01 HACCP GHE NGUYEN CON DONG ROI GHE CAT MIENG DONG BLOCK

16 54 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 09:16

Ghẹ (Portunus pelagicus, Portunus sanguinolentus) Ghẹ nguyên liệu được thu mua thông qua đại lý, ghẹ được ướp đá trong khay nhựa và vận chuyển về công ty bằng xe bảo ôn. Nhiệt độ nguyên liệu  40C. Tại xí nghiệp, ghẹ được kiểm tra cảm quan và nhiệt độ trước khi đưa vào chế biến. Chỉ nhận nguyên liệu đạt yêu cầu.bạn nào cần GMP thì liên hệ mình tặng kèm nhé. CÔNG TY Đ/C BẢNG MÔ TẢ SẢN PHẨM STT Đặc Điểm Tên sản phẩm Mô tả nguyên liệu Tên gọi tên khoa học nguyên liệu thủy sản Đặc điểm lý, hóa sinh học cần lưu ý 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Cách thức bảo quản, vận chuyển tiếp nhận nguyên liệu Khu vực khai thác nuôi trồng, khoảng cách, thời gian chuyển đến sở Biện pháp xử lý trước chế biến Mô tả sản phẩm 3.1 Qui cách sản phẩm 3.2 Thành phần khác 3.3 Tóm tắt cơng đoạn chế biến 3.4 Kiểu bao gói Mơ tả Ghẹ ngun đông rời, ghẹ cắt miếng đông block Ghẹ (Portunus pelagicus, Portunus sanguinolentus) Ghẹ đánh bắt nhiễm kháng sinh trình bảo quản - Ghẹ nguyên liệu thu mua thông qua đại lý, ghẹ ướp đá khay nhựa vận chuyển công ty xe bảo ôn Nhiệt độ nguyên liệu  40C - Tại xí nghiệp, ghẹ kiểm tra cảm quan nhiệt độ trước đưa vào chế biến Chỉ nhận nguyên liệu đạt yêu cầu - Vùng biển Cà Mau cách công ty khỏang 350 km - Vùng biển Bình Thuận cách cơng ty khỏang 200 km - Vùng biển Kiên Giang cách công ty khỏang 300 km - Vùng biển Tiền Giang cách công ty khỏang 100 km Ghẹ nguyên liệu ướp đá bảo quản ≤40C  Ghẹ nguyên con: - Mỗi 1PE, buộc dây thun cố định bên - Cỡ: 100-200, 200-300, 300-400, 400-up  Ghẹ cắt: Ghẹ cắt phân cỡ sau: - XL (6-10 miếng/kg) - L (11-15 miếng/kg) - M (16-24 miếng/kg) - S (25-32 miếng/kg) Hoặc theo cỡ: - 6-10 (6-10 miếng/kg) - 11-15 (11-15 miếng/kg) - 16-20 (16-20 miếng/kg) - 21-25 (21-25 miếng/kg) Ghẹ cắt miếng đông block, kg/block, 800g/block 900g/block mạ băng đóng gói theo cách: * Gói vào bao PE cho vào hộp * Cho vào hộp cho vào bao PE hàn miệng Nước, nước đá định lượng chlorine 0.5-0ppm trước sử dụng TNNL ghẹ Rửa NL  Sơ chế  chà rửa, rửa (Cắt) Phân cỡ  Cân  (Định hình)  Xếp mâm  (Chờ đơng)  Cấp đơng  Mạ băng  Bao gói  Dò kim loại  Đóng thùng  Bảo quản Ghẹ nguyên con: con/PE, buộc dây thun cố định bên 10 12kg/carton Ghẹ cắt: Page of 16 CÔNG TY Đ/C 3.5 3.7 Điều kiện bảo quản Điều kiện phân phối, vận chuyển sản phẩm Thời hạn sử dụng 3.8 Yêu cầu dán nhãn 3.9 Các yêu cầu đặc biệt Phương thức xử lý trước sử dụng 3.6 3.10 3.11 Đối tượng sử dụng * 1kg/pe/hộp có nắp 800g/pe/hộp có nắp 900g/pe/hộp có nắp * 1kg/hộp/pe 800g/hộp/pe, hộp khơng có nắp, hàn miệng - 10kg hoặc12kg/carton (loại 1kg/hộp) - 9.6kg/carton (loại 800g/hộp) 10.8kg/carton (loại 900g/hộp) - Hoặc theo yêu cầu khách hàng - Bảo quản kho lạnh nhiệt độ  - 180C - Sản phẩm phân phối, vận chuyển dạng đông lạnh đảm bảo nhiệt độ  - 180C - 24 tháng kể từ ngày sản xuất - Thị trường Châu Âu: Tên sản phẩm, tên khoa học, số code, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng, quy cách sản phẩm, sản phẩm Việt Nam, nuôi Việt Nam (đánh bắt Việt Nam), thành phần, chất gây dị ứng, quản ≤ -180C - Thị trường khác: theo yêu cầu khách hàng - Khơng có - Nấu chín trước ăn - Cho đối tượng Lưu ý người dễ mẫn cảm với thành phần sản phẩm Update ngày 03/01/2017 Người phê duyệt Page of 16 CƠNG TY Đ/C SƠ ĐỒ QUI TRÌNH CƠNG NGHỆ CHẾ BIẾN Tên sản phẩm: Ghẹ Nguyên Con Đông Rời, Ghẹ Cắt Miếng Đông Block ******** 1.Tiếp Nhận Nguyên Liệu Ghẹ (*)  2.Rửa A.TIẾP NHẬN BAO BÌ 3.1.Sơ Chế, Chà rửa, Rửa B.BẢO QUẢN  BAO BÌ 4.1.Cắt, Phân Cỡ 3.2.Chà Rửa  4.2.Phân Cỡ  5.1.Cân, Xếp Khn B.CHUẨN BỊ BAO BÌ  5.2.Định Hình, Xếp Mâm 6.Chờ Đơng ↓ 7.Cấp Đơng ↓ 8.Mạ Băng, Bao Gói ↓ 9.Dò kim loại(*) ↓ 10.Đóng Thùng ↓ 11.Bảo Quản (*): CCP Nước nước đá sử dụng công đoạn: 3.1 Sơ chế, chà rửa, rửa 3.2.Chà rửa Mạ băng, bao gói Phế liệu sinh công đoạn: 3.1 Sơ chế, chà rửa, rửa Update ngày 03/01/2017 Người phê duyệt MÔ TẢ QUI TRÌNH CƠNG NGHỆ CHẾ BIẾN Page of 16 CƠNG TY Đ/C Tên sản phẩm: Ghẹ nguyên đông rời, ghẹ cắt miếng đông block Công đoạn A.Tiếp nhận bao bì Thơng số kỹ thuật Mơ tả - Bao bì phải bao bọc B.Bảo quản, chuẩn bị - Nhiệt độ  280C bao bì 1.Tiếp nhận nguyên liệu - Nhiệt độ nguyên liệu  40C - Thời gian vận chuyển  12h 2.Rửa nguyên liệu - Nhiệt độ nước rửa  50C - Thay nước sau rửa khoảng 75kg ghẹ 3.1-3.2 Sơ chế, chà rửa, rửa 4.1-4.2.Cắt, phân cỡ  Nhiệt độ nước rửa  50C  Nhiệt độ bán thành phẩm  60C  Thay nước sau rửa tối đa 40 kg - Ghẹ ngun đơng rời: Kích cỡ (size):  Cỡ 100-200: 105-210g  Cỡ 200-300: 210-315g  Cỡ 300-400: 315-420g  Cỡ 400-up: 420g trở lên  Ghẹ cắt miếng đông block: + XL: 105-175g/miếng + L(U-15 miếng): 70g/miếng + M(16-24 miếng): 4470g/miếng - Bao bì bảo quản kho phải xếp theo lơ riêng biệt, kho bao bì phải sạch, khô - Nhiệt độ  280C - Ghẹ ướp đá khay nhựa nhiệt độ  40C vận chuyển công ty xe bảo ôn, thời gian vận chuyển khơng 12h Tại công ty kiểm tra độ dơ khay đựng ghẹ nguyên liệu, phương tiện vận chuyển, kiểm tra nhiệt độ chất lượng cảm quan nguyên liệu sau: Ghẹ tươi, có màu sắc tự nhiên, bụng trắng, khơng có tượng vỡ gạch, khơng thấm nước, nhận nguyên liệu đạt yêu cầu - Ghẹ rửa thùng nước trước đưa vào sơ chế, nhiệt độ nước rửa  50C Thay nước sau rửa khoảng 75kg ghẹ -Ghẹ nguyên đông rời: Ghẹ chà rửa vòi nước chảy rửa lại nước nhiệt độ  50C Thay nước sau rửa tối đa 40 kg -Ghẹ cắt miếng đông block: Để sản xuất ghẹ cắt, sau rửa, ghẹ tách mai tay, cắt bỏ mang, mắt dao Sau chà rửa vòi nước chảy rửa lại nước sạch, nhiệt độ nước rửa  50C, thay nước sau rửa tối đa 40 kg -Nhiệt độ bán thành phẩm  60C -Ghẹ nguyên đông rời: Sau chà rửa, ghẹ phân cỡ sau: + Cỡ 100-200: 105-210g + Cỡ 200-300: 210-315g + Cỡ 300-400: 315-420g + Cỡ 400-up: 420g trở lên -Ghẹ cắt miếng đông block: - Ghẹ sau chà rửa cắt đơi ghẹ phân cỡ sau: + XL: 105-175g/miếng + L(U-15 miếng): 70g/miếng + M(16-24 miếng): 44-70g/miếng + S(25-32 miếng): 33-44g/miếng Page of 16 CÔNG TY Đ/C + S(25-32 miếng): 3344g/miếng Hoặc theo cỡ: + 6-10: 105-175g/miếng + 11-15: 70-105g/miếng + 16-20: 52-70g/miếng + 21-25: 44-50g/miếng Nhiệt độ bán thành phẩm  60C 5.1-5.2 Cân, Định hình, xếp mâm/khuôn Hoặc theo cỡ: + 6-10: 105-175g/miếng + 11-15: 70-105g/miếng + 16-20: 52-70g/miếng + 21-25: 44-50g/miếng Vết cắt thẳng, kích cỡ phân Trước sau cắt miếng phân cỡ, ghẹ đắp đá vảy trực tiếp để đảm bảo nhiệt độ  60C -Ghẹ nguyên đông rời:  Sau phân cỡ ghẹ nguyên định hình cách xếp gọn chân vào bên ghẹ, dùng dây thun cố định  Trước định hình ghẹ phải bảo quản đá trực tiếp để đảm bảo nhiệt độ  60C -Ghẹ cắt miếng đông block:  Sau định hình, ghẹ xếp vào Trọng lượng cân 1,050 kg, mâm rời 820g 930g - Ghẹ cắt miếng đông block: Khuôn: 23*17*7 cm Sau phân cỡ, ghẹ cắt cân trước - Nhiệt độ BTP  60C xếp khuôn Trọng lượng cân 1,050 kg, 820g 930g Sau xếp vào khn có kích thước 23*17*7 cm, miếng ghẹ xếp thành lớp, mặt cắt miếng ghẹ tiếp giáp với thành khn, mặt bụng ghẹ quay ngồi (mặt khn) cho nhìn vào block ghẹ từ mặt, ta thấy màu trắng mặt bụng miếng ghẹ - Page of 16 CƠNG TY Đ/C 6.Chờ đơng - Nhiệt độ kho chờ đông: -1 → 40C - Thời gian chờ đông:  7.Cấp đông - Thời gian cấp đông: 2,5 → 4h, nhiệt độ tủ  -400C - Nhiệt độ trung tâm sản phẩm  -180C Mạ băng Bao gói - Nhiệt độ nước mạ băng  20C 9.Dò kim loại Mãnh kim loại: Sus 2.5, Fe 2.0; NonFe 2.0, băng dính có kim loại 10.Đóng thùng - Ghẹ cắt: đóng thùng 12kg, 9,6kg 10.8kg - Ghẹ nguyên con: đóng thùng 12kg 10 kg - Nẹp đai: ngang dọc 11.Bảo quản - Nhiệt độ  -180C - Sau xếp mâm xếp khuôn, chưa có tủ để cấp đơng liền, ghẹ ngun ghẹ cắt chờ đông kho chờ đông với nhiệt độ kho chờ đông -1 → 40C, thời gian chờ đông  - Sau đủ lượng hàng có tủ, sản phẩm nhập cabin, thời gian chạy tủ 2,5 → để đạt nhiệt độ tủ  -400C, nhiệt độ trung tâm sản phẩm sau đông  -180C - Ghẹ cắt: Sau cấp đông ghẹ cắt tách khuôn, mạ băng qua nước đá lạnh, nhiệt độ nước mạ băng  20C gói lại bao PE cho vào hộp cho vào hộp cho vào bao PE, hàn miệng - Ghẹ nguyên con: Sau cấp đông, ghẹ nguyên gỡ bỏ dây thung mạ băng qua nước đá lạnh, nhiệt độ nước mạ băng  20C sau cho vào bao PE cố định dây thung bên Từng bao thành phẩm cho qua máy rà kim loại, để phát loại bỏ mảnh kim loại lớn Sus 2.5, Fe 2.0, NonFe 2.0 (hoặc tùy vào quy cách bao gói), băng dính có kim loại có sản phẩm - Ghẹ cắt: đóng vào thùng carton, thùng 12kg, 9,6kg 10.8kg theo yêu cầu khách hàng - Ghẹ nguyên con: đóng vào thùng carton, thùng 12kg 10 kg theo yêu cầu khách hàng - Nẹp đai: ngang dọc - Sản phẩm sau đóng thùng đưa vào kho lạnh, bảo quản thành phẩm nhiệt độ  -180C Update ngày 03/01/2017 Người phê duyệt BẢNG PHÂN TÍCH MỐI NGUY Page of 16 CÔNG TY Đ/C CÔNG TY Địa Thành phần/ Công đoạn chế biến Liệt kê mối nguy (SH, HH, VL) xảy với sản phẩm bước/ Công đoạn - Sinh học: Vi sinh vật lây nhiễm Tên sản phẩm: Ghẹ nguyên đông rời, ghẹ cắt miếng đông block Cách phân phối bảo quản: bảo quản  -180C Cách sử dụng: Nấu chín trước ăn Đối tượng sử dụng: Cho đối tượng Mối nguy có đáng kể (Có thể nhiễm vào, phát triển bị làm giảm đi) công đoạn hay khơng (C/K) Giải thích / đánh giá vể định đưa cột Biện pháp phòng ngừa cơng đoạn để phòng ngừa, loại trừ hay làm giảm đến mức chấp nhận được? K soát Kiểm SSOP Kiểm soát nhà chặt chẽ nhà cung cấp, nhận bao bì từ nhà cung cấp có chứng nhận ATTP (đối với bao bì tiếp xúc với trực tiếp với sản phẩm), có kết kiểm định kỳ đạt Kiểm soát GMP Chỉ mua ngun liệu từ đại lý cơng ty, có kết phân tích định kỳ đạt, nhân viên cơng ty áp tải nhà máy - Hóa học: Dư lượng hóa chất sử dụng K - Vật lý: tạp chất K Gian lận thương mại K -Sinh học: + Vi sinh vật gây bệnh lây nhiễm K -Kiểm soát SSOP K Kiểm soát GMP A Tiếp nhận bao bì B Chuẩn bị, bảo quản bao - Hóa học: Khơng bì - Vật lý: tạp chất Page of 16 CÔNG TY Đ/C Sinh học: - Vi sinh vật gây bệnh diện phát triển - Vi sinh vật gây bệnh lây nhiễm 1.Tiếp nhận nguyên liệu ghẹ Hóa học: - Kháng sinh cấm Chloramphenicol - Sunfit, borat C C C C - Kim loại nặng (Pb, Hg, Cd, As) C Vật lý: Mảnh kim loại C Gian lận thương mại K Ghẹ nguyên liệu bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh từ môi trường khai thác, trình bảo quản, vận chuyển tiếp nhận Kháng sinh cấm Chloramphenicol, Sunfit, borat thêm vào để bảo quản/ tăng trọng nguyên liệu Chỉ nhận nguyên liệu đại lý thuộc hệ thống đại lý công ty đại lý quan chức kiểm tra công nhận đạt yêu cầu Kiểm tra chặt chẽ phương tiện vận chuyển, dụng cụ bảo quản, kiểm tra cảm quan, nhiệt độ nguyên liệu, nhận nguyên liệu đạt chất lượng Cam kết đại lý không sử dụng chất bảo quản CAP, Sunfit, borat để bảo quản/tăng trọng nguyên liệu Kim loại nặng có Chỉ nhận lơ thể nhiễm vào ngun liệu từ thịt bạch tuộc đại lý công trình sống ty kiểm sốt quan chức Mảnh kim loại lẫn Cơng đoạn dò vào từ nguyên liệu kim loại loại ảnh hưởng bỏ mối nguy đến sức khoẻ người tiêu dùng Chỉ nhận nguyên liệu từ đại lý thức Cơng ty, có chứng nhân ATTP hiệu lực nhân viên công ty đến để áp tải nguyên liệu nhà máy Page of 16 CÔNG TY Đ/C 2.Rửa nguyên liệu Sinh học: - Nhiễm vi sinh vật gây bệnh - Vi sinh vật phát triển Hóa học: Khơng Nhiễm chéo chất gây dị ứng Vật lý: Không Sinh học: - Nhiễm vi sinh vật gây bệnh - Vi sinh vật phát triển 3.1.Sơ chế, chằ Hóa học: Khơng rửa, rửa Nhiễm chéo chất gây dị ứng Vật lý: Không Sinh học: - Nhiễm vi sinh vật gây bệnh - Vi sinh vật phát triển 3.2.Chà rửa 4.1.Cắt, phân cỡ Hóa học: Khơng Nhiễm chéo chất gây dị ứng Vật lý: Không Sinh học: - Nhiễm vi sinh vật gây bệnh - Vi sinh vật phát triển Hóa học: Khơng Nhiễm chéo chất gây dị ứng K - Kiểm soát SSOP K - Kiểm soát GMP K Kiểm soát SSOP thủ tục quản lý chất gây dị ứng K - Kiểm soát SSOP K - Kiểm soát GMP K Kiểm soát SSOP thủ tục quản lý chất gây dị ứng K - Kiểm soát SSOP K - Kiểm soát GMP K Kiểm soát SSOP thủ tục quản lý chất gây dị ứng K - Kiểm soát SSOP K - Kiểm soát GMP K Kiểm soát SSOP thủ tục quản lý chất gây dị ứng Page of 16 CÔNG TY Đ/C Vật lý: Mãnh dao gãy Sinh học: - Nhiễm vi sinh vật gây bệnh - Vi sinh vật phát triển 4.2.Phân cỡ 5.1.Cân, xếp khn Hóa học: Khơng Nhiễm chéo chất gây dị ứng Vật lý: Không Sinh học: - Nhiễm vi sinh vật gây bệnh - Vi sinh vật phát triển K - Kiểm soát SSOP K - Kiểm soát GMP K Kiểm soát SSOP thủ tục quản lý chất gây dị ứng K - Kiểm soát SSOP K - Kiểm soát GMP Hóa học: Khơng Nhiễm chéo chất gây dị ứng K Kiểm soát SSOP thủ tục quản lý chất gây dị ứng Vật lý: Không Sinh học: - Nhiễm vi sinh vật gây bệnh - Vi sinh vật phát triển K - Kiểm sốt SSOP 5.2.Định hình, xếp Hóa học: Khơng mâm Nhiễm chéo chất gây dị ứng 6.Chờ đơng C Mãnh dao q trình cắt lẫn vào sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng Vật lý: Không Sinh học: - Nhiễm vi sinh vật gây bệnh - Vi sinh vật phát triển K - Kiểm soát GMP K Kiểm soát SSOP thủ tục quản lý chất gây dị ứng K - Kiểm soát SSOP K - Kiểm sốt GMP Hóa học: Khơng Page 10 of 16 Công đoạn rà kim loại loại bỏ mối nguy CÔNG TY Đ/C Nhiễm chéo gây dị ứng chất Vật lý: Không Sinh học: - Nhiễm vi sinh vật gây bệnh 7.Cấp đơng Hóa học: Khơng Nhiễm chéo chất gây dị ứng Vật lý: Không Sinh học: - Nhiễm vi sinh vật gây bệnh 8.Mạ băng, bao gói Hóa học: Khơng Nhiễm chéo chất gây dị ứng Vật lý: Không Sinh học: - Nhiễm vi sinh vật gây bệnh Hóa học: Khơng Nhiễm chéo chất Dò gây dị ứng kim loại Vật lý: mảnh kim loại sót Sinh học: - Nhiễm vi sinh vật gây bệnh 10 Đóng Hóa học: Khơng thùng Nhiễm chéo chất gây dị ứng: Khơng Vật lý: Khơng Sinh học:Khơng Hóa học: Không 11 Bảo Nhiễm chéo chất quản gây dị ứng: Khơng Vật lý: Khơng K Kiểm sốt SSOP thủ tục quản lý chất gây dị ứng K - Kiểm soát SSOP K Kiểm soát SSOP thủ tục quản lý chất gây dị ứng K - Kiểm soát SSOP K Kiểm soát SSOP thủ tục quản lý chất gây dị ứng K - Kiểm soát SSOP K Kiểm soát SSOP thủ tục quản lý chất gây dị ứng Mảnh kim loại có Kiểm sốt chặt thể sót lại chẽ cơng đoạn q trình dò kim loại C K - Kiểm soát SSOP Page 11 of 16 CÔNG TY Đ/C Update ngày 03/01/2017 Người phê duyệt Page 12 of 16 CÔNG TY Đ/C BẢNG TỔNG HỢP XÁC ĐỊNH CCP Tên sản phẩm: Ghẹ nguyên đông rời Ghẹ cắt miếng đông block Công đoạn/ Thành phần Mối nguy Sinh học:  Vi sinh vật gây bệnh diện phát triển  Vi sinh vật lây nhiễm Hóa học: 1.Tiếp nhận  Kháng sinh cấm : nguyên Chloramphenicol liệu ghẹ  SO2 , borat  Kim loại nặng (Pb, Hg, Cd, As) Vật lý: Mảnh kim loại 2.Cắt, Vật lý: phân cỡ Mảnh kim loại 3.Rà kim Vật lý: loại Mảnh kim loại CH1 (C/K) CH2 (C/K) CH3 (C/K) CH4 (C/K) CCP (C/K) C K C K C C K C K C C K C K C C C C K C K C C C K C C K C K C C K C C - - C Update ngày 03/01/2017 Người phê duyệt Page 13 of 16 CÔNG TY Đ/C BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH HACCP Tên sản phẩm: GHẸ NGUYÊN CON ĐÔNG RỜI, GHẸ CẮT MIẾNG ĐÔNG BLOCK Phương pháp phân phối bảo quản: Bảo quản t0 -180C Cách thức sử dụng: Luộc chín trước ăn Đối tượng sử dụng: Cho đối tượng CÔNG TY ĐỊA CHỈ CCP Tiếp nhận nguy ên liệu Mối nguy Sinh học: - Vi sinh vật gây bệnh diện phát triển Giám sat Cách Khi nào Giới hạn tới hạn Cái Chỉ nhận nguyên liệu đại lý thuộc hệ thống đại lý công ty đại lý quan chức kiểm tra công nhận đạt yêu cầu Nhiệt độ nguyên liệu  4oC Hồ sơ đại lý nguyê n liệu Giấy chứng nhận Xem hồ sơ Từng lô QC Xem giấy Từng lô QC Nhiệt độ Đo nhiệt kế Từng lô QC -Tỉ lệ nguyên liệu không đạt chất lượng cảm quan dập nát  2,5% Tỉ lệ nguyê n liệu không đạt Đánh giá cảm quan Từng lô QC Ai Hành động sửa chữa Không nhận lô hàng đại lý ngun liệu cơng ty khơng có giấy chứng nhận giấy chứng nhận hết hạn - Nếu to lô hàng >4oC +Nếu to>6oC không nhận lô hàng +Nếu to 6oC đắp thêm đá, đánh dấu lô hàng lấy mẫu kiểm tra vi sinh, đạt giải phóng lơ hàng, khơng đạt, loại bỏ lơ hàng - Nếu tỉ lệ nguyên liệu không đạt chất lượng cảm quan dập nát > 2,5%, loại bỏ lô hàng Page 14 of 16 Hồ sơ - Hồ sơ đại lý nguyên liệu - Giấy chứng nhận đại lý nguyên liệu - Báo cáo theo dõi tiếp nhận nguyên liệu - Nhật ký NUOCA Thẩm tra - Thẩm tra hồ sơ ghi chép tuần/1 lần - Hiệu chỉnh nhiệt kế tháng/1 lần - Lấy mẫu ngun liệu kiểm tra vi sinh lơ CƠNG TY Đ/C - Vi sinh vật lây nhiễm Hoá học: Kháng sinh cấm Chloram phenicol, Sunfit, borat Kim loại nặng (Pb, Hg, Cd, As) Dò kim loại Vật lý: Sót mảnh kim loại Phương tiện vận chuyển sạch, dụng cụ bảo quản Độ Bằng mắt Từng lô QC - Nếu dụng cụ bảo quản phương tiện vận chuyển không sạch: Tăng cường rửa nguyên liệu qua lần nước Thay nước sau rửa 20 kg nguyên liệu Đánh dấu lô hàng, lấy mẫu kiểm tra vi sinh Nếu đạt giải phóng lơ hàng, không đạt, loại bỏ lô hàng Chỉ mua nguyên liệu đại lý có giấy cam kết khơng sử dụng chất bảo quản Chloraphenicol Khơng có diện Sunfit, borat Giấy cam kết Xem giấy Từng lơ QC Khơng nhận lơ hàng khơng có giấy cam kết không sử dụng Chloramphenicol, sunfit để bảo quản nguyên liệu Giấy thử Xem kết Từng lô QC Đại lý thuộc hệ thống công ty cam kết không đánh bắt vùng không phép Danh Xem sách giấy đại lý công ty Từng lô QC Không nhận lô hàng không thuộc hệ thống đại lý cơng ty khơng có cam kết khơng đánh bắt khu vực không phép - Hồ sơ đại lý nguyên liệu - Cam kết đại lý Liên tục CN Cơ lập, cho dò lại sản phẩm phát kim loại, kiểm tra loại bỏ mảnh kim loại, tái chế, dò lại - Báo cáo - Kiểm tra hồ sơ hiệu chỉnh ghi chép 1tuần / máy dò lần kim loại - Khơng có mảnh - Máy kim loại > rà kim Sus  2.5 Fe loại 2.0 Cho sản phẩ m - Giấy cam kết - Hồ sơ tiếp nhận nguyên liệu - Nhật ký Chỉ nhận lô hàng kết NUOCA thử nhanh sunfit borat âm tính Page 15 of 16 - Thẩm tra hồ sơ ghi chép tuần/lần - Lấy mẫu kiểm kháng sinh lô nguyên liệu - Lấy mẫu thẩm tra 1năm / lần Chloramphenicol Kim loại nặng - Thẩm tra tính xác giấy thử Sunfit borat hàng tháng CÔNG TY Đ/C sản phẩm Non Fe  2.0, - Sản băng dính có kim phẩm loại chạy qua máy rà kim loại liên tục 30 phút/ lần QC Nếu máy không phát mẫu thử vào đầu ca sản xuất, tiến hành cài đặt lại máy, thử lại cho đên nhận diện mẫu thử, máy không phát mẫu thử q trình sản xuất, lập sản phẩm 30 phút trước, tiến hành cài đặt lại máy, dò lại sản phẩm - Sửa chữa máy rà kim loại (nếu bị hư) Biểu kiểm tra CCP khâu rà kim lọai - Nhật ký NUOCA Update ngày 03/01/2017 Người phê duyệt Page 16 of 16 - Kiểm tra hoạt động máy dò kim loại với mẫu thử Sus  2.5 Fe 2.0 Non Fe  2.0 (hoặc tùy vào quy cách bao gói), băng sinh có kim loại vào đầu ca sản xuất, 30 phút/1lần, cuối ca sản xuất cần thiết Bảo trì máy dò kim loại tháng / lần ... Người phê duyệt Page 13 of 16 CÔNG TY Đ/C BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH HACCP Tên sản phẩm: GHẸ NGUYÊN CON ĐÔNG RỜI, GHẸ CẮT MIẾNG ĐÔNG BLOCK Phương pháp phân phối bảo quản: Bảo quản t0 -180C Cách thức... để đảm bảo nhiệt độ  60C -Ghẹ cắt miếng đông block:  Sau định hình, ghẹ xếp vào Trọng lượng cân 1,050 kg, mâm rời 820g 930g - Ghẹ cắt miếng đông block: Khuôn: 23*17*7 cm Sau phân cỡ, ghẹ cắt... Page of 16 CƠNG TY Đ/C SƠ ĐỒ QUI TRÌNH CƠNG NGHỆ CHẾ BIẾN Tên sản phẩm: Ghẹ Nguyên Con Đông Rời, Ghẹ Cắt Miếng Đông Block ******** 1.Tiếp Nhận Nguyên Liệu Ghẹ (*)  2.Rửa A.TIẾP NHẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: 01 HACCP GHE NGUYEN CON DONG ROI GHE CAT MIENG DONG BLOCK, 01 HACCP GHE NGUYEN CON DONG ROI GHE CAT MIENG DONG BLOCK

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay