93 xã đặc biệt khó khăn

3 34 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 20:57

93 đặc biệt khó khăn - biên giới STT TỈNH/HUYỆN THUỘC DIỆN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 3 10 11 12 13 14 15 16 Lai Châu Mường Tè 93 Pa Vệ Sử Pa Ư Bum Tở Nậm Khao Hua Bum Can Hồ Bum Nưa Mường Toong Mường Nhé 10 Thun Lũm 11 Ca Lăng 12 Chung Chải 13 Sín Thầu 14 Mù Cả 15 Mường Tè 16 Tà Tổng 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Sìn Hồ 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Điện Biên Đông Chiềng Sơ Xa Dung Ln Giới Keo Lơm Phìn Nhờ Pu Nhi Na Son Háng Lìa Phìn Giàng 46 Tủa Chùa Mường Đun BIÊN GIỚI PaTần Hởi Luông Nậm Ban Phìn Hồ Hồng Thu Phăng Xơ Lin Tả Phìn Dề Phìn Tả Ngảo Làng Mơ 10 Tủa Sín Chải 11 Pu Sam Cáp 12 Ma Quai 13 Nậm Tăm 14 Noong Hẻo 15 Nậm Mạ 16 Căn Co 17 Nậm Cha 18 Nậm Cuổi 19 Nậm Hăn 47 48 49 50 51 52 53 54 Sính Phình Sáng Nhè Tả Sìn Thàng Lao Sả Phình Tủa Thàng Tả Phình Sín Chải Huổi Só 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Mường Lay Chà Nưa Xi Pa Phìn 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Phong Thổ Sìn Lở Lầu Ma Ly Chải Mồ Sìn San Pa Vây Sử Vàng Ma Chải Đào San Tông Qua Lìn Nũ Sang Ma Ly Pho 10 Hoang Thèn 11 Sin Suối Hò 12 Lơ Nhị Thàng 13 Sùng Phài 14 Nùng Nàng 15 Tả Lèng 16 Hồ Thầu 17 Khuân Há 18 Bản Lang 19 Nậm Xe 20 Bản Giang 21 Bản Hon 86 87 88 89 90 91 92 Tuần Giáo ẳng Tơ Toả Tình Tênh Phơng Phình Sáng Nà Sáy Mường Thín Ta Ma 93 94 95 96 97 8.Điện Biên Phủ Núa Ngam Pa Thơm Mường Lói Mương Nhà Hừa Ngài Hổi Lèng Sa Tổng Pú Đao Chà Cang Chà Tở Pa Ham Mương Mươn Thanh Nưa 98 99 100 101 102 Read more: http://cema.gov.vn/modules.php? name=Content&op=details&mid=2398#ixzz2mfNe3YPZ Thanh Luông Thanh Hưng Thanh Chăn Nà Ư Mường Phồn ... Hon 86 87 88 89 90 91 92 Tuần Giáo ẳng Tơ Toả Tình Tênh Phơng Phình Sáng Nà Sáy Mường Thín Ta Ma 93 94 95 96 97 8.Điện Biên Phủ Núa Ngam Pa Thơm Mường Lói Mương Nhà Hừa Ngài Hổi Lèng Sa Tổng Pú
- Xem thêm -

Xem thêm: 93 xã đặc biệt khó khăn, 93 xã đặc biệt khó khăn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay