CHƯƠNG 7: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

26 81 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 20:43

CHƯƠNG 7: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNHNhững vấn đề chung về thị trường tài chínhKhái niệm về thị trường tài chínhCác đặc trưng cơ bản của thị trường tài chínhPhân loại thị trường tài chínhChức năng và vai trò của thị trường tài chínhThị trường tiền tệKhái niệmCác công cụ của thị trường tiền tệThị trường vốnKhái niệmCác công cụ của thị trường vốn CHƯƠNG THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH KẾT CẤU CHƯƠNG • Những vấn đề chung thị trường tài – – – – Khái niệm thị trường tài Các đặc trưng thị trường tài Phân loại thị trường tài Chức vai trò thị trường tàiThị trường tiền tệ – Khái niệm – Các công cụ thị trường tiền tệ • Thị trường vốn – Khái niệm – Các công cụ thị trường vốn Chương 7: Thị trường tài 7.1 Những vấn đề chung thị trường tài 7.1.1 Khái niệm: Thị trường tài loại thị trường thực việc chuyển giao nguồn vốn từ người cung vốn sang người cầu vốn theo nguyên tắc thị trường, tổng hòa mối quan hệ hàng hóa – vốn tiền tệ, cung cầu, giá phương thức giao dịch phương thức toán 7.1.2 Các đặc trưng thị trường tài * Đặc trưng đối tượng giao dịch * Đặc trưng chủ thể giao dịch * Đặc trưng phương thức hoạt động 7.1.3 Phân loại thị trường tài * Căn vào phạm vi hoạt động: + Thị trường tài nội địa: nơi giao lưu luồng vốn chủ thể phạm vi nước + Thị trường tài quốc tế: Là nơi giao lưu luồng vốn chủ thể quốc gia khác * Căn vào thời hạn thu hồi vốn đầu tư + Thị trường tiền tệ: nơi giao dịch nguồn tài ngắn hạn + Thị trường vốn: Là nơi giao dịch nguồn tài trung dài hạn * Căn vào chế hoạt động + Thị trường tập trung + Thị trường phi tập trung: Bao gồm TT OTC TT tự Phân loại thị trường tài ( tiếp) * Căn vào đối tượng giao dịch + Thị trường vàng + Thị trường ngoại hối + Thị trường tín dụng + Thị trường chứng khoán * Căn vào thời hạn giao nhận + Thị trường giao nhận + Thị trường giao nhận có kỳ hạn 7.1.4.Chức vai trò thị trường tài 7.1.4.1 Chức thị trường tài chính: - Chức dẫn vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu - Chức cung cấp khả khoản cho tài sản tài - Chức cung cấp thơng tin, hình thành giá tài sản tài - Chức đánh giá giá trị doanh nghiệp đánh giá kinh tế 7.1.4.2 Vai trò thị trường tài - TTTC tập trung, huy động vốn kinh tế - TTTC điều hòa nguồn vốn kinh tế - TTTC môi trường giúp Chính phủ thực sách kinh tế vĩ mô 7.2 Thị trường tiền tệ 7.2.1 Khái niệm: Là nơi diễn trình phát hành, giao dịch, mua bán loại tiền cơng cụ tài ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn kinh tế 7.2.2 Các công cụ thị trường tiền tệ: -Tín phiếu kho bạc: Là loại chứng nhận ngắn hạn phủ kho bạc nhà nước phát hành nhằm bù đắp thiếu hụt tạm thời ngân sách nhà nước Tín phiếu kho bạc phát hành với thời gian thông thường 3,6,12 tháng Đây công cụ quan trọng thị trường tiền tệ có độ an tồn cao nhất, khối lượng phát hành lớn, có tính khoản cao, có chi phí chuyển nhượng thấp Thương phiếu Thương phiếu cơng cụ ghi nhận cam kết tốn vơ điều kiện số tiền xác định thời hạn định Đây giấy tờ chứng nhận quyền chủ nợ số tiền hàng hóa, dịch vụ mua bán chịu doanh nghiệp với Thương phiếu bao gồm có hai loại: + Lệnh phiếu hay kỳ phiếu: Do người mua chịu ký phát hành cam kết tốn nợ tiền định tới hạn cho người bán + Hối phiếu: loại thương phiếu người bán ký phát hành lệnh cho người mua tới hạn toán phải toán số tiền nợ cho người bán chịu người xuất trình hối phiếu Thương phiếu Chứng tiền gửi ngân hàng Chứng tiền gửi ngân hàng công cụ vay nợ ngân hàng thương mại phát hành xác nhận khoản tiền gửi có kỳ hạn khơng có kỳ hạn người cấp chứng chỉ, với lãi suất quy định cho thời hạn định Các hợp đồng mua lại Các hợp đồng mua lại hợp đồng mà người kinh doanh cam kết mua lại với mức giá cao vào thời hạn sau chứng khốn mà người bán cho người mua Trái phiếu ngắn hạn công ty Trái phiếu ngắn hạn công ty giấy chứng nợ ngắn hạn cơng ty phát hành nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu vốn tạm thời thiếu hụt Tín phiếu ngân hàng trung ương Là chứng vay nợ ngân hàng trung ương phát hành bán cho ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng, có thời hạn 12 tháng Mục đích nhằm huy động vốn trường hợp đặc biệt 7.3 Thị trường vốn 7.3.1 Khái niệm: nơi diễn trình giao dịch phát hành, mua bán, chuyển nhượng cơng cụ tài dài hạn 7.3.2 Cơng cụ * Cổ phiếu * Trái phiếu * Chứng quỹ * Chứng khoán phái sinh 7.3.2.1 Cổ phiếu Là chứng khốn chứng nhận số vốn góp vào cơng ty cổ phần quyền lợi chủ sở hữu chứng khốn cơng ty cổ phần Người sở hữu cổ phiếu gọi cổ đông Lợi tức mà công ty trả cho cổ đông gọi cổ tức Cổ phiếu có hai loại: cổ phiếu phổ thơng cổ phiếu ưu đãi Đặc điểm cổ phiếu • Thời hạn: cổ phiếu có thời hạn tốn vốn thời gian hoạt động công ty (vô hạn) • Giá trị: – Mệnh giá: số tiền ghi bề mặt cổ phiếu Mệnh giá thường ghi nội tệ luật chứng khốn điều lệ cơng ty cổ phần quy định – Giá trị ghi sổ: giá trị cổ phần vào giá trị tài sản ròng cơng ty bảng tổng kết tài sản – Giá trị thị trường: giá cổ phiếu mua bán thị trường Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu phổ thông loại cổ phiếu có mức cổ tức phụ thuộc vào kết kinh doanh công ty cổ phần Cổ phiếu ưu đãi Cổ phiếu ưu đãi cổ phiếu mang lại cho chủ sở hữu quyền lợi ưu đãi so với cổ đông phổ thông Kiểu ưu đãi phổ biến ưu đãi cổ tức Ngoài ra, có loại cổ phiếu ưu đãi khác như: cổ phiếu ưu đãi tham dự; cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi; cổ phiếu ưu đãi cộng dồn; cổ phiếu ưu đãi bỏ phiếu quyền bỏ phiếu quyền đòi lại vốn Trái phiếu Là loại chứng khốn xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu phần vốn vay tổ chức phát hành Các loại trái phiếu thị trường vốn * Căn vào chủ thể phát hành: + Trái phiếu Chính phủ + Trái phiếu quyền địa phương + Trái phiếu cơng trình + Trái phiếu doanh nghiệp Chứng quỹ Là loại tài sản quỹ đầu tư phát hành để huy động vốn thực mục tiêu đầu tư tập thể để thu lợi nhuận tránh rủi ro Có hai mơ hình thành lập quỹ đầu tư: - Quỹ đầu tư dạng công ty - Quỹ đầu tư dạng hợp đồng Chứng khốn phái sinh Có loại chứng khốn phái sinh sau: - Quyền mua cổ phiếu - Chứng quyền - Quyền chọn ƠN TẬP • • • • Khái niệm đặc điểm thị trường tài chính? Cấu trúc thị trường tài chính? Cấu trúc thị trường tiền tệ? Thị trường vốn Công cụ lưu thơng thị trường vốn? Thị trường tiền tệ? • Phân biệt công cụ vốn công cụ nợ? Câu hỏi ơn tập chương • Khái niệm đặc trưng thị trường tài chính? • So sánh thị trường tài thị trường hàng hóa? • Chức vai trò thị trường tài chính? • Thị trường tiền tệ cơng cụ thị trường tiền tệ? • Thị trường vốn công cụ thị trường vốn? Câu hỏi ôn tập chương
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 7: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH, CHƯƠNG 7: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH, Phân loại thị trường tài chính ( tiếp), Tín phiếu ngân hàng trung ương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay