Hướng dẫn làm bản đồ địa chính

30 20 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 10:06

Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá và là tư liệu sản xuấtkhông thể thay thế được, vì vậy phải xây dựng phương án sử dụng đất sao cho hợplý, đảm bảo đất đai được sử dụng một cách bền vững và khoa học nhất không bịlãng phí. Bản đồ là một tài liệu cần thiết, quan trọng và không thể thay thế được,nó giúp cho các nhà quản lý có một cái nhìn tổng quan về thực trạng sử dụng đất,từ đó đưa ra các định hướng cho quy hoạch sử dụng đất một cách hợp lýBản đồ trước đây, được xây dựng bằng các phương pháp truyền thống bằngtay thường tốn kém về kinh phí, thời gian và đặc biệt là độ chính xác không cao.Nhưng ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ(GIS), đã giải quyết được hầu hết các nhược điểm trên, cho phép chúng ta xâydựng bản đồ bằng nhiều phương pháp khác nhauĐể thêm kỹ năng và kinh nghiệm trong công tác thành lập bản đồ và rútngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế, sau khi học xong môn học “Bản đồ địachính” dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Lê Hùng Chiến. Em đã thành lập bảnđồ địa chính từ số liệu đo đạc đã qua sử lý bằng phần mềm đã được học làMicrostation... LỜI MỞ ĐẦU Đất đai tài nguyên thiên nhiên vô quý giá tư liệu sản xuất khơng thể thay được, phải xây dựng phương án sử dụng đất cho hợp lý, đảm bảo đất đai sử dụng cách bền vững khoa học khơng bị lãng phí Bản đồ tài liệu cần thiết, quan trọng thay được, giúp cho nhà quản lý có nhìn tổng quan thực trạng sử dụng đất, từ đưa định hướng cho quy hoạch sử dụng đất cách hợp lý Bản đồ trước đây, xây dựng phương pháp truyền thống tay thường tốn kinh phí, thời gian đặc biệt độ xác không cao Nhưng ngày với phát triển khoa học công nghệ, công nghệ (GIS), giải hầu hết nhược điểm trên, cho phép xây dựng đồ nhiều phương pháp khác Để thêm kỹ kinh nghiệm công tác thành lập đồ rút ngắn khoảng cách lý thuyết thực tế, sau học xong mơn học “Bản đồ địa chính” hướng dẫn nhiệt tình thầy Lê Hùng Chiến Em thành lập đồ địa từ số liệu đo đạc qua sử lý phần mềm học Microstation… NỘI DUNG Chuyển tọa độ từ excel sang microstation: Mở file tọa độ excel, để lại cột sau: - Từ bảng số liệu ban đầu hình ta chuyển số cuối số liệu thành mã sinh viên Mã sinh viên 1154030559, số cuối 59 ta chuyển - Ta chuyển đuôi số cuối số liệu thành mã sinh viên Mã sinh viên 1154030559, số cuối 59 sau chuyển ta số liệu bảng sau: - Chuyển số liệu thành file*.txt: copy kết chuyển số liệu paste vào Notepad ta bảng kết có *.txt: - Tạo file design - Khởi động phần mềm microstation - Chọn File\New… - Đặt tên cho file design tạo nhấn OK hiển thị cửa sổ microstation - Trên menu microstation chọn Utilities\MDL Application: - Chọn Browse, chọn đường dẫn đến nơi chứa famis OK - Hiện cửa sổ sau ấn chấp nhận: Trên cửa sổ famis Đưa số liệu lên micrótation : Trên cửa sổ famis ta chọn Cơ sở liệu trị đo -> Nạp phần xử lý trị đo Sau ta chọn sỡ liệu trị đo -> nhập liệu -> import ấn fit view ta có điểm Số hóa đồ công việc xác định ranh giới đất, ta vào ghi bảng Excel tiến hành nối tọa độ điểm đất lại với tạo thành vùng khép kín Tiến hành xây dựng đối tượng đồ - Khởi động phần mềm Famis Vào Application àMicroStation Tắt bảng phân lớp Khung đồ Sau Load Famis lên Giao diện Famis: - Trước vẽ ta cần phải phân lớp ,chọn lớp ,lực nét ,màu sắc theo quy định Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường quy định quy phạm thành lập đồ địa tỷ lệ -Tuy nhiên FAMIS trang bị cho ta chức chọn đối tượng mặc định ký hiệu,lực nét,màu sắc.Nên ta việc chọn đối tượng số hóa Bằng cách từ menu Famis chọn Cơ sở liệu đồ ,chọn quản lý đồ Sau chọn mục chọn lớp thông tin Sau chọn tên đối tượng bấm phím chấp nhận để thực hay chọn nút khỏi để bỏ chọn - Xác định ranh giới đất Bấm data để bắt đầu đường Snap vào điểm cần thiết Bấm data để vẽ vị trí đường Bấm phím Reset để kêt thúc đường Lớp thơng tin đất sau số hóa bắt Snap điểm góc tạo thành vùng khép kín Số hóa đồ - Chọn cơng cụ số hóa Place line -> tiến hành số hóa, vào ghi tọa độ đất bảng Excel để tiến hành nối Cuối ta đây: 4.Thành lập đồ địa 4.1.Tạo vùng cho đồ địa Sau xác định xong ranh giới thử đất ta tiến hành kiểm tra lại lỗi số hóa cơng cụ (sửa lỗi tự động, sửa lỗi Flag) Famis -> tạo topology (tạo vùng cho đồ)  Sửa lỗi tự động Trên cửa sổ Famis-> chọn Cơ sở liệu đồ-> Tạo Topology-> tự động tìm, sửa lỗi (CLEAN) Hiện cửa sổ MRF Clean v8.0.1->Trên cửa sổ Parameters chọn Kết sau vẽ nhãn 4.5.Tạo hồ sơ địa Tạo hồ sơ địa công việc cần thiết sở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… 4.5.1.Tạo hồ sơ kỹ thuật đất Ta tiến hành làm sau: Trên cửa sổ Famis-> chọn Cơ sở liệu đồ -> Bản đồ địa -> Tạo hồ sơ kỹ thuật đất Hiện hộp thoại thiết vào hồ sơ Ví dụ: Người đo: Hồng Diệu Thư Người KT: Lê Hùng Chiến Loại: Hồ sơ kỹ thuật Đánh dấu tích vào: To file, Vẽ chiều dài cạnh -> Điền thông tin cần => chọn -> kích đúp vào tâm cần tạo hồ sơ Kết tạo hồ sơ kỹ thuật đất Kết tạo hồ sơ kỹ thuật đất 4.5.2.Trích lục đất Làm tương tự tạo hồ sơ kỹ thật đất: Ta tiến hành làm sau: Trên cửa sổ Famis-> chọn Cơ sở liệu đồ -> Bản đồ địa -> hộp thoại điền thông số sau: Kết trích lục đồ địa Kết trích lục đồ địa 4.5.3.Tạo GCN quyền sử dụng đất Ta tiến hành làm sau: Cơ sở liệu đồ => Bản đồ địa => Tạo hồ sơ kỹ thuật đất Hiện hộp thoại điền thông số đây: Sau vào chọn thửa-> kích đúp vào tâm muốn tạo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Sau chọn đất => => Tiến hành kê khai liệu cho đất cách điền theo hướng dẫn dước Sau kê khai xong => Sau nhấp vào chuyển in -> ta có giaais chứng nhận sử dụng đất 1, làm tương tự với Kết sau tạo GCN quyền sử dụng đất Kết sau tạo GCN quyền sử dụng đất 4.6.Vẽ khung cho đồ địa Cơ sở liệu đồ-> Bản đồ địa -> Tạo khung đồ Xuất bảng -> tiến hành nhập tiêu đề -> Tạo tọa độ khung lưới, sử dụng công vụ quang đồ > sau tích vào sổ Microstation bao -> Chú ý: chuyển đổi lớp level 10 => level 15: bị trùng với lớp tọa độ điểm ban đầu, ta tạo khung đồ địa Kết tạo khung cho đồ địa KẾT LUẬN Bản đồ có vai trò vơ quan trọng đời sống xã hội người.Tùy mục đích sử dụng khác mà người thiết kế ,thành lập đồ chuyên để nhằm sử dụng cho mục đích đích, nhằm đạt hiệu tối ưu Bản đồ địa đồ chuyên đề sử dụng nhằm thể đất yếu tố địa lý có liên quan.Đảm bảo cung cấp thông tin không gian đất đai phục vụ công tác quản lý đất Hiện việc thành lập đồ địa áp dụng khoa học kỹ thuật đại rút ngắn thời gian, hiệu qua độ xác cao đáp ứng nhu cầu sử dugj người Trên bước để thành lập đồ địa từ số liệu đo thông qua phần mềm ứng dụng Mapinfo MicroStation ... liệu đồ ->chọn quản lý đồ- > Kết nối sở liệu  Tạo vùng cho đồ địa Cơ sở liệu đồ -> Tạo Topology-> Tạo vùng -> xuất bảng Tạo vùng (BUILD) -> Tạo vùng Kết tạo vùng cho đồ địa 4.2.Đánh số cho đồ địa. .. lục đất Làm tương tự tạo hồ sơ kỹ thật đất: Ta tiến hành làm sau: Trên cửa sổ Famis-> chọn Cơ sở liệu đồ -> Bản đồ địa -> hộp thoại điền thơng số sau: Kết trích lục đồ địa Kết trích lục đồ địa 4.5.3.Tạo... liệu đồ> chọn Bản đồ địa -> chọn Đánh số tự động 4.3.Tạo thơng tin địa Trên cửa sổ Famis ta vào: Cơ sở liệu đồ -> quản lý đồ- > kết nối với sở liệu.Vào Cơ sở liệu đồ -> chọn Gán thơng tin địa ban
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn làm bản đồ địa chính, Hướng dẫn làm bản đồ địa chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay