De Cuong kinh te quoc te QT207

10 66 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 11:39

QT207- KINH TẾ QUỐC TẾ LTTN & LTTT / Nền kinh tế đóng cửa có ưu điểm sau đây? B) Hạn chế tác động xấu từ bên ngoà 2/ Trong kinh tế tri thức, thị trường phát triển nhanh A) Thị trường dịch vụ 3/Nhận định không với đặc điểm kinh tế giới giai đoạn ? B) Tốc độ tăng trưởng kinh tế giới ngày tăng cao Căn vào đối tượng vận động, quan hệ kinh tế quốc tế chia thành nhóm? C) nhóm Quan hệ kinh tế quốc tế xuất là: B) Thương mại quốc tế Mở cửa kinh tế quốc gia KHÔNG phải D) Nhu cầu lợi ích cá nhân Trong xu phát triển kinh tế tri thức, trao đổi sản phẩm quốc gia giới chủ yếu là: D) Sản phẩm có hàm lượng chất xám cao Chủ thể tham gia nhiều vào hoạt động kinh tế quốc tế? B) Các đơn vị kinh doanh quốc gia Đối tượng nghiên cứu kinh tế học quốc tế nội dung nội dung sau đây? A) Nghiên cứu phụ thuộc lẫn quốc gia 10 Theo trình độ phát triển kinh tế, người ta chia kinh tế giới thành nhóm quốc gia? B) 11 Nhận định sau không với đặc điểm hợp tác quốc tế khoa học công nghệ? D) Phân bố lãnh thổ đồng thành tựu khoa học công nghệ 12 Trong kinh tế vật chất, sản phẩm ngành chiếm tỷ trọng lớn GDP? D) Nông nghiệp công nghiệp 13 Chiến lược kinh tế “mở cửa” phát triển kinh tế dựa vào B) Sự kết hợp hợp lý hai nguồn lực nước nước 14 Trong nghiên cứu kinh tế quốc tế sử dụng kiến thức của: D) Của kinh tế vi mô vĩ mô 15 Nội dung nội dung đối tượng nghiên cứu kinh tế học quốc tế? A) Nghiên cứu phụ thuộc lẫn mặt kinh tế quốc gia 16 Bản chất quan hệ kinh tế quốc tế là: C) Quan hệ kinh tế quốc gia 17 Gia công th cho nước ngồi / Th nước ngồi gia cơng nội dung của: A) Thương mại quốc tế 18 Quá trình mậu dịch quốc tế không diễn hai quốc gia hai quốc gia có: D) Cùng sở thích thị hiếu, yếu tố sản xuất 19 Đặc điểm mậu dịch quốc tế so với mậu dịch quốc gia là: A) Có lợi 20 Theo lý thuyết H-O, nhân tố quy định thương mại? A) Mức độ dư thừa/dồi (factor abundance) rẻ yếu tố sản xuất quốc gia khác 21 Lý thuyết lợi tuyệt đối gắn liền với tên tuổi nhà khoa học nào? B) Adam Smith 22 Quan điểm tác giả báo hiệu sai lầm trường phái trọng thương? C) David Hamen 23 Khi cạnh tranh người bán mạnh cạnh tranh người mua, giá có xu hướng: C) Giảm 24 Thương mại quốc tế không bao gồm D) Xuất nhập người phục vụ nhu cầu sức lao động 25 Nội dung quan trọng hoạt động thương mại quốc tế là: B) Xuất nhập hàng hóa hữu hình 26 Lý thuyết sau dựa hiệu suất không đổi theo quy mô? A) H - O 27 Lợi nước có chủ yếu dựa vào lợi tự nhiên quan điểm ai? B) Adam Smith 28 Thương mại quốc tế phân chia thành hoạt động C) nhóm hoạt động chính 29 Coi hoạt động thương mại móc túi lẫn quan điểm trường phái nào? A) Chủ nghĩa trọng thương 30 Theo quan điểm trường phái trọng thương, hai nước trao đổi hàng hóa với thì: C) Một nước có lợi, nước bị thiệt 31 Chức thương mại quốc tế nội dung nội dung sau? A) Biến đổi cấu giá trị sử dụng sản phẩm xã hội 32 Theo lý thuyết hecksher-ohlin, quốc gia xuất mặt hàng B) Việc sản xuất đòi hỏi sử dụng nhiều cách tương đối yếu tố sản xuất dồi Quốc gia 33 Nội dung quan trọng hoạt động thương mại quốc tế là: B) Xuất nhập hàng hóa hữu hình 34 Điều sau khơng phải quan điểm thuyết trọng thương? D) Để đánh giá giàu có quốc gia cần vào mức sống dân cư nước 35 Lợi ích từ mậu dịch quốc tế quốc gia thể điểm tiêu dùng nằm: C) Ngoài đường giới hạn khả sản xuất quốc gia 36 Quan điểm phái trọng thương D) Đánh giá cao vai trò Nhà nước ngoại thương mua bán hàng hóa, dịch vụ 37 Trong số biện pháp sau, biện pháp rào cản tài chính phi thuế quan? C) Thuế nội địa 38 Loại thuế ưu đãi cho số hàng hóa nhập từ nước phát triển được nước công nghiệp phát triển cho hưởngGPS loại thuế gì? C) Thuế quan ưu đãi phổ cập 39 Chính sách thương mại bao gồm phận ? B) phận 40 Một khoản thuế đặc biệt đánh vào sản phẩm nhập để bù lại việc nhà sản xuất xuất sản phẩm được Chính phủ nước xuất trợ cấp loại thuế gì? A) Thuế đối kháng 41 Thực biện pháp chính sách thương mại quốc tế phụ thuộc nhiều vào trình độ phát triển quốc gia? D) Các biện pháp mang tính kỹ thuật 42 Nhà nước thực chính sách thương mại bảo hộ có cho phép nhà sản xuất nước ngồi vào thị trường nội địa khơng? D) Có, áp dụng chính sách thương mại bảo hộ có giới hạn 43 Một quốc gia áp dụng chính sách thương mại bảo hộ thị trường giới A) Biến động 45 Thực biện pháp thương mại quốc tế phụ thuộc nhiều vào trình độ phát triển quốc gia? D) Mang tính kỹ thuật 46 Xu hướng áp dụng biện pháp hạn chế số lượng biện pháp mang tính kỹ thuật được sử dụng phổ biến? B) Hạn chế số lượng giảm mang tính kỹ thuật tăng 47 Chính phủ nên sử dụng dòng vốn để đầu tư dự án hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng tái định cư? A) Viện trợ khơng hồn lại 48 Người có lợi trường hợp chính phủ trợ cấp xuất là: A) Người tiêu dùng nước 49 Thực chính sách thương mại tự có giới hạn làm cho thị trường nước B) Đa dạng, người tiêu dùng được lợi 50 Cấm doanh nghiệp nước tham gia đấu thầu hợp đồng mua sắm chính phủ công cụ thương mại nào? C) Các điều khoản mua sắm chính phủ 51 Hạn chế xuất tự nguyện được cân nhắc dặ sở ? A) Cân nhắc chính trị 52 Một quốc gia áp dụng chính sách thương mại bảo hộ không: C) Bảo vệ lợi ích người tiêu dùng nước 53 Thuế quan biện pháp D) Tài chính, được áp dụng nhằm điều tiết thương mại quốc tế bảo hộ 54 Mục đích áp dụng biện pháp mang tính kỹ thuật là: C) Bảo hộ sản xuất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia người tiêu dùng 55 Chính sách sau phận chính sách thương mại quốc tế? A) Chính sách kinh tế đối ngoại 56 Vấn đề sau mục tiêu theo quan điểm nhà kinh tế thuộc thuyết trọng thương? B) Tích luỹ nhiều vàng 57 Mục tiêu hàng đầu thành lập ASEANlà: A) Hợp tác chính trị nhằm thúc đẩy hòa bình ổn định khu vực 58 Các nước sáng lập viên ASEAN là: B) Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore Thái Lan 59 Nguyên tắc MFN bên tham gia quan hệ kinh tế thương mại dành cho điều kiện ưu đãi: C) Khơng ưu đãi mà dành cho nước khác 60 Q trình tồn cầu hóa thúc đẩy tác nhân chủ yếu sau đây? D) Các tổ chức quốc tế, chính phủ, cơng ty quốc tế 61 Thống sách thuế quan nước thành viên với nước khối điểm khác giữa: A) Khu vực mậu dịch tự Liên minh thuế quan 62 Khi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, sách thuế nhập Việt Nam phải điều chỉnh theo hướng: D) Giảm tỷ lệ thuế thu hẹp phạm vi mặt hàng đánh thuế 63 Nội dung liên kết kinh tế quốc tế tư nhân diễn lĩnh vực: A) Sản xuất kinh doanh 64 “Mỗi nước thành viên thi hành sách ngoại thương độc lập” đặc điểm hình thức liên kết: A) Khu vực mậu dịch tự 65 Việt Nam tham gia AFTA vào năm nào? B) Năm 1996 66 Nội dung liên kết kinh tế quốc tế nhà nước là: C) Chính sách kinh tế vĩ mô nước 67 Hình thức liên kết kinh tế quốc tế có mức độ liên kết thấp nhất? B) Liên minh thuế quan 68 AFTA là: A) Khu vực mậu dịch tự ASEAN 69 Hiệp hội nước Đông Nam Á thành lập vào ngày: B) 08/08/1967 70 Trong hình thức FDI, nhà đầu tư chủ yếu B) Các cơng ty quốc tế 71 AFTA có mục đích tạo D) Thị trường thống hàng hóa dịch vụ 72 Bên nhận vốn ODA chủ yếu nước: C) Chậm phát triển phát triển 73 Hình thức liên kết thực thống nhất, hài hòa chính sách kinh tế, tài chính tiền tệ nước thành viên: D) Liên minh kinh tế 74 Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) được thành lập năm: B) 1989 75 Thuế quan danh nghĩa áp dụng cho mặt hàng nào? A) Sản phẩm cuối 76 Có số liệu bảng sau : Sản phẩm (sp/h) QG1 QG2 Sản phẩm A Sản phẩm B Cơ sở mậu dịch quốc tế quốc gia dựa trên: A) Lý thuyết lợi tuyệt đối 77 Phương thức giao dịch thương mại hàng hóa sử dụng hàng hóa để tốn? C) Bn bán đối lưu 78 “NAFTA” liên kết kinh tế quốc tế được tổ chức hình thức: C) Khu vực mậu dịch tự 79 Trong nhận định sau đây, nhận định không phù hợp với lý thuyết mậu dịch quốc tế? C) Mậu dịch quốc tế mang đến lợi ích cho nước phát triển thiệt hại cho nước phát triển 80 Các số liệu cho biết số đơn vị sản phẩm được sản xuất quốc gia M Sản phẩm ỹ Anh Lúa mì Vải Xác định lợi quốc gia tham gia thương mại quốc tế? A) Mỹ có lợi tuyệt đối hai sản phẩm 81 Ngày nay, sản xuất nước: B) Có tính phụ thuộc có mối quan hệ mật thiết với sản xuất nước khác 82 Trong số biện pháp sau, biện pháp rào cản thương mại phi thuế quan? D) Hạn ngạch 83 Hạn ngạch nhập tác động tới giá hàng nhập ? A) Tác động gián tiếp 84 Thuế đối kháng được gọi gì? A) Thuế chống trợ cấp xuất 85 Người sản xuất thích Chính phủ hạn chế mậu dịch quota thuế quan vì: D) Tiêu dùng tăng, sản xuất tăng 86 Nhận định không phù hợp với lý thuyết thương mại quốc tế? A) Thương mại quốc tế mang lại lợi ích cho nước phát triển 87 Nguyên tắc MFN nhằm không phân biệt đối xử giữa: A) Hàng hóa nhà kinh doanh nước với 88 Các số liệu cho Sản xuất(sp/h) Việt Nam Trung Quốc Sp A Sp B Lợi hai quốc gia là: C) Việt Nam có lợi so sánh sản xuất sản phẩm B, Trung Quốc có lợi so sánh sản xuất sản phẩm A 89 Tổ chức tín dụng xuất Anh quốc đồng ý bảo lãnh cho Vietnam Airlines mua máy bay Airbus 321 Đây hình thức: D) Tín dụng quốc tế có bảo lãnh 90 Chương trình giảm thuế nhập Việt Nam đến 0-5% theo CEPT được bắt đầu thực từ 01/01/1996 hoàn tất vào: B) 01/01/2006 91 Tính tổng quát hóa quy luật lợi so sánh so với lý thuyết lợi tuyệt đối là: D) Một nước được coi “Kém nhất” có lợi giao thương với nước được coi “Tốt nhất” 92 Theo trường phái cổ điển, lợi so sánh sản xuất gạo Việt Nam có được do: A) Năng suất lao động sản xuất gạo Việt Nam cao nước khác 93 Thuế quan biện pháp: D) Tài chính, được áp dụng nhằm điều tiết thương mại quốc tế bảo hộ 94 Thực chính sách thương mại tự có giới hạn làm cho thị trường nước: B) Đa dạng, người tiêu dùng được lợi 95 Cho bảng số liệu tình hình sản xuất quốc gia: QG Thép (sp/1h) Ti vi (sp/1h) Mỹ An h Khung trao đổi mậu dịch quốc tế quốc gia là: Khung trao đổi mậu dịch quốc tế quốc gia là: C) tivi < thép < tivi BTVN1 57. Nền kinh tế thế giới thực sự hình thành và phát triển sau: A)   Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 58. Điều nào sau đây khơng phải là đặc trưng cơ  bản của thương mại quốc tế? C)   Các chủ thể tham gia trong thương mại quốc tế phải có thể chế chính trị phù hợp nhau 59. Theo lý thuyết hecksher­ohlin, Mặt hàng X được coi là có hàm lượng lao động cao hơn so với mặt hàng  Y nếu: A)    ... Trong nghiên cứu kinh tế quốc tế sử dụng kiến thức của: D) Của kinh tế vi mô vĩ mô 15 Nội dung nội dung đối tượng nghiên cứu kinh tế học quốc tế? A) Nghiên cứu phụ thuộc lẫn mặt kinh tế quốc gia... tựu khoa học công nghệ 12 Trong kinh tế vật chất, sản phẩm ngành chiếm tỷ trọng lớn GDP? D) Nông nghiệp công nghiệp 13 Chiến lược kinh tế “mở cửa” phát triển kinh tế dựa vào B) Sự kết hợp hợp... gia AFTA vào năm nào? B) Năm 1996 66 Nội dung liên kết kinh tế quốc tế nhà nước là: C) Chính sách kinh tế vĩ mơ nước 67 Hình thức liên kết kinh tế quốc tế có mức độ liên kết thấp nhất? B) Liên
- Xem thêm -

Xem thêm: De Cuong kinh te quoc te QT207, De Cuong kinh te quoc te QT207

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay