De 21 lop 12 thi thu THPT quoc gia lan 3 sư phạm hà nội ha noi dap an

4 67 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 23:12

Đặc điểm nổi bật trong đề minh họa thi THPT QG 2018 môn Vật lý là có nhiều câu có hình vẽ mô tả hiện tượng và đồ thị , không có nhiều câu có thể bấm máy tính mà thay vào đó nhiều câu hỏi kết quả gần đúng. Điều này đã cho thấy để ghi điểm cao năm nay đòi hỏi học sinh phải hiểu rõ bản chất và khó có thể dự đoán kết quả hay tìm ra kết quả bằng phương án thử nghiệm.Nhận định chungVới đề minh họa thi THPT QG 2018 môn Vật lý lần này, hội tụ đầy đủ các yêu cầu theo đúng thông báo của Bộ Giáo Dục đã công bố trước đây. Trong đó có 20% câu hỏi thuộc chương trình Vật lý 11 ở mức độ dễ, trung bình và vận dụng 1; 80% đề là ở chương trình vật lý 12. Đề thi lần này có độ phân hoá khá cao và vẫn được sắp xếp khá chuẩn theo mức độ từ dễ đến khó. Với tỷ lệ: 30% câu nhận biết (Rất dễ); 20% mức độ thông hiểu (mức độ trung bình); 30% mức độ vận dụng loại 1 (mức độ khá – Biết vận dung tương đối linh hoạt các kiến thức) và 20% câu vận dụng loại 2 (Mức độ khó – Đòi hỏi học sinh rất linh hoạt)Đặc biệt trong lần này có nhiều câu có hình vẽ mô tả hiện tượng và đồ thị , không có nhiều câu có thể bấm máy tính mà thay vào đó nhiều câu hỏi kết quả gần đúng. Điều này đã cho thấy để ghi điểm cao năm nay đòi hỏi học sinh phải hiểu rõ bản chất và khó có thể dự đoán kết quả hay tìm ra kết quả bằng phương án thử nghiệm. TRƯỜNG ĐHSP NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ LẦN CHUẨN BỊ CHO KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018 MÔN THI: VẬT LÝ Thời gian: 50 phút (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi: 131 Cho số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.10 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; khối lượng electron me = 9,1.10-31 kg Câu 1: Một lắc lò xo gồm vật nặng lò xo có độ cứng k dao động điều hòa Chọn gốc tọa độ O vị trí cân bằng, trục Ox song song với trục lò xo Thế lắc lò xo vật có li độ x A Wt = B Wt = kx2 C Wt = D Wt = Câu 2: Dao động tắt dần dao động có A tần số giảm dần theo thời gian B động giảm dần theo thời gian C biên độ giảm dần theo thời gian D li độ giảm dần theo thời gian Câu 3: Một điện tích điểm q chuyển động với vận tốc từ trường có cảm ứng từ Góc vectơ cảm ứng từ vận tốc α Lực Lorenxơ từ trường tác dụng lên điện tích có độ lớn xác định công thức: A f = |q|Bvsinα B f = |q|Bvcosα C f = |q|Bvtanα D f = |q|Bv2sinα Câu 4: Đặt điện áp u = U0cos(ωt + φ) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở R, cuộn dây cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Hiện tượng cộng hưởng điện xảy A LCω = B ω = LC C LCω2 = D ω2 = LC Câu 5: Tính chất bật tia hồng ngoại A tác dụng lên kính ảnh B tác dụng nhiệt C bị nước thủy tinh hấp thụ mạnh D gây tượng quang điện Câu 6: Hiện tượng quang - phát quang A hấp thụ điện chuyển hóa thành quang B tượng ánh sáng giải phóng electron liên kết khối bán dẫn C hấp thụ ánh sáng có bước sóng để phát ánh sáng có bước sóng khác D tượng ánh sáng làm bật electron khỏi bề mặt kim loại Câu 7: Trong động không đồng bộ, khung dây dẫn đặt từ trường quay A quay ngược từ trường với tốc độ góc lớn tốc độ từ trường B quay theo từ trường với tốc độ góc nhỏ tốc độ góc từ trường C quay ngược từ trường với tốc độ góc nhỏ tốc độ góc từ trường D quay theo từ trường với tốc độ góc lớn tốc độ góc từ trường Câu 8: Trong sóng điện từ, dao động điện trường dao động từ trường điểm A pha với B ngược pha với C vuông pha với D lệch pha 600 Câu 9: Mắt nhìn rõ vật vô cực mà không điều tiết A mắt không tắt B mắt cận C mắt viễn D mắt cận già Câu 10: Độ cao âm đặc tính sinh lí âm gắn liền với A tần số âm B độ to âm C lượng âm D mức cường độ âm Câu 11: Hạt nhân có A proton, nơtron B proton, 17 nơtron C proton, 17 notron D proton, notron Câu 12: Một nguồn gồm hai nguồn điện mắc nối tiếp Hai nguồn có suất điện động V V Suất điện động nguồn A V B V C 12 V D V Câu 13: Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thực dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ Q cường độ dòng điện cực đại mạch I Chu kì dao động điện từ mạch là: A T = 2πQ0I0 B T = 2π C T = 2πLC D T = 2π Câu 14: Biểu thức cường độ dòng điện i = 4cos(100πt - ) A Tại thời điểm t = 20,18 s, cường độ dòng điện có giá trị A i = B i = A C i = A D i = A Câu 15: Theo thuyết tương đối, vật có khối lượng nghỉ m 0, chuyển động với tốc độ v = 0,6c (c tốc độ ánh sáng chân khơng) khối lượng A m0 B 1,25m0 C 1,56m0 D 0,8m0 Câu 16: Chọn phát biểu nói đường sức điện A Nơi điện trường mạnh nơi đường sức điện vẽ thưa B Các đường sức điện xuất phát từ điện tích âm C Qua điểm điện trường ta vẽ hai đường sức điện D Các đường sức điện không cách Câu 17: Trên sợi dây dài 80 cm có sóng dừng ổn định, người ta đếm có bó sóng Bước sóng sóng dừng dây là: A 20 cm B 160 cm C 40 cm D 80 cm Câu 18: Một khung dây hình vng cạnh 10 cm đặt từ trường có cảm ứng từ B = 0,2 T Mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ góc 300 Từ thơng qua khung dây A .10-3 Wb B 10-3 Wb C 10 Wb D .10-3 Wb Câu 19: Khi thực thí nghiệm giao thoa Young với ánh sáng đơn sắc bể chứa nước, người ta đo khoảng cách hai vân sáng liên tiếp 1,2 mm Biết chiết suất nước Nếu rút bể khoảng cách hai vân sáng liên tiếp A 0,9 mm B 0,8 mm C 1,6 mm D 1,2 mm Câu 20: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(2πt - ) cm Tốc độ cực đại vật trình dao động A 4π cm/s B 8π cm/s C π cm/s D 2π cm/s Câu 21: Một kim loại có cơng 4,14 eV Chiếu vào kim loại xạ có bước sóng λ = 0,18 μm, λ2 = 0,21 μm, λ3 = 0,32 μm λ4 = 0,35 μm Những xạ gây tượng quang điện kim loại có bước sóng A λ1, λ2 λ3 B λ1 λ2 C λ2, λ3 λ4 D λ3 λ4 Câu 22: Một nguồn điện có suất điện động ξ = 10 V điện trở Ω mắc với mạch điện trở R = Ω Công suất nguồn điện A 20 W B W C 16 W D 40 W Câu 23: Xét thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vng góc với mặt nước, biên độ, pha, tần số 40 Hz đặt hai điểm S S2 Tốc độ truyền sóng mặt nước 80 cm/s Khoảng cách ngắn điểm cực đại giao thoa đoạn thẳng S1S2 A cm B cm C cm D cm Câu 24: Cho phận sau: (1) micro; (2) loa; (3) anten thu; (4) anten phát; (5) mạch biến điệu; (6) mạch tách sóng Bộ phận có sơ đồ khối máy phát đơn giản A (1), (4), (5) B (2), (3), (6) C (1), (3), (5) D (2), (4), (6) Câu 25: Bắn hạt α có động 5,21 MeV vào hạt nhân đứng yên, gây phản ứng: α + → +p Biết phản ứng thu lượng 1,21 MeV Động hạt nhân O gấp lần động hạt p Động hạt nhân O A 0,8 MeV B 1,6 MeV C 6,4 MeV D 3,2 MeV Câu 26: Một tụ điện phẳng có hiệu điện V, khoảng cách hai tụ mm Một electron chuyển động hai tụ chịu tác dụng lực điện có độ lớn A 6,4.10-21 N B 6,4.10-18 N C 2,56.10-19 N D 2,56.10-16 N Câu 27: Một học sinh làm thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng để đo bước sóng ánh sáng Khoảng cách hai khe sáng 1,00 mm ± 0,05 mm Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến đo 2,00 ± 0,01 m, khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp đo 10,80 ± 0,14 mm Bước sóng A 0,54 ± 0,03 μm B 0,54 ± 0,04 μm C 0,6 ± 0,03 μm D 0,6 ± 0,04 μm Câu 28: Khi từ thơng qua khung dây dẫn có biểu thức Φ = Φ 0cos(ωt + ) khung dây xuất suất điện động cảm ứng có biểu thức e = E0cos(ωt + φ) Biết Φ0, E0 ω số dương Giá trị φ A - rad B rad C - rad D rad Câu 29: Một đoạn mạch AB mắc nối thứ tự gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = H, điện trở R = 50 Ω hộp X Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u= 120cos100πt V điện áp hiệu dụng X 120 V, đồng thời điện áp hộp X trễ pha điện áp đoạn mạch AB Công suất tiêu thụ hộp X có giá trị gần A 63 W B 52 W C 45 W D 72 W Câu 30: Một lắc lò xo vật nặng có khối lượng m = 200 g dao động điều hòa Chọn gốc tọa độ O vị trí cân Sự phụ thuộc lắc theo thời gian cho đồ thị Lấy π = 10 Biên độ dao động lắc A 10 cm B cm C cm D cm Câu 31: Biết lượng tương ứng với trạng thái dừng nguyên tử hiđrơ tính theo biểu thức En = - eV (n = 1; 2; 3…) Cho chùm electron bắn phá nguyên tử hiđrô trạng thái để kích thích chúng chuyển lên trạng thái kích thích M Vận tốc tối thiểu chùm electron A 1,55.106 m/s B 1,79.106 m/s C 1,89.106 m/s D 2,06.106 m/s Câu 32: Một sóng lan truyền sợi dây đủ dài Ở thời điểm t 0, tốc độ dao động phần tử M N m/s, phần tử trung điểm I MN biên Ở thời điểm t 1, vận tốc phần tử M N có giá trị m/s phần tử I lúc có tốc độ A m/s B m/s C m/s D m/s Câu 33: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, ánh sáng dùng thí nghiệm ánh sáng trắng có bước sóng từ 400 nm đến 750 nm Bề rộng quang phổ bậc lúc đầu đo 0,7 mm Khi dịch chuyển theo phương vuông góc với mặt phẳng hai khe khoảng 40 cm bề rộng quang phổ bậc đo 0,84 mm Khoảng cách hai khe A 1,5 mm B mm C mm D 1,2 mm Câu 34: Trên đoạn mạch khơng phân nhánh có điểm theo thứ tự A, M, N, B Giữa A M có điện trở Giữa M N có cuộn cảm với độ tự cảm L thay đổi Giữa N B có tụ điện Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều u = 160cos100πt V Khi độ tự cảm L = L giá trị hiệu dụng UMB = UMN = 96 V Nếu độ tự cảm L = 2L1 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm A 240 V B 160 V C 180 V D 120 V Câu 35: Một lắc đơn treo vào trần thang máy Khi thang máy chuyển động thẳng đứng lên nhanh dần với gia tốc có độ lớn a chu kì dao động điều hòa lắc 2,15 Khi thang máy chuyển động thẳng đứng lên chậm dần với gia tốc có độ lớn a chu kì dao động điều hòa lắc 3,35 s Khi thang máy đứng yên chu kì dao động điều hòa lắc A 2,84 s B 1,99 s C 2,56 s D 3,98 s Câu 36: Vật sáng AB đặt song song với cách mạng 100 cm Người ta giữ cố định vật màn, đồng thời dịch chuyển thấu kính khoảng vật cho trục thấu kính ln vng góc với Khi có vị trí thấu kính cho ảnh rõ nét Ảnh cao gấp 16 lần ảnh Tiêu cự thấu kính A 16 cm B cm C 25 cm D 20 cm Câu 37: Cho nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng với công suất không đổi môi trường không hấp thụ âm Một người cầm máy đo mức cường độ âm đứng A cách nguồn âm khoảng d đo mức cường độ âm 50 dB Người di chuyển theo hai hướng khác Ax Ay Khi theo Ax, mức cường độ âm lớn người đo 57 dB Khi theo hướng Ay, mức cường độ âm lớn người đo 62 dB Góc xAy có giá trị gần với giá trị sau A 500 B 400 C 300 Câu 38: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch hình vẽ, điện trở R cuộn cảm L khơng đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi Sự phụ thuộc số vôn kế V V2 theo điện dung C biểu diễn đồ thị hình bên Biết U3 = 2U2 Tỉ số A B C D Câu 39: Hạt nhân X phóng xạ α để tạo thành hạt nhân Y theo phương trình X → α + Y Người ta nghiên cứu mẫu chất, phụ thuộc số hạt nhân X (NX) số hạt nhân Y(NY) mẫu chất theo thời gian cho đồ thị Hạt nhân X có chu kì bán rã A 16 ngày B 12 ngày C 10 ngày D 18 ngày Câu 40: Trên mặt phẳng ngang nhẵn có điểm sáng S chuyển động tròn đường tròn tâm O bán kính cm với tốc độ góc 10π rad/s Cũng mặt phẳng đó, lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang cho trục lò xo trùng với đường kính đường tròn tâm O Vị trí cân vật nhỏ lắc trùng với tâm O đường tròn Biết lò xo có độ cứng k = 100 N/m, vật nhỏ có khối lượng m = 100 g Tại thời điểm đó, điểm sáng S qua vị trí hình vẽ, vật nhỏ m có tốc độ cực đại vmax = 50π cm/s Khoảng cách lớn điểm sáng S vật nhỏ trình chuyển động xấp xỉ A 6,3 cm B 9,7 cm C 7,4 cm D 8,1 cm 1A 11D 21B 31D 2C 12C 22A 32B 3A 13D 23A 33C 4C 14B 24A 34A 5B 15B 25D 35C 6C 16D 26D 36A 7B 17C 27D 37B 8A 18B 28C 38D D 200 9A 19C 29B 39C 10A 20B 30D 40D ... xỉ A 6 ,3 cm B 9,7 cm C 7,4 cm D 8,1 cm 1A 11D 21B 31 D 2C 12C 22A 32 B 3A 13D 23A 33 C 4C 14B 24A 34 A 5B 15B 25D 35 C 6C 16D 26D 36 A 7B 17C 27D 37 B 8A 18B 28C 38 D D 200 9A 19C 29B 39 C 10A 20B 30 D 40D... 160 V C 180 V D 120 V Câu 35 : Một lắc đơn treo vào trần thang máy Khi thang máy chuyển động thẳng đứng lên nhanh dần với gia tốc có độ lớn a chu kì dao động điều hòa lắc 2,15 Khi thang máy chuyển... đứng lên chậm dần với gia tốc có độ lớn a chu kì dao động điều hòa lắc 3, 35 s Khi thang máy đứng yên chu kì dao động điều hòa lắc A 2,84 s B 1,99 s C 2,56 s D 3, 98 s Câu 36 : Vật sáng AB đặt song
- Xem thêm -

Xem thêm: De 21 lop 12 thi thu THPT quoc gia lan 3 sư phạm hà nội ha noi dap an, De 21 lop 12 thi thu THPT quoc gia lan 3 sư phạm hà nội ha noi dap an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay