Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 20112016 tại Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

5 39 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 09:14

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN iMỤC LỤC iiDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ivDANH MỤC CÁC BẢNG vDANH MỤC CÁC HÌNH viPHẦN 1. MỞ ĐẦU 11.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 11.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 21.2.1. Mục tiêu tổng quát 21.2.2. Mục tiêu cụ thể 21.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2PHẦN 2. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 32.1. CƠ SỞ KHOA HỌC QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI 32.1.1. Một số khái niệm 32.1.2. Nội dung quy hoạch nông thôn mới 42.1.3. Sự cần thiết xây dựng quy hoạch nông thôn mới 52.1.4. Trình tự, các bước tiến hành xây dựng NTM cấp xã 72.2. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA QUY HOẠCH XÂY DỰNG NTM 72.3. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA QUY HOẠCH XÂY DỰNG NTM 82.3.1. Tình hình nghiên cứu quy hoạch xây dựng NTM trên thế giới 82.3.2. Tình hình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam 9PHẦN 3. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 133.1 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 133.2. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 133.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 133.4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 133.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1433.5.1. Điều tra thu thập số liệu 143.5.2. Phương pháp phân tích số liệu 143.5.3 Phương pháp chuyên gia 14PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 154.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI TẠI XÃ QUỲNH VINH154.1.1. Đặc điểm tự nhiên 154.2.1. Nhóm tiêu chí Quy hoạch 254.2.2. Nhóm tiêu chí cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội 264.2.3. Nhóm tiêu chí: Kinh tế và tổ chức sản xuất 374.2.4. Văn hóa, Xã hội và Môi trường 394.2.5. Hệ thống chính trị 424.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHỈ DẠO THỰC HIỆN XÂY DỰNG NTM TẠIXÃ QUỲNH VINH 444.3.1 Về công tác lãnh đạo chỉ đạo 444.3.2 Hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn thực hiện 454.3.3 Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới 464.4 ĐÁNH GIÁ Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂYDỰNG NTM TẠI XÃ QUỲNH VINH 464.5. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH THỰCHIỆN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NTM CỦA XÃ QUỲNH VINH 504.5.1 Thuận lợi 504.5.2 Khó khăn 50PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 525.1 KẾT LUẬN 525.2 KIẾN NGHỊ 52TÀI LIỆU THAM KHẢO 54PHỤ LỤC 55 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học trường Đại Học Lâm Nghiệp, theo chương trình đào tạo đại học chuyên ngành Quản Lý Đất Đai xây dựng nghiên cứu, thực tập với nội dung: “Đánh giá kết thực phương án quy hoạch xây dựng nông thôn giai đoạn 2011-2016 Quỳnh Vinh, Thị Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An ”, đến hồn thành khóa luận tốt nghiệp Q trình làm khóa luận giúp tơi làm quen với công tác khoa học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn sản xuất Nhân dịp cho phép gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy giáo Th.S Hồ Văn Hóa, Bộ mơn Quy hoạch Quản lí đất đai hướng dẫn tơi suốt q trình học tập hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn cán bộ, lãnh đạo UBND Quỳnh Vinh, thị Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An người dân, bạn đồng nghiệp tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Do thời gian có hạn, trình độ kinh nghiệm thực tế cơng tác nghiên cứu nhiều hạn chế, nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong có ý kiến đóng góp, bổ sung thầy cô, nhà chuyên môn, bạn đồng nghiệp để khóa luận hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Xuân Mai, ngày tháng năm 2017 Sinh viên thực LÊ VĂN MẠNH 1 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ biết tắt BCĐ BNV Bộ NN&PTNT BQL BTNMT CNH GTNT HĐH HĐND KHHGĐ KHKT MTTQ NTM TM TTCN THCS THPT UBND UBTWMTTQVN VSMT XD XHH Dịch nghĩa : Ban đạo : Bộ nội vụ : Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn : Ban quản lý : Bộ tài ngun mơi trường : Cơng nghiệp hóa : Giao thơng nơng thơn : Hiện đại hóa : Hội đồng nhân dân : Kế hoạch hóa gia đình : Khoa học kỹ thuật : Mặt trận tổ quốc : Nông thôn : Thương mại : Tiểu thủ công nghiệp : Trung học sở : Trung học phổ thông : Ủy ban nhân dân : Ủy Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam : Vệ sinh mơi trường : Xây dựng : hội hóa DANH MỤC CÁC BẢNG 3 DANH MỤC CÁC HÌNH 4 ... nông thôn : Ban quản lý : Bộ tài ngun mơi trường : Cơng nghiệp hóa : Giao thơng nơng thơn : Hiện đại hóa : Hội đồng nhân dân : Kế hoạch hóa gia đình : Khoa học kỹ thuật : Mặt trận tổ quốc : Nông. .. Nông thôn : Thương mại : Tiểu thủ công nghiệp : Trung học sở : Trung học phổ thông : Ủy ban nhân dân : Ủy Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam : Vệ sinh môi trường : Xây dựng : Xã hội hóa DANH... LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ biết tắt BCĐ BNV Bộ NN&PTNT BQL BTNMT CNH GTNT HĐH HĐND KHHGĐ KHKT MTTQ NTM TM TTCN THCS THPT UBND UBTWMTTQVN VSMT XD XHH Dịch nghĩa : Ban đạo : Bộ nội vụ : Bộ nông
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 20112016 tại Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An, Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 20112016 tại Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay