Ứng dụng công nghệ GPS trong việc thiết kế xây dựng lưới khống chế phục vụ đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội

75 45 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 09:50

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN iDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ivPHẦN 1. MỞ ĐẦU 11.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 11.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 21.2.1. Mục tiêu tổng quát 21.2.2. Mục tiêu cụ thể 21.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 32.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG LƯỚI 32.1.1. Khái niệm lưới khống chế đo vẽ 32.1.2. Các phương pháp xây dựng lưới khống chế đo vẽ 32.1.3. Nguyên tắc thành lập lưới và thiết kế lưới GPS 62.2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG VỆ TINH DẪN ĐƯỜNGTOÀN CẦU(GNSS). 82.2.1. Giới thiệu về công nghệ GNSS. 82.3. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ GPS 102.3.1. Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ thống GPS 102.3.2. Các đại lượng đo GPS 142.3.3. Các phương pháp đo GPS 162.3.4. Các nguồn sai số trong đo GPS 252.3.5. Ưu nhược điểm của hệ thống định vị GPS 30PHẦN 3. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 323.1. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 323.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 323.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 323.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3233.4.1. Phương pháp đo vẽ trực tiếp 323.4.2. Phương pháp xử lý số liệu 333.4.3. Phương pháp so sánh 33PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 344.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI 344.1.1. Điều kiện tự nhiên 344.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội 344.2. CÁC TƯ LIỆU TRẮC ĐỊA, BẢN ĐỒ PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU 354.2.1. Tư liệu trắc địa 354.2.2. Đánh giá tư liệu 354.3. THIẾT KẾ LƯỚI GPS 354.3.1. Sơ đồ lưới GPS 354.3.2. Thiếu kế ca đo 354.3.3. Tổ chức đo lưới bằng công nghệ GPS 364.4. BÌNH SAI LƯỚI GPS BẰNG PHẦN MỀM 374.4.1. Tạo một Project mới 374.4.2. Nhập dữ liệu 394.4.3. Xử lý cạnh 414.4.4. Bình sai lưới tự do 424.4.5. Bình sai lưới trong hệ tọa độ khu vực 444.4.6. Biên tập kết quả bình sai 45PHẦN 5. KÊT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 605.1. KẾT LUẬN 605.2. KIẾN NGHỊ 60TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 LỜI CẢM ƠN Để kết thúc khóa học 2013-2017 đánh giá kết học tập năm học sinh sinh viên Được trí ban giám hiệu trường Đại học Lâm nghiệp, Viện Quản lý đất đai Phát triển nơng thơn em tìm hiểu thực khóa luận tốt nghiệp: “Ứng dụng cơng nghệ GPS việc thiết kế xây dựng lưới khống chế phục vụ đo vẽ, thành lập đồ địa Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội” Trong trình thực đề tài này, bên cạnh lỗ lực cố gắng vận dụng kiến thức hiểu biết thân, em nhận quan tâm giúp đỡ Nhà trường; Thầy, cô Viện Quản lý đất đai Phát triển nông thôn; Ban lãnh đạo tập thể cán UBND Tiên Phương; anh chị Trung tâm xử lý số liệu- Trung tâm trắc địa đồ biển- Tổng cục biển hải đảo, gia đình, bạn bè; đặc biệt hướng dẫn tận tình ThS Phùng Trung Thanh trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ em suốt trình thực nghiên cứu đề tài Mặc dù cố gắng học tập, tìm hiểu tình hình thực tế địa phương trình độ, kinh nghiệm hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi sai sót Em mong đóng góp ý kiến thầy bạn bè để khóa luận hồn thiện Em xin bày tỏ lòng cảm ơn tới thầy giáo ThS Phùng Trung Thanh hướng dẫn tận tình tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt q trình thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp Qua em xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo Viện Quản lý đất đai Phát triển nông thôn; Ban lãnh đạo tập thể cán UBND Tiên Phương; anh chị Trung tâm xử lý số liệu- Trung tâm trắc địa đồ biển- Tổng cục biển hải đảo tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng…năm 2017 Sinh viên thực Phan Anh Tú MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv PHẦN MỞ ĐẦU .1 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục tiêu tổng quát .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG LƯỚI 2.1.1 Khái niệm lưới khống chế đo vẽ .3 2.1.2 Các phương pháp xây dựng lưới khống chế đo vẽ 2.1.3 Nguyên tắc thành lập lưới thiết kế lưới GPS 2.2 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG VỆ TINH DẪN ĐƯỜNG TOÀN CẦU(GNSS) 2.2.1 Giới thiệu công nghệ GNSS 2.3 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ GPS 10 2.3.1 Cấu trúc nguyên lý hoạt động hệ thống GPS .10 2.3.2 Các đại lượng đo GPS .14 2.3.3 Các phương pháp đo GPS .16 2.3.4 Các nguồn sai số đo GPS .25 2.3.5 Ưu nhược điểm hệ thống định vị GPS 30 PHẦN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 32 3.2 ĐỐI TƯỢNG VÀ VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 32 3.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 32 3.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.4.1 Phương pháp đo vẽ trực tiếp 32 3.4.2 Phương pháp xử lý số liệu .33 3.4.3 Phương pháp so sánh .33 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 4.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ HỘI 34 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 34 4.1.2 Điều kiện kinh tế, hội 34 4.2 CÁC TƯ LIỆU TRẮC ĐỊA, BẢN ĐỒ PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU 35 4.2.1 Tư liệu trắc địa 35 4.2.2 Đánh giá tư liệu .35 4.3 THIẾT KẾ LƯỚI GPS .35 4.3.1 Sơ đồ lưới GPS 35 4.3.2 Thiếu kế ca đo 35 4.3.3 Tổ chức đo lưới công nghệ GPS .36 4.4 BÌNH SAI LƯỚI GPS BẰNG PHẦN MỀM .37 4.4.1 Tạo Project 37 4.4.2 Nhập liệu 39 4.4.3 Xử lý cạnh .41 4.4.4 Bình sai lưới tự 42 4.4.5 Bình sai lưới hệ tọa độ khu vực .44 4.4.6 Biên tập kết bình sai 45 PHẦN KÊT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 5.1 KẾT LUẬN 60 5.2 KIẾN NGHỊ .60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT GPS: Global Positioning System – Hệ thống định vị toàn cầu DANH MỤC BẢN Bảng 2.1 Chỉ tiêu kỹ thuật lưới tam giác Bảng 2.2 Tiêu chuẩn kỹ thuật lưới GPS Bảng 2.3 Quy định đo GPS Bảng 2.4 So sánh độ xác giải sóng 15 Bảng 2.5 Thời gian đo hợp lý 22 Bảng 2.6 Bảng tổng hợp nguồn sai số cách khắc phục 30 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Đồ hình dạng chuỗi tam giác Hình 2.2 Đồ hình đa giác trung tâm Hình 2.3 Đồ hình tứ giác trắc địa Hình 2.4 Đồ hình lưới tam giác rẻ quạt Hình 2.5 Chuyển động vệ tinh quỹ đạo 11 Hình 2.6 Sơ đồ bố trí trạm điều khiển 12 Hình 2.7 Trimble R3 14 Hình 2.8 Trimble R4 14 Hình 2.9 Nguyên tắc xác định khoảng cách 15 Hình 2.10 Sơ đồ tọa độ khơng gian 17 Hình 2.11 Nguyên lý định vị tuyệt đối .17 Hình 2.12 Kỹ thuật đo tương đối 19 Hình 2.13 Trạm quan sát r vào thời điểm 20 Hình 2.14 Trạm quan sát đồng hồ vệ tinh J, k thời điểm 20 Hình 2.15 Trạm quan sát vệ tinh J, k thời điểm .21 Hình 2.16 Định vị động 24 Hình 2.17 Sai số tầng điện ly .28 Hình 2.18 Sai số tầng ion tầng đối lưu 28 Hình 3.1 Ảnh chụp tồn cảnh Tiên Phương 34 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Đất đai vật mang sống, không gian tồn phát triển người hội loài người ngày phát triển, dân số ngày đông nhu cầu sử dụng đất ngày nhiều đa dạng Việc sử dụng đất không hợp lý, khoa học gây hậu nặng nề kinh tế, hội mơi trường Do đó, việc sử dụng đất để đảm bảo việc sử dụng đất hợp lý cho ngành, lĩnh vực nâng cao hiệu sử dụng đất vấn đề nóng bỏng cần quan tâm hàng đầu quốc gia giới, có Việt Nam Có thể nói đất đai vấn đề xuyên suốt thời đại, tất Nhà nước coi việc quản lý nắm chặt quỹ đất đai đất nước vấn đề sống quốc gia, tài nguyên đất phục vụ cho chiến lược xây dựng bảo vệ hệ trước tốn công sức xương máu tạo lập, bảo vệ vốn đất đai ngày Vì trách nhiệm hệ mai sau phải quản lý đất đai thật tốt Trong hoạt động kinh tế Quốc gia, khu vực địa phương đất đai nguồn tài nguyên, yếu tố đầu vào thiếu Tình hình dân số gia tăng diện tích đất đai có hạn, việc sử dụng cách tiết kiệm, hợp lý có hiệu nguồn tài nguyên đất quan trọng Một công tác quản lý đất đai đo đạc thành lập đồ Ngày q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa diễn nhanh nhóng nên cơng tác đo đạc ngành quản lý đất đai ngày trọng, có nhiều thiết bị, cơng nghệ đại đời đáp ứng nhu cầu người dân công tác đo đạc thành lập đồ Một công nghệ hiệ đại ứng dụng rộng rãi nước quốc tế công nghệ GPS Công nghệ GPS ứng dụng rộng rãi cơng tác đo đạc địa chính, trước hết xây dựng mạng lưới cấp Theo quy định Tổng cục địa chính, lưới địa chính, cấp phát triển từ lưới khống chế tọa độ Nhà nước hạng I, II Lưới địa sở sở để phát triển mạng lưới thấp phục vụ cho công tác đo vẽ, xây dựng đồ Trên sở nhận thức tầm quan trọng ứng dụng công nghệ GPS xây dựng lưới khống chế GPS phục vụ công tác dồn điền đổi thửa, phân công Bộ môn Quản lý đất đai, Viện Quản lý đất đai Phát triển nông thôn Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, đồng thời hướng dẫn giảng viên ThS Phùng trung Thanh tiến hành nghiên cứu đề tài : “Ứng dụng công nghệ GPS việc xây dựng lưới khống chế phục vụ đo vẽ, thành lập đồ địa Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội” 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục tiêu tổng qt Kết nghiên cứu góp phần hồn thiện hệ thống lưới khống chế phục vụ công tác thành lập đồ địa Tiên Phương - huyện Chương Mỹ Khẳng định ưu điểm việc ứng dụng công nghệ GPS công tác xây dựng lưới khống chế 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Xây dựng lưới GPS phục vụ công tác đo vẽ, thành lập đồ địa Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội - Tính tốn bình sai lưới GPS Tiên Phương phục vụ công tác đo vẽ, thành lập đồ địa Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Về không gian: Nghiên cứu thực địa bàn Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội - Về thời gian: Kết tính toán từ số liệu đo GPS vào tháng năm 2016 - Về nội dung: Xây dựng lưới GPS phục vụ đo vẽ, thành lập đồ địa Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG LƯỚI 2.1.1 Khái niệm lưới khống chế đo vẽ Lưới khống chế đo vẽ cấp lưới cuối phục vụ trực tiếp đo vẽ thành lập đồ tỷ lệ lớn Từ hệ thống lưới tiến hành đo vẽ chi tiết tới địa vật (thửa đất lô đất) Lưới khống chế đo vẽ bao gồm lưới mặt lưới độ cao: Lưới khống chế đo vẽ mặt thành lập phương pháp như: đường chuyền kinh vĩ, hệ thống đường chuyền kinh vĩ, lưới tam giác nhỏ sử dụng công nghệ GPS Lưới khống chế đo vẽ độ cao thành lập theo phương pháp đo cao hình học phương pháp đo cao lượng giác Lưới đo cao thành lập từ đường đo cao riêng biệt hệ thống đường đo cao tự điểm độ cao lưới cấp cao 2.1.2 Các phương pháp xây dựng lưới khống chế đo vẽ - Lưới đường chuyền Lưới đường chuyền gồm điểm nối với tạo thành đường gấp khúc Đo tất góc ngoặt cạnh lưới từ tính tạo độ cho tất điểm Lưới đường chuyền bao gồm nhiều đường chuyền liên kết với tạo thành điểm nút Lưới đường chuyền có ưu điểm dễ chọn điểm, độ lớn góc ngoặt thay đổi khơng hạn chế đồ hình lưới bố trí linh hoạt Hạn chế lưới đường chuyền có trị đo thừa, kết cấu hình học khơng chặt chẽ lưới đo góc - Lưới tam giác Lưới tam giác tập hợp điểm cố định chắn thực địa, chúng liên kết với hình tam giác điều kiện tốn học chặt chẽ Được xác định chung hệ thống tọa độ thống nhất, làm sở phân bố xác yêu tố nội dung đồ hạn chế sai số lũy Lưới tam giác nhỏ dạng lưới khống chế đo vẽ mặt bằng, áp dụng khu vực quang đãng, có tầm nhìn tốt, địa hình đồi núi Khi xây dựng lưới tam giác nhỏ dạng chêm dày thường sử dụng cạnh tam giác đường chuyền cấp cao làm cạnh gốc( cạnh mở đầu) Lưới tam giác loại lưới chêm dày khu vực có lưới khống chế cấp cao Thực tế sản xuất sử dụng số đồ hình lưới sau: 1.Chuỗi tam giác Hình 2.1 Đồ hình dạng chuỗi tam giác Đa giác trung tâm Hình 2.2 Đồ hình đa giác trung tâm Ratio = (TP-03_TP-07) 223.300 - Ratio lớn nhất: - Ratio nhỏ nhất: Ratio = 15.100 (TP-04_TP-01) Bảng BẢNG SAI SỐ KHÉP HÌNH HỆ TỌA ĐỘ VNG GĨC KHƠNG GIAN ELLIPSOID QUI CHIẾU: WGS-84 Số hiệu vòng khép dX(m) dY(m) dZ(m) dXYZ [S](m) dXYZ/[S] TP-08_TP-04_TP-09 -0.002 0.016 -0.001 0.016 5236.4 1/324237 TP-08_TP-04_TP-02 0.000 0.000 0.000 0.001 5243.0 1/9736098 TP-08_TP-04_TP-03 0.001 0.001 0.000 0.001 4497.4 1/4410028 TP-08_TP-04_TP-07 0.000 0.001 -0.000 0.001 4120.4 1/3559485 TP-09_TP-04_TP-02 -0.001 0.003 0.001 0.003 5250.7 1/1565449 TP-09_TP-04_TP-03 -0.002 0.006 0.002 0.007 4928.6 1/722769 TP-09_TP-04_TP-07 -0.001 0.005 0.002 0.005 5309.5 1/980218 TP-02_TP-04_TP-03 -0.000 0.001 0.001 0.001 2975.7 1/2187742 TP-02_TP-04_TP-07 -0.000 0.000 -0.000 0.001 4802.7 1/7791056 TP-03_TP-04_TP-07 0.001 -0.000 -0.000 0.001 3746.0 1/4354652 TP-03_TP-04_116451 0.004 -0.014 -0.005 0.016 6778.2 1/437082 TP-03_TP-04_TP-01 0.004 -0.013 -0.003 0.014 3461.6 1/253752 116451_TP-04_TP-01 0.001 -0.003 -0.003 0.004 6880.6 1/1568224 TP-09_TP-08_TP-05 0.000 0.001 0.001 0.001 6284.4 1/5015489 TP-09_TP-08_116460 0.003 -0.004 0.001 0.005 10544.5 1/2093877 TP-09_TP-08_TP-06 0.000 0.000 0.000 0.000 4825.5 1/10530175 TP-09_TP-08_TP-02 -0.003 0.019 -0.001 0.019 4202.9 1/223365 TP-09_TP-08_TP-03 -0.005 0.021 0.001 0.022 4796.0 1/220103 TP-09_TP-08_TP-07 -0.003 0.020 0.001 0.020 3107.2 1/155271 TP-05_TP-08_116460 0.002 -0.002 0.001 0.003 9515.5 1/3387600 TP-05_TP-08_TP-06 -0.000 0.000 -0.001 0.001 4839.1 1/5343896 Số hiệu vòng khép dX(m) dY(m) dZ(m) dXYZ [S](m) dXYZ/[S] 116460_TP-08_TP-06 0.000 -0.001 -0.001 0.002 8750.7 1/5447948 TP-02_TP-08_TP-03 -0.001 0.001 0.000 0.001 4540.4 1/3658753 TP-02_TP-08_TP-07 -0.001 -0.000 0.000 0.001 4297.8 1/6406783 TP-03_TP-08_TP-07 0.001 -0.001 0.000 0.001 4156.2 1/3393536 TP-01_116451_TP-03 0.001 -0.005 -0.005 0.007 5737.0 1/834080 TP-05_TP-09_116460 -0.001 0.003 0.001 0.003 11204.2 1/3425233 TP-05_TP-09_TP-06 -0.000 0.000 0.000 0.000 6483.9 1/17328875 116460_TP-09_TP-06 0.003 -0.005 -0.001 0.006 10592.2 1/1705530 TP-02_TP-09_TP-03 0.001 -0.002 -0.001 0.002 4273.2 1/2009959 TP-02_TP-09_TP-07 -0.001 -0.002 -0.001 0.002 4788.5 1/2239946 TP-03_TP-09_TP-07 -0.001 0.001 -0.000 0.001 5070.5 1/4972046 116460_TP-05_TP-06 0.002 -0.003 0.001 0.004 6882.7 1/1865643 TP-03_TP-02_TP-07 0.001 0.001 0.000 0.001 4301.5 1/4197807 Tổng số tam giác: 34 - Sai số khép tương đối tam giác lớn nhất: 1/155271 [S]= 3107.2m (TP-09_TP-08_TP-07) - Sai số khép tương đối tam giác nhỏ nhất: 1/17328875 [S]= 6483.9m (TP-05_TP-09_TP-06) Bảng BẢNG TRỊ BÌNH SAI, SỐ HIỆU CHỈNH, SAI SỐ ĐO GIA SỐ TỌA ĐỘ HỆ TỌA ĐỘ VNG GĨC KHƠNG GIAN Số Kí hiệu cạnh ELLIPSOID: WGS-84 DX(m) DY(m) DZ(m) S(m) mS(m) TT Điểm đầu Điểm cuối vDX(m) vDY(m) vDZ(m) vS(m) mS/S TP-04 TP-08 -1315.886 -843.876 1194.937 1967.628 0.003 -0.001 0.003 -0.000 -0.001 1/625965 -766.538 -990.570 1953.625 2320.659 0.003 0.001 -0.007 0.000 0.003 1/734836 426.309 -417.972 1349.109 1475.309 0.003 0.000 -0.004 -0.001 0.001 1/456087 2851.910 119.189 1707.948 3326.362 0.005 -0.001 0.003 0.001 -0.000 1/687776 1093.140 -215.381 1310.858 1720.376 0.006 -0.002 0.003 0.001 -0.001 1/310023 306.928 -133.409 551.265 644.900 0.002 0.001 -0.008 -0.002 0.001 1/309429 306.928 -133.409 551.265 644.900 0.002 -0.002 0.005 0.002 0.000 1/309429 -1238.374 -582.886 592.043 1491.254 0.003 0.000 -0.004 -0.001 0.001 1/443127 549.348 -146.694 758.687 948.108 0.002 -0.001 0.006 -0.001 -0.002 1/424148 313.722 914.511 -2081.549 2295.125 0.003 -0.000 0.003 -0.001 0.002 1/712502 549.348 -146.694 758.687 948.108 0.002 0.003 -0.014 -0.001 0.003 1/424148 1742.195 425.904 154.172 1800.113 0.003 0.001 -0.007 -0.000 -0.000 1/549076 -1758.770 -334.570 -397.090 1833.818 0.006 0.001 -0.002 -0.002 0.000 1/293384 10 11 12 13 TP-04 TP-04 TP-04 TP-04 TP-04 TP-04 TP-04 TP-08 TP-08 TP-08 TP-08 116451 TP-09 TP-02 116451 TP-01 TP-03 TP-03 TP-07 TP-09 TP-05 TP-09 TP-02 TP-01 Số Kí hiệu cạnh DX(m) DY(m) DZ(m) S(m) mS(m) TT Điểm đầu Điểm cuối vDX(m) vDY(m) vDZ(m) vS(m) mS/S 14 TP-09 TP-05 -235.626 1061.205 -2840.237 3041.154 0.003 0.000 -0.003 0.001 -0.002 1/939901 1192.847 572.598 -604.516 1454.713 0.003 -0.002 0.006 0.000 0.001 1/445754 -2095.861 874.161 -3683.032 4326.837 0.004 -0.001 0.004 -0.002 0.002 1/1197238 1622.814 710.467 -643.673 1884.835 0.003 0.003 -0.010 -0.001 -0.001 1/615623 -2544.982 -252.599 -1156.683 2806.895 0.005 -0.002 0.004 0.002 0.000 1/582561 -2645.209 1020.855 -4441.719 5269.549 0.004 0.003 -0.006 0.000 -0.003 1/1444033 1073.466 857.160 -1402.360 1963.076 0.003 -0.002 0.005 0.001 0.001 1/638070 -2409.583 -40.350 -1601.483 2893.521 0.004 0.001 -0.001 0.001 -0.001 1/788924 -119.381 284.562 -797.844 855.443 0.003 0.000 -0.003 -0.001 -0.000 1/273962 -786.213 81.971 -759.593 1096.281 0.006 -0.001 0.001 -0.001 0.001 1/198230 -326.189 455.847 -1379.838 1489.345 0.003 -0.000 0.003 -0.000 0.001 1/506078 77.512 260.990 -602.895 661.518 0.003 0.001 -0.006 -0.001 -0.002 1/193388 -875.537 602.540 -2138.526 2388.077 0.003 0.000 -0.003 0.001 -0.002 1/793189 -471.836 407.684 -1361.582 1497.579 0.003 -0.002 0.008 0.001 0.002 1/434432 -639.911 -458.664 701.711 1054.636 0.003 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 1/336123 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TP-09 TP-08 TP-08 116451 TP-09 TP-09 TP-05 TP-02 TP-01 TP-08 TP-08 TP-09 TP-09 TP-05 TP-02 116460 TP-03 TP-03 116460 TP-03 116460 TP-03 TP-03 TP-06 TP-07 TP-06 TP-07 TP-06 Số Kí hiệu cạnh DX(m) DY(m) DZ(m) S(m) mS(m) TT Điểm đầu Điểm cuối vDX(m) vDY(m) vDZ(m) vS(m) mS/S 29 TP-02 TP-07 -1664.683 -164.914 -757.067 1836.169 0.004 -0.001 0.001 -0.000 0.001 1/501986 1769.671 -418.315 2303.194 2934.523 0.004 0.001 -0.002 -0.000 0.001 1/823441 -1545.301 -449.476 40.778 1609.860 0.003 -0.000 0.003 0.001 -0.001 1/483694 30 116460 31 TP-03 TP-06 TP-07 Số hiệu chỉnh cạnh đo lớn (TP-08-TP-09): 0.003m Số hiệu chỉnh cạnh đo nhỏ (TP-04-TP-03): 0.000m Sai số trung phương cạnh đo lớn (116451-TP-01): 0.006m Sai số trung phương cạnh đo nhỏ (TP-04-TP-03): 0.002m SSTP cạnh đo tương đối lớn (TP-08-TP-07): 1/193388 SSTP cạnh đo tương đối nhỏ (TP-09-116460): 1/1444033 Bảng BẢNG TỌA ĐỘ VNG GĨC KHƠNG GIAN SAU BÌNH SAI HỆ TỌA ĐỘ VNG GĨC KHƠNG GIAN: VN-2000 ELLIPSOID QUI CHIẾU: WGS-84 STT Số hiệu điểm X (m) Y (m) Z (m) 116451 -1607305.6502 5738082.8515 2266483.7655 116460 -1613569.3941 5737994.1540 2262287.8759 TP-01 -1609064.4343 5737748.3313 2266086.7138 TP-02 -1609731.2685 5737545.7573 2266124.9785 TP-03 -1609850.6609 5737830.3310 2265327.1414 STT Số hiệu điểm X (m) Y (m) Z (m) TP-04 -1610157.5973 5737963.7541 2264775.8859 TP-05 -1611159.7778 5738034.4243 2263889.3000 TP-06 -1611799.6835 5737575.7696 2264591.0197 TP-07 -1611395.9700 5737380.8947 2265367.9498 10 TP-08 -1611473.4746 5737119.9001 2265970.8427 11 TP-09 -1610924.1138 5736973.1844 2266729.5143 Bảng BẢNG TỌA ĐỘ TRẮC ĐỊA SAU BÌNH SAI HỆ TỌA ĐỘ TRẮC ĐỊA: VN-2000 STT Số hiệu điểm ELLIPSOID QUI CHIẾU: WGS-84 B L H (m) 116451 20°57'09.009835" 105°38'53.501667" -2.838 116460 20°54'42.911929" 105°42'23.052485" -0.758 TP-01 20°56'55.179500" 105°39'55.246028" -2.352 TP-02 20°56'56.515273" 105°40'19.363462" -2.634 TP-03 20°56'28.727700" 105°40'20.681535" -1.830 TP-04 20°56'09.530700" 105°40'29.662361" -1.407 TP-05 20°55'38.668667" 105°41'02.395672" -1.623 TP-06 20°56'03.099262" 105°41'28.009542" -1.765 TP-07 20°56'30.142036" 105°41'16.381198" -1.314 10 TP-08 20°56'51.127135" 105°41'21.406670" -0.897 11 TP-09 20°57'17.534038" 105°41'04.472464" -0.245 Bảng BẢNG THÀNH QUẢ TỌA ĐỘ PHẲNG VÀ ĐỘ CAO BÌNH SAI HỆ TỌA ĐỘ PHẲNG: VN-2000 KINH TUYẾN TRỤC : 105° 00' MÚI: 3° ELLIPSOID: WGS-84 Số Số hiệu TT điểm Tọa độ Độ cao X (m) Y (m) h (m) Sai số vị trí điểm mx (m) my (m) mh (m) mp (m) 116451 2317722.701 567408.71 4.768 116460 2313255.319 573482.10 6.585 0.003 TP-01 2317304.688 569194.17 5.193 0.002 0.003 0.004 0.003 TP-02 2317348.675 569890.73 4.890 0.002 0.002 0.002 0.002 TP-03 2316494.282 569932.39 5.678 0.001 0.002 0.002 0.002 TP-04 2315905.006 570194.34 6.083 0.001 0.002 0.002 0.002 TP-05 2314959.912 571144.110 5.821 0.002 0.002 0.002 0.002 TP-06 2315714.401 571880.94 5.670 0.001 0.002 0.002 0.002 TP-07 2316544.605 571541.40 6.145 0.002 0.002 0.002 0.003 10 TP-08 2317190.586 571683.82 6.569 0.001 0.002 0.002 0.002 11 TP-09 2318000.584 571191.131 7.250 0.001 0.002 0.002 0.002 Bảng BẢNG CHIỀU DÀI CẠNH, PHƯƠNG VỊ VÀ SAI SỐ TƯƠNG HỖ HỆ TỌA ĐỘ PHẲNG VN-2000 ELLIPSOID: WGS-84 Điểm đầu TP-04 TP-04 TP-04 TP-04 TP-04 TP-04 TP-04 TP-08 TP-08 TP-08 116451 TP-09 TP-09 TP-08 TP-08 116451 TP-09 TP-09 TP-05 TP-02 TP-01 TP-08 TP-08 TP-09 TP-09 TP-05 TP-02 116460 TP-03 Điểm cuối TP-08 TP-09 TP-02 116451 TP-01 TP-03 TP-07 TP-05 TP-09 TP-02 TP-01 TP-05 TP-02 116460 TP-03 TP-03 116460 TP-03 116460 TP-03 TP-03 TP-06 TP-07 TP-06 TP-07 TP-06 TP-07 TP-06 TP-07 Chiều dài (m) 1967.550 2320.566 1475.248 3326.218 1720.304 644.873 1491.195 2295.036 948.071 1800.041 1833.737 3041.035 1454.653 4326.678 1884.759 2806.773 5269.353 1962.996 2893.414 855.408 1096.235 1489.288 661.493 2387.985 1497.520 1054.596 1836.095 2934.416 1609.796 ms 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.001 0.002 0.002 0.001 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 ms/s 1/1120994 1/1313736 1/ 766289 1/1617442 1/ 533265 1/ 503108 1/ 747538 1/1122043 1/ 674436 1/ 923102 1/ 541252 1/1483610 1/ 749617 1/2215552 1/1103591 1/1383818 1/2682040 1/1141431 1/1306256 1/ 460574 1/ 341542 1/ 797226 1/ 326486 1/1253392 1/ 732798 1/ 517405 1/ 833971 1/1382841 1/ 815066 Phương vị (° ' ") 49 12 08 25 26 19 348 07 25 303 07 32 324 27 06 336 02 02 64 36 04 193 36 05 328 41 22 275 02 19 103 10 37 180 53 09 243 22 29 155 26 28 248 19 08 115 57 17 154 13 45 219 53 01 126 05 43 177 12 30 137 40 07 172 23 39 192 25 57 163 12 36 166 28 23 44 19 18 115 58 17 326 55 52 88 12 31 ma (") 0.13 0.13 0.22 0.09 0.27 0.31 0.17 0.13 0.22 0.13 0.26 0.10 0.16 0.07 0.12 0.10 0.06 0.13 0.11 0.39 0.42 0.19 0.52 0.12 0.23 0.28 0.15 0.11 0.14 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC Chỉ tiêu 1.Sai số trung phương (RMS) RMS lớn nhất: RMS = (116451_TP-01) 0.012 Quy định < 20 mm + 4.D mm (D tính km RMS nhỏ nhất: RMS = (TP-04_TP-03) 0.005 2.Tỷ số trung phương (Ratio) Ratio lớn nhất: Ratio = (TP-03_TP-07) 223.300 Ratio nhỏ nhất: Ratio = (TP-04_TP-01) 15.100 > 1.5 Sai số vị trí điểm: Nhỏ nhất: Lớn nhất: mpmin = 0.002m mpmax = 0.003m (Điểm: TP-03)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ GPS trong việc thiết kế xây dựng lưới khống chế phục vụ đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội, Ứng dụng công nghệ GPS trong việc thiết kế xây dựng lưới khống chế phục vụ đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội, Ba hệ thống này đều được ứng dụng rộng rãi với những tính năng ưu việt riêng của mình. Cho đến nay, hệ thống GPS là hệ thống được đánh giá cao và là một hệ thống hoàn thiên, phổ biến nhất hiện nay, nên trong khóa luận này, tôi chỉ tập chung nghiên cứu về , Sử dụng các phần mềm DPSurvey 2.9, Compass Post Process để tiến hành xử lý số liệu được trút từ máy GPS vào máy tính.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay