Phiếu đánh giá và phân loại viên chức

2 565 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 21:11

PHÒNG GD-ĐT BẾN CÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS CHÁNH PHÚ HÒA Độc lập – Tự – Hạnh phúc ……,ngày… tháng… năm… PHIẾU ĐÁNG GIÁ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2018 (Dành cho giáo viên; nhân viên đảng viên) Họ tên: , Ngày sinh: … /……/ Chức vụ Đảng: Chức vụ quyền, đoàn thể: Đơn vị công tác: Ngạch viên chức: Bậc Hệ số lương Chi bộ: I TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ƯU ĐIỂM Về tư tưởng trị, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối Đảng sách, pháp luật Nhà nước; Về phẩm chất đạo đức, lối sống, lề lối làm việc; thực quy định đạo đức nghề nghiệp; Về thực chức trác, nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc ký hết; Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp thực nhiệm vụ; thực quy tắc ứng xử viên chưc; thực nghĩa vụ khác viên chức; Về ý thức tổ chức kỷ luật II KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ NGUYÊN NHÂN 1.Khuyết điểm: 2.Hạn chế nguyên nhân: III PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC IV TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI (theo mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, khơng hồn thành nhiệm vụ) Người tự đánh giá (Ký, ghi rõ họ tên) V Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ NHẬN XÉT CỦA TỐ KHỐI Ý kiến tập thể đơn vị nơi viên chức công tác: Nhận xét Tổ khối: Ngày… tháng … năm 2018 Tổ trường (Ký, ghi rõ họ tên) VI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ Nhận xét ưu, nhược điểm Kết đánh giá, phân loại viên chức (theo mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, khơng hồn thành nhiệm vụ) Ngày… tháng … năm 2018 Tổ trường (Ký, ghi rõ họ tên) ... 2018 Tổ trường (Ký, ghi rõ họ tên) VI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ Nhận xét ưu, nhược điểm Kết đánh giá, phân loại viên chức (theo mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm...Người tự đánh giá (Ký, ghi rõ họ tên) V Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ NHẬN XÉT CỦA TỐ KHỐI Ý kiến tập thể đơn vị nơi viên chức công tác: Nhận xét Tổ khối: Ngày… tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu đánh giá và phân loại viên chức, Phiếu đánh giá và phân loại viên chức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay