powerpoint khảo sát độ chính xác vị trí điểm trên google Earth

21 64 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 15:26

Như vậy, có thể nhận thấy ảnh Google Earth là sản phẩm công nghệ cao, phổ thông, nguồn mở, kỹ thuật sử dụng đơn giản, được cung cấp miễn phí. Đây là nguồn tư liệu rất hữu ích cho người sử dụng.Việc đánh giá độ chính xác của ảnh Google Earth tại các khu vực hoàn toàn xác định được theo sơ đồ các bước thực hiện trong đề tài khi biết cơ sở toán học, tọa độ gốc của điểm khống chế ảnh và sơ đồ chích điểm ảnh khống chế. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA TRẮC ĐỊA, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ   ĐỀ TÀI KHẢO SÁT ĐỘ CHÍNH XÁC VỊ TRÍ ĐIỂM TRÊN ẢNH GOOGLE EARTH Sinh viên thực hiện: Ngô Thu Hiền Giảng viên hướng dẫn: TS Bùi Thị Hồng Thắm Mục tiêu đề tài MỤC TIÊU CHUNG - Đánh giá độ xác vị trí điểm liệu ảnh Google Earth thu thập MỤC TIÊU CỤ THỂ - Khảo sát độ xác vị trí điểm ảnh Google Earth theo quy trình chặt chẽ - Kết khảo sát giá trị độ lệch vị trí điểm Căn vào giá trị để có đánh giá độ xác điểm khống chế ảnh ảnh Google Earth Nội dung báo cáo Tổng quan vấn đề cần nghiên cứu Click to add title in here Cơ sở lý thuyết đánh giá độ xác ảnh Google Earth Thực nghiệm Tổng quan vấn đề cần nghiên cứu  Khái quát ảnh Google Earth  Tình hình nghiên cứu ảnh Google Earth  Tổng quan vấn đề cần nghiên cứu Phần mềm Google Earth - Google Trái Đất hay Google Earth phần mềm mô địa cầu có tên gọi gốc Earth Viewer, tạo công ty Keyhole, Inc - Hệ tọa độ Google Earth, Google Earth Pro: hệ tọa độ quốc tết Lat/Long WGS84 - Có thể tiếp cận Google Earth qua cách: Google Earth môi trường web; Google Earth Mobile: dành cho thiết bị di động; Google Earth Desktop: dành cho máy tính - Một số ảnh vệ tinh thường dùng Google Earth bao gồm: Ảnh vệ tinh Quickbird, ảnh vệ tinh Spot, ảnh vệ tinh IKONOS, ảnh Vệ tinh World view, ảnh Vệ tinh LANDSAT-8 - Chức Google Earth bao gồm: Chức hiển thị liệu, Chức phân tích truy vấn, Chức xuất liệu Ứng dụng Google Earth - Ứng dụng quản lý: Dùng chức định vị, đặt tên đính kèm ảnh để quản lý lưới trạm thủy văn khu vực cách trực quan, khoa học, tiện ích - Ứng dụng khảo sát thực địa: Dùng chức tìm vị trí thực tế có địa hình phức tạp như: Núi cao, đèo sâu,… từ xác định kinh độ, độ - Ứng dụng xác định tiêu điểm: Dùng chức tia ngắm ngang, thước đo biến trình cao độ để xác định quản lý tiêu điểm trạm khí tượng - Ứng dụng thuyết minh lưới dẫn kinh, vĩ, cao độ: Dùng chức mạng lưới thước đo diễn toán độ cao để thuyết minh lưới dẫn truyền kinh độ, độ, cao độ - Tạo kịch trình chiếu 3D tự động: Chỉ cần 30 phút tạo kịch trình chiếu tự động 3D (với số điểm khoảng 30 điểm dựng) - Tổ chức liệu trực quan: Phương pháp tổ chức liệu dạng thư mục, quan sát thấy trực tiếp, cho phép dễ dàng tổ chức xếp, tạo mới, chuyển đổi, chép, đối tượng thư mục thư mục - Tạo GIS động cơng cụ Gooogle Earth mạng Internet nối kết sở liệu lưu máy - Chỉnh lý đồ: Những khu vực đồ thường sai lệch lớn chưa chỉnh lý kịp, trường hợp gấp, ta sử dụng ảnh vệ tinh Google để chỉnh lý, bổ sung - Xây dựng đối tượng 3D: Các đối tượng 3D xây dựng đơn giản, nhanh chóng Vấn đề nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu ảnh Google Earth có nhiều viết, đề tài, dự án nhiều lĩnh vực như: khảo sát địa chất, địa hình, thủy văn, rừng, an ninh quốc phòng, giao thơng vận tải, xây dựng, du lịch, dạy học, - Mặc dù ảnh Google Earth ứng dụng thực tế sử dụng số cơng trình nghiên cứu Việt Nam nhiên thời điểm chưa có cơng trình nghiên cứu cơng bố độ xác vị trí điểm ảnh Google Earth CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC ẢNH GOOGLE EARTH Cơ sở lý thuyết - Nghiên cứu sở lý thuyết hệ tọa độ bao gồm: Hệ tọa độ xích đạo, hệ tọa độ vng góc không gian địa tâm, hệ tọa độ địa diện,… - Nghiên cứu sở lý thuyết bao gồm: tính đổi tọa độ tính chuyển tọa độ 2 Phần mềm thực nghiệm a Phần mềm Universal Maps Downloader - Universal Maps Downloader là phần mềm cơng cụ có chức thu thập hình ảnh từ Google Maps, Google Earth, OpenStreet Map,… - Người sử dụng xem đồ tải xuống Maps Viewer kết hợp chúng thành tệp bmp lớn, jpg tif cơng cụ Maps Combiner xuất tất hình ảnh vào sở liệu định dạng MBTiles Giao diện tải ảnh phần mềm Universal Maps Downloader  b Phần mềm Global Mapper - Global Mapper công cụ quản lý liệu không gian độc lập thành phần tách rời hệ thống thông tin địa lý GIS - Chức bao gồm: + Global Mapper phần mềm tạo, chỉnh sửa, xóa hiển thị thơng tin đồ trợ giúp cho người dùng trình tìm kiếm đường địa điểm + Phần mềm hỗ trợ nhiều dịnh dạng khác như: Arc, tập tin ASCII, file GPS, AutoCad, tập tin GIS, loại Vector,… + Cho phép truy xuất lúc nhiều kiệu như: đồ địa lý, hình ảnh, liệu địa chấn, hình ảnh màu có độ phân giải cao từ DigitalGlobe + Cho phép xem đồ mô hình 3D với hình ảnh chân thực + Cho phép tham chiếu mốc, đoạn thẳng, độ cao,… + Hỗ trợ zoom to thu nhỏ vị trí mà người sử dụng muốn xem đồ + Chức Converter cho phép chuyển đội hệ tọa độ khác + Chức Digitizer cho phép sửa đổi thông tin vector + Xuất file liệu định dạng web để hỗ trợ xem trực tuyến Google Earth, Virtual Earth,… + Ngồi Ứng dụng Global Mapper hỗ trợ tìm địa chỉ, tên, thông tin, địa điểm khác đồđồ q trình đánh giá độ xác ảnh Google Earth Thực nghiệm Dữ liệu Tọa độ điểm khống chế ảnh Sơ đồ chích điểm khống chế Bao gồm: 22 điểm khống chế ảnh thuộc khu ảnh vực thành phố Hà Nội, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Hải Dương, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Vĩnh Phúc xác định hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN2000, kinh tuyến trung ương 0 105 , múi chiếu http://blogcongdong.com Thực nghiệm Bước 1: Khai thác ảnh Google Earth khu vực thực nghiệm - Ảnh Google Earth khu vực thực nghiệm khai thác phần mềm Universal Map Downloader Giao diện phần mềm Unversal Maps Downloader Kết tải ảnh điểm khống chế N-01 Google Earth Bước 2: Chuyển đổi ảnh Google Earth hệ tọa độ địa phương phần mềm Global Mapper Mở ảnh phần mềm Ảnh hệ tọa độ WGS-84 Nhập thơng số tốn học chuyển đổi Phần mềm tự động chuyển đổi Chuyển đổi ảnh Ảnh chuyển toạ độ hệ VN 2000 định dạng *.TIFF Bước 3: Xác định tọa độ điểm khống chế ảnh sở ảnh Google Earth chuyển đổi hệ tọa độ khu vực Nội dung Nội dung   seedfile chuẩn với thơng số tốn học ảnh lên seed file vừa tạo, đồng thời mở giống với hệ tọa độ địa phương ảnh ảnh Google Earth định dạng *.TIFF Google Earth độ ảnh nắn với vị trí tọa độ hệ tọa độ địa phương Nội dung Sử dụng phần mềm Microstation SE tạo Chuyển file tọa độ điểm điểm chích phần mềm I_rasC Ảnh mở chế  Dựa vào sơ đồ chích điểm khống chế ảnh, ta xác định tọa độ điểm khống chế ảnh Google Earth Tọa độ 22 điểm khống chế ảnh xác định sở ảnh Google Earth chuyển đổi hệ tọa độ địa phương Bước 4: Xác định độ lệch tọa độ điểm khống chế ảnh  Các giá trị độ lệch theo chiều X (ký hiệu ∆X), theo chiều Y (ký hiệu ∆Y) xác định theo công thức sau: = -; = -  Giá trị độ lệch vị trí điểm (ký hiệu mp) xác định theo công thức:  Độ lệch vị trí trung bình điểm khống chế ảnh (ký hiệu dmp) xác định theo cơng thức: dmp = đó: n tổng số điểm khống chế ảnh Độ lệch tọa độ điểm khống chế ảnh   Giá trị dmp (m) xác định sau: dmp = = = 2.742 (m) Bước 5: Nhận xét, đánh giá độ xác ảnh Độ lệch lớn tọa độ điểm khống chế ảnh theo chiều X 6.276 mét (điểm N12), nhỏ 0.679 mét (N-10), trung bình 1.944 mét B Độ lệch lớn tọa độ điểm khống chế ảnh theo chiều Y 4.798 mét Trên khu vực thực nghiệm, độ lệch vị trí điểm khơng đồng (điểm N-12), nhỏ 0.337 mét (N-11), A C trung bình 1.865 mét Độ xác trung bình khoảng 2.742 mét Trong trình xử lý số liệu, nhận thấy điểm N-12 có độ lệch vị trí điểm 7.899 mét, giá trị lớn so với giá trị độ lệch trung bình cỡ khoảng 2.88 lần Tuy nhiên giá trị nhỏ ba lần giá trị độ lệch trung bình, độ lệch sử dụng q trình tính độ xác ảnh khu vực thực nghiệm Độ lệch vị trí điểm điểm khống chế ảnh lớn E D 7.899 mét (điểm N-12), nhỏ 0.869 mét (N-11), trung bình 2.742 mét Kết luận - Q trình đánh giá độ xác ảnh Google Earth nghiên cứu thể qua năm bước rõ ràng Dữ liệu thực nghiệm bao gồm tọa độ 22 điểm khống chế ảnh sơ đồ chích điểm ảnh khống chế tương ứng sử dụng làm liệu gốc cho trình thực nghiệm - Kết trình thực nghiệm cho thấy ảnh - Độ xác Google Earth khu Google Earth vị trí điểm N-12 ảnh Google vực khác vậy, độ xác vị trí Earthđộ xác (7.899 mét), điểm ảnh Google Earth cần đánh giá vị trí điểm N-11 ảnh Google Earthđộ trước đưa vào sử dụng để đáp ứng xác cao (0.869 mét) Độ xác trung u cầu độ xác thành lập đồ bình ảnh khoảng 2.742 mét Từ độ - Việc đánh giá độ xác ảnh Google xác này, người sử dụng có định Earth khu vực hoàn toàn xác định hợp lý cho việc sử dụng ảnh theo sơ đồ bước thực đề tài biết sở toán học, tọa độ gốc điểm khống chế ảnh sơ đồ chích điểm ảnh khống chế Trân thành cảm ơn ý lắng nghe thầy cô
- Xem thêm -

Xem thêm: powerpoint khảo sát độ chính xác vị trí điểm trên google Earth, powerpoint khảo sát độ chính xác vị trí điểm trên google Earth, CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC ẢNH GOOGLE EARTH, b. Phần mềm Global Mapper, Sơ đồ quá trình đánh giá độ chính xác ảnh Google Earth

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay