chuong 0 gioi thieu mon hoc revised(1)

9 20 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 15:36

MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP SỐ GV: Th.S Nguyễn Tấn Phúc Bộ mơn Cơ Điện Tử Email:phucnt@hcmuaf.edu.vn Tel : 01267102772 MƠN HỌC PHƯƠNG PHÁP SỐ GV: Th.S Nguyễn Tấn Phúc Bộ môn Cơ Điện Tử Email:phucnt@hcmuaf.edu.vn Tel : 01267102772 PHƯƠNG PHÁP SỐ LÀ GÌ ? Là mơn học tìm hiểu vấn đề toán học giải thông qua sai số số cụ thể MỤC TIÊU MƠN HỌC • Có kiến thức sai số , phương pháp tính nghiệm gần phương trình, hệ đại số tuyến tính , đạo hàm , tích phân xác định , phương trình vi phân thường • Có kỹ tính gần , kỹ giải tốn số cụ thể • Có tính cẩn thận , xác , kiên trì , ý thức tập thể VẬT LIỆU HỌC TẬP • Slide giảng mơn học • Giáo trình Phƣơng pháp số - ứng dụng matlab - Thầy Nguyễn Văn Hùng • Giáo trình Phƣơng Pháp số thầy Lê Thái Thanh- NXB ĐH BK • Máy tính FX casio 500 VẬT LIỆU HỌC TẬP Bắt buộc: Máy PC (phòng thực hành ) Laptop (quá tốt) có cài : Phần mềm Microsoft Excel 2003,2007 Phần mềm MathLab 2007 cao ĐÁNH GIÁ • 1) Tham dự lớp đầy đủ + thái độ học tập : 10% • 2) Làm Thực hành : 30% • 3) Thi cuối kỳ : 60% • Điều kiện thi: mục (1),(2) > 5đ NỘI DUNG CHI TIẾT • • • • • • CHƢƠNG : LÝ THUYẾT SAI SỐ CHƢƠNG : TÍNH NGHIỆM PT Y=F(X) CHƢƠNG 3: GIẢI HỆ PT TUYẾN TÍNH CHƢƠNG : NỘI SUY – XẤP XĨ HÀM SỐ CHƢƠNG 5*: BÀI TỐN ĐẠO HÀM - TÍCH PHÂN CHƢƠNG 6*: GIẢI PTVP KẾT THÚC CHƯƠNG 0… ... ĐH BK • Máy tính FX casio 500 VẬT LIỆU HỌC TẬP Bắt buộc: Máy PC (phòng thực hành ) Laptop (quá tốt) có cài : Phần mềm Microsoft Excel 200 3, 200 7 Phần mềm MathLab 200 7 cao ĐÁNH GIÁ • 1) Tham... MathLab 200 7 cao ĐÁNH GIÁ • 1) Tham dự lớp đầy đủ + thái độ học tập : 10% • 2) Làm Thực hành : 30% • 3) Thi cuối kỳ : 60% • Điều kiện thi: mục (1),(2) > 5đ NỘI DUNG CHI TIẾT • • • • • • CHƢƠNG... HỌC PHƯƠNG PHÁP SỐ GV: Th.S Nguyễn Tấn Phúc Bộ môn Cơ Điện Tử Email:phucnt@hcmuaf.edu.vn Tel : 01 267 102 772 PHƯƠNG PHÁP SỐ LÀ GÌ ? Là mơn học tìm hiểu vấn đề toán học giải thông qua sai số số cụ
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 0 gioi thieu mon hoc revised(1) , chuong 0 gioi thieu mon hoc revised(1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay