De 10 thi thu THPTQG mon vat li co lời giải chi tiết

15 34 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 23:08

Đặc điểm nổi bật trong đề minh họa thi THPT QG 2018 môn Vật lý là có nhiều câu có hình vẽ mô tả hiện tượng và đồ thị , không có nhiều câu có thể bấm máy tính mà thay vào đó nhiều câu hỏi kết quả gần đúng. Điều này đã cho thấy để ghi điểm cao năm nay đòi hỏi học sinh phải hiểu rõ bản chất và khó có thể dự đoán kết quả hay tìm ra kết quả bằng phương án thử nghiệm.Nhận định chungVới đề minh họa thi THPT QG 2018 môn Vật lý lần này, hội tụ đầy đủ các yêu cầu theo đúng thông báo của Bộ Giáo Dục đã công bố trước đây. Trong đó có 20% câu hỏi thuộc chương trình Vật lý 11 ở mức độ dễ, trung bình và vận dụng 1; 80% đề là ở chương trình vật lý 12. Đề thi lần này có độ phân hoá khá cao và vẫn được sắp xếp khá chuẩn theo mức độ từ dễ đến khó. Với tỷ lệ: 30% câu nhận biết (Rất dễ); 20% mức độ thông hiểu (mức độ trung bình); 30% mức độ vận dụng loại 1 (mức độ khá – Biết vận dung tương đối linh hoạt các kiến thức) và 20% câu vận dụng loại 2 (Mức độ khó – Đòi hỏi học sinh rất linh hoạt)Đặc biệt trong lần này có nhiều câu có hình vẽ mô tả hiện tượng và đồ thị , không có nhiều câu có thể bấm máy tính mà thay vào đó nhiều câu hỏi kết quả gần đúng. Điều này đã cho thấy để ghi điểm cao năm nay đòi hỏi học sinh phải hiểu rõ bản chất và khó có thể dự đoán kết quả hay tìm ra kết quả bằng phương án thử nghiệm. ĐỀ SỐ  BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Vật lý Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Hiện tượng khúc xạ tượng A ánh sáng bị gãy khúc truyền xiên góc qua mặt phân cách hai môi trường suốt B ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ truyền tới mặt phân cách hai môi trường suốt C ánh sáng bị thay đổi màu sắc truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt D ánh sáng bị giảm cường độ truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt Câu 2: Giao thoa hai nguồn kết hợp d  d1  kλ mặt nước người ta thấy điểm M đứng yên thỏa mãn: (k số nguyên) Kết luận xác độ lệch pha hai nguồn nπ n2nπ 1π 1π  2n  A B C D Câu 3: Tìm phát biểu sai Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox A vận tốc gia tốc biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số vuông pha với B giá trị lực kéo biến thiên điều hòa theo thời gian tần số pha với gia tốc chất điểm C chất điểm từ vị trí biên vị trí cân độ lớn li độ độ lớn vận tốc giảm D giá trị lực kéo biến thiên điều hòa theo thời gian tần số ngược pha với li độ chất điểm Câu 4: Mối liên hệ cường độ điện trường E hiệu điện U hai điểm điện trường mà hình chiếu đường nối hai điểm lên đường sức d cho biểu thức UUq.E.d E.d qE E UU d D A B C Câu 5: Cho dòng điện không đổi 10 s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng C Sau 50 s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng A 25 C Trang B 10 C C 50 C D C Câu 6: Một dây cao su đầu cố định, đầu gắn âm thoa dao động với tần số f Dây dài m vận tốc truyền sóng dây 20 m/s Muốn dây rung thành bó sóng f phải giá trị A 20 Hz B Hz C 100 Hz D 25 Hz Câu 7: Hệ thống máy thu vơ tuyến đơn giản khơng phận sau đây? A Anten thu B Mạch chọn sóng C Mạch biến điệu D Mạch khuếch đại � �4 2.10 u  U cos � 100Ft  �  V 3�  � tụ điện điện dung Ở Câu 8: Đặt điện áp vào hai đầu thời điểm điện áp hai đầu tụ điện 150 V cường độ dòng điện mạch A Biểu thức cường độ dòng điện mạch � � i  5cos � 100t   �  A 6� � A C D B � � i  cos � 100t   �  A 6� � Câu 9: Một dây dẫn tròn mang dòng điện 0, 4 T 20 A tâm vòng dây cảm ứng từ Nếu dòng điện qua tăng A so với ban đầu cảm ứng từ tâm vòng dây 0,6 0, 0,5 0,3 2 T A B C D Câu 10: Một vật dao động điều hòa với biên v max độ A tốc độ cực đại Tần số vật dao động A B v max C 2A A AA quang phổ sai: Câu 11: Nhận định sau loại 2 D A Hiện tượng đảo vạch chứng tỏ nguồn phát xạ xạ hấp thụ xạ B Quang phổ liên tục khơng phụ thuộc vào chất nguồn C Khi nhiệt độ tăng quang phổ liên tục mở rộng hai phía, phía bước sóng lớn phía bước sóng nhỏ D Quang phổ vạch phụ thuộc vào chất nguồn Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 80 V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp cảm kháng hai lần dung kháng Biết điện áp hiệu dụng tụ điện 20 V Hệ số công suất đoạn mạch A 0,5 Trang B 0,968 C 0,707 D 0,625 Câu 13: Điện áp hai đầu u  110 cos  100t   V  đoạn mạch biểu thức Giá trị hiệu dụng điện áp là: 110 220 2V A 110VB C D 220V Câu 14: Trong mạch dao động LC tưởng dao động điện từ tự Nếu tăng độ tự cảm cuộn cảm mạch dao động lên lần tần số dao động điện từ mạch A giảm lần B tăng lần C tăng lần D giảm lần Câu 15: Chiếu xiên chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc vàng lam từ khơng khí tới mặt nước A chùm sáng bị phản xạ toàn phần B so với tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch tia khúc xạ lam C tia khúc xạ tia sáng vàng, tia lam bị phản xạ tồn phần D so với tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch tia khúc xạ vàng Câu 16: Trong thí nghiệm Y-âng giao 0,5 m thoa ánh sáng, người ta chiếu sáng hai khe hẹp ánh sáng đơn sắc bước sóng Khoảng cách hai khe hẹp 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe hẹp đến quan sát 19 mm Số vân sáng số vân tối quan sát A 10 vân sáng 10 vân tối B vân sáng vân tối C vân sáng 10 vân tối D 10 vân sáng vân tối Câu 17: Cho Tính số nguyên tử N A  6,02.1023 g khí cacbonic 0,0, 2,74.10 4,1.10 274.10 41.10232323 A B C D Câu 18: Quang điện trở hoạt động dựa vào tượng A phát xạ cảm ứng B quang điện C nhiệt điện D quang – phát quang Câu 19: Một chất khả phát f  6.1014 Hz ánh sáng phát quang với tần số Khi dùng ánh sáng bước sóng để kích thích chất phát quang? 0,55 0,38 0, 40 m 45 A B C D Câu 20: Số ampe kế mắc nối tiếp vào đoạn mạch điện xoay chiều cho ta biết giá trị nào? Trang A cường độ dòng điện tức thời B cường độ dòng điện hiệu dụng C cường độ dòng điện trung bình D cường độ dòng điện cực đại 235 Câu 21: Hạt nhân bền vững 92 U; 137 55 Cs; 56 26 Fe; 24 He hạt nhân hạt nhân A B He Fe Cs U C 137 235 56 55 92 26 D Câu 22: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc quan sát 21 vạch sáng khoảng cách hai vạch sáng đầu cuối 40 mm Tại hai điểm M, N hai vị trí hai vân sáng Hãy xác định số vân sáng đoạn MN biết khoảng cách hai điểm 24 mm [Bản quyền thuộc website dethithpt.com] A 40 B 13 C 41 D 12 Câu 23: Một vật dao động điều hòa với vận tốc góc rad/s Khi vật qua li độ cm tốc độ 25 cm/s Biên độ dao động vật A cm B 10 cm 32 C 5,24 cm D cm Câu 24: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính r0 quỹ đạo K electron nguyên tử hidro Khi electron chuyển từ quỹ đạo N quỹ đạo L bán kính quỹ đạo giảm bớt A B 16r 12r 4r 9r00 C D Câu 25: Trên sợi dây đàn hồi hai điểm A, B cách phần tư bước mm sóng Tại thời điểm t, phần tử sợi dây A B li độ tương ứng 0,5 mm phần tử A xuống B lên Coi biên độ sóng khơng đổi Sóng biên độ A 1,73 mm B 0,86 mm C 1,2 mm D mm Câu 26: Mạch điện xoay chiều gồm cuộn U ZCZ  120V CZCo dây tụ điện mắc nối tiếp, tụ điện điện dung thay đổi Điện áp đặt vào đầu mạch giá trị hiệu dụng , tần số khơng đổi Khi dung kháng ln giá trị để cơng suất tiêu thụ mạch Khi giá trị cơng suất mạch tương ứng Khi điện áp hiệu dụng đầu cuộn dây A 40 V B 120 V C 80 V D 240 V 10m  0,48 0,64  m Câu 27: Chất lỏng fluorexein hấp thụ '2018.10 ánh sáng kích thích bước sóng phát ánh sáng bước sóng Biết hiệu suất phát quang 90% (hiệu suất phát quang tỉ số lượng ánh sáng phát quang lượng ánh sáng kích thích đơn vị thời gian), số photon ánh sáng kích thích chiếu đến 1s hạt Số photon chùm sáng phát quang phát 1s Trang 12 13 1,3581.10 2,6827.10 2, 2,9807.10 4216.101311 A B C D Câu 28: Tổng hợp hạt nhân heli từ 11 H  37 Li He2  He  X  42� phản ứng hạt nhân Mỗi phản ứng tỏa lượng 17,3 MeV Năng lượng tỏa tổng hợp 0,5 mol Heli là: 2, 5,2.10 1,3.10 2,6.10 4.102424 MeV MeV A B C D Câu 29: Cho đoạn mạch điện gồm điện U  U, UUC U LC2U L trở R, cuộn dây cảm L tụ điện C mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều tần số điện áp hiệu dụng không đổi Dùng vôn kế nhiệt điện trở lớn đo điện áp hai đầu đoạn mạch, hai đầu tụ điện hai đầu cuộn dây số vơn kế giá trị tương ứng Biết Hệ số công suất mạch điện bằng: A B 23 C  46 2 m/s Câu 30: hai lắc đơn giống E  g2, 4,8.10 45.10 9,8 C V/m D 0,5 Vật nhỏ lắc thứ mang điện tích , vật nhỏ lắc thứ hai không mang điện Treo hai lắc vào vùng điện trường đường sức điện thẳng đứng, cường độ điện trường độ lớn Xét hai dao động điều hòa lắc, người ta thấy khoảng thời gian, lắc thứ thực dao động lắc thứ hai thực dao động Lấy Khối lượng vật nhỏ lắc là: [Bản quyền thuộc website dethithpt.com] A 12,5 g B 4,054 g C 42 g D 24,5 g Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều giá trị cos f L hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi R 123 C R, cuộn cảm L tụ điện C vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở cho Thay đổi tần số đến giá trị hệ số công suất mạch Thay đổi tần số đến điện áp hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, biết Giá trị gần với giá trị sau đây? A 0,86 B 0,56 Câu 32: Một vật thực đồng thời dao động điều hòa C 0,45 D 0,35 x322A 10 2t15 60 020 cm x xx t  � � cm 30 3cm 3cm 12cos x 31 xx213A1  tcm   � 13 cos � 2� � phương tần số phương trình ; ; Tại thời điểm giá trị li độ ; ; Tại thời điểm giá trị li độ ; ; Biên độ dao động tổng hợp cm Trang C 40 cm D 40 cm A 50 cm B 60 Câu 33: Trong thí nghiệm giao thoa ánh 0, m sáng Y-âng, khoảng khe mm, khoảng cách từ khe đến m Nguồn sáng S phát ánh sáng trắng bước sóng từ đến Tại điểm M cách vân sáng trung tâm mm xạ cho vân sáng? A B C D m/s N/m nặng 500 g gắn với lò xo độ cứng đặt Câu 34: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ 50 mặt phẳng ngang nhẵn Từ vị trí cân truyền cho vật vận tốc dọc theo trục lò xo để vật dao động điều hòa Cơng suất cực đại lực đàn hồi lò xo trình dao động A B 10,0 1,0 5,0 2,5 W W W C D Câu 35: Mạch dao động máy phát sóng vơ tuyến gồm cuộn cảm tụ điện phẳng mà khoảng cách hai tụ thay đổi Khi khoảng cách hai tụ mm máy phát sóng bước sóng 500 m, để máy phát sóng bước sóng 400 m khoảng cách hai tụ phải tăng thêm A 7,2 mm B 12,5 mm C 2,7 mm D 4,5 mm Câu 36: Trong thí nghiệm Y-âng giao  12  450 600 nm thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát m Nguồn sáng dùng thí nghiệm gồm hai xạ bước sóng Trên quan sát, gọi M, N hai điểm hai phía so với vân sáng trung tâm cách vân trung tâm 7,5 mm 22 mm Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng hai xạ A B C D Câu 37: Một mạch dao động điện từ 0,5 2  2CA tưởng dao động điện từ tự Biết điện tích cực đại tụ điện cường độ dòng điện cực đại mạch Thời gian ngắn để điện tích tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại A B C 16 824 ss mm 31535 270  448 210 J/kg W Câu 38: Người ta dùng Laze hoạt DLctceP7800kg/m 30 CkJ/kg C D động chế độ liên tục để khoan thép Công suất chùm laze , đường kính chùm sáng mm Bề dày thép nhiệt độ ban đầu Biết khối lượng riêng thép ; Nhiệt dung riêng thép độ; nhiệt nóng chảy thép điểm nóng chảy thepps Thời gian khoan thép là: [Bản quyền thuộc website dethithpt.com] A 2,78 s B 0,86 s C 1,16 s D 1,56 s m/s mm m đầu cố định, đầu gắn Câu 39: Trên sợ dây đàn hồi dài 1,6 3,5 với nguồn dao động với tần số 20 Hz biên độ mm Trên dây sóng dừng Biết sóng truyền dây tóc độ Số điểm dây dao động với biên độ A 32 Trang B C 16 D 12 24 3 15 3h24 Câu 40: Tiêm vào máu bệnh 1,5.10 10T10 mol Na cm Na 11mol/lit nhân dung dịch chứa chu kì bán rã với nồng độ Sau h lấy máu tìm thấy Coi phân bố A lít B lít C lít D lít Đáp án 1-A 2-A Trang 3-C 4-A 5-B 6-B 7-C 8-B 9-D 10-B 11-C 21-A 31-C 12-B 22-B 32-A 13-A 23-A 33-B 14-D 24-B 34-B 15-B 25-D 35-D 16-C 26-B 36-C 17-B 27-B 37-D 18-B 28-A 38-C 19-A 29-C 39-A 20-B 30-A 40-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Hiện tượng khúc xạ tượng ánh sáng bị gãy khúc truyền xiên góc qua mặt phân cách hai môi trường suốt Câu 2: Đáp án A Biên độ sóng M: (M đứng yên) Thay �   d  d1  2  1 � A M  2a cos �  � � �  d  d1  n .k 2  1 �   1  � cos �   � k    m �     2 � 22n  1 2 ��  m  k      Với (m, k số nguyên nên n n  m  k số nguyên) Câu 3: Đáp án C Trong dao động điều hòa + Vận tốc gia tốc ln biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số vuông pha với + Lực kéo về: lực kéo biến thiên điều hòa F   k.x � tần số ngược pha với li độ lực kéo biến thiên điều hòa tần số pha với a  2 x � F  k a � 2 gia tốc + Khi vật từ vị trí biên vị trí cân độ lớn vận tốc vật tăng Câu 4: Đáp án A Mối liên hệ cường độ điện trường E hiệu điện U E U � U  E.d d hai điểm điện trường đều: Câu 5: Đáp án B Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khơng đổi nên: Câu 6: Đáp án B Trang I q1 q q  � q  t  50  10 C t1 t t1 10 k 1 Dây rung thành bó nên: Điều kiện xảy sóng dừng: l k Thay số vào ta có:  v v  k � f  k 2f 2l f  Câu 7: Đáp án C 20  Hz 2.2 Sơ đồ mạch thu, phát sóng: Trong đó: Bộ phận Máy phát Máy phát sóng cao tần Micro (Ống nói) Biến điệu Khuếch đại cao tần Angten phát Bộ phận Câu 8: Đáp án B Dung kháng mạch: Trong mạch tụ điện, ZC  u I ln vuông pha nên:  C  50  2.104 100  u i2 u2 i2 u2 2   �   � I  i  2 2 I150 ZC2 u iC2150 IA Thay vào ta có: U I02 Z 0V I0    25 � I0  A Đối với mạch  50     u  i   � i  u      2 dung: Biểu thức cường độ dòng điện mạch: � � i  5cos � 100t  �  A 6� � Câu 9: Đáp án D Cảm ứng từ gây tâm dòng điện tròn: Thay số vào ta được: Câu 10: Đáp án B Trang B  2.107 B2  B1 I B I �  R B2 I I2 20   0, 4  0,5  T  I1 20 Máy thu Angten thu Chọn sóng Tách sóng Khuếch đại âm tần Loa Từ biểu thức vận tốc cực đại: v max  A. �   v max  v max �f   A 2 2A Câu 11: Đáp án C Đối với quang phổ liên tục, nhiệt độ tăng quang phổ liên tục mở rộng phía bước sóng nhỏ Câu 12: Đáp án B ZL  2.ZC Theo đề bài: Do ngược pha nên: ZL U L u   � U L CL 2.U C  20.2  40 V ZC U C 2 Điện áp hai U R  U   U L  U C   802   40  20   20 15V đầu điện trở: Hệ số công suất đoạn mạch: cos   U R 20 15   0,968 U 80 Câu 13: Đáp án A Điện áp hiệu dụng mạch: U 110   110  V  Câu 14: Đáp án D 2 Tần số mạch dao động: 1 f �f ~ 2 LC� L Tăng L lên lần tần số dao U động mạch giảm lần Câu 15: Đáp án B Khi chiếu xiên chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc vàng lam từ khơng khí tới mặt nước + Tia sáng từ môi trường chiết suất thấp sang môi trường chiết suất cao nên xảy tượng phản xạ toàn phần + Tia lam chiết suất lớn tia � vàng Tia lam lệch nhiều tia vàng (tia vàng lệch hơn) Câu 16: Đáp án C Khoảng vân: Số vân sáng, tối quan sát i D 0,5.2    mm  a 0,5 trường giao thoa: Câu 17: Đáp án B Trang 10 �L � �19 � n s   � �  � �  2. 4,75   2.4  2i � 2.2 1� � 19 � � �L� � n t  �  � �  � 2. 5,25  2.5  10 2i � � 2.2 � � Số phân tử gam khí : N CO2  m CO N A  6,02.1023  1,368.1022 A 12  16.2 Cứ phân tử nguyên tử C �  N2CO2 �N C CO � nguyên tử O nên: �N O  2.N CO2 Tổng số nguyên tử N  N O  N C  3.N CO  4,1.1022  0, 41.1023 g khí cacbonic: Câu 18: Đáp án B Quang điện trở hoạt động dụa vào tượng quang điện Câu 19: Đáp án A Bước sóng ánh sáng phát quang:  c 3.108   0,5.106 m  0,5 m 14 f 6.10 Theo định Stock tượng  pq � kt �  kt �0,5 m quang phát quang: Câu 20: Đáp án B Ampe kế vôn kế xoay chiều đo giá trị hiệu dụng dòng xoay chiều Câu 21: Đáp án A Các hạt nhân bền vững hạt 50 �A �70 nhân số khối nằm khoảng: Hạt nhân bền vững 56 26 Fe Câu 22: Đáp án B Khoảng cách 21 vạch  21  1 i  40 mm � i  mm sáng: Số vân sáng MN: �L � �24 � n s   � �  � �  2.    2.6  13 2i � 2.2 � � � Câu 23: Đáp án A Biên độ dao động vật: v2 252 A  x     50 � A  cm  2 Câu 24: Đáp án B Bán kính quỹ đạo : r4 N4 2n.r0416r  Bán kính quỹ đạo : r2 L 2n2.r0 2 4r0 Khi electron chuyển từ quỹ đạo N quỹ đạo L bán kính quỹ đạo giảm bớt r  r4  r2  16r0  4r0  12r0 Câu 25: Đáp án D Độ lệch pha hai phần tử sóng A B: Trang 11 Hai phần tử sóng A B dao   động vuông pha nên:    2 2.AB   �3� u 2A u B2 2 2   � A  u  u � A  0,5  � A B 2 Câu 26: Đáp A �2 � � � A  mm B � � án B Công suất tiêu thụ mạch: U 2R PI R  2Z RC2 U Z  U 0 R2 L  ZC  P0Pmax 2 RZC RZ2L Đồ thị phụ thuộc cơng suất P vào Khi thì hình vẽ + Khi ln giá trị để công ZC Z CZC0 suất tiêu thụ mạch ZC  ZC0 + Khi giá trị công suất ZC  PZC0 ZC0 P02ZL + Khi Khi đó: Ud  Câu 27: Đáp án B Công suất ánh U R  ZL2 R   ZL  ZC0   U R  ZL2 R  Z2L  U  120 V sáng kích thích [Bản quyền thuộc website dethithpt.com] (N số photon ánh sáng kích thích phát 1s) P  N hc  Công suất ánh sáng phát quang (N’ số photon ánh sáng phát quang phát 1s) P '  N ' hc ' P' N'  ' H  � N '  N.H  'P N  ' 0,64  � N '  N.H  2018.1010.0,9  2, 4216.1013  0,48 Hiệu suất phát quang: Thay số vào ta có: Câu 28: Đáp án A Năng lượng tỏa tổng hợp 0,5 mol Heli: E  N.  0,5.N A E  0,5.6,02.1023.17,3  5, 2.1024 MeV Câu 29: Đáp án C Tính điện áp hai đầu điện trở: UR  U   UL  UC  Hệ số công suất đoạn mạch: Câu 30: Đáp án A Trang 12 cos   2 �U �  U  �  U � U �2 � 2 R UR   Z U + Con lắc thứ chu kì: qE n1  nT2 �gt '  2g� g ' 1 g  qE m n1 (vì ) g m + Con lắc thứ hai có: t T2   2 n2 g qE g Câu 31: � T2  n1  m   qE � m  qEn  0,0125  kg   12,5 g T1 n g mg g  n12  n 22  Đáp án C Theo đề bài: Chuẩn hóa: R=1 đặt R2  L L � R2   Z L ZC C C thông số sau: f f1 f  nf1 A na f  mf1 ma ZL ZC 1a na R 1 ma cos  cos    1 cos   � �  2 1 � a �� a1 � � 1 � na  � � na � � Từ (1) (2) ta có: (3)  cos   � na  Khi nên: � U f f3 � 1� � L max 1 � a � 1 � na  � na2 � � 2a � � 32  �   L  C  R  3C  3 2 12LC 2R 1C 2 �  2.ZL3  R  2.ma.ma   ma  �  ma     ZC3 ZC3 Theo đề bài: f1  f  2f � n  2.m    Giải hệ (3) + (4) + (5) ta a  1 cos   được: Thay a vào biểu thức cos  : cos   Câu 32: Đáp án A Do vuông pha nên: � � 1 � 1 � 1� � 2  �0,45 12x � �x1 � x� � � 1 � � 2 Tương tự vuông pha nên: 32A �A x 21 � x� x 32 � �2 � � 2� Tại thời điểm : A3 � �20 ��A� 20 ��t�  �2 � � � 12 � A1  220cm Tại thời điểm : � � A1 � � � � � � x1 x 2� A10 3t1 � �15 � � � � �2 � �2 � �  � A  30cm � 20 � � Ax1 � Ax2 � A32� � � � � � � � � � 15 30 � � � � � � � � � � � � �A � � � A  60cm A A 30 � � � � Từ giản đồ � � � � A  A 22   A  A1   50 cm Frenel (hình vẽ) ta có: Trang 13 Câu 33: Đáp án B Bước sóng xạ cho vân sáng vị trí x: x  k D ax 1.4 �    m  a k.D k.1 k Cho vào điều kiện bước sóng ánh sáng  trắng: 0,75 5,3 k 10 k � k   6,7,8,9,10 � �� 0,4 d � t  Mà k nhận giá trị nguyên nên: xạ vân sáng M Câu 34: Đáp án B Công suất tức thời lực đàn P  F.v  k.x. A  x hồi: x   A2  x  A2 a  b2 2 a.b � � x A2  x �  Suy ra: 2 A A22 P �k � Pmax  k 2 v2 Thay vào ta được:  A 2v max vA max Pmax  k  k  mk max 2v k Thay số vào ta được: 12 max Pmax  mk  0,5.50  2,5W m Câu 35: Đáp án D 2 Theo Cơ-si ta có: S C d C �  C25 d1 Bước sóng máy phát ra: d 254k.d �  � d   12,5mm Khoảng cách hai dd1 d 216 d1  12,5 16  4,5mm Điện dung tụ phẳng: phải tăng thêm: Câu 36: Đáp án C + Điều kiện trùng hai k1  600    � k1  k 1 450 xạ: + Khoảng cách từ vân đến vân gần màu với vân + Trên đoạn MN, số i tn  k11D 4, 450.109.2   7, 2,103 m  7, 2mm 3 a 0,5.10 vị trí vân sáng trùng hai xạ thỏa mãn: giá trị k thỏa 7,5 �� k.i  tn�22 � 7,5 22 k 7,2 � 7,2 1,04 k mãn vân trùng đoạn MN Câu 37: Đáp án D + Tần số góc dao động: + Chu kì dao động mạch: Trang 14  I0 0,5 .106    rad / s  Q0 24 2.1026 T   16  s    106 3,05 + Thời gian ngắn để diện tích tụ giảm từ giá trị cực đại xuống nửa giá trị t  Câu 38: Đáp án C Thể tích thép nấu chảy: V T 16    s  6 d .12  e  mm3  1,57.109 m3 4 Khối lượng thép cần nấu m  D.V  7800.1,57.109  122, 46.107 kg chảy: Nhiệt lượng cần thiết tổng nhiệt lượng đưa thép đến nóng chảy nhiệt làm chuyển thể: Q  mc.t  m.L  122, 46.107  448. 1535  30   270000  11,56  J  Thời gian khoan thép: giây Câu 39: Đáp án A t Q 11,56 �  1,156 P 10 Bước sóng: v    0,2m Nhận thấy sóng dừng  f 20 2l 2.1,6 l k �k    16  0,2 đầu cố định, số bó sóng là: Trên bó sóng điểm dao động với 16.2  32 biên độ 3,5 mm đối xứng với qua bụng sóng tổng cộng điểm dao động với biên độ 3,5 mm Câu 40: Đáp án A Số mol tiêm vào máu: Số mol lại sau 6h: n  n 0e t  10 5.e Thể tích máu bệnh nhân: Trang 15 24 2 n  103.10 Na 105 mol V  ln 2.t T 24 Na  ln 2.6  10 5.e 15  0,7579.105 mol 0,7579.105.102 7,579   5,05l �5lit 1,5.108 1,5 ... 0e t  10 5.e Thể tích máu bệnh nhân: Trang 15 24 2 n  10 3 .10 Na 10 5 mol V  ln 2.t T 24 Na  ln 2.6  10 5.e 15  0,7579 .10 5 mol 0,7579 .10 5 .10 2 7,579   5,05l �5lit 1,5 .10 8 1,5... sáng kích thích chi u đến 1s hạt Số photon chùm sáng phát quang phát 1s Trang 12 13 1,3581 .10 2,6827 .10 2, 2,9807 .10 4216 .101 311 A B C D Câu 28: Tổng hợp hạt nhân heli từ 11 H  37 Li He2  He ... 6,02 .102 3  1,368 .102 2 A 12  16.2 Cứ phân tử có nguyên tử C �  N 2CO2 �N C CO � nguyên tử O nên: �N O  2.N CO2 Tổng số nguyên tử N  N O  N C  3.N CO  4,1 .102 2  0, 41 .102 3 g khí cacbonic:
- Xem thêm -

Xem thêm: De 10 thi thu THPTQG mon vat li co lời giải chi tiết, De 10 thi thu THPTQG mon vat li co lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay