MA TRẬN GE TRONG QUẢN TRỊ MAKETING

24 73 4
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 21:48

GIỚI THIỆU MA TRỆN GE (GENERAL ELECTRIC)+ ƯU ĐIỂM CỦA MA TRẬN GE+ NHƯỢC ĐIỂM CỦA MA TRẬN GE+ ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA MA TRẬN BCG VÀ MA TRẬN GE CÁC BƯỚC XÂY DỰNG MA TRẬN GE: 4 BƯỚC+ Bước 1: Xây dựng ma trận sự hấp dẫn + Bước 2: Xây dựng ma trận vị thế cạnh tranh của SBU+ Bước 3: Xác định vị trí của SBU trên ma trận GE+ Bước 4: xác định phương án chiến lược cho SBU. ỨNG DỤNG MA TRẬN GE VÀO THỰC TẾ+ CÔNG TY SỮA VINAMILK PHƯƠNG PHÁP Ma trận ge (general electric) Nội dung 1.Giới thiệu ma trận GE 2.Các bước xây dựng ma trận GE 3.Ứng dụng ma trận GE vào thực tế Giới thiệu ma trận GE  Khái niệm Là Phương pháp phân tích danh mục hoạt động McKinsey – GE phương pháp xây dựng ma trận McKinsey – GE nhằm phân tích danh mục kinh doanh công ty theo đơn vị kinh doanh chiến lược (SBUs – Strategic Business Units) công ty Là cơng cụ phân tích danh sách vốn đầu tư để đưa chiến lược thích hợp cho SBU Giới thiệu ma trận GE  Trục đứng: hấp dẫn thị trường, bao gồm nhiều yếu tố, chia thành mức: cao, trung bình, yếu  Trục ngang: khả cạnh tranh SBU, chia thành mức: mạnh, trung bình, yếu Giới thiệu ma trận GE  Được chia thành ơ, nhóm thành nhóm chính:  Nhóm (xanh): SBU hay cơng ty vị trí thuận lợi, có hội phát triển hấp dẫn  Nhóm (ơ đường chéo): cẩn thận định đầu tư → trì phát triển  Nhóm (đỏ): Những SBU khơng hấp dẫn → kế hoạch thay hay loại bỏ Ưu điểm  Là việc sử dụng nhiều yếu tố để xác định vị trí SBU nên tính linh hoạt, mềm dẻo mức độ cao   Phân loại SBU dựa nhiều yếu tố BCG Phân tích rõ ràng tiêu chuẩn doanh nghiệp để đưa đánh giá xác Hạn chế  Việc xác định điểm số trọng số yếu tố mang tính chủ quan  Chỉ xem xét vị SBU, khơng tính đến trường hợp thay đổi qua giai đoạn phát triển ngành Điểm khác biệt ma trận GE so với BCG  Được phát triển từ ma trận phân tích BCG với phát triển cao  Khắc phục hạn chế, trở ngại BCG dựa yếu tố: thị phần tương đối tốc độ phát triển ngành để đánh giá hoạt động đơn vị kinh doanh Điểm khác biệt ma trận GE so với BCG  Phát triển thành thay BCG  Đánh giá SBU dựa theo trọng số từ cho ta thấy được: cơng nghiệp nhân tố quan trọng nhân tố khác 2 Xây dựng ma trận GE, doanh nghiệp cần thực hiện: bước Bước 1: Xây dựng ma trận hấp dẫn ngành kinh doanh, xác  Kích định yếu thước củatố: toàn thị trường  Suất tăng trưởng năm thị trường  Lợi nhuận khứ  Cường độ cạnh tranh  Phát triển kỹ thuật  … 2 Xây dựng ma trận GE, doanh nghiệp cần thực hiện: bước Bước 2: Xây dựng ma trận vị cạnh tranh SBU, phản ánh vị cạnh tranh ngành kinh doanh, xác định yếu tố:  Phần phân chia thị trường  Sự tăng lên phần phân chia thị trường  Chất lượng sản phẩm  Danh tiếng nhãn hiệu  …… Xây dựng ma trận GE, doanh nghiệp cần thực hiện: bước  Để xác định yếu tố bước 2, doanh nghiệp phải nhận tình trạng bế tắc lâm vào ảnh hưởng chúng phân tích rõ thị trường Xây dựng ma trận GE, doanh nghiệp cần thực hiện: bước Bước 3: Xác định vị trí SBU ma trận GE Xây dựng ma trận GE, doanh nghiệp cần thực hiện: bước Bước 3: Xác định vị trí SBU ma trận GE, gồm yếu tố  Trục ngang: Vị trí cạnh tranh (C.P) – Competitive Position: tính điểm cao 5, thấp 1, giảm dần từ trái sang phải  Trục đứng: Tính hấp dẫn thị trường (M.A), tính điểm từ đến Xây dựng ma trận GE, doanh nghiệp cần thực hiện: bước VỊ TRÍ CẠNH TRANH   MẠNH TRUNG BÌNH YẾU Bước 4: Căn vào vị trí SBU CAO Đầu tư để tăng Chọn lọc đầu tư để trưởng tăng trưởng Bảo vệ/ tập trung lại, Đầu tư có chọn lọc ma định trận GE, xác phương án chiến lược cho SBU ĐỘ HẤP DẪN CỦA TRUNG BÌNH THỊ TRƯỜNG Duy trì ưu   Thu hoạch hạn THẤP chế Mở rộng có chọn lọc Mở rộng có chọn lọc hay bỏ Giảm đầu tư đến Thu hoạch toàn diện mức tối thiểu thua lỗ Ứng dụng thực tế công ty sữa Vinamilk Sữa lỏng (1): Các yếu tố xác định M.A Tầm quan trọng Điểm số Giá trị Qui mô thị trường 0.2 0.8 Tăng trưởng thị trường 0.2 Cường độ cạnh tranh 0.25 0.75 0.2 0.4 0.15 0.3   3.25 Hiệu kinh tế theo qui Các yếu tố xác định vị trí cạnh Tầm quan Điểm số Giá trị tranh C.P trọng Thị phần tương đối 0.15 0.6 Năng lực phát triển lợi 0.15 0.45 mô Hiệu ứng đường cong kinh khác biệt nghiệm Tổng cộng Lợi chi phí 0.1 0.3 • Danh tiếng, uy tín 0.5 2.5 M.A: 3.25 Năng lực phân phối 0.1 0.4 C.P: 4.25 Tổng cộng   4.25 Tọa độ Ứng dụng thực tế công ty sữa Vinamilk Sữa đặc (2): Các yếu tố xác định Tầm quan Điểm số Giá trị M.A trọng Qui mô thị trường 0.2 0.4 Tăng trưởng thị 0.2 0.8 Cường độ cạnh tranh 0.25 0.5 Hiệu kinh tế theo 0.2 0.6 0.15 0.45 trường qui mô Các yếu tố xác định vị trí cạnh tranh Tầm quan Điểm số Giá trị 0.15 0.6 0.15 0.15 Lợi chi phí 0.1 0.2 Danh tiếng, uy tín 0.5 1.5 Tọa độ Năng lực phân phối 0.1 0.4 Tổng cộng M.A: 2.75 C.P: 2.85 C.P trọng Thị phần tương đối Năng lực phát triển lợi khác biệt 2.85 Hiệu ứng đường cong kinh nghiệm Tổng cộng 2.75 Ứng dụng thực tế công ty sữa Vinamilk Các yếu tố xác định M.A Tầm quan Điểm số Giá trị trọng Sữa bột (3): Qui mô thị trường 0.2 0.6 Tăng trưởng thị trường 0.2 0.4   Cường độ cạnh tranh 0.25 0.25 Hiệu kinh tế theo 0.2 0.6 0.15 0.45 qui mơ Các yếu tố xác định vị trí cạnh tranh Tầm quan Điểm số Giá trị C.P trọng Thị phần tương đối 0.15 0.15 Năng lực phát triển lợi khác 0.15 0.15 Hiệu ứng đường cong kinh nghiệm Tổng cộng biệt Lợi chi phí 0.1 0.2 Danh tiếng, uy tín 0.5 1.5 Năng lực phân phối 0.1 0.4 Tổng cộng 2.4 Tọa độ M.A: 2.3 C.P: 2.4 2.3 Ứng dụng thực tế công ty sữa Vinamilk Các yếu tố xác định M.A Tầm quan Điểm số Giá trị trọng Sữa chua (4): Qui mô thị trường 0.2 0.8 Tăng trưởng thị trường 0.2 0.8 Cường độ cạnh tranh 0.25 0.5 Hiệu kinh tế theo 0.2 0.6 0.15 0.45 12.5 3.15 qui mô Các yếu tố Tầm quan Điểm số Giá trị Hiệu ứng đường cong trọng kinh nghiệm Thị phần tương đối 0.15 0.75 Năng lực phát triển lợi 0.15 0.6 Lợi chi phí 0.1 0.3 Tọa độ Danh tiếng, uy tín 0.5 2.5 Năng lực phân phối 0.1 0.4 M.A: 3.15 C.P: 4.55 Tổng cộng 21 4.55 Tổng cộng khác biệt Ứng dụng thực tế công ty sữa Vinamilk Sữa lỏng: M.A: 3.25; C.P: 4.25 Sữa đặc: M.A: 2.75; C.P: 2.85 Sữa bột: M.A: 2.3; C.P: 2.4 Sữa chua: M.A: 3.15; C.P: 4.55 Ứng dụng thực tế công ty sữa Vinamilk   Sữa lỏng (1): nằm vị trí thuận lợi → phát triển SBU đem lại nguồn doanh thu chủ yếu cho công ty Sữa đặc (2): nằm vị trí ta chọn lựa chiến lược tăng trưởng hay rút lui Ứng dụng thực tế công ty sữa Vinamilk  Sữa bột (3): nằm vị trí cần cân nhắc có nên đầu tư hay không, mức độ chênh lệch thị phần so với đối thủ khơng cao → nên trì không nên đầu tư mạnh cho SBU  Sữa chua (4): Sản phẩm sữa chua có thị phần dẫn đầu thị trường → đầu tư mạnh để giữ vững phát triển thị phần lên mức cao 2 Ứng dụng thực tế cơng ty sữa Vinamilk    Ưu điểm hạn chế Vinamilk áp dụng Ưu: Vinamilk nhìn thấy định hướng chiến lược cho hướng thời điểm nghiên cứu, xác định sản phẩm cần đầu tư không nên đầu tư thời điểm Hạn chế: Các số liệu mang tính chủ quan, nên khơng xác tuyệt đối → phán đốn sai so với thực tế Chỉ phân tích thời điểm nên chiến lược đặt nằm → chiến lược định hướng ngắn hạn Hết Cám ơn thầy bạn lắng nghe!!! ... thiệu ma trận GE 2.Các bước xây dựng ma trận GE 3.Ứng dụng ma trận GE vào thực tế Giới thiệu ma trận GE  Khái niệm Là Phương pháp phân tích danh mục hoạt động McKinsey – GE phương pháp xây dựng ma. .. cần thực hiện: bước Bước 3: Xác định vị trí SBU ma trận GE Xây dựng ma trận GE, doanh nghiệp cần thực hiện: bước Bước 3: Xác định vị trí SBU ma trận GE, gồm yếu tố  Trục ngang: Vị trí cạnh tranh... khác biệt ma trận GE so với BCG  Phát triển thành thay ô BCG  Đánh giá SBU dựa theo trọng số từ cho ta thấy được: cơng nghiệp nhân tố quan trọng nhân tố khác 2 Xây dựng ma trận GE, doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: MA TRẬN GE TRONG QUẢN TRỊ MAKETING, MA TRẬN GE TRONG QUẢN TRỊ MAKETING, Giới thiệu về ma trận GE, Xây dựng ma trận GE, doanh nghiệp cần thực hiện: 4 bước, Ứng dụng thực tế công ty sữa Vinamilk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay