Phát triển đội ngũ giáo viên các cơ sở mầm non tư thục quận hà đông, TP hà nội theo chuẩn nghề nghiệp

104 39 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 17:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI -™&˜ - VŨ THỊ KIM HOA PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC CƠ SỞ MẦM NON TƯ THỤC QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI -™&˜ - VŨ THỊ KIM HOA PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC CƠ SỞ MẦM NON TƯ THỤC QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Đặng Lộc Thọ HÀ NỘI, NĂM 2017 LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Ban chủ nhiệm khoa Đào tạo Sau Đại học, toàn thể Thầy giáo, Cô giáo tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em trình học tập, nghiên cứu khoa học Trường Khoa Xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, phòng Giáo dục & Đào tạo quận Hà Đông, trường Mầm non công lập, sở mầm non tư thục quận Hà Đông, đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập hồn thành luận văn Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới TS.Đặng Lộc Thọ - người thầy trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình thực luận văn Xin cảm ơn gia đình bạn bè động viên, khích lệ tơi thời gian học tập, nghiên cứu kết thúc khóa học Do điều kiện thời gian lực thân hạn chế, luận văn chắn không tránh khỏi khiếm khuyết, mong nhận đóng góp ý kiến Thầy giáo, Cô giáo bạn học viên để luận văn hoàn chỉnh Trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Vũ Thị Kim Hoa LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Vũ Thị Kim Hoa DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BGD&ĐT Bộ giáo dục Đào tạo BHXH Bảo hiểm xã hội CBQL Cán quản lý CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa CSGD Cơ sở giáo dục CSVC Cơ sở vật chất GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GDMN Giáo dục mầm non GVMN Giáo viên mầm non GV Giáo viên MN Mầm non QLGD Quản lý giáo dục TP Thành phố UBND Ủy ban nhân dân XD Xây dựng MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Giả thiết khoa học Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Phát triển phát triển đội ngũ giáo dục 1.3 Vị trí, vai trò GDMN tư thục hệ thống giáo dục quốc dân 1.4 Đổi giáo dục mầm non yêu cầu chuẩn nghề nghiệp đội ngũ giáo viên mầm non tư thục 1.5 Nội dung phát triển đội ngũ giáo viên mầm non sở mầm non tư thục theo chuẩn nghề nghiệp Chương 2: Thực trạng phát triển đội ngũ GV sở mầm non tư thục quận Hà Đông, TP Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp 2.1 Vài nét tình hình kinh tế - xã hội quận Hà Đông 2.2 Thực trạng đội ngũ giáo viên sở mầm non tư thục quận Hà Đông theo chuẩn nghề nghiệp 2.3 Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên sở mầm non tư thục quận Hà Đông theo chuẩn nghề nghiệp 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ giáo viên sở mầm non tư thục quận Hà Đông theo chuẩn nghề nghiệp 2.5 Đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên sở mầm non tư thục quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1 4 5 7 11 13 17 26 26 28 32 38 42 Chương 3: Biện pháp phát triển đội ngũ GV sở mầm non tư thục quận Hà Đông, TP Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên sở mầm non tư thục quận Hà Đông theo chuẩn nghề nghiệp 3.2 Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên sở mầm non tư thục quận Hà Đông theo chuẩn nghề nghiệp 3.2.1 Cụ thể hóa yêu cầu chuẩn nghề nghiệp GVMN phát triển GVMN 3.2.2 Hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ GVMN cấp quản lý giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp 3.2.3 Thực tuyển dụng GVMN theo chuẩn nghề nghiệp 3.2.4 Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng GVMN theo chuẩn nghề nghiệp 3.2.5 Tăng cường tính đồng thuận, đồn kết tập thể GV để giúp đỡ tiến đáp ứng yêu cầu phát triển đội ngũ theo chuẩn nghề nghiệp 3.2.6 Định kỳ, kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm phát triển đội ngũ GVMN theo chuẩn nghề nghiệp 3.3 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp 3.3.1 Phương pháp tiến hành khảo nghiệm 3.3.2 Kết khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên mầm non KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 50 50 53 53 55 58 61 65 67 71 71 72 76 78 83 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong giai đoạn đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế, nguồn lực người ngày trở nên có ý nghĩa quan trọng, định thành công công phát triển đất nước Giáo dục ngày có vai trò nhiệm vụ quan trọng việc xây dựng hệ người Việt Nam mới, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội Điều đòi hỏi giáo dục phải có chiến lược phát triển hướng, hợp quy luật, xu xứng tầm thời đại Thực tiễn phát triển giáo dục đất nước khẳng định tiến bước chuyển giáo dục thập niên tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu Đổi toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế, đổi chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lý khâu then chốt” [16] Ta thấy quan tâm Đảng, Nhà nước toàn xã hội xem người vị trí trung tâm, nguồn lực vô tận, nhân tố định phát triển bền vững đất nước Giáo dục mầm non mắt xích hệ thống giáo dục quốc dân, móng, điều kiện quan trọng vững cho nghiệp giáo dục nước nhà “Nhiệm vụ giáo dục quan trọng vẻ vang, khơng có thầy giáo khơng có giáo dục” “Gốc có vững bền; xây lầu thắng lợi nhân dân” (Hồ Chí Minh tồn tập, tập 5, tr.79) Điều 22 Luật Giáo dục 2005 nước ta ghi rõ: “Mục tiêu GDMN giúp trẻ em phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp một” [35] Việc chăm lo phát triển GD trách nhiệm chung toàn xã hội, lực lượng nòng cốt đội ngũ giáo viên Đội ngũ cán quản lý, giáo viên có vai trò định việc chăm sóc giáo dục trẻ GVMN khác với GV cấp học khác phải tổ chức cho trẻ làm quen đủ hoạt động học thông qua việc tổ chức hoạt động CSGD trẻ trường MN Trong trường MN, GV vừa dạy, vừa dỗ học sinh GV khơng đóng vai giáo mà vai trò người mẹ thứ hai trẻ Vì đòi hỏi người GVMN phải am hiểu sâu, rộng lĩnh vực tự nhiên, xã hội tâm lý GD Ở trường mầm non bỏ qua việc bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, lực, chuyên môn nghiệp vụ cán quản lý, giáo viên mầm non Mục tiêu cuối không ngừng phát triển đội ngũ giáo viên mầm non nhằm hoàn thiện dần trình đào tạo người GV đạt chuẩn, chuẩn khắc phục dần thiếu sót, hạn chế, lệch lạc công tác giảng dạy đáp ứng kịp nhu cầu thời kỳ hội nhập Mỗi người cán giáo viên tự học tập, rèn luyện, trau dồi tư cách, phẩm chất đạo đức, kiên thực tốt “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương Trách nhiệm”, “Cô giáo mẹ hiền” gắn liền với vận động “Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức tự học sáng tạo”, thể nhân cách nhà giáo, lòng nhân ái, tận tụy u mến chăm sóc, giáo dục trẻ khỏe mạnh, chăm ngoan Muốn có hệ trẻ thơng minh, linh hoạt, mạnh mẽ, có kỹ sống, thích nghi với sống thời đại ngày đòi hỏi đội ngũ làm công tác giáo dục phải mạnh, sở giáo dục mầm non phải mạnh Vì có giáo dục tốt tạo hệ tốt Bộ Giáo dục Đào tạo có Quyết định số: 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp GVMN Chuẩn nghề nghiệp GVMN vừa để cấp quản lí xây dựng đội ngũ GVMN giai đoạn mới, vừa giúp GVMN tự đánh giá lực nghề nghiệp mình, từ xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ trị, chun mơn, nghiệp vụ thân [3] Trên thực tế, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội q trình thị hóa, có nhiều khu chung cư mới, hệ thống trường mầm non công lập tải, không đáp ứng kịp với nhu cầu gửi bậc phụ huynh; thực chủ trương xã hội hố giáo dục, loại hình trường mầm non, sở mầm non tư thục phát triển nhanh, quy mô ngày lớn (hiện có 221 sở mầm non tư thục với 16.502 học sinh, chiếm 40% số học sinh mầm non toàn quận) Với phát triển mơ hình trường mầm non tư thục, sở mầm non tư thục đội ngũ giáo viên sở mầm non đội ngũ không nhỏ, nhiên đội ngũ chưa quan tâm mức chưa bồi dưỡng, đánh giá… bám sát với chuẩn nghề nghiệp; trình độ giáo viên mầm non chưa đồng đều, chất lượng giảng dạy số giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu đổi chương trình giáo dục mầm non nay; công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non mang tính hình thức, đạt hiệu chưa cao Đáng lưu ý là, giáo viên sở giáo dục mầm non tư thục chủ yếu đạt trình độ đào tạo đạt chuẩn (Trung cấp giáo dục mầm non hệ vừa học vừa làm), chí qua đào tạo ngắn ngày (Chứng nghiệp vụ GDMN), kiến thức chun mơn hạn chế, thực nhiệm vụ chăm sóc ni dưỡng chủ yếu Đồng thời đội ngũ sở không ổn định, giáo viên trường, giáo viên làm việc theo hợp đồng ngắn hạn, kinh nghiệm thực tế kỹ sư phạm hạn chế, chế độ BHXH chưa đảm bảo… nên giáo viên chưa thực yên tâm công tác gắn bó, chưa tận tâm, tận lực với nghề [32] Từ quan điểm, lý luận, chiến lược, thực tiễn, cần thiết mơ hình giáo dục mầm non tư thục Quận Hà Đơng, để góp phần thực chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 "ào tạo người lao động Việt Nam có phẩm chất đạo đức, kiến thức kỹ nghề nghiệp thời đại, có lực tư độc lập, sáng tạo, có ý thức làm chủ, có tinh thần trách nhiệm cao, tác giả lựa chọn đề tài “Phát triển đội ngũ giáo viên sở mầm non tư thục quận Hà Đông, TP Hà Nội theo 83 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho chủ sở giáo viên sở mầm non tư thục quận Hà Đông, TP Hà Nội) Thưa quý Thầy/Cô giáo! Để có số liệu thực tiễn, khách quan làm khoa học cho việc xác định giải pháp phát triển đội ngũ GVMN sở mầm non tư thục quận Hà Đông Xin quý cô giáo vui lòng cho biết ý kiến cách điền vào chỗ trống ( ) nội dung cụ thể câu hỏi đánh dấu (x) vào ô c phù hợp với ý kiến Thầy/cơ có biết quy định Bộ Giáo dục & Đào tạo chuẩn nghề nghiệp GVMN hay không? a Nắm rõ c b Có biết chưa hiểu rõ c c Không biết c Đội ngũ GVMN sở mầm non tư thục quận Hà Đông có cần phải phát triển theo chuẩn nghề nghiệp GVMN hay không? a Rất cần thiết c b Cần thiết c c Không cần thiết c Hằng năm Thầy/Cô tham gia khố bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ Xin cho biết ý kiến về: a Về nội dung bồi dưỡng Phù hợp Tương đối phù hợp c c Có mặt hạn chế c Bất cập b Về hình thức, phương pháp tổ chức bồi dưỡng Hợp lý c c 84 Tương đối hợp lý c Chưa hợp lý c c Về thời gian bồi dưỡng Hợp lý c Tương đối hợp lý c Chưa hợp lý c d Về hiệu bồi dưỡng Tác động tốt c Tác động đáng kể c Tác động c Khơng hiệu c Nếu so sánh với chuẩn nghề nghiệp GVMN chất lượng đội ngũ GVMN sở mầm non tư thục nào? a Đã đạt chuẩn c b Còn hạn chế c c Chưa đạt chuẩn c Những khó khăn mà gặp phải q trình dạy học? a Xác định nội dung mơn học c b Lựa chọn sử dụng phương pháp dạy học phù hợp c c Sử dụng phương tiện dạy học c d Việc kiểm tra, đánh giá học sinh c e Hạn chế từ phía người học c g Khó khăn khác:… Công việc Thầy?Cô có phù hợp với chun mơn đào tạo hay không? a Rất phù hợp c c Tương đối phù hợp c b Phù hợp c d Không phù hợp c Cường độ lao động giảng dạy, công tác Thầy/Cô nào? a Quá nặng c b Nặng c c Vừa sức c d Nhẹ c 85 Cô thường dùng thời gian nhàn rỗi để làm gì? a Xem truyền hình, nghe Radio c b Chơi thể thao c c Đọc sách chuyên môn c d Xem văn nghệ, xem thi đấu thể thao e Đọc báo, tạp chí g Tham gia diễn đàn mạng c c c h Đi chơi với người thân, giao lưu với bạn bè c i Hoạt động khác c Để đáp ứng tốt nhiệm vụ giảng dạy thời gian tới, theo cô, giáo viên cần phải bồi dưỡng thêm nội dung đây? a Tri thức tri thức chuyên ngành b Lý luận trị c c c Đổi phương pháp dạy học c d Kỹ năng, kỹ xảo dạy học c e Các giá trị, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp sư phạm c g Ngoại ngữ c h Tin học c i Tất nội dung c 10 Trong thời gian tới, Thầy/Cơ có nguyện vọng đào tạo, bồi dưỡng để đạt trình độ sau đây? a Được bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ c b Tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ c c Được học đại học (văn 2) để chuyển sang dạy môn c d Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ c e Được đào tạo Lý luận trị Quản lý nhà nước c 86 11 Xin cô cho biết, nguyên nhân sau tác động khó khăn đến việc học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác Thầy/Cô? a Hồn cảnh gia đình c b Kinh tế gia đình c c Bản thân thấy khơng cần thiết phải bồi dưỡng nâng cao trình độ c d Tuổi tác c e Khó khăn tiếp thu c g Sức khoẻ c h Quỹ thời gian c i Hình thức đào tạo, bồi dưỡng khơng phù hợp c k Chính sách, đãi ngộ khơng thoả đáng c l Khó khăn khác (ghi cụ thể): 12 Xin cô cho biết tác động chế, chế độ sách, điều kiện sở vật chất, thiết bị dạy học, môi trường làm việc, tác động từ xã hội ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ giáo viên sở MN tư thục hiệu giảng dạy nào? (1 khơng ảnh hưởng, tác động bình thường, tác động mạnh, tác động mạnh) Nhân tố tác động STT Tiền lương Thời gian làm việc/ngày Hoạt động ngoại khóa nâng cao đời sống tinh thần Nhà ở, đất đai Chính sách đào tạo, bồi dưỡng Gắn đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng, đãi ngộ Chế độ BHXH cho giáo viên Bình xét thi đua, khen thưởng tháng, năm Mức độ tác động 87 Nhân tố tác động STT Phong tặng danh hiệu thi đua 10 Bầu khơng khí tâm lý sư phạm nhà trường 11 Đồng nghiệp 12 Dự giờ, đánh giá xếp loại 13 Sinh hoạt tập thể tổ, khối chuyên môn 14 Hoạt động khoa học sở giáo dục 15 Môi trường cảnh quan sở giáo dục 16 Phòng học 17 Thiết bị dạy học 18 Môi trường xã hội nơi sở đặt trụ sở 19 Bầu khơng khí tâm lý xã hội 20 Người học (học sinh) 21 Phụ huynh học sinh Xin trân trọng cảm ơn quý cô! Mức độ tác động 88 Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho cán QLGD phòng GD&ĐT CBQL trường mầm non công lập, sở MN tư thục quận Hà Đơng, TP Hà Nội) (Tính cần thiết: cần thiết, cần thiết,1 không cần thiết ) (Tính khả thi: thực tốt, thực được, không thực được) TT Biện pháp Cụ thể hóa yêu cầu chuẩn nghề Tính cần thiết Tính khả thi 1 3 nghiệp GVMN phát triển giáo viên mầm non Hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ GVMN cấp quản lý giáo dục theo chuẩn nghề nghề nghiệp Thực tuyển dụng giáo viên theo chuẩn nghề nghề nghiệp Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng GVMN theo chuẩn nghề nghiệp Tăng cường tính đồng thuận, đồn kết tập thể GV để giúp đỡ tiến đáp ứng yêu cầu phát triển đội ngũ theo chuẩn nghề nghiệp Định kỳ kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm phát triển đội ngũ GVMN theo chuẩn nghề nghiệp Xin trân trọng cảm ơm quý Thầy/Cô! 89 Phụ lục NỘI DUNG PHỎNG VẤN, XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA Đối tượng vấn, xin ý kiến: Lãnh đạo chuyên viên phòng mầm non Sở GD&ĐT Hà Nội, lãnh đạo chuyên viên phòng GD&ĐT Hà Đông, nhà khoa học, nhà giáo, cán QLGD có nhiều năm làm cơng tác QLGD trường mầm non Số lượng: người Tác giả xây dựng nội dung vấn thực số buổi toạ toạ đàm, vấn trực tiếp, xin ý kiến chuyên gia QLGD vấn đề sau làm sở cho trình nghiên cứu khẳng định tính cần thiết, tính khả thi, tính thực tiễn đề tài: Vấn đề Xin Thầy/Cô cho biết ý kiến đánh giá khái quát thực trạng đội ngũ GVMN so với chuẩn GVMN: Về số lượng; chất lượng cấu đội ngũ? Vấn đề Theo Thầy/Cơ, q trình dạy học giáo viên thường gặp phải khó khăn sau đây? a Xác định nội dung môn học b Lựa chọn sử dụng phương pháp dạy học phù hợp c Sử dụng phương tiện dạy học d Việc kiểm tra, đánh giá học sinh e Hạn chế từ phía người học g Những khó khăn khác: Vấn đề Theo Thầy/Cô, để đáp ứng tốt nhiệm vụ giảng dạy thời gian tới, giáo viên cần phải bồi dưỡng thêm nội dung nào? Hình thức tổ chức bồi dưỡng đạt hiệu kinh tế nhất? Vấn đề Theo Thầy/Cô, nguyên nhân tác động ảnh hưởng gây khó khăn đến việc học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác giáo viên sở mầm non tư thục? Vấn đề Phát triển đội ngũ GVMN sở mầm non tư thục theo chuẩn nghề nghiệp GVMN, theo Thầy/Cô cần phải thực biện pháp/giải pháp cụ thể nào? 90 Phụ lục TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho chủ sở giáo viên sở mầm non tư thục quận Hà Đông, TP Hà Nội) Chất lượng đội ngũ GV sở mầm non tư thục so với chuẩn nghề nghiệp GVMN Số lượng Tỉ lệ (%) a Đã đạt chuẩn 107/150 71,00 b Còn hạn chế 40/150 27,00 3/150 2,00 Nội dung trả lời c Chưa đạt chuẩn Đội ngũ GVMN sở giáo dục mầm non tư thục có cần phát triển theo chuẩn nghề nghiệp GVMN hay không? Nội dung trả lời a Rất cần thiết b Cần thiết c Không cần thiết Số lượng Tỉ lệ (%) 45/150 30,00 102/150 68,00 3/150 2,00 Những khó khăn mà GVMN thường gặp trình dạy học Số lượng Tỉ lệ (%) a Xác định nội dung môn học 20/150 13,00 b Lựa chọn sử dụng phương pháp dạy học phù hợp 32/150 21,00 c Sử dụng phương tiện dạy học 36/150 24,00 d Việc kiểm tra, đánh giá học sinh 25/150 17,00 e Hạn chế từ phía người học 27/150 18,00 g Khó khăn khác 10/150 7,00 Nội dung trả lời 91 Việc sử dụng thời gian nhàn rỗi giáo viên Số lượng Tỉ lệ (%) 112/150 75,00 60/150 40,00 129/150 86,00 d Xem văn nghệ, xem thi đấu thể thao 37/150 25,00 e Đọc báo, tạp chí 52/150 35,00 g Tham gia diễn đàn mạng 40/150 27,00 142/150 95,00 Nội dung trả lời a Xem truyền hình, nghe Radio b Chơi thể thao c Đọc sách chuyên môn h Đi chơi với người thân, giao lưu với bạn bè Những nội dung cần bồi dưỡng để đáp ứng tốt nhiệm vụ giảng dạy GVMN Nội dung trả lời Số lượng Tỉ lệ (%) a Kiến thức tri thức chuyên ngành 138/150 92,00 b Lý luận trị 129/150 86,00 c Đổi phương pháp dạy học 118/150 79,00 d Kỹ năng, kỹ xảo dạy học 142/150 95/00 e Các giá trị, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp sư phạm 147/150 98/00 66/150 44,00 136/150 91,00 g Ngoại ngữ h Tin học Các hình thức tổ chức bồi dưỡng góp phần chuẩn hố chất lượng đội ngũ giáo viên Số lượng Tỉ lệ (%) Tập trung 112/150 75,00 Giáo viên tự bồi dưỡng 141/150 94,00 Hội thảo chuyên đề theo cụm trường 82/150 55,00 Hội thảo chuyên đề cấp tổ, cấp trường 69/150 46,00 Bồi dưỡng ngắn hạn 48/150 32,00 Tại chức, từ xa 27/150 18,00 Nội dung trả lời 92 Nhu cầu giáo viên đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ mặt Nội dung trả lời a Được bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên Số lượng Tỉ lệ (%) 138/150 92,00 85/150 57,00 6/150 4,00 102/150 68,00 73/150 49,00 môn, nghiệp vụ b Tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ c Được học đại học (văn 2) để chuyển sang dạy môn d Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ e Được đào tạo Lý luận trị Quản lý nhà nước Những nguyên nhân tác động ảnh hưởng gây khó khăn đến việc học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ công tác giáo viên Số lượng Tỉ lệ (%) 68/150 45,30 112/150 74,70 3/150 2,00 d Tuổi tác 24/150 16,00 e Khó khăn tiếp thu 15/150 10,00 2/150 1,00 h Quỹ thời gian 61/150 41,00 i Hình thức đào tạo, bồi dưỡng khơng phù hợp 16/150 11,00 k Chính sách, đãi ngộ khơng thoả đáng 44/150 29,00 Nội dung trả lời a Hoàn cảnh gia đình b Kinh tế gia đình c Bản thân thấy không cần thiết phải bồi dưỡng nâng cao trình độ g Sức khoẻ 93 Sự tác động chế, sách, điều kiện bảo đảm đến chất lượng đội ngũ giáo viên (1 không ảnh hưởng, tác động bình thường, tác động mạnh, tác động mạnh) Mức độ tác động Yếu tố tác động STT (%) (%) (%) (%) Tiền lương 9,00 4,00 12,30 74,70 Chế độ BHXH, BHYT 8,00 6,00 10,30 74,70 Nhà ở, đất đai 4,00 16,00 28,00 52,00 Chính sách đào tạo, bồi dưỡng 2,00 32,00 48,00 18,00 Gắn đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng, đãi ngộ 5,00 16,00 37,00 42,00 Chế độ thưởng, phạt giáo viên Bình xét thi đua, khen thưởng năm Phong tặng danh hiệu thi đua Bầu khơng khí tâm lý sư phạm nhà trường 1,00 14,60 24,00 54,00 10 Dự giờ, đánh giá xếp loại 7,00 19,00 53,00 25,00 11 Sinh hoạt tập thể sở 28,00 31,00 21,00 20,00 12 Hoạt động khoa học trường, cá nhân 35,00 11,00 36,00 18,00 13 Môi trường cảnh quan nhà trường 9,00 21,00 54,00 26,00 14 Phòng học, trang thiết bị dạy học 4,00 6,30 17,30 72,70 15 Môi trường xã hội nơi nhà trường đặt trụ sở 3,00 9,00 33,30 54,70 16 Bầu không khí tâm lý xã hội 17 Người học (học sinh) 18 Phụ huynh học sinh 18,00 65,00 13,00 24,00 9,00 11,00 32,00 48,00 14,00 45,00 26,00 19,00 12,00 36,00 47,00 0,00 5,00 0,00 18,00 82,00 10,00 24,00 57,00 9,00 94 Phụ lục TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Của cán QLGD phòng GD&ĐT CBQL trường mầm non công lập, sở MN tư thục quận Hà Đơng, TP Hà Nội) Đánh giá tình hình đội ngũ GVcác sở mầm non tư thục so với chuẩn nghề nghiệp GVMN Số lượng Tỉ lệ (%) Thừa 0/35 0,00 Thiếu 34/35 97,20 1/35 2,80 Phù hợp 18/35 51,40 Tương đối phù hợp 12/35 34,30 5/35 14,30 Nội dung trả lời a Về số lượng Đủ b Về cấu Bất cập c Về chất lượng (1 yếu, TB, khá, tốt (giỏi)) Mức đánh giá (%) Trình độ chun mơn đào tạo 0,00 14,28 28,58 57,14 Năng lực nghiệp vụ sư phạm 5,72 37,14 48,57 Trình độ trị 0,00 45,71 34,28 20,01 Phẩm chất đạo đức, tư cách người thầy 0,00 Năng lực nghiên cứu khoa học 5,72 51,42 25,71 17,15 Năng lực giao tiếp xã hội 0,00 14,30 62,85 22,85 Năng lực hoạt động giáo dục 0,00 Năng lực hoạt động thực tiễn 2,85 31,43 51,43 14,29 8,57 0,00 28,56 71,43 5,72 65,71 28,57 95 Những khó khăn GV thường gặp phải trình dạy học Số lượng Nội dung trả lời Tỉ lệ (%) a Xác định nội dung môn học 2/35 5,71 b Lựa chọn sử dụng phương pháp dạy học phù hợp 7/35 20,00 c Sử dụng phương tiện dạy học 8/35 22,85 d Việc kiểm tra, đánh giá học sinh 6/35 17,14 e Hạn chế từ phía người học 6/35 17,14 g Khó khăn khác 1/35 2,85 Những nội dung cần bồi dưỡng để đáp ứng tốt nhiệm vụ giảng dạy GV Số lượng Tỉ lệ (%) a Kiến Thức tri thức chuyên ngành 32/35 91,43 b Lý luận trị 31/35 88,57 c Đổi phương pháp dạy học 30/35 85,71 d Kỹ năng, kỹ xảo dạy học 30/35 85,71 e Các giá trị, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp 29/35 82,86 g Tin học 28/35 80,00 h Ngoại ngữ 18/35 51,43 Nội dung trả lời Các hình thức tổ chức bồi dưỡng góp phần phát triển chất lượng đội ngũ GV Nội dung trả lời Số lượng Tỉ lệ % Giáo viên tự bồi dưỡng 30/35 85,71 Hội thảo chuyên đề cấp tổ, cấp trường 30/35 85,71 Hội thảo chuyên đề theo cụm trường 28/35 80,00 Bồi dưỡng ngắn hạn 25/35 71,43 Tập trung 15/35 42,86 Tại chức, từ xa 96 Những nguyên nhân tác động ảnh hưởng gây khó khăn đến việc học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cơng tác GV Số lượng Tỉ lệ (%) a Hoàn cảnh gia đình 16/35 45,70 b Kinh tế gia đình 26/35 74,30 4/35 11,43 d Tuổi tác 2/35 5,71 e Khó khăn tiếp thu 3/35 8,57 g Sức khoẻ 2/35 5,71 h Quỹ thời gian 6/35 17,14 i Hình thức đào tạo, bồi dưỡng không phù hợp 7/35 20,00 24/35 68,57 Nội dung trả lời c Giáo viên thấy không cần thiết phải bồi dưỡng nâng cao trình độ k Chính sách, đãi ngộ không thoả đáng Sự tác động chế, sách, điều kiện bảo đảm đến chất lượng đội ngũ GV (1 không ảnh hưởng, tác động bình thường, tác động mạnh, tác động mạnh) Mức độ tác động Yếu tố tác động TT (%) (%) (%) (%) Tiền lương 5,71 5,71 11,43 80,00 Chế độ BHXH, BHYT 2,86 5,74 17,14 74,26 Nhà ở, đất đai Chính sách đào tạo, bồi dưỡng Gắn đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng, đãi ngộ 97 TT Yếu tố tác động Chế độ thưởng, phạt giáo viên Bình xét thi đua, khen thưởng năm Bầu khơng khí tâm lý sư phạm nhà trường Dự giờ, đánh giá xếp loại 11 Sinh hoạt tập thể tổ, trường 12 Hoạt động khoa học trường, cá nhân 13 Môi trường cảnh quan nhà trường 14 Trang thiết bị dạy học 15 Môi trường xã hội nơi nhà trường đặt trụ sở 16 Bầu khơng khí tâm lý xã hội 17 Người học (học sinh) 18 Phụ huynh học sinh Mức độ tác động ... dung phát triển đội ngũ giáo viên mầm non sở mầm non tư thục theo chuẩn nghề nghiệp Chương 2: Thực trạng phát triển đội ngũ GV sở mầm non tư thục quận Hà Đông, TP Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp. .. biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên sở mầm non tư thục quận Hà Đông theo chuẩn nghề nghiệp 3.2 Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên sở mầm non tư thục quận Hà Đông theo chuẩn nghề nghiệp. .. Cơ sở lý luận phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp Chương 2: Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên sở mầm non tư thục quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ giáo viên các cơ sở mầm non tư thục quận hà đông, TP hà nội theo chuẩn nghề nghiệp, Phát triển đội ngũ giáo viên các cơ sở mầm non tư thục quận hà đông, TP hà nội theo chuẩn nghề nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay