Quy hoạch sản xuất nông nghiệp

37 41 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 11:24

Việt Nam đang có những bước chuyển biến mạnh mẽ tích cực ở mọi lĩnh vực như:Kinh tế, khoa học, xã hội,….Cùng với sự phát triển của các khu đô thị thì vấn đề ô nhiễm môi trường đang trởthành một đề tài mang tính thách thức đối với nước ta nói riêng và trên thế giới nóichug, một trong những nhân tố đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trườngsống hiện nay đó là chất thải.Chất thải tăng quá mức gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng không tốt đến chính sứckhỏe của chính chúng ta, bên cạnh đó nó còn gây ảnh hưởng đến các hoạt động sảnxuất kinh doanh, ảnh hưởng đến sự phát triển của động thực vật.=>“Chất thải ngày càng tăng”. Môn : Quy hoạch sản xuất nông nghiệp Chủ đề : Chất thải ngày tăng NHÓM 11 LỚP L02 L/O/G/O Tính cấp thiết vấn đề Phương pháp nghiên cứu Nội dung vấn đề Giải pháp hoàn thiện Kết luận Tài liệu tham khảo Tính cấp thiết vấn đề Việt Nam có bước chuyển biến mạnh mẽ tích cực lĩnh vực như: Kinh tế, khoa học, xã hội,… Cùng với phát triển khu thị vấn đề nhiễm mơi trường trở thành đề tài mang tính thách thức nước ta nói riêng giới nói chug, nhân tố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mơi trường sống chất thải Chất thải tăng mức gây ô nhiễm mơi trường, ảnh hưởng khơng tốt đến sức khỏe chúng ta, bên cạnh gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến phát triển động thực vật =>“Chất thải ngày tăng” Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu sơ cấp + Điều tra trực tiếp + Điều tra gián tiếp Phương pháp nghiên cứu thứ cấp + Dùng để tổng hợp số liệu, tiêu thu thập + Phân cấp tài liệu thu thập + Thống kê liệu, số liệu theo tiêu thức cấu + Xử lý, tổng hợp tài liệu: Tổng hợp liệu, số liệu cách hệ thống theo nội dung cụ thể + Tìm hiểu thông tin qua phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội, giấy tờ văn có liên quan Nội dung vấn đề 3.1.1 Khái niệm chất thải: Chất thải: là vật chất mà người dùng khơng muốn sử dụng thải ra, nhiên số ngữ cảnh khơng có ý nghĩa với người lại lợi ích người khác Trong sống, chất thải hình dung chất khơng sử dụng với chất độc xuất từ chúng Nội dung vấn đề 3.1.2 Các loại chất thải: a.Rác thải sinh hoạt Nội dung vấn đề 3.1.2 Các loại chất thải: a.Rác thải sinh hoạt • Rác thải hữu • Rác thải vơ Nội dung vấn đề 3.1.2 Các loại chất thải: b.Rác thải văn phòng: Nội dung vấn đề 3.1.2 Các loại chất thải: c.Rác thải công nghiệp: - Bao gồm chất thải sinh hoạt chất thải công nghiệp Lượng chất thải phát sinh từ KCN phụ thuộc vào diện tích cho thuê, diện tích sử dụng; tính chất loại hình cơng nghiệp KCN Tính chất mức độ phát thải đơn vị diện tích KCN chưa ổn định tỷ lệ lấp đầy thấp, quy mơ tính chất loại hình doanh nghiệp có biến động lớn Nội dung vấn đề 3.1.2 Các loại chất thải: c.Chất thải công nghiệp: Nội dung vấn đề 3.2: Chất thải ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất Nông Nghiệp * Hậu - Dư thừa muối: đất dư thừa Na+ lại thiếu chất dinh dưỡng cần thiết -Sự xuống cấp hóa học: liên quan đến chất dinh dưỡng cần thiết hình thành độc tố Al3+, Fe2+ tiêu cao thấp gây ảnh hưởng đến môi trường -Sự xuống cấp sinh học: gia tăng tỉ lệ khống hóa mùn mà khơng có bù đắp chất hữu làm cho đất nhanh chóng nghèo kiệt, giảm khả hấp thụ giảm khả cung cấp N cho sinh vật Đa dạng sinh vật môi trường đất bị giảm thiểu Nội dung vấn đề 3.2: Chất thải ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất Nông Nghiệp * Hậu -Làm thay đổi thành phần tính chất đất; làm chai cứng đất; làm chua đất; làm thay đổi cân dinh dưỡng đất trồng hàm lượng nitơ dư thừa đất (chỉ có khoảng 50% nitơ bón đất thực vật sử dụng, số lại nguồn gây nhiễm mơi trường đất) -Các phân bón hóa học, thường có số vết kim loại hóa chất As, Cd, Co, Cu, Pb, Zn … theo thời gian tích tụ lớp đất mặt làm đất bị chai xấu, thối hóa, khơng canh tác tiếp tục Nội dung vấn đề 3.2: Chất thải ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất Nông Nghiệp * Hậu -Các chất phóng xạ, kim loại, nylon, khơng phân hủy nên gây trở ngại cho đất Nội dung vấn đề 3.2: Chất thải ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất Nông Nghiệp * Hậu Hiện tượng cá chế hàng loạt tại vùng biển Vũng Áng (Hà Tĩnh) ngày tháng năm 2016  và sau lan vùng biển Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa thiên Huế. Trên bờ biển  có đến hàng trăm cá thể cá mú loại từ 40 – 50 kg trôi dạt vào bờ chết Đến ngày 25/4, tỉnh Hà Tĩnh có 10 tấn, Quảng trị 30 tấn, đến ngày 29/4 Quảng Bình 100 cá biển bất ngờ chết dạt bờ Nội dung vấn đề 3.2: Chất thải ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất Nông Nghiệp * Hậu Cuộc điều tra sau cho thấy, nguồn thải lớn từ tổ hợp nhà máy của Công ty Formosa Hà Tĩnh chứa độc tố tạo thành dạng phức hợp, di chuyển vào Nam làm hải sản tầng đáy biển chết, nguyên nhân gây thảm họa ô nhiễm môi trường biển Giải pháp hoàn thiện 4.1 Xử lý rác thải sinh hoạt MỘT SỐ GIẢI PHÁP GP2 GP1 Phương pháp chôn lấp - Phương pháp đốt rác GP3 Phương pháp ủ sinh học GP4 Phương pháp xử lí rác cơng nghệ ép kiện Giải pháp hoàn thiện 4.1 Xử lý rác thải sinh hoạt Giải pháp hoàn thiện 4.2: Xử lý rác thải văn phòng Nâng cao ý thức cán bộ, công nhân viên quan, trụ sở vứt rác nơi quy định, hạn chế xả thải nơi công cộng Tổ vệ sinh mơi trường làm việc nghiêm túc, có hiệu ổ chức khung tự dọn rác phòng ban Rác Thải Văn Phòng Bố trí thùng rác nơi sinh hoạt chung, văn phòng làm việc Giải pháp hoàn thiện 4.3: Xử lý rác thải cơng nghiệp Chất thải từ ngành dầu khí: Giao cho Công ty Môi trường đô thị, giao cho đơn vị có chức xử lý 04 Ngành sản xuất bia, rượu, nước giải khát: vỏ chai vỡ bao gói plastic bán cho sở tái chế, rác thải sinh hoạt Công ty môi trường đô thị thu gom xử lý 01 GIẢI PHÁP 03 Cơng nghiệp đóng mới, sửa chữa phá dỡ tàu biển: Thu gom xử lý CTR từ hoạt động làm bề mặt kim loại phần vỏ tàu 02 Chất thải ngành nhiệt điện:Xỉ than đọng đáy lò thu gom với bụi hạt mịn, sau vận chuyển chứa bãi chứa Giải pháp hoàn thiện 4.4: Xử lý rác thải xây dựng GIẢI PHÁP Tái sử dụng vật liệu Phân loại chất thải từ công trường Thu gom chuyên chở Loại bỏ chất thải Giải pháp hoàn thiện 4.4: Xử lý rác thải y tế  Giải pháp:  Chất thải lây nhiễm thực biện pháp chơn lấp, dùng lò đốt đốt trời  Chất thải y tế từ phòng thí nghiệm sau khử trùng tẩy uế đốt chỗ trời  Chất thải dược phẩm với biện pháp xử lý gồm chôn lấp chỗ, thải nơi thu gon rác cơng cộng, đốt lò đốt thơ sơ đốt trời  Chất thải bệnh phẩm xử lý với phương pháp tiêu hủy đốt lò đốt thơ sơ, đốt ngồi trời chơn lấp đất Giải pháp hoàn thiện Ngoài áp dụng theo văn nhà nước quy chế quản lý chất thải, phế liệu Kết Luận Cùng với gia tăng dân số mạnh mẽ hình thành, phát triển vượt bậc ngành nghề sản xuất làm gia tăng nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, nguyên vật liệu, lượng làm gia tăng nhanh chóng lượng chất thải phát sinh với thành phần ngày phức tạp gây khó khăn cho cơng tác quản lý, xử lý Việc khẩn trương triển khai đồng giải pháp hướng tới việc nâng cao hiệu công tác quản lý chất thải rắn thời gian tới cần thiết Bên cạnh đó, bảo vệ mơi trường trách nhiệm tồn xã hội, cá nhân phải nhận thức trách nhiệm chung tay bảo vệ mơi trường, tạo chuyển biến tích cực nâng cao hiệu cơng tác bảo vệ mơi trường nói chung cơng tác quản lý chất thải nói riêng, tiến tới bước ngăn ngừa tình trạng nhiễm mơi trường Tài liệu tham khảo 1.Bảo vệ môi trường hợp tác xã nông nghiệp: Quen tự do, không lo ô nhiễmhttp://tainguyenmoitruong.com.vn/ 2.Bộ TN-MT, 2006, Báo cáo trạng môi trường Quốc gia năm 2005 3.GS-TS Trần Hiếu Nhuệ, TS Ứng Quốc Dũng, TS Trần Thị Kim Thái, 2001, Giáo trình Quản lý chất thải rắn, Tập 1, Nhà xuất Xây dựng 4.Phân loại rác nguồn: Giải pháp quản lý chất thải rắn khơng chi phí,   http://www.sggp.org.vn 5.Thực trạng chất thải Việt Nam 2015, http://moitruongsach.vn Trần Thị Hương , 2013, Bài giảng mơn 6.Kiểm Sốt Ơ Nhiễm, trường Đại học Lâm Nghiệp 7.TS Nguyễn Trung Việt, TS Trần Thị Mỹ Diệu, 2001, Giáo trình Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, Green Eye Environmental.Co XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! L/O/G/O ... đến hoạt động sản xuất Nông Nghiệp * Nguyên nhân sinh chất thải Nông nghiệp: + Do thâm canh tăng vụ, tăng sản lượng, tình trạng sâu bệnh gia tăng kèm với suy giảm độ màu đất, khiến nông dân gia... ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất Nông Nghiệp * Hậu Đất bị xuống cấp Một số biểu như: -Dễ bị xói mòn Nội dung vấn đề 3.2: Chất thải ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất Nông Nghiệp * Hậu - Dư thừa... doanh nghiệp không thiếu số lượng mà chất lượng dịch vụ chưa cao - Ý thức người dân Nội dung vấn đề 3.2: Chất thải ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất Nông Nghiệp * Nguyên nhân sinh chất thải Nông nghiệp:
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy hoạch sản xuất nông nghiệp, Quy hoạch sản xuất nông nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay