TÁCH CHIẾT CUCUMIN TỪ CỦ NGHỆ

37 102 4
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 19:34

CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH MƠN:PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HIỆN ĐẠI XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CỦA CURCUMIN TRONG CHIẾT XUẤT CỦA CURCUMA DOMESTICA VAL TỪ MIỀN NAM SULAWESI, INDONESIA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO TS GVC: Hoàng Thị Huệ An Thành viên nhóm: Trần Thanh Phụng Nguyễn Ngọc Nữ Ngô Thị Trà Mi Phạm Thị Trúc Ly Trần Hạnh Dung Trần Thị Yến Nhi Võ Thành Hưng TĨM TẮT Kunyit Mẫu phân tích curcuminoid V = 1ml/ phút; bước sóng 425nm cột C-18 VP-ODS Nước cất lần làm Axetonitril Acid acetic pha động Biểu đồ phần trăm chất chiết xuất Curcuma domestica Val Curcumin Metoxycurcumin Bisdemetoxycurcum Các chất khác NỘI DUNG GIỚI THIỆU VẬT LIỆU VÀ KẾT QUẢ VÀ PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN KẾT LUẬN T o c b ệ n h d G ng ài n tro ó un b Gi ru ột i a n g Ti ch ảy o a, v ế t t h v ị Chấ t bảo n thự c phẩ GIỚI THIỆU n m g GIỚI THIỆU PROTEIN CHẤT BÉO CHẤT KHOÁNG CARBONHIDRAT ĐỘ ẨM GIỚI THIỆU Curcumin Curcuminoid Demetoksi- Bisdemethoxy- curcumin Curcumin (C20H18O5) (C19H16O4) MÀU VÀNG Hình Cấu trúc phân tử curcuminoid KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN STT Curcumin   Nồng độ (ppm) Diện tích peak 37285 7.5 56868 10 76366 12.5 112122 15 133555 y=9911x-15878 R2=0987 Hình Đường cong tuyến tính curcumin KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Hình Đỉnh tiêu chuẩn curcumin thời gian lưu 7.04 theo dõi bước sóng 425 nm KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 16.1% Lượng Curcu curcu min dao động Meto xycur cumi từ 4,5 đến 12,9% Bisde metox ycurcu KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 2.34 ± 0.171 đến 9.18 ± 0.232% 1.1 mg curcumin, 0,6 mg Curcumin > demethoxycurcumin, 0,9 mg Demethoxycurcumin > bisdemethoxycurcumin (> 98% độ tinh khiết) Bisdemethoxycurcumin Bột nghệ > KẾT LUẬN Những loại thảo dược tạo nguyên liệu thô cho ngành dược phẩm hóa thực vât cho việc sản xuất thuốc Thuốc thô (là loại thuốc rễ), chiết xuất rượu thuốc Chất kháng sinh hiệu khử trùng curcumin, thành phần quan trọng củ nghệ http://dichvudanhvanban.com Chứa chất curcuminoid 16.1% Curcumin, sau demethoxycurcumin 3.2% bisdemethoxycurcumin ... ưu hóa thiết bị Chuẩn bị pha động Nguyên liệu thực vật Chuẩn bị mẫu NGUYÊN LIỆU THỰC VẬT Củ nghệ tươi Chiết xuất Làm sạch, với ethanol cắt miếng 70% nhỏ Nghiền Sấy khô thành bột (50, 24 giờ)... loại bệnh khác Ethanol (C2H5OH) dung mơi thích hợp để chiết xuất curcumin Phương pháp HPLC nhạy, xác xác để phát định lượng curcuminoid chiết xuất KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN STT Curcumin   Nồng độ... Bisdemethoxycurcumin Bột nghệ > KẾT LUẬN Những loại thảo dược tạo nguyên liệu thơ cho ngành dược phẩm hóa thực vât cho việc sản xuất thuốc Thuốc thô (là loại thuốc rễ), chiết xuất rượu thuốc Chất
- Xem thêm -

Xem thêm: TÁCH CHIẾT CUCUMIN TỪ CỦ NGHỆ, TÁCH CHIẾT CUCUMIN TỪ CỦ NGHỆ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay