Trình bày các chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Chính sách nào được ngân hàng trung ương sử dụng nhiều nhất (phù hợp nhất với Việt Nam hiện nay).

37 30 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 18:58

Trình bày các chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Chính sách nào được ngân hàng trung ương sử dụng nhiều nhất (phù hợp nhất với Việt Nam hiện nay)..Chương 1: Tổng quan về Ngân hàng Trung ương và chính sách tiền tệ. 1. Ngân hàng Trung ương Ngân hàng trung ương (ngân hàng dự trữ) là cơ quan đặc trách quản lý hệ thống tiền tệ của quốc gianhóm quốc giavùng lãnh thổ và chịu trách nhiệm thi hành chính sách tiền tệ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là ngân hàng trung ương của Việt Nam trực thuộc Chính phủ Việt Nam là cơ quan đảm trách việc phát hành tiền tệ, quản lý tiền tệ và tham mưu các chính sách liên quan đến tiền tệ cho Chính phủ Việt Nam 1 e Tài tiền tệ Nhóm 12 Đề tài: Trình bày sách tiền tệ ngân hàng trung ương Chính sách ngân hàng trung ương sử dụng nhiều (phù hợp với Việt Nam nay) Chương 1: Tổng quan Ngân hàng Trung ương sách tiền tệ Ngân hàng Trung ương A Khái niệm - Ngân hàng trung ương (ngân hàng dự trữ) quan đặc trách quản lý hệ thống tiền tệ quốc gia/nhóm quốc gia/vùng lãnh thổ chịu trách nhiệm thi hành sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngân hàng trung ương Việt Nam trực thuộc Chính phủ Việt Nam quan đảm trách việc phát hành tiền tệ, quản lý tiền tệ tham mưu sách liên quan đến tiền tệ cho Chính phủ Việt Nam B Sự đời ngân hàng Trung ương - Ngân hàng trung ương đời thức châu Âu, vào kỷ XVII - Từ đầu kỷ XX, ngân hàng trung ương hình thành nhiên ngân hàng thuộc sở hữu tư nhân, sau khủng hoảng 1929-1933 trở thành ngân hàng sở hữu nhà nước C Mô hình ngân hàng trung ương - Mơ hình NHTW độc lập với phủ mơ hình NHTW khơng chịu đạo phủ mà quốc hội Quan hệ NHTW phủ quan hệ hợp tác - Mơ hình NHTW trực thuộc phủ mơ hình NHTW nằm nội phủ chịu chi phối trực tiếp phủ nhân sự, tài đặc biệt định liên quan đến việc xây dựng thực sách tiền tệ D Chức ngân hàng trung ương PhÁt hành tiền tệ Ngân hàng Ngân hàng ngân hàng phủ E Vai trò ngân hàng trung ương Vai trò quản lý vĩ mô - Ổn định sức mua đồng tiền quốc gia - Chỉ huy toàn hệ thống ngân hàng trung gian - Thiết lập điều chỉnh cấu kinh tế - Góp phần ổn định phát triển kinh tế xã hội Trực tiếp quản lý dự trữ quốc gia: nhập gấp chống khan chống lạm phát, có thiên tai, chiến tranh,   10 CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 23 C Tỷ giá thị trường ngoại tệ ổn định - Trong tháng đầu năm 2017,tỷ giá diễn biến phù hợp với mục tiêu điều hành NHNN Nếu so với cuối năm 2016 tỷ giá tương đối ổn định (trong tỷ giá trung tâm tăng 1,02%, tỷ giá liên ngân hàng giảm 0,24%) - => ổn định kinh tế vĩ mô tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động sản xuất kinh doanh, phòng ngừa rủi ro tỷ giá - Thanh khoản thị trường tốt 24 D Hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh - Sáu tháng đầu năm 2017, tín dụng tăng trưởng cao so với kỳ năm trước Tín dụng tăng mức 6,53% cao mức tăng 5% kỳ năm 2016 mức tăng 4,5% kỳ năm 2015 Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung chủ yếu vào lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh với tỷ trọng khoảng 80% 25 e Công tác tra, giám sát tái cấu, xử lý nợ xấu đạt kết tích cực - Công tác tra, giám sát tiếp tục tăng cường, đổi mới, góp phần hỗ trợ tích cực cho việc thực thi sách tiền tệ tái cấu, xử lý nợ xấu - Các ngân hàng yếu kiểm soát, tái cấu, giám sát chặt chẽ hoạt động; tồn tại, yếu tiếp tục chấn chỉnh, xử lý Nợ xấu giữ ổn định mức 3%, đến ngày 30/11/2016, tỷ lệ nợ xấu ước tính khoảng 2,46% 26 Vai trò sách tiền tệ điều hành kinh tế vĩ mô Việt Nam 27 Vai trò sách tiền tệ điều hành kinh tế vĩ mô Việt Nam Kiềm chế lạm phát có hiệu , song bảo Sàng nghiệp đảm tăng trưởng kinh tế lọc hoạt hiệu mức Cải thiện khả khoản hệ thống ngân hàng thương mại doanh động 28 Những vấn đề tồn trình thực thi CSTT Việt Nam năm qua Những vấn đề tồn trình thực thi CSTT Việt Nam năm qua - Mục tiêu cuối chưa rõ ràng, chưa có lựa chọn ưu tiên - Quá nhiều mục tiêu trung gian - Ngân hàng Nhà nước chưa xác định rõ chế truyền dẫn tác động sách tiền tệ - Khả điều tiết điều kiện thị trường cung tiền, lãi suất hạn chế, hiệu chưa cao - Việc điều hành sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước mang dấu ấn hành - Chính sách tiền tệ chủ yếu mang tính ngắn hạn 29 30 Chương Một số định hướng giải pháp hồn thiện Chính sách tiền tệ Việt Nam 31 Định hướng hồn thiện Chính sách tiền tệ Việt Nam 32 Định hướng  Việc vận hành cơng cụ CSTT mặt bước hòa nhập với thông lệ quốc tế, mặt khác cần đảm bảo tính độc lập tự chủ theo quy định Đảng Nhà nước  Nhất quán quan điểm bản: bước chuyển đổi từ việc sử dụng công cụ trực tiếp sang gián tiếp để quản lí mức cung tiền hiệu  Việc áp dụng điều chỉnh công cụ CSTT phải ý đến thực tiễn, thực trạng kinh tế Việt Nam đặt mối quan hệ với sách kinh tế vĩ mơ khác 33 Giải pháp hồn thiện sách tiền tệ Việt Nam 34 A Giải pháp việc tạo môi trường, tạo điều kiện thuận lợi - Cần hoàn thiện hành lang pháp lý hệ thống ngân hàng – tài - Cần có biện pháp khuyến khích phù hợp nhằm tạo nếp thói quen tâm lý cá nhân, doanh nghiệp 35 B Giải pháp hồn thiện cơng cụ Chính sách tiền tệ - Xác định rõ ràng CSTT phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế Xây dựng lựa chọn điều hành có hiệu hệ thống công cụ CSTT Hệ thống cơng cụ cần phải xây dựng hồn thiện theo hướng hỗ trợ, phối hợp thúc đẩy lẫn tránh tình trạng triệt tiêu hiệu 36 Kết luận CSTT – đặc biệt cơng cụ có vai trò quan trọng kinh tế thị trường nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng Việc sử dụng cơng cụ có ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế Sử dụng linh hoạt công cụ CSTT cho phù hợp với mục tiêu thời điểm vô quan trọng Ngân hàng trung ương người định cuối công cụ 37 thanks for listening ... tài: Trình bày sách tiền tệ ngân hàng trung ương Chính sách ngân hàng trung ương sử dụng nhiều (phù hợp với Việt Nam nay) 3 Chương 1: Tổng quan Ngân hàng Trung ương sách tiền tệ 4 Ngân hàng Trung. .. Nhà nước Việt Nam ngân hàng trung ương Việt Nam trực thuộc Chính phủ Việt Nam quan đảm trách việc phát hành tiền tệ, quản lý tiền tệ tham mưu sách liên quan đến tiền tệ cho Chính phủ Việt Nam B... dựng thực sách tiền tệ D Chức ngân hàng trung ương PhÁt hành tiền tệ Ngân hàng Ngân hàng ngân hàng phủ E Vai trò ngân hàng trung ương Vai trò quản lý vĩ mô - Ổn định sức mua đồng tiền quốc gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình bày các chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Chính sách nào được ngân hàng trung ương sử dụng nhiều nhất (phù hợp nhất với Việt Nam hiện nay)., Trình bày các chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Chính sách nào được ngân hàng trung ương sử dụng nhiều nhất (phù hợp nhất với Việt Nam hiện nay)., Ngân hàng Trung ương, A. Khái niệm, vị trí và vai trò, Chương 2: Chính sách tiền tệ ở Việt Nam, Giải pháp hoàn thiện chính sách tiền tệ ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay