Tìm hiểu một vài tư tưởng của khổng tử về phương pháp dạy học

1 38 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 17:07

Tìm hiểu một vài tư tưởng của khổng tử về phương pháp dạy học Tìm hiểu một vài tư tưởng của khổng tử về phương pháp dạy học Tìm hiểu một vài tư tưởng của khổng tử về phương pháp dạy học Tìm hiểu một vài tư tưởng của khổng tử về phương pháp dạy học Tìm hiểu một vài tư tưởng của khổng tử về phương pháp dạy học Tìm hiểu một vài tư tưởng của khổng tử về phương pháp dạy học Tìm hiểu một vài tư tưởng của khổng tử về phương pháp dạy học Tìm hiểu một vài tư tưởng của khổng tử về phương pháp dạy học Tìm hiểu vài tưởng Khổng Tử phương pháp dạy học Khổng Tử (551 - 479 TCN) người tài cao, học rộng, có chí lớn Từ năm 20 tuổi, ông làm nghề dạy học chu du khắp thiên hạ truyền bá đạo Nho Bằng đời hoạt động mình, ơng có nhiều đóng góp vào kho tàng giáo dục Trung Hoa có ảnh hưởng khơng nhỏ đến giáo dục phong kiến số nước vùng Ngoài tiến việc xác định vai trò, mục đích, vị trí, nội dung giáo dục phương pháp dạy học lĩnh vực đáng để tiếp tục nghiên cứu Nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, tác giả xin bàn số nguyên tắc cách dạy học ông - người thầy giáo học sinh tơn vinh "vạn sư" Nguyên tắc thứ nhất: Phát huy tính tích cực người học, kết hợp việc học với việc tự suy nghĩ Trong q trình dạy học, Khổng Tử đòi hỏi học trò phải cố gắng tự suy nghĩ Theo ông, việc dụng công suy nghĩ làm bật thắc mắc, câu hỏi để giải vấn đề Ơng nói: "học nhi bất tắc võng, nhi bất học tắc đãi (luận ngữ vi chính) [1]”, nghĩa họckhơng suy nghĩ mờ tối chẳng hiểu gì, nghĩ mà khơng học khó nhọc công không Theo ông cần học cho rộng, hỏi cho kỹ, nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng rõ, làm cho Do đòi hỏi học trò phải suy nghĩ lúc học nên ông đánh giá cao việc đặt câu hỏi học trò Ơng nói:"Hữu phất học, học chi phất năng, phất thố giả Hữu phất vấn, vấn chi phất tri, phất gia "(Trung dung)[2] - tức có điều khơng học học điều mà khơng hay khơng thơi; có điều khơng hỏi hỏi điều khơng biết khơng thơi Hay như: "bất phẫn bất khải, phất phí bất pháp Cử ngung bát dĩ làm nguy phản, tác bất phục dã"[3] - nghĩa khơng tức giận muốn biết khơng truyền mở cho, khơng tức giận nói khơngkhơng bày vẽ cho Để tạo điều kiện cho người học tự suy nghĩ dạy học ông gợi mở, cho học trò tự giải đáp vấn đề lại Ơng nói: vật có bốn góc, bảo cho biết góc mà khơng suy ba góc khác khơng dạy Khơng dừng lại đó, ơng đặt ham học hỏi học trò phạm vi lớn hơn, thái độ học tập: khiêm tốn, học nơi, lúc, người kể lúc đường "ba người tất có người thầy ta, chọn người hay mà bắt chước, nhìn người dở mà sửa mình"[4] Nguyên tắc thứ hai: Học đôi với hành Theo ông, muốn học tập có hiệu phải tìm thấy vui thú Có vui thú tiến ích: học mà buổi buổi luyện tập ln bụng lại khơng thoả thích sao? Có bạn phương xa nghe tiếng đến học làm điều lành với khơng vui sao? ("Học nhi thời thú tập chi, bất diệc duyệt hồ? Hữu tự viến phương lai, bất diệc lạc hồ?")[5] Vì cần thường xuyên luyện tập học tập, ơng nói "đạo thính đồ thuyết, đức chi khí dã"[6] - nghĩa nghe ngồi đường, nói ngồi đường bỏ đức (ý nói nghe để nói miệng khơng thực hành học dở nhiều) Trong đạo đức vậy, tập luyện giúp người có tính cách riêng, nhân cách người luyện tập mà thành (tính tương cận dã, tập tương viễn dã - nghĩa tính người gần luyện tập thành người khác)[7]; hay "thiếu thành nhược thiên tính, tập quán tự nhiên" tức luyện tập từ nhỏ thiên tính, thói quen thiên tính Kết cuối việc học, theo ơng phải thể hành Ơng kết luận: đọc 300 thiên Kinh thi giao cho việc hành khơng làm được, giao cho sứ khơng đối đáp được, học nhiều chẳng ích chi Nguyên tắc thứ ba: Giảng dạy phải phù hợp đối tượng Theo ông, để làm điều trước hết cần tìm hiểu đặc điểm nhân cách học trò, tìm phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng Ơng nói: với người có chất bậc trung trở lên nói điều cao xa, người bậc trung trở xuống khơng thể nói điều cao xa Cũng chữ "nhân" với học trò ơng giải đáp khác Chẳng hạn, giải đáp câu hỏi: "nghe thấy điều phải có nên làm khơng?" với Tử Lộ: "nhà có cha, anh nghe thấy lại làm ngay" , với Nhiễu Hữu ơng đáp: "nghe thấy phải làm ngay" Khổng Tử giải thích Tử Lộ thấy muốn người nên phải kìm lại, Nhiễu Hữu tính rụt rè nên phải khuyến khích thêm Nguyên tắc thứ tư: Phương pháp nêu gương nhà giáo dục đối tượng giáo dục Ông gọi "thân giáo" Ơng nói: "tiên chi lao chi" tức bắt người làm việc phải làm trước Hay "điều khơng muốn đừng làm cho người" Ơng đánh giá đạo đức thơng qua sống khơng qua lời nói: "Hữu đức giả tất hữu ngôn Hữu ngôn giả bất tất hữu đức" - tức người có đức tất có lời, người có lời chưa chưa có đức Theo ơng người thích trau chuốt hình thức ăn nói sắc sảo, khéo léo đức nhân Tự thân ơng ý thức hành vi ông học trò quan tâm theo dõi học trò ơng học tập nhiều điều bổ ích từ gương thầy Họ tơn ơng là: "vạn sư" (thầy muôn đời) Hiện nay, đẩy mạnh việc đổi giáo dục, đổi phương pháp dạy học Việc tìm hiểu tưởng Khổng Tử cho thấy giá trị tiến ông lĩnh vực giáo dục, đặc biệt nguyên tắc giáo dục ông nguyên giá trị đáng để học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu một vài tư tưởng của khổng tử về phương pháp dạy học, Tìm hiểu một vài tư tưởng của khổng tử về phương pháp dạy học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay