BB ban giao Mat bang

3 62 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 04:55

CƠNG TY CP PHÁT TRIỂN DỰ ÁN TECHCOMDEVELOPER CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM _ Số: / Độc lập – Tự - Hạnh phúc Lào Cai, ngày 02 tháng 01 năm 2014 BIÊN BẢN XÁC NHẬN VÀ BÀN GIAO MẶT BẰNG • Cơng trình: Trụ sở Cơng ty CP Tư vấn xây dựng Thủy lợi Phát triển nơng thơn Lào Cai • Hạng mục: Thi cơng xây lắp thơ, hồn thiện, M&E • Địa điểm xây dựng: Số 02 đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai Hôm nay, 09h00 ngày 02 tháng 01 năm 2014 trường cơng trình: Trụ sở Công ty CP Tư vấn xây dựng Thủy lợi Phát triển nông thôn Lào Cai, địa chỉ: Số 002 Đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai Chúng gồm Bên sau: Thành phần tham gia: 1.1 ĐẠI DIỆN BÊN BÀN GIAO: CÔNG TY CP PTDA TECHCOMDEVELOPER Ông : Lê Việt Hưng Chức vụ: Trưởng ban QLDA 1.2 ĐẠI DIỆN BÊN TIẾP NHẬN: CÔNG TY CP TMV&ĐT SAO THỦY Ông : Phạm Việt Dũng Chức vụ: Chuyên viên QLXD Nội dung kiểm tra bàn giao: Các bên có mặt tiến hành kiểm tra thực tế trường thi công tầng 2, cơng trình đến thống sau: - Đến ĐVTC thi công xong hạng mục công việc trát, sơn tường, láng, lát nền, lắp đặt cửa kính, trần thạch cao thiết bị báo cháy, thiết bị điện, chiếu sáng hoàn thiện theo thiết kế tầng 2,3,4 cơng trình - Công ty CP phát triển dự án Techcomdeveloper đồng ý bàn giao Công ty CP TMDV&ĐT Sao Thủy đồng ý tiếp nhận thiết bị điện, chiếu sáng NTTC thi cơng lắp đặt hồn thiện, bao gồm từ tủ điện tổng tầng đến ổ cắm, cơng tắc bóng đèn tầng 2,3,4 cơng trình (Phụ lục kèm theo) 01 vẽ thiết kế thi công hạng mục (bản sao) để cải tạo lại cho phù hợp yêu cầu sử dụng Ngân hàng Techcombank CN Lào Cai - Kể từ thời điểm bàn giao, Bên tiếp nhận có quyền thi cơng cải tạo Hệ thống điện nói để phù hợp với yêu cầu sử dụng Ngân hàng Techcombank CN Lào Cai, không vượt cơng suất tính tốn tầng tồn cơng trình; - Kể từ thời điểm bàn giao, Bên tiếp nhận phải chịu hoàn toàn trách nhiệm việc bảo quản, cải tạo sử dụng hạng mục nói - ĐVTC (Cơng ty cổ phần TVĐT&XD Cơng Trình Xanh) có trách nhiểm sửa sang hồn chỉnh lại khiếm khuyết tồn đọng bề mặt tường kịp tiến độ để Ngân hàng Techcombank CN Lào Cai đưa vào sử dụng Biên lập xong vào hồi 10h00 ngày bên tham gia thống ký xác nhận Biên gồm 02 trang lập thành 02 bản, bên giữ 01 Đại diện Bên bàn giao Đại diện Bên tiếp nhận CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN DỰ ÁN TECHCOMDEVELOPER CÔNG TY CP TMDV&ĐT SAO THỦY Lê Việt Hưng Phạm Việt Dũng PHỤ LỤC 01: DANH MỤC THIẾT BỊ (Kèm theo Biên xác nhận bàn giao mặt số / SST Tên vật tư, thiết bị Đơn vị ngày 02/01/2014) Số lượng Ghi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Tầng Tủ điện tổng tầng (tủ TT.2) Đèn âm trần, máng nhơm tán quang 0,6m loại hộp bóng (3x18W) Đèn lắp nổi, máng nhôm tán quang 0,6m loại hộp bóng (3x18W) Đèn dowlight lắp bóng (1x18W) Ổ cắm đôi ba chấu Mặt công tắc Hạt công tắc Dây dẫn đến thiết bị, bóng đèn Đầu báo khói Đầu báo nhiệt Đầu phun chữa cháy tự động Tầng Tủ điện tổng tầng (tủ TT.3) Đèn âm trần, máng nhơm tán quang 0,6m loại hộp bóng (3x18W) Ổ cắm đôi ba chấu Mặt công tắc Hạt cơng tắc đèn Dây dẫn đến thiết bị, bóng đèn Đầu báo khói Đầu báo nhiệt Đầu phun chữa cháy tự động Tầng Tủ điện tổng tầng (tủ TT.4) Đèn âm trần, máng nhôm tán quang 0,6m loại hộp bóng (3x18W) Ổ cắm đơi ba chấu Mặt công tắc Hạt công tắc đèn Dây dẫn đến thiết bị, bóng đèn Đầu báo khói Đầu báo nhiệt tự động tủ 18 Kho tiền ổ Kho tiền hợp cái 10 12 tủ 25 ổ cái hợp cái 13 10 21 tủ 25 ổ cái hợp cái 13 10 Đại diện Bên bàn giao Đại diện Bên tiếp nhận CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN DỰ ÁN TECHCOMDEVELOPER CÔNG TY CP TMDV&ĐT SAO THỦY Lê Việt Hưng Phạm Việt Dũng ... Ngân hàng Techcombank CN Lào Cai đưa vào sử dụng Biên lập xong vào hồi 10h00 ngày bên tham gia thống ký xác nhận Biên gồm 02 trang lập thành 02 bản, bên giữ 01 Đại diện Bên bàn giao Đại diện Bên...- Kể từ thời điểm bàn giao, Bên tiếp nhận phải chịu hoàn toàn trách nhiệm việc bảo quản, cải tạo sử dụng hạng mục nói... SAO THỦY Lê Việt Hưng Phạm Việt Dũng PHỤ LỤC 01: DANH MỤC THIẾT BỊ (Kèm theo Biên xác nhận bàn giao mặt số / SST Tên vật tư, thiết bị Đơn vị ngày 02/01/2014) Số lượng Ghi 10 11 12 13 14 15 16
- Xem thêm -

Xem thêm: BB ban giao Mat bang, BB ban giao Mat bang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay