color theory for DESIGN 2017

21 56 1
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 21:18

màu sắc trong thiết kế ................................................................................................................................................................................................................................................................................ Màu sắc 1.1 Màu 1.2 Màu bậc 1.3 Màu bậc 1.4 Màu trung tính 1.5 Màu tương đồng 1.6 Màu bổ sung 1.7 Màu đơn sắc 1.8 Màu bổ túc 2017 Lê Ngô Quỳnh Đan 2017 Lê Ngơ Quỳnh Đan I Màu sắc: Vòng tròn màu: 1.1 Màu 1.2 Màu bậc 1.3 Màu bậc 1.2 Màu trung tính: Đen, Trắng, Xám, Nâu, Màu be, Màu ngà Black Brown White Beige & Tan Gray Ivory & Cream 1.5 Màu tương đồng 1.5 Phối màu tương đồng: Màu tương đồng tạo cách sử dụng màu nằm cạnh bảng vòng tròn 12 màu Tất màu tương đồng có sắc độ, thay đổi tơng màu, sắc thái màu màu thích ứng với mục đích sử dụng 1.6 Phối màu ba: Phối màu ba tạo từ màu cách khoảng cách xung quanh vòng tròn màu Khi chọn màu tím, màu lại màu xanh cam Đây cách phối màu đa dạng 1.7 Màu đơn sắc 2.5 Phối màu cặp đôi bổ sung: 1.8 Màu bổ túc Đỏ - Tím + Xanh - Vàng Tím - Xanh dương + Vàng - Cam Xanh dương - Xanh + Cam - Đỏ Bài tập 1.1 Màu 1.2 Màu bậc 1.3 Màu bậc 1.4 Màu trung tính 1.5 Màu tương đồng 1.6 Màu bổ sung 1.7 Màu đơn sắc 1.8 Màu bổ túc 1.1 Primary 1.2 Secondary 1.3 Tertiary 1.4 Mother color 1.5 Analogous 1.6 Triadic 1.7 Monochromatic 1.8 Complementary Bài tập Thực khổ a3 Bài tập Thực khổ a3 Bài tập Thực khổ a3 Bài tập Thực khổ a3 Bài tập Thực khổ a3 Bài tập Thực khổ a3 Bài tập Thực khổ a3 ... 1.6 Màu bổ sung 1.7 Màu đơn sắc 1.8 Màu bổ túc 1.1 Primary 1.2 Secondary 1.3 Tertiary 1.4 Mother color 1.5 Analogous 1.6 Triadic 1.7 Monochromatic 1.8 Complementary Bài tập Thực khổ a3 Bài tập
- Xem thêm -

Xem thêm: color theory for DESIGN 2017, color theory for DESIGN 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay