Liên hệ thực tiễn việc áp dụng các học thuyết quản trị nhân lực phương Tây tại Doanh nghiệp Việt Nam

35 74 1
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 18:53

Liên hệ thực tiễn việc áp dụng các học thuyết quản trị nhân lực phương Tây tại Doanh nghiệp Việt Nam .Khái niệm: Quản trị nhân lực được hiểu là tổng hợp các hoạt động quản trị liên quan đến việc hoạch định nhân lực, tổ chức quản trị nhân lực, tạo động lực cho người lao động và kiểm soát hoạt động quản trị nhân lực trong tổ chứcdoanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu và chiến lược đã xác định.Tuyển dụng nhân lựcLà quá trình tìm kiếm, thu hút và lựa chọn nhân lực để thỏa mãn nhu cầu sử dụng và bổ sung lực lượng lao động cần thiết nhằm thực hiện mục tiêu của tổ chứcdoanh nghiệp. Bao gồm các hoạt động: CHÀO MỪNG THẦY/CƠ VÀ CÁC BẠN Nhóm 02 Đề tài: Liên hệ thực tiễn việc áp dụng học thuyết quản trị nhân lực phương Tây Doanh nghiệp Việt Nam I CƠ SỞ LÝ LUẬN Khái niệm: Quản trị nhân lực hiểu tổng hợp hoạt động quản trị liên quan đến việc hoạch định nhân lực, tổ chức quản trị nhân lực, tạo động lực cho người lao động kiểm soát hoạt động quản trị nhân lực tổ chức/doanh nghiệp nhằm thực mục tiêu chiến lược xác định Theo tiếp cận tác nghiệp Đào tạo phát triển nhân lực Tuyển dụng nhân lực Bố trí sử dụng nhân lực Đãi ngộ nhân lực Đánh giá thực công việc Tuyển dụng nhân lực Là trình tìm kiếm, thu hút lựa chọn nhân lực để thỏa mãn nhu cầu sử dụng bổ sung lực lượng lao động cần thiết nhằm thực mục tiêu tổ chức/doanh nghiệp Bao gồm hoạt động: Xác định nhu cầu xây dựng kế hoạch Tuyển mộ nhân lực Tuyển chọn nhân lực Hội nhập nhân lực Đánh giá kết Bố trí sử dụng nhân lực Hoạt động mang tính ổn định Là q trình đặt nhân lực vào vị trí, khai thác phát huy tối đa lực làm việc nhân lực nhằm đạt hiệu cao công việc mang tính linh hoạt đủ số lượng chất lượng nhân lực người việc đảm bảo thời hạn Đào tạo phát triển nhân lực Là trình hoàn thiện nâng cao kiến thức, kỹ năng, phẩm chất kinh nghiệm người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu thực công việc tương lai góp phần thực mục tiêu tổ chức/doanh nghiệp Đào tạo nhân lực trọng đến công việc tại, phát triển nhân lực trọng đến công việc tương lai Đánh giá nhân lực Là trình thu nhận xử lý thơng tin q trình kết thực công việc nhân lực tổ chức/doanh nghiệp để đưa nhận định mức độ hoàn thành công việc tổ chức/doanh nghiệp khoản thời gian định nhằm: Thiết lập chuẩn mực đạo đức làm việc Nâng cao tinh thần trách nhiệm Tạo động lực kích thích nhân viên Cố vấn đào tạo, nâng cao hiệu công việc Đãi ngộ nhân lực Là đối đãi, đối xử thực tế tổ chức/doanh nghiệp người lao động trình học làm việc tổ chức/doanh nghiệp Các hình thức đãi ngộ Tài Phi tài Lương thưởng,hoa hồng, cổ phần, phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm, phúc lợi hưu, an sinh, đền bù, giáo dục, dịch vụ sức khỏe, vắng mặt trả lương nghỉ hè, lễ, ốm… Nhiệm vụ hấp dẫn, trách nhiệm, cấp nhận biết, cảm giác hồn thành cơng tác, hội thăng tiến, hấp dẫn, môi trường làm việc thỏa mái, địa vị phù hợp, uyển chuyển… Các học thuyết phương tây 01 Học thuyết X (Douglas McGregor) 02 Học thuyết Y (Douglas McGregor) 03 Học thuyết Z (William G Ouchi) Phân tích hoạt động quản trị nhân lực công ty Honda Việt Nam Tuyển dụng nhân lực: Nguyên tắc tuyển dụng Nguồn tuyển dụng Quy trình ứng tuyển Xuất phát từ lợi ích chung doanh nghiệp xã hội Cần nghiên cứu thận trọng toàn diện phẩm chất, lực cá nhân để đưa định xác Phải dựa vào khối lượng công việc yêu cầu cụ thể loại cơng việc để tính tới khả sử dụng tối đa lực họ Nguyên tắc tuyển dụng Những người lao động làm việc doanh nghiệp lại có nhu cầu thuyên chuyển sang làm lĩnh vực khác Bên Phương pháp: xem xét thơng qua bảng đánh giá q trình thực công việc Nguồn tuyển dụng Hướng đến lao động làm lĩnh vực như: bán hàng, kinh doanh, kế tốn,… Bên ngồi Phương pháp: quảng cáo, thơng báo tuyển dụng báo, đài, mạng internet, trang thông tin… Quy trình tuyển dụng Ứng tuyển Thi tuyển – vòng thi viết Thi tuyển - vấn Nhận việc Điều cho thấy công ty Honda áp dụng học thuyết quản trị phương tây cách coi trọng lòng trung thành, tơi cá nhân gắn bó, đảm bảo lâu dài chế độ đặc biệt chế độ tuyển dụng suốt đời - đặc trưng công ty Nhật Bản Bố trí sử dụng Tổ chức nhân lực theo nhóm để người phát triển bổ sung cho Chú trọng vào xây dựng văn hóa doanh nghiệp, mơi trường làm việc để nhân viên phát huy hết khả Dùng người theo học thức, khả lực (luân chuyển công việc, tuyển dụng nguồn bên trong) Đề bạt nhân viên thông qua khả năng, thái độ hiệu làm việc, … Ln đề cao người có tài, khơng phân biệt độ tuổi, thâm niên Đào tạo phát triển nhân lực Không phân biệt độ tuổi hay thâm niên nghề Honda liên tục tổ chức khóa học tập, huấn luyện, đào tạo, thực hành nâng cao tay nghề Thường xuyên mở lớp học tiếng Anh, Nhật, hay buổi kỹ ngoại khóa : làm việc nhóm, giao tiếp, hợp tác, … Nhân viên bồi dưỡng, nâng cao, tiếp thu thêm nhiều kiến thức, kỹ văn hóa- xã hội cần thiết Một số hình thức đào tạo Honda Việt Nam: On job Off job training training On the Seft study chance training Đánh giá nhân lực Đánh giá tổng quan thực trạng nguồn nhân lực doanh nghiệp Đánh giá lực nguồn nhân lực trước bố trí sử dụng Trình độ chun mơn tư chất cá nhân Khả làm việc kỹ chuyên môn Thái độ làm việc kỹ lãnh đạo kỹ giao tiếp Đãi ngộ nhân lực Honda quan tâm đến đời sống nhân viên với phương châm có sống “đầy đủ vật chất phong phú tinh thần” Đãi ngộ tài chính: lương Lương sản xuất kinh doanh ; tiền thưởng thưởng vào dịp thành lập Tập đoàn Tết âm lịch Thưởng Phúc lợi lại, cước điện theo hiệu kinh bảo hiểm xã hội/y thoại di động, kiêm doanh theo thành tế/thất nghiệp… nhiệm, thực dự Phụ cấp án/công việc Đãi ngộ phi tài mơơii tạ mộộttm ram tạoora cc th ttạạoo iệ v m g n iệ v tr m thỏỏa ssự trường ựaan n a , am h s n m h n n a ự , h s n m m ựttô ããn nttâ lành n iê v n â ônnt n,,tth âm h n n o h iê c v n n â h to n o h c n rrọn hểểhm,, to t l a thể laoo ọngg hiệ iệnn hhộộii thể đ n ộ g đ n n iệ hhiện ộnng gưườ cv cvvv g ờii hhâânnvviêiênntự tự n h íc h k n ế n y h u KKhhuyến khíc hhtítícchhvvààhhiệiệuu n th iá g h n n đđánh giá th qquuảảlàlàmmvviệiệcc KKhhen enth thưưởởnngg Tổ chức buổi Đảm Đảmbảo bảochế chếđộ độlàm làmviệc việcTổ chức buổi ngoại khóa, vui lâu lâudài, dài,gắn gắnbó bóvới vớivận vận ngoại khóa, vui mệnh chơi,giao giaolưu lưu giúp giúp mệnhcông côngtyty chơi, nhân nhân viên viên được thư thư giãn giãn và gắn gắn bó bó thân thân thiết thiếthơn III Đánh giá kết đạt Phương pháp quản trị nhân lực áp dụng học thuyết phương Tây Honda Việt Nam: Liên tục cải tiến Phối hợp phận Mọi người phát triển Luân chuyển nhân viên giỏi Kiểm tra thất bại trừ lãnh đạo cấp cao có hành động Diễn tập dịp lý tưởng để huấn luyện Đừng la mắng Một mệnh đề khơng có thời hạn mệnh lệnh Làm cho người khác hiểu cơng việc làm 10 Hãy hỏi thuộc cấp “tơi làm cho anh Thành cơng hoạt động quản trị nhân lực Honda Honda tổ chức hoạt động nhắm đến việc tìm kiếm thu hút nhân tài từ trường đại học danh tiếng: Hội thảo “Honda Yes- hộithách thức thành công” Hội thi kỹ thuật viên sửa chữa chung giỏi năm 2017 Một số tồn Honda buộc phải đóng cửa nhà máy 1800 cơng nhân đình cơng Phật Sơn, Trung Quốc ngày 24/5/ dẫn đến sản xuất ngưng trệ, thiệt hại tài chính, chi phí, hội Do Honda gặp nhiều vấn đề khâu đãi ngộ tài chính, chế độ lương bổng nhân viên không hợp lý Giải pháp khắc phục Tăng cường quản trị chiến lược kinh doanh Công tác quản trị Lựa chọn định sản Phát triển công nghệ, kỹ xuất kinh doanh hiệu thuật Phát triển trình độ tạo Tăng cường mở rộng quan động lực cho đội ngũ lao hệ cầu nối doanh nghiệp động xã hội Để chiến lược giảm giá công ty Honda Việt Nam đạt hiệu cao cần phải kết hợp với số chiến lược khác : Chiến lược đa dạng hoá sản phẩm Chiến lược dị biệt hoá sản phẩm Chiến lựơc quảng cáo, tiếp thị rộng rãi ... tài: Liên hệ thực tiễn việc áp dụng học thuyết quản trị nhân lực phương Tây Doanh nghiệp Việt Nam I CƠ SỞ LÝ LUẬN Khái niệm: Quản trị nhân lực hiểu tổng hợp hoạt động quản trị liên quan đến việc. .. ty, đến áp dụng nhiều doanh nghiệp Nhìn theo thiên hướng tiêu cực người đưa phương pháp quản lý chặt chẽ II Liên hệ thực tiễn việc áp dụng quản trị nhân lực phương tây vào Honda Việt Nam Tập... cá nhân Từ cách nhìn nhận tích cực người, học thuyết Y đưa phương thức quản trị nhân lực như: Phương pháp quản trị Thống mục tiêu tổ chức mục tiêu cá nhân Các biện pháp quản trị phải có tác dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Liên hệ thực tiễn việc áp dụng các học thuyết quản trị nhân lực phương Tây tại Doanh nghiệp Việt Nam, Liên hệ thực tiễn việc áp dụng các học thuyết quản trị nhân lực phương Tây tại Doanh nghiệp Việt Nam, I. CƠ SỞ LÝ LUẬN, Thành công trong hoạt động quản trị nhân lực tại Honda

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay