đồ án khách sạn hoàng gia quận ngũ hành sơn tp đà nẵng

261 54 0
  • Loading ...
1/261 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 22:12

Khách sạn Hoàng Gia - Q Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN I KIẾN TRÚC (10%) .2 CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚC CƠNG TRÌNH .3 1.1 Sự cần thiết đầu tư xây dựng cơng trình .3 1.2 Vị trí, địa điểm điều kiện khí hậu tự nhiên khu đất xây dựng 1.2.1 Vị trí, địa điểm xây dựng cơng trình 1.2.2 Điều kiện tự nhiên 1.2.2.1 Điều kiện khí hậu 1.3 Quy mô đặc điểm cơng trình 1.4 Giải pháp thiết kế 1.4.1 Thiết kế tổng mặt 1.4.2 Thiết kế kiến trúc 1.4.2.1 Thiết kế mặt tầng 1.4.2.2 Thiết kế mặt đứng 1.4.2.3 Thiết kế mặt cắt 1.4.3 Giải pháp kết cấu 1.4.4 Các giải pháp kỹ thuật khác 1.4.4.1 Hệ thống chiếu sáng thơng gió .7 1.4.4.2 Hệ thống điện 1.4.4.3 Hệ thống cấp thoát nước 1.4.4.4 Hệ thống phòng cháy, chữa cháy 1.4.4.5 Hệ thống thông tin liên lạc 1.4.4.6 Hệ thống chống sét 1.4.4.7 Hệ thống vệ sinh môi trường .7 1.4.5 Sân vườn, đường nội 1.4.6 Tính tốn tiêu kinh tế KẾT LUẬN PHẦN II KẾT CẤU (60%) CHƯƠNG 2: CƠ SỞ TÍNH TỐN 10 Căn tính tốn 10 Vật liệu cấu kiện 10 CHƯƠNG 3: TÍNH TỐN VÀ CẤU TẠO SÀN TẦNG 12 3.1 Sơ đồ bố trí hệ lưới dầm, phân chia ô sàn – mặt dầm sàn tầng 12 3.1.1 Sơ đồ phân chia ô sàn tầng 12 3.1.2 Sơ chọn kích thước tiết diện dầm 12 3.2 Xác định tải trọng tác dụng lên sàn 13 3.2.1 Xác định sàn phân loại sàn 13 3.2.2 Chọn chiều dày sàn .15 3.2.3 Tĩnh tải tác dụng lên sàn 16 3.2.3.1 Trọng lượng thân lớp sàn 16 3.2.3.3 Hoạt tải tác dụng lên sàn: 17 3.3 Xác định nội lực tính tốn cốt thép sàn: 17 3.3.1 Xác định nội lực lên ô sàn .17 3.3.1.1 Tổ hợp tải trọng 17 3.3.1.2 Xác định nội lực 19 3.3.2 Tính tốn bố trí cốt thép cho sàn : 21 3.3.2.1 Tính tốn bố trí cốt thép sàn 21 Khách sạn Hoàng Gia - Q Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng 3.3.2.2 Cấu tạo cốt thép chịu lực 22 3.3.3 Tính tốn cốt thép cho sàn S1 .22 3.3.3.1 Tính cốt thép nhịp 22 3.3.3.2 Tính tốn cốt thép gối 23 3.3.3.3 Phối hợp cốt thép 30 CHƯƠNG 4: TÍNH TỐN CẦU THANG .32 4.1 Cấu tạo cầu thang .32 4.2 Chọn sơ kích thước cấu kiện 33 4.3 Tính tốn thang chiếu nghỉ .33 4.3.1 Tĩnh tải: 33 4.3.2 Hoạt tải: 34 4.3.3 Xác định nội lực tính tốn cốt thép 34 4.3.3.1 Xác định nội lực 34 4.3.3.2 Tính tốn cốt thép 37 4.4 Tính tốn nội lực cốt thép dầm chiếu nghỉ 37 4.4.1 Tính cốt thép chịu lực nhịp .38 4.4.2 Tính cốt đai 38 4.5 Tính tốn nội lực cốt thép dầm chiếu tới .39 4.5.1 Tính cốt thép chịu lực nhịp 39 4.5.2 Tính cốt đai .39 CHƯƠNG 5: XÁC ĐỊNH NỘI LỰC KHUNG TRỤC Y8 41 41 5.1 Xác định sơ kích thước cấu kiện .41 5.1.1 Kích thước sàn 41 5.1.2 Kích thước dầm 41 5.1.3 Kích thước cột .42 5.1.4 Kích thước vách, lõi thang máy, thang .42 5.2 Tải trọng tác dụng vào công trình 42 5.2.1 Tải trọng đứng .42 5.2.1.1 Tĩnh tải cấu tạo sàn 5.2.1.2 Tĩnh tải tường xây sàn 42 5.2.1.3 Tĩnh tải tường truyền lên dầm 42 5.2.1.4 Hoạt tải sàn 44 44 5.2.1.5 Tải trọng bể bơi tác dụng .44 5.2.2 Tải trọng gió 5.2.2.1 Thành phần gió tĩnh 44 5.2.2.2 Thành phần gió động 46 5.2.3 Tải trọng động đất 61 5.2.3.1 Quy trình tính tốn .62 5.2.3.2 Kết tính tốn tải trọng động đất 63 70 5.3 Xác định nội lực 5.3.1 Các trường hợp tải trọng 70 5.3.2 Tổ hợp tải trọng 71 CHƯƠNG 6: TÍNH TỐN CỐT THÉP TRỤC Y8 74 6.1 Tính cốt thép dầm .74 6.1.1 Tổ hợp nội lực 74 Khách sạn Hoàng Gia - Q Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng 6.1.2 Tính toán cốt thép dọc 74 6.1.2.1 Tiết diện chịu momen âm ( gối dầm): .74 6.1.2.2 Tiết diện chịu momen dương (nhịp dầm): 74 6.1.3 Tính cốt ngang .75 6.1.4 Bố trí cốt thép dầm .76 6.1.5 Tính tốn dầm D1 tầng hầm 76 6.1.5.1 Tính cốt thép dọc chịu lực dầm D1 76 6.1.5.2 Tính tóan cốt ngang dầm D1 .77 6.2 Tính cốt thép cột .88 6.2.1 Tổ hợp nội lực 88 6.2.2 Tính tốn cốt thép cột 105 6.2.2.1 Ngun tắc tính tốn 105 6.2.2.2 Kiểm tra khả chịu cắt 107 6.2.2.3 Ví dụ tính tốn 107 CHƯƠNG 7: THIẾT KẾ MÓNG TRỤC Y8 .129 7.1 Đánh giá điều kiện địa chất chọn giải pháp móng: 129 7.1.1 Đặc điểm địa tầng cơng trình .129 7.1.2 Đường cong nén lún lớp đất 129 7.1.3 Chọn giải pháp móng 130 7.1.3.1 Phương án cọc khoan nhồi 130 7.1.3.2 Phương án cọc baret tường chắn 130 7.2 Thiết kế móng cọc khoan nhồi .131 7.2.1 Các giả thiết tính tốn 131 7.2.2 Xác định tải trọng truyền xuống móng: .131 7.2.3 Thiết kế móng M1 cho cột C4-TH .132 7.2.3.1 Chọn kích thước cọc, đài cọc 132 7.2.3.2 Tính toán sức chịu tải cọc 132 7.2.3.3 Xác định số lượng bố trí cọc đài 133 7.2.3.4 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc 134 7.2.3.5 Kiểm tra điều kiện áp lực tiêu chuẩn đất mặt phẳng mũi cọc 135 7.2.3.6 Tính tốn lún cho móng cọc khoan nhồi 137 7.2.3.7 Tính tốn cấu tạo đài cọc 138 7.2.4 Thiết kế móng M2 cho cột C2-TH .140 7.2.4.1 Chọn kích thước cọc, đài cọc 140 7.2.4.2 Tính tốn sức chịu tải cọc 141 7.2.4.3 Xác định số lượng bố trí cọc đài .142 7.2.4.4 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc 142 7.2.4.5 Kiểm tra điều kiện áp lực tiêu chuẩn đất mặt phẳng mũi cọc .143 7.2.4.6 Tính tốn lún cho móng cọc khoan nhồi 146 7.2.4.7 Tính tốn cấu tạo đài cọc .147 PHẦN III THI CÔNG (30%) 149 CHƯƠNG 8: THIẾT KẾ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CƠNG CƠNG TRÌNH 150 8.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG, CÁC ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Q TRÌNH THI CƠNG CƠNG TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG TỔNG QUÁT 150 8.1.1 Đặc điểm chung, điều kiện liên quan ảnh hưởng đến q trình thi cơng cơng trình 150 8.1.2 Phương pháp thi công tổng quát 150 8.1.2.1 Các công tác chuẩn bị thi công: .150 8.2 TÍNH TỐN BIỆN PHÁP THI CƠNG CƠNG TRÌNH NGẦM 151 8.2.1 Thi công cọc khoan nhồi 151 8.2.1.1 Đánh giá sơ công tác thi công cọc khoan nhồi 151 Khách sạn Hoàng Gia - Q Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng 8.2.1.2 Các bước tiến hành thi công cọc khoan nhồi: 151 8.2.1.3 Chọn phương pháp thi công cọc khoan nhồi 152 8.2.1.4 Các công tác thi công cọc khoan nhồi 154 8.3 THI CÔNG TƯỜNG VÂY (TƯỜNG BARRETTE) 169 8.3.1 Cấu tạo tường Barrette 169 8.3.2 Quy trình thi công tường vây 169 8.3.2.1 Công tác chuẩn bị 170 8.3.2.2 Định vị tim tường thi công tường dẫn 170 8.3.2.3 Thi công panel tường 171 8.4 THI CÔNG ĐÀO ĐẤT 174 8.4.1 Chọn biện pháp thi công đào đất 174 8.4.2 Khối lượng công tác đào đất 174 8.4.2.1 Đào đất đợt : 174 8.4.2.2 Đào đất đợt ( Đào đất hố móng) .175 8.4.3 Chọn máy phục vụ công tác thi công đào đất : 177 8.4.3.1 Máy đào đất : 177 8.4.3.2 Ơ tơ vận chuyển đất : 178 8.4.4 Phá bê tông đầu cọc .179 8.4.5 Bê tông lót đáy đài .179 8.4.6 Khối lượng cơng tác bê tơng giằng móng .179 8.4.7 Khối lượng công tác cốt thép .179 8.5 Thiết kế ván khuôn đài móng 179 8.5.1 Chọn tổ hợp ván khuôn: .179 8.5.2 Xác định tải trọng tác dụng lên ván khuôn 180 8.6 Tổ chức thi công công tác thi công phần ngầm 182 8.6.1 Công tác bê tông lót móng 182 8.6.2 Công tác bê tông giằng móng .182 8.6.3 Công tác cốt thép 183 8.6.4 Công tác bê ván khuôn 183 8.6.5 Cơng tác bê tơng móng 184 8.6.6 Phân chia phân đoạn thi cơng móng: 184 CHƯƠNG 9: THIẾT KẾ VÁN KHUÔN TẦNG ĐIỂN HÌNH 186 9.1 Thiết kế ván khuôn cột 186 9.1.1 Tổ hợp ván khuôn 186 9.1.2 Tải trọng tác dụng lên ván khuôn 186 9.1.3 Xác định sơ đồ tính nội lực 186 9.1.4 Xác định khoảng cách gông cột 186 9.2 Thiết kế ván khn sàn tầng điển hình 187 9.2.1 Tổ hợp ván khuôn 187 9.2.2 Xác định khoảng cách xà gồ 188 9.2.2.1 Tải trọng tác dụng lên ván khuôn sàn 188 9.2.2.2 Sơ đồ tính nội lực 189 9.2.2.3 Khoảng cách xà gồ .189 9.2.3 Xác định khoảng cách cột chống xà gồ 190 9.2.3.1 Chọn xà gồ 190 9.2.3.2 Tải trọng tác dụng lên xà gồ 190 9.2.3.3 Khoảng cách cột chống xà gồ 190 9.2.3.4 Chọn cột chống xà gồ 191 9.2.3.5 Kiểm tra cột chống .191 9.3 Thiết kế ván khuôn dầm 192 Khách sạn Hoàng Gia - Q Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng 9.3.1 Ván khuôn dầm ngang 800x500mm .192 9.3.1.1 Tổ hợp ván khuôn 192 9.3.1.2 Xác định khoảng cách cột chống ván khuôn đáy dầm 192 9.3.1.3 Kiểm tra nẹp đứng đỡ ván khuôn thành dầm 193 TÀI LIỆU THAM KHẢO .195 Khách sạn Hoàng Gia - Q Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Bảng phân loại ô sàn tầng 14 Bảng 3.2 Bảng tính chiều dày sàn tầng 15 Bảng 3.3 Tĩnh tải sàn 16 Bảng 3.4 Hoạt tải ô sàn 17 Bảng 3.5 Bảng tính cốt thép sàn tầng 24 Bảng 4.1 Tĩnh tải tác dụng lên thang 34 Bảng 4.2 Tĩnh tải tác dụng lên chiếu nghỉ 34 Bảng 5.1 Sơ chọn tiết diện cột .41 Bảng 5.2 : Bảng tĩnh tải cấu tạo sàn 42 Bảng 5.3 : Bảng tính tải trọng tường 43 Bảng 5.4: Bảng thống kê hoạt tải sàn 44 Bảng 5.5: Bảng tính phần tĩnh tải trọng gió theo phương X 45 Bảng 5.6: Bảng tính phần tĩnh tải trọng gió theo phương Y 46 Bảng 5.7: Chu kỳ dao động 47 Bảng 5.8: Bảng chuyển vị dao động .47 Bảng 5.9: Bảng khối lượng tập trung tầng 48 Bảng 5.10: Bảng xác định WFj theo phương OX .50 Bảng 5.11: Bảng xác định 1 theo phương OX 51 Bảng 5.12: Bảng xác định WP,tc theo phương OX .51 Bảng 5.13: Bảng xác định WFj theo phương OY .52 Bảng 5.14: Bảng xác định 1 theo phương OY 53 Bảng 5.15: Bảng xác định WP,tc theo phương OY .53 Bảng 5.16: Bảng tổng hợp giá trị thành phần động gió 54 Bảng 5.17: Bảng chu kỳ dao động 55 Bảng 5.18: Bảng chuyển vị dao động xoay 45 độ .55 Bảng 5.19: Bảng xác định WFj theo phương UX .56 Bảng 5.20: Bảng xác định 1 theo phương UX 56 Bảng 5.21: Bảng xác định WP,tc theo phương UX .57 Bảng 5.22: Bảng xác định WFj theo phương UY .58 Bảng 5.23: Bảng xác định 1 theo phương UY 58 Bảng 5.24: Bảng xác định WP,tc theo phương UY .59 Bảng 5.25: Bảng tổng hợp giá trị thành phần động gió sau xoay 60 Khách sạn Hoàng Gia - Q Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng Bảng 5.26: Bảng giá trị thành phần gió (gió tĩnh+gió động) 60 Bảng 5.27: Trọng lượng hữu hiệu MODE 64 Bảng 5.28: Tổng hợp trọng lượng hữu hiệu MODE 64 Bảng 5.29: Lực cắt đáy chân cơng trình theo phương 66 Bảng 5.30: Bảng phân phối lực cắt đáy lên tầng 66 Bảng 5.31: Bảng tổng hợp phân phối lực động đất nằm ngang phương OX .68 Bảng 5.32: Bảng tổng hợp phân phối lực động đất nằm ngang phương OY .69 Bảng 5.33: Bảng tổng hợp lực động đất nằm ngang phương 70 Bảng 6.1: Nội lực dầm trục Y8 78 Bảng 6.2: Bảng tính tốn cốt thép dầm .81 Bảng 6.3: Bảng tính toán cốt đai dầm 85 Bảng 6.4: Bảng tổ hợp nội lực cột (ĐVT: kN, m) .90 Bảng 6.5: Bảng tính thép khung Y8 (ĐVT: kN, m) 110 Bảng 7.1: Các tiêu lý lớp đất .129 Bảng 7.2: Kết thí nghiệm nén lún 129 Bảng 7.3 Bảng tính ứng suất móng M1 138 Bảng 7.4 Bảng tính ứng suất móng M2 147 Bảng 8.1: Thời gian thi công cọc khoan nhồi 169 Bảng 8.2 Tính khối lượng đào đất máy 176 Bảng 8.3 Khối lượng đào đất thủ công 177 Bảng 8.4 Khối lượng bê tơng móng 177 Bảng 8.5 Khối lượng bê tơng lótmóng 183 Bảng 8.6 Thống kê khối lượng cốt thép 183 Bảng 8.7 Thống kê khối lượng ván khuôn 183 Bảng 8.8 Khối lượng bê tơng móng 184 Bảng 8.9 Thống kê khối lượng công tác phân đoạn 184 Bảng 8.10: Biên chế nhân cơng thi cơng móng 184 Khách sạn Hoàng Gia - Q Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 3.1 Sơ đồ phân chia sàn tầng 12 Hình 3.2 Sơ đồ bố trí hệ dầm tầng 13 Hình 3.3 Chất tải TTCT 18 Hình 3.4 Chất tải HT1 18 Hình 3.5 Chất tải HT2 19 Hình 3.6 Momen M11-THBAO 20 Hình 3.7 Momen M22-THBAO 20 Hình 3.8 Các vị trí cần xuất momen 21 Hình 3.9 Cách đọc momen vị trí ô sàn 21 Hình 4.1: Mặt kiến trúc cầu thang tầng KT2 32 Hình 4.2: Mặt bố trí kết cấu cầu thang tầng KT2 .33 Hình 4.3 Sơ đồ tính nội lực vế thang thứ .35 Hình 4.3 Sơ đồ tính nội lực vế thang thứ 36 Hình 4.5 Biểu đồ chất tải dầm chiếu nghỉ 37 Hình 4.6 Biểu đồ chất tải dầm chiếu tới .39 Hình 5.1: Mơ hình cơng trình phần mềm etabs 72 Hình 5.2 Biểu đồ bao Momen M3-3 73 Hình 5.3 Biểu đồ bao Momen M2-2 73 Hình 7.1: Trục địa chất .129 Hình 7.2: Bố trí cọc khoan nhồi đài móng M1 134 Hình 7.3: Móng khối quy ước móng M1 136 Hình 7.4: Mặt cắt đài móng M1 139 Hình 7.6: Móng khối quy ước đài móng M2 144 Hình 7.7 Mặt cắt đài móng M2 148 Hình 8.1 Trục địa chất 150 Hình 8.2 Các trình thi cong cọc khoan nhồi .152 Hình 8.3 Quy trình tổng qt thi cơng cọc khoan nhồi máy khoan gầu xoay 153 Hình 8.4: Chi tiết cần trục KH-125 156 Hình 8.5: Chi tiết cần trục XKG-30 160 Hình 8.6: Chi tiết ống đổ bê tơng 162 Hình 8.7: Quá trình bơm thổi, rửa 163 Hình 8.8: Mặt thi công tường vây 170 Khách sạn Hoàng Gia - Q Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng Hình 8.9 Mặt đào đất đợt 175 Hình 8.10 Mặt đào đất đợt 175 Hình 8.11 Mặt cắt đào đất thủ cơng móng M1 176 Hình 8.12 Mặt cắt đào đất thủ cơng móng M2 176 Hình 8.13 Mặt cắt ván khn đài móng M1 .182 Hình 9.1: Ván khn cột 187 Hình 9.2: Ván khn sàn điển hình .188 Hình 9.3: Mặt cắt ván khn dầm .192 Khách sạn Hoàng Gia - Q Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng LỜI NÓI ĐẦU Ngày với xu hướng phát triển thời đại nhà cao tầng xây dựng rộng rãi thành phố thị lớn Trong đó, cao ốc chung cư phổ biến Cùng với trình độ kĩ thuật xây dựng ngày phát triển, đòi hỏi người làm xây dựng phải khơng ngừng tìm hiểu nâng cao trình độ để đáp ứng với yêu cầu ngày cao công nghệ Đồ án tốt nghiệp lần bước cần thiết cho sinh viên năm cuối nhằm hệ thống kiến thức học nhà trường sau gần năm năm học Đồng thời giúp cho sinh viên bắt đầu làm quen với cơng việc thiết kế cơng trình hồn chỉnh tạo tiền đề vững cho công việc sau Với nhiệm vụ giao thiết kế đề tài: “Khách sạn Hoàng Gia”, giới hạn đồ án thiết kế : Phần I : Kiến trúc : 10% Phần II : Kết cấu : 60% Phần III :Thi công : 30% Giáo viên hướng dẫn: T.S VŨ DUY THẮNG Th.S PHẠM VIẾT HIẾU Trong q trình thiết kế, tính tốn, có nhiều cố gắng, kiến thức hạn chế chưa có nhiều kinh nghiệm nên chắn khơng tránh khỏi sai sót Kính mong góp ý, bảo Thầy, Cơ để hồn thiện đề tài này! Em xin chân thành cảm ơn tất Thầy, Cô giáo khoa Xây Dựng , trường Đại học Duy Tân , đặc biệt thầy giáo TS Vũ Duy Thắng ThS Phạm Viết Hiếu trực tiếp hướng dẫn em để hoàn thành đề tài tốt nghiệp này! Đà Nẵng, ngày … tháng … năm Trang Khách sạn Hoàng Gia - Q Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng PHẦN III: Thi công (30%) HP 1240 - 1200x400x55 HP 1260 - 1200x600x55 HP 1245 - 1200x450x55 T 915 - 900x150x55 HP 1230 - 1200x300x55 T 1515 - 1500x150x55 HP 1540 - 1500x400x55 Hình 9.2: Ván khn sàn điển hình 9.2.2 Xác định khoảng cách xà gồ 9.2.2.1 Tải trọng tác dụng lên ván khuôn sàn a Tải trọng tiêu chuẩn: (9.6) SVTH: PHẠM THANH NGỌC - K17XDD1 - MSSV: 172217220 Trang 238 Khách sạn Hoàng Gia - Q Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng PHẦN III: Thi cơng (30%) Trong đó: : Trọng lượng thân kết cấu Với: hs = 0,1 (m) g2 =40 (daN/m2) : Trọng lượng thân ván khuôn P1 = 250(daN/m2) : Hoạt tải người thiết bị thi cơng gây theo [30] b Tải trọng tính tốn: (9.7) Trong đó: n1 = 1,2: hệ số vượt tải trọng lượng thân kết cấu n2 = 1,1: hệ số vượt tải trọng lượng thân ván khuôn n3 = 1,3: hệ số vượt tải hoạt tải P3 = 400(daN/m2) : Hoạt tải chấn động đổ bê tông máy bơm =1513(daN/m2) c Tải trọng tác dụng lên khuôn sàn có bvk =0,6 (m): + Tải trọng tiêu chuẩn: SVTH: PHẠM THANH NGỌC - K17XDD1 - MSSV: 172217220 Trang 239 Khách sạn Hoàng Gia - Q Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng PHẦN III: Thi công (30%) + Tải trọng tính tốn: 9.2.2.2 Sơ đồ tính nội lực Xét ván khn phẳng 1200x600x55 mm có kích thước lớn để tính tốn khoảng cách xà gồ 9.2.2.3 Khoảng cách xà gồ Khoảng cách xà gồ ván khuôn sàn xác định theo điều kiện thiết kế: điều kiện bền độ võng Theo điều kiện bền: Ta có: (9.8) Trong đó: Mmax = = 2100 (daN/cm2) Ván khn 1200x600x55 có: Ix = 30,575 (cm4) ; Wx = 6,68 (cm3) (9.8) < 2100 lg = 111,19 (cm) (*) Theo điều kiện độ võng: SVTH: PHẠM THANH NGỌC - K17XDD1 - MSSV: 172217220 Trang 240 Khách sạn Hoàng Gia - Q Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng PHẦN III: Thi cơng (30%) Ta có: (9.9) lg = 293,82 (cm) (**) Từ (*) (**) lg ≤ 111,19 (cm) Vậy bố trí xà gồ với khoảng cách lxg =900 mm 9.2.3 Xác định khoảng cách cột chống xà gồ 9.2.3.1 Chọn xà gồ Chọn xà gồ thép có kích thước tiết diện: 40x80x2 (mm), có giá trị: t=7850 (daN/m3) E=2,1.106 (daN/cm2) 9.2.3.2 Tải trọng tác dụng lên xà gồ Tải trọng tiêu chuẩn: (9.10) Trong đó: gxg = bxg.hxg xg =(0,08.0,04 -0,076.0,036).7850 = 3,64 (daN/m) : Trọng lượng thân xà gồ : Tải trọng tiêu chuẩn ván khuôn sàn truyền lên xà gồ ( chọn khoảng cách xà gồ lớn nhất) = + Tải trọng tính tốn: SVTH: PHẠM THANH NGỌC - K17XDD1 - MSSV: 172217220 Trang 241 Khách sạn Hoàng Gia - Q Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng PHẦN III: Thi công (30%) 9.2.3.3 Khoảng cách cột chống xà gồ Xà gồ kê lên cột chống, coi xà gồ làm việc dầm liên tục với gội tựa cột chống Khoảng cách cột chống kiểm tra theo điều kiện bền điều kiện độ võng Theo điều kiện bền: Ta có: (9.8) Trong đó: Mmax = = 2100 (daN/cm2) Ix= Wx= (9.8) < 2100 lg = 122,4 (cm) (*) Theo điều kiện độ võng: Ta có: (9.9) SVTH: PHẠM THANH NGỌC - K17XDD1 - MSSV: 172217220 Trang 242 Khách sạn Hoàng Gia - Q Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng PHẦN III: Thi công (30%) lg = 152,9 (cm) (**) Từ (*) (**) lg ≤ 122,4 (cm) Chọn lcc=1200 (mm) 9.2.3.4 Chọn cột chống xà gồ Chọn theo chiều cao cột chống a Tính chiều cao cột chống yêu cầu: Hcc = H – hs – hvk – hxg = 3,3 – 0,2 – 0,055 – 0,05 =2,995 (m) b Chọn cột chống: Chọn cột thép Hòa Phát có số hiệu : K-103 có thơng số sau: + Chiều cao ơng ngồi: 1500 mm + Chiều cao ống trong: 2400 mm + Chiều cao sử dụng tối thiểu : 2400 mm + Chiều cao sử dụng tối đa: 3900 mm + Tải trọng đóng: 1900 kg + Tải trọng kéo : 1300 kg + Trọng lượng thân : Gcc = 13,6 kg 9.2.3.5 Kiểm tra cột chống Kiểm tra tải trọng: Ncc Trong đó: SVTH: PHẠM THANH NGỌC - K17XDD1 - MSSV: 172217220 Trang 243 Khách sạn Hoàng Gia - Q Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng PHẦN III: Thi công (30%) Ncc = 1,1.Gcc + Nxg-cc Với : Gcc = 13,6 kg Nxg-cc : Tải trọng xà gồ truyền lên cột chống Nxg-cc = Ncc = 1,1 13,6 + 1639,30 = 1654,26 (kg) < =1900(kg) Vậy cột chống đảm bảo điều kiện SVTH: PHẠM THANH NGỌC - K17XDD1 - MSSV: 172217220 Trang 244 Khách sạn Hoàng Gia - Q Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng PHẦN III: Thi công (30%) 9.3 Thiết kế ván khuôn dầm 9.3.1 Ván khuôn dầm ngang 800x500mm 9.3.1.1 Tổ hợp ván khuôn 150 800 150 200 150 300 150 500 200 +29.70 HP 1260 - 1200x600x55 HP 1540 - 1500x400x55 HP 1230 - 1200x300x55 HP 1515 - 1500x150x55 T 1515 - 1500x150x150 Hình 9.3: Mặt cắt ván khuôn dầm SVTH: PHẠM THANH NGỌC - K17XDD1 - MSSV: 172217220 Trang 245 Khách sạn Hoàng Gia - Q Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng PHẦN III: Thi công (30%) 9.3.1.2 Xác định khoảng cách cột chống ván khuôn đáy dầm 9.3.1.2.1 Xác định tải trọng tác dụng lên ván khuôn đáy dầm a Tải trọng tiêu chuẩn: (9.12) Trong đó: : Trọng lượng thân kết cấu Với: hd = 0,5 (m) g2 =40 (daN/m2) : Trọng lượng thân ván khuôn b Tải trọng tính tốn: (9.13) Trong đó: n1 = 1,2: hệ số vượt tải trọng lượng thân kết cấu n2 = 1,1: hệ số vượt tải trọng lượng thân kết cấu n3 = 1,3: hệ số vượt tải hoạt tải P2 = 200(daN/m2) : Hoạt tải đầm bê tông =1864(daN/m2) SVTH: PHẠM THANH NGỌC - K17XDD1 - MSSV: 172217220 Trang 246 Khách sạn Hoàng Gia - Q Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng PHẦN III: Thi công (30%) c Tải trọng tác dụng lên khn đáy dầm có bv =0,4 (m): + Tải trọng tiêu chuẩn: + Tải trọng tính tốn: 9.3.1.2.2 Xác định khoảng cách cột chống Khoảng cách cột chống xác định theo điều kiện: điều kiện bền độ võng Theo điều kiện bền: Ta có: Trong đó: Mmax = = 2100 (daN/cm2) Ván khn 1500x400x55 có: Ix = 23,48 (cm4) ; Wx = 5,26(cm3) < 2100 lcc = 108,89 (cm) (*) Theo điều kiện độ võng: Ta có: (9.9) lcc = 120,88 (cm) (**) SVTH: PHẠM THANH NGỌC - K17XDD1 - MSSV: 172217220 Trang 247 Khách sạn Hoàng Gia - Q Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng PHẦN III: Thi công (30%) Từ (*) (**) lcc ≤ 108,89 (cm) Chọn lcc=900 (mm) 9.3.1.2.3 Chọn cột chống ván khuôn đáy dầm Chọn theo chiều cao cột chống Tính chiều cao cột chống yêu cầu: Hcc = H – hd – hvk – hxg = 3,3 – 0,5 – 0,055 – 0,08 =2,665 (m) Chọn cột chống: Chọn cột thép Hòa Phát có số hiệu : K-103 có thơng số sau: + Chiều cao ơng ngồi: 1500 mm + Chiều cao ống trong: 2400 mm + Chiều cao sử dụng tối thiểu : 2400 mm + Chiều cao sử dụng tối đa: 3900 mm + Tải trọng đóng: 1900 kg + Tải trọng kéo : 1300 kg + Trọng lượng thân : Gcc = 13,6 kg 9.3.1.2.4 Kiểm tra cột chống Kiểm tra tải trọng: Ncc Trong đó: Ncc = 1,1.Gcc + qđdtt.lcc SVTH: PHẠM THANH NGỌC - K17XDD1 - MSSV: 172217220 Trang 248 Khách sạn Hoàng Gia - Q Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng PHẦN III: Thi công (30%) Với : Gcc = 13,6 kg Ncc = 1,1 13,6 + 745,6.0.9 = 686 (kg) < =1900(kg) Vậy cột chống đảm bảo điều kiện 9.3.1.3 Kiểm tra nẹp đứng đỡ ván khuôn thành dầm 9.3.1.3.1 Tải trọng tác dụng lên ván khuôn thành dầm + Tải trọng tiêu chuẩn: + Tải trọng tính tốn: 9.3.1.3.2 Kiểm tra nẹp đứng Vì nẹp đứng chống vào thành ngang cột chống đáy dầm nên khoảng cách nẹp đứng ván khuôn thành khoảng cách cột chống ván khuôn đáy.(Lcc =900 mm) a Tải trọng tác dụng lên khuôn lớn 1500x150x55 có BV =0,15 (m): + Tải trọng tiêu chuẩn: + Tải trọng tính tốn: b.Theo điều kiện bền: Ta có: Trong đó: SVTH: PHẠM THANH NGỌC - K17XDD1 - MSSV: 172217220 Trang 249 Khách sạn Hoàng Gia - Q Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng PHẦN III: Thi công (30%) Mmax = = 2100 (daN/cm2) Tấm khuôn 1500x200x55 có Ix= 17,66 (cm4) ; Wx = 4,64 (cm3) c Theo điều kiện độ võng: Ta có: Vậy nẹp đứng đảm bảo khả chịu lực SVTH: PHẠM THANH NGỌC - K17XDD1 - MSSV: 172217220 Trang 250 Khách sạn Hoàng Gia - Q Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TCXD 5574-2012 : Kết cấu bê tông bêtông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế [2] Kết cấu bêtông cốt thép Phần cấu kiện - Pgs.Ts.Phan Quang Minh - Gs.Ts.Ngô Thế Phong - Gs.Ts Nguyễn Đình Cống - NXB khoa học kỹ thuật Hà Nội 2006 [3].Kết cấu bêtông cốt thép Phần kết cấu nhà cửa - Gs.Ts Ngô Thế Phong (chủ biên) – Pgs.Ts Lý Trần Cường – Ts Trịnh Thanh Đạm – Pgs Ts Nguyễn Lê Ninh - NXB khoa học kỹ thuật Hà Nội 2006 [4] Sàn bêtơng cốt thép tồn khối tồn khối - Gs.Ts Nguyễn Đình Cống - NXB xây dựng Hà Nội 2008 [5] Tính tốn thực hành cấu kiện bêtông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN 356-2005 - Gs.Ts Nguyễn Đình Cống - NXB xây dựng Hà Nội 2007 [6] Tính tốn tiết diện cột bêtơng cốt thép - Gs.Ts Nguyễn Đình Cống - NXB xây dựng Hà Nội 2007 [7] Giáo Trình Kết cấu bêtông cốt thép –Phần cấu kiện - Th.S Phạm Phú Anh Huy – Khoa Xây Dựng- Đại Học Duy Tân [8] Giáo Trình Kết cấu nhà bêtơng cốt thép - Th.S Phạm Phú Anh Huy – Khoa Xây Dựng Đại Học Duy Tân [9] Giáo Trình Kết cấu nhà cao tầng - Th.S Phạm Phú Anh Huy – Khoa Xây Dựng - Đại Học Duy Tân [10] Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép – Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội – Pgs Ts Lê Thanh Huấn – NXB xây dựng Hà Nội 2006 [11] Hướng dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép chịu động đất theo TCXDVN 375:2006 – Bộ Xây Dựng Viện khoa học công nghệ xây dựng – NXB xây dựng Hà Nội 2008 [12] Động đất thiết kế cơng trình chịu động đất – Pgs Ts Nguyễn Lê Ninh – NXB xây dựng Hà Nội 2008 [13] TCVN 9386-1:2012: Thiết kế cơng trình chịu động đất –Phần [14] Sổ tay thực hành kết cấu cơng trình – Trường ĐH Kiến Trúc HCM – Pgs Pts Vũ Mạnh Hùng – NXB xây dựng Hà Nội 2006 [15] Cấu Tạo Bê Tông Cốt Thép- Bộ Xây Dựng- NXB xây dựng Hà Nội 2004 [16] Tải trọng tác động – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737:1995 – NXB xây dựng Hà Nội 2002 [17] Cấp nước, mạng lưới đường ống cơng trình – Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 33:2006 [18] Nền móng – Lê Xuân Mai – Đỗ Hữu Đạo- Nguyễn Tín – Đồn Việt Lê – NXB xây dựng [19] Bài giảng Nền Móng - Thầy Trương Hồng Minh – Khoa Xây Dựng - Đại Học Duy Tân [20] Nền móng tầng hầm nhà cao tầng – Gs TSKH Nguyễn Văn Quảng – NXB xây dựng Hà Nội 2006 [21] Cơ học đất – Lê Xuân Mai- Đỗ Hữu Đạo- NXB Xây dựng [22] TCVN 9395 -2012 : Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu cọc khoan nhồi [23] Thi công cọc khoan nhồi – Viện khoa học công nghệ xây dựng – Chủ biên PGS TS Phạm Bá Kế - NXB xây dựng Hà Nội 1996 [24] TCXD 205:1998: Móng cọc- Tiêu chuẩn thiết kế [25] TCVN 9396-2012: Cọc khoan nhồi – Xác định tính đồng bê tơng – Phương pháp xung siêu âm [26] TCVN 9397:2012: Cọc- Kiểm tra khuyết tật phương pháp động biến dạng nhỏ [27] Ván khuôn giàn giáo – Phan Hùng – Trần Như Đính - NXB xây dựng 2000 [28] Cơng nghệ ván khuôn giàn giáo xây dựng – NXB xây dựng 2006 [29] Giáo trình kỹ thuật thi cơng – Thầy Phạm Quang Nhật – Khoa xây dựng- Đại học Duy Tân [30] TCVN 4453- 1995: Kết cấu bê tông bê tơng cốt thép tồn khối- Quy phạm thi công nghiệm thu SVTH: PHẠM THANH NGỌC - K17XDD1 - MSSV: 172217220 Trang 251 Khách sạn Hoàng Gia - Q Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng SVTH: PHẠM THANH NGỌC - K17XDD1 - MSSV: 172217220 Trang 252 ... Trang 19 Khách sạn Hoàng Gia - Q Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng Hình 3.6 Momen M11-THBAO Hình 3.7 Momen M22-THBAO Trang 20 Phần II: Kết cấu (60%) Khách sạn Hoàng Gia - Q Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng Phần... Viết Hiếu trực tiếp hướng dẫn em để hoàn thành đề tài tốt nghiệp này! Đà Nẵng, ngày … tháng … năm Trang Khách sạn Hoàng Gia - Q Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng Phần I: Kiến trúc (10%) PHẦN I KIẾN TRÚC... tường vây 170 Khách sạn Hoàng Gia - Q Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng Hình 8.9 Mặt đào đất đợt 175 Hình 8.10 Mặt đào đất đợt 175 Hình 8.11 Mặt cắt đào đất thủ cơng móng
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án khách sạn hoàng gia quận ngũ hành sơn tp đà nẵng, đồ án khách sạn hoàng gia quận ngũ hành sơn tp đà nẵng, 5 Thiết kế ván khuôn đài móng 179, Giáo viên hướng dẫn : TS.VŨ DUY THẮNG, Sinh viên thực hiện : PHẠM THANH NGỌC – 172217220, Vật liệu cấu kiện., CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO SÀN TẦNG 3, CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN CẦU THANG, .1 Xác định sơ bộ kích thước cấu kiện, Theo quy định công trình có chiều cao 77m > 40m nên phải tính đến thành phần động của tải trọng gió. Bản chất của thành phần động là phần tăng thêm tác dụng của tải trọng gió lên công trình có dao động, do lực quán tính bởi khối lượng sinh ra khi công , B2.Xác định hệ số động lực ξi :, CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN CỐT THÉP TRỤC Y8, CHƯƠNG 7: THIẾT KẾ MÓNG TRỤC Y8, Giáo viên hướng dẫn : ThS.PẠM VIẾT HIẾU, CHƯƠNG 8: THIẾT KẾ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG CÔNG TRÌNH, 2 TÍNH TOÁN BIỆN PHÁP THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM., c.Yêu cầu đối với dung dịch Bentonite:, - Mũi khoan được hạ thẳng đứng xuống tâm hố khoan với tốc độ khoảng 1,5m/s., c. Hạ lồng cốt thép:, Tại công trình do mặt bằng thi công chật hẹp do vậy công tác bê tông ta không trực tiếp trộn lấy được mà dùng bê tông tươi., a.Kiểm tra trong giai đoạn thi công:, Dự kiến dùng hai máy khoan thi công hai cọc đồng thời nên tổng số lượng xe cần thiết là 2 xe., 3 THI CÔNG TƯỜNG VÂY (TƯỜNG BARRETTE), 5 Thiết kế ván khuôn đài móng, b. Chia phân đoạn thi công:, d. Chọn xe bơm bêtông thi công đài cọc:, CHƯƠNG 9: THIẾT KẾ VÁN KHUÔN TẦNG ĐIỂN HÌNH

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay