Giáo án dạy thêm Toán ôn thi THPT Quốc gia- Giáo án tổng hợp

151 129 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 04:56

Đề thi vừa sức với thí sinh. Thí sinh có học lực trung bình dễ dàng làm được 4 đến 5 điểm; 20 câu cuối phân hóa tốt, để đạt 8 điểm trở lên thí sinh phải thực sự giỏi. Đề phủ kín kiến thức; hạn chế được nhược điểm của đề thi minh họa lần 1, lần 2 và lần 3. Và thực sự hạn chế được tình trạng nhiều học sinh lạm dụng máy tính bỏ túi để giải như các đề minh họa trước. Đề buộc thí sinh phải vận dụng các kiến thức khác nhau – căn bản - mới có thể làm được điểm 7 trở lên. Nhìn chung, đề thi môn Toán năm nay giúp cho việc xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học tốt. Nội dung chủ yếu của đề nằm ở lớp 12, các câu không quá lạ như đề minh họa của Bộ GD-ĐT đưa ra trước đó. Thí sinh lạc quan tiếp tục bước tiếp vào ngày thi thứ hai. Tuần Tiết 1-2 Ngày soạn : 10/08/2017 BÀI TẬP TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ I MỤC TIÊU : 1)Kiến thức: Từ đưa định lí tính đồng biến nghịch biến khỏang I Giúp học sinh thông hiểu điều kiện (chủ yếu điều kiện đủ) để hàm số đồng biến nghịch biến khỏang , đọan nửa khỏang 2) Kỹ năng: Giúp hsinh vận dụng thành thạo định lí điều kiệb đủ tính đđ để xét chiều biến thiên hàm số Làm tập SGk tập SBT tập khác II PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Sử dụng phương pháp dạy học sau cách linh họat nhằm giúp học sinh tìm tòi , phát chiếm lĩnh tri thức : Gợi mở , vấn đáp Phát giải vấn đề Tổ chức đan xen họat động học tập nhân nhóm III.Chuẩn bị Chuẩn bị giáo viên : Chuẩn bị phiếu trả lời trắc nghiệm , phiếu học tập Chuẩn bị bảng phụ trình bày định lí giới hạn Chia nhóm, nhóm có nhóm trưởng Chuẩn bị học sinh :Cần ôn lại số kiến thức đạo hàm học Đồ dùng học tập : thước kẻ , compa, máy tính cầm tay Kiến thức học hàm số IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Bài cũ (5’):Xét chiều biến thiên hàm số : f ( x )   x  x  Bài (82’): Hoạt động GV Hoạt động học sinh Nội dung Câu hỏi Hàm số cho xác định tập hợp D = [-2;2] Câu 1: Xét chiều biến thiên Tìm tập xác định x hàm số y =  x2 y '  Ta có : hàm số  x2 Câu hỏi y'  � x  Tính đạo hàm hàm số Chiều biến thiên hàm số cho bảng sau Câu hỏi Cho đạo hàm X � -2 +� tìm nghiệm đạo hàm y’ + Câu hỏi Xét chiều biến thiên y hàm số 0 Câu hỏi Kết luận tính đơn điệu Hàm số đồng biến khoảng hàm số [2;0] v�ngh� ch bi� n tr� n  0;2 , Câu hỏi Câu 2: Tìm giá trị Tìm tập xác định Hàm số cho xác định tập hợp D = R tham số a để hàm số :f(x) = hàm số Ta có : y'  x  2ax  x  ax2  4x  3đồng biến Câu hỏi Tính đạo hàm hàm R a � số y' �0,x�R � � � 2 �a �2  ' �0 � Câu hỏi Hàm số đồng biến Hàm số đồng biến R : 2 �a �2 R ? Câu hỏi Kết luận ? Câu hỏi Đặt f(x) = sinx + tanx -2x Câu : Chứng minh : Xét tính liên tục sinx + tanx > 2x , hàm số khỏang nào? Câu hỏi Tính đạo hàm hàm số Câu hỏi Hàm số đồng biến R ? Câu hỏi Kết luận ? H1?Rút x theo y Yêu cầu hs đưa (2) dạng BPT ẩn để giải � � 0; �Ta có : Ta có f(x) liên tục � � 2� 1 y'  cos x    cos2 x   2 cos x cos2 x �� , m� i x �� 0; � � 2� � � 0; � Do hàm số đồng biến � � 2� �� 0; � ta có f(x) > f(0), x �� � 2� �� 0; � Hay sinx + tanx > 2x x�� � 2� y= -x 4  �5 (2) x 4(  x) �� x�� 0; � � 2� Câu 5:Cho x, y hai số dương thay đổi thỏa mãn đẳng thức x + y = (1) Hãy chứng minh bất đẳng �5 (2) thức:  x 4y BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Hàm số sau đồng biến khoảng  �; 2  � 2; � 2x 1 x 1 2x  3x  A y  B y  C y  D y  x2 x2 x2 x2 m Câu 2: Với giá trị m hàm số : y  x  x  2x  đồng biến tập xác định : A không tồn m B m �� C m < D m > x  2m  Câu 3: Cho hàm số y  Với giá trị m hàm số đồng biến khoảng xác định ? xm A m �� B m < C m = D m > x  2x Câu 4: Hàm số y  đồng biến khoảng x 1 A  �;1 ;  1; � B  0; � C  1; � D  1; � Câu 5: Cho hàm số y  x3  x  mx  m Tìm tất giá trị m để hàm số đồng biến /TXĐ A m  B m  C m �3 D m �3 m Câu 6: y   x  x  mx  nghịch biến tập xác định A 8 �m�0 B 4 �m�3 C m�8 hay m�0 D m�4 hay m�3 x  (m  1) x  Câu Với giá trị m, hàm số y  nghịch biến TXĐ nó? 2 x 5 A m  1 B m  C m � 1;1 D m � 3) Củng cố(2’) : Nêu quy trình xét tính đơn điệu hàm số 4) Dặn dò(1’) : Chuẩn bị tập phần luyện tập V RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Tuần Tiết 3-4 Ngày soạn : 10/08/2017 BÀI TẬP CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: củng cố quy tắc tìm cực trị hàm số, bảng biến thiên hàm số 2.Kĩ năng: rèn kĩ xét biến thiên; học sinh vận dụng thành thạo quy tắc tìm cực trị vào giải tốt tốn tìm cực trị hàm số tốn có tham số II CHUẨN BỊ GV: giáo án, hệ thống tập bổ trợ HS: kiến thức cũ biến thiên, quy tắc tìm cực trị III.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Sử dụng phương pháp dạy học sau cách linh họat nhằm giúp học sinh tìm tòi , phát chiếm lĩnh tri thức : Gợi mở , vấn đáp Phát giải vấn đề Tổ chức đan xen họat động học tập nhân nhóm IV.TIẾN TRÌNH Kiểm tra cũ Bài (85’) GV hướng dẫn học sinh nắm bắt cách xác định đường thẳng qua điểm cực trị hàm số Dạng 1: hàm số y  ax  bx  cx  d Lấy y chia cho y’, thương q(x) dư r(x) Khi y = r(x) đường thẳng qua điểm cực trị Dạng 2: Hàm số y  ax  bx  c dx  e Đường thẳng qua hai điểm cực trị có dạng Hoạt động GV GV: nêu vấn đề  ax y   bx  c '  dx  e  '  Hoạt động HS HS: giải tập, ý kĩ diễn đạt Hỏi: hàm số có cực trị x = nào? cần lưu ý HS tìm giá trị m phái kiểm tra lại GV kiểm tra kĩ HS HS cần được: x = nghiệm phương trình y’ = HS giải tốn độc lập phương trình y’ = vơ nghiệm hàm só khơng có cực trị nào? GV: nêu vấn đề Hỏi: hàm số có cực trị nào? Khi phương trình y’ = có hai nghiệm phân biệt 2a b x d d Ghi bảng Bài Xác định m để hàm số � 2� y  x  mx  � m � x  có cực trị � 3� x = Khi hàm số đạt cực tiểu hay cực đại x = 1? Hướng dẫn: y '  3x  2mx  m  , hàm số có cực trị x = suy m = 25/3 Bài Xác định m để hàm số x  2mx  khơng có cực trị? y xm Hướng dẫn x  2mx  3(m  1) y  x  3m  xm xm m = �1 hàm số khơng có cực trị m � �1thì y’ = vơ nghiệm hàm số khơng có cực trị Bài Xác định m để hàm số sau có cực đại cực tiểu a y = x3  mx2  (m 6)x  x2  mx  2m b y = x cần lưu ý HS tìm giá trị m phái kiểm tra lại Hướng dẫn a TXĐ: R y'  x2  2mx  m Để hàm số có cực trị phương trình: HS giải toán độc lập x2  2mx  m  c�2 nghi� m ph� n bi� t m �  '  m2  m  � � m 2 � GV kiểm tra kĩ HS Lưu ý HS phương trình y’ = không nhận = -2 nghiệm b TXĐ: �\  2 y'  (2x  m)(x  2)  (x2  mx  2m 4) (x  2)2 x2  4x  4m (x  2)2 H� m s�c�c� c� � i, c� c ti� u y'  c�hai nghi� m ph� n bi� t kh� c -2  � x2  4x  4m  ' � ��  8 4m �0 � Tìm điều kiện đề hàm số có cực trị  4m  � �� � m m�0 � Bài 4: Cho hàm số y'  3x2  6(m 1)x  Hàm số có CĐ, CT   '  9(m 1)2  3.9  y  x3  3(m 1)x2  9x  m Với giá trị m đồ thị hàm số có điểm cực đại điểm cực tiểu đối xứng với qua đường thẳng d: y  x � m�(�; 1 3) �(1 3; �) Ta có �1 m 1� � y  � x �y  2(m  2m 2)x  4m � �3 Giả sử điểm cực đại cực tiểu A(x1; y1), B(x2; y2) , I trung điểm AB � y1  2(m2  2m 2)x1  4m 1; y2  2(m2  2m 2)x2  4m điểm �x  x  2(m 1) và: �1 �x1.x2  Vậy đường thẳng qua hai cực đại cực tiểu y  2(m2  2m 2)x  4m A, B đối xứng qua (d): y  �AB  d  m � �I �d BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM x Câu 1: Đồ thị hàm số y  x  3x  có khoảng cách hai điểm cực trị : A B C 20 D 2 Câu 2: Tìm m để hàm số y  x  mx   m  m  1 x  đạt cực đại x  A m  B m  C m  1 D m  2 Câu 3: Số điểm cực trị hàm số y  A Câu 4: Cho hàm số y  2 thỏa mãn x A  xB  : A m  �1 B x  3x  x 1 C D 3 x  mx  x  m  Tìm m để hàm số có cực trị A, B B m  C m  �3 D m  x  2x  m x A m > B m 3 C m  D m > -3 Củng cố (3’)GV củng cố lại tính chất tập trên, cách tìm điều kiện tốn cho vị trí điểm cực trị GV: Cốt lại hàm số có n cực trị 4.Dặn dò (2’)Bài tập nhà: x  mx  Bài Tìm m để hàm số y  đạt cực đại x = 2? xm x  2x  m Bài Chứng minh hàm số y  ln có cực đại cực tiểu với m? x2  Bài Tìm m để hàm số y = 2x3 + mx2 + 12x -13 có cực trị V RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Tuần Tiết 5-6 Ngày soạn : 20/08/2017 BÀI TẬP SỰ TƯƠNG GIAO CỦA HAI ĐỒ THỊ HÀM SỐ I.MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Củng cố cách tìm tọa độ giao điểm hai đồ thị hàm số 2.Kĩ năng: rèn kĩ xét biến thiên; học sinh vận dụng thành thạo cách tìm ngiệm pt , hệ thức vi ét để xác địh tọa độ giao điểm Tính độ dài đoạn thẳng , điện tích tam giác II.CHUẨN BỊ GV: giáo án, hệ thống tập bổ trợ HS: kiến thức cũ biến thiên, quy tắc tìm giao điểm hai dồ thị hàm số III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Sử dụng phương pháp dạy học sau cách linh họat nhằm giúp học sinh tìm tòi , phát chiếm lĩnh tri thức : Gợi mở , vấn đáp Phát giải vấn đề Tổ chức đan xen họat động học tập nhân nhóm IV.TIẾN TRÌNH 1.Kiểm tra cũ 2.Bài mới(85’) Gv: Dẫn dắt học sinh nắm bắt cách biện luận số giao điểm hai đồ thị hs Cho hai hàm số y=f(x) có đồ thị (C1) y=g(x) có đồ thị (C2) Khảo sát tương giao hai đồ thị (C1) (C2) tương đơưng với khảo sát số nghiệm phương trình: f(x) = g(x) (1) Số giao điểm (C1) (C2) số nghiệm phương trình hồnh độ giao điểm (1) (1) vơ nghiệm  (C1) (C2) khơng có điểm chung (1) có n nghiệm  (C1) (C2) có n điểm chung Câu 5: Tìm m để hàm số sau ln có cực đại cực tiểu : y  f ( x)  (1) có nghiệm đơn x1  (C1) (C2) cắt N(x1;y1) (1) CÓ NGHIỆM KÉP X0  (C1) TIẾP XÚC (C2) TẠI M(X0;Y0) Hoạt động GV Hoạt động HS Gv nêu đề tập HS thực nhiệm vụ ks vẽ đồ thị hàm Giao nhiệm vụ cho học số sinh Phương trình hồnh độ giao điểm (C m) trục hoành: x3  3mx2  9x   (1) Gv: Phương trình hồnh độ giao điểm (C) trục hoành ? Gọi hoành độ giao điểm x1; x2; x3 Ta có: x1  x2  x3  3m Tìm x2 x1; x2; x3 lập thành cấp số cộng Để x2 nghiệm pt( 1) ? x2  m nghiệm phương trình (1) Ghi bảng Câu Cho hàm số y  x3  3mx2  9x  có đồ thị (Cm) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số m Tìm m để (Cm) cắt trục Ox điểm phân biệt có hồnh độ lập thành cấp số cộng � m � �  2m  9m  1� 15 � m � Thử lại ta : m 1 15 Gv nêu đề tập yêu cầu học sinh nêu hướng giải Gọi HS lên bảng Cm : Hướng dẫn giải tóm tắt: đt d cắt đồ thị (C) AB2 = (xA – xB)2 + (yA – yB)2 = 2(m2 + 12) hai điểm phân biệt  AB ngắn  AB2 nhỏ  GV hướng dẫn ý lại m = Khi AB  24 cần Gv giao nhiệm vụ cho lớp Gọi HS lên bảng thực nhiệm vụ AB = m  2m  1 2  �2 Dấu "=" xảy   AB ngắn  m  2x 1 có x2 đồ thị (C) Chứng minh đường thẳng d: y = –x + m luôn cắt đồ thị (C) hai điểm phân biệt A, B Tìm m để đoạn AB có độ dài nhỏ Câu3: Cho hàm số y  x 1 có đồ thị 2x (Cm) (m tham số) Xác định m cho đường thẳng (d): y =  x + m cắt đồ thị (C) hai điểm A, B cho độ dài đoạn AB ngắn Gọi hs đứng chỗ nhận xét Gv chỉnh sữa hoàn thiện cần Câu Cho hàm số y  Câu 4: Cho hàm số y  2x 1 x 1 (C) Tìm m để đường thẳng d: y = x + m HS: Phương trình hồnh độ giao điểm d cắt (C) hai điểm phân biệt A, B cho OAB vuông O (C): x  (m  3) x   m  0, x �1 (*) (*) có nghiệm phân biệt xA xB  A(xA; xA + m), B(xB; xB + m), �xA  xB   m �xA xB   m Theo định lí Viét: � Để OAB vuông O uuu r uuu r OA.OB  � x A xB   xA  m   xB  m   � x A xB  m  xA  xB   m  � m  2 3.Củng cố (2’): Củng cố cho học sinh cách giải dạng tốn : “Tương giao’ 4.Dặn dò(3’) : Về nhà xem lại hoàn chỉnh tập thiếu BTVN: Câu Cho hàm số y  x3  2mx  (m  3) x  có đồ thị (Cm) Cho (d) đường thẳng có phương trình y = x + điểm K(1; 3) Tìm giá trị tham số m cho (d) cắt (Cm) ba điểm phân biệt A(0; 4), B, C cho tam giác KBC có diện tích Hướng dẫn giải tóm tắt: xB, xC nghiệm phương trình: x2  2mx  m  SKBC  � 1� 137 BC.d(K ,d)  � BC  16  m 2 V RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Tuần 54 Tiết 7-8 Ngày soạn : 5/09/2017 BÀI TẬP THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố:  Phân chia lắp ghép khối đa diện  Đa điện loại đa diện  Thể tích khối đa diện Kĩ năng:  Biết cách phân chia lắp ghép khối đa diện để giải tốn thể tích  Vận dụng cơng thức tính thể tích khối đa diện vào việc giải toán II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Hệ thống tập Học sinh: SGK, ghi Ơn tập tồn kiến thức chương III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Hướng dẫn HS tự học, phát giải vấn đề, thảo luận hoạt động nhóm IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ: (Lồng vào trình luyện tập) Giảng mới: Hoạt động 1: Khởi động Hệ thống toàn kiến thức trang bị kỹ giải tốn thể tích khối đa diện trình bày học hơm “ Ơn tập chương I” Hoạt động 2: Hình thành kiến thức Hoạt động 3: Luyện tập Hoạt động GV HS Nội dung ghi bảng Nội dung ghi bảng GV: Hướng dẫn HS làm BT1 Bài Cho hình chóp tam giác � � � H1 Xác định góc mặt bên Đ1 SEH  SJ H  SFH  60 S.ABC có AB = 5a, BC = 6a, CA = đáy? 7a Các mặt bên SAB, SBC, SCA  HE = HJ = HF tạo với đáy góc 600 Tính thể  H tâm đường tròn nội tiếp tích khối chóp H2 Tính chu vi diện tích ABC ABC ? Đ2 p = 9a, S = 6a2  HE = r = H3 Tính chiều cao hình chóp ? S 6a  p Đ3 h = SH = HE.tan600  2a  V = 3a3 H4 Xác định tỉ số thể tích hai V SD Đ4 S.DBC  khối chóp ? VS.ABC SA H5 Tính SD, SA ? a , H6 Tính thể tích khối chóp SD 5a S.ABC ? SD =   SA 12 Đ5 SA = Đ6 VS.ABC = a3  VS.DBC = 12 Bài Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh AB = a Các cạnh bên SA, SB, SC tạo với đáy góc 600 Gọi D giao điểm SA với mặt phẳng qua BC vng góc với SA a) Tính tỉ số thể tích hai khối chóp S.DBC S.ABC c) Tính thể tích khối chóp S.DBC 3 a 96  Hướng dẫn HS tính thể tích khối chóp tam giác nhiều cách Đ7 – Đáy OBC, đường cao AO khác H7 Xác định đường cao đáyĐáy ABC, đường cao OH khối chóp cách khác nhau? 1 Đ8 V  SOBC OA  S ABC OH 3 H8 Xác định cơng thức tính thể Đ9 SABC = AE.BC tích khối chóp theo cách ? 2 H9 Tính diện tích ABC ? = a b  b2 c2  c2 a2 3V  OH = = S ABC Bài Cho hình chóp tam giác O.ABC có ba cạnh OA, OB, OC đơi vng góc với OA = a, OB = b, OC = c Tính độ dài đường cao OH hình chóp abc a2 b2  b2c2  c2 a2 Hoạt động 4: Vận dụng Hoạt động GV HS Nội dung ghi bảng GV: Treo bảng phụ ghi câu hỏi trắc nghiệm, Câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu HS hoạt động nhóm thực Câu Cho H khối lăng trụ tam giác có tất yêu cầu cạnh a Thể tích (H) là: HS: Thảo luận nhóm trình bày lời giải a3 a3 a3 a3 Câu Cho A B C D Câu 1: C 2 Câu 2: B H khối chóp tứ giác giác có tất cạnh a Thể tích (H) là: a3 a3 a3 a3 A B C D Củng cố - Nhấn mạnh: Cách vận dụng công thức tính thể tích khối đa diện Cách vận dụng thể tích để giải tốn 4.Dặn dò - Chuẩn bị kiểm tra 45’ V RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Tuần Tiết 9-10 Ngày soạn : 15/09/2017 GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố:  Các khái niệm GTLN, GTNN hàm số tập hợp số  Các qui tắc tìm GTLN, GTNN hàm số Kĩ năng:  Tìm GTLN, GTNN hàm số đoạn, khoảng  Phân biệt việc tìm GTLN, GTNN với tìm cực trị hàm số II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Hệ thống tập Học sinh: SGK, ghi Ôn tập kiến thức học cực trị GTLN, GTNN hàm số III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Hướng dẫn HS tự học, phát giải vấn đề, thảo luận hoạt động nhóm IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Kiểm tra cũ: (Lồng vào trình chữa tập) Giảng mới: Hoạt động GV Hoạt động HS GV: Hướng dẫn HS làm BT1 HS: Trình bày lời giải +) Tính đạo hàm y  41; max y  40 [4;4] +) Dựa vào quy tắc tìm GTLN, GTNN a)  4;4 y  ; max y  40 hàm số đoạn liên tục sau [0;5]  0;5 kết luận y  0; max y  [2;4] b)  2;4 y  1; max y  [11 ;]  11 ; max y  c) y  1; [11 ;] Nội dung ghi bảng Câu Tính GTLN, GTNN hàm số: a) y  x3  x2  x  35 đoạn [–4; 4], [0; 5] 2 x b) y  1 x đoạn [2; 4], [–3; –2] c) y   x [–1; 1] [11 ;] Hoạt động 1: Diện tích hình phẳng Hoạt động GV Hoạt động HS GV: Hướng dẫn HS làm Gọi chiều dài chiều rộng BT2, hình chữ nhật là: Xác định hàm số ? Tìm x(cm) y(cm) (x , y  0) GTLN, GTNN hàm Chu vi hình chữ nhật là: số ? P  2(x  y )  x  2y Theo đề thì: xy  100 hay Gọi HS lên bảng thực 100 nhiệm vụ y Do đó: x 200 P  2(x  y)  2x  với x Lưu ý: Có thể đánh giá x 0 BĐT Cô-Sy: P  2(x  y) �2.2 xy  100 Đạo  40.hàm: 200 x  200 P '(x)    x x2 Cho y '  � x  10 Lập bảng biến thiên ta được: Pmin  40 x  10 � y  10 Kết luận: Kích thước hình chữ nhật 10 �10 (là hình vng) Nội dung Câu : Cho hình chữ nhật có diện tích 100(cm2 ) Hỏi kích thước để chu vi nhỏ nhất? A 10cm �10cm B 20cm �5cm C 25cm �4 cm D 20x30cm Hoạt động 2: BT diện tích thể tích Hoạt động GV Hoạt động HS GV: Hướng dẫn HS làm HS ý thực nhiệm vụ giao BT3 Độ dài cạnh đáy hộp: 12  x Diện tích đáy hộp: (12  x)2 Thể tích hộp là: V  (12  x)2 x  x  48 x  144 x với x �(0;6) Ta có: V '(x)  12 x  96 x  144 x Cho V '(x )  , giải chọn nghiệm x  Lập bảng biến thiên ta Vmax  128 x  Gọi x, y (x, y > 0) chiều rộng, chiều dài đáy hố ga Gọi h chiều cao hố ga ( h > 0) Ta có h = => h = 2x ( 1) x suy thể tích hố ga : Nội dung Câu 3: (ĐMH)Có nhơm hình vng cạnh 12cm Người ta cắt bốn góc nhơm bốn hình vng nhau, hình vng có cạnh x(cm) gấp nhơm lại hình vẽ để hộp khơng nắp Tìm x để hình hộp nhận tích lớn A x  B x  C x  D x  Câu Một Bác nông dân cần xây dựng 3200 1600 V = xyh = 3200 => y = = ( 2) hố ga khơng có nắp dạng xh x hình hộp chữ nhật tích Diện tích tồn phần hố ga là: 3200cm3 , tỉ số chiều cao 6400 1600 hố và2 chiều 8000 đáy S = 2xh + 2yh + xy = 4x2 + + = 4x + rộng = f (x) x x Hãy xác định x diện tích đáy hố ga để xây tiết kiệm Khảo sát hàm số y = f (x),( x > 0) suy nguyên vật liệu nhất? diện tích tồn phần hố ga nhỏ A 1200cm2 1200cm2 B 160cm2 x = 10cm => y = 16cm Suy diện tích C 1600cm2 đáy hố ga 10.16 = 160cm2 D 120cm2 Hoạt động: Vận dụng Hoạt động GV HS Nội dung ghi bảng GV: Phát phiếu học tập, treo bảng phụ Câu GTLN GTNN hàm số: sau yêu cầu HS thảo luận nhóm trả y = 2sinx – sin3x đoạn [0;  ] lời câu hỏi trắc nghiệm HS: A maxy= , miny=0 B maxy=2, miny=0 Câu 1: D Câu 2: B 2 2 C maxy= , miny=-1 D maxy= , miny=0 3 2x  m Câu Hàm số y  đạt giá trị lớn đoạn  0;1 x 1 A m=1 B m=0 C m=-1 D m= Củng cố - Nhấn mạnh: Các cách tìm GTLN, GTNN hàm số So sánh với cách tìm GTLN, GTNN hàm số liên tục khoảng Cách vận dụng GTLN, GTNN để giải tốn 4.Dặn dò – BTVN    Câu 1: Giá trị nhỏ hàm số y sin x  cos x  sin x  khoảng   ;   2 23 A B C D 27 27 A ,   2i B  ,   2i C ,   2i D ,   2i Ngày soạn: 22/4/2011 Ngày giảng:23/4/2011 Tiết 32 LUYỆN TẬP SỐ PHỨC I.Mục tiêu: + Kiến thức:Giải phương trình bậc +Kĩ năng:Giải thành thạo pt bậc với hệ số thực phép toán liên quan đến nghiệm pt +Thái độ : Nghiêm túc,hứng thú tiếp thu học,tích cực hoạt động II.Chuẩn bị giáo viên học sinh: +Giáo viên : Giáo án ,bảng phụ ,phiếu học tập +Học sinh :làm tập trước nhà III.Phương pháp : Phối hợp phương pháp gợi mở,nêu vấn đề,luyện tập , vấn đáp IV.Tiến trình học: 1.Ổn định tổ chức : 2.Kiểm tra cũ Câu hỏi 1: Căn bậc số thực a - Yêu cầu học sinh nhắc lại nghiệm pt trường hợp Δ < Sau tính tổng z1+z2 tích z1.z2 - Yêu cầu học sinh tính z+z‾ Tính nghiệm trường hợp Δ< Tìm z1+z2 = z1.z2 = z+z‾ = a+bi+a-bi=2a z.z‾= (a+bi)(a-bi) = a² - b²i² = a² + b² →z,z‾ nghiệm pt X²-2aX+a²+b²=0 BT4: z1+z2 = z1.z2 = BT5: z.z‾ →z,z‾ nghiệm pt X² -(z+z‾)X+z.z‾ = →Tìm pt Tìm phần thực phần ảo số phức sau: Pt:X²-2aX+a²+b²=0 3 i  1 i i i a (1  i )  (1  i ) ; b  1  i  ; 2.i  i  Tìm nghiệm phức phương trình sau: 2i   3i z ; a 1 i i  1 i  10 d    1  i     3i   3i   i  1 i  c 1  b   i  z   i  iz   0; 2i     c z  | z |0; d z  z 0 ; 3.Tính : a.1+(1+i)+(1+i)2+(1+i)3+…….+(1+i)20 b 1+i+i2+i3++……+i2011 Xác đỉnh tập hợp điểm mặt phẳng phức biểu diễn số z thỏa m điều kiện sau: a | z  z  |4; b | z  z   i |2;   c   z  i  z số ảo tùy ý; d | z  i || z  z  2i |;   Các vectơ u ,u ' mặt phẳng phức theo thứ tự biểu diễn số phức z, z’   a Chứng minh tích vơ hướng u u '  z.z ' z.z ' ;   b Chứng minh u ,u ' vng góc | z  z '|| z  z '|   Xác định tập hợp điểm mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa mãn z k , (k số thực dương cho trước) z i Tìm số phức z thỏa mãn đồng thời z z  3i 1 1 z i z i Tìm số phức z thỏa mãn  z i    1  z i Ngày soạn: 15/5/2011 Ngày giảng:16/5/2011 Tiết 35 ÔN THI TỐT NGHIỆP I.Mục tiêu học Qua học,học sinh cần nắm đợc: 1.Về kiến thức - Hiểu nhớ công thức đổi biến số công thức tích phân phần - Biết phơng pháp tính tích phân phơng pháp đổi biến số phơng pháp tích phân phần 2.Về k - Vận dụng thành thạo linh hoạt phơng pháp để giải toán tính tích phân - Nhận dạng toán tính tích phân,từ tổng quát hoá dạng toán tơng ứng 3Về t duy, thái độ - Tích cực, chủ động,độc lập, sáng tạo - Biết quy lạ quen - biết nhận xét đánh giá làm bạn - T lôgic làm việc có hệ thống II.Chuẩn bị phơng tiện dạy học 1.Chuẩn bị giáo viên Giáo án,phấn bảng,đồ dùng dạy học cần thiết khác 2.Chuẩn bị học sinh Ngoài ®å dïng häc tËp cÇn thiÕt,cÇn cã: - KiÕn thøc cũ nguyên hàm,địng nghĩa tích phân,và hai phơng pháp tính tích phân - Giấy nháp MTBT,các đồ dùng học tập khác III.Phơng pháp giảng dạy Chủ yếu vấn đáp gợi mở,kết hợp với hoạt động t học sinh IV.Tiến trình học 1.ổn định tỉ chøc líp,kiĨm tra sÜ sè 2.KiĨm tra bµi cò Câu 1: Hãy trình bày phơng pháp đổi biến số Câu 2: Hãy nêu công thức tính tích phân phần 3.Bài H1:ễn li pp i bin s Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Giao nhiƯm vơ cho häc sinh -NhËn nhiƯm vơ, suy nghÜ làm viẹc giấy nháp -Theo dõi học sinh làm việc,gợi y cho -Trả lời câu hỏi GV: HS cần thiết a)Đặt u(x) = x+1 u(0) = 1, u(3) = 4 4 -Cho HS nhận dạng nêu cách giải 32 2 14 u du  u  u u  (8  1)  Khi ®ãI = �udu  � quyÕt cho tõng c©u 3 3 1 - Nêu cách giải khác (nếu có) b)Đặt u(x) = cos3x u (0)  0, u ( )  Khi ®ã J = 1 u u2 du   � 6 �  � , c)Đặt u(x) = 2sint, t Khi � 2� �  �4  4sin - Nêu dạng tổng quát cách giải K= 2  t cos tdt  � cos tdt   2� (1  cos 2t )dt  (2t  sin 2t ) 02 Hoạt động giáo viên Ghi lại công thức tính tích phân phần mà hs trả lời Hoạt động học sinh -Nhận nhiệm vụ suy nghĩ tìm cách giải toán b b u 2x du 2dx 1.Đặt Khi đó: v sin x �dv  cos xdx � b udv  uv a  � vdu � a a -Giao nhiÖm vụ cho học sinh -Cho học sinh nhận dạng toán nêu cách giải tơng ứng -Gọi học sinh giải bảng Theo dõi học sinh khác làm việc,định hớng,gợi ý cần thiết -Nhận xét giải học sinh,chỉnh sửa đa giải -Nêu cách giải tổng quát cho toán trªn    I1= (2 x  1)sin x  sin xdx     cos x    � 0 dx � du  � u ln x x 2.Đặt dv  x dx � x � v � e e Khi ®ã e x3 e3 x e3 e3  2e3  ln x  � x dx      I2= 3 9 1 u  x2 �du  xdx � �� x 3.Đặt x ve dv e dx Khi ®ã 1 0 x xe x dx  e  J víi J  � xe x dx I3= x e  (Tính J tơng tự nh I3) HĐ3: Củng cố bµi V.Híng dÉn häc ë nhµ vµ bµi tËp vỊ nhà 1.Xem lai cách giải toán giải,cách giải tổng quát làm tập lại SGK 2.Tính tích phân sau: 1 x ln(1  x � ln   x  dx � )dx e � x4 e �sin(ln x)dx ln dx �e x  1dx Ngày soạn: 12/5/2011 Ngày giảng:13/5/2011 Tiết 34 ÔN THI TỐT NGHIỆP I.Mục tiêu: Học sinh biết :  Hệ thống kiến thức chương dạng chương 2 �x sin xdx  Củng cố, nâng cao rèn luyện kỹ tính tích phân ứng dụng tính tích phân để tìm diện tích hình phẳng, thể tích vật thể tròn xoay  Giáo dục tính cẩn thận, chặt chẽ, logic II Chuẩn bị Giáo viên : Soạn bài, chuẩn bị bảng phụ hệ thống hoá lại kiến thức chương xem lại giáo án trước lên lớp Học sinh: Soạn giải tập trước đến lớp, ghi lại vấn đề cần trao đổi III.Phương pháp: +Gợi mở nêu vấn đề kết hợp với hoạt động nhóm IV.Tiến trình học: *Tiết 1: Ơn tập ngun hàm phương pháp tính nguyên hàm phần 1/.Ổn định lớp, kiểm diện sĩ số: 2/.Kểm tra cũ:Phát biểu định nghĩa nguyên hàm hàm số f(x) khoảng Nêu phương pháp tính nguyên hàm.( Giáo viên treo bảng phụ hệ thống kiến thức bảng nguyên hàm) 3/.Bài tập: Tg Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ghi bảng HĐ1:Tìm nguyên hàm Bài 1.Tìm nguyên hàm hàm số: hàm số( Áp dụng a/.f(x)= sin4x cos22x công thức bảng ĐS: nguyên hàm) +Học sinh tiến hành thảo luận 1  cos x  cos x  C +Giáo viên ghi đề tập lên bảng trình bày 32 bảng chia nhóm: a/ e x  x  2e x  (Tổ 1,2 làm câu 1a; Tổ  cos x b/ f  x  e   ) cos x  cos x  3,4 làm câu 1b: thời f(x)= sin4x( gian phút)  F  x  2e x  tan x  C 1 sin x  sin x = +Cho học sinh xung phong lên bảng trình bày +Học sinh giải thích lời giải phương pháp làm HĐ 2: Sử dụng phương Bài 2.Tính: pháp đổi biến số vào  x  1 dx a/ tốn tìm ngun hàm +Học sinh nêu ý tưởng:  x +Yêu cầu học sinh nhắc a/.Ta có: 5/ 3/ 1/ lại phương pháp đổi biến  x  1 = x  x  ĐS: x  x  x  C số x1 / x b/ +Giáo viên gọi học sinh 3/ 1/  1/ đứng chỗ nêu ý tưởng = x  x3  x x x  5dx  b/.Đặt t= x +5 lời giải lên bảng trình d x3   dt 3 x dx bày lời giải  x  +Đối với biểu thức  x dx  dt dấu tích phân có chứa  x3  x3   C căn, thông thường ta làm đặt t= x  gì? (sinx+cosx)2 dx c/  2   sin x  cos x =1+2sinx.cosx +(sinx+cosx) , ta biến đổi =1+siu2x  để áp ĐS: tan( x  )  C  dụng công thức 2 hoặc: sin ( x  ) nguyên hàm *Giáo viên gợi ý học sinh  hoặc: cos ( x  ) đổi biến số HĐ 3:Sử dụng phương Bài 3.Tính: pháp nguyên hàm (2  x) sin xdx phần vào giải toán ĐS:(x-2)cosx-sinx+C +Hãy nêu công thức + u.dv uv  vdu       nguyên hàm phần +Ta đặt u theo thứ tự ưu tiên +Cho học sinh xung phong lên bảng trình bày lời giải +Hàm lôgarit, hàm luỹ, hàm mũ, hàm lượng giác +đặt u= 2-x, dv=sinxdx Ta có:du=-dx, v=-cosx (2  x) sin xdx HĐ 4: Sử dụng phương pháp đồng hệ số để tìm nguyên hàm hàm số phân thức tìm số C +yêu cầu học sinh nhắc lại phương pháp tìm hệ số A,B +Nhắc lại cách tìm nguyên hàm hàm số ax  bdx +Giáo viên hướng dẫn lại cho học sinh Bài 4: Tìm nguyên hàm F(x) f(x)= biết F(4)=5 (1  x)(2  x) +Học sinh trình bày lại phương 1 x   ln ĐS: F(x)= ln pháp 2 x =(2-x)(-cosx)- cos xdx 1 dx = ln | ax  b | C + ax  b a +Học sinh lên bảng trình bày lời giải A B   (1  x)(2  x) x   x Đồng hệ số tìm A=B= 1/3 4/.Ơn tập củng cố: +u cầu học sinh nhắc lại phương pháp tìm nguyên hàm số hàm số thường gặp +Giáo viên hướng dẫn học sinh làm số tập lại nhà cho học sinh ĐỢT Tuần : 21 - 22 Ngày soạn : Tiết : 21-22 BÀI TẬP VỀ PT MẶT PHẲNG Ngày dạy : I MỤC TIÊU Về kiến thức : Củng cố, khắc sâu kiến thức cách lập pt mặt phẳng, cơng thức tính tích có hưóng hai vectơ, cơng thức khoảng cách từ điểm đến 1mp, xét vị trí tương đối hai mp Về kĩ : Học sinh có kĩ tính tích có hướng , lập pt mặt phẳng số trường hợp Về tư duy, thái độ : Rèn luyện tư logic, óc quan sát, nhận biết, tính cẩn thận II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS Chuẩn bị hs : Thước kẻ, compas Hs đọc trước nhà Bài cũ Giấy phim trong, viết lông Chuẩn bị gv : Thước kẻ, compas Các hình vẽ Các bảng phụ Bài để phát cho hs Computer, projector Câu hỏi trắc nghiệm III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Gợi mở, vấn đáp Phát giải vấn đề Hoạt động nhóm IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  Ổn định: Kiểm tra sĩ số lớp  Bài cũ: Kết hợp làm tập  Bài mới: Tiết 1: Bài 1, 2; Tiết 2: lại Hoạt Động Của HS Hoạt Động Của GV Ghi Bảng Hoặc Trình Chiếu Hs trả lời theo yêu cầu gv đặt Gv: Vấn đáp hs để tìm ra cách giải toán Bài 1: Viết pt mặt phẳng (  ) 2 Ax +By+Cz +D =0 (A +B +C GV: Nhắc lại công thức pt trường hợp sau: �0) tổng quát mp? a (  ) mặt phẳng trung trực -Để lập pt mp thông thường đoạn thẳng AB với A(3;-2;5),B(cần xác định đủ yếu tố nào? 5;4;7) -Xác định đủ hai yếu tố: 1vtpt b (  ) tiếp diện với mặt cầu điểm Gv: Gọi học sinh lên bảng làm (S): (x-2)2+(y+1)2+(z-3)2=17 điểm tập A(6;-2;3) c (  ) qua hai điểm A(2;-1;4) , B(3;2;1) song song với Ox uuur uuur uuur d (  ) qua A(3;-1;-5) vuông n    n P   n Q   (2;1; 2) Làm theo yêu cầu GV góc với hai mặt phẳng: (P):3x-Tìm vtpt 2y+2z+7=0 (Q): 5x-4y+3z+1=0 -Viết pt e (  ) qua hai điểm A(2;0;0), -Gọi ptmp dạng: B(0;3;0) cách gốc O khoảng Ax +By+Cz +D =0 (A2+B2+C2 � 0) -Thế toạ độ A,B 2pt -Sd cthức k/c , chọn D=1 A,B,C Pt: 3x+2y �6z-6=0 - Đk để hai mp song song nhau? Bài 2: Tìm l m để hai mặt phẳng sau song song nhau: (P): x+ly+2z+8 =0 (Q): 2x+y+mz-2 =0 ( ) / /( ' ) � l   � m 2 � l � �� � m4 � Học sinh trả lời câu hỏi - A,B,C,D không đồng phẳng - AH= d(A,(BCD)) Học sinh lên bảng giải toán -Viết pt mp(BCD) ntn? - A,B,C,D lập thành tứ diện nào? -Kiểm tra xem A có thuộc (BCD) không? Gọi lượt 2-3 học sinh lên bảng giải -Xác định bán kính mặt cầu? -Vị trí tương đối phụ thuộc vào đại lượng nào? R = d(I,(P)) -Viết pt mặt cầu - Giải MA= d(M, (  )) So sánh R d(I,(Q)), đưa kết luận -M(0;0;z) Lập giải pt ẩn z Bài 3: Trong không gian Oxyz cho bốn điểm: A(1;-2;2); B(0;-1;2), C(0;-2;3), D(-2;-1;1) a Viết pt(BCD) Suy ABCD tứ diện b Tính chiều cao AH thể tích tứ diện Gọi M(x;y;z) điểm thuộc quĩ tích cần tìm Gt: d(M; (  ))=d(M; (  ’)) cho ta pt nào? Bài 4: a.Viết pt mặt cầu (S) có tâm I(-2;1;1) tiếp xúc với mp: (P): x+2y-2z+11 =0 b.Xét vị trí tương đối mặt cầu (S) với mp (Q):2x-y+2z+5=0 Bài 5: Tìm điểm M trục Oz cách điểm A(2;3;4) mp (  ): 2x +3y +z-17=0 Bài 6: Tìm quĩ tích điểm cách hai mp : (  ): x-3y+4z-1=0 (  ’):4x+y -3z+6 =0 Biến đổi, khử dấu gttđ đưa kết quả: quĩ tích gồm hai GV hướng dẫn, quan sát tiến trình làm việc hs, uốn nắn ,sửa sai mp vng góc có pt: (nếu có) 3x+4y-7z+7=0 Và 5x-2y+z+5 =0 * Củng cố : Học sinh xem lại * Dặn dò: Về nhà làm tập sách tập V RÚT KINH NGHIỆM V RÚT KINH NGHIỆM SỐ PHỨC (tiết 3) (Giải tích Ch 4.T3) A/ MỤC TIÊU Kiến thức: Giúp HS củng cố cách tìm bậc hai số phức, cách giải phương trình bậc hai tập số phức số toán liên quan khác 2.Kĩ năng: Giúp HS rèn luyện kĩ tìm bậc hai số phức, giải phương trình bậc hai( hệ số thực) tập số phức.(tìm bậc hai số phức, giải phương trình bậc hai ( hệ số thực)trong tập số phức ) Tư ,thái độ: tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo hướng dẫn Gv, Thận trọng, xác - hình thành tư logic, lập luận chặt chẽ, linh hoạt trình suy nghĩ B- CHUẨN BỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP: - GV:Giáo án, đồ dùng dạy học- Bảng phụ; HS:Kiến thức cũ phục vụ cho giảng, SGK - Thuyết trình, kết hợp thảo luận nhóm hỏi đáp C- TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1.Ổn định lớp: Lớp Ngày giảng Sĩ số (vắng) 12A1 2.Kiểm tra cũ: (Trong trình giảng bài) Bài mới: 1/Ôn tập kiến thức Hoạt động1:+ Căn bậc hai số phức; Cách giải pt bậc hai tập số phức Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh +Gv nêu câu hỏi +Hs trả lời + nhận xét đánh giá +Nhận xét bổ sung 2/ Luyện tập Hoạt động2:Tính bậc hai số phức sau: 16 ; -9 ;2 + 3i Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh +Gv yêu cầu HS thực +HS thực +KQ:1/ x  �4 ; 2/ x  �3i ; 3/ +Nhận xét bổ sung � 30 30 22 22 � x  i ; x  � �2  i � � 2 � � +Nhận xét đánh giá Hoạt động3:Giải phương trình bậc hai tập số phức Giải pt :a) x  x   ;b) x  x   Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh +Gv yêu cầu HS thực +HS thực 1  29 1  29 +KQ:a/ x  ; ;x  2 3 3 x  i ;x    i 2 2 +Nhận xét đánh giá +Nhận xét bổ sung Hoạt động4: tính chất nghiệm pt bậc 2: b c a) Cho z1 , z2 nghiệm pt ax  bx  c  0v�ia,b,c�R Cmr: z1  z   ,z1.z  a a b) Lập phương trình bậc có hai nghiệm cho trước z1   i , z2   3i Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh +Gv yêu cầu HS thực +HS thực  Chú ý xét trường hợp   0;   0;   z1  z2  4, z2 z1  13  +Nhận xét đánh giá +Nhận xét bổ sung 4.Củng cố: Hệ thống giảng Hướng dẫn nhà: Bài tập: 4.28 4.35 -SBT/ Tr:183 Tiết30 SỐ PHỨC (tiết 2) (Giải tích Ch 4.T2) A/ MỤC TIÊU Kiến thức: Giúp HS củng cố cách tìm bậc hai số phức, cách giải phương trình bậc hai tập số phức 2.Kĩ năng: Giúp HS rèn luyện kĩ tìm bậc hai số phức, giải phương trình bậc hai( hệ số thực) tập số phức.(tìm bậc hai số phức, giải phương trình bậc hai ( hệ số thực)trong tập số phức ) Tư ,thái độ: tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo hướng dẫn Gv, Thận trọng, xác - hình thành tư logic, lập luận chặt chẽ, linh hoạt trình suy nghĩ B- CHUẨN BỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP: - GV:Giáo án, đồ dùng dạy học- Bảng phụ; HS:Kiến thức cũ phục vụ cho giảng, SGK - Thuyết trình, kết hợp thảo luận nhóm hỏi đáp C- TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1.Ổn định lớp: Lớp Ngày giảng Sĩ số (vắng) 12A1 2.Kiểm tra cũ: (Trong trình giảng bài) Bài mới: 1/ Ôn tập kiến thức Hoạt động1: số phức; số phức liên hợp, môdun số phức,Các phép tính tập số phức Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh +Gv nêu câu hỏi +Hs trả lời + nhận xét đánh giá +Nhận xét bổ sung 2/ Luyện tập: Hoạt động2:Bài 1: Thực phép tinh sau: a) (3  7i )  (5  6i ) b) (4  i)  ( 5  7i ) ; c) (2  3i )  (1  5i) ; d) (2  3i)  (7  9i) d) (3  2i)(3  2i) ; e) (3  i )(5  3i) ; g) (3  5i ).3i ; h) (3  4i) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh +Gv yêu cầu HS thực +HS thực +Nhận xét đánh giá +Nhận xét bổ sung Hoạt động3:Bài 2: Tìm mơđun số phức sau: 10 a) z   i 2  i b) z    3i    1 i  c) z    i     Hoạt động giáo viên +Gv yêu cầu HS thực Hoạt động học sinh +HS thực +Nhận xét đánh giá +Nhận xét bổ sung Hoạt động4:Bài Tính   2i    3i   1 i 3    i Hoạt động giáo viên +Gv yêu cầu HS thực 17  11  kq:  i 4 +Nhận xét đánh giá Hoạt động5: Bài 4.Giải pt sau tập số phức 1/ x    3i    2i    4i ; Hoạt động học sinh +HS thực Hoạt động giáo viên +Gv yêu cầu HS thực Hoạt động học sinh +HS thực +Nhận xét bổ sung 2/    i x  i   2i +Nhận xét bổ sung +KQ:1/ x  1  i ; 2/ x  i +Nhận xét đánh giá Hoạt động5:Bài 4: Cho số phức z1   3i z2  2i  Tính so sánh: a) z1  z2 z1  z2 ; b) z1 z2 z1 z2 ; c) z1  z2 z1  z2 Hãy phát biểu chứng minh trường hợp tổng quát Hoạt động giáo viên +Gv yêu cầu HS thực Hoạt động học sinh +HS thực kq: z1  z2  z1  z2 ; z1.z2  z1.z2 ; z1  z2  z1  z2 +Nhận xét đánh giá +Nhận xét bổ sung 4.Củng cố: Hệ thống giảng Hướng dẫn nhà: Bài tập: 4.8 - 4.16 , SBT/ Tr:178-179 Tuần Tiết 5-6 Ngày soạn : 10/08/2016 BÀI TẬP CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ I.Mục tiêu 1.Kiến thức: củng cố quy tắc tìm cực trị hàm số, bảng biến thiên hàm số 2.Kĩ năng: rèn kĩ xét biến thiên; học sinh vận dụng thành thạo quy tắc tìm cực trị vào giải tốt tốn tìm cực trị hàm số tốn có tham số II.Thiết bị GV: giáo án, hệ thống tập bổ trợ HS: kiến thức cũ biến thiên, quy tắc tìm cực trị III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Sử dụng phương pháp dạy học sau cách linh họat nhằm giúp học sinh tìm tòi , phát chiếm lĩnh tri thức : Gợi mở , vấn đáp Phát giải vấn đề Tổ chức đan xen họat động học tập nhân nhóm IV.Tiến trình 1.Kiểm tra cũ 2.Bài mới(85’) Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng Gv hướng dẫn Câu Cho hàm số Ta có y ' 3 x  6(m  1) x  học sinh thực + Hàm số đạt cực đại, cực tiểu x1 , x y  x  3(m  1) x  x  m thông qua câu Xác định m để hàm số cho đạt  PT y ' 0 có hai nghiệm phân biệt x1 , x hỏi x  x 2 x ,x  PT x  2(m  1) x  0 có hai cực trị cho -ĐK để hàm số có cực trị nghiệm phân biệt x , x -Tìm tổng tích nghiệm - Bình phương hai vế giải BPT m     ' (m  1)     m    + Theo định lý Viet x1  x 2(m  1); x1 x 3 Khi đó: ta có x1  x2 2   x1  x   x1 x2 4  4 m  1  12 4 � (m 1)2 �4 � 3 �m�1 (2) + Từ (1) (2) suy giá trị m cần tìm  m       m 1 Gv hướng dẫn học sinh thực thông qua câu hỏi -ĐK để hàm số có cực trị -Tìm tổng tích nghiệm - Bình phương hai vế giải BPT TXĐ: D = � Đạo hàm: Bài 2: Cho hàm số: y  mx3   m  1 x   m   x  y�  mx   m  1 x   m   Tìm m để hàm số đạt cực đại, cực tiểu x1, x2 thoả x1  x2  Hàm số có cực trị � �m �0 ��   m  1  3m  m    �� �m �0 �� �2m  4m   �m �0 � �� 6 1  m  1 � � Gọi x1 , x2 nghiệm phương trình y� 0 thì: � �x1  x2  1 1 �  m  1 � x  x    Từ (1) (2) �1 m � � 3 m  2  3 �x1.x2  m � � x1   , x2  1  m m Thay vào (3) 2� � � � 3 m  2 �� 1  �  � � m � m� � m� � 3m  5m   � m  �m  (Nhận so với điều kiện) Vậy: m  �m  -Tìm m để hàm số có hai cực trị GIẢI TXĐ: D = � y�  x   m  1 x   m   y�  � x   m  1 x   m    Gv giao nhiệm vụ cho lớp gọi hs lên bảng lập phương trình qua hai điểm cực trị Hàm số (1) có cực trị �    m  1   m    �  m۹ 3 m f� Lấy (1) chia cho  x  ta được: Bài 3: Cho hàm số: y  f  x   x3   m  1 x   m  (1) Tìm m để (1) có cực đại, cực tiểu đường thẳng qua điểm cực đại, cực tiểu song song với đường thẳng y  3 x  ĐK để hai đường thẳng song song với y  x  m  1 f �  x    m  3 x  m2  3m  Phương trình đường thẳng qua điểm cực trị là: y    m  3 x  m  3m  (d) Để (d) song song với đường thẳng y  3x  thì:   m  3  3 � m 3  � � m  3� - Gv giao nhiệm vụ cho lớp gọi hs lên bảng lập phương trình qua hai điểm cực trị Phương trình đường thẳng qua điểm cực trị là: y  2x  Bài 4: Cho hàm số: y x  3x  x2 Viết phương trình đường thẳng qua điểm cực trị 3.Củng cố (3’):GV củng cố lại tính chất cực trị hàm số, điều kiện để hàm số có n cực trị, quy tắc xét cực trị 4.Dặn dò ( 2’) Về nhà xem lại làm BT sau Cho hàm số y  4x3  mx2 �3x Tìm m để hàm số có hai điểm cực trị x1, x2 thỏa x1  4x2 V RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……… ... tính thể tích khối đa diện vào việc giải toán II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Hệ thống tập Học sinh: SGK, ghi Ôn tập toàn kiến thức chương III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Hướng dẫn HS tự học, phát giải... Giải toán thực tế mũ logarit II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Hệ thống tập Học sinh: SGK, ghi Ơn tập tồn kiến thức chương II III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Hướng dẫn HS phát giải vấn đề, IV HOẠT ĐỘNG DẠY... tốn học cách lơgic hệ thống II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Bảng công thức đạo hàm nguyên hàm Học sinh: SGK, ghi Ôn tập công thức đạo hàm III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Hướng dẫn HS phát giải vấn đề,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án dạy thêm Toán ôn thi THPT Quốc gia- Giáo án tổng hợp, Giáo án dạy thêm Toán ôn thi THPT Quốc gia- Giáo án tổng hợp, III. PHNG PHP GING DY :, Dn dũ (2) : Hc thuc cụng thc tớnh . V hon chnh phn bi tp v nh, IV.Tin trỡnh dy hc v cỏc hot ng, . Cng c(2) - Y/c HS nm c cỏc phng phỏp tớnh tớch phõn., IV. Tin trỡnh dy hc v cỏc hot ng, Giỏo viờn : SGK, giỏo ỏn , bng ph., I. Mc tiờu:Cng c cho HS v: Cỏch vit PT ca mt cu.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay