Báo cáo cuối kì final project

24 83 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 21:24

Nhúng hình mờ vào tín hiệu âm thanh bằng cách xem xét mối quan hệ giữa giá trị trung bìnhgiá trị của hai nhóm mẫu liên tục có thể dẫn đến việc đóng dấu âm thanh nhanh hơn và hiệu quả hơnthuật toán. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất chia tín hiệu âm thanh máy chủ thành các khung không chồng chéovà sau đó chia khung thành hai khung phụ có kích thước bằng nhau, sau đó là chuyển đổi cepstrumcác mẫu của các khung phụ này. BÁO CÁO PROJECT CUỐI ĐỀ TÀI: KỸ THUẬT WATERMARKING TRONG AUDIO Nhóm 17: PHAN PHƯỚC ÚY 14DT1 PHẠM HUY HOÀNG 14DT2 LÊ THỊ NGỌC 14DT1 A.ĐỀ CƯƠNG: Ý TƯỞNG THUẬT TỐN • *Khai thác khuyết điểm hệ thính giác người (Human Auditory System - HAS) – đặc tính nhạy cảm với thay đổi nhỏ miền thời gian miền tần số • **Trong thuật tốn âm đóng vai trò nhiễu Jammer Watermark đóng vai trò tín hiệu truyền giả âm -Phần âm tai người cảm nhận nhiễu Jammer − Do thao tác xử lý người dùng (như thay đổi tần số, thay đổi số điểm mẫu, thay đổi độ cao, chuyển đổi định dạng …) thực tín hiệu âm – tín hiệu nhiễu Jammer Yêu cầu tốn Watermarking âm số • Một thuật tốn Watermarking nói chung phải thoả số tiêu chí: − Khả lưu trữ: dung lượng thơng tin ẩn, tính chất phụ thuộc vào thuật tốn nhúng kích thước đối tượng chứa − Tính bảo mật: khóa Watermark phải phát sinh cách bí mật, người sở hữu có quyền truy cập − Tính bền vững: khả chống chịu cơng Watermark − Khả suốt: khả che đậy tồn tín hiệu nhúng (Watermark) tín hiệu gốc trước cảm nhận người dùng thơng qua quan thính giác (đối với âm thanh) thị giác (đối với ảnh) Một vài tính chất khác cần xem xét xây dựng hệ thống Watermarking bao gồm: thời gian thực, khả khôi phục, khả suốt … Mục tiêu đề tài • -Xây dựng mơ hình bảo mật âm - Tìm hiểu trình xử lý âm Kế Hoạch xây dựng đề tài: • Tuần 1: tìm hiểu sở lí thuyết ứng dụng đề tài • Tuần 2: ứng dụng viết tham khảo thực chức đề tài • Tuần 3: phát triển ứng dụng cho đề tài • Tuần 4: kiểm tra, chạy thử sửa lỗi, viết báo cáo Tiêu chí đánh giá • Độ bền vững tính suốt hai tiêu chí đánh giá - Người kiểm tra nghe đoạn âm trước nhúng watermark sau nhúng watermark, họ không phân biệt thay đổi - Trải qua nhiều kiểu công khác đường truyền Watermark sau rút trích khơng bị thay đổi nội dung B.THỰC HIÊN ĐỀ TÀI • I.CƠ SỞ LÝ THUYẾT KỸ THUẬT TRẢI PHỔ Trải phổ kỹ thuật truyền tín hiệu, sử dụng rộng rãi truyền thơng Trong lượng tín hiệu “trải” băng thông rộng nhiều lần lượng băng thông cần thiết tối thiểu nhờ sử dụng mã giả ngẫu nhiên, mã độc lập với tín hiệu thông tin Bên nhận thông tin tiến hành “giải trải” cách đồng hóa mã giả ngẫu nhiên 1.1 Đặc điểm trải phổ • − Chống lại nhiễu cố ý hay vơ tình − Có khả loại trừ ảnh hưởng truyền sóng nhiễu tia • − Có khả dùng chung băng tần với người sử dụng khác − Sử dụng cho thông tin vệ tinh chế độ CDMA − Đảm bảo tính riêng tư nhờ sử dụng mã trãi phổ giả ngẫu nhiên 1.2.Chuỗi giả ngẫu nhiên ( PN) • Các tín hiệu trải phổ băng rộng tựa tạp âm tạo chuỗi giả ngẫu nhiên (PN- Pseudo Noise) Các chuỗi phải tạo theo quy luật xác định, ngẫu nhiên trước quan sát bình thường 2 MƠ HÌNH GIẢ LẬP HỆ THÍNH GIÁC • Mơ hình giả lập thính giác (hình 1) thuật tốn cố gắng mơ lại chế cảm nhận âm tai người • Trong q trình xử lý, chế quan trọng dùng “ngụy trang tần số đồng bộ” Mơ hình thính giác xử lý tín hiệu âm để tạo ngưỡng ngụy trang sau Thơng tin dùng để “làm trơn” tín hiệu Watermark giả âm để tai người không cảm nhận Để giảm thời gian xử lý, ta chia tín hiệu thành nhiều đoạn nhỏ liên tiếp, chồng lấp phần lên nhau, đoạn nhỏ gọi frame s(t): tín hiệu âm miền thời gian 3.WATERMARKING SỬ DỤNG KỸ THUẬT TRẢI PHỔ KẾT HỢP MÔ HÌNH THÍNH GIÁC • 3.1 Q trình tạo Watermark 3.2 Q trình nhúng Watermark 3.3 Q trình rút trích Watermark VII KẾT LUẬN • Watermarking hướng nghiên cứu mới, đặc biệt âm Tiềm nhu cầu sử dụng Watermarking lớn bảo vệ quyền Yêu cầu quan trọng với thuật tốn Watermarking đảm bảo tính suốt khả bền vững trước công So với phương pháp trước thay bit quan trọng nhất, biến đổi miền, echo…, phương pháp đảm bảo tốt yêu cầu Tuy nhiên khuyết điểm tồn hệ thống là: − Tín hiệu thăm dò sử dụng mơ hình thính giác xây dựng cách chủ quan dựa tác động áp suất âm lên tần số nghe − Tồn xác suất lỗi nhỏ vốn có mơ hình trải phổ Chúng tin đem ứng dụng thực tế VIII Phân cơng nhiệm vụ • Trích watermar: Úy • Nhúng wartermar : Ngọc , Hoàng VIII Kết thực nghiệm TÀI LIỆU THAM KHẢO • [1] Các viết, nhận xét thông kê Hiệp hội bảo vệ quyền giới http://www.iipa.com [2] Ricardo A Garica, “Digital Watermarking of audio signals using a psychoacoustic auditory model and Spread Spectrum Theory”, Artech House, 2000 [3] L Boney, H Tewfik and N Hamdy, “Digital Watermarks for Audio Signals” IEEE Int.Conf on Multimedia Computing and Systems, Hiroshima, Japan, June 1996 [4] Stefan Katzenbeisser and Fabien Petitcolas, “Information Hiding Techniques for Steganography and Digital Watermarking”, ISBN 1-58053-035-4, 2000 [5] Bộ liệu mẫu http://www.tnt.uni-hannover.de/ project/mpeg/audio/sqam/ [6] Hiệp hội bảo vệ quyền tác giả, nhà sáng tác, nhà xuất Nhật http://www.jasrac.or.jp/ejhp/ [7] Hide4PGP: http://www.heinz-repp.onlinehome.de/ Hide4PGP [8] EZStego (Stego Online, Stego Shareware) http://www.stego.com [9] MP3Stego (Fabien A P Petitcolas, đại học Cambridge) http://www.cl.cam.ac.uk/~fapp2/steganography /mp3stego/ [10] Steghide http://steghide.sourceforge.net ... chức đề tài • Tuần 3: phát triển ứng dụng cho đề tài • Tuần 4: kiểm tra, chạy thử sửa lỗi, viết báo cáo Tiêu chí đánh giá • Độ bền vững tính suốt hai tiêu chí đánh giá - Người kiểm tra nghe đoạn... Digital Watermarking”, ISBN 1-58053-035-4, 2000 [5] Bộ liệu mẫu http://www.tnt.uni-hannover.de/ project/ mpeg/audio/sqam/ [6] Hiệp hội bảo vệ quyền tác giả, nhà sáng tác, nhà xuất Nhật http://www.jasrac.or.jp/ejhp/
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo cuối kì final project, Báo cáo cuối kì final project, A.ĐỀ CƯƠNG: Ý TƯỞNG THUẬT TOÁN, B.THỰC HIÊN ĐỀ TÀI, MÔ HÌNH GIẢ LẬP HỆ THÍNH GIÁC, VIII. Kết quả thực nghiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay