Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010 2018

64 63 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 08:46

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN iMỤC LỤC iiDANH MỤC CÁC BẢNG vDANH MỤC CÁC HÌNH viDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viiPHẦN 1: MỞ ĐẦU 11.1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 11.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 21.3.PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2PHẦN 2: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 32.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬNQUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 32.1.1. Khái niệm quyền sử dụng đất 42.1.2. Khái niệm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 42.1.3. Tính cấp thiết của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 52.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬNQUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 62.2.1. Hệ thống các văn bản quy định về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất 62.2.2. Quy định hiện hành về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 102.3. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC CÁP GIẤY CHỨNG NHẬNQUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁCGẮN LIỀN VỚI ĐẤT 172.3.1. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở vàtài sản khác gắn liền với đất tại một số nước trên thế giới 172.3.2. Tình hình công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại ViệtNam 20PHẦN 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2433.1. ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 243.2. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 243.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 243.4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 243.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 243.5.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu 243.5.2. Phương pháp tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu 243.5.3. Phương pháp chuyên gia 25PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 264.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI 264.1.1. Điều kiện tự nhiên 264.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội 294.2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAITRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH 314.2.1. Hiện trạng sử dụng đất 314.2.2. Tình hình biến động đất đại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2010 – 2016 344.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRÊN ĐỊABÀN TỈNH HÒA BÌNH 364.3.1. Trình tự, thủ tục cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàntỉnh Hòa Bình 374.3.2. Trình tự, thủ tục cấp GCNQSDĐ cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, người ViệtNam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhânnước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình384.3.3. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ tỉnh Hòa Bình 384.4. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC CẤP GIẤYCHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒABÌNH 464.4.1. Thuận lợi. 4644.4.2. Khó Khăn 474.5. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNGNHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH 484.6. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH 484.6.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, nâng caohiểu biết cho người dân 494.6.2. Kiện toàn bộ máy đăng kí, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trênđịa bàn 494.6.3. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 504.6.4. Các giải pháp đối với từng loại đất cụ thể 504.6.5. Quản lý tốt việc giao đất 514.6.6. Nâng cao các yếu tố phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất 514.6.7. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát công tác cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất 514.6.8. Giải quyết tồn đọng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 524.6.9. Tăng nguồn lực tài chính cho hoạt động quản lý đất đai 524.6.10. Cải cách thủ tục hành chính 52PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 535.1. KẾT LUẬN 535.2. ĐỀ NGHỊ 54TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 LỜI CẢM ƠN Qua quá trình học tập tại trường Đại học Lâm nghiệp, nhằm củng cố và đánh giá kết quả học tập và bước đầu làm quen với nghiên cứu vấn đề thực tế tại địa phương, được sự nhất trí của nhà trường nói chung, viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn nói riêng, tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010 – 2016” Trong quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài này, rất may mắn nhận được sự giúp đỡ của nhiều tập thể và cá nhân Nhân dịp này xin được gửi lời cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc tới trường Đại học Lâm nghiệp, các giảng viên Viện quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, đặc biệt là cô giáo trực tiếp hướng dẫn Ths Phạm Thanh Quế Hơn nữa là sự tận tình giúp đỡ của các cán bộ công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình Ngoài là sự đợng viên của gia đình cũng bạn bè đã theo sát quá trình thực hiện nghiên cứu Sau một thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, đến bài khóa luận đã được hoàn thành, Song thời gian và lực có hạn nên bài luận không tránh khỏi những thiếu xót nhất định Vì vậy, rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô và các bạn để bài khóa luận được hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Sinh viên thực Trần Thị Thanh Hương MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG .v DANH MỤC CÁC HÌNH .vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3.PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHẦN 2: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 2.1.1 Khái niệm quyền sử dụng đất 2.1.2 Khái niệm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.1.3 Tính cấp thiết của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.2 CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 2.2.1 Hệ thống các văn bản quy định về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.2.2 Quy định hiện hành về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 10 2.3 CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC CÁP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT .17 2.3.1 Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất tại một số nước thế giới 17 2.3.2 Tình hình công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Việt Nam 20 PHẦN 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .24 3.1 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU .24 3.2 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 24 3.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 24 3.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 24 3.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.5.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu .24 3.5.2 Phương pháp tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu .24 3.5.3 Phương pháp chuyên gia 25 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 26 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 26 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội .29 4.2 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH .31 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất 31 4.2.2 Tình hình biến đợng đất đại địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2010 – 2016 34 4.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HỊA BÌNH 36 4.3.1 Trình tự, thủ tục cấp GCNQSDĐ cho hợ gia đình, cá nhân địa bàn tỉnh Hòa Bình 37 4.3.2 Trình tự, thủ tục cấp GCNQSDĐ cho tổ chức, sở tôn giáo, người Việt Nam định cư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài địa bàn tỉnh Hòa Bình 38 4.3.3 Đánh giá cơng tác cấp GCNQSDĐ tỉnh Hòa Bình 38 4.4 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHĨ KHĂN TRONG CƠNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HỊA BÌNH 46 4.4.1 Tḥn lợi 46 4.4.2 Khó Khăn .47 4.5 MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HỊA BÌNH 48 4.6 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HỊA BÌNH 48 4.6.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, nâng cao hiểu biết cho người dân 49 4.6.2 Kiện toàn bộ máy đăng kí, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn 49 4.6.3 Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất .50 4.6.4 Các giải pháp đối với từng loại đất cụ thể 50 4.6.5 Quản lý tốt việc giao đất 51 4.6.6 Nâng cao các yếu tố phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 51 4.6.7 Tăng cường công tác tra kiểm tra giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 51 4.6.8 Giải quyết tồn đọng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 52 4.6.9 Tăng nguồn lực tài chính cho hoạt động quản lý đất đai 52 4.6.10 Cải cách thủ tục hành chính .52 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 53 5.1 KẾT LUẬN 53 5.2 ĐỀ NGHỊ 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Kết quả cấp GCNQSQDĐ cả nước tính đến tháng 09/2011 21 Bảng 2.2 Kết quả cấp GCNQSDĐ cả nước tính đến 31/12/2013 23 Bảng 4.1 Chuyển dịch cấu kinh tế 29 Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Hòa Bình năm 2016 32 Bảng 4.3 Biến động các loại đất giai đoạn 2010 - 2016 34 Bảng 4.4 Kết quả cấp GCNQSDĐ cho đất sản x́t nơng nghiệp tại tỉnh Hòa Bình ( tính đến ngày 31/12/2016) 39 Bảng 4.5 Kết quả cấp GCNQSD Đ cho đất lâm nghiệp địa bàn tỉnh Hòa Bình (tính đến ngày 31/12/2016) .41 Bảng 4.6 Kết quả cấp GCNQSDĐ địa bàn tỉnh Hòa Bình 43 Bảng 4.7 Kết quả cấp GCNQSDĐ của các huyện, thành phớ địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010 – 2016 (tính đến ngày 31/12/2016) 45 DANH MỤC CÁC HÌNH Sơ đờ Các quyền sử dụng đất bản của người sử dụng đất .5 Hình 2.1 Trang 1-4 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà vài tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Thông tư 23/2014/TTBTNMT 14 Hình 2.2 Trang 2-3 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà vài tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Thông tư 23/2014/TT-BTNMT 15 Hình 4.1 Bản đờ hành chính tỉnh Hòa Bình 26 Biểu đồ 4.1 Cơ cấu diện tích đất tự nhiên theo phân loại nhóm đất địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2016 (đơn vị %) .33 Sơ đồ 4.1 Trình tự, thủ tục cấp mới GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân .37 Sơ đồ 4.2 Trình tự, thủ tục cấp mới GCNQSDĐ cho tổ chức, sở tôn giáo, người Việt Nam định cư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 38 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng việt Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa Chỉ thị - Thủ tướng Chính Phủ Diện tích Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hồ sơ địa chính Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định Quyền sử dụng Luật Đất đai Kinh tế - Xã hội Thông tin địa chính Thông tư Ủy ban nhân dân Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất CNH – HĐH CT-TTg CP DT GCNQSDĐ HSĐC Sở TN&MT QĐ QSD LĐĐ KT – XH TTĐC TT UBND VPĐKQSDĐ PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Đất đai là tài nguyên quốc gia vô quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt thay thế, thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các công trình kinh tế, văn hoá, xã hợi, an ninh và q́c phòng Hơn nữa, thời kỳ phát triển kinh tế mới, đất đai có thêm chức tạo ng̀n vớn và thu hút cho đầu tư phát triển mang ý nghĩa rất quan trọng Trên phương diện kinh tế, đất đai là nguồn tài nguyên chính, là nguồn lực bản để phát triển kinh tế đất nước và là nguồn thu cho ngân sách nhà nước Đất đai được coi là một loại bất động sản, là một loại hàng hoá đặc biệt vì những tính chất của nó cố định về vị trí, giới hạn về không gian, vô hạn về thời gian sử dụng và quá trình sử dụng nếu sử dụng đất đai một các hợp lý thì giá trị của đất không những khơng mất mà tăng lên Để tài ngun đất được sử dụng một cách tiết kiệm đáp ứng nhu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam bản trở thành nước công nghiệp thì yêu cầu cấp thiết đặt phải là tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai Trong đó công tác cấp GCNQSDĐ là một 15 nội dung quản lý nhà nước về đất đai Việt Nam được quy định tại khoản 7, Điều 22, Luật Đất đai 2013 Đây thực chất là một thủ tục hành chính nhằm thiết lập một hệ thống hồ sơ địa chính đầy đủ, chặt chẽ giữa Nhà nước và đối tượng sử dụng đất, là sở để Nhà nước quản lý, nắm chắc toàn bộ diện tích đất đai và người sử dụng đất quản lý đất theo pháp luật Thông qua việc đăng ký, cấp GCNQSDĐ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất cũng là sở đảm bảo chế độ quản lý Nhà nước về đất đai, đảm bảo sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và khoa học Mặt khác nó tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất ổn định, lâu dài, đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, điều đó góp phần ổn định kinh tế, chính trị, xã hội, tạo được niềm tin cho nhân dân vào Đảng và Nhà nước ta Tỉnh Hòa Bình là mợt tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam, tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 4.662.5 km², chiếm 1,41% tổng diện tích tự nhiên của Việt Nam, gồm có 01 thành phố và 10 huyện, với 210 đơn vị hành chính cấp xã, gồm có 11 thị trấn, 08 phường và 191 xã với ưu thế về vị trí địa lý tiềm về đất đai, tài nguyên và người (UBND tỉnh Hòa Bình, 2016) Tuy nhiên, công tác quản lý Nhà nước về đất đai toàn tỉnh vẫn hạn chế, trình đợ nhận thức của người dân về vấn đề quản lý đất đai chưa cao, họ dựa vào mối quan hệ quen biết với cán bộ ngành để tùy tiện chuyển nhượng, tách gộp thửa đất dẫn tới tình trạng tranh chấp, tố cáo, khiếu nại về đất đai làm công tác cấp GCNQSDĐ chậm và nhiều bất cập, mặt khác quan thẩm quyền hạn chế về trình độ, tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa quan tâm đúng mức Chính vì thế công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn tỉnh chậm, gây khó khăn cơng tác quản lý địa bàn tỉnh Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và đề những giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cấp GCNQSDĐ, giúp cho công tác quản lý nhà nước về đất đai ngày càng hiệu quả hơn, đã tiến hành nghiên cứu đề tài:“Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010 - 2016” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh Hòa Bình - Đề xuất một số giải pháp giải quyết khó khăn công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh Hòa Bình 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Phạm vi không gian: Tiến hành địa bàn tỉnh Hòa Bình - Phạm vi thời gian: Công tác cấp GCNQSDĐ giai đoạn 2010 – 2016 PHẦN 2: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Theo báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Hòa Bình đã nêu: “ Đất đai là ng̀n tài nguyên vô quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho người, là tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, địa bàn xây dựng và phát triển dân sinh, kinh tế xã hợi, q́c phòng và an ninh Vai trò của đất đai đối với người và các hoạt động sống trái đất rất quan trọng, lại giới hạn về diện tích và cố định về vị trí Do vậy, việc sử dụng đất phải hết sức tiết kiệm và hợp lí sở hiệu quả, lâu bền” Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 chương III, Điều 53 quy định: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý” Xuất phát từ tình hình đó, Nhà nước ta cần có một hệ thống chính sách quản lý đất đai một cách chặt chẽ nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất hiệu quả Quản lý Nhà nước về đất đai thực chất là quản lý mối quan hệ giữa người với người quá trình sử dụng đất, đó đăng kí đất đai, cấp giấy chứng nhận, lập và quản lý hồ sơ địa chính là một 15 nội dung quan trọng của quản lý Nhà nước về đất đai được quy định tại khoản 7, Điều 22, Luật Đất đai 2013 Vì vậy, Nhà nước muốn tồn tại và phát triển cần phải nắm chắc, quản lý chặt nguồn tài nguyên đất theo đúng quy hoạch và quy định pháp luật để hướng đất đai phục vụ yêu cầu phát triển của nền kinh tế q́c dân cũng bảo vệ an ninh q́c phòng của quốc gia Trong những năm gần với tốc độ phát triển KT-XH, tốc độ đô thị hóa diễn nhanh chóng kéo theo những mối quan hệ phức tạp về đất đai Để đáp ứng nhu cầu thực tế và tăng cường quản lý chặt chẽ về đất đai, chính phủ đã ban hành các quy định cụ thể về công tác cấp GCNQSDĐ Công tác này có ý nghĩa thiết thực quản lý đất đai của Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của hướng dẫn từ bước ban đầu nhằm cấp GCNQSDĐ đúng đối tượng, việc cấp GCNQSDĐ phải được quan tâm từ cấp sở với sự phối hợp của các ngành có liên quan để đưa biện pháp hiệu quả, hợp lý nhất nhằm giải quyết những tháo gỡ và khó khăn hiện tại Tỉnh đã đạt được kết quả cấp GCNQSDĐcho đất cụ thể sau: 43 Bảng 4.6: Kết quả cấp GCNQSDĐ ở địa bàn tỉnh Hòa Bình (tính đến ngày 31/12/2016) ST Tên thành T phố, huyện DT cần cấp (ha) 10 11 Thành Phố Lương Sơn Kỳ Sơn Đà Bắc Cao Phong Tân Lạc Mai Châu Lạc Sơn Lạc Thủy Kim Bôi Yên Thủy Tổng DT cấp GCN DT đã ký Tỷ lệ đã (ha) 320,73 779,91 716,41 957,88 1.293,60 1.612,83 1.680,83 2.183,60 1.801,09 1.386,98 1.203,28 13.937,1 311,04 698,45 657,43 890,87 1.215,04 1.525,27 1.603,65 2.102,34 1.713,73 1.301,95 1.116,54 13.136,31 Tỷ lệ Số lượng cấp GCN Cần cấp Đã cấp Tỷ lệ đã ký (%) chưa cấp (giấy) (giấy) ký (%) 96,98 89,56 91,76 93,00 93,92 94,04 95,40 96,27 95,14 93,86 92,79 93,88 (%) 3,02 10,44 8,24 7,00 6,08 5,96 4,60 3,73 4,86 6,14 7,21 6,12 3.182 4.213 3.870 5.175 7.035 8.771 9.140 11.879 9.798 7.545 6.545 3.078 3.690 3.473 4.706 6.418 8.265 8.627 11.309 9.536 7.023 6.022 96,73 87,58 89,74 90,93 91,22 94,23 94,38 95,20 97,32 93,08 92,00 92,94 77.153 72.147 (Nguồn: Chi cục quản lý đất đai tỉnh Hòa Bình) Tính đến năm 2016, tỉnh Hòa Bình đã cấp GCNQSDĐ cho đất với tổng số 72.147 GCN tổng số 77.153 GCN cần cấp đạt 92.94% và tỷ lệ diện tích đã ký đạt 13.136,31 tổng số 13.937,14 đạt 93,88% tổng số DT cần cấp GCN Như vậy có thể thấy kết quả cấp GCNQSDĐ của tỉnh đạt tỷ lệ diện tích đất đã được cấp GCN vẫn thấp so với mặt bằng chung của cả nước (tính đến thời điểm LĐĐ 2013 đời), tỷ lệ diện tích đã cấp GCN đối với đất đô thị của cả nước đạt 96,7%, đối với đất nông thôn của cả nước là 94,4% Điều này đòi hoirtirnh cần quan tâm và chú trọng nữa cũng tạo điều kiện tốt nhất cho người sử dụng đất có thể kê khai, đăng kí và được cấp GCNQSDĐ Theo kết quả cấp GCNQSDĐ bảng 3.4 cho thấy: + Toàn tỉnh có 4/11 huyện có tỷ lệ diện tích đã được cấp GCNQSDĐ đạt 95% + Có 6/11 huyện có tỷ lệ diện tích được cấp GCNQSDĐ đạt từ 90% - 95% + Có 1/11 huyện có tỷ lệ diện tích được cấp GCNQSDĐ dưới 90% Nhìn chung việc cấp GCNQSDĐ vẫn chưa hoàn thành tốt, diện tích cc̣n lại chưa cấp chiếm 6.12% một số trường hợp vẫn chưa đủ điều kiện để cấp 44 được GCN hoặc một số vẫn theo hình thức tự phát hay chưa được sự đồng ý của chính quyền địa phương nên công tác cấp GCNQSDĐ gặp nhiều hạn chế Ngoài mợt số huyện có tỷ lệ cấp giấy chứng nhận chưa cao là chưa kê khai, tình trạng đất lấn chiếm, chuyển nhượng sai thẩm quyền, việc kê khai thông tin chủ sử dụng đất sai, thiếu Mặt khác nhiều tổ chức, hộ gia đình ghi nguồn gốc sử dụng đất sai với thực tế, diện tích đất chiếm vẫn tiến hành làm hồ sơ, Đây là tình trạng chung của tỉnh cũng nhiều nơi khác là sự thiếu hiểu biết của người dân, họ chưa hiểu biết hết tầm quan trọng của việc cấp GCNQSDĐ gây khó khăn cho công tác cấp GCN Hơn nữa việc cấp GCNQSDĐ của tỉnh xảy chưa tập trung, chưa cấp bách, cấp thiết nhu cầu và mức độ cần thiết của người dân chưa cao, nhiều nơi đất đai phân tán manh mún, nhỏ lẻ, việc xác định ranh giới gặp nhiều khó khăn, một số trường hợp người dân mua bán trái quy định pháp luật hiện hành Do vậy tỉnh cần quan tâm nữa việc cấp GCNQSDĐ đối với đất của huyện, các cán bộ địa chính cần tiến hành kiểm tra sát nữa về công tác kê khai đăng kí cấp GCN 4.3.3.2 Kết quả cấp GCNQSDĐ theo đơn vị hành địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010 – 2016 Để tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cấp giấy chứng nhận năm 2010 – 2016 về UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thành phố tập trung đạo quyết liệt các giải pháp, biện pháp để thực hiện cấp giấy chứng nhận theo Nghị quyết của Quốc hội, đạo của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh; đảm bảo hoàn thành tiêu phân bổ cấp giấy chứng nhận UBND tỉnh giao cho các huyện; Trong những năm qua tình hình tổ chức đạo của tỉnh đối với các huyện, thành phố về việc rà soát diện tích các thửa đất cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao tiêu kế hoạch cấp giấy chứng nhận lần đầu cho các đối tượng sử dụng đất địa bàn tỉnh 45 Bảng 4.7: Kết quả cấp GCNQSDĐ huyện, thành phố địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010 – 2016 (tính đến ngày 31/12/2016) STT 10 11 Thành phố, DT cần huyện cấp (ha) Thành phố Lương Sơn Kỳ Sơn Đà Bắc Cao Phong Tân Lạc Mai Châu Lạc Sơn Lạc Thủy Kim Bôi Yên Thủy Tổng 6.276,81 21.629,90 36.351,84 46.676,83 39.592,00 38.662,04 39.369,07 41.087,53 46.187,30 37.349,60 45.696,61 399.063,2 DT ký (ha) Tỷ lệ Tỷ lệ Số GCN Số Tỷ lệ DT đã DT cần cấp GCN GCN ký (%) chưa (giấy) đã ký đã ký cấp (%) 12,18 11,31 9,19 6,89 9,48 8,95 6,30 7,98 7,53 9,15 6,54 8,75 10.413 40.557 52.292 62.755 58.199 59.177 59.683 63.715 66.487 56.857 63.240 593.375 (giấy) 9.333 37.093 48.047 59.167 53.949 55.636 55.544 59.885 63.075 53.042 59.790 554.56 (%) 89,62 91,45 91,88 94,28 92,69 94,01 93,06 93,98 94,86 93,29 94,54 93,06 5.512,81 87,82 19.184,07 88,69 32.750,76 90,09 43.461,96 93,11 35.839,62 90,52 35.204,79 91,05 36.890,18 93,70 37.812,25 92,02 42.709,81 92,47 33.933,60 90,85 42.712,06 93,46 366.011,91 91,25 (Nguồn: Chi cục quản lý đất đai tỉnh Hòa Bình) Tính đến năm 2016, cơng tác kê khai, đăng kí và cấp GCNQSDĐ đã và được triển khai địa bàn tỉnh Hòa Bình UBND tỉnh Hòa Bình ngày càng đớc thúc nhanh chóng hoàn thành công tác cấp GCN cho tất cả các đơn vị hành chính địa bàn tỉnh, kết quả đạt được chưa hoàn thành 100% góp phần hoàn thiện về công tác quản lý Nhà nước về đất đai địa bàn Kết quả cấp GCNQSDĐ cho các đơn vị hành chính địa bàn tỉnh sau: + Có 9/11 huyện có tỷ lệ diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 90% bao gồm: Huyện Kì Sơn (90,09%), huyện Đà Bắc (93,11%), huyện Cao Phong (90,52%), huyện Tân Lạc (91,05%), huyện Mai Châu (93,70%), huyện Lạc Sơn (92,02%), huyện Lạc Thủy (92,47%), huyện Kim Bôi (93,46%), huyện Yên Thủy (93,46%) + Có 2/11 huyện có tỷ lệ diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đát đạt 80% bao gờm: Thành phớ Hòa Bình (87,82%), huyện Lương Sơn (88,69%) 46 Một số địa phương chưa triển khai thực hiện đồng bộ cấp GCN cho tất cả các loại đất mà tập trung chủ yếu vào một số loại đất chính sản xuất nông nghiệp, đất nông thôn và đất thành thị Một sớ nơi tờn đọng nhiều GCN người sử dụng đất chưa đến nhận hoặc UBND cấp huyện đã nhận chưa bàn giao cho người được cấp giấy Hầu hết các văn phòng đăng kí đất đai đều gặp khó khăn về kinh phí và điều kiện việc làm, việc đầu tư kinh phí cho đo đạc và làm bản đồ địa chính chưa kịp thời, tài liệu không chính xác, hồ sơ cũ bị hỏng, thiếu, thất lạc ảnh hưởng đến việc cấp GCNQSDĐ Nhiều chủ sử dụng đất hiểu biết về việc cấp GCNQSDĐ hạn chế Công tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ là một những nội dung quan trọng quản lý Nhà nước về đất đai Việc tổ chức tuyên truyền cho người dan hiểu biết về pháp luật cũng tổ chức cho người dân cách thức tiến hành kê khai đăng kí quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và cấp GCNQSDĐ được tiến hành nhanh chóng và hoàn thiện địa bàn tỉnh Hòa Bình 4.4 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHĨ KHĂN TRONG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HỊA BÌNH 4.4.1 Thuận lợi - Giấy chứng nhận QSD đất là một những giấy tờ quan trọng nhất để xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất Nó cũng chính là một những tài sản, tư liệu sản xuất có giá trị nhất đối với đời sống của nhân dân Chính vì vậy công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn thành phố gặp được sự ủng hộ của đông đảo tầng lớp nhân dân - Trong quá trình cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân địa bàn thành phố nhận được sự quan tâm đạo, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của các cấp, các ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình và sự lỗ lực của cán bợ Văn phòng Đăng ký QSD đất thành phớ Hòa Bình - Các văn bản Pháp luật quy định và hướng dẫn thực hiện của các cấp, các ngành được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện của địa phương và dần 47 được cụ thể hoá và đơn giản hóa thủ tục hành chính; nhận thức và ý thức tôn trọng pháp luật về đất đai của Nhân dân dần được nâng cao đã tạo điều kiện thuận lợi để địa phương hoàn thành nhịêm vụ 4.4.2 Khó Khăn - Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phớ Hòa Bình hiện có cán bợ đó có cán bộ có trình độ đại học, cán bộ trình độ cao đẳng phải thực hiện một lượng công việc quá lớn - Bên cạnh đó điều kiện về trang thiết bị để thực hiện cơng việc thiếu thớn, trình đợ của cán bộ tiếp xúc và thực hiện công việc bằng phần mềm và công nghệ của Bộ ban hành chưa cao như: Microstation về biên tập bản đờ và VilisExfress về in GCN và xây dựng hồ sơ địa chính, chưa đáp ứng được cả về số lượng và chất lượng Phòng làm việc chật hẹp, khơng có phòng lưu trữ hờ sơ, rất khó khăn cho việc khai thác tài liệu gây ảnh hưởng nhiều đến kết quả công việc - Ở một số xã, phường thành phố những năm gần tổ chức bộ máy lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường có sự thay đổi không ổn định nên gây ảnh hưởng rất nhiều đến việc quản lý và thực hiện công tác địa bàn xã, phường - Hiện tại 15 xã, phường có 28 cán bộ đó có cán bộ có trình độ đại học chuyên ngành đất đai và trắc địa, cán bộ có trình độ cao đẳng địa chính và 14 cán bộ có trình độ trung cấp địa chính và chuyên ngành khác và cán bộ công tác lâu năm Công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường được giao cho cán bộ địa chính phụ trách, nhiên thực tế hầu hết tại các xã, phường cán bộ địa chính hiện đều phải kiêm nhiệm một số lĩnh vực như: giao thông, thủy lợi, xây dựng, nên phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả chuyên môn và thực tế đến vấn đề quản lý tình hình sử dụng đất tại địa phương - Vấn đề về kê khai và cấp GCNQSDĐ hiện tương đối khó khăn trước một số người dân mua bán, chuyển nhượng qua tay không thông qua qua quan có thẩm quyền nên không đầy đủ giấy tờ hợp lệ để cấp GCNQSD đất 48 - Ruộng đất manh mún, nhỏ lẻ, đất đai của các hộ kê khai đăng ký cấp GCNQSD đất phần lớn lŕ không có giấy tờ Do vậy quá trěnh lập hồ sơ gặp rất nhiều khó khăn nên đã ảnh hưởng đến tiến độ của công tác cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân địa bàn - Công tác quản lý Nhà nước về đất đai là công tác hết sức phức tạp, quá trình thực hiện phải tuân thủ qua nhiều bước, nảy sinh nhiều vấn đề, đó có những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương 4.5 MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HỊA BÌNH Ngun nhân chủ ́u của những hạn chế là công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ngành chun mơn tỉnh hạn chế, chưa chủ đợng, chưa qút liệt; sự phối hợp giữa đơn vị chuyên môn thành phố và UBND phường, xã công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có lúc, có việc chưa chặt chẽ, đồng bộ…Nhận thức của một bộ phận người dân về quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất chưa đầy đủ, chưa tự giác kê khai, đăng ký đất đai theo quy định Công tác quản lý nhà nước và các chính sách liên quan đến đất đai bất cập dẫn đến khó khăn việc xác định nguồn gốc, quá trình sử dụng đất Về nghĩa vụ tài chính cũng là một nguyên nhân lớn Sổ đỏ đã hoàn thiện người dân đã không đến nhận, hoặc tồn tại tâm lý: có sổ hay không thì những người không có nhu cầu chuyển nhượng vẫn sống tại mảnh đất đấy nhà ấy lệ phí cao đã không khuyến khích người sử dụng đất thiết tha với mảnh “sổ hồng” 4.6 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HỊA BÌNH Để có những giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đòi hỏi phải dựa sở thực tế của từng địa phương, những thuận lợi, khó khăn đã và gặp phải, từ đó có thể đề xuất những giải pháp phù 49 hợp với thực tế để đem lại hiệu quả tốt nhất quá trình tiến hành đăng kí đất đai, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh Hòa Bình Qua thời gian nghiên cứu thực tập, thu thập sô liệu địa bàn tỉnh Hòa Bình Bên cạnh những kết quả đạt được vẵn nhiều khó khăn vướng mắc cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Vì vậy, xin đề xuất một số giải pháp để khắc phục sau: 4.6.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai, nâng cao hiểu biết cho người dân Để góp phần đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đòi hỏi công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai cho người dân cần được chú trọng Thực tế cho thấy, một số người sử dụng đất chưa có GCNQSDĐ là họ thiếu hiểu biết về pháp luật nên chưa nhận thấy được tầm quan trọng của GCNQSDĐ, chưa có ý thức chấp hành về việc kê khai đăng kí cấp GCNQSDĐ Các cán bộ địa chính cần sát dân nữa, để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, thấu hiểu khó khăn cũng giải đáp các vướng mắc cho người dân, cung cấp sách báo tài liệu về pháp luật đất đai phổ biến tại các nhà văn hóa xóm, xã, phường các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng đất, thực hiện việc kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chấp hành đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định; phối hợp với chính quyền các cấp giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc 4.6.2 Kiện toàn máy đăng kí, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn Các cán bộ địa chính cần được đào tạo qua trường lớp, có chuyên môn nghiệp vụ về đất đai, từ đó hướng dẫn nghiệp vụ cho các cán bộ cấp xã, thị trấn thực hiện tốt các công việc liên quan, giải quyết nhanh chóng các tình huống, các thắc mắc hay vụ việc sảy liên quan đến đất đai Tăng cường đủ số lượng kèm với chất lượng đội ngũ cán bộ để tránh tình trạng công việc chất đống không có người giải quyết kịp thời, gây tình trạng chậm chễ, ùn tắc 50 Cần thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, nâng cao nghiệp vụ về đăng kí, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cán bộ, cử cán bộ học tập tham khảo các nước, các địa phương khác, cập nhật khoa học kĩ thuật, máy móc thiết bị, phần mềm máy tính mới để nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc 4.6.3 Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Cần phải nâng cao chất lượng QH KHSDĐ, đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ giữa QHSDĐ và quy hoạch của các ngành khác giao thông, xây dựng, thủy lợi…phân định rõ ràng trách nhiệm và chế phối hợp giũa quan quản lý đất đai và quan liên quan khác Tại các xã cần hoàn thiện việc đánh giá hiện trạng SDĐ, đưa các thông sớ chính xác về việc SDĐ, phòng TNMT dựa vào đó thống kê được diện tích kê khai, diện tích đất lấn chiếm… từ đó đưa giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ QHSDĐ cần có khả dự báo dài hạn,có tầm chiến lược cao, kế hoạch sử dụng đất càng chi tiết càng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhanh chóng bấy nhiêu 4.6.4 Các giải pháp đối với loại đất cụ thể Đất nông nghiệp sau thực hiện chuyển đổi ruộng đất, GCNSDĐ đã khơng đúng so với thực tại nữa, chưa có kinh phí để đo đạc, cấp đổi lại giấy, vì vậy vấn đề quan trọng hiện là việc nhanh chóng bổ sung kinh phí, tiến hành đo đạc thành lập bản đồ địa chính, vậy giúp cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tiến hành nhanh chóng, chính xác Đối với đất ở, loại đất thường xuyên sảy những tranh chấp, khiếu nại, người dân thường sử dụng GCNQSDĐ của loại đất này để tiến hành giao dịch vay vốn với ngân hàng… vì vậy với loại đất này cần tập trung nguồn nhân lực để thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính xác, hiệu quả, cập nhật, chỉnh lý thường xuyên và kịp thời 4.6.5 Quản lý tốt việc giao đất 51 Cần ngăn chặn và chấm dứt tình trạng một số cá nhân được xin giao đất theo chế độ ưu tiên không phải để mà có mục đích đầu kiếm lời Việc giao đất cần thành lập hội đồng xét duyện đối tượng được giao đất theo đúng quy định của pháp luật, giao đất cần phận định rõ vị trí, danh giới thửa đất, công tác đấu giá thực hiện công khai, minh bạch 4.6.6 Nâng cao yếu tố phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Về mặt kĩ thuật: Nâng cao sở vật chất, hạ tầng kĩ thuật, máy móc trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác đo đạc bản đồ địa chính Thực hiện công tác thiết kế bản đồ, quản lý thông tin từng thửa đất bằng các phần mềm máy tính Hệ thống HSĐC hiện chưa được hoàn hiện, cần được chỉnh lý kịp thời, tránh gây khó khăn cho công việc xét duyệt, cấp GCNQSDĐ, cần linh hoạt và cấp nhật các ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ máy móc tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm máy tính quản lý về đất đai Về mặt nhân lực: tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao lực công tác của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Sở TN&MT, Phòng TN&MT, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, cán bộ địa chính các phường, xã đảm bảo lực thực hiện nhiệm vụ Cân đối, bố trí đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với những đơn vị không hoàn thành kế hoạch; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu đối với tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 4.6.7 Tăng cường công tác tra kiểm tra giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cơ quan có thẩm quyền cần tăng cường kiểm tra việc đạo của ủy ban nhân dân các cấp, kiểm tra tính tuân thủ các quy dịnh của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Kiểm tra giám sát việc đo dạc, thành lập bản đồ địa chính… 52 Phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, làm trái quy định Công tác tra giám sát này cần được tiến hành thường xuyên và sát nữa Giúp cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện đúng tiến đọ, chính xác hiệu quả 4.6.8 Giải tồn đọng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tranh chấp, khiếu kiện là một những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc tồn đọng cấp GCNQSDĐ Để giải quyết vấn đề khó khăn này đòi hỏi cấn bợ địa chính phải có trình độ chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm, kết hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật để giải quyết kịp thời, tránh kéo dài từ năm này qua năm khác 4.6.9 Tăng ng̀n lực tài cho hoạt động quản lý đất đai Điều chỉnh mức thu thuế theo từng giai đoạn phát triển kinh tế của đất nước cho phù hợp Từ đó làm tăng nguồn thu ngân sách nhà nước để tăng chi phí vào công tác cấp giấy chứng nhận Hiện nay, nguồn lực tài chính cho hoạt đợng này hạn chế, giải pháp là trích một phần kinh phí nguồn kinh phí hàng năm, sử dụng nguồn kinh phí thu được từ quỹ đất để hỗ trợ cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 4.6.10 Cải cách thủ tục hành Thủ tục cấp GCNQSDĐ đơn giản, ngăn gọn, tránh rườm rà khó thực hiện, thì người dân mới dễ dàng việc thực hiện Cần tăng cường đạo, cụ thể hóa, công khai minh bạch, hướng dẫn cụ thể chi tiết trình tự thủ tục cấp GCNQSDĐ, GCNQSDĐ trả đúng hẹn, đúng thời gian quy định tạo lòng tin cho người dân 53 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Có thể nói công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh Hòa Bình ngày càng được các cấp có thẩm quyền quan tâm, chú trọng hơn, phần nào đáp ứng được nhu cầu của người dân cũng yêu cầu quản lý đất đai quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Đến nay, tỉnh Hòa Bình đã bản hoàn thành cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch đề Đây là một nỗ lực rất lớn của chính quyền địa phương và ngành chức việc khắc phục khó khăn về sở vật chất và đội ngũ cán bộ để hoàn thành nhiệm vụ Qua quá trình nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010 - 2016” tơi rút một số kết luận sau: - Theo kết quả thống kê đất đai, tính đến thời điểm 31/12/2016, tỉnh Hòa Bình có tổng diện tích tự nhiên là 459.053,46 ha, phân bố 10 huyện và thành phố gồm DT đất nông nghiệp 38.7314,50 chiếm 84,37% tổng diện tích tự nhiên; DT đất phi nông nghiệp 52.595,58 chiếm 11,46% tổng diện tích tự nhiên; DT đất chưa sử dụng 19.152,49 chiếm 4,17% tổng diện tích tự nhiên - Dưới sự quan tâm đạo của UBND tỉnh Hòa Bình cũng Sở TN&MT kết hợp với VPĐKQSDĐ đã tiến hành cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân với tổng DT là 366.011,91 tổng DT cần cấp là 399.063,23 đạt 91,25% tỷ lệ DT đã cấp GCN Mặt khác, tỉnh cũng đã tiến hành cấp được 555.561 GCN tổng số 593.375 GCN cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đạt 93.06% tỷ lệ số GCN đã cấp UBND tỉnh đốc thúc nhanh chóng hoàn thành công tác cấp GCN cho tất cả các đơn vị hành chính địa bàn tỉnh Công tác cấp giấy chứng nhận địa bàn tỉnh tương đối cao, không có huyện nào có tỷ lệ cấp giấy dưới 50% Tính đến ngày 31/12/2016 công tác cấp GCNQSDĐ đạt được kết quả sau: 54 + Về đất sản xuất nông nghiệp: Trên địa bàn tỉnh đã cấp được 250.373 GCN cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đạt 94,16% tỷ lệ GCN cần cấp, với diện tích cấp được là 81.752,20 chiếm 92,19% tổng diện tích cần cấp đối với đất sản xuất nông nghiệp địa bàn tỉnh + Về đất lâm nghiệp: Đã được cấp 232.041 GCN đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tổng số 251.706 GCN cần cấp đạt 91,26%, với diện tích cấp được là 271.123,40 tổng số 296.454,95 đạt 90,80% diện tích cần cấp + Về đất ở: Đã cấp được 72.147 GCN đạt 92,94% tỷ lệ GCN cần cấp, với diện tích cấp được là 13136.31 chiếm 93,88% tổng diện tích cần cấp địa bàn toàn tỉnh 5.2 ĐỀ NGHỊ Trên sở đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh Hòa Bình, có một số kiến nghị sau: - Đề nghị Sở TN&MT, Phòng TN&MT, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm thường xuyên xuống sở với cán bộ địa chính xã, thị trấn hướng dẫn người dân kê khai đồng thời thẩm định hồ sơ, trực tiếp kiểm tra hiện trạng sử dụng đất - Đề nghị sở TNMT, phòng TNMT tăng cường cơng tác đào tạo, tập h́n cho cán bộ địa chính cấp xã, trang bị đầu tư thêm mấy móc trang thiết bị phục vụ cho công tác đo đạc, thành lập bản đồ từ cấp huyện đến cấp sở - Sở TN&MT cần đơn giản hóa hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ, cắt bớt các thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi và linh hoạt các trường hợp đặc biệt - Một nhiều bức xúc nhất của người dân cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính là vấn đề thời gian, giấy hẹn đã tới hạn rồi xong quan có thẩm quyền cấp vẫn chưa cung cấp được giấy chứng nhận cho người dân, có phải đợi một thời gian rất dài sau đó Nên đề nghị Phòng TNMT cần xem xét lại vấn đề này theo đúng quy định pháp luật 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Bá Long (2007), Bài giảng Quản lý hành nhà nước đất đai, trường Đại học Lâm nghiệp, Hà Nội Nguyễn Bá Long (2008), Bài giảng Đăng ký thống kê đất đai, trường Đại học Lâm nghiệp, Hà Nội Bảo Anh (2013), Bộ Tài nguyên Môi trường vừa có báo cáo trả lời chất vấn kết thực cấp giấy chứng nhận quyền sử dung đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, Truy cập ngày 25/02/2017 từ trang mạng http://vneconomy.vn/bat-dong-san/da-cap-hon-41-trieu-so-do-tren-ca-nuoc20140604093435930.htm Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà Chính phủ (2004), Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 phủ việc thi hành Luật đất đai Chính phủ (2009), Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất, Hà Nội Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2013/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 việc quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai2013, Hà Nội Cục Đăng kí và Thống kê đất đai (2011), Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dung đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất nước, Truy cập ngày 25/02/2017 từ http://diachinh.org/vi/news/Tin-tuc/Ket-qua-capgiay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-ganlien-voi-dat-62/ Quốc hội (2013), Luật đất đai 2013, Nhà xuất Chính trị Quốc gia – 2013, Hà Nội 10 Quốc hội (2013), Hiến pháp 2013, Nhà xuất trị Quốc gia – 2013, Hà Nội 11 Quốc hội (2015), Bộ Luật Dân 2015, Nhà xuất Chính trị Quốc gia – 2015, Hà Nợi 56 12 UBND tỉnh Hòa Bình (2016), Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dung đất năm kỳ cuối (2015 – 2020) 13 UBND tỉnh Hòa Bình (2016), Báo cáo hàng năm kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Hòa Bình 14 UBND tỉnh Hòa Bình (2016), Báo cáo kết thống kê đất đai tỉnh Hòa Bình năm 2016 15 UBND tỉnh Hòa Bình (2016), Quyết định 2485/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 việc công bố thủ tục hành ch̉n hóa thuộc phạm vi chức quản lý Sở TN&MT, Truy cập trang mạng https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bomay-hanh-chinh/Quyet-dinh-2485-QD-UBND-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-SoTai-nguyen-va-Moi-truong-Hoa-Binh-2016, ngày 25/02/2017 57 ... sử dụng đất địa bàn tỉnh Hòa Bình - Tình hình sử dụng đất và biến động đất đai địa bàn tỉnh Hòa Bình - Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh. .. cường công tác tra kiểm tra giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 51 4.6.8 Giải quyết tồn đọng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. .. đất địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010 - 2016” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh Hòa Bình - Đề x́t
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010 2018, Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010 2018, PHẦN 2: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, Sơ đồ 2.1: Các quyền sử dụng đất cơ bản của người sử dụng đất., Hình 2.2: Trang 2-3 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở vài tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Thông tư 23/2014/TT-BTNMT., Bảng 2.2: Kết quả cấp GCNQSDĐ cả nước tính đến 31/12/2013, f, Cơ sở giáo dục - Đào tạo, Bảng 4.3: Biến động các loại đất giai đoạn 2010 - 2016, Bảng 4.5: Kết quả cấp GCNQSDĐ cho đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (tính đến ngày 31/12/2016), Bảng 4.7: Kết quả cấp GCNQSDĐ của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010 – 2016 (tính đến ngày 31/12/2016), PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay