Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

60 44 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 09:36

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN iMỤC LỤC iiDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vDANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ viPHẦN 1. PHẦN MỞ ĐẦU 11.1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 11.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 21.2.1. Mục tiêu tổng quát. 21.2.2. Mục tiêu cụ thể. 21.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 21.3.1. Phạm vi thời gian. 21.3.2. Phạm vi không gian: Huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh. 2PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 32.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 32.1.1. Khái niệm về GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. 32.1.2. Nguyên tắc cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. 32.1.3. Vai trò của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 52.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀNSỬ DỤNG ĐẤT 62.2.1. Những căn cứ pháp lý để cấp GCNQSDĐ. 62.2.2. Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 82.2.3. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 102.2.4. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 112.2.5. Mẫu GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. 142.3. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC CẤP GCNQSDD 162.3.1. Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong cả nước. 16PHẦN 3. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 193.1. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 1933.1.1. Địa điểm nghiên cứu. 193.2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN NGHIÊN CỨU 193.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 193.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 193.4.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu. 193.4.2. Phương pháp điều tra, thu thập thông tin. 193.4.3. Phương pháp thống kê tổng hợp và phân tích số liệu, tài liệu. 203.4.4. Phương pháp chuyên gia. 20PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 214.1. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN BACHẼ 214.1.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên. 214.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội. 264.2. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BACHẼ 324.2.1. Tình hình quản lý Nhà nước về đất đai. 324.2.2. Tình hình sử dụng đất trên địa bàn huyện Ba Chẽ. 344.2.3. Đánh giá chung tình hình quản lý và sử dụng đất. 384.3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CẤP GIẤY QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN BACHẼ TỪ NĂM 2014 ĐẾN NĂM 2016 394.3.1. Kết quả cấp GCNQSDĐ huyện Ba Chẽ đến năm 2016. 394.3.2. Kết quả cấp GCN QSDD theo từng loại đất. 414.4. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC CẤP GIẤYCHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN BA CHẼ 464.4.1. Những thuận lợi trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạihuyện Ba Chẽ. 464.4.2. Những khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạihuyện Ba Chẽ. 4744.5. GIẢI PHÁP CHO ĐẨY NHANH CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬNQUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN BA CHẼ 48PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 505.1. KẾT LUẬN 505.2. KIẾN NGHỊ 51Tài liệu tham khảo 53 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài “Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh” Trước hết em xin gửi tới Ban giám hiệu trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam Viện Quản lí đất đai Phát triển nơng thơn lời cảm ơn chân thành, niềm kính trọng, tự hào học tập rèn luyện trường thời gian qua Sự biết ơn sâu sắc em xin giành cho cô giáo Th.S Võ Mai Anh Giảng viên Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam tận tình hướng dẫn động viên em suốt trình thực đề tài nghiên cứu Em xin chân thành cảm ơn Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Ba Chẽ tạo điều kiện giúp đỡ em thu thập số liệu Phòng suốt thời gian thực tập Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, người thân bạn bè tạo điều kiện, động viên khích lệ để em vượt qua khó khăn q trình học tập vừa qua Do trình độ có hạn, thời gian nghiên cứu ngắn cố gằng, đề tài tốt nghiệp em tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến, bảo thầy giáo, ý kiến đóng góp bạn bè để đề tài tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2017 Sinh viên Lâm Thị Hợp MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ký hiệu GCN GCNQSDĐ CT - TW NQ NĐ - TW NĐ - CP QĐ - TCĐC TT - BTNMT TT - TCĐC DKTK CT - TTg QĐ - BTNMT UBND TN & TKQ TTĐC VPĐKQSDĐ TN&MT TTCN Viết đầy đủ Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Chỉ thị - Trung ương Nghị Nghị định – Trung ương Nghị định – Chính phủ Quyết định – Tổng cục địa Thơng tư – Bộ Tài nguyên môi trường Thông tư - Tổng cục địa Đăng kí thống kê Chỉ thị - Thủ tướng Quyết định – Bộ Tài nguyên Môi trường Ủy ban nhân dân Tiếp nhận trả kết Thơng tin địa Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất Tài nguyên môi trường Tiểu thủ công nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ PHẦN PHẦN MỞ ĐẦU 1.1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Thiên nhiên ban tặng cho người nguồn tài ngun đất đai vơ q giá Có vai trò quan trọng hàng đầu môi trường sống, hoạt động kinh tế - xã hội người, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng điều thể rõ tầm quan trọng đất đai sống xã hội Đất đai nguồn tài nguyên hữu hạn, tái tạo được, có vị trí cố định khơng gian, khơng thể di chuyển theo ý muốn chủ quan người lại vô hạn mặt thời gian sử dụng hợp lý, cải tạo bồi bổ thường xuyên giá trị mà đất mang lại tăng, quốc gia xét mặt diện tích bị giới hạn đường biên giới quốc gia, vấn đề liên quan đến tình hình ổn định trị, kinh tế - xã hội quốc gia nói chung Việt Nam nói riêng Vì vậy, nhiều nước giới ghi nhận vấn đề đất đai vào hiến pháp nhà nước nhằm bảo vệ, quản lý sử dụng đất đai có hiệu Trong giai đoạn nước ta, với sức ép dân số tốc độ cơng nghiệp hóa, nghiệp chuyển dịch cấu từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ kéo theo nhu cầu sử dụng đất ngày tăng mà quỹ đất có hạn Chính vậy, trình sử dụng đất phải khai thác, bảo vệ cải tạo đất cho đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển ngày nhanh xã hội Để sử dụng nguồn tài nguyên quý giá lâu dài cơng tác quản lý đất đai cần thiết, đòi hỏi phải có thống từ trung ương đến địa phương Ba Chẽ huyện miền núi cách xa trung tâm tỉnh Đây huyện có diện tích tương đối rộng, địa bàn có điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tương đối đặc thù tỉ lệ đô thị hóa chưa cao Việc cấp GCNQSDĐ Huyện Ba Chẽ thời gian qua có nhiều thành tựu đáng kể Nhưng nhiều vấn đề khó khăn, thách thức nảy sinh cần giải Để có cách giải thích hợp với khó khăn đòi hỏi phải nhìn nhận lại cơng tác cấp GCNQSDĐ từ cấp huyện Từ tìm giải đắn triệt để với tình hình địa phương Xuất phát từ vấn đề trên, tiến hành xây dựng triển khai nghiên cứu đề tài: "Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh” 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Trên sở tìm hiểu, đánh giá cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh, từ đưa số giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Ba Chẽ 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu thực trạng cơng tác cấp GCNQSDD địa bàn huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh năm 2016 - Đánh giá thuận lợi, khó khăn tồn công tác cấp GCNQSDD địa bàn huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh - Đề xuất số giải pháp thúc đẩy công tác cấp GCNQSDD địa bàn huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi thời gian Công tác cấp GCNQSDD địa bàn huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh giai đoạn 2014 – 2016 1.3.2 Phạm vi không gian: Huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 2.1.1 Khái niệm GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất Theo khoản 16 Điều Luật Đất đai 2013 quy định “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất đai chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất” Ở Việt Nam, Nhà nước chủ sở hữu đất đai không trực tiếp khai thác, sử dụng đất mà trao quyền sử dụng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Chứng thư pháp lý xác lập mối quan hệ hợp pháp Nhà nước với người sử dụng đất việc sử dụng đất GCNQSDĐ Vì vậy, theo quy định pháp luật đất đai, GCNQSDĐ nội dung hoạt động quản lý nhà nước đất đai, đồng thời quyền mà người sử dụng đất hợp pháp hưởng GCNQSDĐ cấp cho tất chủ sử dụng đất hợp pháp, theo mẫu thống nước loại đất theo luật đất đai năm 2013 GCNQSDĐ Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường phát hành 2.1.2 Nguyên tắc cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất Theo điều 98 Luật đất đai 2013 quy định: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cấp theo đất Trường hợp người sử dụng đất sử dụng nhiều đất nông nghiệp xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất chung cho đất Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất cấp cho người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp chủ sử dụng, chủ sở hữu có u cầu cấp chung Giấy chứng nhận trao cho người đại diện Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất sau hồn thành nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật Trường hợp quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất tài sản chung vợ chồng phải ghi họ, tên vợ họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận ghi tên người Trường hợp quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất tài sản chung vợ chồng mà Giấy chứng nhận cấp ghi họ, tên vợ chồng cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất để ghi họ, tên vợ họ, tên chồng có yêu cầu Trường hợp có chênh lệch diện tích số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi giấy tờ quy định Điều 100 Luật Giấy chứng nhận cấp mà ranh giới đất sử dụng không thay đổi so với ranh giới đất thời điểm có giấy tờ quyền sử dụng đất, khơng có tranh chấp với người sử dụng đất liền kề cấp cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất xác định theo số liệu đo đạc thực tế Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất phần diện tích chênh lệch nhiều có Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới đất có thay đổi so với ranh giới đất thời điểm có giấy tờ quyền sử dụng đất diện tích đất đo đạc thực tế nhiều diện tích ghi giấy tờ quyền sử dụng đất phần diện tích chênh lệch nhiều (nếu có) xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo quy định Điều 99 Luật 2.1.3 Vai trò cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.1.3.1 Đối với người sử dụng - GCNQSDĐ giấy tờ thể mối quan hệ hợp pháp Nhà nước người sử dụng đất - GCNQSDĐ điều kiện để đất đai tham gia vào thị trường bất động sản - GCNQSDĐ sở để người sử dụng đất thực nghĩa vụ Nhà nước đặc biệt nghĩa vụ tài như: nộp thuế trước bạ, thuế sử dụng đất ,thuế thu nhập cá nhân người sử dụng đất phải sử dụng đất mục đích, diện tích ghi GCNQSDĐ - GCNQSDĐ điều kiện để người sử dụng đất bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp trình sử dụng đất 2.1.3.2 Đối với nhà nước - GCNQSDĐ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất nhằm mục đích bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp người sử dụng đất Như vậy, GCNQSDĐ chứng thư pháp lý xác định quyền sử dụng đất đai hợp pháp người sử dụng đất Thông qua công tác cấp GCNQSDĐ Nhà nước xác lập mối quan hệ hợp pháp với Nhà nước với tư cách chủ sở hữu đất đai với tổ chức, hộ gia đình cá nhân nhà nước giao sử dụng đất Công tác cấp GCNQSDĐ giúp Nhà nước nắm tình hình đất đai Từ đó, Nhà nước thực việc phân phối lại đất theo quy hoạch, kế hoạch chung thống Nhà nước thực quyền chuyển giao, quyền sử dụng từ chủ thể khác Vì vậy, cấp GCNQSDĐ nội dung quan trọng công tác quản lý Nhà nước đất đai 10 hoàn thành tốt nhiệm vụ mục tiêu quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện 4.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CẤP GIẤY QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN BA CHẼ TỪ NĂM 2014 ĐẾN NĂM 2016 4.3.1 Kết cấp GCNQSDĐ huyện Ba Chẽ đến năm 2016 Huyện Ba Chẽ huyện miền núi với 07 xã 01 thị trấn Mặc dù gặp nhiều khó khăn song công tác quản lý Nhà nước đất đai nói chung cơng tác cấp GCNQSDĐ nói riêng trọng đạt thành đáng kể Trong năm vừa qua lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, đạo trực tiếp Sở Tài nguyên Môi trường sợ phối hợp ban ngành quan nỗ lực không ngừng đội ngũ cán Phòng Tài ngun Mơi trường cán địa chính, cơng tác cấp GCNQSDĐ địa bàn huyện thực nhanh chóng, đáp ứng nguyện vọng đảm bảo tốt cho quyền lợi người sử dụng đất, nâng cao tỷ lệ cấp GCNQSDĐ toàn huyện Bảng 4.5 Kết cấp GCNQSDĐ huyện Ba Chẽ theo đơn vị hành ST T Tên xã, thị trấn TT Ba Chẽ Đồn Đạc Nam Sơn Thanh Sơn Thanh Lâm Đạp Thanh Minh Cầm Lương Mông Tổng Số GCNQSDĐ cấp đến hết 31/12/2014 93 666 485 382 441 313 116 299 2795 Số GCNQSDĐ cấp đến hết 31/12/2015 88 284 270 201 312 143 104 100 1502 Số GCNQSDĐ cấp đến hết 31/12/2016 176 693 403 381 376 320 213 285 2847 ( Nguồn Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Ba Chẽ) Qua bảng 4.5 ta thấy: 46 Tình hình cấp giấy chứng nhận diễn không đồng xã thị trấn địa bàn huyện Ba Chẽ Tổng số GCN cấp cho 07 xã 01 thị trấn từ năm 2014 đến năm 2016 có chênh lệch rõ ràng Tính đến hết năm 2014 huyện Ba Chẽ tiến hành cấp 2795 GCN cho người dân, cấp nhiều cho xã Đồn Đạc 666 GCN thị trấn Ba Chẽ 93 GCN Đến năm 2015 kết cấp GCN huyện đạt 1502 GCN giảm so với năm 2014, xã Thanh Lâm cấp GCN nhiều 312 GCN TT Ba Chẽ 88 GCN Riêng đến năm 2016 kết cấp gấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện tăng đáng kể 2847 GCN, xã Đồn Đạc cấp nhiều 693 GCN TT Ba Chẽ 176 GCN Có kết phần lớn người dân hồn thành xong khoản nghĩa vụ tài Nhà nước, nhận thức vai trò quyền lợi cấp GCN QSDD nên người mong muốn nhận GCN Công tác đăng ký đất đai lần đầu; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nội dung quan trọng 15 nội dung quản lý Nhà nước đất đai Trên địa bàn huyện Ba Chẽ công tác cấp GCN diễn song song với trình triển khai thi hành luật đất đai Vì cơng tác cấp GCN đảm bảo theo quy định Nhà nước dần hồn thiện tồn huyện Nhờ cơng tác cấp GCN hồn thiện nhanh chóng Tuy nhiên bên cạnh khơng tồn khó khăn Việc cấp GCN đặc biệt cấp lại GCN chậm, đất đai manh múm chưa đủ điều kiện cấp GCN số trường hợp người dân mua bán trao đổi khơng có xác thực quan có thẩm quyền 4.3.2 Kết cấp GCN QSDD theo loại đất Bảng 4.6 Kết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho loại đất huyện Ba Chẽ tính đến hết 31/12/2016 ST Loại đất Diện tích phải cấp 47 Diện tích Đạt tỷ lệ cấp đến T NHĨM ĐẤT NƠNG NGHIỆP (%) 54 291.24 30/10/2016 47236.61 87,00 I ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 2053.30 2053.30 100,00 Đất trồng hàng năm 1461.51 1461.51 100,00 Đất trồng lâu năm 591.79 591.79 100,00 2.1 Đất trồng lúa 953.30 953.30 100,00 2.2 Đất trồng lâu năm khác (vườn) 508.21 508.21 100,00 II ĐẤT LÂM NGHIỆP 52181.03 45126.39 86.48 III ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 53.51 53.51 100,00 IV ĐẤT NƠNG NGHIỆP KHÁC 3.4 3.4 100,00 NHĨM ĐẤT PHI NƠNG NGHIỆP 1530.22 380.41 24,86 ĐẤT Ở 127.20 127.20 100,00 Đất nông thôn 110.39 110.39 100,00 Đất đô thị 16.81 16.81 100,00 Đất chuyên dùng 483.50 151.35 31,30 Tr.đó: - Đất trụ sở CQ 8.80 8.80 100,00 - Đất quốc phòng 18.34 18.34 100,00 - Đất an ninh 0.41 0.41 100,00 - Đất công trình SN 42.84 42.53 99,28 -Đất sản xuất, kinh doanh PNN 61.03 61.03 100,00 - Đất có mục đich cơng cộng 351.62 20.24 5,76 Đất tôn giáo 0.44 0.44 100,00 Đất tín ngưỡng 4.68 4.68 100,00 114 853.57 100 346.56 88,06 Tổng ( Nguồn Phòng Tài nguyên Mơi trường huyện Ba Chẽ) Nhìn vào bảng số liệu ta thấy: Năm 2016 Phòng Tài ngun Mơi trường thẩm định trình Ủy ban nhân dân Huyện Quyết định cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất địa bàn huyện với tổng diện tích 60 651.25 ha, đó: + Nhóm đất nơng nghiệp cấp 47 236.61 chiếm 87% tổng diện tích đất phải cấp GCN; 48 + Nhóm đất phi nơng nghiệp cấp 380.41 chiếm 24,86% tổng diện tích đất phải cấp GCN; Nhìn chung, diện tích đất cấp giấy chứng nhận lớn loại đất: đất sản xuất nông nghiệp, đất trồng năm, đất trồng lâu năm, đất trồng lúa, đất trồng lâu năm khác ( vườn), đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác, đất ở: đất đô thị đất nông thôn, đất trụ sở quan, đất quốc phòng, an ninh, đất cơng trình ngiệp, đất sản xuất KD PNN, đất tơn giáo, tín ngưỡng chiếm tỷ lệ 100% tổng diện tích phải cấp GCN Tất loại đất cấp GCN nhờ quan tâm huyện, phối hợp người dân với cán địa Tuy nhiên, đất sử dụng cho mục đích cơng cộng diện tích cấp GCN thấp chiếm 5,76% tổng diện tích phải cấp GCN Nguyên nhân đất sử dụng cho mục đích cơng cộng nhiều xã chuyển mục đích sử dụng chưa có đủ điều kiện để cấp GCN, phần chưa quan tâm mức huyện Ngồi ra, diện tích đất đất chuyên dùng cấp GCN chiếm 31,30% tổng diện tích phải cấp GCN , loại đất đặc biệt quan trọng phục vụ cho mục đích chung, ảnh hưởng đến quyền lợi tất nhân dân tồn Huyện Vì vậy, cơng tác cấp giấy chứng nhận cho loại đất trọng đẩy mạnh Còn lại loại đất có diện tích cấp GCN cao chiếm 80% diện tích đất phải cấp GCN 4.3.2.1 Kết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất nông nghiệp Là Huyện trung du niềm núi nên diện tích đất nơng nghiệp huyện lớn Cùng với việc thực chủ chương, sách Nhà nước đầu tư phát triển nông nghiệp nên công tác cấp GCN cho tồn diện tích đất nơng nghiệp trọng Tồn huyện có 54 291.24ha diện tích đất nơng nghiệp cần cấp GCN Tuy gặp nhiều khó khăn ruộng đất phân tán manh múm, nhỏ lẻ 49 song công tác cấp GCN cho đất nông nghiệp huyện đẩy mạnh dần khắc phục khó khăn để hồn thành nhanh cơng tác cấp giấy cho người dân Kết cấp GCNQSDĐ nông nghiệp đại bàn huyện thể chi tiết bảng 3.7 Bảng 4.7 Kết cấp GCNQSDD cho đất nông nghiệp huyện Ba Chẽ STT Năm Diện tích cần cấp Diện tích (m2) 2014 2015 2016 54323.19 54327.89 54 291.24 Diện tích cấp Diện Tỷ lệ (%) tích(m ) 47258.96 87,00 47264.33 87,00 47236.61 87,00 Diện tích chưa cấp Diện Tỷ lệ tích(m ) (%) 7064.23 13,00 7063.56 13,00 7054.63 13,00 ( Nguồn Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Ba Chẽ) Qua bảng 4.7 ta thấy: Năm 2015 diện tích cấp GCN nhiều so với năm 2014 2016 tỷ lệ cấp GCN chiếm 87% diện tích cấp Diện tích chưa cấp GCN năm 2016 cao năm 2014 2015 tỷ lệ cấp GCN ba năm chiếm 13% Năm 2015 diện tích cấp GCN nhiều so với năm 2014 2016 lượng hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ nhiều so với năm 2014 2016 Qua số tổng hợp ta thấy kết cấp GCN QSDĐ cho đất nông nghiệp huyện Ba Chẽ mức tương đối cao Đây kết tốt cần trì phát huy để huyện tiến gần đến đích hồn thiện cơng tác cấp GCNQSDĐ nông nghiệp cho người dân thời gian sớm Công tác cấp GCNQSDĐ huyện thực theo quy định Nhà nước ln đảm bảo tính khoa học, xác, trung thực khách quan Đối với trường hợp chưa đủ điều kiện cấp GCN huyện tiếp tục hướng dẫn chỉnh sửa bổ sung để hoàn thiện tiến hành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cho diện tích đất chưa cấp địa bàn huyện 4.3.2.2 Kết cấp GCNQSDĐ cho đất Lâm nghiệp huyện Ba Chẽ 50 Do điều kiện địa hình đặc thù huyện miền núi nên Ba Chẽ có diện tích đất Lâm nghiệp tương đối lớn với diện tích cần cấp GCN 52181.03 Điều đặc biệt tồn diện tích rừng rừng sản xuất Bảng 4.8 Kết cấp GCNQSDD lâm nghiệp huyện Ba Chẽ STT Năm Diện tích cần cấp Diện tích (m2) 2014 2015 2016 52216.37 52212.56 52181.03 Diện tích cấp Diện Tỷ lệ (%) tích(m ) 45152.14 86.47 45148.99 86.47 45126.39 86,48 Diện tích chưa cấp Diện Tỷ lệ tích(m ) (%) 7064.23 13.53 7063.57 13.53 7054.64 13.52 ( Nguồn Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Ba Chẽ) Qua bảng 4.8 cho ta thấy: Công tác cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp huyện Ba Chẽ đạt tiến độ công việc cao giai đoạn 2014-2016, năm 2014 năm 2015 đạt tỷ lệ 86.47% diện tích cần cấp GCN tỷ lệ diện tích chưa cấp GCN đạt 13,535 Bên cạnh đó, năm 2016 diện tích cấp GCN 45126.39 thấp so với năm 2014 2015 Đối với đất Lâm Nghiệp việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dung đất cho toàn diện tích đất đạt mức độ tương đối cao gần diện tích nhóm đất nơng nghiệp 4.3.2.3 Kết cấp GCN QSDD cho đất Khơng có đất sản xuất mà muốn tồn người cần có nơi sinh sống, hoạt động Có an cư lạc nghiệp cơng tác quản lý cấp GCNQSDĐ cho đất ưu tiên hàng đầu huyện Ba Chẽ Đến huyện có tổng diện tích đất cần cấp GCN 127.20 Bảng 4.9 Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất STT Năm Diện tích cần cấp Diện tích (m2) 2014 2015 127.23 127.17 Diện tích cấp Diện Tỷ lệ (%) tích(m ) 127.23 100% 127.17 100% 51 Diện tích chưa cấp Diện Tỷ lệ tích(m ) (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 127.20 127.20 100% 0,00 0,00 ( Nguồn Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Ba Chẽ) Kết cấp giấy chứng nhận cho đất huyện đạt cao Tỷ lệ diện tích cấp GCN từ năm 2014 – 2016 đạt 100% Nguyên nhân chủ yếu đất chia lô rõ ràng nên thuận tiện cho việc quản lý, người dân có ý thức thực đầy đủ nghĩa vụ tài Đến năm 2016 xã thị trấn hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ cho đất với 100% số hộ diện tích cấp GCN Nhờ quan tâm, cố gắng huyện hợp tác hỗ trợ từ UBND, cán địa xã người sử dụng đất Mặt chung so với loại đất khác số lượng CGN cấp đất mức cao Có kết Đảng bộ, quyền Huyện, Phòng TN&MT huyện ln quan tâm đến cơng tác cấp GCN, thường xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ làm việc điều kiện Cùng với ý thức chấp hành Luật đất đai người dân nơi tốt 4.4 NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN BA CHẼ 4.4.1 Những thuận lợi công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Ba Chẽ Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn huyện Ba Chẽ đạt kết định, góp phần vào phát triển chung tồn huyện, có kết do: - Trong thời gian vừa qua UBND huyện Ba Chẽ tăng cường cơng tác đạo cấp quyền vận động, tuyên truyền tổ chức, cá nhân địa bàn chấp hành quy định pháp luật đất đai Quán triệt từ UBND huyện đến khu phố, thôn, tuyên truyền vận động người dân hiểu ý nghĩa tầm quan trọng việc cấp GCNQSDĐ - Huyện có Quy hoạch sử dụng đất làm pháp lý cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 52 - Có phối hợp chặt chẽ ban ngành tồn Huyện đặc biệt Phòng Tài ngun Mơi trường, Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất - Đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức Phòng tài ngun Mơi trường Huyện chủ yếu cán trẻ, đào tạo quy, nhiệt tình cơng việc, trẻ trung động tích cực học hỏi, nhanh chóng nắm bắt cơng nghệ thơng tin phục vụ cơng tác Quản lí đất đai có hiệu - UBND Huyện thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật đất đai cho người dân năm vững quyền nghĩa vụ - Thủ tục hành đất đai ngày tinh giảm gọn nhẹ, đơn giản, rõ ràng Đặc biệt thủ tục hành đất đai cơng khai, cụ thể, pháp luật thuận lợi cho người dân - Trình độ nhận thức người dân cao họ để dàng nhận thức tầm quan trọng công tác quản lý Nhà nước đất đai nên phối hợp với quan có thẩm quyền - Đến công tác cấp GCN địa bàn Huyện tiến hành đối tượng, loại đất cấp số lượng lớn giấy chứng nhận cho đối tượng đủ điều kiện 4.4.2 Những khó khăn cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Ba Chẽ Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Huyện Ba Chẽ nhiều bất cập, khó khăn: - Do địa hình Huyện nhiều đồi núi nên việc sâu sát với nhiều xã hạn chế - Cơ sở vật chất thiếu thốn, chưa đồng giá thành mua trang thiết bị, máy móc cao kinh phí cho cơng tác hạn chế - Do có thay đổi liên tục văn pháp luật đất đai từ trung ương dẫn đến nhiều văn khơng kịp cập nhật với tình hình cụ thể địa phương 53 - Công tác ban hành pháp luật chưa đồng bộ, tuyên truyền phổ biến chưa sâu rộng Một phận người dân chưa hiểu rõ nhận thức chưa cao sách đất đai, văn pháp luật Nhà nước, địa phương - Đội ngũ cán địa cấp Huyện thiếu số lượng chất lượng Trình độ số cán địa yếu kém, chưa nắm rõ quy định Nhà nước trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khơng có tinh thần trách nhiệm cơng tác cấp GCNQSDĐ cho người dân - Q trình thực quy trình đăng kí kê khai, cấp giấy chứng nhận gặp nhiều khó khăn, cản trở người dân chưa nhiệt tình cộng tác với cán thực nhiệm vụ - Tình trạng tranh chấp đất đai xảy chưa xử lí dứt điểm nhiều nguyên nhân nên việc cấp giấy chứng nhận chưa thực - Tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không thông qua quan có thẩm quyền diễn nhiều, kiểm soát - Một số xã giao đất trái thẩm quyền gây khó khăn q trình quản lý Huyện 4.5 GIẢI PHÁP CHO ĐẨY NHANH CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN BA CHẼ Để nâng cao hiệu công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Ba Chẽ cần có số giải pháp sau: - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến văn pháp luật phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến sách Đảng Nhà nước vấn đề quản lí sử dụng đất đai cho người dân - UBND huyện cần có văn đạo cụ thể phù hợp với tình hình thực tế địa phương làm để quan chuyên môn tháo gỡ, giải khó khăn cách nhanh - UBND huyện có mức đầu tư chi phí phù hợp công tác quản lý đất đai 54 - Thường xuyên mở lớp tập huấn, bồi dưỡng ngiệp vụ cho đội ngũ cán để nâng cao trình độ chuyên môn, phổ biến tiến khoa học kĩ thuật lĩnh vực chun mơn, khuyến khích cán nhân viên ứng dụng công nghệ vào công việc - Kịp thời cập nhật đổi pháp luật đất đai tiến khoa học kỹ thuật lĩnh vực cho quan chun mơn - Rà sốt kiểm kê phương tiện, máy móc thiết bị, cài đặt phần mềm chuyên phục vụ cho công tác cấp GCNQSDD - Tăng cường ứng dụng cơng nghệ thơng tin Quản lí đất đai nói chung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói riêng - Xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm, hành vi tiêu cực lĩnh vực này, cán nghành - Các xã tiến hành lập kế hoạch thực cấp GCNQSDĐ chi tiết tới thơn xóm, làng Quan tâm đặc biệt tới khu vực kinh tế khó khăn vùng sâu vùng xa - Tuyên truyền, vận động tất người sử dụng đất chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực kê khai, đăng kí quyền sử dụng đất - Phối hợp chặt chẽ quan để xử lí thơng tin, hồ sơ cấp GCNQSDĐ đảm bảo yêu cầu thông suốt, kịp hời - Tăng cường công tác tra công tác cấp GCNQSDĐ, giải dứt điểm tồn tại, vướng mắc công tác giao đất rà soát để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình giao đất khơng thẩm quyền mà thực nghĩa vụ tài khắc phục kịp thời sai phạm trình thực - Cơng khai thủ tục hành chính, trình tự cấp GCNQSDĐ đến hộ gia đình,cá nhân Các cán thực nghiêm túc, quy định trình tự cấp GCNQSDĐ Bố trí hợp lý cán có chun mơn thực cơng tác cấp GCN 55 56 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập, tìm hiểu, nghiên cứu đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn huyện Ba Chẽ giai đoạn 2014 – 2016 em nhận thấy rằng: Ba Chẽ huyện miền núi tỉnh Quảng Ninh, với phát triển cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước chuyển biến mạnh mẽ kinh tế theo chế thị trường, huyện Ba Chẽ địa phương khác đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước đất đai nói chung cơng tác công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói riêng Đây hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực Những năm qua kinh tế xã hội huyện có bước phát triển tồn diện, đóng góp vào ngân sách nhà nước thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển Nhìn chung tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Huyện vào nề nếp ổn định Công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ gặp nhiều khó khăn bên cạnh kết đáng khích lệ đạt tồn huyện Để đạt bước bước phát triển toàn diện nhờ quan tâm, đạo Đảng UBND huyện, công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tổ chức sử dụng đất hồn thành tiêu đề Bên cạnh cơng tác cấp GCNQSDĐ huyện gặp khó khăn như: - Công tác cấp GCNQSDĐ số xã vùng sâu vùng xa chậm, linh hoạt 57 - Cơng tác quản lí thơng tin đất đai chưa rõ ràng thiếu khoa học - Kinh phí cho cơng tác cấp GCNQSDĐ thấp - Một phận người dân thiếu hiểu biết gây khó khăn cho việc cấp GCNQSDĐ 5.2 KIẾN NGHỊ Tuy nhiên, để công tác cấp GCNQSDĐ huyện Ba Chẽ đạt hiệu phù hợp với kinh tế - xã hội địa phương thời gian tới em mong lãnh đạo Huyện Phòng TN&MT có biện pháp cụ thể : - Mở rộng chương trình phổ biến pháp luật đất đai đến người dân huyện nhằm nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật tham gia công tác cấp GCNQSDĐ Khi người dân có kiến thức pháp luật nắm thủ tục pháp lý liên quan, giúp giảm tải cho quan nhà nước cán thực thi cơng vụ có vấn đề pháp lý phát sinh.Từ việc quản lý đất đai nói chung trở nên dễ dàng có hiệu - Tổ chức buổi tuyên truyền, tiếp xúc với dân để nghe phản ánh nhân dân - Đảm bảo lợi ích cho người dân tham gia cơng tác cấp GCNQSDĐ - Phòng TN&MT cần quan tâm đến trình độ chun mơn cán bộ, cán cấp xã, thị trấn biện pháp bồi dưỡng, tập huấn hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ…, thường xuyên giao ban để nắm bắt tình hình, kịp thời uốn nắn lệch lạc trình quản lý cấp sở làm tốt công tác tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện - Phòng TN&MT cần quan tâm trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý bổ sung nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng nhằm giảm 58 thiểu áp lực công việc tăng hiệu cơng việc - Cán địa cần thường xun kiểm tra tình hình đất đai địa bàn quản lý Ngoài ra, cần thường xuyên nghiên cứu văn quy phạm pháp luật đất đai, văn ban hành để áp dụng thực giải công việc chuyên môn cho với quy định pháp luật hành - Người dân cần chủ động tìm hiểu pháp luật Đất đai tránh tình trạng đến xảy tranh chấp đất đai khơng đáng có Ngồi ra, quan quản lý cần có linh động thủ tục hành chính, khắc phục kịp thời hạn chế, thiếu sót thủ tục, thời gian, phí lệ phí giải hồ sơ nhằm tạo điều kiện cho người dân thực nhanh chóng đảm bảo theo quy định pháp luật quan quản lý người am hiểu sâu rộng pháp luật Với biện pháp trên, em mong quan quản lý cấp trên, Uỷ ban nhân dân Phòng Tài ngun & Mơi trường huyện Ba Chẽ có đầu tư, quan tâm để góp phần đảm bảo cho cơng tác cấp GCNQSDĐ huyện hoàn thiện ngày tốt 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư 23/2014 quy định GCNQSDĐ quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Nghị định Chính phủ (2014), Nghị định 43/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai có nội dung đổi đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Luật đất đai 2013 Nguyễn Long (2007), Quản lý Nhà nước đất đai, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam Nguyễn Long (2008), Đăng ký thống kê đất đai, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Ba Chẽ (2016), Báo cáo đánh giá tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, phương hướng nhiệm vụ 2015 Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Ba Chẽ (2016), Báo cáo kết công tác năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Ba Chẽ ( 2016), Báo cáo kết công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Phòng thống kê Huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh: “Niêm giám thống kê” 10 Website: http://quangninh.gov.vn/ ( Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh) 11 Website: http:bache.quangninh.gov.vn/ (Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ) 60 ... nhận quyền sử dụng đất huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Trên sở tìm hiểu, đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Ba. .. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 15 Luật đất đai quy định cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất cấp có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ Thẩm quyền. .. cá nhân sử dụng đất ổn định có loại giấy tờ sau cấp Giấp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất nộp tiền sử dụng đất; + Những giấy tờ quyền sử dụng đất trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Sơ đồ 2.1 : Trình tự thủ tục cấp GCN lần đầu cho Hộ gia đình,cá nhân, TỔNG QUAN TÀI LIỆU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Huyện Ba Chẽ có một số khoáng sản như: đất sét có trữ lượng khoảng 300ha phân bố tại thôn Làng Mới xã Nam Sơn, mỏ đá Ryolit ở thôn Bắc Cáy xã Đồn Đạc dung làm vật liệu xây dựng, cát, sỏi.… nhưng chưa được đầu tư khai thác nhiều so với tiềm năng sẵn có, d, Ngành dịch vụ thương mại và du lịch., KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay