi lượng vay ngân hàng thương mại hay nói cách khác thay đổi lượng tiền cung ứng cho thị trường ngân hàng cuối làm thay đổi lãi suất thị trường Ngồi ra, Ngân hàng TW có biện pháp để kiểm sốt lãi suất tín dụng lượng tiền cung ứng thị trường tỉ lệ dự trữ bắt buộc Khi ngân hàng TW tăng hay giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc tức tác động đên lượng vốn khả dụng ngân hàng thương mại Gây khó khăn ngân quỹ, hạn chế tín dụng dư giả vốn tín dụng ngân hàng - Giả sử tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc khiến cho lượng vốn tín dụng ngân hàng bị thu hẹp khiến họ buộc phải tăng lãi suất ngược lại Từ thấy tỉ lệ dự trữ bắt buộc ảnh hưởng gián tiếp đến lãi suất thị trường Như thông qua việc thực sách tiền tệ mình, Chính phủ có thay đổi ,điều chỉnh lãi suất tín dụng thị truờng nhằm đảm bảo mục tiêu ổn định, phát triển kinh tế - xã hội mà nhà nước đề Rủi ro kì hạn tín dụng - Có thể nói đầu tư vào ngành nghề hay lĩnh vực có rủi ro định, tín dụng Mức độ rủi cao hay thấp phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan - Các yếu tố khách quan là: môi trường kinh tế, phát triển liên ngành, môi trường pháp lý Các yếu tố chủ quan là: hiệu hoạt động doanh nghiệp, tổ chức vay tín dụng; tính tin cậy khả trả nợ doanh nghiệp đến hạn - Rủi tín dụng xuất phát từ hoạt động tín dụng mà bên vay tín dụng vi phạm điều khoản hợp đồng tín dụng Để giảm bớt rủi ro cho bên cho vay mà chủ yếu ngân hàng lãi suất tín dụng biện pháp tốt nhất, khoản vay tín dụng có rủi ro lớn lãi suất cao ngược lại - Kì hạn cho vay tín dụng vậy, ngắn hạn lại suất thấp dài hạn cao Nói chung, mà thời hạn cho vay dài, độ rủi ro lớn lãi suất cho vay cao, ngược lại thời hạn cho vay ngắn, độ an tồn cao lãi suất cho vay thấp Một số nhân tố khác a Sự ổn định kinh tế trị - Nền kinh tế ổn định phát triển yếu tố kiên để lãi suất tín dụng ổn định Khi kinh tế phát triển nóng rơi vào suy thối nhà nước có sách, biện pháp điều chỉnh lãi suất để kìm hãm hay kích thích kinh tế, phù hợp với thực trạng kinh tế Sự ổn định trị quan trọng, trị bất ổn, trị biến động, quyền thay đổi > sách kinh tế khiến cho lãi suất biến động b Các thể chế tài trung gian - Các thể chế, định chế tài trung gian có ảnh hưởng lớn đến lãi suất thị trường quỹ tín dụng, bảo hiểm, thị trường cổ phiếu, bất động sản… Một thể chế tài trung gian phát triển cần đến lượng vốn vô lớn, đo cầu vốn (tiền tệ) thị trường tăng kéo theo làm cho lãi suất tín dụng tăng theo ngược lại c Tỷ giá hối đối - Nó tác động đến q trình sản xuất kinh doanh xuất nhập quốc gia Khi tỷ giá tăng (tức đồng ngoại tệ tăng giá ) khiến cho tăng giá mặt hàng nhập khẩu, chi phí sản xuất đầu vào tăng, giá hàng hoá tăng -> lợi nhuận giảm -> nhu cầu đầu tư giảm -> cầu tiền tệ giảm -> lãi suất tín dụng giảm Và ngược lại tỷ giá hối đoái giảm khiến cho lãi suất tín dụng tăng Chính thế, tỷ giá có biến động lớn Ngân hàng TW có sách tiền tệ thích hợp để điều chỉnh tỷ giá hối đối mức hợp lý d Tình hình cân đối ngân sách sách tài khố nhà nước - Một ngân sách nhà nước rơi vào tình trạng bội chi hay nhà nước thực sách tài khố thắt chặt cần phải thu hút, huy động vốn lớn Để làm nhà nước tăng lãi suất lên Ngược lại, nhà nước thực sách tài khố nới lỏng lãi suất giảm xuống e Tình hình tài quốc tế - Trong thời kì hầu hết quốc gia thực sách mở cửa, không ngừng tăng cường mối quan hệ kinh tế quốc tế nói chung mà mối quan hệ tài chính, tín dụng nói riêng Các mối quan hệ phát triển nhanh chóng, tình hình tài chính, tín dụng khơng phụ thuộc vào yếu tố quốc gia mà phụ thuộc nhiều vào tình hình tài giới - Khi mà tình hình tài quốc tế ổn định tình hình tài quốc gia khơng có nhiều biến động Nhưng tình hình tài quốc tế bất ổn, rơi vào khủng hoảng ảnh hưởng lớn đến tình hình tài tín dụng quốc gia Khiến cho sản xuất kinh doanh, đầu tư, kinh tế có nhiều biến động điều tất nhiên lãi suất tín dụng có nhiều thay đổi (Điển hình khủng hoảng tài quốc tế cuối năm 2008 đầu năm 2009) - Như vậy, sau tìm hiểu phân tích thấy lãi suất tín dụng chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố là: cung cầu tiền tệ, lạm phát, rủi ro kì hạn tín dụng, sách nhà nước, tỷ giá, tài quốc tế…Lãi suất tín dụng có vai trò quan trọng việc điều tiết, bình ổn kinh tế - Việc lãi suất tín dụng biến động kinh tế điều tránh khỏi, đặc biệt thời kỳ kinh tế bất ổn không ngừng biến động Chính mà quốc gia, Chính phủ cần phải có giải pháp, sách vĩ mơ thích hợp để điều chỉnh, kiểm sốt lãi suất tín dụng Để đảm bảo ổn định phát triển cho kinh tế xã hội  IV Như vậy, sau tìm hiểu phân tích thấy lãi suất tín dụng chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố là: cung cầu tiền tệ, lạm phát, rủi ro kì hạn tín dụng, sách nhà nước, tỷ giá, tài quốc tế…Lãi suất tín dụng có vai trò quan trọng việc điều tiết, bình ổn kinh tế.Việc lãi suất tín dụng biến động kinh tế điều tránh khỏi, đặc biệt thời kỳ kinh tế bất ổn không ngừng biến động Vai trò lãi suất tín dụng Là cơng cụ để khuyến khích tiết kiệm đầu tư - Lãi suất công cụ khuyến khích lợi ích vật chất để thu hút khoản tiết kiệm chủ thể kinh tế tạo nên quỹ cho vay đáp ứng nhu cầu kinh tế Ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp - Chính sách lãi suất phận sách tiền tệ nhà nước nhằm điều tiết lưu thơng tiền tệ kích thích điều tiết hường hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị kinh tế Là công cụ điều tiết vĩ mơ - Lãi suất tạo nên khoản chi phí người vay biến động lãi súaat có tác động đến đầu tư , đến tiêu dùng qua tác động đến mục tiêu kinh tế vĩ mô Là công cụ đo lường tình trạng kinh tế - Thơng thường, nhìn vãou hướng biến động lãi suất ta thấy tình trạng sức khỏe kinh tế Lãi suất biến số thường xuyên biến động kinh tế, vào người ta dự đoán yếu tố khác kinh tế tính sinh lời hội đầu tư, mức lạm phát dự tính, mức thiếu hụt ngân sách, dựa vào để dự bào tình hình kinh tế tương lai Phần 2: DIỄN BIẾN LÃI SUẤT TÍN DỤNG TRÊN THỊ TRƯỜNG VỪA QUA VÀ CHÍNH SÁCH CỦA NHTW I DIỄN BIẾN LÃI SUẤT TÍN DỤNG TRÊN THỊ TRƯỜNG VỪA QUA VÀ CHÍNH SÁCH CỦA NHTW NĂM 2013 Thực trạng Năm 2013, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành tín dụng linh hoạt theo hướng mở rộng tín dụng đơi với an tồn hoạt động tổ chức tín dụng, kiểm sốt chặt chẽ hoạt động cho vay ngoại tệ phù hợp với chủ trương Chính phủ hạn chế la hóa kinh tế - Trong năm 2013, NHNN giảm 2%/năm mức lãi suất điều hành, giảm 3%/năm trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND dành cho lĩnh vực ưu tiên, giảm 1%/năm trần lãi suất tiền gửi VND, cho phép TCTD tự ấn định lãi suất tiền gửi VND kỳ hạn tháng trở lên - Ngày 12/12, nguồn vốn huy động tăng 15,61% so với cuối năm 2012, tiền gửi ngoại tệ tăng 13,7%, tiền gửi VND tăng 15,93% Thanh khoản hệ thống TCTD tiếp tục cải thiện, đảm bảo khả tốn chi trả tồn hệ thống Trong năm 2013, mặt lãi suất ổn định tiếp tục giảm - Đến cuối năm 2013, lãi suất thị trường liên ngân hàng dao động quanh mức 2-5%/năm tùy theo kỳ hạn, lãi suất huy động cho vay VND thị trường giảm 2-5%/năm Tác động - Thay đổi điều hành lãi suất năm 2013 Ngân hàng Nhà nước tác động tích cực đếncơ cấu tín dụng tiếp tục cải thiện theo hướng tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, tín dụng lĩnh vực khơng khuyến khích giảm tỉ trọng số tuyệt đối giúp kích thích giải nợ xấu nhanh - Ngày 25/3/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 643/QĐ-NHNN việc giảm mức lãi suất chủ chốt thêm 1%; ban hành Thông tư số 08/TT-NHNN giảm 0,5% trần lãi suất tiền gửi VND kỳ hạn từ 01 tháng đến 12 tháng từ 8%/năm xuống 7,5%/năm, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên tổ chức tín dụng (TCTD) tự ấn định sở cung cầu vốn thị trường NHNN ban hành Thông tư số 09/TT-NHNNgiảm 1% lãi suất cho vay ngắn hạn tối đabằng VND lĩnh vực ưu tiênxuốngcòn 11%/năm - Đây bước gói giải pháp tổng thể, bước tháo gỡ khó khăn cho kinh tế bối cảnh số giá tiêu dùng tháng 3/2013 giảm 0,19% so với tháng 2, nhu cầu tiêu dùng yếu ớt, hàng hóa tồn đọng nhiều khu vực doanh nghiệp chưa khỏi khó khăn - Ngay từ ngày đầu tuần, số TCTD điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi năm mức 7-7,5%, giảm lãi suất tiền gửi trung dài hạn xuống khoảng 10,5%/năm từ 11-12%/năm trước Nhìn chung, TCTD có nhiều nỗ lực việc hạ lãi suất huy động, tính tốn mức lãi suất theo hướng ưu tiên tiền gửi dài hạn, làm sở để giảm lãi suất cho vay, hàng loạt chương trình cho vay qui mô lớn với lãi suất ưu đãi triển khai nhằm chia sẻ khó khăn doanh nghiệp Do đó, tăng trưởng tín dụng tính đến ngày 21/3 tăng 0,31% so với cuối tháng trước, riêng tín dụng VND tăng 0,69% - Sự đạo sát NHNN động thái TCTD việc giảm lãi suất coi diễn theo tín hiệu thị trường, bật  diễn biến lạm phát NHNN tính tốn cụ thể qui mô mức độ can thiệp cần thiết, tránh tác động tiêu cực đến kinh tế vốn tình trạng khó khăn, hạ lãi suất mức lạm phát hay đánh thuế tiền gửi gây tác hại mặt tâm lý, chí dẫn đến tình trạng rút tiền ạt xảy Cộng hòa Síp Hơn nữa, có đánh thuế tiền gửi tiết kiệm khơng dễ hướng dòng tiền vào sản xuất kinh doanh, người gửi tiền tính tốn chuyển phần tiền gửi sang vàng ngoại tệ - Về phía NHNN, hạ mặt lãi suất xuống mức vấn đề phải cân nhắc kỹ lưỡng, sau liên tục điều chỉnh giảm mức lãi suất chủ chốt thời gian ngắn Về vấn đề này, việc cho phép TCTD tự ấn định lãi suất tiết kiệm dài hạn nhằm đảm bảo quyền lợi người gửi tiền, đồng thời giúp TCTD tái cấu nguồn vốn theo hướng tăng dần tỉ trọng tiền gửi dài hạn, qua đáp ứng tốt nhu cầu vốn trung dài hạn kinh tế - Tín hiệu khả quan thị trường tài có dấu hiệu khởi sắc, hệ thống ngân hàng ổn định, an tồn có xu hướng phát triển bền vững Với dấu hiệu tích cực này, cộng với nỗ lực TCTD việc phối hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hy vọngtừ quý 2/2013, tín dụng tăng trở lại, góp phần tích cực cho việc thực mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 6% năm Thị trường tài có dấu hiệu khởi sắc, hệ thống ngân hàng ổn định, an toàn có xu hướng phát triển bền vững Nguyên nhân tác động tới lãi suất a Một là, tổng cầu suy giảm gây khó khăn cho việc hấp thụ vốn - Tuy tăng trưởng tín dụng từ quý II trở bắt đầu dương tăng đặn qua tháng đạt mục tiêu đề khả hấp thụ vốn thấp nên dù nay, lãi suất cho vay giảm nhiều, dòng vốn chưa thể luân chuyển thông suốt - Một mặt nợ xấu tồn đọng, DN không dễ trả được, kể phát mại TSBĐ, khiến cho ngân hàng thận trọng Mặt khác DN gặp nhiều khó khăn nên nhu cầu vay vốn giảm - Thực tế cho thấy, lợi nhuận DN niêm yết ngành cao su quý III/2013 giảm 30%, ngành khống sản giảm gần 60%,… Vì vậy, dù b c lãi suất hạ, nhiều gói ưu đãi thiết kế, song giải nên việc mở rộng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng khoản vay khó khăn Hai là, nợ xấu rào cản hoạt động ngân hàng - Dù nhìn vào số thấy nợ xấu giảm mức độ giảm thực tế chưa thể đánh giá được, việc xử lý nợ xấu phụ thuộc nhiều vào điều kiện kinh tế vĩ mô thị trường, tiêu thụ hàng hố chậm, lực tài khả trả nợ DN thấp - Thị trường BĐS chậm phục hồi, TTTC trì trệ gây khó khăn cho việc bán, xử lý TSBĐ tiền vay để thu hồi nợ Trong giải pháp điều hành kinh tế vĩ mơ, tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường BĐS ln có độ trễ cần phải có thời gian phát huy tác dụng Đã vậy, giải pháp xử lý nợ xấu lại chưa triển khai đồng mà chủ yếu TCTD tự xử lý nợ xấu nên làm giảm mức độ lành mạnh tài chính, hiệu kinh doanh TCTD ngắn hạn - Cơ chế, sách xử lý TSBĐ nhiều vướng mắc, phức tạp, chậm khắc phục, hoàn thiện để tạo điều kiện thuận lợi cho xử lý nợ xấu VAMC thành lập, mua nợ, song việc giải số nợ vấn đề Ba là, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thực tái cấu chậm - Hơn năm qua, tiến trình cổ phần hóa chậm chạp, năm 2012 nước cổ phần hóa có 13 DN, 14% kế hoạch tháng đầu năm nay, có thêm 16 DN cổ phần hóa Việc thối vốn ì ạch thị trường BĐS, TTCK xuống - Thối vốn theo tư bán để cắt lỗ, để phân bổ lại nguồn lực Vì thế, khơng khơng thực chức “lực đẩy” cho phát triển kinh tế mà ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh ngân hàng, đối tượng khách hàng lớn NHTM, nơi hấp thụ vốn kinh tế nơi tạo cải vật chất cho xã hội nên tháo gỡ nút thắt từ phía DNNN coi mà giải pháp quan trọng để cải thiện hoạt động tín dụng - Tái cấu kinh tế thông qua cổ phần hóa DNNN nhiệm vụ cấp bách trước bối cảnh suy thối kinh tế gần Khơng thế, II cần nâng cao lực cạnh tranh cho DN để làm đầu tàu cho kinh tế năm tới Muốn vậy, DN phải định giá tài sản xác dựa tính cơng khai, hiệu quả, có chế độ tài phù hợp với chuẩn mực quốc tế Chính sách NHNN - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đề mục tiêu nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2013 là: Tiếp tục điều hành linh hoạt đồng cơng cụ sách tiền tệ; chủ động điều hành cung ứng tiền nhằm ổn định thị trường tiền tệ đảm bảo tính khoản tổ chức tín dụng (TCTD), góp phần kiềm chế lạm phát mức thấp ổn định kinh tế vĩ mơ - NHNN tiếp tục điều hành tín dụng linh hoạt theo hướng mở rộng tín dụng đơi với an tồn hoạt động TCTD, kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay ngoại tệ phù hợp với chủ trương Chính phủ hạn chế la hóa kinh tế - Áp dụng lãi suất cho vay mức hợp lý, xem xét tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất cho vay cũ xuống 13%/năm sở khả tài nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp; thực biện pháp tháo gỡ khó khăn quan hệ vay vốn doanh nghiệp với TCTD gia hạn nợ, xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, tính tốn miễn giảm lãi vay, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận khoản vay - Bên cạnh biện pháp điều chỉnh lượng tiền lưu thông để giảm dần mặt lãi suất, NHNN tiếp tục giảm lãi suất cho vay ngắn hạn VND Cụ thể là, điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND lĩnh vực ưu tiên theo xu hướng giảm trần lãi suất tiền gửi VND - NHNN tiến hành hỗ trợ nguồn vốn giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc TCTD để khuyến khích TCTD tiếp tục cho vay phát triển kinh tế nơng nghiệp nơng thơn DIỄN BIẾN LÃI SUẤT TÍN DỤNG TRÊN THỊ TRƯỜNG VỪA QUA VÀ CHÍNH SÁCH CỦA NHTW NĂM 2014 Thực trạng Trong năm 2014, Việt Nam đạt thành công điều hành sách tiền tệ nhằm thực tốt mục tiêu kinh tế vĩ mơ kiểm sốt lạm phát, góp phần thúc đẩy tăng trưởng mức bảo đảm an sinh xã hội - Việc điều hành sách tiền tệ khơng thực mục tiêu ổn định tiền tệ góc độ: kiềm chế tăng số giá tiêu dùng (CPI) thị trường xã hội; ổn định giá trị đối ngoại đồng Việt Nam (tức tỷ giá); người dân hạn chế việc mua vàng để tìm nơi trú ẩn tài sản; mà thúc đẩy tăng trưởng GDP góp phần giải an sinh xã hội - Bên cạnh đó, có phối hợp chặt chẽ với sách tài khóa, hỗ trợ cân đối ngân sách nhà nước q trình điều hành Việc nhận định sách tiền tệ Việt Nam phải thực đa mục tiêu cần nhìn nhận rộng với thực tế rõ ràng là, điều hành tỷ giá quản lý ngoại hối, bao gồm quản lý thị trường vàng, sách phải thực mục tiêu giảm thâm hụt cán cân thương mại, hạn chế nhập siêu - Kết thực mục tiêu sách tiền tệ năm 2014 rõ ràng: CPI tăng 4,09%; tỷ giá VND/USD năm 2014 tăng 0,56% so với năm 2013, Kết thúc năm 2014, Việt Nam xuất siêu 2,1 tỷ USD; quỹ dự trữ ngoại tệ quốc gia đạt 35 tỷ USD; GDP tăng 5,98%, cao mức 5,4% năm 2013 - Mặt lãi suất năm 2014 trở tương đương mặt lãi suất 10 năm trước (giai đoạn 2003 - 2004) giảm khoảng 1% - 1,5% so với năm 2013 Tỷ lệ an toàn vốn hệ thống tổ chức tín dụng thời điểm hết tháng 12-2014 cao gấp khoảng 1,4 lần theo quy định tối thiểu pháp luật - Đạt mục tiêu đa chiều nói trên, phải thừa nhận vai trò hàng đầu sách tiền tệ Đặc biệt, bối cảnh sách tiền tệ phải thực đa mục tiêu điều kiện cụ thể kinh tế Việt Nam giai đoạn hội nhập sâu rộng với cộng đồng kinh tế quốc tế a Về phối hợp sách tiền tệ sách tài - Mặc dù có thời điểm số ý kiến cho rằng, sách tài lấn át sách tiền tệ, sách tiền tệ thắt chặt sách tài lại nới lỏng, song cần nhìn nhận việc thực thi lãi suất huy động vốn ngân sách nhà nước, phát hành trái phiếu phủ trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, quản lý tiền gửi Kho bạc Nhà nước,… đồng bộ, góp phần thực có hiệu mục tiêu kinh tế vĩ mô b Về thực mục tiêu trung gian mục tiêu hoạt động - Trong điều hành sách tiền tệ, lãi suất ngắn hạn dự trữ ngân hàng thương mại khoản ngân hàng thương mại Trong năm qua, Việt Nam có vấn đề khoản, lãi suất ngắn hạn hệ thống ngân hàng thương mại, đến xử lý ổn thỏa - Đặc biệt, năm 2014, vấn đề khoản, lãi suất ngắn hạn,… bên cạnh việc xử lý có hiệu thơng qua linh hoạt điều hành thị trường mở, việc cho vay tái cấp,… xử lý linh hoạt trình thực đề án tái cấu ngân hàng thương mại Theo đó, ngân hàng thương mại có quy mơ lớn, có vốn Nhà nước chi phối, hỗ trợ khoản, hỗ trợ quản trị điều hành ngân hàng thương mại yếu khả tốn…  Do đó, nhìn chung khoản hệ thống ngân hàng Việt Nam bảo đảm, lãi suất ngắn hạn giảm ổn định Mặt lãi suất năm 2014 trở tương đương mặt lãi suất 10 năm trước (giai đoạn 2003 - 2004) giảm khoảng 1% - 1,5% so với năm 2013 Tỷ lệ an toàn vốn hệ thống tổ chức tín dụng thời điểm hết tháng 122014 cao gấp khoảng 1,4 lần theo quy định tối thiểu pháp luật Cơ cấu nguồn vốn tổ chức tín dụng dịch chuyển theo hướng ổn định phụ thuộc vào thị trường liên ngân hàng Tác động - Thay đổi điều hành lãi suất năm 2014 Ngân hàng Nhà nước tác động tích cực đến cấu tiền gửi theo kỳ hạn ngân hàng thương mại Nguồn vốn huy động có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ngân hàng thương mại gia tăng Nhiều người lựa chọn gửi kỳ hạn tới 24 36 tháng dự báo lãi suất tiếp tục giảm năm 2015 Lãi suất huy động kỳ hạn dài chênh lệch kỳ hạn ngắn từ 1,6% - 2,6%/năm, đường cong lãi suất trở với chất vốn có - Xem xét riêng diễn biến lãi suất bình quân ngân hàng thương mại nhà nước ngân hàng thương mại nhà nước cổ phần hóa, khối chiếm 50% thị phần huy động vốn cho vay năm 2014 thấy, lãi suất cho vay giảm tới 3%, lãi suất huy động vốn kỳ hạn giảm 1% Còn nhìn dài hạn hơn, so sánh thời điểm lãi suất tiền gửi lãi suất cho vay nội tệ tổ chức tín dụng giảm mức thấp mặt lãi suất cách 10 năm - Nhìn chung, toàn thị trường đến cuối tháng 12-2014, lãi suất giảm từ 1,5% - 2% so với cuối năm 2013, người dân gửi tiền vào hệ thống ngân hàng thương mại Tính đến hết năm 2014, ước tính tổng phương tiện toán tăng 16%, huy động vốn tăng 15,5% so với cuối năm 2013; huy động vốn VND tăng 16,5%, chủ yếu khu vực dân cư; vốn huy động ngoại tệ tăng 8,2% Thanh khoản tổ chức tín dụng bảo đảm dư thừa Nguyên nhân tác động tới lãi suất - Nguyên nhân chủ yếu điều hành sách tiền tệ bảo đảm cho người gửi tiền có lãi suất thực dương Lãi suất tiền gửi nội tệ bình qn lên tới 6% - 8%/năm, số CPI từ 2,08% - 2,2%, người gửi tiền có thu nhập thực tế từ lãi suất khoảng 4% - 5,8% Đầu tư vào vàng, ngoại tệ, chứng khoán,… bị thua lỗ; đầu tư vào bất động sản có nhiều rủi ro; bỏ vốn kinh doanh gặp nhiều khó khăn cầu kinh tế yếu - Bên cạnh đó, cấu lại ngân hàng thương mại đạt kết quan trọng, nên người dân tin tưởng gửi tiền vào hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam Ngân hàng Nhà nước ổn định tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tăng quy mô linh hoạt điều hành thị trường mở, cho vay tái cấp vốn, trung hòa số tiền bơm để mua ngoại tệ cho quỹ dự trữ ngoại hối,… - Kèm theo đó, Ngân hàng Nhà nước thực liệt đề án tái cấu, kiểm soát chặt chẽ hoạt động hệ thống ngân hàng Nếu nhìn vào động thái diễn biến lãi suất điều hành Ngân hàng Nhà nước kể từ năm 2013 đến nay, rõ ràng sách tiền tệ theo hướng nới lỏng, song thực tế tổng phương tiện tốn dư nợ tín dụng năm 2014 tăng theo dự kiến - Về hoạt động tín dụng, đến hết năm 2014, tổng dư nợ cho vay kinh tế tăng khoảng 13% so với cuối năm 2013 Vấn đề là, Ngân hàng Nhà nước tăng cường hoạt động tra, giám sát, áp dụng quy định tỷ lệ an toàn phân loại nợ, tổ chức tín dụng thực nghiêm túc quy định cho vay,… quan quản lý nhà nước tổ chức kinh doanh tiền tệ nỗ lực để mở rộng tín dụng - Ngược lại cách khoảng năm, tăng lãi suất, tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, phát hành tín phiếu đặc biệt Ngân hàng Nhà nước để thu hút 20.000 tỷ đồng ngân hàng thương mại,… nhằm kiềm chế lạm phát, song dư nợ tín dụng tăng cao, nhiều khoản cho vay bị vào thị trường bất động sản, khoản hệ thống ngân hàng thương mại nhiều thời điểm rơi vào khủng hoảng, lãi suất đẩy chi phí vốn sản xuất, kinh doanh tăng,… Do đó, quan niệm thắt chặt hay nới lỏng sách tiền tệ cần nhìn nhận theo hướng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn Tuy nhiên, dù thắt chặt hay nới lỏng, dù thận trọng hay chặt chẽ với việc giảm lãi suất, bơm vốn thị trường quốc gia tiến hành kiểm soát chặt chẽ hoạt động thị trường tài chính, chấn chỉnh hệ thống ngân hàng, rà soát lại hệ thống giám sát, theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mơ Chính sách NHNN Để hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải việc làm vấn đề an sinh xã hội khác, năm 2014, Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt sách tiền tệ theo hướng tập trung tháo gỡ khó khăn mở rộng tín dụng an tồn, đáp ứng nhu cầu vốn vay hợp lý cho đối tượng khách hàng, giảm loại lãi suất,… Ngân hàng Nhà nước thực lần cắt giảm lãi suất điều hành sau: Lần thứ nhất, thực vào ngày 17-3-2014: lãi suất tái cấp vốn từ 7%/năm xuống 6,5%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 5%/năm xuống 4,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm từ 8%/năm xuống 7,5%/năm; lãi suất tối đa áp dụng tiền gửi không kỳ hạn có kỳ hạn tháng giảm từ 1,2%/năm xuống 1%/năm; lãi suất tối đa áp dụng tiền gửi có kỳ hạn từ tháng đến tháng giảm từ 7%/năm xuống 6%/năm Từ thời điểm này, Ngân hàng Nhà nước không khống chế lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ tháng trở lên trước mà tổ chức tín dụng chủ động ấn định sở cung - cầu vốn thị trường Lãi suất cho vay ngắn hạn lĩnh vực ưu tiên giảm từ 9%/năm xuống 8%/năm Lần thứ hai, thực vào ngày 29-10-2014: Lãi suất tiền gửi tối đa VND từ mức 6%/năm xuống 5,5%/năm tiền gửi có kỳ hạn từ tháng đến tháng; giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa lĩnh vực ưu tiên từ mức 8%/năm xuống 7%/năm; giảm lãi suất tối đa tiền gửi USD từ mức 1%/năm xuống 0,75%/năm III DIỄN BIẾN LÃI SUẤT TÍN DỤNG TRÊN THỊ TRƯỜNG VỪA QUA VÀ CHÍNH SÁCH CỦA NHTW TỪ 2015 ĐẾN NAY Thực trạng - Theo số liệu khảo sát tháng 12-2014, quý đầu năm 2015, lãi suất huy động bình quân giảm 0,11%, xuống 5,93%/năm so với mức 6,04%/năm giữ nguyên so với khảo sát tháng 1-2015 Lãi suất cho vay trung hạn ngân hàngbiên độ biến động hẹp (910,6%) với biên độ chênh lãi suất cao thấp 1,6% - Tháng 2-2015, lãi suất huy động kỳ hạn ngắn gần không thay đổi so với tháng liền trước Lãi suất cho vay doanh nghiệp mức 811%/năm, bình quân 9,59%/năm thời điểm cuối tháng 2-2015, thấp bình quân 9,88%/năm tháng 1-2015 thấp bình quân 10,04%/năm tháng 12-2014 - Tuy nhiên, từ tháng 5-2015, mặt lãi suất tăng nhẹ thị trường liên ngân hàng thị trường dân cư, tổ chức kinh tế Cuối tháng 5, đầu tháng 6-2015, lãi suất huy động kỳ hạn ngắn 12 tháng tăng khoảng 0,2-0,5%/năm, mức tăng cao chủ yếu kỳ hạn dài - Hiện mặt lãi suất huy động VND phổ biến mức 0,81%/năm tiền gửi không kỳ hạn có kỳ hạn tháng; từ 4,5-5,4%/năm tiền gửi có kỳ hạn từ tháng đến tháng; từ 5,4-6,5%/năm tiền gửi có kỳ hạn từ tháng đến 12 tháng; kỳ hạn 12 tháng mức từ 6,4-7,2%/năm - Trong đó, lãi suất cho vay trì mức cũ (từ năm 2014), cụ thể: lãi suất cho vay lĩnh vực ưu tiên phổ biến mức 7-8%/năm; cho vay lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác khoảng 9-10,5%/năm ngắn hạn; 11-12,5%/năm trung dài hạn; số doanh nghiệp có tình hình tài lành mạnh, minh bạch, sản xuất kinh doanh hiệu quả, lãi suất cho vay 6-7%/năm - Nhìn chung, theo số liệu thống kê NHNN, sáu tháng đầu năm 2015, mặt lãi suất giảm khoảng 0,3%/năm; tăng trưởng tín dụng bốn tháng đầu năm 2015 đạt 2,78% năm tháng đạt 4,8% sáu tháng đạt 6,28% so với cuối năm ngoái - mức cao so với kỳ ba năm qua gấp ba lần so với mức 2,03% kỳ năm 2014); huy động vốn tăng 4,58%; tổng phương tiện toán tăng 5,09% so với cuối năm 2014 - Lãi suất kỳ hạn sáu tháng tương đối ổn định Lãi suất huy động giảm làm giảm nhẹ mức huy động, cụ thể sáu tháng đầu năm, huy động vốn NHTM tăng 4,58% (thấp mức tăng 5,26% kỳ năm trước) Tuy nhiên, tổng thể, khoản hệ thống NHTM tiếp tục cải thiện, đảm bảo khả toán chi trả hệ thống Trạng thái vốn khả dụng toàn hệ thống dư thừa, NHNN phải liên tục hút bớt tiền (đã hút ròng khoảng 16,5 nghìn tỷ đồng qua repos tín phiếu từ ngày 22-6 đến ngày 3-7-2015) - Về cấu, điểm đáng ý so với hai năm qua tín dụng NHTM bớt tập trung vào kênh trái phiếu Chính phủ gia tăng nguồn cung cho khu vực doanh nghiệp, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế xã hội Đồng thời, tính đến cuối tháng 6-2015, tín dụng bất động sản tăng 11% (chiếm tỷ trọng 8,3% tổng dư nợ tín dụng tồn ngành) cao gần gấp đơi mức tăng dư nợ tín dụng chung chủ yếu cho vay xây dựng nhà cho thuê, góp phần kích thích tiêu dùng nhóm hàng vật liệu xây dựng - Tuy vậy, Nghị phiên họp tháng 6-2015 Chính phủ vừa ban hành đề cập đến nội dung yêu cầu “Giám sát chặt chẽ cho vay lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro”, cụ thể bất động sản, dự án có thời gian thu hồi vốn dài Tác động - Thực tế cho thấy, lên xuống lãi suất, lãi suất cho vay, có tác động mạnh mẽ tới đời sống kinh tế-xã hội, việc thực thi mục tiêu sách tiền tệ - Việc tăng lãi suất sử dụng công cụ để bảo vệ tỷ giá hối đoái trước biến động nhanh chóng luồng vốn thị trường quốc tế trước thiếu hụt cán cân toán quốc tế - Nâng lãi suất kích thích hạn chế tiêu dùng sử dụng tiết kiệm khoản vay, làm giảm cầu tín dụng, thu hẹp nhập - Lãi suất cho vay cao hạn chế đầu tư xã hội, dẫn đến tăng đình trệ suy thối, thất nghiệp phá sản Ngồi ra, mức lãi suất cho vay cao " đầu vào " người vay tự động chuyển vào giá " đầu ", làm tăng mức giá chung  Bởi vậy, lãi suất cho vay cần ổn định trung - dài hạn suốt vòng đời dự án để tạo thuận lợi kích thích doanh nghiệp tăng vay để đầu tư lâu dài Nguyên nhân a Thứ nhất, tình hình lạm phát - Một kiện bật kinh tế Việt Nam tháng đầu năm 2015 số giá tiêu dùng (CPI) 0,55%, tăng thấp khoảng 10 năm trở lại Lạm phát thấp mang đến nhiều hội thách thách cho kinh tế Các sách cần điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến - Lạm phát tác động đến tất lĩnh vực kinh tế – xã hội, có hoạt động NHTM Có thể nói lạm phát nhân tố chủ chốt ảnh hưởng đến lãi suất huy động vốn cấp tín dụng ngân hàng Lạm phát thấp mang lại niềm vui cho người tiêu dùng; an tâm nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện cho nhà hoạch định sách quản lý, điều hành vĩ mơ có sở để đề thực giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, hỗ trợ thị trường Chính phủ có dư địa lớn để nới lỏng sách tiền tệ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế b Thứ hai, tỷ giá nhập siêu c - Tính chung tháng đầu năm 2015, nhập siêu ước tính 3,8 tỷ USD, tương đương 4,8% kim ngạch xuất Trong đó, khu vực FDI xuất siêu 6,07 tỷ USD, khu vực doanh nghiệp nước nhập siêu 9,83 tỷ USD.Nhập siêu tăng xuất tăng chậm nhập tăng nhanh Nhập siêu tăng cao kết hợp yếu tố bất lợi thị trường giới (làm cho xuất nhiều mặt hàng sụt giảm) phục hồi kinh tế nước dẫn đến tăng tốc nhập - Trên thực tế, nhập siêu khơng nằm ngồi dự đốn quan quản lý nhà nước nhập siêu cao tháng đầu năm diễn biến bất ngờ Tuy nhiên, tháng tiếp theo, nhập siêu kiểm soát mức mục tiêu Bên cạnh đó, cán cân tốn tổng thể năm 2015 dương khoảng tỷ USD Nghĩa là, cầu ngoại tệ, có bù đắp cho nhập siêu đáp ứng đầy đủ nguồn tài trợ khác kiều hối, vay nợ nước FDI - Ngoài ra, xuất khu vực FDI tăng cao nên cung cầu ngoại tệ khu vực tự cân đối Chính vậy, dù nhập siêu tăng cao tháng đầu năm, NHNN mua lượng ngoại tệ lớn để tăng dự trữ ngoại hối Đây quan trọng để NHNN kiên trì thực mục tiêu điều hành tỷ giá hướng tới ổn định kinh tế vĩ mô Thứ ba, thị trường bất động sản - Tính đến cuối tháng năm 2015, tín dụng bất động sản tăng 11%, chiếm tỷ trọng 8,3% tổng dư nợ tín dụng Tín dụng chủ yếu đổ vào lĩnh vực xây dựng nhà cho thuê Do tín dụng bất động sản (BĐS) đổ vào kinh doanh bất động sản Tín dụng kích thích tiêu dùng nhóm hàng vật liệu xây dựng - Sau hai tháng đạo gỡ khó vốn cho lĩnh vực bất động sản, nghị phiên họp tháng 6/2015 Chính phủ vừa ban hành đề cập đến nội dung yêu cầu “Giám sát chặt chẽ cho vay lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro” nêu cụ thể bất động sản, dự án có thời gian thu hồi vốn dài.Thị trường BĐS chưa có dấu hiệu chứng tỏ “bong bóng” quay trở lại Bởi lượng tồn kho khổng lồ với hàng nghìn dự án BĐS nằm bất động khắp nước chưa giải hết khơng thể xảy “bong bóng” BĐS lần - Song thị trường bất động sản có tăng trưởng nóng hay khơng phụ thuộc vào phương thức quản lý kinh tế Nhà nước, có sách tín dụng Nếu có điều tiết tốt hạn chế thị trường bất động sản tăng trưởng nóng tránh đổ vỡ cho thị trường tài chính, tiền tệ Chính sách NHNN - Năm 2015, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 13-15% Tính đến ngày 21/12/2015, tổng phương tiện tốn tăng 13,55% so với cuối năm 2014, phù hợp với kinh tế vĩ mô, tiền tệ giải pháp điều hành NHNN; huy động vốn tăng 13,59%, tín dụng tăng 17,17% - Tăng trưởng tín dụng tăng cao năm 2014 Ước năm 2015, tín dụng tăng khoảng 18% Dòng vốn tín dụng tiếp tục phân bổ hợp lý, hướng tới lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, ngành, lĩnh vực ưu tiên Chính phủ, mang lại hiệu thiết thực cho kinh tế NHNN chủ động, linh hoạt tổ chức sử dụng phối hợp đồng cơng cụ sách tiền tệ, ln qn triệt phương châm: Nâng cao vị đồng Việt Nam (VND); phối hợp sách lãi suất tỷ giá, kiểm sốt lạm phát Để đạt kết đó, từ đầu năm 2015, NHNN tổ chức thực giải pháp tiền tệ, tín dụng hoạt động ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã hộ gia đình tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất- kinh doanh, tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng (TCTD) mở rộng tín dụng đơi với an tồn, nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm cung cấp vốn cho kinh tế Kết luận Trong kinh tế thị trường ngày phát triển Sự cạnh tranh chất vốn có kinh tế thị trường ngày khốc liệt kinh tế Việt Nam mở cửa ngày hòa nhập kinh tế giới (tháng 11 năm 2007 Viêt Nam thức trở thành thành viên WTO tới thành viên Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP ), kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển Việt Nam Trước kiện sách phủ sử dụng lãi suất công cụ quan trọng để tác động vào kinh tế, kiểm soát lượng cung tiền cung ứng Lãi suất phạm trù kinh tế, phản ánh mối cung cầu tiền tệ,thực trạng kinh tế nước Hiện tượng lãi suất biến động theo ngày khắp nước Lãi suất biến số theo dõi chặt chẽ kinh tế, dao động lãi suất dựa phương diện thông tin đại chúng, trực tiếp tác động đến định phủ, doanh nghiệp, nhiều hoạt động đến tổ chức tín dụng thăng trầm toàn kinh tế Là phận cấu thành sách tiền tệ quốc gia, mục tiêu sách tiền tệ quốc gia, ổn định tiền tệ, đảm bảo mức lạm phát hợp lý kích thích tăng trưởng kinh tế, đảm bảo có chênh lệch lãi suất kinh doanh, sử dụng vốn hiệu tăng sản phẩm xã hội phủ Việt Nam thơng qua NHNN Trong thời gian tới sách lãi suất tiếp tục điều chỉnh theo hướng tự hóa lãi suất phù hợp với mức độ thị trường tài khu vực quốc tế theo sách thị trường quốc tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình bày diễn biến lãi suất tín dụng trên thị trường trong thời gian vừa qua, chính sách lãi suất của Ngân hàng Trung Ương, Trình bày diễn biến lãi suất tín dụng trên thị trường trong thời gian vừa qua, chính sách lãi suất của Ngân hàng Trung Ương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay