Thuyết minh dự án Mở rộng nhà máy lắp ráp các loại máy phục vụ nông nghiệp 0918755356

67 18 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 15:06

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠNG TY VIKOTRADE -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ CHIỀU SÂU, DI DỜI, MỞ RỘNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT LẮP RÁP CÁC LOẠI MÁY PHỤC VỤ CƠ GIỚI HĨA NƠNG NGƯ NGHIỆP ĐỊA ĐIỂM : 257 NƠ TRANG LONG, PHƯỜNG 13, QUẬN BÌNH THẠNH,TP.HCM CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY VIKOTRADE Tp.HCM - Tháng năm 2012 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠNG TY VIKOTRADE -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ CHIỀU SÂU, DI DỜI, MỞ RỘNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT LẮP RÁP CÁC LOẠI MÁY PHỤC VỤ CƠ GIỚI HÓA NÔNG NGƯ NGHIỆP CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY VIKOTRADE ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH NGUYỄN VĂN MAI Tp.HCM - Tháng năm 2012 NỘI DUNG CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư I.2 Mô tả sơ dự án I.3 Cơ sở pháp lý CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG II.1 Tổng quan thực trạng ngành khí phục vụ nơng nghiệp II.1.1.Tổng quan ngành khí nơng nghiệp Việt Nam II.1.2 Khó khăn trở ngại việc phát triển khí nơng nghiệp II.2 Nhu cầu việc giới hóa Việt Nam II.3 Nguồn cung thị trường CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ III.1 Mục tiêu dự án III.2 Sự cần thiết phải đầu tư CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG MƠI TRƯỜNG ĐẦU TƯ 11 IV.1 Điều kiện tự nhiên 11 IV.1.1 Vị trí địa lý 11 IV.1.2 Địa hình 11 IV.1.3 Khí hậu 11 IV.1.4 Thủy văn 12 IV.2 Hiện trạng khu đất xây dựng dự án 12 IV.2.1 Hiện trạng sử dụng đất 12 IV.2.2 Đường giao thông 12 IV.2.3 Hiện trạng thông tin liên lạc 12 IV.2.4 Hiện trạng cấp điện 12 IV.2.5 Cấp – Thoát nước 12 IV.3 Nhận xét chung 12 CHƯƠNG V: QUY MÔ DỰ ÁN 13 V.1 Quy mô công suất 13 V.1.1 Hình thức đầu tư 13 V.1.2 Công suất thiết kế 13 V.2 Cơng trình đất 17 V.2.1 Cơng trình xây dựng 17 V.2.2 Phương án thiết kế 17 V.3 Phương án công nghệ trang thiết bị 19 V.3.1 Công nghệ sản xuất 19 V.3.2 Cơng nghệ máy móc 19 CHƯƠNG VI: BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ CƠ CẤU NHÂN SỰ 21 VI.1 Sơ đồ máy quản lý 21 VI.2 Cơ cấu nhân 21 CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 23 VII.1 Đánh giá tác động môi trường 23 VII.1.1 Giai đoạn xây dựng 23 VII.1.2 Giai đoạn vận hành 23 VII.2 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 24 VII.2.1 Giai đoạn xây dựng 24 VII.2.2 Giai đoạn vận hành 25 CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 26 VIII.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư 26 VIII.2 Nội dung tổng mức đầu tư 27 VIII.2.1 Nội dung 27 VIII.2.2 Kết tổng mức đầu tư 31 CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 33 IX.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư 33 IX.2 Tiến độ sử dụng vốn 34 IX.3 Kế hoạch vay vốn 35 CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH 40 X.1 Các thông số kinh tế sở tính tốn 40 X.2 Tính tốn chi phí dự án 40 X.2.1 Chi phí khấu hao 40 X.2.2 Chi phí nhân cơng 41 X.2.3 Chi phí hoạt động 42 X.3 Doanh thu từ dự án 44 X.4 Các tiêu kinh tế dự án 45 X.5 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 50 CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 51 XI.1 Kết luận 51 XI.2 Kiến nghị 51 PHỤ LỤC HÌNH ẢNH 52 Thuyết minh Dự án Đầu tư chiều sâu, di dời, mở rộng nhà máy sản xuất lắp ráp loại máy phục vụ giới hóa Nông Ngư Nghiệp - CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư  Tên tổ chức : Công ty Vikotrade  Mã số thuế : 0300829126  Địa : 313 (Số cũ 257) Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh,Tp.HCM I.2 Mơ tả sơ dự án  Tên dự án : Đầu tư chiều sâu, di dời, mở rộng nhà máy sản xuất lắp ráp loại Máy phục vụ giới hóa Nơng Ngư Nghiệp  Địa điểm xây dựng : Khu công nghiệp Hồ Phú, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng I.3 Cơ sở pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội quy định đấu thầu  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình ;  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường;  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường;  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; Đơn vị tư vấn: www.lapduan.com.vn-08.3911.8552 Thuyết minh Dự án Đầu tư chiều sâu, di dời, mở rộng nhà máy sản xuất lắp ráp loại máy phục vụ giới hóa Nơng Ngư Nghiệp  Nghị định số 85/2009/ND-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng  Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường;  Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 23/03/2009 Bộ Xây dựng quy định chi tiết số nội dung Nghị định 12/2009/NĐ-CP  Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28/05/2011 Ủy ban Nhân dân TP HCM ban hành quy định thực dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu TP –HCM  Quyết định số 3176/QĐ-BNN-CB ngày 26/12/2011 Bộ trưởng Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn công bố tổ chức, cá nhân sản xuất máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch đợt hưởng sách theo định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 Thủ tướng Chính Phủ  Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự tốn, dự tốn cơng trình sản xuất lắp ráp loại máy phục vụ giới hóa Nơng Ngư Nghiệp  Các tiêu chuẩn Việt Nam Dự án “Đầu tư chiều sâu, di dời, mở rộng nhà máy sản xuất lắp ráp loại Máy phục vụ giới hóa Nơng Ngư Nghiệp thực tiêu chuẩn, quy chuẩn sau : - TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng; - TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật; - TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí; - TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy; - TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93); - TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung thiết kế; - TCXD 33-1985 : Cấp nước - mạng lưới bên ngồi cơng trình - Tiêu chuẩn thiết kế; - TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật; - TCXD 51-1984 : Thoát nước - mạng lưới bên ngồi cơng trình - Tiêu chuẩn thiết kế; - TCXD 188-1996 : Nước thải đô thị -Tiêu chuẩn thải; - TCVN 4474-1987 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống thoát nước nhà; - TCVN 4473:1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nước bên trong; - TCVN 5673:1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong; - TCVN 6772 : Tiêu chuẩn chất lượng nước nước thải sinh hoạt; - TCVN 188-1996 : Tiêu chuẩn nước thải đô thị; Đơn vị tư vấn: www.lapduan.com.vn-08.3911.8552 Thuyết minh Dự án Đầu tư chiều sâu, di dời, mở rộng nhà máy sản xuất lắp ráp loại máy phục vụ giới hóa Nơng Ngư Nghiệp - TCVN 5502 - TCVN 5687-1992 : Đặc điểm kỹ thuật nước sinh hoạt; : Tiêu chuẩn thiết kế thơng gió - điều tiết khơng khí - sưởi - TCVN 5828-1994 - TCXD 95-1983 dân dụng; - TCXD 25-1991 trình cơng cộng; - TCXD 27-1991 cộng; : Đèn điện chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật chung; : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngồi cơng trình ấm; : Tiêu chuẩn đặt đường dây dẫn điện nhà công : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện nhà cơng trình cơng  Quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường  QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn;  QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia độ rung;  Quyết định 3733-2002/QĐ-BYT: định việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc 07 thông số vệ sinh lao động;  TCVS 1329/QĐ- BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh nước cấp sinh hoạt Bộ Y tế;  QCVN 03:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Giới hạn cho phép kim loại nặng đất  QCVN 05:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh;  QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số chất độc hại khơng khí xung quanh;  QCVN 07: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngưỡng chất thải nguy hại;  QCVN 08:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt;  QCVN 09:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ngầm;  QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt;  QCVN 19:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải công nghiệp bụi chất vô cơ;  QCVN 20:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp số chất hữu cơ;  QCVN 40: 2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp; Đơn vị tư vấn: www.lapduan.com.vn-08.3911.8552 Thuyết minh Dự án Đầu tư chiều sâu, di dời, mở rộng nhà máy sản xuất lắp ráp loại máy phục vụ giới hóa Nơng Ngư Nghiệp - CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG II.1 Tổng quan thực trạng ngành khí phục vụ nơng nghiệp II.1.1.Tổng quan ngành khí nơng nghiệp Việt Nam Hiện nay, ngành khí nơng nghiệp Việt Nam phát triển không đồng bộ, nên công nghiệp phụ trợ Thiếu gắn bó nghiên cứu sản xuất Các loại hình sản xuất chủ yếu vừa nhỏ Bên cạnh đó, sản phẩm máy nơng nghiệp Việt Nam sản xuất chủng loại ít, giá thành cao, chất lượng chưa ổn định Riêng Tổng Công ty Máy Động lực Việt Nam có Cơng ty Máy Nơng nghiệp Miền Nam (gồm 02 nhà máy Vikyno + Vinapro) hoạt động tốt đầu tư Đây nhà máy Nhật Bản đầu tư liên tục nhà nước hỗ trợ từ trước năm 1972 chuyên lắp ráp máy Diesel hiệu Kubota Yarmar Đây doanh nghiệp sản xuất loạt vừa có doanh số trung bình khoảng 500 tỷ đồng/năm Trình độ cơng nghệ sánh ngang với nước phát triển khối Asean Hiện chiếm 10% tổng sản lượng sản xuất Việt Nam xuất qua Philipin, Myanma, Trung Đông v.vv… Một số doanh nghiệp khác chủ yếu ráp sản xuất loạt nhỏ Cơ khí An Giang, Cơ khí Long An, nhà máy sản xuất máy kéo 02 bánh Hà Tây, Công ty Vikotrade v.vv Việc sản xuất, kinh doanh loại máy nông nghiệp Việt Nam với mức lãi thấp nên nhà đầu tư nước quan tâm vào lĩnh vực Theo thống kê có doanh nghiệp tham gia vào hiệu thấp Theo nhiều chuyên gia kinh tế lý giải nước ta, sản xuất máy nông nghiệp lợi nhuận thấp, nhà nước chưa có sách ưu đãi phù hợp nên doanh nghiệp đầu tư sản xuất dẫn đến nguồn cung nội địa thấp, chủ yếu phải nhập từ nước với giá thành cao Ngồi sách thuế nhập khẩu, số thuế khác chưa rõ ràng Chính điều kìm hãm đầu tư phát triển ngành hàng II.1.2 Khó khăn trở ngại việc phát triển khí nơng nghiệp Theo khảo sát thống kê Viện Cơ điện Nông nghiệp Công nghệ sau thu hoạch Việt Nam Nhu cầu máy để giới hố nơng nghiệp lớn nhiên q trình giới hố nông nghiệp Việt Nam diễn yếu, chậm phát triển, lạc hậu, chủng loại nghèo nàn Thống kê cho thấy, nước có khoảng 1.300 doanh nghiệp, sở sản xuất máy nông nghiệp, khoảng 1218 trung tâm, doanh nghiệp chuyên sửa chữa, bảo dưỡng loại máy kéo, máy nơng nghiệp, thiết bị khí nông nghiệp Tại Việt Nam, máy phục vụ nông nghiệp khoảng 900.000 máy Chủ yếu máy nổ, máy bơm, máy phát điện, máy xới, máy gặt đập liên hợp máy chuyên dụng khác Trong đó: + Máy nhập dạng nguyên từ Trung Quốc chiếm 60% + Máy sản xuất nước chiếm 20% + Máy nhập từ Nhật Bản, Mỹ, EU chiếm ÷ 5% + Máy cũ loại chiếm 15 ÷17% Đơn vị tư vấn: www.lapduan.com.vn-08.3911.8552 Thuyết minh Dự án Đầu tư chiều sâu, di dời, mở rộng nhà máy sản xuất lắp ráp loại máy phục vụ giới hóa Nơng Ngư Nghiệp II.2 Nhu cầu việc giới hóa Việt Nam Nghiên cứu Bảng Công suất máy (HB) phục vụ nông nghiệp ta có bảng so sánh sau: TT Tên Quốc Gia Công suất thiết bị Hướng phấn đấu phục vụ nông nghiệp 2015 2020 HP/ha Việt Nam 1,2 HP/ha canh tác 3HP/ha 6HP/ha Thái Lan HP/ha canh tác Hàn Quốc 4,2 HP/ha canh tác Trung Quốc 6,1 HP/ha canh tác Nhật Bản 7,3 HP/ha canh tác Qua bảng ta thấy rõ mức độ thiếu thốn máy móc phục vụ nơng nghiệp Việt Nam nhiệm vụ ngành khí phụ vụ nơng nghiệp tới lớn Vì việc gia tăng sản xuất máy móc nhằm cung cấp đáp ứng nhu cầu nước ta vấn đề cần thiết II.3 Nguồn cung thị trường Hiện nay, nguồn cung cho loại máy phục vụ nông nghiệp Việt Nam chủ yếu từ nguồn sau: + Máy nhập từ Trung Quốc dạng CBU chiếm 60% + Máy nhập từ Nhật Bản, Mỹ, EU chiếm 3÷ 5% + Máy cũ loại từ Nhật Mỹ chiếm 15÷17% + Máy sản xuất nước chiếm 20% Vấn đề cho thấy, sản xuất máy phục vụ nông nghiệp Việt Nam cần phải phát triển thật mạnh bền vững bước thay nguồn cung từ nước Việc phát triển phải bước, có quy trình nghiên cứu thật kỹ bảo đảm cạnh tranh với sản phẩm nhập nước Đơn vị tư vấn: www.lapduan.com.vn-08.3911.8552 Thuyết minh Dự án Đầu tư chiều sâu, di dời, mở rộng nhà máy sản xuất lắp ráp loại máy phục vụ giới hóa Nơng Ngư Nghiệp - CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ III.1 Mục tiêu dự án Dự án “Đầu tư chiều sâu, di dời, mở rộng nhà máy sản xuất lắp ráp loại Máy phục vụ giới hóa Nơng Ngư Nghiệp” Công ty Vikotrade làm chủ đầu tư Khi dự án vào hoạt động cung cấp máy móc hàng năm cho việc giới hóa nơng nghiệp Việt Nam xuất nước với mục tiêu hướng tới doanh thu đạt 100 ÷ 200 tỷ đồng/năm tuỳ theo nhu cầu thực tế thị trường Dự kiến dự án vào hoạt động cung cấp loại máy móc sau: + Máy Diesel, Gasoline + Máy cày, xới bánh + Máy gặt đập liên hợp + Phụ tùng chủ yếu cho máy gặt đập liên hợp máy cày xới Bên cạnh việc bổ sung số máy móc thiết bị phù hợp với yêu cầu phát triển dự án định di dời mở rộng nhà máy sản xuất lắp ráp loại máy phục vụ giới hóa nơng ngư nghiệp khu cơng nghiệp Hồ Phú, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh với mong muốn đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường nước Sau di dời nhà máy, định hướng đầu tư xây dựng dự án nhằm cho thuê mặt văn phòng khu đất có vị trí 313 (Số cũ 257) Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh,Tp.HCM Ngồi mục tiêu kinh tế có lợi cho chủ đầu tư, dự án mang lại hiệu xã hội to lớn góp phần phát triển kinh tế địa phương, giảm nhập siêu, tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh, giải công ăn việc làm cho người lao động có chun mơn, bước xây dựng cải tạo môi trường sống cộng đồng dân cư III.2 Sự cần thiết phải đầu tư Hiện nay, ngành sản xuất lắp ráp loại Máy phục vụ giới hóa Nơng Ngư Nghiệp có lộ trình hội phát triển có tiềm tiêu thụ lớn ngồi nước Cơ giới hóa, tăng cường đưa máy móc vào sản xuất nông ngư nghiệp nhằm tăng suất, giảm lao động lĩnh vực nông ngư nghiệp mục tiêu Nhà nước mục tiêu phát triển nông thôn giai đoạn Đặc biệt, Chính phủ có nhiều sách hỗ trợ giới hóa nơng nghiệp, đại hóa nơng thơn, có hỗ trợ nhu cầu máy nơng nghiệp Tuy nhiên, 60% sản phẩm thị trường máy nông ngư nghiệp nước máy nhập từ Trung Quốc, lại Nhật Bản, Hàn Quốc, sản phẩm nội địa chiếm 15-20% thị phần Nguyên nhân nguồn cung nội địa thấp, công nghệ lạc hậu, công suất nhỏ, giá lại cao so với số chủng loại máy nước ngồi Trong đó, theo nhận định chun gia nhu cầu máy móc nơng ngư nghiệp lớn, khoảng trống khiến máy móc nước ngồi có hội tràn vào chiếm lĩnh thị trường nước Theo quy hoạch đến năm 2015 Bộ Công Thương, ngành sản xuất máy động lực máy nơng nghiệp hình thành mạng lưới sản xuất, lắp ráp công nghiệp hỗ trợ cho miền Theo tập trung giải khâu bản, đầu tư mức cho công nghiệp Phấn đấu giành lại phần lớn thị phần nước loại động Diesel cỡ trung nhỏ, động xăng công suất nhỏ, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông ngư nghiệp Đơn vị tư vấn: www.lapduan.com.vn-08.3911.8552 Thuyết minh Dự án Đầu tư chiều sâu, di dời, mở rộng nhà máy sản xuất lắp ráp loại máy phục vụ giới hóa Nơng Ngư Nghiệp PHỤ LỤC HÌNH ẢNH A-HÌNH ẢNH MÁY MĨC SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY VIKOTRADE STT Thiết bị Tên máy 4LL-200A VKGD-1300A CA- 200 CA- 200T 4LL-200 GL-111 Đơn vị tư vấn: www.lapduan.com.vn-08.3911.8552 52 Thuyết minh Dự án Đầu tư chiều sâu, di dời, mở rộng nhà máy sản xuất lắp ráp loại máy phục vụ giới hóa Nơng Ngư Nghiệp - GL-111B VDF-15 VDF-15A VGD-165 VGD-170 10 Đơn vị tư vấn: www.lapduan.com.vn-08.3911.8552 VGD-180 53 Thuyết minh Dự án Đầu tư chiều sâu, di dời, mở rộng nhà máy sản xuất lắp ráp loại máy phục vụ giới hóa Nơng Ngư Nghiệp - 11 12 VKCL-1500 VKCL-1200 13 VKD-175A 14 VKD-180 15 VKD1100ZN VKD1110N VKD1115N Đơn vị tư vấn: www.lapduan.com.vn-08.3911.8552 54 Thuyết minh Dự án Đầu tư chiều sâu, di dời, mở rộng nhà máy sản xuất lắp ráp loại máy phục vụ giới hóa Nơng Ngư Nghiệp - 16 VKD1110Z VKD1115Z VKD1125 17 VKD-1100Z 18 VKD-1110 VKD-1115 19 20 Đơn vị tư vấn: www.lapduan.com.vn-08.3911.8552 VKD-1110ZN VKD1115ZN VKD-1125N VKD-1125ND 55 Thuyết minh Dự án Đầu tư chiều sâu, di dời, mở rộng nhà máy sản xuất lắp ráp loại máy phục vụ giới hóa Nơng Ngư Nghiệp - 21 22 VKG168F VKG168F-2 VKG168F-L VKG168F-2L 23 VKGG - 1.3 VKGG - 1.5 VKGG - 2.0 24 VKGP-50 25 VKGP-80 Đơn vị tư vấn: www.lapduan.com.vn-08.3911.8552 56 Thuyết minh Dự án Đầu tư chiều sâu, di dời, mở rộng nhà máy sản xuất lắp ráp loại máy phục vụ giới hóa Nơng Ngư Nghiệp B – MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY VIKOTRADE Đơn vị tư vấn: www.lapduan.com.vn-08.3911.8552 57 Thuyết minh Dự án Đầu tư chiều sâu, di dời, mở rộng nhà máy sản xuất lắp ráp loại máy phục vụ giới hóa Nơng Ngư Nghiệp - Đơn vị tư vấn: www.lapduan.com.vn-08.3911.8552 58 Thuyết minh Dự án Đầu tư chiều sâu, di dời, mở rộng nhà máy sản xuất lắp ráp loại máy phục vụ giới hóa Nơng Ngư Nghiệp - Đơn vị tư vấn: www.lapduan.com.vn-08.3911.8552 59 Thuyết minh Dự án Đầu tư chiều sâu, di dời, mở rộng nhà máy sản xuất lắp ráp loại máy phục vụ giới hóa Nơng Ngư Nghiệp - Đơn vị tư vấn: www.lapduan.com.vn-08.3911.8552 60 Thuyết minh Dự án Đầu tư chiều sâu, di dời, mở rộng nhà máy sản xuất lắp ráp loại máy phục vụ giới hóa Nông Ngư Nghiệp - Đơn vị tư vấn: www.lapduan.com.vn-08.3911.8552 61 Thuyết minh Dự án Đầu tư chiều sâu, di dời, mở rộng nhà máy sản xuất lắp ráp loại máy phục vụ giới hóa Nơng Ngư Nghiệp - Đơn vị tư vấn: www.lapduan.com.vn-08.3911.8552 62 Thuyết minh Dự án Đầu tư chiều sâu, di dời, mở rộng nhà máy sản xuất lắp ráp loại máy phục vụ giới hóa Nơng Ngư Nghiệp - Đơn vị tư vấn: www.lapduan.com.vn-08.3911.8552 63 Thuyết minh Dự án Đầu tư chiều sâu, di dời, mở rộng nhà máy sản xuất lắp ráp loại máy phục vụ giới hóa Nơng Ngư Nghiệp - Đơn vị tư vấn: www.lapduan.com.vn-08.3911.8552 64 Thuyết minh Dự án Đầu tư chiều sâu, di dời, mở rộng nhà máy sản xuất lắp ráp loại máy phục vụ giới hóa Nơng Ngư Nghiệp - Đơn vị tư vấn: www.lapduan.com.vn-08.3911.8552 65 Thuyết minh Dự án Đầu tư chiều sâu, di dời, mở rộng nhà máy sản xuất lắp ráp loại máy phục vụ giới hóa Nơng Ngư Nghiệp - Đơn vị tư vấn: www.lapduan.com.vn-08.3911.8552 66 ... Đơn vị tư vấn: www.lapduan.com.vn-08.3911.8552 Đồng hồ đo, Pan me, thước cặp ĐVT SL NƯỚC SX Nhật & Đài Loan Nhật & Đài Loan cái Nhật & Đài Loan Nhật 1 Đài Loan, Trung Quốc Đài Loan, Trung Quôc Malaysia... tiện YAMAYAKI Máy phay IRQ-U, KOYO 2,2KW, 250x1080mm Nhật Máy phay 6T12 7,5KW, 320x1325mm Nga 10 Máy phay 6P82 Máy khoan đầu ROKU ROKU Máy khoan tarô T-75 Máy khoan tarô đầu VSS-501 Máy khoan đầu... 1.000kg, ngang 4m 0,75KW, 12,5m Đơn vị tư vấn: www.lapduan.com.vn-08.3911.8552 Đài Loan Việt Nam Việt Nam Việt Nam Nhật, Việt Nhật, Việt Đài Loan Nhật, Việt Đài Loan Nhật,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh dự án Mở rộng nhà máy lắp ráp các loại máy phục vụ nông nghiệp 0918755356, Thuyết minh dự án Mở rộng nhà máy lắp ráp các loại máy phục vụ nông nghiệp 0918755356

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay