Yếu tố văn hóa dân gian trong sáng tác của một số nhà thơ thuộc phong trào Thơ mới (Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đoàn Văn Cừ) (Luận văn thạc sĩ)

229 103 0
  • Loading ...
1/229 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 09:05

Yếu tố văn hóa dân gian trong sáng tác của một số nhà thơ thuộc phong trào Thơ mới (Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đoàn Văn Cừ) (Luận văn thạc sĩ)Yếu tố văn hóa dân gian trong sáng tác của một số nhà thơ thuộc phong trào Thơ mới (Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đoàn Văn Cừ) (Luận văn thạc sĩ)Yếu tố văn hóa dân gian trong sáng tác của một số nhà thơ thuộc phong trào Thơ mới (Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đoàn Văn Cừ) (Luận văn thạc sĩ)Yếu tố văn hóa dân gian trong sáng tác của một số nhà thơ thuộc phong trào Thơ mới (Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đoàn Văn Cừ) (Luận văn thạc sĩ)Yếu tố văn hóa dân gian trong sáng tác của một số nhà thơ thuộc phong trào Thơ mới (Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đoàn Văn Cừ) (Luận văn thạc sĩ)Yếu tố văn hóa dân gian trong sáng tác của một số nhà thơ thuộc phong trào Thơ mới (Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đoàn Văn Cừ) (Luận văn thạc sĩ)Yếu tố văn hóa dân gian trong sáng tác của một số nhà thơ thuộc phong trào Thơ mới (Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đoàn Văn Cừ) (Luận văn thạc sĩ)Yếu tố văn hóa dân gian trong sáng tác của một số nhà thơ thuộc phong trào Thơ mới (Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đoàn Văn Cừ) (Luận văn thạc sĩ) Yếu tố văn hóa dân gian sáng tác số nhà thơ thuộc phong trào Thơ (Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đồn Văn Cừ) LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp mình, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Điệp nhận lời hướng dẫn em tận tình Những lời góp ý động viên chân thành suốt q trình em lên ý tưởng, hình thành đề cương, viết hồn chỉnh động lực giúp em hồn thành khóa luận Bên cạnh đó, em muốn gửi cảm ơn đến thầy cô thư viện trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM giúp đỡ em trình tìm kiếm tài liệu Em chân thành cảm ơn cô Tạ Thị Hà Thanh, giáo viên hướng dẫn em trường THPT Nguyễn Công Trứ tạo điều kiện tốt cho em để em chu tồn cơng việc thực tập bảo đảm viết khóa luận hạn Em xin chúc thầy cô dồi sức khỏe, đạt nhiều thành công tốt đẹp công việc Trân trọng Hồ Trọng Việt Yếu tố văn hóa dân gian sáng tác số nhà thơ thuộc phong trào Thơ (Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đồn Văn Cừ) MỤC LỤC DẪN NHẬP NỘI DUNG CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ SỞ 1.1 Giới thuyết khái niệm 19 1.1.1 Khái niệm văn hóa 19 1.1.2 Khái niệm văn hóa dân gian 21 1.1.3 Các thành tố văn hóa dân gian 22 1.2 Mối quan hệ văn hóa dân gian văn học viết 26 1.2.1 Lí luận mối quan hệ văn hóa văn học 26 1.2.2 Ảnh hưởng văn hóa dân gian số tác giả văn học viết27 1.2.2.1 Đối với số tác giả giới 27 1.2.2.2 Đối với số tác giả Việt Nam 29 1.3 Đôi nét phong trào Thơ vị trí ba nhà thơ phong trào Thơ 38 1.3.1 Đôi nét phong trào Thơ 38 1.3.2 Vị trí ba nhà thơ phong trào Thơ 42 1.4 Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đồn Văn Cừ - đời nghiệp 43 1.4.1 Nguyễn Bính 43 1.4.2 Anh Thơ 45 Yếu tố văn hóa dân gian sáng tác số nhà thơ thuộc phong trào Thơ (Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đoàn Văn Cừ) 1.4.3 Đoàn Văn Cừ 46 CHƯƠNG VĂN HĨA DÂN GIAN TRONG THƠ NGUYỄN BÍNH, ANH THƠ, ĐỒN VĂN CỪ NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN NỘI DUNG 2.1 Tín ngưỡng dân gian 49 2.2 Phong tục tập quán dân gian 54 2.3 Lễ hội dân gian 71 2.4 Nghệ thuật dân gian 79 2.5 Tri thức dân gian 89 2.6 Ngữ văn dân gian 95 CHƯƠNG VĂN HÓA DÂN GIAN TRONG THƠ NGUYỄN BÍNH, ANH THƠ, ĐỒN VĂN CỪ NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN NGHỆ THUẬT 3.1 Nghệ thuật xây dựng nhân vật 101 3.2 Nghệ thuật xây dựng kết cấu 107 3.3 Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ 111 3.4 Nghệ thuật chọn lựa hình ảnh 126 3.5 Nghệ thuật sử dụng thể thơ 130 KẾT LUẬN 137 TÀI LIỆU THAM KHẢO 140 PHỤ LỤC 146 Yếu tố văn hóa dân gian sáng tác số nhà thơ thuộc phong trào Thơ (Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đồn Văn Cừ) DẪN NHẬP Lí chọn đề tài Văn hóa xem nguồn mạch sáng tạo khám phá văn chương Hiện nay, có mở rộng quan niệm phương diện tiếp cận, văn chương không nhìn nhận góc độ tư tưởng, triết học, mỹ học…mà đặt mối quan hệ với văn hóa Góc nhìn văn hóa đòi hỏi nhà nghiên cứu phải đặt tác phẩm không diện rộng mà nằm chiều sâu, mối liên hệ với hoạt động khác người, dựa vào qui luật giá trị thường chi phối sống người lịch sử Trên sở đó, với việc sâu khám phá nội hàm văn hóa ẩn chứa lớp vỏ ngơn từ, nhà nghiên cứu bóc tách hết vẻ đẹp tác phẩm từ nhiều khía cạnh khác Do vậy, việc vận dụng quan điểm thành tựu văn hóa để lí giải văn học xem hướng nghiên cứu khoa học phổ biến Trong “Thi pháp văn học Nga cổ”, ĐX.Likhatrop lí giải phải nghiên cứu thi pháp văn học Nga cổ nói riêng thi pháp văn học nghệ thuật nói chung: “Qúa trình văn hóa dân tộc, khơng q trình biến cải, tạo nên mà q trình giữ gìn cũ, trình tìm thấy cũ” Đúng vậy, không riêng Nga, văn học giới chịu ảnh hưởng chi phối nguồn mạch dân gian Các nhà nghiên cứu chứng minh ảnh hưởng văn hóa dân gian dân tộc tác gia lớn giới như: Shakespeare (Anh), Tagore (Ấn Độ), Pushkin (Nga), Ngô Thừa Ân, Bồ Tùng Linh (Trung Quốc), Kawabata (Nhật Bản)…Ở Việt Nam, tác giả từ trung đại đến đại có tiếp thu cách định “vốn văn học cổ” dân tộc: Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương…Trở với văn hóa dân gian xu hướng chung lịch sử văn học thi pháp văn học không Việt Nam mà giới Trong phong trào Thơ mới, bên cạnh nhà thơ chịu ảnh hưởng văn hóa Pháp nhà thơ lặng lẽ trở với làng ẩn sau lũy tre, với hương Dẫn theo Nguyễn Xuân Kính (1992), Thi pháp ca dao, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội Yếu tố văn hóa dân gian sáng tác số nhà thơ thuộc phong trào Thơ (Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đồn Văn Cừ) thơm đồng q, với bến đò ngày mưa…Họ học tập, kế thừa tinh hoa văn hóa dân tộc để tạo nên phong cách nghệ thuật Nặng lòng Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đồn Văn Cừ Ba nhà thơ quay lại với truyền thống dân tộc nội dung sáng tác phương thức biểu Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu ảnh hưởng ca dao với Nguyễn Bính cơng nhận “Nguyễn Bính – nhà thơ đồng quê”, “Nguyễn Bính – nhà thơ chân q”…Tuy nhiên, chưa có cơng trình đặt ba tác giả Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đồn Văn Cừ đối sánh để thấy mức độ ảnh hưởng, xu hướng tiếp thu đặc điểm phong cách riêng biệt nhà thơ chịu ảnh hưởng chung nguồn mạch dân gian Lý thứ tư xuất phát từ nhu cầu chủ quan người viết Bản thân người viết người nặng ân tình với vùng q xứ Nghệ Có lẽ với người xa quê, yêu giá trị thuộc văn hóa truyền thống nghiên cứu yếu tố văn hóa dân gian thơ Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đồn Văn Cừ hội để đồng cảm, để sống lại khoảnh khắc tuổi thơ thật đáng trân quý Bên cạnh đó, ba nhà thơtác phẩm, đoạn trích lựa chọn đưa vào chương trình Ngữ Văn cấp THCS THPT, nghiên cứu ba tác giả dịp để hiểu sâu phong cách sáng tác họ, phục vụ tốt cho yêu cầu thực tiễn giảng dạy Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2.1 Nghiên cứu văn hóa dân gian thơ Nguyễn Bính • Từ góc độ nội dung Thơ Nguyễn Bính giếng khơi, đào sâu tìm nhiều điều mát Có nhiều cơng trình nghiên cứu chất dân gian thơ ông đánh giá Hoài Thanh – Hoài Chân “Thi nhân Việt Nam” (1942) đến xem ý kiến nhất, mở đầu cho lịch sử nghiên cứu thơ Nguyễn Bính: “Thơ Nguyễn Bính đánh thức người nhà quê ẩn náu lòng ta Ta thấy vườn cam bụi chuối hoàn cảnh tự nhiên ta tính tình đơn giản dân q tính tình ta” [55, 336-337] Nguyễn Bính nhà thơ nằm Yếu tố văn hóa dân gian sáng tác số nhà thơ thuộc phong trào Thơ (Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đồn Văn Cừ) giai đoạn 1932 – 1945 – giai đoạnảnh hưởng văn hóa Pháp nhiều vào thơ dù ý thức nhà thơ muốn quay trở với nguồn cội Hoài Thanh – Hoài Chân “phàn nàn” điều này: “Đáng trách giống hệt ca dao người chen vào đơi lời q Ta thấy khó chịu vào ngơi chùa có đèn điện bàn thờ Phật Cái lối gặp gỡ hai thời đại dễ trở nên lố lăng” [55, 338] Đây sở để ta thấy cảm hứng tư tưởng Nguyễn Bính, thơ ơng ln có đấu tranh: mặt, bất đồng với phong trào Âu hóa mặt khác ý thức trân trọng ngợi ca giá trị văn hóa tinh thần Có thể nói, nhận định Hồi Thanh – Hoài Chân tiền đề để sâu khai thác chất dân gian thơ Nguyễn Bính Năm 1996, lời tựa Thơ tình Nguyễn Bính, Kiều Văn đặt lên bàn cân Nguyễn Bính nhà thơ phong trào Thơ để xác định sắc riêng thơ Nguyễn Bính Ơng cho hào hoa lãng tử Thế Lữ, bay bổng Xuân Diệu, điên rồ vật vã Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính “mang nặng mối tình đằm thắm với xứ quê, người quê” Tác giả nhận định thơ Nguyễn Bính đặc tả cách chân xác quê hương người Việt Nam về: lí trí lẫn tình cảm, tính cách nết na lẫn lời ăn tiếng nói, cách sống cách yêu…Nhận định tác giả Kiều Văn đồng thời hướng gợi mở để người nghiên cứu dùng nếp cảm, nếp nghĩ, nếp yêu mang đậm sắc thái dân gian người xưa để cắt nghĩa thơ Nguyễn Bính [77, 7-8] Năm 1996, viết Nguyễn Bính, nhà thơ chân quê – chân tài, Hà Minh Đức khẳng định thơ Nguyễn Bính có tiếp thu văn hóa dân gian Tuy có nhiều chất mộng mơ, lãng mạn không giống với nhà thơ lãng mạn đương thời Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư Cuộc sống làng quê đề tài quê hương níu chân Nguyễn Bính: “Thơ Nguyễn Bính ẩn chứa đằng sau câu chữ giản dị mộc mạc theo câu hát, điệu ca dao, ẩn chứa đằng sau hình ảnh thân quen, tình ý mộc mạc chân quê, hồn q có tự mn đời” [35, 115] Yếu tố văn hóa dân gian sáng tác số nhà thơ thuộc phong trào Thơ (Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đoàn Văn Cừ) Trong Hoài niệm quê hương thơ Nguyễn Bính (1996), Đồn Đức Phương quan điểm với Hà Minh Đức cho rằng: “Đọc thơ Nguyễn Bính người ta sống lại ngày Tết cổ truyền, ngày hội xuân, ngày hội làng, đêm hát chèo buổi lễ chùa, nét tín ngưỡng tơn giáo phong tục tập qn, lớp học thầy đồ, trò vui dân dã, cách ăn mặc nếp sống xa xưa, giấc mơ quan trạng…” [3, 219] Trong viết Nguyễn Bính – thi sĩ đồng quê (1998), Hà Minh Đức nhận xét: “Trong thơ mình, Nguyễn Bính miêu tả văn hóa làng quê Cộng đồng làng xóm tồn từ ngàn đời sản sinh văn hóa riêng nó” Theo ơng, “những nề nếp phong tục tập quán, giới tâm linh qua tín ngưỡng tơn giáo cách xử quan hệ người với người Đó thẩm mĩ đượm màu dân tộc, giản dị chân quê sinh hoạt ngày, lòng hiếu thảo, giấc mơ quan trạng Tình yêu thề bồi tình cảm gia đình sâu nặng Cho đến ngày hội xuân đêm hát chèo, buổi lễ chùa, lớp học thầy đồ…Tất phận nhỏ văn hóa làng q Chính tầng văn hóa thâu giữ sâu kín hồn quê thơ Nguyễn Bính khai thác thành cơng nếp văn hóa lành mạnh, giàu chất thẩm mĩ” [3, 135] Tác giả Đoàn Hương viết Nguyễn Bính – thi sĩ nhà quê (2000) nhận định Nguyễn Bính: “là người đem nhiều mã ngôn ngữ đời sống dân dã vào thơ Việt Nam đại Những giậu mồng tơi, giăng sáng, vườn chè, trống chèo, hoa xoan, hoa bưởi, hoa cam, cánh buồm nâu, vườn dâu, vườn cam, tất vào thơ Nguyễn Bính cách trữ tình, dun dáng ca dao” [35, 162] Bên cạnh đó, bà có phát mẻ, mối quan hệ nghệ thuật đời sống, văn hóa làng xã với văn hóa quốc gia “một mảng đề tài khác mà nhà thơ không tâm đem lại mặt tinh thần riêng cho thơ ông, chuyển tải nghệ thuật đời sống làng quê Việt Nam vào đời sống văn hóa chung dân tộc” [3, 194] Như vậy, mặt nội dung Nguyễn Bính đưa vào thơ đề tài bình dị, dân dã, cách cảm, cách nghĩ dân gian Ơng ln có ý thức suy tơn đẹp thuộc Yếu tố văn hóa dân gian sáng tác số nhà thơ thuộc phong trào Thơ (Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đồn Văn Cừ) nguồn cội giấc mộng đẹp, tình quê đẹp, cảnh quê hữu tình Ở mức độ khái quát, nghiên cứu khẳng định thơ Nguyễn Bính có dấu vết văn hóa dân gian phương diện nội dung • Từ góc độ nghệ thuật Về thể thơ, năm 1968 Việt Nam thi nhân tiền chiến, phần viết tác giả Nguyễn Bính, Nguyễn Tấn Long so sánh với nguồn mạch Thơ nhận thơ Nguyễn Bính có “mạch thơ nguồn nước chảy tuôn, tác giả sử dụng thơ lục bát tạo âm điệu nhẹ nhàng êm dịu, buồn lâng lâng len sâu vào tiềm thức, khơi dậy niềm xúc cảm nghẹn ngào” [30, 281] Trong viết Thi pháp dân gian Thơ Nguyễn Bính (1995), Nguyễn Quốc Túy khẳng định “Ngôn ngữ thơ Nguyễn Bính trước hết ngơn ngữ ca dao, dân ca, thơ ca dân gian nói chung Và rộng ngôn ngữ đời sống ngày quảng đại quần chúng nhân dân Nguyễn Bính chọn lọc, mài giũa tinh luyện” [35, 294] Trong viết Thơ Nguyễn Bính với nghệ thuật biểu đậm đà sắc thái văn hóa dân gian (1996), Đoàn Đức Phương khảo sát cách khái quát vài đặc điểm nghệ thuật thơ Nguyễn Bính phương diện: giọng điệu thơ, thể thơ lục bát, thời gian nghệ thuật, không gian nghệ thuật, ngôn ngữ…để thấy sắc thái dân gian tạo nên sắc dân tộc đậm đà, yếu tố tạo nên sức sống thơ Nguyễn Bính Đồn Đức Phương khẳng định: “Có thể nói, đến với Nguyễn Bính đến với hình thức dân gian dân tộc, đến với giá trị văn hóa truyền thống quảng dân” [35, 315] Là người am hiểu Nguyễn Bính, năm 1998 viết Nhà thơ giới nghệ thuật thơ Nguyễn Bính, Hà Minh Đức tỏ tinh tế nhận xét mối quan hệ thơ Nguyễn Bính với câu ca dao: “Chất dân gian thơ Nguyễn Bính đẹp gợi cảm Tác giả làm sống lại vẻ đẹp ca dao nguyên 10 Yếu tố văn hóa dân gian sáng tác số nhà thơ thuộc phong trào Thơ (Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đồn Văn Cừ) thể có cách tân sáng tạo […] Thực Nguyễn Bính không trở với ca dao theo lối mô phỏng, viết giống ca dao mà quan trọng tìm hòa hợp hồn q hương ca dao với ý tưởng tình cảm đời Nguyễn Bính, nói theo cách nhà nghiên cứu chọn thi pháp ca dao đặc điểm, yếu tố thích hợp với thời kì đại” [35, 258] Tiếp tục ý kiến Hà Minh Đức, Đoàn Hương viết Nguyễn Bính – thi sĩ nhà quê (2000) nhận định: “Chính thi pháp thơ thơ ca dân gian mang đến phóng khống sức mạnh cho bút pháp Nguyễn Bính…Có lẽ kỉ này, Nguyễn Bính nhà thơ thành công lớn đem thi pháp thơ ca dân gian vào thi ca đại” [4, 200] Chất văn hóa dân gian thơ Nguyễn Bính biểu nhiều khía cạnh, nhiều góc độ khác nhau, phương diện nội dung lẫn phương diện nghệ thuật Đó ý thức muốn tìm cội nguồn dân tộc, nét văn hóa truyền thống nhà thơ Các ý kiến đánh giá thơ Nguyễn Bính nhà nghiên cứu trước kết tâm huyết trí tuệ, gợi mở cho người viết nhiều vấn đề làm đề tài Tuy vấn đề văn hóa dân gian thơ Nguyễn Bính số nhà nghiên cứu đề cập đến nhiều nguyên nhân khác mà tác giả dừng mức độ khái quát chưa có so sánh, đối chiếu với tác giả khác Do đó, người viết vào tìm hiểu cụ thể vấn đề 2.2 Nghiên cứu văn hóa dân gian thơ Anh Thơ Anh Thơ đến với làng Thơ với giải khuyến khích Tự Lực Văn Đồn cho tập thơ Bức tranh quê năm 1939 Nhận xét tập thơ bà, Nhất Linh cho rằng: “Bức tranh quê cô Anh Thơ tập ba mươi thơ Bài mười hai câu Tác giả tả cảnh thôn quê từ đầu năm Tết Mùa sang mùa Tác giả định tả cảnh theo thời tiết Nhất định dùng thể thơ giống Tự đặt vào đường khó khăn, để cốt tỏ rõ tài tình khéo léo Lối làm 11 Yếu tố văn hóa dân gian sáng tác số nhà thơ thuộc phong trào Thơ (Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đồn Văn Cừ) cho tập thơ vẻ linh hoạt, thành nặng nề, uể oải từ đầu đến cuối đều giọng” [76, 52] Hoài Thanh – Hoài Chân Thi nhân Việt Nam (1942) lại cho rằng: “Anh Thơ từ lâu chuyên lối tả cảnh, mà lại tả cảnh tầm thường: phiên chợ, đứa bé quét sân, vài mụ đàn bà ngồi bắt chấy Thơ người biệt hẳn lối” [55, 186] Sau này, có nhiều người cho rằng, thơ Anh Thơ tồn tả cảnh, thiếu tình Nhưng Hồi Thanh – Hồi Chân phản bác: “Có kẻ cho Anh Thơ người vơ tình Nhưng có thiếu nữ hai mươi tuổi mà lại vơ tình?” [55, 186] Trong vấn với Hồng Trung Thơng, hỏi thơ bà nói tình u, Anh Thơ cho rằng: “Tình u đâu có tình yêu nam nữ Yêu con, yêu chồng, yêu quê hương tình yêu” [69, 17 – 18] Anh Thơ dạo chưa chồng, chưa nên tình yêu với bà sâu đậm sắc nét tình u q hương, u làng q thơn xóm Nguyễn Quốc Túy Thơ – bình minh thơ Việt Nam đại (1995) khẳng định cội nguồn văn hóa dân gian chất liệu kiến tạo nên hồn thơ Anh Thơ: “Sở dĩ nhà Thơ mới: Anh Thơ, Bàng Bá Lân, Đồn Văn Cừ có nhìn đằm thắm tươi duyên, hồn hậu, phác thực tâm hồn Việt Nam họ chịu ảnh hưởng nhiều văn hóa dân gian nói chung ca dao nói riêng…” [76, 63] Như vậy, thơ Anh Thơ không tranh quê túy mà ẩn chứa nhiều phong tục tập quán, hội hè, nếp sinh hoạt văn hóa dân gian đậm chất cổ truyền dân tộc Kể từ sau Cách mạng tháng tám, nhiều nhà làm văn nghệ khác, Anh Thơ chuyển từ đề tài phong tục, thiên nhiên làng quê sang đề tài phản ánh thực sống nóng bỏng kháng chiến Hàng loạt tác phẩm đời đánh dấu trưởng thành ngòi bút bà: Kể chuyện Vũ Lăng (1957), Đảo Ngọc (1963), Theo cánh chim câu (1965)…Có thể nói, Anh Thơ bén duyên với thi ca từ vần thơ viết làng quê, ấn tượng để lại sâu đậm nên tác phẩm sau này, ngòi bút bà già dặn người ta nhớ nhiều Anh Thơ – thi sĩ làng quê 12 ... 1.4.2 Anh Thơ 45 Yếu tố văn hóa dân gian sáng tác số nhà thơ thuộc phong trào Thơ (Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đồn Văn Cừ) 1.4.3 Đoàn Văn Cừ 46 CHƯƠNG VĂN HÓA DÂN GIAN TRONG THƠ... dân gian sáng tác số nhà thơ thuộc phong trào Thơ (Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đoàn Văn Cừ) 2.3 Nghiên cứu văn hóa dân gian thơ Đồn Văn Cừ Được xếp vào nhóm nhà thơ “tả chân” với Anh Thơ, Đoàn Văn Cừ... thuộc phong trào Thơ (Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đồn Văn Cừ) 1.1.2 Khái niệm văn hóa dân gian Cùng với xuất người diện văn hóa Văn hóa trước văn hóa dân gian, văn hóa quần chúng nhân dân Văn hóa dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Yếu tố văn hóa dân gian trong sáng tác của một số nhà thơ thuộc phong trào Thơ mới (Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đoàn Văn Cừ) (Luận văn thạc sĩ), Yếu tố văn hóa dân gian trong sáng tác của một số nhà thơ thuộc phong trào Thơ mới (Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đoàn Văn Cừ) (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn