GIÁO ÁN ÔN THI VÀO THPT SINH 9

31 83 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 23:19

... Ảnh hưởng nhân tố sinh thái lên sinh vật Ảnh hưởng ánh sáng a Ảnh hưởng ánh sáng đên thực vật - Ánh sáng có ảnh hưởng lớn tới hình thái hoạt động sinh lí - Do có tính hướng sáng nên mọc rừng thường... nhiên) mọc đơn sáng thường thấp, tán rộng - Tuỳ theo khả thích nghi với điều kiện chiếu sáng, thực vật chia thành nhóm nhóm ưa sáng ưa bóng b Ảnh hưởng ánh sáng đến động vật - Ánh sáng ảnh hưởng... chuyển cho sinh vật không gian - Ánh sáng ảnh hưởng đến hoạt động, khả sinh trưởng sinh sản động vật - Có nhóm động vật bản: động vật ưa sáng động vật ưa tối Ảnh hưởng nhiệt độ đến đời sống sinh vật
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN ÔN THI VÀO THPT SINH 9, GIÁO ÁN ÔN THI VÀO THPT SINH 9, B. Công thức thường gặp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay