chuong trinh hoat dong toan khoa

7 43 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 09:11

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ *** Số: - CTr/ĐU Hà Nội, Ngày tháng năm 2010 CHƯƠNG TRÌNH Cơng tác tồn khố Ban chấp hành Đảng trường Đại học Cơng nghệ khố II, nhiệm kỳ 2010-2015 Thực nghị Đại hội Đảng lần thứ II, để tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo ban chấp hành Đảng bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trị giai đoạn cách mạng Ban chấp hành Đảng khoá II xây dựng chương trình cơng tác nhiệm kỳ 2010-2015 sau: I MỤC TIÊU-PHƯƠNG HƯỚNG-NHIỆMVỤ TỔNG QUÁT Chỉ đạo tổ chức sở Đảng vận động, cổ vũ, hướng dẫn tổ chức cho cán bộ, đảng viên trường tham gia tích cực thực Nghị Đại hội Đảng lần thứ II, góp phần thực thắng lợi Nghị Đại hội Đảng Đại học Quốc gia Hà Nội Mục tiêu Xây dựng Đảng Trường ĐHCN vững mạnh, lãnh đạo Nhà trường hoàn thành mục tiêu xây dựng Trường ĐHCN theo định hướng nghiên cứu trở thành trường ĐH tiêu biểu hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam, đạt trình độ tiên tiến khu vực vào năm 2015 Khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết - Sáng tạo – Chất lượng cao” Phương hướng chung Để đạt mục tiêu nêu trên, Đảng tập trung thực theo phương hướng sau: Xây dựng Trường ĐHCN môi trường giáo dục ĐH chuẩn mực thể thống hữu tất mặt hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu phục vụ cấu thành từ: - Môi trường đào tạo chuẩn mực - Môi trường hoạt động nghiên cứu tích cực - Mơi trường trao đổi, hợp tác nước quốc tế cởi mở, động thân thiện - Môi trường quản lý chuyên nghiệp, văn minh - Môi trường sống làm việc giàu tính nhân văn Những khâu đột phá: - Tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ hoạt động dịch vụ đạt chất lượng cao, hiệu cao, tiếp cận chuẩn mực quốc tế - Chun nghiệp hóa mơi trường làm việc quản lý với chuẩn mực cao Quan điểm đạo: (1) Chất lượng hiệu cao mục tiêu hàng đầu; (2) Tăng cường chất “Công nghệ - Engineering” hoạt động đào tạo nghiên cứu Trường ĐHCN với Khẩu hiệu hành động: “Trường ĐHCN - nuôi lớn sáng tạo” (“UET growing your creativity”); (3) Lấy kiểm định chất lượng đơn vị đào tạo, chương trình đào tạo làm phương châm để điều hành hoạt động Nhà trường hướng tới chuẩn mực quốc tế; (4) Tích cực đổi để phát triển nhanh bền vững - Nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2010-2015: 3.1 Lãnh đạo thực nhiệm vụ chuyên môn: * Hoạt động đào tạo: Xây dựng hồn thiện mơi trường đào tạo Đại học chuẩn mực, phát triển số ngành đào tạo mới, độc đáo; phát triển thêm chương trình chất lượng cao, chuẩn quốc tế Điều chỉnh chương trình đào tạo, tiếp tục hồn chỉnh hệ thống giáo trình, giảng Tiếp tục thực có hiệu chủ trương tích hợp hoạt động nghiên cứu KHCN với đào tạo đại học sau đại học Triển khai áp dụng toàn diện phương thức đào tạo theo tín chỉ, quan tâm phát triển hệ thống kép Đẩy mạnh ứng dụng CNTT truyền thông vào hoạt động dạy - học quản lý Triển khai áp dụng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo khu vực quốc tế vào hoạt động đào tạo trường Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác Trường Đại học - Viện nghiên cứu – Doanh nghiệp hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao khoa học công nghệ Tiếp tục áp dụng hoạt động đánh giá từ bên để kiểm định, kiểm chứng, khẳng định chất lượng đào tạo Nhà trường Chỉ tiêu: (1)Tăng tỷ lệ đào tạo chất lượng cao, đào tạo theo chuẩn quốc tế: đạt 30% tổng quy mơ đào tạo quy Giảm qui mơ đào tạo khơng qui: tối thiểu 25%/năm Trên sở đảm bảo tỉ lệ SV/GV 15, tăng qui mô đào tạo đại học qui sở phát triển thêm số ngành đào tạo công nghệ mũi nhọn có tính liên ngành cao theo u cầu Nhà nước ĐHQGHN công nghệ lượng, công nghệ hạt nhân, quản lý công nghệ, công nghệ y – sinh ; tăng quy mô đào tạo sau đại học tối thiểu đạt mức 27,5% tổng quy mô đào tạo quy quy mơ đào tạo TS đạt 3% Tăng quy mô đào tạo chương trình liên kết quốc tế, phấn đấu đạt 200 sinh viên vào năm 2015.(2) Kiểm định chất lượng đơn vị đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định ĐHQGHN đạt cấp độ 2, khơng tiêu chí đạt mức 1; Có thêm chương trình đào tạo kiểm định chất lượng Mạng lưới trường ĐH Đơng Nam Á (AUN).(3) Áp dụng tồn diện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 90012000.(4) Tổi thiểu 30% SV Trường ĐHCN sau tốt nghiệp tiếp nhận học tập nghiên cứu sở đào tạo - nghiên cứu tiên tiến giới, nhận việc làm tập đồn cơng nghiệp hàng đầu quốc tế; Tỷ lệ SV có việc làm chun mơn sau tốt nghiệp đạt 85% * Hoạt động khoa học công nghệ: Tiếp tục phát triển “ mơi trường nghiên cứu tích cực” Tiếp tục phát triển nhóm nghiên cứu theo mơ hình nhiều nguồn nhiều tầng Khai thác tốt có hiệu phòng thí nghiệm mục tiêu dự án đầu tư triển khai Xây dựng PTN thực hành Cơ - Điện - Điện tử - Tin học Công nghiệp Tăng cường hoạt động nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ Nâng cao lực quản lý hoàn thiện chế quản lý hoạt động KHCN Tổ chức tham gia tổ chức hội nghị hội thảo khoa học (trong nước quốc tế) với trình độ chất lượng cao Quan tâm đạo phát triển hệ thống thông tin hoạt động khoa học tiềm lực khoa học Nhà trường Chỉ tiêu: Hoàn thiện hệ thống liên hoàn PTN với hai PTN mục tiêu; Xây dựng PTN thực hành Cơ - Điện - Điện tử - Tin học Cơng nghiệp; Xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh Có 03 sản phẩm KHCN tiêu biểu (đạt giải thưởng cấp quốc gia công nhận SHTT, cấp phát minh sáng chế v.v ); Chỉ số công bố KHCN cấp quốc tế đạt 0,25bài/GV/năm * Trao đổi, hợp tác nước: Xây dựng môi trường trao đổi, hợp tác cởi mở, thân thiện hiệu Phát triển bền vững quan hệ hợp tác chiến lược Trường ĐHCN với Viện nghiên cứu, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp triển khai đào tạo theo địa chỉ, nghiên cứu theo đặt hàng Phát triển có chọn lọc quy mơ quan hệ hợp tác Ưu tiên tiếp cận triển khai quan hệ hợp tác với ĐH tập đoàn cơng nghiệp có đẳng cấp quốc tế cao Có kế hoạch trao đổi tham khảo tư vấn thường kỳ Hội đồng tư vấn Quốc tế (IAB) để khai thác tốt hoạt động tư vấn IAB đối tác chiến lược Tiếp tục phát triển mơ hình “Trung tâm nghiên cứu” “PTN liên kết” doanh nghiệp hợp tác xây dựng khai thác hoạt động trường Tăng nguồn thu từ hoạt động hợp tác, liên kết quốc tế Phát triển tốt hoạt động Chương trình Đào tạo Liên kết Quốc tế, tiến tới thành lập Trung tâm Liên kết đào tạo hợp tác chuyển giao công nghệ quốc tế * Phát triển nguồn lực tài CSVC: Mở rộng, nâng cấp sử dụng có hiệu mặt bằng, CSVC hệ thống kỹ thuật có Nhà trường Chuẩn bị tốt cho việc xây dựng sở Hòa Lạc Tăng cường hoạt động kế hoạch, kế hoạch tài nhằm tăng nguồn thu bổ sung để có đủ nguồn lực nhằm đảm bảo tốt hoạt động Nhà trường tăng thu nhập, nâng cao đời sống cán viên chức trường Đầu tư hệ thống trang thiết bị phần mềm quản lý đáp ứng tiêu chí ĐH số hóa xây dựng mơi trường quản lý, điều hành Nhà trường đại, văn minh Thực tốt chủ trương phát triển môi trường hoạt động nghiên cứu tích cực để tăng nguồn thu từ hoạt động KHCN nêu Tăng cường cải thiện cơng tác kế hoạch tài nhằm đảm bảo nguồn tài sử dụng hiệu quả, có tác dụng kích thích phát triển Nhà trường *Chỉ tiêu: Kinh phí nghiên cứu trung bình GV hữu đạt 60 triệu đồng/năm; Tỷ lệ kinh phí chi cho hoạt động đào tạo/nghiên cứu/dịch vụ đạt 6/3/1; Có thêm 2000 m2 mặt phòng học, phòng làm việc Nhà trường 3.2 Lãnh đạo công tác tổ chức, cán Xây dựng quy hoạch lộ trình phát triển đơn vị theo định hướng phát triển bền vững ngành cơng nghệ có, mở rộng thêm ngành, lĩnh vực công nghệ mũi nhọn Tiếp tục phát triển đội ngũ cán theo mơ hình mở, nhiều nguồn, nhiều tầng Tiếp tục thực sách ưu tiên tuyển dụng giảng viên có học vị tiến sĩ; tuyển dụng giảng viên có học vị thạc sĩ tốt nghiệp trường uy tín nước số khoa, ngành trường Lãnh đạo công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý đạo thực tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác chuẩn bị nhân cán lãnh đạo, quản lý cho nhiệm kỳ Tăng cường khuyến khích mạnh mẽ hoạt động tự đào tạo, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ hoạt động giảng dạy nghiên cứu thông qua quan hệ trao đổi, hợp tác quốc tế, khai thác nguồn lực từ dự án, nhiệm vụ để trực tiếp đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán hữu v.v… Tiếp tục thực sách tạo nguồn từ SV, HVCH NCS tốt nghiệp xuất sắc trường Phân cấp mạnh mẽ hoạt động quản lý điều hành cho đơn vị trực thuộc theo hướng tăng tính tự chủ tự chịu trách nhiệm Áp dụng toàn diện hệ thống quản lý chất lượng ISO hoạt động quản lý hành *Chỉ tiêu: Tỷ lệ giảng viên có học vị tiến sĩ trở lên đạt 75% đó, 15% có học hàm GS, PGS; 30% GV có lực giảng dạy trực tiếp Tiếng Anh; Mỗi cán bộ, GV hai năm làm việc trường có lần tu nghiệp trao đổi nước Thành lập 01 khoa, 01 Bộ môn Trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ trực thuộc trường 3.3 Lãnh đạo tổ chức đoàn thể quần chúng Trong giai đoạn tới, lãnh đạo đồn thể thực có hiệu vận động, phong trào thi đua cấp phát động; tích cực, đầu tầu triển khai thực thị Thủ tướng Chính phủ đổi quản lý giáo dục đại học nhằm tạo chuyển biến hoạt động quản lý Trường ĐHCN góp phần tích cực thực mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu dịch vụ Tiếp tục đổi không ngừng phương thức hoạt động nhằm tăng cường hiệu thu hút tập hợp đoàn viên, giai đoạn áp dụng toàn diện phương thức đào tạo theo tín chỉ; thực biện pháp tăng cường vai trò hoạt động tổ chức Đồn thể cấp khoa Quan tâm đạo thành lập Hội Cựu Giáo chức, Hội Cựu Sinh viên; phát huy tốt vai trò Hội Cựu Chiến binh Hội Sinh viên Chỉ tiêu: Các tổ chức đoàn thể xếp loại “xuất sắc” 3.4 Công tác xây dựng Đảng * Cơng tác trị, tư tưởng: Đảm bảo vai trò lãnh đạo tồn diện đảng mặt cơng tác Nhà trường; quán triệt thực tốt nghị Đảng chủ trương, sách, pháp luật Nhà nước; tiếp tục lãnh đạo thực tốt vận động “Học tập làm theo theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Tiếp tục xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tin tưởng lẫn Cần trì nguyên tắc sinh hoạt đảng tổ chức kỷ luật đảng, tính tập trung dân chủ, tính gương mẫu cán đảng viên, đồng chí làm cơng tác lãnh đạo cấp trường Nhất quán, kiên định sách Nhà trường nhằm mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục ĐH đại, tiên tiến, đậm chất cơng nghệ giàu tính nhân văn Quán triệt tư tưởng xây dựng phát triển vị thế, danh tiếng Trường ĐHCN với nội dung cụ thể là: “Nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần cán viên chức, công chức; xây dựng môi trường giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học cơng nghệ giàu tính nhân văn; xây dựng ý thức tự hào trách nhiệm, tinh thần đoàn kết trí cán SV nghiệp phát triển Trường ĐHCN” * Công tác xây dựng Đảng Xây dựng Đảng bộ, chi hạt nhân trị Nhà trường, tăng cường lực lãnh đạo sức mạnh tổ chức sở đảng; Thực tốt nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện, tổ chức thực thắng lợi nhiệm vụ Đảng bộ, Nhà trường giai đoạn 2010-2015 Phát huy mạnh mẽ vai trò ban chức Đảng ủy, làm tốt công tác tổ chức, giáo dục đảng viên, tuyên truyền vận động quần chúng Nâng cao lực lãnh đạo, lực tổ chức thực đồng chí Đảng ủy viên chi ủy chi thơng qua khóa huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ Nâng cao chất lượng sinh hoạt thường kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ, Đảng chi Tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề quan tổ chức đảng Tổ chức điều hành tốt hoạt động Văn phòng Đảng ủy đảng vụ Thực thường kỳ giao ban công tác đảng tháng lần Thực tốt quy chế dân chủ sở, chế độ tự phê bình phê bình đảng Lãnh đạo tốt hoạt động Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, làm tốt công tác kiểm tra giám sát, hỗ trợ mạnh mẽ công tác lãnh đạo đơn vị chi sở Tổ chức tập huấn công tác đảng cho cán lãnh đạo; Thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng cho cán bộ, SV; Thực tốt công tác phát triển đảng viên mới, đảng viên SV Làm tốt công tác phát triển đảng: đạo chi hàng năm thực thắng lợi tiêu kết nạp đảng viên thực quy trình xét đề nghị chuyển Đảng thức cho đảng viên dự bị thời gian, quy định * Chỉ tiêu: Kết nạp 60 đảng viên mới, có 40 đảng viên SV Tập thể Nhà trường đoàn kết trí, đời sống vật chất tinh thần cán viên chức ngày nâng cao Phấn đấu năm đạt danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”, “Đảng vững mạnh”, 100% chi đạt danh hiệu “chi vững mạnh” II CHƯƠNG TRÌNH CƠNG TÁC TRỌNG TÂM TỪNG NĂM TRONG NHIỆM KỲ 2010-2015 1- Chương trình cơng tác năm 2010: - Chỉ đạo sở tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội Đảng trường ĐHCN lần thứ II Đại hội Đảng Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ IV - Xây dựng kế hoạch đạo, triển khai quán triệt học tập Nghị Đại hội Đảng trường ĐHCN lần thứ II đến 100% chi đảng viên - Tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng lần thứ II: bầu Ban tổ chức, Ban tuyên giáo Đảng uỷ khoá II, Xây dựng quy chế làm việc Ban chấp hành, quy chế hoạt động UBKT Đảng uỷ khoá II - Xây dựng thơng qua chương trình cơng tác tồn khố Ban chấp hành, UBKT Đảng uỷ khoá II -Chỉ đạo thành lập Hội cựu Giáo chức Hội cựu sinh viên - Rà soát đạo chi thực thắng lợi tiêu năm 2010 Tổ chức tổng kết công tác năm 2010 - Chương trình cơng tác năm 2011: Ban chấp hành Đảng tập trung đạo thực tốt số nhiệm vụ trọng tâm sau: - Xây dựng Nghị chuyên đề thực Nghị Đại hội lần thứ II - Triển khai thực tốt chủ trương, Chỉ thị, Nghị Đảng cấp Tích cực làm tốt cơng tác tun truyền vận động cán bộ, đảng viên thi đua thực tốt nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học từ tháng đầu năm - Tập trung đạo sở thực tốt tiêu nhiệm kỳ Đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, phong trào “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Đẩy mạnh hoạt động chương trình dự án - Tập trung đạo sở tổ chức tốt hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI - Tăng cường công tác phối kết hợp thực chương trình Nghị liên tịch với quyền - Tăng cường cơng tác kiểm tra Tổ chức hội nghị Ban chấp hành theo quy chế Ra Nghị chuyên đề mặt hoạt động - Chương trình cơng tác năm 2012: Là năm thứ hai thực Nghị Đại hội lần thứ II năm thực Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI Đẩy mạnh tiến độ thực tiêu mà Nghị Đại hội Đảng khoá II đề - Từng bước tổng kết đánh giá mơ hình hoạt động, điểm đạo, chuyên đề để rút kinh nghiệm triển khai nhân rộng - Chỉ đạo chi khoa Điện tử viễn thông, chi khoa Công nghệ thông tin, Chi Liên khoa Vật lý- học tổ chức Đại hội tổng kết nhiệm kỳ - Tham mưu với Đảng uỷ Đại học Quốc gia mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán chi trực thuộc - Tổ chức hội nghị Ban chấp hành theo quy chế - Chương trình cơng tác năm 2013: - Tiếp tục đạo nhiệm vụ, tiêu Đại hội - Tiến hành kiểm tra công tác đạo thực mục tiêu, tiêu, chương trình, tổ chức hội nghị nhiệm kỳ bàn biện pháp, giải pháp thực thắng lợi nghị Đại hội Đảng lần thứ II - Chỉ đạo chi sinh viên, chi khối Hiệu tổ chức đại hội tổng kết nhiệm kỳ - Tham mưu với Đảng uỷ Đại học Quốc gia mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán chi trực thuộc - Kiểm tra đánh giá kết chương trình hoạt động - Tổ chức kỳ họp BCH theo quy chế - Chương trình cơng tác năm 2014: -Tiếp tục đạo tổ chức thực tiêu chương trình trọng tâm cơng tác lớn trường - Phối kết hợp với ban ngành, đoàn thể tăng cường đạo hoạt động lĩnh vực góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ năm học - Rà soát lại tiêu mà Đại hội đề ra, tập trung đạo dứt điểm tiêu Tăng cường đạo hồn thành tiêu đạt thấp - Tổ chức Hội nghị BCH theo quy chế - Chương trình cơng tác năm 2015: Là năm cuối thực nghị Đại hội Đảng lần thứ II tập trung vào nhiệm vụ chủ yếu sau: - Chỉ đạo thực tích cực dứt điểm việc hoàn thành tiêu Đại hội đề tháng đầu năm -Triển khai tổ chức thực kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng lần thứ III - Tiến hành sơ kết, đánh giá mặt hoạt động, phong trào, chương trình lĩnh vực - Triển khai đợt sinh hoạt trị rộng khắp, tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội Đảng cấp - Tổ chức tốt kỳ họp Ban chấp hành để chuẩn bị nội dung tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ III III - BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Căn vào chương trình cơng tác tồn khố, Ban chấp hành giao cho Thường trực hàng năm xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động cụ thể trình thơng qua kỳ họp Ban chấp hành để thông lãnh đạo tổ chức thực 2.Trong trình tổ chức thực Ban chấp hành cần bám sát định hướng phát triển Nhà trường, Đảng Đại học quốc gia nghị chuyên đề, chương trình hành động, kế hoạch… Tăng cường đạo, điều chỉnh bổ sung để phù hợp với tình hình chung Các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng chi trực thuộc cần bám sát nội dung, mục tiêu chủ chương lãnh đạo định hướng để tổ chức triển khai thực cách tốt có hiệu Trên chương trình cơng tác tồn khố dựa sở mục tiêu, chương trình mà nghị Đại hội Đảng trường Đại học Công nghệ lần thứ II đề Ban chấp hành Đảng tâm lãnh đạo thực tốt nghị mà Đại hội giao cho, góp phần vào việc Xây dựng phát triển bền vững trường Đại học Công nghệ đại giàu tính nhân văn./ Nơi nhân: T/M BAN CHẤP HÀNH - Đảng uỷ ĐHQGHN; -Đảng uỷ viên khoá II; - Các chi trực thuộc; - Lưu VPĐU ... tham gia tổ chức hội nghị hội thảo khoa học (trong nước quốc tế) với trình độ chất lượng cao Quan tâm đạo phát triển hệ thống thông tin hoạt động khoa học tiềm lực khoa học Nhà trường Chỉ tiêu: Hoàn... chuyên đề để rút kinh nghiệm triển khai nhân rộng - Chỉ đạo chi khoa Điện tử viễn thông, chi khoa Công nghệ thông tin, Chi Liên khoa Vật lý- học tổ chức Đại hội tổng kết nhiệm kỳ - Tham mưu với... hợp tác Trường Đại học - Viện nghiên cứu – Doanh nghiệp hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao khoa học công nghệ Tiếp tục áp dụng hoạt động đánh giá từ bên để kiểm định, kiểm chứng,
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong trinh hoat dong toan khoa, chuong trinh hoat dong toan khoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay