Chất lượng môi trường không khí suy giảm

38 50 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 11:26

Vấn đề ô nhiễm môi trường không khí, đặc biệt tại các đôthị không phải là vấn đề riêng lẻ của một quốc gia hay mộtkhu vực mà nó đã trở thành vấn đề toàn cầu.Ở Việt Nam ô nhiễm môi trường không khí đang là mộtvấn đề bức xúc.Ô nhiễm môi trường không khí tác động xấu đối với sứckhỏe con người (đặc biệt là gây ra các bệnh đường hô hấp),đến các hệ sinh thái và biến đổi khí hậu như: hiệu ứng nhàkính, mưa axít và suy giảm tầng ôzôn,… L/O/G/O Chất lượng mơi trường khơng khí suy giảm Nhóm – L01 Quy hoạch sản xuất nông nghiệp GVHD: ThS Phạm Thanh Quế www.trungtamtinhoc.edu.vn www.themegallery.com Khái quát chung Tính cấp thiết Nội dung vấn đề tài đề Kết luận PP tìm hiểu vấn đề www.trungtamtinhoc.edu.vn Giải pháp Tính cấp thiết đề tài Vấn đề nhiễm mơi trường khơng khí, đặc biệt thị vấn đề riêng lẻ quốc gia hay khu vực mà trở thành vấn đề tồn cầu Ở Việt Nam nhiễm mơi trường khơng khí vấn đề xúc Ơ nhiễm mơi trường khơng khí tác động xấu sức khỏe người (đặc biệt gây bệnh đường hô hấp), đến hệ sinh thái biến đổi khí hậu như: hiệu ứng nhà kính, mưa axít suy giảm tầng ơzơn,… www.trungtamtinhoc.edu.vn Tính cấp thiết đề tài CNH mạnh, ĐTH phát triển nguồn thải gây nhiễm mơi trường khơng khí nhiều, áp lực làm biến đổi chất lượng khơng khí theo chiều hướng xấu lớn Dân số tăng gây nên gia tăng đột biến phương tiện giao sở hạ tầng thấp làm cho tình hình nhiễm trở nên trầm trọng www.trungtamtinhoc.edu.vn Ơ nhiễm khơng khí thủ Hà Nội www.trungtamtinhoc.edu.vn Phương pháp tìm hiểu vấn đề • Phương pháp thu thập số liệu thông tin thứ cấp: tài liệu liên quan đến chủ đề sách báo, internet • Phương pháp miêu tả : miêu tả tình trạng nhiễm mơi trường nước ta www.trungtamtinhoc.edu.vn Nội dung vấn đề 3.1 Tổng quan nhiễm mơi trường khơng khí • Ơ nhiễm khơng khí gì? - Ơ nhiễm khơng khí có mặt chất lạ có mặt khơng khí biến đổi quan trọng thành phần khí gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người, sinh vật hệ sinh thái khác - Chất ô nhiễm sơ cấp: Là chất ô nhiễm xâm nhập trực tiếp vào môi trường từ nguồn phát sinh: SO 2, CO2, CO, bụi … - Chất ô nhiễm thứ cấp: Là chất thâm nhập vào môi trường thông qua phản ứng chất ô nhiễm sơ cấp phản ứng thơng thường khí quyển: SO sinh từ SO2 + O2 ; H2SO4 sinh từ: SO2 + O2 + H2O… www.trungtamtinhoc.edu.vn 3.1 Tổng quan nhiễm mơi trường khơng khí Phân loại dạng nhiễm khơng khí Brainstorm dạng nhiễm khơng • • Ơ nhiễm khí Ơ nhiễm bụi Hố học • • • Lý học Ơ nhiễm nhiệt Ơ nhiễm tiếng ồn Ơ nhiễm phóng xạ khí • Ô nhiễm bào tử phấn hoa, vi khuẩn vi rút gây bệnh… Sinh học www.trungtamtinhoc.edu.vn 3.2 Hiện trạng ô nhiễm mơi trường khơng khí Ơ nhiễm bụi: Ở hầu hết đô thị nước ta bị ô nhiễm bụi, nhiều nơi bị ô nhiễm bụi trầm trọng, tới mức báo động Các khu dân cư cạnh đường giao thơng lớn gần nhà máy, xí nghiệp bị ô nhiễm bụi lớn www.trungtamtinhoc.edu.vn 3.2 Hiện trạng nhiễm mơi trường khơng khí Biểu đồ: Diễn biến nồng độ tổng bụi lơ lửng TSP trung bình năm khơng khí xung quanh số tuyến đường giao thông giai đoạn 2008 – 2013 Nguồn: TCMT, 2013 www.trungtamtinhoc.edu.vn 3.4 Ảnh hưởng suy giảm chất lượng khơng khí Ảnh hưởng tới sức khỏe người: - Ơ nhiễm khơng khí ảnh hưởng lớn tới sức khỏe người đặc biệt đường hô hấp, thúc đẩy q trình lão hố, suy giảm chức phổi, gây bệnh hen suyễn, ho… đặc biệt bệnh ung thư phổi - Đối tượng dễ bị ảnh hưởng người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em 15 tuổi, người mang bệnh, phổi tim mạch, người thường xuyên phải làm việc trời… - Mức độ ảnh hưởng người tùy thuộc vào tình trạng sức khoẻ, nồng độ, loại chất nhiễm thời gian tiếp xúc với môi trường ô nhiễm www.trungtamtinhoc.edu.vn 3.4 Ảnh hưởng suy giảm chất lượng khơng khí Ảnh hưởng tới cơng trình xây dựng độ bền vật liệu - Ô nhiễm chất SO2, NOx mơi trường khơng khí gây tượng lắng đọng mưa axit, làm giảm tính bền vững cơng trình xây dựng dạng vật liệu, gây ảnh hưởng lớn tới kinh tế - Mưa axit làm hư vải sợi, sách đồ cổ q giá Hệ thống thơng khí thư viện, viện bảo tàng đưa hạt axit vào nhà chúng tiếp xúc phá hủy vật liệu www.trungtamtinhoc.edu.vn 3.4 Ảnh hưởng suy giảm chất lượng khơng khí Ảnh hưởng tới hệ sinh thái gây biến đổi khí hậu - CO2 chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu ứng nhà kính, tác nhân gây biến đổi khí hậu, gây tượng thời tiết cực đoạn - Hiệu ứng nhà kính gia tăng làm băng tan cực, nước biển dâng sẽ làm sinh cảnh sống nhiều loài động thực vật - Ơ nhiễm khơng khí làm ảnh hưởng tới hệ động thực vật, làm suy giảm nguồn thức ăn chúng www.trungtamtinhoc.edu.vn Ảnh hưởng tới hệ sinh thái gây biến đổi khí hậu - Các chất gây nhiễm khơng khí có tính axit sẽ kết hợp với giọt nước đám mây làm cho nước có tính axit Khi giọt nước rơi xuống mặt đất sẽ gây hại cho môi trường : giết chết cối, động vật, cá,….Mưa axit làm thay đổi tính chất nước sơng, suối,…làm tổn hại đến sinh vật sống nước www.trungtamtinhoc.edu.vn Ảnh hưởng tới hệ sinh thái gây biến đổi khí hậu Hiện tượng băng tan ảnh hưởng sinh cảnh sống số loài động vật www.trungtamtinhoc.edu.vn Các tượng thời tiết xấu Ảnh hưởng nhiễm khơng khí tới nơng nghiệp Ơ nhiễm khơng khí gây ảnh hưởng tai hại cho tất sinh vật có loại nông ngiệp vật nuôi làm giảm suất sản xuất nông nghiệp - Thực vật nhạy cảm nhiễm khơng khí - SO2, NO2, ozon, flo, chì… gây hại trực tiếp cho thực vật vào khí khổng, làm hư hại hệ thống giảm thoát nước giảm khả kháng bệnh trồng - Ngăn cản quang hợp tăng trưởng thực vật; giảm hấp thu thức ăn, làm vàng rụng sớm - Đa số ăn nhạy HF Khi tiếp xúc với nồng độ HF - lớn 0,002 mg/m3 trồng bị cháy đốm, rụng www.trungtamtinhoc.edu.vn Ảnh hưởng nhiễm khơng khí tới nơng nghiệp • Ơ nhiễm khơng khí làm giảm lượng ánh sáng xuống mặt đất, làm cản trở trình quang hợp xanh, đặc biệt loại cung cấp lương thực quang hợp q trình thúc đẩy trao đổi chất phát triển nên làm chậm phát triển, giảm suất • Ðối với động vật, vật ni, flo gây nhiều tai họa Chúng bị nhiễm độc hít trực tiếp qua chuỗi thức ăn chất nhiễm từ khơng khí hấp thụ vào thức ăn, làm vật nuôi mắc phải bệnh đường hô hấp www.trungtamtinhoc.edu.vn Ảnh hưởng ô nhiễm khơng khí tới nơng nghiệp • Mưa axit tác động trực tiếp tơi trồng làm bị cháy lá, gây chết cho cá, tơm, Nó làm ion Al giải phóng vào nước làm hại rễ (lông hút) làm giảm hấp thu thức ăn nước - Hậu nghiêm trọng hiệu ứng nhà kính thúc đẩy q trình câm nhập mặn, ảnh hưởng tới nguồn nước tưới tiêu nông nghiệp - Các tượng thời tiết cực đoan (hạn hán, bão, lũ lụt,…) làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, gây giảm suất, mùa www.trungtamtinhoc.edu.vn Ảnh hưởng nhiễm khơng khí tới nơng nghiệp www.trungtamtinhoc.edu.vn Thiếu nước sản xuất Cây bị cháy Nông nghiệp mưa axit Giải pháp khắc phục - Hồn thiện hệ thống sách pháp luật, thiết kế, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn - Xây dựng triển khai kế hoạch quản lý chất lượng khơng khí - Đẩy mạnh hoạt động quan trắc kiểm kê nguồn thải, tập trung xây dựng trạm quan trắc thành phố lớn để giám sát vấn đề nhiễm khơng khí www.trungtamtinhoc.edu.vn Giải pháp khắc phục - Đầu tư sở hạ tầng, máy móc thiết bị đại cho trạm quan trắc khơng khí -Kiểm sốt phát thải khí nhiễm từ làng nghề, hoạt động công nghiệp, hoạt động giao thông, phát triển giao thông công cộng -Quản lý kiểm tra chặt chẽ nguồn thải ô nhiễm từ hoạt động thu công xây dựng, chấm dứt tình trạng đường phố “nay đào mai lấp” www.trungtamtinhoc.edu.vn Giải pháp khắc phục - Đẩy mạnh giải pháp xanh thắt chặt việc chi trả phí dịch vụ mơi trường, quản lý kiểm soát hoạt động khai thác tài ngun rừng - Phát triển xây dựng cơng trình kiến trúc xanh đô thị Phát triển không gian xanh mặt nước đô thị Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, quán triệt tốt luật BVMT chủ trương Đảng phủ tới đối tượng - Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường www.trungtamtinhoc.edu.vn Kết luận Nhìn chung vấn đề nhiễm mơi trường nói chung nhiễm khơng khí nói riêng ln vấn đề cấp bách quốc gia nhu cầu thị hóa đại hóa đất nước Ơ nhiễm môi trường đôi với hậu ảnh hưởng trực tiếp đến mơi trường sống Chính vậy, ln có ý thức việc bảo vệ mơi trường, bảo vệ môi trường sống bên cạnh thực việc thực sách bảo vệ mơi trường mà nhà nước đưa ra.Vì tương lai xanh đẹp www.trungtamtinhoc.edu.vn Tài liệu tham khảo • Bộ TN&MT (2013) QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh • • Bộ TN&MT (2010) QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn Bộ TN&MT (2009) QCVN 19: 2009/BTNMT - Quy chuẩn ký thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp bụi chất vơ • • • Trần Phước Cường (2011), Giáo trình quản lý mơi trường, trường ĐH Tài ngun Môi trường Báo cáo Môi trường Việt Nam, Thực Trạng giải pháp Page http://tapchimoitruong.vn www.trungtamtinhoc.edu.vn L/O/G/O Thank You! www.trungtamtinhoc.edu.vn www.themegallery.com ... vật sử dụng nông nghiệp nguồn gây ô nhiễm mt không khí www.trungtamtinhoc.edu.vn 3.4 Ảnh hưởng suy giảm chất lượng khơng khí Các chất gây nhiễm khơng khí (SO2, NOx, Pb, bụi, tiếng ồn, phóng xạ…)... chất ô nhiễm thời gian tiếp xúc với môi trường ô nhiễm www.trungtamtinhoc.edu.vn 3.4 Ảnh hưởng suy giảm chất lượng khơng khí Ảnh hưởng tới cơng trình xây dựng độ bền vật liệu - Ô nhiễm chất. .. thơng hầu hết thị khơng có khác biệt lớn không đảm bảo giới hạn QCVN www.trungtamtinhoc.edu.vn 3.3 Nguyên nhân gây suy giảm chất lượng mơi trường khơng khí Ngun nhân Núi lửa Tự Cháy rừng Nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng môi trường không khí suy giảm, Chất lượng môi trường không khí suy giảm, Tính cấp thiết của đề tài, 2 Hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí, Giải pháp khắc phục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay